Ferengijská Pravidla Zisku (Rules of Acquisition)

Pozn.: Pravidla do češtiny přeložil Dimitris Sianos a originál jeho stránky je na www.startrek.cz
N
Pravidlo Epizoda
1. Když už máš jednou jejich peníze, nikdy je nevracej. 
[Once you have their money, you never give it back.]
DS9:"The Nagus"
3. Nikdy nevěnuj zisku víc, než nezbytně musíš. 
[Never spend more for an acquisition than you have to.]
DS9:"The Maquis, Part I"
6. Nikdy nedovol rodině stát v cestě tvé příležitosti.
[Never allow family to stand in the way of opportunity.]
DS9:"The Nagus"
7. Měj uši otevřené. 
[Keep your ears open.]
DS9:"In the Hands of the Prophets"
9. Příležitost plus instinkt rovná se zisk. 
[Opportunity plus instinct equals profit.]
DS9:"The Storyteller"
10. Hrabivost je věčná. 
[Greed is eternal.]
DS9:"Prophet Motive"
16. Dohoda je dohoda ... dokud se nenaskytne výhodnejší. 
[A deal is a deal ... until a better one comes along.]
DS9:"Melora"
17. Smlouva je smlouva je smlouva, ale pouze mezi Ferengy. 
[A contract is a contract is a contract, but only between Ferengi.]
DS9:"Body Parts"
18. Fereng bez zisku, vlastně vůbec není Fereng. 
[A Ferengi without profit is no Ferengi at all.]
DS9:"Heart of Stone"
19. Spokojenost NENÍ zaručena. 
[Satisfaction is NOT guaranteed.]
DS9:"Meridian"
21. Nikdy neupřednostňuj přátelství před ziskem. 
[Never place friendship above profit.]
DS9:"Rules of Acquisition"
22. Moudrý muž slyší zisk ve vzduchu. 
[A wise man can hear profit in the wind.]
DS9:"Rules of Acquisition"
31. Nikdy nežertuj o matce Ferenga.
[Never make fun of a Ferengi's mother.]
DS9:"The Siege"
33. Podbízení šéfovy nikdy nebolí. 
[It never hurts to suck up to the boss.]
DS9:"Rules of Acquisition"
34. Válka je dobrá pro obchod. 
[War is good for business.]
DS9:"Destiny"
35. Mír je dobrý pro obchod. 
[Peace is good for business.]
DS9:"Destiny"
47. Nikdy neveř člověku v lepším kabátu. 
[Don't trust a man wearing a better suit than your own.]
DS9:"Rivals"
48.  Čím širší úsměv, tím ostřejší nůž. 
[The bigger the smile, the sharper the knife.]
DS9:"Rules of Acquisition"
52. Když si můžeš vzít, nikdy se neptej. 
[Never ask when you can take.]
DS9:"Babel"
57. Dobří zákazníci jsou vzácní jako latinium, opatruj je. 
[Good customers are as rare as latinum, treasure them.]
DS9:"The Armageddon Game"
59. Rada zdarma je málokdy levná. 
[Free advice is seldom cheap.]
DS9:"Rules of Acquisition"
62.  Čím riskantnější postup, tím větší zisk. 
[The riskier the road, the greater the profit.]
DS9:"Rules of Acquisition", 
DS9:"Little Green Men"
65. Výhra, či prohra. Vždy je tu ještě šňupák z Huyperianských brouků. 
[Win or lose, there's always Huyperian beetle snuff.]
DS9:"Prophet Motive"
75.  Domov je kde srdce je, ale hvězdy jsou z latinia. 
[Home is where the heart is, but the stars are made of latinum.]
DS9:"Civil Defense"
76. Čas od času vyhlašuj mír. To tvé nepřátele řádně zmate. 
[Every once in a while declare peace. It confuses the hell out of your enemies.]
DS9:"The Homecoming"
94. Ženy a finance nejdou dohromady. 
[Females and finances don’t mix.] 
DS9:"Ferengi Love Songs"
95. Expanduj, či zemři. 
[Expand or die.] 
DS9:"False Profits"
98. Každý člověk má svou cenu.
[Every man has his price.]
DS9:"In the Pale Moonlight"
102. Příroda uhyne, ale latinium je navěky.
[Nature decays, but latinum is forever.]
DS9:"The Jem'Hadar"
103. Spánek může být přerušen ... - nedokončeno
[Sleep can interfere with ...]
DS9:"Rules of Acquisition"
109. Poctivost s prázdným měšcem je stále jen prázdným měšcem. 
[Dignity and an empty sack is worth the sack.]
DS9:"Rivals"
111. S dlužníky zacházej jako s vlastní rodinou. Využívej je.
[Treat people in your debt like family. Exploit them.]
DS9:"Past Tense, Part I"
112. Nikdy nesoulož s šéfovou sestrou.
[Never have sex with the boss's sister.]
DS9:"Playing God"
139. Ženy slouží. Bratři dědí.
[Wives serve. Brothers inherit.]
DS9:"Necessary Evil"
190. Poslouchej všechno, nevěř ničemu. 
[Hear everything, trust nothing]
DS9:"Call to Arms"
194. Pro obchod je vždy výhodné, vědět o zákaznících dřive, než vejdou do dveří.
[It's always good business to know about new customers before they walk in your door.]
DS9:"Whispers"
203. Noví zákazníci jsou jako šavlozubí červi. Mohou být šťavnatí, ale občas koušou.
[New customers are like razor-toothed Greeworms. They can be succulent, but sometimes they bite back.]
DS9:"Little Green Men"
208. Někdy jediná nebezpečnejší věc než otázka je odpověď.
[Sometimes the only thing more dangerous than a question, is an answer.]
DS9:"Ferengi Love Songs"
211. Zaměstnanci jsou příčky na žebříku k úspěchu. Neváhej po nich šlapat.
[Employees are the rungs on the ladder of success. Don't hesitate to step on them.]
DS9:"Bar Association"
214.  Nikdy nezačínej obchodní jednaní s prázdným žaludkem.
[Never begin a business negotiation on an empty stomach.]
DS9:"The Maquis, Part I"
217. Rybu z vody neosvobodíš. 
[You can't free a fish from water.]
DS9:"Past Tense, Part I"
229. Latinium trvá déle než rozkoš. 
[Latinum lasts longer than lust.]
DS9:"Ferengi Love Songs"
239. Nikdy se neobávej neznačkových výrobků. 
[Never be afraid to mislabel a product.]
DS9:"Body Parts"
263. Nikdy nedovol pochybám zastínit tvou touhu po latiniu. 
[Never allow doubt to tarnish your lust for latinum.]
DS9:"Bar Association"
285. Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán. 
[No good deed ever goes unpunished.]
DS9:"The Collaborator"
Speciální pravidla
286. Když odejde Morn, vše je ztraceno (navrhnuto Quarkem) 
[When Morn leaves it's all over.]
DS9:"The House of Quark"
299. Kdykoliv někoho využijete nezapomeňte mu poděkovat, takhle je snažší je využít znova. (navrhnuto Neelixem)
[Whenever you exploit someone it never hurts to thank them. That way it's easier to exploit them the next time.] 
VOY:"Flase Profits"

Thanks to Dimik