K'Ehleyr

Rasa/Pohlaví : 1/2 Klingon (po otci) 1/2 Člověk (po matce), žena
Poslední umístění: velvyslanec Klingonské imperiální říše u Spojené federace planet.
Datum úmrtí: 44246.3
Děti: 1 syn Alaxander, jeho otec je Worf
Její povaha by se dala popsat jako velice impulsívní. Sama se o tom vyjádřila: "Občas mívám problémy se svojí Klingonskou polovičkou." Už před první návštěvou Enterprise se znala s poručíkem Worfem. Tento vztah se za této první návštěvy sice prohloubil, ale ona sama zabránila Worfovi, aby byl tento vztah korunován přísahou. (Něco jako u lidí svatba.) Udělala to proto, že by to ovlivnilo její kariéru, na které jí velice záleželo.
Důsledkem tohoto "prohloubení vztahů" bylo narození jejich syna Alexandra. K'Ehleyr Worfa o Alexandrovi informovala až při své další návštěvě Enterprise. "Proč jsi to udělala?" "Protože by jsi trval na složení přísahy." Worf se však ke svému synovi nechtěl přihlásit, protože o něco dříve byl okolnostmi donucen přijmout zneuctění. K'Ehleyr se snažila od Worfa zjistit, proč přijal zneuctění, ale nepochodila. Stejný výsledek mělo její naléhání na Picarda a tak použila svůj diplomatický kód a podařilo se jí zjistit, že veškeré informace o Khitomerském masakru byly zapečetěny Durasem, jehož otec byl také u Khitomeru. Dala si dvě a dvě dohromady a došla k závěru (velice správnému), že skutečným zrádcem u Khitomeru byl Duras. Ten zjistil její zájem o tyto dokumenty a přišel za ní. Po tom, co mu vmetla pravdu do tváře, ji zabil. (ale sám ji nepřežil ani o půl hodiny.)

Před svou smrtí ještě Worfa požádala, aby se postaral o Alexandra.
Životopis
2365
(42901.3)
Její návštěva Enterprise. Tehdy pomáhal při zadržení Klingonské lodi T'Ong, které posádka procitla z hibernace. Problém spočíval v tom, že tito Klingoni byli hibernováni, ještě za války s Federací a tak bylo nutné je zastavit a přivítat ve 24. století. Během návštěvy se ještě více sblížila s Worfem, s kterým již nyní má syna Alexandra. Worf však o tom neví.
2367
(44246.3)
Zabita Durasem, protože se dozvěděla pravdu o Khitomerském masakru. Zanechala Worfovi syna.

Copyright © 1998 Štepán Luňák