Delta Flyer

V českém překladu se objevuje pro Delta Flyer výraz Deltaplán, který je velmi dobrý. Přesto však v synopsích budu používat Delta Flyer.

Delta Flyer v doku