Podvrženci (Changelings)
 
 
Podvrženci jsou rasou, která je naprosto nepodobná jakékoliv jiné se kterou se Hvězdná Flotila doposud setkala. Nejedná se o humanoidní formu života, ale o jakýsi organický roztok, který je diferencován na jedince schopné samostatného jednání s vlastní osobností. Jedinci tohoto druhu jsou schopni přeměnit své tělo v jakoukoliv substanci (Tedy vyspělejší jedinci. Například Odovy schopnosti v tomto směru jsou ještě stále v plenkách).
Původní pojmenováni pro jejich druh se nezachoval. Pevní (tak nazývají Podvrženci ostatní druhy podle toho, že zachovávají stalé stejný tvar) je začali nazývat podvrženci, protože vždy nacházeli pouze jednoho mladého příslušníka toho druhu a považovali je za podvržené děti zkráceně podvrženci. Podvrženci pak později toto označení z trucu přijali za své. Pevní také pojmenovávají Podvržence měňavci, kvůli jejich metaforickým schopnostem, kterých se Pevní velmi obávají.
Podvrženci jsou velice starou rasou a byli velmi mírumilovnou rasou. Létali po Galaxii a zvětšovaly si svůj obzor. Ovšem ostatními druhy byli pro své schopnosti nepochopitelní a proto je potkal osud, který odlišné jedince potkává tak často. Byli pronásledováni a zabíjeni. Tyto zkušenosti s Pevnými je přesvědčily o nutnosti získat sílu a dospěli ke skutečnosti, že co ovládáš Ti nemůže ublížit. A tak se všichni vrátili domů, našli opuštěnou planetu uvnitř hmloviny, spojili se ve Velký Článek, založili Dominion a začali připravovat svůj plán - ovládnou celý Kvadrant.
Brzy si uvědomili, že absolutní izolací ztrácejí onen přehled nad děním v Galaxii a také potřebovali zjistit, kdo pro ně představuje největší nebezpečí. A tak poslali několik svých "dětí" do vzdálených koutů galaxie, aby je poznali a poté se vrátili se s informacemi domů. Těmto jedincům byla předtím do genetického kódu uložena veliká touha po domovu. Zatím se z nich vrátil pouze Odo a to ještě jedině díky Bajoranské červí díře.
Podvrženci se začali nazývat Zakladateli a toto označení se u podrobených ras pro ně vžilo (hlavně proto, že většina jedinců v područí Dominionu nikdy žádného Zakladatele neviděla a tak nemají důvod je oslovovat jinak). Dominion pro svůj účel začal využívat nikoli nespolehlivé cizí rasy, ale geneticky vytvořené jedince. Federaci jsou zatím známy dva takové druhy: Jem Hadaři a Vortové.
Dominion od svého vzniku velice expandoval a stal se nejmocnější říší v Gama kvadrantu. Díky svým schopnostem dokázali měňavci kvadrant přeměnit k obrazu svému. Veškeré rasy jsou podřízeny Dominionu a odvádí mu poplatky. Pokud některý národ přestane platit, nebo si Dominion znepřátelí jinak, tak ho stihne krutý a nelítostný trest.
Existují tři druhy trestu. Ten nejmírnější spočívá v tom, že jsou proti národu posláni Jem Hadaři. Druhou možností je, že planeta je nakažena nějakou nemocí, která začne vyhubovat místní obyvatelstvo. Třetí je možnost naprosto vyhladit planetární život. (Tuto možnost zvažoval Dominion v případě vítězství nad Federací u planety Země.)
Podvrženci jsou jako druh vzájemně velice mírní. Žádný měňavec nikdy neublížil jinému měňavci (existuje výnimka, ale ta víceméně potvrzuje pravidlo). Blaho jednotlivce je ostatním měňavcům postaveno neuvěřitelně vysoko. Například blaho Oda mělo pro Podvržence větší význam než celý Alfa kvadrant (možná). Většina Podvrženců má na věci úplně stejný názor. To má na svědomí mimo jiné i vzájemné spojování ve Velkém Článek. Při tomto spojení jsou jedinci druhu ve velice těsném kontaktu.
Copyright © 1998 Štepán Luňák