Sins of the Father
SD : 43685.2
N : 165
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum
 

V rámci výměnného programu důstojníků, převzal místo prvního důstojníka na Enterprise důstojník Klingonských ozbrojených sil, komandér Kurn. Kurn je v mnoha směrech typický Klingon kladoucí velký důraz na disciplínu a všem znepříjemňuje život - kromě Worfa, který pak přijde za Kurnem do kajuty a ptá se ho, zda-li ho něčím neurazil. Kurn tvrdí, že Worf je na Klingona změkčilý, na což ho Worf napadne a Kurn řekne : "To je odpověď, kterou jsou očekával od svého staršího bratra!"
Kurn pak řekne, že byl doma, když on a jeho rodiče odcestovali na základnu Khitomer a byl neoficiálně adoptován otcovým přítelem. Pravdu mu byla řečena, až když dospěl. Teď je však jejich otec obviněn ze zrady během, které se měl dopustit během Romulanského útoku na Khitomer a Worf jako nejstarší syn byl měl vznést ptotest proti tomuto obvinění. Později v kapitánově kajutě Worf o tom všem řekne Picardovi. Dále mu sdělí, že když svoji výzvu neobhájí bude popraven jako zrádce. Picard mu odmítne dát povolení k opuštění lodi a oznámí mu, že loď a posádka je (Worfa a Kurna) doprovodí na domovskou planetu Klingonské říše. Později Worf přijme Kurna jako svého cha'DIche, ale řekne mu, aby neprozrazoval svoji totožnost.

Když se Worf transportuje do haly Klingonské Nejvyšší Rady, syn otcova rivala Duras vyhlásí, že Worf opustil svoji rodinu. Pak přečte obvinění : "Mogh odvysílal obranné kódy od základny Romulanům před tím než prorazili štíty...", strhne Worfovi šerpu a řekne, že byl měl zemřít. Worf odpoví, že dnes je dobrý den na smrt, ale den ještě neskončil.
Zatímco Data analyzuje dostupné data o Khitomerském masakru, předseda Nejvyšší Rady (Kancléř) K'mpec soukromě urguje Worfa, aby odešel slibujíc, že výzva bude zapomenuta. Později Duras s pomocníky si vyčíhají Kurna. Duras mu řekne že ví, kdo doopravdy je a když se Kurn odmítne odvrátit se od Worfa, asistenti ho bodnou.
Ačkoliv Kurn přežil, nemůže vykonávat úlohu cha'DIche a proto Worf o to požádá Picarda, který nakonec přijímá. Mezitím Data s Rikerem a Geordim objeví Durasovi důkazy : Mogovo vysílání Romulanům před zničením štítů s jeho bezpečnostním kódem. Avšak informace z Federální lodi (USS Intrepid), která byla tehdy nejblíže Khitomeru, ukazují něco jiného (někdo se snaží pozměnit historii). Bev dále objeví z lékařských záznamů dalšího, kdo přežil masakr - Worfovu chůvu, Kahlest.
Picard ji najde ve městě, přemůže její počáteční neochotu a přesvědčí ji, aby šla s ním a pomohla Worfovi. Když s ní Picard přijde do Rady K'mpec přeruší zasedání.
V soukromí (přítomní Picard, Worf, Duras, K'mpec a Kahlest) K'mpec odhalí, že doopravdy to byl Durasův otec, který tehdy zradil Říši. Ale Dům Durasů je nyní velmi mocný a nikdo neočekával, že Worf vznese protest, proto byl obviněn Mogh. Kdyby odsoudili Durase vedlo by to k občanské válce. Dále K'mpec požaduje, aby všechno, co bylo zde řečeno, nebylo nikdy vysloveno ani nijak evidováno a Worf bude odsouzen. Ale Worf navrhne něco efektivnějšího, než je jeho smrt: Přijme své "zavržení", pod podmínkou, že Kurnův život bude ušetřen a nikdo se nedozví, kdo je Kurnův otec. K'mpec souhlasí. Worf ještě zfackuje Durase a později v hale je zavržen. Picard naléhá na Kurna, aby nezapomněl, co zde dnes Worf dělá, a dodá, že přijde den, kdy on nebo jeho děti obnoví Mogovu čest.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]