Bajor

Bajorani jsou humanoidé velmi podobní pozemšťanům. Jediným na první pohled patrným rozdílem je vroubkovaný nos. Dalším znakem tentokrát nebiologickým znakem je přítomnost velké náušnice na pravém uchu.
Bajoranská fyziologie je natolik kompatibilní s fyziologii pozemšťanů, že je možné, aby bylo nenarozené dítě přeneseno do dělohy Bajoranky a po několika měsících se dítě zdárně narodilo.
Bajorané jsou velice starý národ, který má už velice dlouhé zkušenosti s cestováním ve vesmíru. Jejich prastaré lodě připomínaly plachetnice a Bajorané se s jejich pomocí dokázali dostat až na Cardasii Prima. 
Bohužel i zde došlo k tzv. usnutí na vavřínech a tak byl nakonec Bajor obsazen Cardassianskými jednotkami. Tyto jednotky zde za podpory místních kolaborantů zůstali u moci po dlouhou dobu a Bajorané trpěli pod jejich nadvládou. Mnoho Bajoranů se raději odstěhovalo na nehostinné planety, aby nemuseli snášet Cardassianskou okupaci.
Cardassiané Bajor během své okupace vykořisťovali a na jeho orbitě vybudovali těžební stanici Terok Nor. Ta byla především využita jako úpravna rud a tyto práce prováděli Bajorané pod přísným Cardassianským vedením. Po Cardassianské ztrátě kontroly v tomto prostoru převzala dohled nad stanicí (čerstvě přejmenovanou na Deep Space Nine (Hluboký Vesmír 9)) a tím i nad planetou Federace. Ta začala stanici přeměňovat nejprve v průzkumnou základnu pro lety za červí díru a po objevení Dominionu i v masivní opevnění střežící vstup do Alfa kvadrantu.
Dlouhá okupace se podepsala na vlastnostech Bajoranů. Jsou nedůvěřivý vůči příslušníkům jiných ras (hlavně v prvních letech po okupaci) a takřka všechny Bajorany lze bez nadsázky nazvat rodilými sabotéry.
Bajorané jsou velice nábožensky založený národ. Svým bohům říkají Prorokové a červí díru pokládají za jejich chrám. Náboženství hraje v životě tohoto národa velkou úlohu a tak není divu, že se někteří snaží tento fakt využít ke svému úspěchu. Například Kai Winn byla jen krůček od úlohy Prvního Ministra a přitom její jedinou kvalifikací byla právě její role Kai.
V Bajoranském náboženství existují jen tři úlohy:
První z nich je Vedek - což je ekvivalentem kněz v křesťanství a jeho úlohy jsou všeobecné od poskytování duchovní útěchy těm kteří to potřebují, přes starost o sirotky, až po vedení náboženských obřadů.
Druhou náboženskou úlohou je Kai - to je duchovní vůdce všech Bajoranů a je vždy pouze jeden. Ekvivalent křesťanského papeže. Za Cardassianské okupace byla ve funkci Kai velmi vzdělaná Opaka.
Třetí úlohou je Emisar. Emisarem je kapitán Hvězdné Flotily Benjamin Sisko. Sisko se stal Emisarem proto, že objevil červí díru - Bajoranský chrám - a hlavně proto, že Proroci s ním jako jediným rozmlouvají. (S Proroky je možno komunikovat, ale je zapotřebí vystavit se působení Orbu uvnitř červí díry. Tento způsob byl realizován mimo jiné dvěma Ferengi - Nagusem Zekem a Quarkem). Hlavní úlohou Emisara se zdá být napomoct Prorokům zvítězit nad Zlem (Pah-duchové). Podle jednoho z Bajoranských proroctví, nastanou na Bajoru po porážce Zla na tisíce let zlaté časy. Sisko se velmi aktivně účastnil hledání Orbů a to od svého nástupu na stanici. Při prvním pátrání po původu Orbů byla právě objevena červí díra.
Orby samotné jsou pro Bajoranské náboženství zhruba tím čím pro pozemské křesťanství byly relikvie. Bajorské Orby ale podávají poněkud důraznější důkazy o své "božskosti". Každý z Orbů má svůj název např. Orb proroctví nebo Orb vzpomínek a jeho působením jsou vyvolávány halucinace představující název Orbu (proroctví, vzpomínky).
Tyto Orby pochází od Proroků. To jsou bytosti žijící v červí díře a mající obrovskou moc. Proroci, nebo jak jim Nebajorané říkají Cizinci z červí díry, neznají pojem času. Jejich existence je rozprostřena napříč časem a tak neznají něco jako minulost nebo budoucnost. Sisko Prorokům vysvětlil pojem lineárního času tj. způsob jeho existence. Proroci mají velice rádi svůj klid a když už s někým mluví, tak se tento rozhovor brzo zvrtne ve zvláštní směs poučování a filozofie. Tyto bytosti nejsou příliš sdílné ani příliš přátelské. Snaží se zachovávat neutralitu či spíše status Quo. Přesto Siskovi pomohli, když byla Federace na pokraji porážky Dominionem, ale svou neutralitu si zachovali, když Siskovi oznámili, že za to, že protentokrát ovládá hru (Sisko pro vysvětlení lineárního času využil baseball) bude muset v budoucnosti zaplatit.
Bajor má nádherné klima a před Cardassianskou okupací byl znám vývozem potravin do blízkých sektorů. Ovšem v současnosti trpí značným nedostatkem potravin, jelikož je půda na značné části území kontaminovaná.
Dokumentovaná historie Bajoru
~20000BC B'Hala, legendární Bajoranské město založeno. Jeho pozůstatky našel až v roku 2373 kapitán Benjamin Sisko. 
2309 Cardassiani vstoupili do Bajoranského systému.
Cardassiani a Bajorani žili po dlouhá staletí v míru. Jenže Cardassianský expanzionizmus způsobil, že Cardassiané vstoupili do Bajoranského systému a začali Bajorany olupovat. Tyto události měla také za následek zrušení kastovního zřízení (D'jarras) na Bajoru (viz DS9:"Accession"). 
2325 Cardassiani anektovali Bajor
Okupace způsobila, že mnoho Bajoranů se vystěhovalo do jiných hvězdných systému, např. Valo. 
2351 Vznik stanice Terok Nor. 
Na orbitě kolem Bajoru byla vybudována stanice pro úpravu rudy zvaná Terok Nor, nyní známá jako Deep Space Nine. Stanice má 1.4km v průměru, 34 podlaží, 6 hlavních doků. 
2369 Cardassianská okupace skončila
Cardassiani se stáhli s Bajoranského systému. Bajoranský odpor byli již natolik silný, že se Cardassianské velení rozhodlo opustit Bajoranský systém.
2369
(46379.1)
Bajorani požádají Federaci o přítomnost v jejich systému. 
Komandér Benjamin Sisko získává velení na stanici Terok Nor (Deep Space Nine).
2369
(46390.1)
Objevena červí díra
Během prvních dní na stanici, při hledaní po původu mýtických Bajoranských Orbů byla také objevena červí díra spojující Gama Kvadrant s Bajoranským systémem. Uvnitř červí díry se střetává Sisko s tvůrci červí - záhadnými cizinci, kteří neznají pojem času. Sisko se tak stává jedním Bajoranských duchovních vůdců - Emisarem. Deep Space Nine je přesunuta k ústí červí díry.
2369
(4640x.x)
Poslední akce Khon-Ma
Militantní Bajoranské hnutí Khon-Ma se pokusilo zničit červí díru. Členům tohoto hnutí se nelíbí přítomnost Federace v prostoru Bajoru a domnívají se, že zničením červí díry by Federace opustila sektor. Jejich pokus se nepodaří.
2369
(467xx.x)
Kai Opaka umírá... 
Kai Opaka požádá komandéra Siska, aby ji ukázal červí díru a letěl s ní do Gama Kvadrantu. Zde Sisko a posádka jeho runaboutu zaznamenají volání o pomoc. Když se přiblíží k zdroji signálu, jsou sestřeleni orbitálním a tvrdě přistanou na povrchu. Kai Opaka toto přistání nepřežije. 
Po smrtí Kai se začne na Bajoru postupně zhoršovat politická situace. Začínají vznikat militantní frakce, které usilující o uchopení moci a odchod Federace s Bajoranského systému.
2370
(470xx.x)
Zachránění Li Nalase a vznik Kruhu... 
Major Kira osvobodí s Cardassianského pracovního táboru známého bojovníka za svobodu Bajoru Li Nalase. Cardassiané se omluvili za jeho věznění a slíbili, že propustí i další vězně. Následně je Major Kira zbavená své funkce na DS9. Ne její místo je Ministrem Jarou dosazen Li Nalas, který by se měl stát oním člověkem, který by opět sjednotil Bajor. 
Mezitím se situace na Bajoru vyhrocuje. Nejsilnější povstalecké organizace zvaná Kruh získává den o dne větší moc. Jenom zázrak by zabránil občanské válce na Bajoru.
2370
(470xx.x )
Povstání na Bajoru
Ministr Jaro je hlavou povstalecké organizace Kruh. V této době vzniká spojenectví mezi ministrem Jarou a Vedek Winn, která usiluje o místo Kai. Cmdr. Sisko dozvídá o tom, že vlastně Cardassiané pomocí Kresariánů zásobují Kruh zbraněmi, bez toho, aby se to Kruh dověděl. Povstání na Bajoru vypukne.
2370
(470xx.x)
DS9 obsazena Kruhem
Jednotky generála Krima obsadí i DS9, z které se předtím evakuovali všichni civilisti. Cmdr. Sisko a jeho posádka zůstává ukrytá na DS9 a snaží se oznámit povstalcům, kdo jich zásobuje zbraněmi. Když se to povstalci dozví, povstání na Bajoru se rozpadne a generál Krim předá stanici DS9 zpět Cmdr. Siskovi. zástupce generála plukovník Day neunese prohru a v zlosti zabije Li Nalase. Na jeho místo opět nastoupí major Kira.
2370
(479xx.x)
Novým Kai zvolena Winn
Vedek Bareil se měl stát Kai, ale jelikož kryl jeden nehezký čin, který musela udělat Kai Opaka, nebyl zvolen za Kai. Novým Kai se stala Vedek Winn.
2371
(48498.4)
Podepsána mírová smlouva mezi Bajorem a Cardassii
Díky Vedeku Bareilu se podařilo úspěšně ukončit Kai Winn rozhovory s Cardassii o mírovou smlouvu. Vedek Bareil umírá
2371
(488xx.x)
Bajoranský První Ministr umírá. Winn se chytá moci
Bajoranský První Ministr umírá a prozatímně je na jeho místo ustanovena Kai Winn, která očekává, že bude později oficiálně do této funkce ustanovena. Jenže politika Winn je odmítána mnoha lidmi, zejména farmáři z Dakurské provincie, protože vláda zapůjčila těmto farmářům rekultivátory, aby mohli zvýšit výnosy ze svých polí, protože v té provincii je nedostatek potravin a nyní chce Winn jim rekultivátory vzít a použít je v nejbohatší provincii, aby mohla vývoz. Tato na první pohled malicherná roztržka, skončila málem občanskou válkou, protože ani jedna strana nechtěla odstoupit a Winn poslala na farmáře důstojníky bezpečnosti, aby je zatkli. Ke konfrontaci nedojde, protože ani Shakaar (vedoucí vzbouřenců) ani velitel jednotky, která ho měla najít odmítly začít bojovat proti sobě. Shakaar se tímto stane velmi populární a rozhodne se kandidovat na Prvního Ministra. Winn odvolá svoji kandidaturu a začne veřejně podporovat Shakaara.
2372
(49011.4)
Útok Klingonů na Cardassii
Jelikož byl Obsidiánský Řád vlastně zničen, Cardassianská společnost se díky tomu začala měnit. Centrální velení a silové resorty ztratili svoji moc a do čela se postavila Detapská Rada, což byla vlastně civilní vláda. Jenže Klingoni, maje strach z Dominionu, si to vysvětlili jinak. Podle nich byla Cardassia infiltrována měňavci což mělo za následek svrhnutí vlády Centrálního velení a nastolení nové vlády. Proto se Klingonská nejvyšší rada rozhodla na Cardassii zaútočit. Federace zamítla svoji spoluúčast na invazi a později tento útok odsoudila. Klingonská Rada na to zareagovala vypovězením všech diplomatů a občanů Federace s Klingonského prostoru a hlavně vypovězením Khitomerské smlouvy. Protože Kapitán Sisko poskytl členům nové Cardassianské vlády azyl na stanici DS9, Klingoni se rozhodli na DS9 zaútočit. Útok sice nebyl úspěšný, Cardassianská vláda se vrátila zpět na Cardassii Prima, ale Klingonské síly obsadili velkou část prostoru Cardassie.
Tyto události měli za následek, že bývalý nepřátelé Cardassiani a Bajorani nyní stojí na jedné straně proti Klingonům. Bajoranský systém je nyní pod přímou hrozbou Klingonů.
2372
(49556.2)
Pokus odříznout Bajoranský prostor neúspěšný
Klingonské velení se pokusilo odříznou Bajoranský prostor pomocí minového pole. Pokus byl zmařen Worfem a jeho bratrem Kurnem.
2373
(503xx.x)
Bajor zatím nebude ve Federaci
Sisko během nehody v simulátoru je obdařen schopností vidět do budoucnosti. V té době byly úspěšně ukončeny rozhovory o připojení Bajoru k Federaci a připravuje se závěrečné podepsání. Ale Sisko si vyžádá od Kai Winn Orbu Času pomocí, kterého uvidí budoucnost. Pak s velkými bolestmi přijde Sisko do zasedací místnosti a řekne: "Kobylky,...zničí Bajor pokud nezůstane osamocen,...Bajor se nesmí přidat k Federaci,...Když to udělá, bude zničen." Poté Rada Ministrů se rozhodne odstoupit od členství ve Federaci. A co mělo Siskovo prohlášení znamenat. Kobylky budou asi lodě Jem'Hadarů, které by napadli nejbližší Federální planetu. Během vizí pochopil Sisko na malý moment význam všeho: B'Hala, Orby, Okupaci, objevení červí díry, budoucí války s Dominionem.
Doktor Bashir pak provede operaci, která odstraní Siskovi schopnosti, ale také odstraní i smrtelné nebezpečí, které Siskovi hrozilo. 
2373
(50564.2)
Cardassia součástí Dominionu. Pokus o zničení Bajoru
První akci, které se rozhodlo provést Dominion, po připojení Cardassie, je pokus o zničení Bajoru, DS9 a Federálně-Klingonsko-Romulanské flotily. Plán byl takový, že měla být umístěna proto-hmota do Bajoranského slunce, což by způsobilo, že z Bajoranského slunce by se stala supernova a tlakovou vlnou by byl zničen celý Bajoranský systém. Pokus nebyl úspěšný. 
2373
(50929.4)
Jednání mezi Bajorem a Dominionem
Federace ztratila již třetí loď v blízkosti Cardassianských hranic. Na DS9 se zvýšila kriminalita až o 75%. Kai Winn přilétá na DS9, aby se střetla s reprezentantem Dominionu. Toto setkání je na její žádost, ale neví o čem vlastně bude jednat, ale uvědomuje si, že musí něco podniknou pro Bajor v době, kdy válka mezi Federací a Dominionem je na spadnutí. 
Zástupce Dominionu, Weyoun, navrhl Kai neagresivní pakt mezi Bajorem a Dominionem. Během jednání se Kai radí s kapitánem Siskem jako Emisarem a je překvapena tím, že Sisko nevítá neagresivní pakt i když před půl rokem radil, aby Bajor nebyl součástí Federace. Kai se pak zeptá Siska, zda-li Federace bude bránit Bajor a nedovolí, aby ani jeden Jem'Hadar nevstoupil na povrch Bajoru. Toto ji Sisko slíbit nemohl a Kai se ocitá ve složitém dilematu: Když Bajor podepíše pakt riskuje, že se elegantně dalším dobytým světem. Když nepodepíše a bude stát na straně Federace riskuje, že bude první válečnou obětí v nadcházející válce. Kai nakonec Neagresivní Pakt nepodepíše. Prozatím...
2373
(50975.2)
Válka začala. Deep Space Nine obsazena Dominionem
Emisar navrhne Kai, aby podepsala navrhovaný Neagresivní pakt s Dominionem, protože Hvězdná Flotila není schopna účinně bránit Bajoranský systém. Federální lodě opouštějí Bajoranský systém. Deep Space Nine je posléze obsazena Dominionem. Dlouho očekávaná válka začala.
2374
(518xx.x)
První pokus Proroků o porazení zla
Na stanici DS9 se odehrála první bitva mezi Proroky a Pah-duchy. Bitva se vyvíjela dobře pro Proroky, ale Kai Winn majíc strach o stanici předčasně ukončila bitvu.

Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk