Romulan
Romulanská historie je vlastně ze značné části totožná s historií Vulkanů. Tyto dva národy se vyvinuly z jednoho původního. Ten nebyl podobný ani jednomu ze součastných, byl to národ velice agresívní a válečnický. Přelom v tomto nastal poté, co byl tento národ kontaktován z vesmíru. Stejně jako na Zemi i na Vulkanu zjištění, že nejsou ve vesmíru sami,vyvolalo konec válek a začátek spolupráce mezi znepřátelenými frakcemi. Národem, který je kontaktoval však byli piráti z Orionu, což ovšem na Vulkanu nikdo netušil. Tito piráti se snažili si zotročit všechny národy. Poslali na Vulkan zprávu, že si přejí setkat se s představiteli jejich světa.
Když se tito dostavili na určené místo, přivítala je střelba. Představitelé byli zajati, ale nakonec se jim podařilo uprchnout a zahájit boj proti pirátům z Orionu, kteří však byli mnohem lépe vyzbrojeni. Vzájemné šarvátky trvaly dlouho a přes zbraňovou a technickou převahu pirátů se v ní tomuto malému (a v té době ještě jednomu) národu dařilo čím dál lépe. Nakonec byla uzavřena mírová smlouva.
Následovalo však období nesvárů ve vlastním národě, který se začal dělit na ty, kdo praktikovali logiku (ten směr prosazoval filozof Surak) jako životní styl a na ty, kdo odmítali trvalé odzbrojení, které jim připadalo ve vesmíru, kde je možno narazit na mnohé nepřátele, chybou.Rozhodli se odletět a najít se vlastní planetu. To se jim za asi 300 let podařilo.
Nakonec se jim podařilo najít nejen jednu, ale hned dvě, které obíhaly kolem jedné hvězdy (128 Triangul). Od této chvíle se začíná psát historie Romulanů.
Romulani sami sebe nazývají "Rihannsu".
Romulanské první město
Planety, které nalezli byly pojmenovány Romulus a Remus a staly se základem současného Romulanského impéria, které svou velikostí, silou a technologiemi konkuruje Federaci i Klingonské říši. Členské světy Romulanské říše byly nejprve násilně podrobeny, pak následovalo nahrazení stávající vlády vládou, kterou dosadili sami Romulané. Na těchto základech bylo impérium vybudováno.
Romulanské impérium je řízeno senátem v jehož čele stojí prokonzul. Tento senát prochází pomalým, nicméně neustálým vývojem. Jejich státní zřízení i vojenská struktura je podobná římskému systému a od něj se také odvíjejí názvy pro jednotky (legie) i hodnosti (setník).
Jako každá mocná říše má i Romulanská svoji tajnou službu. Nazývá se Tal'Shiar. Historie Tal'Shiar je krvavá a špatně dokumentovaná. Tal'Shiar takřka zanikl po zdrcující porážce po bitvě proti Dominionu v Gama Kvadrantu. Téměř 2 roky nebylo o něm slyšet, ale opět se zmobilizoval a pomalu získává svojí bývalou moc.
V roce 2158 se Romulané rozhodli vést válku se Zemí. Tato válka trvala dva roky a byla vedena převážně atomovými zbraněmi. Vyvrcholila v bitvě o Cheron, kde Romulané utrpěli pokořující porážku. Poté byl uzavřen mír, jehož produktem byla mimo jiné i tzv. Neutrální zóna. Ta se nachází mezi dvěma velmocemi a vstup do ní je považován za akt agrese. (od té doby už se samozřejmě mnohé změnilo.) Všechna tato jednání byla vedena pomocí subprostorové komunikace. To bylo šest let před prvním setkáním s Romulany tváří v tvář.
V hvězdný čas 1709.2 vstoupila jedna samostatná Romulanská válečná loď do zóny a zaútočila na Federální základny na jejím okraji. Jednalo se pravděpodobně o test Federální obranyschopnosti. Loď Federace Enterprise pod vedením kapitána Kirka zničila Romulanskou loď. Při této příležitosti také zjistili, že Romulané jsou rasa separovaná od Vulkanů.
Někdy kolem hvězdného času 5000 Federace zjistila jednání mezi Klingony a Romulany. Jejich výsledkem byl prodej maskovacího zařízení Romulanům a také spojenectví proti Federaci. Toto spojenectví vzalo za své až roku 2292.
Romulané sami sebe uznávají jako inteligentní, ačkoli válkychtivou, rasu. Tato jejich agresivita měla za následek konec jejich spojenectví s Klingony. Romulané se totiž ukázali jako příliš barbarští, aby dokázali smlouvu dodržet.
V době prvního kontaktu s lidmi byli Romulané válkychtivá agresivní rasa humanoidů, jejichž jediným cílem byla územní expanze. Nedá se říci, že by se v poslední době právě změnili, ale přesto lze pozorovat, že jejich agresivita se snížila, jejich touha po novém území se zmenšila na rozumnou míru a jejich ochota spolupracovat, od jejich znovuobjevení po asi padesáti letech, neustále roste. To je samozřejmě vynuceno okolnostmi, nicméně se zdá, že Romulané se Vulkanům podobají mnohem více, nežli by byli ochotni připustit. Spolupráce s Romulany je sice vždy nejistá, nicméně je jasné, že mnohdy může být pro všechny zúčastněné velice prospěšná.
Současné uspořádání Romulanům neumožňuje, aby si vedli politiku, na kterou byli z dřívějška zvyklí. V jejich blízkosti se totiž nacházejí dvě supervelmoci, které spolu mají uzavřenu smlouvu o pomoci. To omezilo volnost Romulanského působení. Přesto se někdy pokusí o čin, který hrozí vyvoláním války s Federací. Ani samotné rozvázání mírové smlouvy s Klingony se neobešlo bez bojů a to co by pozemšťané nazvali příhraniční válkou trvá. Nebo alespoň trvalo ještě před několika lety.
Politika konfrontace se odrážela i v pohybech Romulanských lodí v neutrální zóně, tak jak to zaznamenávaly senzory Federace po dlouhá desetiletí. Tyto senzory občas ukazovaly dramatický nárůst Romulanských patrol. Naštěstí taktika Romulanů počítá s prvotním úderem protivníka (tj. Romulané své protivníky provokují tak dlouho, až tito sami první zaútočí. Romulané se tudíž "pouze brání") a tak se tyto Romulanské ukázky síly minuly účinkem.
Romulané disponují v součastné době technologiemi, které zhruba odpovídají Federální úrovni. To je zapříčiněno pomalým nástupem Romulanů a tím že se jim podařilo "usnout na vavřínech", když byli v této oblasti v lepším postavení oproti Federaci i Klingonům. Typickou ukázkou Romulanského pokroku v technice je Warbird. Tato loď neměla mezi Federálními, až do příchodu třídy "Galaxy", konkurenci. Je vybavena značně zmodernizovaným systémem maskování a trupem s nejvhodnějším možným tvarem pro tento účel. Disruptory o značném výkonu, ale i fotonovými torpédy. Tato loď je větší než třída Galaxy a ve své době byly možnosti obou zhruba vyrovnány. Romulané si však základní tvar ponechali i pro následující lodě a tak není možno na první pohled poznat s jak dobrou lodí máte tu čest.
Třída D'deridex [zde je wrml]
Romulané mají fyziologii podobnou Vulkancům, nicméně dlouhé odloučení se na nich projevilo: Základní odlišovací znak - špičaté uši byl zachován, ale přibylo k němu „zamračené" čelo. Mají sice stejnou strukturu DNA, ale není možná vzájemná transfůze. (Mimochodem jejich krev je zelená.)
Celkově lze říci, že Romulané jsou sousedé, kteří se velice zasloužili o rozvoj Federálních technologií. (Pouhou svou přítomností a hrozbou, která z této přítomnosti vyplývala. (Mimochodem v paralelním vesmíru za zrcadlem jsou kromě Aliance jedinou samostatnou silou a spolupracují s Terranskými vzbouřenci.)

Dokumentovaná historie
~150 Vznik Romulanů
Část Vulkanů odmítají logiku se vystěhovalo z rodné planety a rozhodli se najít vlastní planetu. Po 300 letech hledání byli úspěšný a usadili se dvojplanetě, které lidé říkají Romulus a Remus. Proto název Romulani.
2156 První kontakt s obyvateli Země
Vztahy se od začátku nevyvíjeli dobře což ústilo o dva roky později k začátku války.
2160 Bitva u Cheronu
Romulani utrpěli zdrcující porážku, která vedla k zahájení rozhovorů o míru. Tyto rozhovory se vedli pomocí podprostorové komunikace a tak se kontakt tváří v tvář uskutečnil až o 6 let později. Výsledkem rozhovorů bylo vytvoření Neutrální Zóny mezi oběma velmocemi. Vstup do Neutrální Zóny se považoval za akt války.
2260
(1709.2)
Maskovací zařízení
Romulanská loď vnikla do Neutrální Zóny a napadla několik Federálních základen. Kapitán Kirk a jeho loď Enterprise byli posláni do Neutrální Zóny, aby to prozkoumali. Během akce se Kirk a jeho posádka, dovídají, že Romulani vynalezli maskovací zařízení. Toto zařízení umožňuje lodím, aby byli pro protivníka neviditelné. Nakonec se Kirkovi podaří Romulanskou loď zničit a během svých akcí se dovídá také, že Vulkani jsou vzdáleními příbuzní Romulanů.
2263
(5027.3)
Romulani uzavřeli s Klingony spojenectví proti Federaci
Součástí této dohody byla i výměna technologií. Klingoni získali maskovací zařízení a Romulani na oplátku schémata Klingonských lodí. V té době se také Kirkovi podařilo získat pro Federaci maskovací zařízení.
2292 Konec spojenectví mezi s Klingony
Důvod není známý, ale na dalších 75 let se stali úhlavními nepřáteli.
2311 Tomedský incident
Romulané zabili několik tisíc Federální civilistů v masakru během Tomedského incidentu. Následkem toho byla znovu podepsána Algeronská dohoda, která opět zaváděla Neutrální Zónu. Na oplátku se Federace zavázala nevyvíjet maskovací technologii. Následně se Romulani stáhly na celých 50 let. Důvod izolace Romulanského Impéria není známý.
2364
(41986.0)
Romulani jsou zpět
50 padesáti letech se Federální loď opět střetává s Romulanskou. Důvodem bylo zmizení několika Federálních základen podél Neutrální Zóny. Federace se domnívala, že důvod mohou být Romulané. Ovšem ukázalo, se že i Romulanům byli zničeny základny. Takže to musel být někdo třetí. Romulani souhlasili při kooperaci při vypátrání viníka, ale Romulanský komanér si neodpustil přátelskou radu kapitánu Picardovi, který velel Federální lodi, "Vaše přítomnost tady není žádaná... rozumíte tomu kapitáne. Jsme zpět!" Tehdy to ještě nikdo nevěděl, ale vinníkem byli Borgové!
2366
(43349.2)
Romulani opět provokují
Enterprise objevila havarovanou Romulanskou průzkumnou loď na Federálním území na planetě Galorndon Core. Incident se obešel bez ztrát, ale jenom díky výborným diplomatickým schopnostem kapitána Picarda a asi momentální neochotou Romulanského komandéra Tomalaka bojovat.
2366
(43462.5)
Odveta za Galorndon Core, incident u Nelvany III
Romulanský Admirál Jarok přeběhl k Federaci a oznámil, že Romulanské velitelství bojuje v Neutrální zóně (na planetě Nelvana III ) tajnou základu. Všechno to byla léčka, jak pro Romulanského generála, tak pro Enterprise, která vletěla do Neutrální Zóny. Zde byla zastaven dvě loděmi Romulanů. Nebýt přítomnosti třech maskovaných lodí Klingonů, které si kapitán Picard přivedl do Neutrální Zóny, Romulani by napadli Enterprise a začala by válka. Ale tak byli síly vyrovnány a Romulani byli nuceni se stáhnout. Jarok poté spáchal sebevraždu.
2367
(44885.5)
Změna taktiky
Federaci není možno zničit přímo, ale je možné získat Klingony na naší stranu. A tak Romulani začali tajně spolupracovat s Domem Durasů a prováděli další akce, které měli znepřátelit Federaci a Klingony. Jedním takovým pokusem bylo uvěznění nadporučíka LaForge, kterého pak ovládali, bez toho, aby o tom on věděl. Romulani zamýšleli zabít Klingonského Velvyslance Vagh. Pokus nebyl úspěšný
2367
(44995.3)
Začala Klingonská občanská válka
Romulani tajně zásobovali Dům Durasů, který tak získával proti Gowronovým silám značnou materiální výhodu
2368
(45005.0)
Romulanský pokus o přesun moci v kvadrantu neúspěšný
Kapitán Picard si byl vědom Romulanského vměšování do Klingonské občanské války. Proto získal od Velitelství Hvězdné Flotily flotilu 23 lodí. Úkolem flotily bylo vytvořil blokádu Klingonsko-Romulanských hranic a pomocí aktivního tachyonového paprsku odhalit Romulanský zásobovací konvoj. Pokus byl úspěšný, Romulanské dodávky přestali a tak byl Dům Durasů poražen a Gowron se stal Klingonským Kancléřem.
2368
(45233.1)
Spock na Romulu. Že by zrada?
Hvězdná Flotila odhalila přítomnost Velvyslance Spocka na Romulu a obávala se vyzrazení tajných informací. Pověřila proto kapitána Picarda, aby jej našel a přivedl zpět. Když se Picard dostane v přestrojení na Romulus, zjistí, že Spock zde provádí pokus o znovu sjednocení Vulkanů a Romulanů. Romulani však věděli o této jeho činnosti a zajali ho a snažili se tak pomocí jeho fingovaného prohlášení zakrýt Romulanskou invazi na Vulkan. Pokus nebyl úspěšný.
2369
(46519.0)
Troi Romulankou?
2371
(48212.4)
První dohoda mezi Romulany a Federací po mnoha letech
Po objevení hrozby Dominionu z Gama Kvadrantu byli mocnosti v Alfa Kvadrantu poněkud přehodnotit svoje politiky. Jedním z těchto bylo zahájení dialogu mezi Federací a Romulanskou Říší. První dohodou, bylo zapůjčení maskovací zařízení pro loď Federální loď Defiant na jeho misi nalézt Zakladatele Dominionu a přesvědčit jich o mírumilovných záměrech Federace, výměnou za to, že všechny informace, které Federace získá v Gama Kvadrantu budou poskytnuty Romulanům. Mise Defiantu nebyla úspěšná
2371
(486xx.x)
Jak odstranit hrozbu Dominionu
Romulané se začali obávat hrozby Dominionu a tak se pokusili zničit jediný most do Gama Kvadrantu - tj. zničit Bajoranskou červí díru. Pokus nebyl úspěšný díky nenadálým časovým skokům do budoucnosti jednoho z důstojníku DS9.
2371
(48622.5)
Zničení Tal Shiaru
Romulanská rozvědka Tal Shiar a Obsidiánský řád spojili svoje síly a pokusili se zaútočit na planetu Zakladatelů. Útok však byla past. Dominion infiltrovalo do Tal Shiaru a tak bylo na všechno. Proto se Zakladatelé včas vystěhovali z planety a připravili masivní flotilu Jem'Hadaru, která zničila všechny lodě jak Obsidiánského řádu tak Tal Shiaru.
2372
(49011.4)
Klingoni se vrátili k starým metodám
Poté co Klingoni napadli Cardassii, protože se domnívali, že převrat, který se na Cardassii konal byl vyvolán Podvrženci. Klingoni poté odstoupili od Khitomerské dohody s Federací. Klingoni nevázali již žádnými smlouvami napadli kde co. Například i několik Romulanských základen podél hranic.
2372
(49170.65)
Mírová konference mezi Federací a Romulanskou Říší
Konference byla zrušena, protože Podvrženci nastražili bombu do konferenční místnosti a zabili i několik Romulanských delegátů. Konference se konala na Zemi
2373
(<50560.1)
Dominion přichází
Cardassianská flotila zničena Klingony a před tím Obsidiánský řád zničen Jem'Hadary. Hvězdná Flotila zdecimována válkou s Klingony a útokem Borgů. Romulani jsou také zjevně na kolenách po zničení flotily Tal Shiaru. No prostě ideální čas. Kdo bude chránit DS9?
2373
(50560.1)
Cardassia součástí Dominionu
Tato zpráva tak otřásla celým Alfa Kvadrantem, že i zdecimované velmoci pospíchají k DS9, aby se spojili proti Dominionu. Romulanský senát okamžitě zareagoval a poslat takřka veškerou svou flotilu k obraně Bajoranského prostoru před předpokládaným útok Dominionu. Jenže útok se pro dnešek ještě nekoná.
2373
(50975.2)
Romulanská Říše podepisuje Neagresivní pakt s Dominionem
Tento akt je nazýván mezi Klingony a Federací zradou.
2374
(51501.4)
USS. Voyager a Romulani! Cože? Jo, je to tak
 
2374
(51721.3)
Jak získat Romulany na stranu Federace proti Dominionu?

Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk