Klingon
Klingonská Imperiální Říše má bohatou historii intrik a politiky. Tato Říše byla založena váženým Klingonským bojovníkem: "Kahlessem Nezapomenutelným" před 1500 lety. Právě jemu se definitivně podařilo sjednotit Klingony poté, co zabil svého ďábelského tyranského bratra Molora Klingonskou slavnou zbraní, která je známá jako Bat´leth. Kahless se pak ustanovil císařem Klingonského Impéria. 
Kulturní kodex, který vnesl do společnosti Kahless, přetrval až dodnes. Základní hodnotou je čest. Během jeho vlády se taktéž rozvinula věda a kultura. Kulturní rozmach se odrazil ve vzniku Klingonské opery, jedné z nejlepších oper v Galaxii vůbec. [Jedna z árií v podání Jadzii Dax] [Další árie v podání Worfa a jedné barové pěvkyně].

V roku 854 Kahless a jeho milenka Lady Lukara, zažily podle Klingonských měřítek největší romanci v dějinách, během které, ubránili budovy Nejvyšší Rady před 500 bojovníky - všechny zabili. Tato na naše poměry poněkud drsná "romance" se stala inspirací pro milióny Klingonských mileneckých dvojic a určitým standardem jak získat srdce milované ženy. Neznamená to nutně, že Klingonka si nevezme Klingona pokud spolu nezabijí 500 bojovníků, ale měly by spolu zažít něco vzrušujícího, něco, kde poteče krev. (Sexuologická poznámka : Klingoni jsou v našich měřítkách vlastně masochisti nebo sadomasochisti.)
Klingonská říše je soustředěna kolem planety Q´onoS (čti Kronos). Tato planeta je také bezpochyby domovskou planetou Klingonů. A zde také leží obrovské a stále rostoucí Klingonské hlavní město. To bylo kdysi pouhou pevností a jeho architektura dosud zachovává vojenský vzhled - je spartanská a velmi obranyschopná. V hlavním městě působí jako dominanta budova Nejvyšší Klingonské Rady. Tato budova slouží zároveň jako veřejné shromaždiště i budova nejvyššího Klingonského soudu. Právě odtud je řízeno Klingonské multiplanetární impérium.
Právě kvůli jeho unikátní funkci coby diskusního místa v této válkychtivé společnosti je hlavní město ustanoveno neutrální půdou pro mnoho politických frakcí v impériu. Klingonská definice neutrální půdy nicméně nezakazuje útoky, úkladné vraždy ani únosy pokud jsou tyto prováděny diskrétně.
Ačkoli má v názvu císařství, je ve skutečnosti řízena Klingonskou Nejvyšší Radou, která má v čele svého vůdce - Kancléře, který přijímá funkci během nástupnického rituálu. 
V roku 2069 (podle některých zdrojů o pár desetiletí dříve) zemřel Kahless. Nebyl nastolen žádný nový vůdce a proto Rada, která již předtím měla určitou moc, uchvátila moc a stala se oficiální výkonnou mocí v Říši. Vláda rady přetrvala až do roku 2369 (což je také zahrnuje i nešťastný první kontakt s Federací - 2218). 
Avšak v roce 2369 za vlády kancléře Gowrona, byl mnichy z Borethu vyklonován Kahless (mniši použili krev z relikvie) a byl označován jako skutečný Kahless. Ačkoli jeho nárok byl rychle zneuznán, klon byl potvrzen jako dědic trůnu a stal se formálním císařem všech Klingonských občanů, ovšem politická moc zůstala v rukou Rady.
Za vlády Rady také došlo ke změně vztahů Klingonské říše a Federace. Od této doby panuje mezi Federací a Klingonskou Říší mír. Navzdory podezřením byl konec nepřátelství stejně tak výsledkem ekonomické reality jako mírových snah.
V roce 2293 Praxis - jeden z měsíců Q´onosu byl téměř zničen. V této době byl klíčovým zdrojem energie, ale přehnané těžení a nedodržování bezpečnostních pravidel vedlo ke katastrofické explozi. Ta odčerpala z atmosféry Q´onosu kyslík. Protože Q´onos je důležitý pro Klingony, musela i ta část Klingonů, která opovrhovala hvězdnou flotilou uznat, že Klingonská říše přežije Q´onos maximálně o padesát let. To zapůsobilo jako doutnák v Klingonské Nejvyšší Radě. Na jeho konci ovšem nebyl výbuch nové války, ale mírové snahy Klingonů. 
S Klingonskou ekonomikou "na cucky" učinil Klingonský vůdce vysoké rady Gorkon historický krok k prosbě o mír. Tato jednání vedená bez vyhrožování vedla k míru, který trvá už několik desetiletí. Tím se také změnila rovnováha sil v galaxii.
Mír z Federací však není neochvějný. Na přelomu roků 2367-68 se Klingonská říše zmítala v občanské válce. Kdyby zvítězil Dům Durasů, zastupován Durasovými sestrami Lursou a B'Etor, které měli blízké styky s Romulany znamenalo by to konec spojenectví s Federací, znovuvytvoření mocné Romulansko/Klingonské aliance, což by mělo za následek značný posun moci v Alfa Kvadrantu.
O čtyři roky později byla Khitomerská mírová smlouva opravdu zrušena. Stalo se poté co na Cardassii byla zasazena vojenská vláda a ustanovena civilní vláda (Detapská Rada). Klingonská Nejvyšší Rada se domnívala, že tento převrat je výsledkem infiltrace Dominionu do Cardassie a proto se rozhodla na Cardassii zaútočit. Federace tento útok odsoudila, na což Klingonská Rada vypověděla všechny diplomaty a občany Federace s Klingonského prostoru a hlavně vypověděla Khitomerskou smlouvu. K zhoršení situace došlo na konci roku 2371, když Gowron, žádal aby se Federace stáhla ze sektoru Archanis (kterého se Klingoni vdali po ukončení první války s Federací), jinak vyhlásí válku. Situace se stala kritickou.

Během následujících 15 dnů se podařilo Federaci prokázat, že Gowron a celá Klingonská Nejvyšší Rada jsou vlastně nevědomky ovládáni infiltrovanými Měňavci - generál Martok jeden z nejvýše postavených mužů v Říši byl nahrazen Měňavcem. K úplné normalizaci došlo o půl roku později, když se Cardassie stala členem Dominionu. Hrozba Dominionu se stala velmi vážnou, a proto bylo nutné zrušit nepřátelství a obnovit alianci. A tak byla znovu podepsána Khitomerské smlouva. Přátelství mezi Federací a Klingony se utužilo hlavně během následné Dominionské války.
Klingoni jsou válečníci a tomuto zaměření odpovídá i stavba jejich těla. Mají překonstruovanou stavbu těla tzv. Brak lul - to znamená, že téměř každá část v jejich těle má připravenu náhradní pro případ selhání. (23 žeber, dvoje játra, srdce s osmi komorami, zdvojená měkká plena mozková atd.) Kromě toho disponují značně větší silou než lidé. Klingoni (alespoň ti starší) kladou veliký důraz na čest, která je podle nich největší ctností. Klingoni také mají zaostalou medicínu a tak se často pacientovi doporučeno, aby provedl obřad Hegh´bat, což je obdoba japonské seppuky. Klingonská DNA je kompatibilní s lidskou. Klingoni mají také mnohem agresivnější povahu než lidé.
Současná flotila Klingonské říše sestává z několika typů lodí. Základem flotily již 100 let jsou různé modifikace lodi třídy Bird of Prey - Dravec. Druhým typem lodi, které má Klingonská flotila již taktéž velmi dlouho je podle straších označení D7 podle novějších K'T'inga. Novým typem lodi je Vor'cha, která je o něco menší než Federální loď třídy Galaxy, ale svou palebnou silou se ji zcela vyrovná. Nejnovějším typem lodí jsou určité modifikace lodi Negh'Var. Tato loď je větší než loď třídy Galaxy a silou zbraní ji určitě předčí. Klingonské lodě jsou obecně o něco pomalejší než Federální a i kvalitou senzorů zaostávají. Velmi důležitým zařízením každé Klingonské lodě je Maskovací zařízení (Cloaking Device), které Klingoni získali od Romulanů výměnou za specifikace svých válečných lodí, během dohody, kterou měly tyto velmoci v 23. století.

Poznámky:
Klingonský pozdrav při rozločce : Qapla' [Zvukový záznam...]
 
Dokumentovaná historie Klingonů 
854 Kahless sjednotil Klingonskou Říši a ustanovil se císařem
2069 Kahless umírá. Moc v říší se přesouvá na Nejvyšší Radu.
2218 První kontakt Klingonů s Federací.
2292
(9521.6)
Výbuch Klingonského měsíce Praxis. Počátek míru s Federací...
Výbuchem měsíce se částečně zničila atmosféra Q´onosu. Kancléř Gorkon se rozhodl pro zahájení mírových rozhovorů s Federací. Rozhovory byla ukončeny podepsáním Khitomerské smlouvy o míru mez Federací a Klingonským Impériem. Ovšem stále panuje určitá nedůvěra na obou stranách.
2344 Romulani napadli Klingonskou základnu na Narendře III.
Loď Federace Enterprise-C odpověděla na nouzový signál základny a pokusila zastavit Romulanské agresory. Enterprise se to nepodařilo, mnoho členů posádky bylo zajato, ale Klingoni tento čin zhodnotili jako velmi čestný. Klingoni začali důvěřovat Federaci a tím otevřeli cestu k budoucímu spojenectví.
2346 Romulani napadli Khitomerskou základnu
Díky Romulanskému kolaborantu na stanici byl útok úspěšný. Přežili pouze 2 svědci této tragédie - Worf syn Mogův a jeho chůva.
2364 První Klingon sloužící ve Hvězdné Flotile.
Důvěra mezi rasami narostla natolik, že Worf syn Mogův vystudoval Akademii Hvězdné Flotily a byl zařazen na vlajkovou loď Enterprise.
2665
(42506.5)
Výměnný program důstojníků Federace a Klingonské Říše
Komandér Riker byl dočasně zařazen na loď Pagh jako první důstojník. Vedl si velmi dobře...
2366
(43685.2)
První náznak spojení Domu Durasů s Romulany
Kancléř K'mpec byl donucen odsoudit Worfa za údajnou zradu jeho otce u Khitomeru i když věděl, že to byl Durasův otec. Dům Durasů se stal velmi mocným a odsouzením jeho hlavy by vedlo k rozpoutání občanské války.
2367
(44246.3)
Kancléř K'mpec umírá. Duras a Gowron usilují o jeho místo. Duras zabit Worfem.
K'mpec je otráven. Těsně před smrtí požádá kapitána Picarda, aby on rozhodl o novém vůdci Nejvyšší rady. Zatímco dva nejsilnější vyzyvatelé Duras a Gowron usilují o uvolněné místo Kancléře, velvyslankyně K' Ehleyr odhaluje, že Durasův otec byl zodpovědný za Khitomerský masakr a proto ji Duras zabije. Worf, který má s K'Ehleyr syna se pomstí a zabije Durase.
2367
(44885.5)
Pokus Romulanů o diplomatický incident mezi Federací a Klingony nevyšel
Nadporučík Geordi LaForge je unesen Romulany. Je navrácen zpět na Enterprise, ale Romulani mu vymyli mozek a tím ho bez jeho vědomí donutili k spolupráci na zavraždění Klingonského Guvernéra Vagha, čímž by docílili v současné napjaté situaci nepřátelství mezí Federací a Klingonskou Říší. Pokus je naštěstí zmařen a navíc bylo odhaleno, že Klingonský vyslanec Kell by tím mužem, který spolupracoval s Romulany a dával přímé rozkazy GaForgovi.
2367
(44995.3)
Klingonská občanská válka začala...
Dům Durasů podporovaný Romulany si začal opět dělat nárok na uvolněné místo Kancléře. Dům Durasů nyní zastupují Durasovy sestry Lursa a B'Etor, které objevili Durasova syna Torala, který se měl být oponentem Gowronovi. Lursa a B'Etor rozpoutají válku útokem na Gowronovu loď na orbitě Q´onoSu
2368
(45020.4)
Klingonská občanská válka skončila. Kancléřem se stal Gowron
Na počátku války Gowron prohrává. Kapitán Picard se domnívá, že Dům Durasů vyhrává jenom proto, že Romulani je zásobují. Proto vede flotilu 20 lodí na Romulansko-Klingonské hranice, kde provede úspěšnou blokádu. Dům Durasů nemaje podporu Romulanů prohraje, Lursa a B'Etor utečou, Toral je zajat a Gowron se stává hlavou Nejvyšší Rady.
2369
(46852.2)
Opět nastoleno Císařství. Pouze formálně
Mniši z Borethu vyklonovali Kahlesse. Jeho nárok na vedení Říše nebyl uznán, ale jako dědič trůnu se formálním císařem všech Klingonských občanů, ovšem politická moc zůstala v rukou Rady.
2372
(49011.4)
Khitomerská smlouva vypovězena...
Na Cardassii byla zasazena vojenská vláda a ustanovena civilní vláda (Detapská Rada). Klingonská Nejvyšší Rada se domnívala, že tento převrat je výsledkem infiltrace Dominionu do Cardassie a proto se rozhodla na Cardassii zaútočit. Federace tento útok odsoudila, na což Klingonská Rada vypověděla všechny diplomaty a občany Federace s Klingonského prostoru a hlavně vypověděla Khitomerskou smlouvu. Protože Kapitán Sisko poskytl členům Cardassianské vlády azyl na stanici DS9, Klingoni se rozhodli na DS9 zaútočit. Útok sice nebyl úspěšný, ale později Klingonské síly obsadili velkou část prostoru Cardassie.
2372
(49556.2)
Pokus odříznout Bajoranský prostor neúspěšný...
Klingonské velení se pokusilo odříznou Bajoranský prostor pomocí minového pole. Pokus byl zmařen Worfem a jeho bratrem Kurnem.
2372
(49648)
Pokus zastavit Federální konvoje do Cardassie neúspěšný...
Nadporučík Worf byl obviněn z vraždy 400 Klingonů, kteří cestovali v nákladní lodi. Worf tuto loď zničil. Během přelíčení se ukázalo, že na té lodi nikdo nebyl a byl to pokus Klingonů zastavit Federální konvoje do Cardassie.
2372
(499xx)
Gowron chce vyhlásit válku Federaci.
Gowron požaduje navrácení sektoru Archanis, jinak vyhlásí válku.
2373 Válka mezi Federací a Klingonskou Říší.
Deset dní po vyhlášení Gowronova ultimáta se již rozpoutala válka mezi bývalými spojenci. Federace odmítá s Klingony bojovat, a chce ukázat, že to vše je omyl.
2373
(50013.9)
Odhalen Měňavec v Nejvyšší Klingonské Radě.
Během tajné Federální operace bylo zjištěno, že generál Martok byl nahrazen Měňavcem. Začíná se blýskat na lepší časy, ale mír stále není uzavřen.
2373
(<50560.1)
Dominion přichází...
Kvůli válce/nepřátelství s Federací, Klingoni nepošlou flotilu k obraně DS9 před flotilou Jem'Hadaru, která má proletět během několika dní červí dírou.
2373
(50560.1)
Khitomerská smlouva znovu podepsána...
Poté co se Cardassia přidá k Dominionu, jsou nuceni Klingoni a Federace ukončit nesmyslné nepřátelství a znovu podepsat Khitomerskou smlouvu. Pravý Generál Martok byl zachráněn z Dominionského vězení a stal se velitelem stálých Klingonských sil na DS9.
2373
(50975.2)
Dominionská válka začala, DS9 obsazena...
Zatímco Cardassiansko/Dominionská flotila napadla DS9, Federální a Klingonské síly zničili Dominionské loděnice na Torasu III.
2374 Dominionská válka...
Během prvních 3 měsíců se válka pro Klingony a Federaci nevyvíjí dobře. Velká část jejich flotily je zdecimována...
2374
(<51247.5)
První velké vítězství...
Jelikož se Dominion chystá zničit minové pole chránící Alfa Kvadrant, rozhodne se Hvězdná Flotila získat zpět kontrolu nad DS9. Federální flotila zaútočí na Dominionskou flotilu bránící DS9 a nebýt včasného příletu Klingonské flotily na pomoc Federaci, Alfa Kvadrant by byl ztracen po příletu Dominionských posil čítajících 2800 lodí.
2374
(51247.5)
Válka pokračuje...
Generál Martok se stává velitelem Deváté Flotily bránící DS9.
2374
(515xx.x)
Dominion se opět pokouší narušit spojenectví mezi Federací a Klingony
Dominion infiltrovalo do Orion Syndikátu. Jeho plán je, aby Orion Syndikát zavraždil Klingonského vyslance Klingonským disruptorem, aby to vypadalo, že ho zabil Klingon. Dominion se domnívá, že by to mělo za následek další Klingonskou občanskou válku a tím narušení i mocného spojenectví mezi Federaci a Klingonskou Říší.

Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk