By Inferno's Light
SD : 50564.2
N : 513
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Předcházející část...

Dominionská flotila vyletěla z Červí díry a stojí nedaleko DS9.
Major Kira a nadporučík Dax zaujmou svoje pozice na Defiantu. Kira pak zavelí odpoutat se od stanice a zaujmout obrannou pozici. Obranné systémy DS9 jsou připraveny. Dva runabouty a Dukatův Klingonský dravec (Bird Of Prey) se připojí k Defiantu.
Kira nařizuje všem, aby nestříleli dokud Sisko nevydá rozkaz. Dax (sedící za kormidlem) se zadívá na obrazovku a prohlásí, že je jich příliš mnoho. Kira ji odpoví:"Aspoň bude pro nás těžší je minout." 
V Ops. O'Brien oznamuje Siskovi, že Jem'Hadarské lodě neodpovídají na jejich volání. Sisko poznamená, že je patrně chtějí zastrašit, na což O'Brien odpovídá, že se jim do daří. Za maličký moment O'Brien ohlásí, že Dominionské lodě se otáčejí od stanice a zadali nový kurz. Sisko:"Směřující?" O'Brien odpoví, že přímo do Cardassie.
Jak se Jem'Hadarské lodě vzdalují od stanice, na Defiantu Dax oznamuje Kiře, že Dukatova loď opustila formaci a směřuje přímo k flotile. Kira nařídí Dax, aby otevřela komunikační kanál na Dukatovu loď.
Kira:"Dukate, přestaňte si hrát na hrdinu. Vraťte se zpět ke stanici."
Dukat:"Váš zájem je dojemný, Majore. Ale myslím, že jste mi neporozuměla. Já neútočím na Dominionskou flotilu, já s k ním přidávám."
Kira:"O čem to mluvíte?"
Dukat:"Obávám se, že bych se měl přiznat. Po několik předcházejících měsíců jsem vedl tajná jednání mezi Dominionem a Cardassií. A konečně minulý týden Cardassie odsouhlasila stát se součástí Dominionu."
Kira (omráčená):"To nemyslíte vážně." 
Dukat:"Sbohem Majore, Vy a já na stejné straně - nikdy se mi to nezdálo....správné, že ano?"
Dukat ukončí spojení a Kira okamžitě vydá rozkaz k palbě na Dukatovu loď, ale už je pozdě - je z dosahu zbraní. 
V Internační táboře 371. Romulanka stojící u dveří všem oznámí, že vzduch je čistý. Pak se Worf zeptá Martoka a Bashira, kde je onen vysílač, pomocí kterého Tain kontaktoval DS9. Bashir spod matrace vytáhne malý kus kovu a odstraní jím 2 panely ve zdi. 
Otvor vzniknuvší ve zdi je dostatečně velký na to, aby se skrz něj humanoid dostal. Martok vysvětlí Worfovi Tainovu práci a Worf navrhne, aby pomocí toho vysílače kontaktovali runabout, který by je přetransportoval na palubu. Garak poznamená, že modifikace toho zařízení nebude vůbec snadná. Bashir se tedy zeptá Garaka, zda-li to zvládne, protože on ani Worf nejsou inženýři "... a vy na druhou stranu, můj drahý pane Garaku, jste muž s mnoha skrytými schopnostmi, když to nedokážete Vy, pak nikdo." Garak poznamená, že je rád, že je tak nepostradatelný.
Pak se ozve hlas vyzývající vězně, aby se shromáždili.
Vězni se shromáždí. Je tam noho Cardassianů, Romulanů a pochopitelně Garak, Bashir, Worf a Martok. Vězni jsou stráženi Jem'Hadary, ke kterým přichází Deyous, Vorta, který je vedoucí táboru. Deyous nařídí všem Cardassianům, aby udělali krok vpřed a Cardassiani to nervózně udělají - včetně Garaka. Deyous pak řekne:"Je mi potěšením vám oznámit, že nepřátelství mezi našimi národy skončilo. Dnes se Cardassia připojila k Dominionu a proto budete posláni domů. Blahopřeji vám k získání vašeho nového statutu Dominionského občana."
Jem'Hadaři začnou odvádět nové Dominionské občany domů. Bashir tiše pohledem povzbudí Garaka, aby šel také. Garak teda vykročí na svobodu, ale Deyous ho zastaví a řekne mu, že on ne. Garak nerozumí, proč byl měl zůstat:"To musí být nějaké nedorozumění. Naposledy, když jsem byl kontrolován, byl jsem Cardassian."
Deyous mu vysvětlí:"Ale ne příliš oblíbený. Obávám se, že nejste oblíben u nového premiéra Cardassianské vlády."
"A kdo ním je?"
, zeptá se Garak.
"Gul Dukat!", odpoví Deyous. Garak pochopil.

Mezitím na Cardassii Gul Dukat pronáší svojí nástupnickou řeč:
"Mohli by jste se zeptat, zda-li se máme bát Dominionu. A já vám odpovím. Ne, ani v nejmenším. Musíme se pouze chopit příležitosti. Dominion v nás poznalo to co opravdu jsme - praví vůdci Alfa Kvadrantu. A nyní, když jsme se spojili, stali jsme se rovnými partery ve všech snahách a tak důvod k obavám by měli mít naši nepřátelé. Narozeniny mého nejstaršího syna jsou za 5 dní. Jemu a celé Cardassii, dávám následující slib. Za úsvitu toho dne, nebude ani jeden Klingon naživu uvnitř Cardassianského území. A ani jedna Makitská kolonie nezůstane uvnitř našich hranic. Cardassie bude znovu vybudována, co jsme ztratili opět získáme. A každý kdo nám bude stát v cestě, bude zničen. Tohle slibuji na svou krev, pro mého syna, pro všechny naše syny."

Projev také sleduje posádka DS9 v zasedačce. Dax to považuje za zlý sen, ale Sisko ji ubezpečí, že to sen není. Kira přísahá, že když příště uvidí Dukata, zabije ho, ale Siska nyní zajímá jiná věc - sabotáž gravitonového emitéru. O'Brien nedokáže říct, kdo to udělal, ale prozradí, že to byla velmi dobře odvedená práce. Gravitonový emitér měl zkolabovat prostorovou matici Červí díry a navždy ji uzavřít, místo toho emitéry provedli opačnou akci - posílili matici tak, že ještě stabilnější než doposud. Dokonce ani Trilithiová výbušnina Červí díru nezničí a tak může Dominion poslat tolik Jem'Hadarských posil, kolik bude chtít - uzavření Červí díry již není možné. Bashir-měňavec navrhne nové krevní testy. Kira s ním souhlasí, a sdělí, že Odo má podezření, na jednoho Bajoranského inženýra, který najednou chybí. Sisko si nemůže dovolit další risk a tak nařídí krevní testy a phaserové čištění. Bashir Podvrženec se nad tím jenom usměje.
Mezitím v Internační táboře. Zatímco Romulanka hlídá vchod do buňky, Garak pracuje ve stísněných prostorách a skoro potmě na vysílači. Najednou Romulanka ohlásí, že Jem'Hadaři se blíží. Bashir nemaje čas rychle zakryje otvor a řekne Garakovi, aby byl potichu.
Ikat'ika vstoupí a podívá se na Worf:"Je čas."
Worf vstane, řekne:"Jsem připraven" a spolu s Martokem a Jem'Hadarama odejde z buňky.
Když jsou pryč, Bashir požádá Romulana, aby mu pomohl odsunout postel, aby mohl odstranit panely a vytáhnout Garaka. Romulanka u dveří jej však zastaví, protože Jem'Hadaři stále velmi blízko u dveří. Bashir opět upraví postel do původního stavu a oznámí Garakovi, aby ještě vyčkal.
V bojovém ringu. Worf se utká s jedním mladším Jem'Hadarem, ale Martok ho upozorňuje, aby ho nepodceňoval a přitom ukazuje na místo, kde měl oko:"toto je jeho ruční práce." Pak mu vysvětlí pravidla, kdykoliv padne musí se dotknout jednoho ze 3 pilířů na kraji kruhového ringu.
Pak přijde Ikat'ika a řekne ostatním Jem'Hadarům:"Dnes budeme trénovat s důstojným nepřítelem. Pozorujte - analyzujte - pamatujte. Brzy se střetneme s tímto nepřítelem v boji. Hodiny, které tady podstoupíte, zajistí vítězství. Vítězství je život!" Ostatní Jem'Hadaři také zvolají:"Vítězství je život!".
Ikat'ika zkontroluje zda-li jsou oba soupeři připraveni a řekne, aby začali. Worf začne udatně, ale mladý Jem'Hadar je mu zdantým soupeřem.
Zpět v buňce. Bashir čeká, až mu dá Romulanka znamení, že může otevřít stěnu. Jeden z Jem'Hadarů popojde dál, aby se lépe díval na Worfův souboj. Romulanka řekne Bashirovi, že může. Bashir rozdělá stěnu a vytáhne zjevně otřeseného Garaka. Garak řekne Bashirovi, že si jen minutku odpočine a půjde pracovat dál. Ale Bashir je jiného názoru. Změří Garakovi puls - příliš vysoký a tak mu řekne, že si bude dělat 15-ti minutové přestávky každou hodinu.
Mezitím Worf zvítězí nad Jem'Hadarem a zabije ho. Ikat'ika poznamená, že onen nebohý Jem'Hadar byl jěště mladý a měl malé bojové zkušenosti, a příště ho čeká náročnější protivník. 
Na stanici na promenádě. Ziyal hledí ven z okna a přeje si, aby se Červí díra otevřela a Garak se vrátil. Přijde k ní Kira a poznamená, že tento pohled je lepší než z vrchního pylónu 2. Ziyal pak řekne Kiře, že otec jí řekl, že Garak je asi mrtvý. Kira ji ale odpoví, že nyní by Dukatovi neuvěřila ani slovo. Ziyal pak pronese, že si myslí, že její otec je hrdina, určitě to myslel dobře i když asi udělal špatnou věc. Kira ji odpoví, že každý má svoje důvody a že lidi vždy dokážou ospravedlnit svoje činy bez ohledu na to, jak zlé jsou. Ziyal je překvapená, tím co si Kira myslí o jejím otci, ale Kira jí řekne:"Nemůžeš posuzovat lidi podle toho co si myslí, nebo říkají, ale jenom podle toho co udělali."

Rozsáhlá Klingonská flotila se odmaskuje u DS9 a Sisko zapisuje do deníku:"Velký kontingent Klingonských bojových lodí přiletěl z Cardassianského prostoru, ale jeho záměry, alespoň pro tuto chvíli, jsou nejisté."
Kancléř Gowron se spojí ze stanicí a žádá povolení přistát. Několik Klingonských lodí je poškozeno. Sisko dá povolení a poznamená:"Mám pocit, že Klingonská válka proti Cardassianům se začala vyvíjet k horšímu."
Na ošetřovně Bashir-měňavec ošetřuje Gowronovu popálenou ruku. Sisko je na ošetřovně také a Gowron mu říká:"Tohle je temný den, ne jenom pro Klingonskou Říši, ale pro celý Alfa Kvadrant."
Sisko:"Co s tím budeme dělat?"
Gowron:"Udělám co budu muset udělat. Ustoupím, stáhnu síly z Cardassianského prostoru, opevním Klingonské Impérium a připravím se k boji na život a na smrt."
Sisko:"Možná je tu lepší možnost" a podává Gowronovi padd. Gowron se na padd podívá a řekne:"Khitomerská Dohoda. Smlouva mezi Federací a Klingonskou Říší je mrtvá!" Pak vstane chystá se odejít.
Sisko:"Můžeme ji znovu oživit. Tahle stanice je nejlépe chráněné místo odsud až ke hranicím Klingonské Říše. Brzy sem přiletí lodě Hvězdné Flotily - pokud jste schopni sem přivést svoje... "
Gowron:"Potom budeme stát spolu proti Dominionu - a pokud to uděláme... "
Bashir-měňavec:"Pak je tu ještě naděje."
Gowron pak podepíše otiskem prstu na padd Khitomerskou Dohodu a řekne:"Přemýšlejte o tom. Před 5 lety nikdo neslyšel o Bajoru nebo o Deep Space Nine ale nyní, ale nyní všechny naše naděje se o to opírají. Kam nás proud štěstí zavane, to nikdo nemůže vědět."
Sisko:"Velmi záludné jsou tyto proudy." Vezme si padd a odejde. Bashir-měňavec nenechá na sobě znát ani špetku nevole nad opět vzniklým mocným spojenectvím. Později se Bashir-měňavec dostane na runabout a zmodifikuje jeho systém.

V Internačním táboře. Worf zvítězil již popáté z pěti zápasů a Martok z toho oplývá radostí. V buňce Bashir prohlédne Worfa a zjistí, že má zlomených několik žeber, ale ty se nezahojí dokud nepřestane bojovat. To však Worf odmítá.
Mezitím Garak pracuje na vysílači. Je to v tmavé úzké místnosti a jediné světlo je z několika optických kabelů. Garak se baví sám se sebou a snaží se tak přesvědčit, že vůbec nemá strach z těchto stísněných a tmavých prostorů. Přece je jediný, kdo může kontaktovat runabout a lidi na něj spoléhají. Ziyal na něj spoléhá a on ji slíbil, že se vrátí. Snaží se kontrolovat...
Bashir dokončí Worfovo ošetření a zeptá se Worfa, jak se cítí. Worf mu odpoví, že lépe, ale Bashir ho upozorní, že není příliš dobrý lhář. Náhle se ozve bušení, které vychází z chodby, kde je Garak. Bashir a Martok rozdělají stěnu. Generál podotkne, že Garak dělá příliš velký rámus. Bashir proto zavolá na Garaka, aby vyšel ven, ale Garak nejde. Bashir se vydá za ním. Najde ho jak buší do zařízení a huhlá, že zhaslo světlo. Bashir se ho snaží uklidnit oznámením, že už má pauzu.
O malou chvíli později. Doktor přikryje pokrývkou Garaka, který leží na své posteli. Pak přistoupí k ostatním a oznámí, že Garak trpí akutní formou klaustrofobie a vůbec je spodivem, že vydržel tak dlouho. Jelikož nikdo jiný nemá potřebné znalosti Martok rezignuje:"Když Garak nedokáže kontaktovat runabout, tak nejdeme nikam."

Mezitím v Alfa Kvadrantu. Další Klingonské lodě přilétají k DS9 a O'Brien k nim přidělil další opravárenské čety. Admirál Gilhouly velící lodím Hvězdné Flotily je už jenom 4 světlené roky od Bajoru. Kira přijde na Ops a oznámí, že někdo porušil bezpečností ochrany na průmyslovém replikátoru na úrovni 17. Sisko ji odpoví, aby řekla Odovi, že pokud bude chtít může kontaktovat Gowrona a požádat o několik Klingonů, aby se přidali Bajoranské bezpečnosti. "Klingoni pomáhají chránit bezpečnost na Deep Space Nine, to je zajímavá představa," řekne spodivem Kira. "Žijeme v zajímavé době", odpoví ji Sisko. Dax pak řekne Siskovi, že volá Dukat. Sisko si transmisi nechá přepojit do kanceláře.
V kanceláři Sisko zapne monitor a řekne:"Dukate?".
"Prosím, kapitáne, ukažte aspoň trochu respektu. Mluvíte s premiérem Cardassianské vlády."
Sisko:"Já neuznávám tuto vládu."
Dukat:"Vaše uznání je irelevantní."
Pak se Sisko zeptá, co vlastně chce. Dukat mu odpoví, závazek k němu, protože mu zachránil život víc než jednou. "Nepřipomínejte mi to," odpoví mu Sisko. Dukat mu řekne, že by měl být rád, protože on mu dá na oplátku jednu radu, jak zachránit Federaci - následovat Cardassii a přidat se k Dominionu. Sisko to samozřejmě odmítne, ale Dukat mu odpoví, že tím zachrání miliardy životů a Federaci samotnou. Sisko pokračuje v odmítání a pak se zeptá, co vlastně chce. Dukat sdělí, že před několika dny dal slib, že vše co je Cardassianské znova získá, což znamená i DS9. Siskovi to připadne směšné a řekne, že si myslel, že ji postavili Bajornaští otroci. Dukatovi to však nevadí a požaduje, aby se vzdali. "Pokud chcete znovu získat tuto stanici, můžete to zkusit", řekne Sisko a ukončí rozhovor.
 
V Internačním táboře Worf, kterého podpírá Martok, se vrací se sedmého vítězného zápasu. Martok má zjevnou radost a prohlašuje, že osobně se zaslouží o to, aby na jeho počet složili píseň. Bashir však nemá takovou radost a říká, že by měli najít nový únikový plán. "To nebude nutné", řekne Garak, vstane z postele a dodá, že verš o Cardassianovi, který zpanikařil před svou prací, by kazilo píseň. Garak se pustí opět do své práce... 

Na stanici. O'Brien přijde za Bashirem na ošetřovnu a zeptá se ho, jestli je tu poručík Ch'Par, protože ho potřebuje kvůli opravám nějakého energetického relé na jeho lodi. Bashir-měňavec mu odpoví, že Ch'Parovi popáleniny nebyli tak zlé a už odešel. Podvrženec se pak zeptá na Keiko a děti. O'Brien mu odpoví, že je poslal na Bajor. Podvrženec pak sdělí, že si objednal nové šipky a měli by tady být příští týden. O'Brien je překvapen, že doktor mluví o šipkách teď, když se blíží válka. Bashir-měňavec mu však odpoví, že život musí jít dál, navíc se zdá, že se věci lepší. O'Brien doufá, že má Podvrženec pravdu.
U Quarka v baru. Ziyal sedí v baru, Quark je obsluhuje a přitom vede pesimistické řeči, protože jak Jem'Hadaři tak Zakladatelé nejí a nemají sex - takže ho to určitě zruinuje. Ziyal mu odpoví, že možná jsou Vortové totální alkoholici a sexuální maniaci. Quark je však skeptický...
Zatímco lodě Hvězdné Flotily dorazili do Bajoranského systému v Internačním táboře čeká Worf na další souboj. Deyous a Ikat'ika přicházejí k ringu a Worf je přivítá prohlášením, zda-li žádný Jem'Hadar se proti němu nepostaví. Dnes to však bude sám Ikat'ika. Po zdvořilostech typu Ikat'ika:"Vítězství je život" a Worf:"Dnes je dobrý den na smrt" začne souboj.
Mezitím v buňce Bashir, Romulani a tichý Breen čekají. Garak pracuje na vysílači a přitom mluví ke svému zesnulému otci. Mezitím Worf dostává od Ikat'ika jeden těžký úder za druhým.
O malou chvilku později. Romulanka sledující u dveří řekne, že se blíží několik Jem'Hadarů. Není čas nato, aby Garak vyšel ven a tak Bashir zakryje díru. Tři Jem'Hadaři vstoupí a ptají se, kde je Garak. Bashir jim odpoví, že je asi venku. Jem'Hadar ho praští tak, že Bashir spadne, až na zem a řekne "Není venku." Další dva Jem'Hadaři začnou prohledávat buňku. Bashir se otáže, co chtějí po Garakovi a Jem'Hadar mu odpoví, že ho chtějí popravit. Jeden Jem'Hadar pak najde kus kovu, kterým otvírají zeď a podá ho hlavnímu Jem'Hadar stojícímu u Bashira. Jem'Hadar na něj namíří zbraň a řekne:"Pokud chcete žít, vysvětlete to."

Mezitím v Alfa Kvadrantu, Kira a O'Brien v Ops oznamují Siskovi, že všechny Klingonské a Federální lodě jsou na pozicích. Sisko nařídí Kiře a Dax, aby šli na Defiant, zaujali pozici a popřeje jim štěstí. Pak nařídí runaboutům, aby také vystartovaly. Ovšem jeden z runaboutů je pilotován Bashirem-měňavcem. Všichni z původní posádky jsou mrtvý. O'Brien dá runaboutům povolení k odletu a Bashir-měňavec namoduluje ženský hlas a odpoví, že Yukon je připraven.
O malou chvíli později v Ops. O'Brien oznamuje nárůst tachyonů - odmaskovávají se lodě. U DS9 se objevuje malá Romulanská flotila sestávající z několika desítek Válečných ptáků. Sisko je jejich přítomností překvapen a překvapí se ještě víc, když Romulani žádají o připojení k flotile. Sisko:"Zpropadeně - povolení uděleno." Kira se hlásí z Defiantu:"Senzory detekovali Dominionské a Cardassianské lodě blížící se do Bajoranského prostoru. ETA 10 minut." Na DS9 je vyhlášen Červený poplach.
"Ptám se naposledy - co to je?", ptá se Jem'Hadar Bashira. Bashir mu podá nějaké vysvětlení, ale Jem'Hadar s ním není spokojen, otočí se a zabije u dveří stojícího Romulanského důstojníka. Romulan se vypaří.
Jem'Hadar namíří zbraň na Romulanku a řekne, že ona bude další. Pak jeden z Jem'Hadarů patrně vypátral, že panely ze zdi se dají odstranit a požádá šéfa, aby mu podal ten kus kovu. Garak zjistí, že někdo rozdělává panel a zhasne si ty optické kabely.
Mezitím Worf tento souboj již fakticky prohrál, ale vždy se doplazí k pilíři na kraji a rozsvítí ho - tím dává najevo, že chce pokračovat. Martok naléhá, aby přestal, že už je konec. Ani Ikat'ika s ním nechce dál bojovat, ale Vorta Deyous, mu nařizuje, aby to skončil. 
Mezitím v buňce. Bashir a Romulanka děsivě sledují, jak jeden Jem'Hadar otevře stěnu a podívá se dovnitř, ale oznámí, že nic nevidí, je tam tma. Všichni v místnosti však zapomněli na Breena. Ten vstane, vezme od vedoucího Jem'Hadara (který byl k Breenovi otočen zády) malý disruptor a vypaří ho. Romulanka využije překvapení a praští jednoho Jem'Hadara. Jem'Hadar, který se díval do zdi, vstane a střelí do Breena, který však ve stejném okamžiku střelí po něm. Oba zmizí. Zbylého (ten co byl praštěn Romulankou ) Jem'Hadara odstraní Bashir, tak že onen kus kovu mu bodne do hrudi. Romulanka se zklidní a řekne Bashirovi:"U nás máme jedno přísloví: Nikdy se neotáčej zády k Breenovi." Bashir si vezme Jem'Hadarův phaser a řekne Garakovi, aby si pospíšil, než přijdou další Jem'Hadaři.
V ringu. Ikat'ika naléhá na Worfa, aby přestal, protože již dokázal svou sílu. Deyous chce, aby Ikat'ika zabil Worfa, ale Ikat'ika to odmítne. Vorta je překvapen a Ikat'ika mu sdělí, že nemůže porazit toho Klingona, vše, co může, je ho zabít, ale to ho již nezajímá. Deyous však nestrpí zpochybnění svých příkazů a nařídí ostatním Jem'Hadarům, aby Prvního (Ikat'ika) i Worfa zabili.
Garak dokončí práci na vysílači a zapne se transportér. Ikat'ika je zabit, ale smrtekný paprsek letící na Worfa proletí skrz Worfůvtransportní paprsek. Všichni (Garak, Worf, Bashir, Martok i Romulanka) se transportují na runabout, kde Worf řekne Garakovi, že si vedl skvěle. Garak již za kormidlem odpoví:"Vy taky, nadporučíku." Bashir pak řekne Garakovi, aby letět maximálním warpem a zahájil vysílaní na stanici.

V Ops. O'Brien oznamuje, že Dominionské lodě jsou ve vizuálním dosahu. Sisko si je nechá dát na monitor, ale na něm nic není. O'Brien i Sisko jsou překvapení, že Dominion má maskovací zařízení. Kira hlásí, že senzory Defiantu zaznamenávají totéž. "Jsou všude" oznamuje O'Brien. Dax požaduje příkazy, Sisko zase cíle. O'Brien přizná, že patrně budou muset počkat, až se flotila ukáže sama. Pak najednou obdrží zprávu z Gama Kvadrantu od Bashira. 
Sisko je z toho evidentně překvapen a zeptá se počítače, kde je Bashir Počítač mu oznámí, že není na stanici a naposledy byl na rampě E. Siskovi to nejde dohromady a nařídí Defiantu, aby našel Yukon a zničil ho. Dax ho již našla - směřuje k Bajoranském slunci.
Na palubě Bashir-měňavec aktivuje malé zařízení pod kormidlem. Defiant zahájí palbu na runabout, ale jeho štíty nepochopitelně drží - někdo patrně provedl drobné modifikace. Dax pak objeví výbušné látky (trilitium,...) na palubě Yukonu. Kiře dojde, že je to bomba. Kdyby se bomba dostala do slunce, změnilo by se na supernovu a zničilo by tak Klingonsko-Federálně-Romulanskou flotilu, DS9 i Bajor. Kiře nařídí, aby vletěli do warpu. Dax to nejdřív odmítne:"Uvnitř hvězdného systému?" Kira však trvá na svém:"Když to neuděláme. Nebude žádný solární systém."
Defiant vletí do warpu a za několik sekund se objeví za runaboutem (pozn.: perfektní scéna). Chytí runabout do vlečného paprsku a vytáhne ho z korony slunce. Zakladatel nyní ví, že neuspěl. Za malý moment runabout exploduje.
Na DS9. O'Brien oznamuje, že Yukon explodoval. Sisko si pak řekne, že pokud by se ze slunce stala nova, zničilo by to i Dominionskou flotilu a nařídí O'Brienovi, aby znova zkontroloval warpové signatury. O'Brien známí, že jsou pryč:"pouze normální radiace" A Sisko ví proč, vše bylo falešné. Opravdová Dominionská flotila neopustila Cardassianský prostor. To vše byla pouze skvělá past, pokus jak zničit stanici, Bajor, a ochromit Federální a Klingonskou flotilu bez toho, aby byl vystřelen jediný výstřel. Sisko ukončí svůj tok myšlenek slovy."Armageddon se odkládá na příště..." 

Později. Garak se přivítá se Ziyal u Quarka v baru a políbí se.
O'Brien na ošetřovně je překvapen, že po celý ten měsíc se bavil s Podvržencem a Bashir je zase překvapen, že celou tu dobu nikdo nic nespozoroval. Na jiné části ošetřovny se Dax a Worf pusinkují.
A na promenádě na vrchním patře stojí Sisko, Martok a Gowron. Gowron říká Siskovi :"Ve světle nové smlouvy a pokračující Dominionské hrozby na Alfa Kvadrant na stanici bude přítomná stálá Klingonská jednotka."
Sisko souhlasí:"A já vyberu velitele." Gowron souhlasí.
Sisko se obrátí na Martoka a řekne:"Pan Worf má o vás vynikající mínění." "A já mám o něm," odpoví Martok. "A tak nemůžu si představit lepšího muže pro tu práci, pokud to přijmete." Martok je nabídkou překvapen a po pohledu na Gowrona, který mu přikývne, souhlasí:"Budu poctěn." Pak Siska zavolá Kira z Ops - Gul Dukat chce s ním mluvit. Sisko zamíří do Ops.
V pracovně Sisko se spojí s Dukatem. Dukat mu nejdřív pogratuluje a řekne, že kdyby se ze slunce stala nova, ztráty na životech by byly enormní. Sisko řekne, že včetně Ziyal. Dukat rozhořčeně odpoví, že Ziyal se rozhodla a dále již není jeho dcerou. Sisko klidně prozradí:"Myslem jsem si, že jste se za těch 5 let změnil, ale mýlil jsem se."
Dukat: "Jeden muž je zloduch a druhý hrdina, kapitáne. Měl byste vidět sochu, kterou na moji počet vztyčili u brány na Imperial Plaza."
Sisko:"To je to, proč jste prodal svůj lid Dominionu, kvůli pomníku."
Dukat:"Co jsem udělal, jsem udělal, aby Cardassie byla silná. A pamatujte, povedlo se mi to. Možná jste dnes unikly před prohrou, ale zítra..."
Sisko:"Uvidíme do bude zítra..."
Dukat:"Ano, uvidíme."
Dukat ukončí spojení. Sisko se pohodlněji posadí do svého křesla a s baseballovým míčem v ruce přemýšlí. Jedno je jisté. Dominion je v Alfa Kvadrantu a bude ho těžké vyhnat...

Dodatek o stavu velmocí.
Federace a Klingoni jsou pod hrozbou Dominionu opět největšími přáteli. Romulany lze těžko považovat za spojence, ale je jasné, že za většího nepřítele považují Dominion a ne Federaci nebo Klingony. Cardassie ekonomicky a mocensky vstala z mrtvých. A Dominion - konečně je v Alfa Kvadrantu a má tam víc než stabilní základnu.

Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]