U.S.S. Defiant
NX 74025
Můstek...
Galerie obrázků...
Třída : Defiant
Vlastník : Hvězdná Flotila
Součastné umístění : Deep Space Nine
Kapitán : Cptn.Benjamin Sisko
První důstojník : Lt. Cmdr. Worf
Délka lodi : asi ?!?! 110 metrů
Počet palub : asi ?!?! 5
Vybavení : fotonová děla a kvantová torpéda
Datum výroby : před rokem 2371
První mise : 2371 (48212.4)
 
Na dlouhou dobu to byl Defiant jedinou lodí své třídy, třídy, která je po něm pojmenována (Loď se ujala a proto Flotila zkonstruovala několik dalších lodí). Jedná se o první Federální loď jejímž hlavním a vlastně i jediným účelem je boj. Jeho oficiální označení ovšem zní eskortní loď.

K tomuto účelu je jeho silová síť značně nadhodnocena pro loď této kategorie. (I to je jeden z důvodů, proč maskovací zařízení na Defiantu, zapůjčené od Romulanů, nedokáže fungovat naprosto spolehlivě. Jeho účinnost je totiž omezena a tak nedokáže zcela zakrýt energetické pole Defiantu.) Jeho síť je sice rozsáhlá, ale vzhledem k absenci některých jinak obvyklých systémů relativně jednoduchá. Hlavní množství této energie je použito na zbraně, štíty a motory.
Hlavní zbraní Defiantu jsou fotonová děla. Hvězdná flotila si s myšlenkou fotonových děl pohrávala bezmála padesát let, ale veškeré předchozí pokusy byly neúspěšné. Velké popohnání snahám o vyvinutí fotonových děl bylo první setkání s Borgy v systému J-25. Jeho velkou výhodou je veliká taktická účinnost této zbraně. Fotonové dělo je prakticky stejné jako disruptorové dělo. (nejčastější Romulanská zbraň) Pracuje na principu shromáždění velkého množství fázové energie a jejím vystřelení v soudržném štítu. Tento štít je založen na magnetickém nebo gravitonovém principu.
Právě jeho kvalita ovlivňuje kvalitu celé zbraně, protože výsledný efekt je závislý na tom, kolik energie dokáže přes štít uniknout do zásahu cíle. Energie může být odebírána přímo z warp-jádra, místo samostatných baterií. (které jsou nutné u phaserů) Při zkouškách Defiantu se tato metoda ukázala jako velice účinná, ale způsobila i problémy, které hrozily přejít v roztrhnutí lodi. Nakonec se i tyto problémy podařilo vyřešit a Flotila začala disponovat velice účinnou zbraní.Klingoni, Romulané a Breenové už dokázali tuto technologii dovést ke zbrani s velkým dostřelem a velkou efektivitou.

Druhou zbraní Defiantu jsou kvantová torpéda. Stala se nástupcem fotonových torpéd, která se za posledních 100 let příliš nezměnila a zároveň největší zbraňovou modernizací. Důvodem k této modernizaci bylo nebezpečí Dominionu a Borgů. Kvantové torpédo je založeno na použití energie kvantových vláken. Ta jsou přírodní formou energie. Díky dlouhodobým studiím přírodních vláken se podařilo reprodukovat umělá vlákna. Jedna bojová hlavice kvantového torpéda obsahuje asi 50 - 100 těchto umělých vláken. Jejich použití vyvolává kaskádový efekt.
Defiant je také vybaven vysoce účinnými štíty, které jsou schopné odolat i palbě lodí Jem Hadarů. Technologie štítů pracuje na podobném principu jako maskovací zařízení, nebo podprostorové pole potřebné pro warp. Teorie je jednoduchá, jde o to odchýlit energii vrženou vaším směrem tak, aby se vyhnula vaší lodi. Praxe je o něco složitější. Štíty využívají podprostorové pole k udržení soudržnosti.
Defiant má také velice dobré i zbývající taktické systémy. (I to byl jistě jeden z důvodů, proč si Komandér Sisko vybral právě tuto loď, pro úkol kontaktovat Zakladatele Dominionu.) Na Defiantu se nenachází žádný luxus a kabiny posádky jsou vybaveny pouze minimálním vybavením. (některé nemají ani nouzový systém pro podporu života.) Na lodi se nicméně nachází hangár s raketoplány, konferenční místnost, replikátory i ošetřovna, ale na všech je poznat snaha o minimalizaci (replikátory jsou nedokonalé, vybavení ošetřovny stěží dostatečné.)
Defiant jako jediná loď ma také maskovací zařízení, který bylo zapůjčeno Romulany podle dohody mezi Federací a Romulaskou Říší. Romulani podle ní psokytnou Defiant maskovací zařízení pod posmínkou, že bude používat pouze v Gama Kvadrantu a Federace se zavázala zpřístupnit informace získané o Gama Kvadrantu.

Na loď své kategorie má relativně velký můstek, protože je odtud ovládáno mnoho systémů, které mají na jiných lodích vlastní místnost. (například senzory)
Celkově lze říci, že Defiant je loď určená k boji a pouze k boji. A dlužno dodat, že svou práci dělá velice dobře.

Poznámky :
Velikost lodi je značně nejistá. Pohybuje se od 50 metrů až pod 170. Velikost 50 metrů je odvozena setkání Defiantu z lodí Enterprise-E. Dále tady máme epizodu DS9:"Defiant" a jeho setkání s lodí třídy Galor. Z toho vychází velikost asi 70m. Ještě větší se zdá v boji s Klingony. Zde má stejnou přibližně délku jako Bird Of Prey. Podle oficiálních diagramů je jeho délka asi 110 metrů. A konečně v záběrech, kde je Defiant připojen k DS9 vypadá jeho délka asi kolem 170 metrů. Takže, vyberte si? Já osobně bych se přiklonil k hodnotě 110metrů a to z toho jediného důvodu, že je to průměr.
Ani počet palub není konzistentní. Pohybuje se mezi 4-6.

Identifikované lodě třídy Defiant k datu 52000.0
Jméno
Registrační číslo
Stav
Kapitán
USS Defiant NX-74205 Aktivní Benjamin Sisko
USS Valiant NCC-74210 Zničen Jem'Hadarskou lodí kadet Watters
USS Monitor NCC-75001 Aktivní T'Kau
USS Defiance NCC - 77302 Aktivní S. Guthrey
USS Cicorro NCC-77331 Zničen M. Jefferies
Documentovaná historie lodi Defiant
2365
(42761.3)
Projekt Definat zahájen.
Po setkání Enterprise-D s Borgy v systému J-25 začala Federace vyvíjet nové zbraně a lodě.
2370 Projekt Defiant přerušen.
Z důvodu menšího nebezpečí ze strany Borgů, byl projekt pozastaven. Byla zkonstruována pouze jedna experimentální loď.
2371
(48212.4)
Defiant přidělen k DS9.
Komandér Sisko požádal flotilu, aby mu Defiant zapůjčila na misi lokalizovat Zakladatele Dominionu. Jelikož se ukázali motivy Zakladatelů expanzivní a nepřátelské, zůstal Defiant nastálo k obraně DS9.
2371
(48467.3)
Defiant ukraden Lt. Thomasem Rikerem.
Thomas Riker využil svoji podobnosti s Williamem Rikerem a ukradl Defiant. Jelikož Thomas Riker patří k Maquis chtěl Defiant použít k zničení tajné Cardassianské základny.
2371
(488xx.x)
Zúčastnil se bitvy během, které Dominion zlikvidovalo lodě Řádu Obsidiánů a Tal Shiar.
Sisko neuposlechl rozkaz a letěl Defiantem do Gama Kvadrantu zachránit svého bezpečnostního důstojníka Oda. Během záchrany se připletl do veliké bitvy, ve které 150 lodí Jem'Hadaru rozprášilo flotilu Řádu Obsidiánů a Romulanského Tal Shiaru.
2373
(503xx.x)*
Defiant těžce poškozen při obraně Země proti Borgu.
Lt. Cmdr. Worf velí Defiantu v boji proti Borgu. Loď je těžce poškozena, celá posádka opustí loď. Loď se podaří zachránit a asi do měsíce zpravit.
2373
(50564.2)
Dominion přichází...
Defiant spolu s Dukatovou lodí Etam je připraven bránit DS9 před flotilou Jem'Hadaru. K boji nedojde. Flotila Jem'Hadaru spolu s Dukatovou lodí zamíří do Cardassie.
2373
(50975.2)
Defiant je poslední lodí odlétající z DS9.
Defiant zaminoval červí díru, během útoku Cardassiansko-Dominionské flotily. Hvězdná Flotila se rozhodla evakuovat DS9. Spolu s Klingonskou lodí Rotarran je Defiant poslední lodí, která od DS9 odlétá.
2374
(<51247.5)
Defiant se zúčastnil bitvy, ve které pod velením Kapitána Siska se Flotila rozhodla znovuzískat DS9.
Během bitvy se podařilo proniknou Defiant skrz Dominionskou linii a zamířit k DS9, kde se Gulovi Damarovi podařilo neutralizovat minové pole. A tak se Definat ocitá v červí díře tváří v tvář Jem'Hadarské flotile čítající 2800 lodí.
Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk