Dominion
Dominion je sdružení ras, vládnoucí kvadrantu Gama. Vládnoucí struktura zůstává v pozadí, takže trvalo mnoho měsíců od objevení stabilní červí díry, než se někdo z Alfa kvadrantu o Dominionu vůbec dozvěděl.
Dominionu vládnou Zakladatelé (Founders) čili, jak jsou též přezdíváni lidmi, Podvrženci (Changelings) - amorfní entity na bázi silikonu, jejichž běžná forma je tekutá. Jsou schopni měnit formu do téměř libovolné podoby, dokonce při tom ignorovat zákon o zachování hmoty. Jsou schopni přijmout i humanoidní formu, stejně jako libovolného živočicha nebo pevného objektu. (Z toho take plyne označení měňavci (shapeshifters) .) Jediná slabina je, že musí každých 14-16 hodin zpět do svého tekutého stavu, aby se regenerovali - navíc část, která je oddělena od celku, ztrácí formu a vrací se do původního stavu, proto je Měňavce snadné odhalit třeba odběrem krve nebo odkrojením kousku.
Podvrženci bývali přátelští, mírumilovní a zvídaví lidé, kteří rádi objevovali a poznávali. Vysílali do Vesmíru vybrané jedince ze svého středu, aby putovali prostorem, objevovali kultury, poznávali je a vraceli se domů se získaným myšlenkovým bohatstvím.
Ze strany 'Pevných' se setkali však jen s nedůvěrou a nepřátelstvím - a tak svými schopnostmi vybudovali Dominion, zdánlivě nezávislou sílu, která postupně ovládla okolní vesmír, přesně podle hesla 'Co ovládáš, neublíží ti.' - Podvrženci sami stojí v pozadí a téměř nikdo z Dominionu neví, že jsou ve skutečnosti tou pravou vládnoucí silou. Podle hesla 'Přinést Řád do Chaosu' obsazují prostřednictvím svých podřízených další a další části Galaxie, aby je všechny sjednotili pod svou vládou.
Zakladatelé na své domovské planetě tvoří obrovskou amorfní hmotu zvanou Velké Článek (Great Link), v níž setrvávají jednotliví jedinci spolu v jednotě a harmonii a sdílejí spolu vědomí a pocity. To je nejvyšší smysl jejich existence - spojovat se ve Velkém Článku. Podle potřeby se od Článku oddělují jednotliví jedinci.
Mají jediný zákon: Podvrženec nikdy neublíží Podvrženci. Porušení je trestáno absorbováním zpět do Velkého Článku a ztrátou autonomní identity - za celou dobu existence jejich rasy se, ale vyskytl jen jediný případ, kdy jeden Měňavec usmrtil druhého. Byl to samozřejmě renegát Odo, který se po dlouhém pobytu s Pevnými z Alfa kvadrantu přidal na jejich stranu.

Loutkovými vládci Dominionu jsou Vortové. Jsou to humanoidi s výraznými, nahoru protaženými ušními boltci, nadaní psychokinetickými silami. Jsou jedni z mála v Dominionu, kteří vědí o pravých vládcích. Byli zřejmě geneticky upraveni Zakladateli, aby byli spolehlivější a podávali vyšší výkon. Plní funkci administrativních správců a jednatelů Dominionu a Zakladatelé jim přenechávají všechny každodenní starosti s vládou a velením armádě. Když Vorta zemře, Zakladatelé si prostě naklonují jiného a předají mu vědomí původního.

Jem'Hadaři tvoří poslední ze tří bodů vládnoucího uskupení. Zakladatelé jsou vládnoucí moc, Vortové moc výkonná a Jem'Hadarové jsou moc vojenská. Geneticky vypěstovaní a na enzymatických drogách od Zakladatelů závislí humanoidi jsou naprojektováni jako vraždící stroje, jejichž největší ctí je sloužit Zakladatelům a uctívat je jako bohy, tak jak je zakódováno v jejich genech.
Jem'Hadaři se rodí jako normální humanoidní děti, rostou enormním tempem a během několika dní se vyvinou v tvory humanoidních proporcí s tuhou šupinatou kůží a neskutečnou chutí zabíjet. Jejich závislost na enzymu zvaném Ketracel z nich činí poslušné vojáky i v případě, že by se chtěli vzbouřit - bez dodávky enzymu zemřou. Pro případ že by našli způsob, jak toto omezení obejít, jsou zbaveni možnosti rozmnožování - Zakladatelé nepěstují žádné ženy, jen muže.

Dominion je nebezpečná síla Gama kvadrantu, srovnatelná s Borgy či dokonce je předstihující - Jem'Hadaři jsou nelítostnými válečníky, kteří útočí hrubou silou a vyvolávají zmatek, zatímco Vortové předstírají zájem jednat o míru a Měňavci přebírají mezitím místa vládních představitelů. Než se civilizace vzpamatuje, je připojena k Dominionu a ani netuší, jak se to stalo. Život pod Dominionem ale není špatný, může přinést dokonce prosperitu a blahobyt, pokud jednomu nevadí neustálá hrozba Jem'Hadarů, připravených zaútočit na ty, kteří se vzepřou.

Zakladatel v humanoidní forměVorta, mužJem'Hadar
Zakladatel jako humanoid - Vortský vyslanec - Jem'Hadarský voják

Alfa kvadrant se s Dominionem setkal na konci roku 2370, kdy se Jem'hadarští vojáci pokusili zajmout komandéra Siska, který byl na výletě v Gama kvadrantu se svým synem, Quarkem a Nogem. Při jejich záchraně byla několika malými Jem'hadarskými stíhači zničena loď třídy Galaxy, USS Odyssey a Vortská žena pronikla na Deep Space Nine, vydávaje se za oběť Jem'Hadarů., A pak už to šlo ráz na ráz - válečná loď Defiant se vydala objevit zakladatele Dominionu, byla zajata, ukázalo se, že Dominion řídí Podvrženci, začala válka....
 

Thanks to StarTrek.CZ