K'mpec

Rasa/Pohlaví : Klingon/muž
Poslední umístění: Kancléř - vůdce Klingonské vysoké rady.
Datum úmrtí: 44246.3
Byl kancléřem po dlouhou dobu. V tomto postavení se vždy snažil jednat tak, aby co nejvíce pomohl Klingonské říši. Byl velmi dobrým politikem. I proto se snažil o to, aby se spojenectví s Federací nejen nerozpadlo, ale utužilo.
Když hrozilo prozrazení spolupráce Domu Durasů s Romulany, tak se rozhodl neriskovat občanskou válku a raději obětoval čest Worfa. (Netušil, že tím běh událostí pouze zpomalil, protože k této válce nakonec stejně došlo těsně po jeho smrti.) Při této příležitosti se setkal s Picardem a poznal ho jako velice čestného člověka.
Když o něco později hvězdného času 44246.3 zjistil, že umírá pomalu otravován malými dávkami jedu ve víně, tak se rozhodl zvolit si za svého arbitra (vykonavatele závěti) kapitána Picarda. Ten sice nejprve odmítl, ale nakonec si to rozmyslel a přijal. (K´mpec: "Jestliže kapitán federace odmítne vyhovět poslednímu přání Klingonského kancléře, tak tím federace urazí všechny Klingony.") Vysvětlil kapitánovi, že jeho nástupcem se nesmí stát ten, který při zabíjení není ochoten ukázat vlastní tvář. Také kapitána informoval, že existují dva kandidáti na nástupnictví - Gowron a Duras.
Picard šokovaný: "Duras?"
K´mpec pobaveně: "Myslel jsem si, že vás to bude zajímat."
Poté Picarda pověřil, aby zjistil, kdo ho otrávil a zemřel.

Životopis
2366
(43685.2)
Aby zabránil občasné válce neprávem obvinil Worfa z toho, že  jeho otec zradil Klingonskou říší Romulanům při masakru na Khitomeru. . I když se podařilo prokázat, že ne Worfův, ale Dursův otec tehdy zradil Říši, Worf přijal zneuctění.
2367
(44246.3)
K’empec umírá. Je otráven Durasem. Před smrtí jmenoval arbitrem nastupnicví kapitána Picarda. Tímto datem začíná neklidný rok na Klingonu.

Copyright © 1998 Štepán Luňák