Reunion
SD : 44246.3
N : 181
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Epizoda navazuje na TNG:"The Emissary" a TNG:"Sins of the Father"
Během rutinní mise se Enterprise potká s Klinognkým útočným křižníkem. Na palubě je velvyslankyně K'Ehleyr v naléhavé záležitosti. Přepraví se na palubu Enterprise i s jejím a Worfovým synem Alexandrem. K'Ehleyr dá Alexandra do školky a spolu s Worfem zamíří na můstek. V turbovýtahu Worf z důvodu svého zavržení nechce slyšet, že je to jeho syn a odmítá diskusi na toto téma. K'Ehleyr naléhá, ale marně.
K'Ehleyr informuje Picarda a jeho důstojníky, že Klingonská říše je na pokraji občanské války. Klingonské občanské války málo kdy zůstávají jenom uvnitř Klingonské říše, a proto se může stát, že bude i Federace zatažena do tohoto konfliktu. Důvodem občanské války je, že hlava Klingonské rady K'mpec umírá, a že dvě frakce se snaží uchvátit moc. K'mpec je taktéž na palubě křižníku a žádá, aby Picarda se přetransportoval za ním.
Na palubě klingonského křižník : K'mpec oznamuje Picardovi, že byl otráven a není léčby. Žádá ho, aby on rozhodl, kdo bude příštím vůdcem Nejvyšší Klingonské Rady (Kancléř). Picard se snaží odmítnout s argumentací, že nebude zasahovat do vnitřních záležitostí Klingonů, ale K'mpec mu připomenul, že odmítnutí by byla urážka Říše a také už pozval dva nejsilnější vyzyvatelé: Gowrona a Durase. Při slově 'Duras' Picard pochopil. Dále ho K'mpec žádá, aby zjistil, kdo je jeho vrah, "Klingon který zabíjí aniž by ukázal svoji tvář, nesmí být hlavou Klingonské rady, takový člověk by byl schopen i války s Federací". Picard teda příjmá a K'mpec umírá.
Mezitím Worf zjišťuje, že Alexander neví vůbec nic o tom, jak se má Klingon chovat a když to řekne K'Ehleyr odpoví mu, že ona je poloviční Klingon, a proto by se měl Alexander rozhodnout sám, jaký život bude žít a dodává, že mu neřekla již dřív, že má syna protože by trval na složení přísahy. Ale Worf nechce Alexandra přijmout, protože přijal zavržení a i jeho syn by byl v nemilosti. K'Ehleyr to nevadí a žádá Worfa, aby jí řekl proč Worf přijal zavržení.
Poté jich Riker zavolá na můstek. Právě přilétají dvě lodě. Vorn s Durasem a Barruc a Gowronem na palubě. Picard oznámí lodím, že za hodinu se na palubě K'mpecovi lodi provede obřad Son-Che. V pohotovostí kabině Worf naléhá, že Duras nesmí být zmocněn řídit nejvyšší radu, protože jeho otec byl zrádce, ale Picard mu opět připomíná, že on přijal zneuctění a Duras má na to právo. Ale když Worf se doví, že K'mpec byl zavražděn jedem, je si jist, že to byl Duras. Dále Worf informuje Picarda, že Gowron je outsider, který se často stavěl proti radě.
Za hodinu na K'mpecově lodi : (Obřad Son-Che se provádí proto, aby se oba vyzyvatelé přesvědčili, že starý vládce je opravdu mrtev)(Duras se přesvědčuje s očividnou chutí). Během obřadu dojede k explozi, která zabije dva Klingony, několik dalších zraní.
V kajutě K'Ehleyr : Worf, říká K'Ehleyr, že by trval na složení přísahy, ale nejenom kvůli tradici. Ale nakonec Worf přece jenom odmítne Alexandra a K'Ehleyr mu řekne, že když nemůže být jeho otcem, tak ať je aspoň jeho přítelem.
Později v pohotovostí kabině kapitán potřebuje získat čas, aby zjistil, kdo je zodpovědný za výbuch a K'Ehleyr mu poradí ať provede Zha-Juc, starý rituál, ve kterém vyzyvatelé vyjmenovávají všechny svoje úspěchy. Dále chce vědět od Picarda o Worfově zneuctění, ale Picard ji to odmítne říct. V zasedací místnosti už čekají Gowron a Duras ve velmi napjaté atmosféře (skoro dojde k souboji) Gauron slibuje Durasovi:"Budeš umírat" a po drmatické pauze "pomalu" . Picard jim sdělí, že zvolil Zha-Juc a to se obou panům vůbec nelíbí.
Zatím co Worf ukazuje Alexandrovi jak se cvičí s bat'telhem, Gowron nabízí K'Ehleyr místa v nejvyšší radě. K'Ehleyr samozřejmě odmítne. Se strojovně se Riker dozvídá od Data a Geordiho, že rozbuška je Romulanského původu. V konferenční místnosti důstojníci spolu s K'Ehleyr rozebírají situaci. To že byla rozbuška Romulanského původu by možná naznačovalo, že jeden z možných příštích vládců má styky s Romulany a možná by chtěl obnovil Klingonsko-Romulanskou Alianci, a tak postavit Federaci do nepříznivé situace. K'Ehleyr si myslí, že to bude Gowron, protože ji nabízel místo v radě, ale Worf si je jist, že je to Duras. Picard požádá Worfa, aby si zúčastnil jednání s Gowronem a Durasem. Worf odmítá, že to bude rušivé, ale Picardovi to nevadí.
K'Ehleyr zatím ve své kajutě se snaží zjistit jak to bylo s Worfovým zneuctěním, Zha-Juc pokračuje za přítomnosti Worfa, ale poté, co si oba vyzyvatelé vyslechnou (od Worfa) závěry analýzy výbuchu, rozhodnou se to taktéž ještě prověřit. Duras se od svého pobočníka dozvídá, že K'Ehleyr se snaží zjistit, co se stalo při minulé návštěvě Enterprise na Klingonské planetě a rozhodne se za ní jít. Jelikož se K'Ehleyr již dovtípila, jak je to s tím Worfovým znectěním, Duras ji zabije.
Riker a Dr. Crusher zjišťují, že rozbuška byla umístněna v ruce jednoho z Durasových lidí, a tak už není pochyb o tom, kdo zavinil explozi a zabil K'mpeca. Mezitím Worf s Alexandrem najdou K'Ehleyr mrtvou, Worf zavolá doktorku, počká na ni, ale hned jak přijde, odjede do své kajuty, vezme bat'telh a zahodí komunikátor. Dr. Crusher sděluje Picardovi a Rikerovi, že nemohla K'Ehleyr zachránit. Poté všichni tři zjišťují, že Worf není na palubě Enterprise, ale že se přetransportoval na palubu Vornu za Durasem. Riker sestaví výsadkový team a zamíří za ním.
Na palubě Vornu : Worf přichází a žádá pomstu. Duras odmítá s tím, že Worf tady nemá žádná práva, ale Worf sděluje Durasovi, že K'Ehleyr byla jeho družka. Během souboje Duras řekne Worfovi, že jenom on ho může zbavit obvinění. Riker s Datem otveřou místnost v okamžiku, kdy Duras bezmocně leží a Worf nad ním stojí a právě se rozmachuje, aby ho zabil. Riker ještě stačí zakřičet "Worfe", ale pozdě. Worf zapíchne bat'telh do Durasovi hrudi - zemře rychle.
Klingonské plavidla odlétají od Enterprise a Worf ja na koberečku u kapitána. Picard říká Worfovi, že až doteď byla jeho služba na Enterprise příkladná, ale Worf namítá, že jednal podle klingonských tradic. Picard sice přijmá, že Klingonská rada s tím souhlasí a považuje to za vyřízené, ale on ne. Vysloví Worfovi úpřimnou soustrast nad ztrátou K'Ehleyr a udělí mu důtku. A ještě než Worf odejde mu řekne, že není vhodný čas na to, aby byla vyslovena pravda o nevině jeho otce, ale koneckonců přijal zneuctění, aby ochránil Durase a říši, ale teď když Duras zemřel v hanbě, není mlčení nutné. Worf namítá, že celá nejvyšší rada se na té lži podílela, ale přijde den, kdy on a jeho bratr je přinutí, aby řekli pravdu a odejde. Nakonec ve Worfově kajutě Worf řekne Alexandrovi, že ho předá jeho nevlastním rodičům, aby pocítil, co je to rodina, že on mu to dát tady nemůže. Alexander se ho zeptá jestli je on jeho otec a mu odpoví, že ano.

Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]