Vysvětlení hvězdného času uvedeného níže :
Teorie hvězdného času je pouze fikce a nikdy nebyla oficiálně potvrzena. Existují pouze dvě věci, která se zdají být jasné. Za prvé 1000 jednotek SD přibližně odpovídá jednomu pozemskému roku. Za druhé poslední časový okamžik, kde byl hvězdný čas na hodnotě 0.0 byl na začátku roku 2323 (nebo je to na konci roku 2322). Z toho plyne, že není možné přesně určit datum před tímto datem, byla by to pouze fikce.
Přesto existuje jakýsi způsob jak počítat hvězdný čas. Na UPN je vždy v září nejpozději v říjnu zahájeno vysílání nové série jak u Voyageru tak u Deep Space Nine, které trvá 1 rok (počet dílů je 26 a je vždy odvysíláno aspoň jedno opakování ). A tak jsem si řekl, že budu počítat hvězdný čas tak, aby přibližně souhlasil s hvězdným časem nejnovější epizody uvedené na UPN.