Sub Rosa
SD : Neuvedeno
N : 266
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise přiletěla na kolonii Caldos IV, kvůli pohřbu babičky Beverly Crusherové, Felisy Howard, která byla také doktorkou.

00006.jpg (6860 bytes)00007.jpg (8500 bytes)

Beverly, Deanna, Picard a několik přátel stálo na hřbitově u otevřeného hrobu.

00009.jpg (13493 bytes)00010.jpg (7320 bytes)

00008.jpg (8149 bytes) Beverly právě pronášela smuteční řeč.

Nakonec každý na rakev hodil trochu hlíny, až na jednu vyjímku.

Na rakev dopadla červená růže.

00011.jpg (9388 bytes)

Beverly rychle vzhlédla a uviděla vysokého cizince s dlouhými šedými vlasy, který se pomalu ztrácel v davu.

00012.jpg (9993 bytes) Zastavil se, otočil a Beverly si mohla prohlédnout jeho smutnou tvář.

Pak cizinec pomalu odkráčel.

00014.jpg (12796 bytes)

I když už všichni odešli a hrobníci začínali svou práci, Beverly stále přecházela kolem.

00015.jpg (10394 bytes) Připojila se k ní Deanna a pochválila její smuteční řeč.
00016.jpg (9621 bytes) Beverly se jí hned zeptala jestli si povšimla toho vysokého muže. Hodil na rakev kamélii, která je babiččinou oblíbenou květinou.
00017.jpg (6921 bytes) Deanna si ale na něj nepamatovala, a podotkla, že to mohl být prostě jen přítel nebo pacient.

Beverly ale řekla, že se na ní významně zahleděl. Pak společně odešli do jejího domu. Beverly se ještě ohlédla k otevřenému hrobu.


00020.jpg (10236 bytes)

Guvernér Maturin mezitím hovořil s Picardem a požádal ho, jestli by jim Enterprise nemohla pomoci s kontrolou počasí, protože jejich technologie už je značně zastaralá. Picard souhlasil, protože se mu v kolonii, která mu připomínala Skotsko, velmi líbilo. Maturin přiznal, že účelem stavitelů nebylo jen imitovat Skotsko, ale znovu ho vytvožit. Picard se ho dál ptal, proč tu žije on, když není člověk. Maturin se zasmál a řekl, že musí být něco v té kultuře. V mládí navštívil Skotsko, a teď mu připadá jako by se vrátil domů.

00022.jpg (9770 bytes)


00023.jpg (7263 bytes)

Beverly a Deanna mezitím dorazily do Felisina domu. Byl to starý skotský kamenný dům. V krbu dosud doutnal oheň a Beverly vzala do ruky pohrabáč.

00025.jpg (6996 bytes) Deanna si mezitím prohlížela vybavení, a její zrak padl na společnou fotku Beverly a Felisy.
00026.jpg (7718 bytes) Všimla si jaké měla babička zelené oči.
00027.jpg (8331 bytes)

00028.jpg (5210 bytes)

00029.jpg (8278 bytes)
Beverly jen odvětila, že krásné oči má každá žena v jejich rodině kromě ní a její matky. Její matka umřela mladá a byla to právě babička, která se o ní starala.

00030.jpg (5242 bytes) Vzala do ruky svícínek, ve kterém hořela svíčka.
00033.jpg (7649 bytes) Vysvětlila Deanně, že to symbolizuje přetrvávajícího ducha rodiny Howardových. "Ať už jdeme kamkoliv, to světlo nás vede ke štěstí. Babička vždy dávala pozor, aby svíčka nezhasla."

Deanna řekla, že se vrátí na Enterprise a nechá jí osamotě. Jakmile se za ní zavřely dveře, Beverly se pohodlně opřela a ponořila se do svých vzpomínek. Všechny předměty kolem ní, jí připomínali Felisu.

Našla její deník, který byl psaný úhledným písmem.

00034.jpg (6599 bytes)

00036.jpg (6230 bytes)

Přehodila si deku přes ramena a zamířila do horního patra, aby si ho v klidu pročetla.

Nebyla nahoře dlouho, když se otevřely dveře a vešel muž s knírkem a černým barete na hlavě. Rozhlédl se a uviděl hořící svícen. Vzal ho do ruky a sfoukl. Beverly zaslechla, že je někdo dole a rychle seběhla dolů.

00040.jpg (8306 bytes) "Co tady sakra děláte, tohle je můj dům," křikla Beverly a vyrvala muži svícen z rukou.

Muž se jmenoval Ned Quint a byl přítelem Felisy. Trval na tom, aby mu ten svícen dala, protoře její matce i babičce přinesl jen utrpení.

"Podívejte, pane Quinte, nevím v jakém vztahu jste byl s mojí babičkou, ale tohle je můj dům a moje věci."

00041.jpg (6881 bytes)

"Ten svícen je už po generace prokletím vaší rodiny," nedal se Quint, "jestli máte trochu zdravého rozumu, musíte se toho zbavit. Dejte mi ho!" a snažil se Beverly svícen vytrhnout z rukou.

00042.jpg (6584 bytes)

Ale nepovedlo se mu to.

00043.jpg (7662 bytes) "Je to rodinné dědictví a já mám v úmyslu si ho ponechat. Můžete teď opustit můj dům!?" řekla a podržela významně dveře. "Hned!" zařvala, když viděla, že se Quint k odchodu nemá.

"Ženy Howardů. Spolek blánů."

Beverly chtěla prudce zabouchnout dveře, ale Quint je zachytil a prudce otevřel.

00044.jpg (9218 bytes)

"Dávám od toho ruce pryč. Zůstaňte v tom svým domě a nechte si ten zatracenej svícen. Ale za následky už nebudu odpovědný," zahrozil.

00046.jpg (6614 bytes)

"Vypadněte!" strčila do něj Beverly a konečně zavřela težké dřevené dveře.

00045.jpg (6258 bytes)


00047.jpg (7952 bytes)

Enterprise si to v pohodě obíhala kolem planety se zelenými mračny.

00048.jpg (9090 bytes) Dat s Maturinem, zatím ve strojovně kontrolovali zařízení na kontrolu počasí a seismické stabilizátory.

Geordi najednou zaznamená kolísání energie, ale podle Maturina funguje vše posledních 22 let skvěle.

Geordi nemohl zaměřit přesný zdroj, ale určil, že musí pocházet z jedné stanice regulující vlhkost vzduchu v atmosféře kolonie.

00049.jpg (8571 bytes)

Dat se podíval na strukturu tvorby počasí a zjistil, že se na určitých místech začaly tvořit bouřky, pak odešel, aby udělal diagnostiku termálních regulátorů.

00050.jpg (9031 bytes)


00052.jpg (6215 bytes)

Beverly se mezitím s Picardem vracela na loď a při cestě do své kajuty mu vyprávěla, co se se dočetla v deníku. Její babička, které bylo víc jak 100 let, měla milence. Picard poznamená, že zřejmě měla vyjímečné libido. Beverly ale prozradí, že podle deníku, mu bylo něco okolo třiceti. Setkali se těsně po smrti její prababičky a Beverly si myslí, že to byl ten muž s kamélií. Zvláštní je, že se o něm nezmínila ani v jediném dopise a při tom spolu museli trávit skoro všechen volný čas. "Vypadá to jako by žila druhý život o kterém nemám ani tušení," řekla Bev zatímco došli před dveře její kajuty.
Picard podokl, že Enterprise zde zůstane ještě několik dalších dnů a tak může dát všechny své osobní věci do pořádku.
Když se za Beverly zavřely dveře, Picard pozvedl obočí a udiveně zamumlal: "Třicátník?"

00056.jpg (6550 bytes)

Beverly si šla lehnout a při pročítání deníku usnula. Na stole stál zhasnutý svícínek. V tom se v něm samo od sebe slabě zablesklo. Deka, kterou byla Beverly přikrytá se pomalu odhrnovala, jakoby za ní tahala neviditelná ruka. Pak se odhrnula její noční košilka a odhalila její rameno. Beverly se prohnula, jakoby se jí někdo dotkl  a uslyšela šeptat své jméno. Rychle se posadila a dokla se krku, kde se jí to něco dotklo.

00058.jpg (5461 bytes)


00060.jpg (5730 bytes) "Říkáš, že s tebou byl někdo v posteli?" ptala se Deanna Beverly, když spolu seděly druhý den v baru.
00061.jpg (7638 bytes) "Já jsem byla v posteli, ale byl tam ještě někdo, cítila jsem jen jeho přítomnost."

"Říkala jsi, že jsi cítila jeho dotyk."

"Cítila jsem ruce, jak se pohybují po mé kůži," vysvětlila Beverly. "A byl tam hlas ... mužský ... který zašeptal mé jméno. Připadalo mi jako bych ho znala. Nebo spíš on znal mě. Věděl přesně jaké dotyky se mi líbí," skoro se zarděla Beverly.

00062.jpg (6322 bytes)

Deanna jen vyvalila oči.

00064.jpg (6237 bytes)

"Byl to nejreálnější sen, jaký jsem dosud prožila," dodala tiše a rozhlédla se jestli ji někdo neslyšel. "Ten pocit byl velmi skutečný a extrémně vzrušující."

00067.jpg (6603 bytes)

"Abych řekla pravdu, skoro závidím," zasmála se Deanna.

00068.jpg (6180 bytes)

"Usnula jsem při čtení jedné zvlášt erotické kapitoly babiččina deníku. Velmi podrobně tam popisovala své citové prožitky s Roninem."
Beverly nemůže zapomenout na ty ruce, které se dotkly jejího ramena a krku a doufá, že bude mít podobný sen i příští noc.


Po hřbitově se převalovala mlha, když Beverly s kyticí v ruce vešla brankou dovnitř. Ned Quint právě sázel do Felisina hrobu květiny.

00071.jpg (6923 bytes) Když Ned zpozoroval Beverly, chtěl odejít, aby mohla být osamotě, ale Beverly naléhala aby nechodil, a omluvila se mu za své včerejší chování. Dokonce mu nabídla, že může ve Felisině domě bydlet, až odejde. "Potřebuji někoho, kdy by se o něj postaral."

Quint, ale řekl, že dům je prokletý a naléhal, aby zničila ten svícen. Přivolává prý duchy, kteří teď přinesli bouřky. Jako na zavolanou právě zahřmí a zvedne se vítr.
Beverly se mu snažila vysvětlit, že nefunguje kontrola počasí, ale Ned samozřejmě nevěřil. Tvrdil, že když zůstane v tom domě a nezničí ten svícen, pak brzy bude na hřbitove další Howard. Quint pomalu odešel.

Beverly za ním vystrašeně hleděla. Zeleně se zablesklo a vítr zesílil.

00073.jpg (3977 bytes)

Beverly se podívala na hrob a po zádech jí přejel mráz. Hrob byl celý zarostlý květinami, které tam před chvíli vůbec nebyly.

00075.jpg (7414 bytes)

Bouře sílila a Beverly se musela rychle dostat do bezpečí svého domu.

00076.jpg (7095 bytes) Ještě naposledy se ohlédla, jestli se jí to nezdálo a rychle běžela pryč.

00077.jpg (9911 bytes)

Na Enterprise zatím Worf zaznamenal nad kolonií atmosférické turbulence. Picard hned informoval Data, že nad kolonií vznikají extrémně veliké bouře. Dat to vysvětlil kolísáním energie a vznikáním vlhkosti, kterého si povšimli. Geordi navrhl dodat z Enterprise energii do té 'trasformovny' počasí a pokusit se tak ty bouřky stabilizovat.

00078.jpg (8629 bytes)


00081.jpg (5811 bytes) Promočená Beverly konečně vešla do svého domu.

Rozsvítila malou lampičku u dveří a rozhlédla se po místnosti. Nemhla uvěřit svým očím ...

...kam až její oko dohlédlo byůy samé kamélie.

00082.jpg (7401 bytes)

V tom se za ní sami od sebe zabouchly dveře.
"Je tady někdo?" zavolala vystrašeně. "Nede? Jste to vy?"
Ale nikdo se neozval. Pomalu přešla místnost: "Vím že tu někdo je. Takže vám navrhuji, aby ..."
Nedořekla.
Zrcadlo na stěně sebou začalo mlet. Venku se neustále blískalo a Beverly vystrašeně a pomalu přistoupila k zrcadlu. Sundala ho z hřebíčku a otočila. Z druhé strany nic nebylo. Zase zrcadlo otočila a chtěla ho pověsit na své místo.

00085.jpg (6606 bytes) Ale v zrcadle uviděla, že za ní stál ten muž ze hřbitova.

Leknutím upustila zrcadlo a rychle se otočila. Nikdo tam nebyl, jen zelený blesk ozářil celou místnost, následován zahřměním.
Beverly se rychle vzpamatovala: "Dobře, jestli se okamžitě neukážete, zavolám na Enterprise, a během 30 sekund tady bude deset členů ostrahy."
"Beverly..."
zašeptal mužský hlas.

"Kdo jste?" zeptala se a za ostražitého rozhlížení se posadila.

00087.jpg (7270 bytes)

"Copak si nepamatuješ?" šeptal dál hlas. "Minulou noc jsem se tě dotkl."

00088.jpg (5607 bytes) "Ne, to byl jen sen," snažila se spíš sama sebe přesvědčit Beverly. "Zavolám Enterprise," rozhodla se a chtěla se dotknout komunikátoru.

Pak ale vykřikla bolestí a její tělo se zkroutilo. Komunikátor jí vypadl z ruky a doktla se své hlavy, která jí nepředstavitelně bolela.
"Beverly, pamatuješ si na mě?" naléhal hlas.
"Ano," přiznala Beverly, aby se zbavila té bolesti, "Co se to se mnou děje? Cítím se tak divně."
"Miluji tě, Beverly," šeptal dál hlas. "Stejně jako jsem miloval všechny před tebou."
Bolest polevila. "Ty jsi Ronin?" pochopila Beverly.
"Ano, viděla jsi mě na pohřbu."
Bolest se vrátila a Beverly zmateně pobýhala po místnosti plné kamélií. "Kdo jsi?" křičela.
"Jsem duše."
"Já nevěřím na.."
"...duchy," doplnil hlas. "Začnu od začátku, narodil jsem se roku 1647 v Glassgow."
"Chcete mi říct, že jste 900 let starý duch?"
"Našel jsem dům Howardových, žila v něm krásná žena s rudými vlasy, které zářily jako rubíny." Hlas si povzdechl. "Velmi jsem jí miloval."
Beverly se mezitím s bolestí potácela po schodech.
"Když zemřela," pokračoval hlas, "upnul jsem se na její dceru a poté na její dceru. Generace po generaci."
Beverly přeběhla doprostřed pokoje.
"A teď jste tady na Caldosu, 200 světelných let daleko?"
Tvá rodina se přestěhovala a ja šel s ní."
"Nevěřím vám,"
vydechla Beverly.
"Já věřím, že jsi nejkrásnější žena jakou jsem kdy poznal."
"Co se to se mnou děje?"
slabikovala zoufale Beverly.
"Bedeme jedno, Beverly," vysvětlil hlas. "Budeme spolu."

00094.jpg (10473 bytes) "Přestaň!" zařvala Beverly a zuřivě smetla kamélie ze stolu.

00096.jpg (8366 bytes)

Enterprise se mezitím snažila dodat paprskem energii zařízení na kontrolu počasí. Beverly už byla ve své kajutě, oblečena do prostých béžových šatů.

00097.jpg (4535 bytes) Ozval se zvonek a z poza dveří vykoukla Deanna v bílém sportovním županu.
00098.jpg (6338 bytes) Beverly upravovala kamélie a odmítla Deanninu nabídku, aby se šly trochu protáhnout.
00100.jpg (4700 bytes) Deanna šla dál a zeptala se, jestli zase měla ten sen.

Beverly ale vše popřela, až to bylo Deanně divné. "Jen jsem někoho potkala, to je všechno," odvětila Beverly na Deanniny otázky.
"Beverly, kdy si konečně uvědomíš, že to přede mnou neukryješ," řekla s úsměvem Deanna, "kdo je to?"
"Dobře," přiznala nakonec pomalu Beverly, "potkala jsem Ronina."
"Ronina? Milence tvé babičky?"

Beverly s nepřítomným úsměvem přikývla.

00101.jpg (5947 bytes)

"Nikdy jsem nepotkala nikoho tak ..."

00102.jpg (6840 bytes) "... vášnivého," doplnila Deanna Beverlyny pocity.

"Přesně, teď chápu jak se do něj mohla babička zamilovat. Zní to velmi zvláštně, že?" přiznala Beverly, když pohlédla na Deannin ustaraný obličej.

"Je to trochu ... neobvyklé," přiznala Deanna. "ale není na tom nic špatného. Ráda bych ale, abys pamatovala na to, že oba jste utrpěli ztrátu, a velmi často se stává, že společně sdílená bolest vytvoří jen zdání porozumění a milostného vztahu." 00103.jpg (6029 bytes)

"Díky, ale myslím, že vím co dělám," nesouhlasila s úsměvem Beverly. "Já jsem přece ani neřekla, že jsem se do něj zamilovala, jen že se mi líbí."
Deanna kývla a pomalu odešla. Bevelry za ní hleděla a na tváři se jí objevil zamilovaný úsměv.

00105.jpg (5184 bytes)


Picard s Maturinem vstoupili na můstek, kde se převalovala mlha. Dat stál uprostřed pokolena v oparu s trikordérem v ruce a snažil se zjistit co to je.

00106.jpg (9856 bytes) "Co se tu tu sakra děje?" zeptal se Picard jakmile vstoupili.
00107.jpg (8278 bytes) "Vypadá to jako vodní pára přibližně o jednom stupni Celsia," hlásil rychle Dat, za kterým se z mlhy vynořil zachmuřený Riker.

"Mlha?" zeptal se Picard.
"Problém je v tom paprsku přenášejícím energii. Nějaká zpětná vazba z jedné z četných stanic řídících počasí," vysvětlil Riker.
V tom Worf dostal hlášení že v baru poklesla teplota pod nulu a paluba 13 je bez gravitace.
Picard okamžitě přikázal přerušit přenos energie.
Dat ale nebyl schopen přerušit spojení z Enterprise, a musel se přenést na jednu z těch stanic, aby ten problém opravil.
Picard dál Datovi svolení a šel si do pracovny pro svůj kabátek, aby nenastydl.


00108.jpg (8496 bytes)

Dat a Geordi pracovali na stanici, ale nemohli zjistit příčinu těch fluktuací energie.

00109.jpg (8444 bytes) Dat se otočil a pod konzolou uviděl neznámeho člověka, který něco montoval.
00110.jpg (8166 bytes) Odmítl přestat a Dat ho musel násilím vatáhnout ... byl to Ned.

Zuřivě se vytrhl a stařeckým během přešel k další konzole. Dat s Geordim na něj udiveně hleděli.
"Nerozumíte tomu, zabije nás všechny," brumlal si Ned, zatímco sabotoval další konzolu.

V tom ho zasáhl zelený výboj, Ned se skutálel Datovi k nohám a zůstal nehnutě ležet.

00111.jpg (6902 bytes)

Dat konstatoval smrt.


00112.jpg (9561 bytes)

Po chvíli zkoumaní Geordi zjistil, že se snažil vypojit celý systém kontroly počasí.
"Zdá se, že se snažil vypnout celý systém řízení počasí," říkal Geordi. "Páčil ven primární vodič plazmy. Nejspíš proto pak vzniknul výboj, který ho zabil." Maturin nemohl pochopit proč to Ned dělal. Geordi konstatoval, že bude potřeba den navíc, aby to opravili škody, které Ned napáchal.

00113.jpg (9543 bytes)

Beverly, už zase v uniformě, mezitím prohlížela tělo a objevila něco zvláštního. "Date, říkáte, že došlo k energetickému výboji, když byl zabit.

Tak to ho nezabilo. Zjišťuji stopy anomální zbytkové energie v celém jeho těle už na buněčné úrovni. Ať je to co chce, není to následek výboje plazmy."

00114.jpg (7404 bytes)

Dat, ale nemohl identifikovat o co jde, kromě toho, že to má stejnou anafázové signaturu jako fluktuace energie v systému kontroly počasí. Geordi navrhne pátrat po anafázové signatuře na kolonii. Když oba odejšli, Beverly požádala Maturina, jestli si může tělo půjčit k další analýze. Maturin souhlasil. Ale Beverly neprovedla analýzu sama, protože měla něco jiného na práci.


00115.jpg (4106 bytes)

Po několika minutách vtrhla do babiččina domu a udýchaně zabouchla dveře.
"Ronine, musím s tebou mluvit! Jsi tady?"
"Jsem tady,"
zašeptal hlas.
Beverly si s úsměvem oddechla.
"Beverly .." šeptal dál, "chyběl jsem ti?"
"Ano," přiznala, "ale musím s tebou mluvit," vzpomněla si.
Pohlédla do zrcadla s nadějí, že tam Ronina opět zahlédne.
"Stala se nehoda."
"Já vím,"
řekl klidně Roninův hlas. "Quint je mrtvý."
"Proč se to stalo, co tam dělal?"
"Beverly, jsou důležitější věci, o kterým bychom si měli promluvit."
"Ronine,"
nevzdala to Bev, "musím to vědět! Quint je mrtvý!"

00116.jpg (5732 bytes) Náhle se její šíje dotkla ruka.

Beverly zavřela oči a vášnivě ji políbila. Otočila se a před ní stál Ronin.
"Ronine," vydechla.
"Ano," zašeptal teď už normálním hlasem Ronin, "potřebuji, abys mi pomohla."
"Pomohla?" podivila se Bev.
"Není pro mě snadné udržet si fyzickou podobu," šeptal rychle Ronin. "Nebude to na dlouho."
Beverly ještě víc přitiskla svou tvář k jeho dlani.

00118.jpg (6751 bytes) "Chci, aby jsi zapalila tu svíčku."

"Quint říkal, že žiješ v tom svícnu, je to pravda?" přerývavě dýchala Beverly, jak jejím tělem proudili rozporuplné pocity.

"Ano," vydechl Ronin, "ale když je zhasnutá příliš dlouho, slábnu. To je důvod, proč vaše rodina ten plamínek tak střeží."

00119.jpg (5823 bytes)

"Ten svícen je na lodi, dojdu pro něj."
"To nee,"
zarazil ji jemně Ronin, "musím jít s tebou," a obejmul ji.
Beverlyny pochybnosti zmizely.
"Jak?"
"Mohu cestovat po paprsku dodávající energii stanici."
"Co se stane, až zapálím svíčku?"
zeptala se náhle.

00120.jpg (5118 bytes) "Budeme spolu ... napořád," zašeptal a pomalu ji políbil. Beverly byla z toho polibku v sedmém nebi.
00121.jpg (4650 bytes) Ronin se rozplynul a teprve potom Beverly otevřela oči.
00122.jpg (5544 bytes) Dotkla se rtů, aby se ujistila, že se jí to nezdálo a pak rychle zamířila na Enterprise.

00123.jpg (8586 bytes)

Enterprise mezitím obnovila dodávku energie do stanice.
Beverly vešla do své kajuty a zamkla dveře. Pak rychle zapálila svíčku.

00124.jpg (6902 bytes) Posadila se na postel a oběma rukama obepnula svá  kolena. Byla jí zima.

Snažila se zahřát, ale nepomáhalo to. Čekala, že se něco stane, ale pořád nic. Netrpělivě chvíli pobýhala po kajutě a pak se zase posadila.
"Zapálila jsem svíčku, kde jsi?" zavolala naléhavě, zatímco si dýchala do dlaní. Nemohla to vydržet. Byla bez něj už několik minut a nevěděla, jestli bez něj přežije tu další. V tom ji obejmula mužská paže. Beverly byla v extázi a začala líbat jeho ruce. Ronin pořád mumlal cosi o tom, že budou jedno. Beverly rychle přikyvovala, že v životě nechtěla nikdy nic víc než tohle.

"Postarám se o tebe. Pocítíš lásku, tak jak jsi ji dosud nikdy nepocítila," sliboval Ronin.

00126.jpg (5697 bytes)

Pustil přerývavě dýchající Beverly a pomalu se rozplynul. Ale ne docela.

00127.jpg (6019 bytes) Zelený opar se pomalu přibližoval k Beverlynu tělu .. obalil ji ... a pak do ní vstoupil.

Beverly se šťastně položila na postel a začala prožívat svůj orgasmus. :~)


Později Enteprise pořád a pořád posílala energii do stanice.
Picard vešel trochu zmateně do transportní místnosti, kde se právě Beverly v civilních hnědých šatech, připravovala k odchodu. Uprostřed stál velký kufr s jejími věcmi.
"Beverly," zamával jí Picard PADDem před nosem, "co je sakra tohle?"
"Myslela jsem, že je to samovysvětlující. Odcházím od Flotily. Energii," velela praporčíkovi u ovládání přenosu.
"Zrušte ten rozkaz," otočil se rychle Picard na praporčíka. "Beverly, nemůžeš přece jen tak odejít."
"Ale mohu, a také odejdu," řekla rozhodně Beverly, "rozhodla jsem se zůstat na Caldosu a stát se léčitelkou jako moje babička. Je to hodno naší tradice a ja jsem se rozhodla na ní navázat. Energii!" řekla nekompromisně.
Picard na ní nevěřícně hleděl.
"Odcházím z Flotily. Takže pokud neplánuješ můj únos..." pohlédla na něj významně.
Picard se pomalu otočil k praporčíkovi (kterého jsme za celou dobu neviděli) a kývnul.

00129.jpg (12042 bytes) Berverly i se zavazadly se dematerializovala.
00130.jpg (4473 bytes) Picard ještě dlouho hleděl na místo, kde před okamžikem stála.

00131.jpg (7295 bytes)

Picard si zavolal Deannu do své pracovny. Deanna mu sdělila, že přátelství Ronina a Beverly je na velmi intimní úrovni. Picard se ptá jestli by ji mohl nějak ovlivňovat. Deanna to nemůže vyloučit, ale jedno ví určitě. Beverly si skutečně myslí, že ho miluje.

00132.jpg (6212 bytes) Picard odvětil, že takovou Beverly nepoznává, ale Deanna namítla, že má plné právo učinit rozhodnutí o svém dalším životě.

Picard se zahleděl z okna, když v tom vešel Dat a podával hlášení. Nalezli zbytkovou energii s anafázovou signaturou.
"Kde?" zeptal se Picard.
"Přibližně 17 kilometrů od centra kolonie, pane. Vychází to ze hřbitova."
Picard s Deannou na sebe významně pohlédli.
"Date, chci abyste šel na ten hřbitov, a podíval se, jestli mužete určit přesný zdroj."
"Ano, pane,"
řekl Dat a odkráčel.
"A mezitím," řekl Picard, "bych se rád setkal s tím Roninem."


Dat s Geordim se pohybovali po tmavém hřbitově s trikordéry a baterkami v rukou. Dat zjistil, že zdroj je dva metry po zemí. Oba se pomalu přibližovali k Felisině hrobu, který byl už zase holý a bez květin. Dat určil, že to vychází z něho.

00133.jpg (5895 bytes)


00134.jpg (6170 bytes) Beverly si hověla v křesle ve svém domě a hřála své ruce nad svícnem.
00135.jpg (6431 bytes) Přišel Ronin a políbil jí ruce.
00137.jpg (6738 bytes) Beverly řekla, že nikdy nebyla šťastnější a Ronin se opět rozplynul, aby do ní vstoupil. Beverly se se spokojeným úsměvem začala svíjet rozkoší.

V tom někdo zaklepal. "Miluji tě, Beverly," zašeptal jí Roninův hlas v mysli.
"Miluji tě," řekla i Beverly a klepání si nevšímala.

Pomalu se otevřely dveře a dovnitř nakoukl Picard. Uviděl svíjející se Beverly a jeho podezření vzrostlo.

00140.jpg (4588 bytes)

Pomalu a tiše vešel dovnitř a rozhlédl se kolem.
"Beverly," oslovil ji.
Bev se probrala z transu a začala koktat jako přistižená školačka. "Jean-Lucu."
"Promiň, že jsem tě vyrušil. Klepal jsem, ale nikdo neodpovídal."
Beverly vzala do ruky svícen.
"Bylo otevřeno, doufám, že ti to nevadí."
"Co chceš?"
ptala se překvapeně.
"Doufal jsem, že se setkám s tvým novým přítelem Roninem."
Beverly byla v úzkých, ale nezaváhala: "Není tady."
"Oh, snad bych na něho mohl počkat, jestli ti to nevadí. Opravdu bych se rád setkal s tímto pozoruhodným mladým mužem, který si dokázal získat hned dvě ženy z rodiny Howardů."

00142.jpg (6142 bytes) "Žárlivost ti nesluší, Jean-Lucu," odvětila Beverly a přistoupila těsně k němu se svícnem jako ochranným štítem.
00143.jpg (5886 bytes) "Změnila sis barvu očí?" změnil rychle téma Picard.

"Ta stará se mi přestala líbit, nemyslíš, že mi tahle sluší?" zarděla se.
"Myslím, že dávám přednost tomu jak to bylo dříve," řekl Picard. "Dávám také přednost tomu jaká jsi ty byla dříve."
"Ale teď jsem taková, a tohle je můj život," říkala trochu nerozhodně, "už jsem se rozhodla a nemám v úmyslu si to rozmyslet. Takže, prosím, odejdi!" a snažila se Jean-Luca vytlačit z místnosti.
Ale Jean-Luc byl silnější. "To tedy ne, něco se tu děje. Beverly, tohle je něco víc než jen věc velké lásky. Řekni mi, proč Ronina kromě tebe nikdo neviděl?"
Beverly sklopila zrak, nevěděla co říct.

"Dobře, kapitáne," ozval se odshora mužský hlas,

00144.jpg (6147 bytes)

a Ronin začal sestupovat z hořejšího patra, "tady jsem."

00145.jpg (4674 bytes)

Beverly přišla hned k němu a on ji objal kolem pasu.

00146.jpg (5369 bytes)

"Takže vy jste Ronin," řekl trochu s rozpaky Picard, "rád vás poznávám. Odkud jste?"
"Ze Země,"
nezaváhal Ronin, "Skotsko."
"Jak dlouho jste již na Caldosu?"
"Důležité je, že jsem tu teď. A s Beverly plánujeme zůstat spolu po zbytek našeho života."

Při jeho slovech se na něj Beverly usmála a přitulila se.
Picard na ně chvíli hleděl, když se ohlásil Dat, s tím že objevili zdroj - hrob Felisy Howard. Geordi by rád vyzvedl tělo.
"To nemůžete udělat," řekl Ronin. "Nechte ji odpočívat."
"Proč ne? Čeho se bojíte?"
zeptal se už ostře Picard.
"Nebojím se ničeho," odvětil mírně vyvedený z míry Ronin. "Ale nemohu dovolit, abyste zničil její hrob."
"Date, požádejte Maturina o povolení k exhumaci. Picard, konec."
"To nedovolím,"
zvýšil mírně hlas Ronin, "sám si promluvím s guvernérem."
"Prosím, ale nebudu překvapen, když nebude vědět, kdo jste. Bude mít pravděpodobně stejné otázky jako já. Jak jste se sem dostal? Jakou lodí?"

00147.jpg (5824 bytes) "Jean-Lucu nech ho být," vložila se do toho Beverly.
00148.jpg (5163 bytes) "Proč neodpovídáte ne mé otázky?" rozkřikl se Picard. "Jakou lodí? Rád bych se podíval na seznam cestujících. Kde tady bydlíte? Kde pracujete? Kdo vás tu zná?"

Ronin se zahleděl na Picarda a ... rozplynul se.

"Pojď, Beverly," a chtěl ji chytit za ruku, "musíme se odsud dostat pryč."

00149.jpg (6793 bytes)

Ale než se jí vůbec stačil dotknout, z Beverly vyšlehl zelený výboj a Picard se bezvladně skutálel k jejím nohám.

00151.jpg (7071 bytes)

"Jean-Lucu," vydechla Beverly a okamžitě se k němu sehnula. Otevřela svůj lékařský kufřík a vyndala trikordér.

00152.jpg (5589 bytes)

V tom se opět ozval Roninův hlas.
"Beverly, musíme je zastavit, nesmějí provést tu exhumaci."
"Nemůžeme ho jen tak opustit, mohl by zemřít."
"Musíš jít. Já jsem ten kdo se o tebe postará,"
naléhal dál.
"Nemohu ho přece jen tak nechat zemřít," trvala na svém.

00154.jpg (5135 bytes) "Beverly, pojď se mnou," zhmotnil se Ronin a snažil se jí odtáhnout od Picardova těla.

"Ne, ne!" a odstrčila ho.
"Omlouvám se," řekl Ronin, "ale já je zastavím," vyšel ven a nechal Beverly osamotě.

Beverly se zřejmě vymanila z jeho vlivu, a věnovala se jen Picardovi.

00155.jpg (7447 bytes)

Píchla mu dávku z hypospraye a Picard se konečně probral.

00157.jpg (7309 bytes)

"Jsem v pořádku, Beverly," zamumlal. "Jdi za ním .. na hřbitov."
Beverly kývla a se svícnem vyběhla ven.


Geordi mezitím získal povolení a pomocí transportéru Enterprise měla být provedena exhumace.

00158.jpg (7565 bytes) Geordi vydal povel a na rovu se materializovala dřevěná rakev.
00159.jpg (5620 bytes) Dat s Geordim sundali víko. Uvnitř ležela Felisa Howard.

Dat detekoval v jejím těle stejnou reziduální energii jako v Quintovi. Ale Felisa při tom umřela přirozenou smrtí.

00162.jpg (7862 bytes) "Měli bychom provést test tkáně," navrhl Dat.
00163.jpg (7910 bytes) V tom Felisa otevřela oči, které jí zezelenaly.
00167.jpg (6415 bytes) Pak se posadila a doktla se Data i Geordiho. Oba zasáhl zelený výboj po jehož zásahu oba padli jako podťatí.
00170.jpg (6167 bytes) "Neeee," zavřeštěla Beverly, která právě dorazila s hořícím svícnem v ruce.

"Přestaň, přestaň s tím, prosím," šeptala.
"Beverly," řekla Felisa, "to je v pořádku, věř mi."
"Babička je mrtvá! Nech ji na pokoji!!" zařvala nepříčetně Beverly.

Z babiččina těla vystoupil zelený opar a její tělo se opět složilo do rakve. Vedle Beverly se objevil Ronin.

00172.jpg (7107 bytes)

"Beverly!" zařval na ní.
Bev se lekla a uskočila směrem k rakvi.
"Odpusť mi to, ti muži se nás pokoušeli rozdělit. Kdyby tu nebyli, všechno by bylo v pořádku."

00174.jpg (6830 bytes) "Ne, nebylo," uvědomila si konečně Bev. "Naplňoval jsi mě stejným typem anafázové energie, která zabila Quinta."

"Pokoušel se mě zničit!" rozhodil rukama Ronin. "Musel jsem se bránit."
Pak se na ní zahleděl a měkkce dodal: "Má lásko, tobě bych nikdy neublížil. Jsem tu, abych tě chránil."

"Ne, nejsi," řekla bázlivě Beverly. "Neexistuje nic jako duch. Ty jsi nějaký druh anafázové životní formy!" křikla Beverly, když to pochopila.

00176.jpg (6805 bytes)

"Anafázová energie je extrémně nestabilní, potřebuje organického hostitele, aby udržela molekulárni soudržnost."
"Beverly,..."
zašeptal zoufale Ronin.

00178.jpg (6764 bytes) "Skenovala jsem i ten svícen, plamen je plasmově fázován. Využil jsi ho k tomu, aby si se dostal ke mě, aby ses se mnou spojil. Zneužíval jsi mě, mou babičku, moji celou rodinu po celá staletí!!" křičela Beverly.
00179.jpg (5105 bytes) "Ale všechny jsem je miloval!" zařval i Ronin. "A ony milovali mne!"

Beverly zavzlykala.
"Dej mi ten svícen, Beverly," řekl jemně Ronin a natáhl ruku.
"Ne .. nee," odmítla plačtivě.

00181.jpg (6636 bytes) Ronin ukázal na Geordiho a jeho tělo se v tom okamžiku začalo zmítat plasmovými výboji.

"Polož to, nebo ho zabiju," řekl lítostivě.
Beverly neviděla jinou možnost. Pomalu udělala krok vpřed.
"Polož to a odstup," přikázal Ronin a Beverly poslušně vykonala a položila svícen na zídku mezi nimi. Pak pomalu ustupovala k Geordimu tělu. Když byla až u něho rychle se otočila a vytrhla z Geordiho opasku phaser, kterým zamířila na svícen a vystřelila. Svícen se vypařil.

"Neeee," zařval Ronin.

00185.jpg (4825 bytes)

Beverly se rychle dotkla Geordiho komunikátloru a zavolala Enterprise. "Wille, uzavři všechna vedení plasmy pro kontrolu počasí, vysvětlím to později."
"Rozumím,"
ozval se Riker.

00186.jpg (6555 bytes) Ronin se mezitím sklonil nad místo, kde před chvílí stál svícen a Beverly na něj namířila phaser.

"Myslím, že by si měl odejít."
"Ano, to měl,"
připustil Ronin a postavil se.
"Drž se ode mě dál," zasyčela.

Ronin roztáhl ruce a pomalu se k ní přibližoval.

00187.jpg (6728 bytes)

Beverly vypálila. Paprsek zasáhl naplno Roninovo tělo. Ronin zařval bolestí a několik kroků ustoupil.

00188.jpg (5826 bytes)

"Beverly," zašeptal, "miluji tě!"

00189.jpg (4995 bytes)

00190.jpg (6890 bytes)

00191.jpg (6405 bytes)

Pak se rozběhl a skočil směrem k ní ... Beverly zmáčkla spoušť a Ronin se uprostřed skoku rozplynul.

00192.jpg (7167 bytes)

Beverly upustila phaser a skryla obličej do dlaní. Klesla na kolena a plakala.

00194.jpg (6429 bytes)


Kapitánův deník, dodatek. Nadporučík LaForge a pan Dat se zotavili z vystavení anafázové enrergii, ale obávám že zotavení doktorky Crusherové bude mít více osobní charakter.

00195.jpg (5310 bytes)

Deanna a Beverly si objednaly pití v baru a hledaly vhodné místo.
"Zřejmě si nějak uvědomil," říkala právě Beverly, "že biochemie jednoho z mých předků je kompatibilní s jeho energetickou matrticí."

00196.jpg (7606 bytes) Obě se pomalu posadily k volnému stolu.
00197.jpg (5733 bytes) "Myslím, že na sebe vzal podobu muže a svedl ji stejně jako mě," pokračovala po chvíli ticha. "Měla jsem se podílet na velmi neobvyklém vztahu, přesně podle rodinné tradice. Ale část mého já je teď trochu smutná."
00199.jpg (5986 bytes) Deanna se zamračila. "Jak to?"
00200.jpg (5790 bytes) "Znovu jsem si přečetla babiččin deník ... ať už udělal cokoliv ... udělal jí velmi šťastnou," a dlouze se na Deannu zahleděla.

Deanna neměla odpověď.

A Enterprise si to svištěla prostorem za dalším dobrodružstvím.

Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]