Face Of The Enemy
SD : 46519.1
N : 240
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Na stěně tmavé místnosti visel emblém Romulanského impéria. Na lůžku spala žena - měla romulanskou unifomu. Právě se probudila a bolestivě zaúpěla.
"Počítači světlo," řekla unaveně.
Ale nic se nestalo. Opakovala příkaz, ale stále nic. S obtížemi se posadila a zatočila se jí hlava. Podařilo se jí vstát a těžce dýchala. Zahlédla jakýsi záblesk a pomalu vykročila k němu. Bylo to zrcadlo. Dotkla se vypínače a světlo nad zrcadlem se rozsvítilo. Když se romulanská žena uviděla v zrcadle, zděšeně vykřikla. Byla to Deanna Troi.

001.jpg (3724 bytes)

002.jpg (3607 bytes)

017.jpg (3026 bytes)

Romulanský válečný pták si to svištěl subprostorem.

V jedné jeho kajutě stála před zrcadlem Deanna Troi a osahávala si romulanské výrůstky na čele. Vešel Romulan.

018.jpg (4222 bytes)

"Dobře, jste vzhůru," řekl pánovitě.
"Kdo jste," udeřila na něj hned Deanna.

021.jpg (4860 bytes) "Nemáme moc času, poradkyně," řekl místo odpovědi a aktivoval trikordér. "Komandér vás brzy bude chtít vidět."

Deanna naštvaně trikordér odstrčila, a ptala se: "Kde to jsem?"
"Jste na palubě imperiálního romulanského válečného ptáka Khazara, já jsem subkomandér N'Vek."
Deanna byla zmatena. Přecházela po místnosti a snažila se vzpomenout jak se sem dostala. Byla na nějaké lékařské konferenci, a když se vracela do svého pokoje, někdo na ní zaútočil.
N'Vek jí to potvrdil, a omlouval se s tím, že by s nimi dobrovolně nešla.
Deanně se opět zatočila hlava, ale N'Vek ji ujistil, že bolesti po plastické operaci brzy přestanou.

"Proč jste mě sem zatáhl?" zeptala se ostře Deanna.

022.jpg (4723 bytes)

"Poslouchejte mě pozorně. Už nejste Deanna Troi. Teď jste major Rakal z Tal Shiaru - imperiální výzvědné služby. Komandér Toreth ..."
"Jsem tu vězněna?" přerušila ho.
"Nemám čas vám všechno vysvětlovat, musíte uposlechnout. Komandér Toreth bude chtít znát váši misi. Neříkejte jí nic. Jednoduše jí přikažte, aby zamířila na sektoru Kaleb. Kurs 1-0-2 na 4!"
"Sektor Kaleb?" zeptala se Deanna.
"Zopakujte to! Kurs 1-0-2 na 4!"
Deanna si bezmocně povzdechla, ale zopakovala to. "Ale copak bude přijímat rozkazy ode mě?"
"Jste členkou Tal Shiaru - poslechne vás. Ale nežádejte po ní příliš!"
Z interkomu se ozval hlas komandéra Toreth. "Subkomandére N'Veku, blížíme se k místu nakládky. Doprovoďte našeho hosta na můstek."
N'Vek odvětil, že rozumí a pobízel Deannu, že musí okamžitě jít.
"Nepůjdu nikam, dokud mi neřeknete, co se to tady děje."
"Jste důstojník Hvězdné flotily přestrojený za Romulana. Jestli neuděláte přesně to co vám řeknu, Toreth vás odhalí a budete zabita."
"A jak mohu vědět, že nebudu zabita i tak?"
"Vaší jedinou šancí, jak se z této lodi dostat živá, je udělat přesně, to co vám řeknu. Jste empatik. Přece byste poznala, kdybych vám lhal. Lhal sem snad?"

027.jpg (5176 bytes) Deanna na něj chvíli hleděla, ale nakonec přiznala že nelhal.

"Takže teď pojďme za komandérem."


Khazara přilétla k planetě zahalené hnědými mračny.

029.jpg (3375 bytes)

"Jsme na orbitě, komandére," oznámil Pallteth u kormidla.

032.jpg (5376 bytes)

Toreth vydala rozkazy, aby přenesli náklad na palubu. Vešel N'Vek s Deannou. Chvíli se měřily pohledy.

036.jpg (5308 bytes) "Komandére," řekl formálně N'Vek, "dovolte, abych vám představil majora Rakal z Tal Shiaru."

Deanna sklonila hlavu na pozdrav.
"Vraťte se na své místo," řekla Toreth N'Vekovi.

"Proč s sebou nemáte žádné stráže?" zeptala se Toreth ostře.

037.jpg (5319 bytes)

Deanna nevěděla co říct, ani jak mluvit. Nakonec trochu nejistě pronesla: "Můj úkol vyžaduje utajení, nemohu riskovat a vzít s sebou stráže."

039.jpg (5115 bytes)

"A co je vlastně podstatou toho vašeho úkolu," zeptala se s posměšným ušklebkem Toreth.
Deanna už o poznání pevněji a rychleji než poprvé odvětila: "To vám nemohu sdělit."
"Proč ne?" zeptala se komandér a úsměv jí zmizel z tváře.
"Mám své rozkazy," odvětila formálně Deanna.

042.jpg (5070 bytes) "Nechováte se moc jako člen Tal Shiaru," řekla Toreth a otočila se zády, aby jí Deanna neviděla do očí. "Jak dlouho jste v organizaci?"
"Několik měsíců."

Toreth se záhadně usmála.
043.jpg (5279 bytes) "Náklad je na palubě a zabezpečen," ohlásil Pallteth.
044.jpg (5020 bytes) "Řekněte mi," zeptala se po chvíli přemýšlení Toreth, "je snad nějaký důvod, proč komandér nesmí vědět nic o nákladu na své vlastní lodi?"

"Nevím, co tím myslíte," zeptal se opatrně Deanna.
Toreth povstala a začala se k Deanně přibližovat.
"Bylo mi přikázáno, abych převzala náklad, o kterém vůbec nic nevím. Jsem zodpovědná za bezpečnost své lodi a posádky."

"Jak mohu vědět, zda ten náklad není pro nás nebezpečný," řekla zvýšeným hlasem a postavila se těsně před Deannu.

045.jpg (4946 bytes)

"Jsem si jistá, že náklad není nebezpečný, protože by jinak nebyl naložen," odpověděla Deanna.
"Aha," řekla ironicky Toreth, "Tal Shiar má přece velkou starost o zdraví a bezpečnost obyčejných vojáků. Jsem si jistá, že všichni tady by mohli vyprávět o osobní zkušenosti s Tal Shiarem. Ale pochybuji, že by se v jejich vyprávění objevila slova jako starost a citlivost. Takže mi prosím, majore, promiňte, když vám nebudu věřit, že ten náklad neznamená pro mou posádku žádné nebezpečí. Mám totiž v úmyslu ty kontejnery otevřít!"
N'Vek se vylekaně podíval na Deannu.
Deanna nezaváhala a jako pravá drsná Romulanka odpověděla: "Ten náklad je vlastnictvím Tal Shiaru. A vy se ho ani nedotknete."
"Z čí pravomoci?" zeptala se nebezpečně Toreth.

048.jpg (5010 bytes) "Z mé! A jestli nechcete prožít DALŠÍ osobní setkání s Tal Shiarem, navrhuji vám, abyste se mě na to už neptala!"
049.jpg (4194 bytes) Obě se chvíli propichovaly pohledy.

"A teď," pokračovala rozkazovačně Deanna, "nastavte kurs 1-0-2 na 4 do sektoru Kaleb."
"Proč bychom měli letět do sektoru Kaleb, je ..."
Ale Deanna ji ostře přerušila: "Protože takové jsou vaše rozkazy!"
Toreth chvíli přemýšlela a pak se otočila na Palltetha. "Pilote, nastavte kurs ... 1-0-2 na 4, warp 6."


052.jpg (3820 bytes)

"Kapitánův deník, hvězdný čas 46519.1. Přilétli jsme na výzkumnou stanici 75, abychom vzali na palubu jedinečného pasažéra, jehož návrat domů bude nepochybně obtížný."

053.jpg (5223 bytes) "Ten člověk jednal nečestně, je to zrádce," říkal právě Worf Beverly, když kráčeli k transportní místnosti s Rikerem v závěsu.


"Riskoval svůj život, aby se sem dostal," snažila se ho zastat Beverly, "strávil sám plné dva týdny v průzkumné lodi."
"To ale neomlouvá jeho chování v minulosti," namítal ostře Worf, zatímco vešli do transportní místnosti.
"Možná si konečně uvědomil, že udělal chybu," nedala se Beverly.

"No, zpozdil se o dvacet let," podoknul Will a otočil se o obsluze transportéru, "přeneste ho."

055.jpg (4584 bytes)

Na plošině se materializoval člověk v romulanské uniformě a s romulanským účesem.

057.jpg (6858 bytes)

"Praporčíku DeSeve," oslovil ho ostře Riker. "Na rozkaz Hvězdné flotily vás tímto zatýkám za velezradu."

058.jpg (3561 bytes)

"Já ... rozumím," odpověděl klidně Stefan DeSeve a sestoupil.
"Poté, co vás doktorka Crusherová vyšetří, budete odveden do své kajuty, kde vyčkáte vojenského soudu," dokončil formálně

062.jpg (4597 bytes) Riker a měl se k odchodu. Ve dveřích se ještě zastavil a ukázal na něj prstem. "A převlečte se do civilních šatů, v té uniformě už vás tu nechci vidět."
063.jpg (5058 bytes) DeSeve se na něj zahleděl, ale už byl se svým osudem smířen. "Ano, pane."

Riker už chtěl opravdu odejít, když se DeSeve konečně odhodlal. "Komandére, musím mluvit s kapitánem Picardem."
"Je zaneprázdněn,"
odmítl Riker.
"Prosím, je to důležité ... naléhavé!"
Riker kývl: "Řeknu mu o tom," a už opravdu odešel.


Enterprise zůstala na orbitě.

067.jpg (4430 bytes)

Zamračený Picard vešel do DeSeveovi kajuty.
"Komandére," oslovil ho napjatě DeSeve už v civilní šatech.
"Pohov. A jsem kapitán."
"Oh, samozřejmě, promiňte pane."
"Říkal jste, že se mnou potřebujete mluvit."
"Ano, kapitáne, mám vzkaz od velvyslance Spocka. Řekl, že to má něco společného s kovbojskou diplomacií. Říkal, že tomu budete rozumět."
Picard si vzpomněl na své setkání se Spockem na Romulu, kdy tato slova sám vyslovil. DeSeve vysvětlil, že v sektoru Kaleb čeká transport, se kterým se Enterprise musí setkat a vzít jeho 'důležitý náklad pro budoucnost Federace a Romulanů' do prostoru Federace.
"Vrátil jste se jen proto, abyste mi doručil tuto zprávu," řekl pořád trochu nedůvěřivě Picard.

071.jpg (3695 bytes) "Částečně," přiznal DeSeve.

Picard mu pořád nevěřil a také mu to řekl.
"Stejně jsem se chtěl vrátit," pokračoval po chvíli DeSeve. "Romulus pro mě ztratil své kouzlo." Pak se snažil nějak ospravedlnit proč přeběhl. "Romulané jsou velmi morální, kapitáne. Měl jsem s nimi hodně společného."
"A teď již ne?"
DeSeve vysvětloval, že to byl ještě mladý, ale teď zmoudřel.
Picard se zamračil a dotkl se komunikátoru. "Komandére Rikere, nastavte kurs do sektoru Kaleb, warp 8," a rychle a bez pozdravu odešel.

DeSeve za ním chvíli smutně hleděl.

073.jpg (3556 bytes)


076.jpg (3055 bytes) K sektoru Kaleb se přibližovala i Khazara.
078.jpg (4871 bytes) N'Vek si zavolal do nákladového prostoru Deannu. Deanna postavila před dveře stráže, aby je nikdo nevyrušoval.
079.jpg (3854 bytes) "Myslím, že je čas, abyste mi vysvětlil o co tu vlastně jde," a přešla ke třem velkým kontejnerům."
081.jpg (4727 bytes) "To je důvod proč jsem vás zavolal," říkal N'Vek zatímco Deanna vystoupala k němu.
"Co je uvnitř?" zeptala se.
N'Vek se doktl ovládání a horní kryt se odsunul. Uvnitř leželo tělo Romulana.

082.jpg (5403 bytes)

Deanna se ho dotkla: "Je živý, ve stázi ... kdo je to?"

083.jpg (4388 bytes)

"Víceprokonzul M'Ret s imperiálního senátu. A jeho dva nejvyšší podřízení," vysvětlil N'Vek.
"M'Ret?" podivila se Deanna. "To je přece jeden z nejvyšších členů romulanské vlády."

084.jpg (4273 bytes)

"Jeho přeběhnutí bude těžkou ztrátou pro Romulus."

085.jpg (4872 bytes)

"Proč to dělá?"
"M'Ret protestoval proti agresivním aktivitám vlády a bylo nebezpečí, že bude uvězněn. Podstoupil toto riziko, aby tím protestoval proti romulanské politice a podpořil disidentské hnutí."
"Jste členem podzemního hnutí velvyslance Spocka," pochopila Deanna.
"Ano. A jestli se nám podaří M'Reta dostat do bezpečí, pak bude Spock schopen, to samé zopakovat pro tisíce disidentů, kteří žijí ve strachu o své životy. Takže teď chápete, proč jsme ve vašem případě museli jednat tak neobvykle. Musíme uspět," dopověděl N'Vek a zavřel kontejner.
"Dal jste mi identitu důstojníka Tal Shiaru. Existuje někde skutečná major Rakal?"

089.jpg (6068 bytes) "Existovala. Byla zabita, abyste mohla zaujmout její místo. Jenom člen Tal Shiaru má pravomoc změnit určení mise."

"Ale proč já? Mohli jste přece najít místo mě opravdovou Romulanku."
"Ano, jen pro první část plánu, ale jestli se něco pokazí, budeme potřebovat důstojníka Flotily."
"Proč?"
"To nepotřebujete vědět, dokud to nebude situace vyžadovat. Je to pro vaši vlastní bezpečnost, poradkyně, čím méně víte o našich záměrech tím lépe."
"Jaký je váš plán?"
ptala se Deanna na další instrukce.

"Až dorazíme do sektoru Kaleb setkáme se s korvalenskou nákladní lodí. Přikážete přenést tyto kontejnery na tu loď a doprovodíte je až na velení Flotily."

092.jpg (5060 bytes)

"Ale Korvaleni jsou žoldáci. Vědí co je uvnitř těch kontejnerů?"
"Ne. Najali jsme je pouze na transport do prostoru Federace."
Deanna na něj chvíli hleděla. "Tak dobře," souhlasila.
N'Vek už odcházel, když ještě podotkl, že starší důstojníci vždy jedí společně. Deanna řekla, že tedy raději půjde do své kajuty. N'Vek nesouhlasil ... naopak se musí večeře zúčastnit, protože to od ní čekají. On půjde první, ona až chvíli po něm, aby Toreth neměla žádné podezření. Deanna si povzdechla, ale nemohla nic dělat.


094.jpg (4791 bytes)

Starší důstojníci večeřeli. Toreth právě vykládala o jednom vítězném střetnuí s Klingony, když vešla Deanna. Toreth dělala, že si Deanny nevšimla, a tak N'Vek ukázal na volné místo u stolu.

095.jpg (7139 bytes) Toreth pokračovala ve vyprávění a Deanna se posadila.

"...za ten úspěch mě povýšili," říkala právě Toreth, "a důstojník Tal Shiaru, který špatně zajišťoval odposlech hlášení o přesunech Klingonských lodí byl popraven..."
Deanna pohlédla na Toreth, která si jakoby teprve teď všimla, že sedí u stolu.

096.jpg (4941 bytes) 097.jpg (4793 bytes)

"Majore," pozdravila medově, "vítejte u našeho stolu."


"Komandére," kývla jen Deanna a vzala si příbor.
Toreth doporučila jedno jídlo (viinerín), které bylo na stole. Deanna se chvíli rozmýšlela po kterém sáhnout a nakonec vybrala jeden talíř. Toreth pozvedla obočí. "Chápu, že se nic nemůže vyrovnat, tomu co se připravuje na Romulu, ale ten 'viinerín' jste mohla zkusit."
"Už jsem chutnala lepší na předešlé lodi."
"Nepochybně," řekla skoro omluvně Toreth.
Po chvíli pokračovala: "Řekněte mi, majore, kde jste byla vycvičena? Ve zpravodajské akademii, nebo na imperiální válečné univerzitě?"
"Na Akademii,"
nezaváhala Deanna.
"Oh, to potom musíte znát komandére Konsaba."
"Samozřejmě."

"Předpokládám, že vás učil vojenskou historii."
"Ano,"
odpověděla trochu netrpělivě Deanna.
"Co si myslíte o teoriích zabývající se neshodami mezi armádou a Tal Shiarem?"

100.jpg (4937 bytes) N'Vek jen zamrkal, a snažil se tvářit klidně.

"Co máte přesně na mysli," zeptala se opatrně Deanna.
Toreth se zasmála: "Ale, majore, přece znáte Konsabovu teorii zůstat v teamu."

"Mají vaše slova nějaký smysl, komandére? Jestli ano, tak mi unikl," ohradila se ostře Deanna.

101.jpg (4601 bytes)

Toreth se opět samolibě zasmála: "Komandér Konsab věří, že vojenští důstojníci musí věřit jeden druhému, aby armáda fungovala. Na druhé straně Tal Shiar, nevěří nikomu. Očekávájí zradu a také na ni vždy narazí."
"Váš názor na Tal Shiar je mi teď úplně jasný, komandére," řekla ledově Deanna.
"To doufám."
"Chrání nás loajalita lidí," protestovala Deanna. "Nebo si myslíte, že by bylo Impériu lépe bez naší ochrany?" zeptala se nebezpečně.
Toreth rychle zvedla hlavu od jídla a zahleděla se na Deannu.

105.jpg (4347 bytes) "Ochrany?" řekla s ironickým úšklebkem, "a před čím? Jak mohlo být Impérium ohroženo slovy starého muže, řádného občana, který pouze pronesl nahlas své myšlenky. Jak bylo Impérium ochráněno, tím že byl ten starý muž, můj otec, vyvlečen uprostřed noci ze svého domova."
107.jpg (4264 bytes) "Váš otec byl zřejmě zrádce," obořila se na ní Deanna.

"To ne," zašeptala Toreth, "byl to jen starý idealistický muž. Už jsem ho nikdy neviděla."
"Nepotřebuji vaši oddanost, komandére, pouze poslušnost," odvětila výhružně Deanna.
"To je vše co také máte," pronesla se zhnusením Toreth.
Z intercomu se ozval Pallteth, a ohlásil přibližující se loď. Všichni se zvedli od stolu a vešli na můstek.
"Co je to za loď?" zeptala se Toreth když usedla do velitelského křesla.
"Vypadá to na nákladní loď," odvětil Pallteth.

"Pozdravte je," rozkázala Deanna a Toreth na ní zle pohlédla, aniž stačila vykonání rozkazu zabránit.
"Obraz," řekla aspoň.

113.jpg (6194 bytes)

114.jpg (5884 bytes)  

116.jpg (6257 bytes) Obrázek nákladní lodi, vystřídal oplzlý plazovitý obličej standardního aliena.
"Komandére," řekl, "rádi vás vidíme. Jsme připraveni přepravit váš náklad, jak bylo domluveno."
117.jpg (6150 bytes) "S kým máte tuto domluvu," ozvala se Toreth.

"S majorem Rakal," odvětil a obrátil se na Deannu. "Můžete si být jistá, že náklad bezpečně dopravíme k žádanému cíli. Pošleme vám souřadnice, kam můžete náklad přenést."

Deanna mezitím přešla k N'Vekovi a pošeptala: "On lže. Nemají vůbec v úmyslu dodržet své slovo."

121.jpg (4941 bytes)

"Jste si jistá?" zeptal se tiše N'Vek, zatímco Korvalen pořád mluvil.
"Ano."

122.jpg (5063 bytes)

N'Vek se rychle dotkl několika kontrolek ...

124.jpg (4951 bytes)

125.jpg (3580 bytes) a z romulanské lodi vystřelilo torpédo, které nákladní loď zničilo.
127.jpg (3648 bytes)

129.jpg (3824 bytes)

130.jpg (3965 bytes)

133.jpg (5000 bytes)

134.jpg (5599 bytes)

Toreth nepříčetně vyletěla z křesla. "Proč jsi zničil tu loď?"

136.jpg (4724 bytes)

"Prosím o schovívavost, komandére," řekl N'Vek, "Ale major Rakal mi rozkázala, abych střílel."

137.jpg (4932 bytes)

Deanna jen otevřela ústa a zůstala civět na N'Veka.

141.jpg (4095 bytes)

142.jpg (6426 bytes) "Korvalenská loď byla úplně zničena, komandére," oznámil Pallteth. "Nikdo nepřežil."
143.jpg (4498 bytes) "Žádám vysvětlení," zuřila Toreth.
144.jpg (4814 bytes) "Kolik lidí bylo na té lodi," zeptala se místo odpovědi Deanna.

"Přibližně 18, pane," odvětil Pallteth.
"Nezajímá mě, jestli jich bylo 18 nebo 800," prskala Toreth, "na této lodi vydávám rozkazy k palbě já, majore. Nemáte žádné právo..."

Deanna nahodila výraz nejvyššího nasrání a prstem ukázala na odznak Tal Shiaru na svém krku a zařvala: "Tohle mi dává právo!"

146.jpg (4650 bytes)

"I vy se nakonec někomu budete muset zodpovídat!" syčela Toreth.

151.jpg (4712 bytes)

"Bylo mi dáno oprávnění jednat tak jak uznám za vhodné," prskala teď už i Deanna. "Subkomandér N'Vek jednal na můj rozkaz, rozkaz Tal Shiaru. Ujišťuji vás, že o mých rozhodnutích nebude nikdo pochybovat."

152.jpg (5297 bytes)

"Přesto zaznamenám do svého deníku," řekla Toreth, "že nejsem zodpovědná za těch 18 životů."

154.jpg (6541 bytes) "Udějte vše, co považujete za nutné," řekla chladně Deanna."Mezitím musíme chránit sami sebe, zapněte maskovací zařízení!"

Pallteth pohlédl na Toreth ... ta kývla.

Pilot vykonal rozkaz a Khazara se zamaskovala.

155.jpg (3276 bytes)

"A jaké jsou vaše rozkazy, majore?" zeptala se s úšklebkem Toreth.
"Udržovat pozici a čekat," řekla nekompromisně Deanna a odcupitala.


164.jpg (7019 bytes)

Enterprise zatím také vstoupila do sektoru Kaleb, ale neobjevili žádné známky nákladní lodi a to ani na senzorech dlouhého dosahu. Picard si nechal DeSevea přivést do pracovny. Když ho Worf přivedl, Picard se hned začal vyptávat, kde že je ta nákladní loď, kterou mu slíbil.

167.jpg (4837 bytes) "Nerozumím tomu," odvětil jenom DeSeve.

"Kapitáne, on nám lhal," ozval se Worf.
"Ne," protestoval DeSeve, "bylo mi řečeno, že tu ta loď bude."
Nakonec DeSeve přiznal, že mu tu zprávu neřekl velvyslanec Spock, ale někdo, kdo je v úzkém kontaktu se Spockem. "Ale tomu člověku věřím stejně jako sobě."

"Bah," zalapal Worf po dechu, "a ten člověk, byl to Romulan?"
"Ano, je členem hnutí ... disident."

173.jpg (4870 bytes)

Worf jen nevěřícně kroutil hlavou. "Kapitáne, možná nás chce vlákat do pasti."
"Ne,"
odmítal to ostře DeSeve.

177.jpg (4877 bytes)

Picard souhlasil, že tak blízko prostoru Federace, to nebude past, ale také tu není žádná nákladní loď.

180.jpg (4147 bytes)

Zeptal co DeSevea co podle něj mají dělat. DeSeve prozradil, že loď měla převzít náklad včera a tak nemůže být dál než 15 světelných let odtud...

182.jpg (4692 bytes)


Deanna přecházela ve své kajutě jako lvice v kleci. Konečně vešel N'Vek. "Náš plán se zhroutil!"

185.jpg (4382 bytes) "Náš plán!" křikla Deanna, "... a co ti lidé na nákladní lodi? Proč jste střílel?!"

"Neměl jsem jinou možnost. Řekla jste mi, že se jim nedá věřit. Kdybych je nechal naživu, ohrozilo by to celou misi."
"Zemřelo tam 18 lidí!" nemohla uvěřit Deanna.
"Už mnoho lidí, poradkyně, položilo své životy za úspěch této mise. Věřte mi, těch 18 nebylo posledních."

"Je mi líto, ale já nemohu jen tak těch 18 životů odepsat!"

186.jpg (4288 bytes)

"Fajn, dělejte jak myslíte, ale nesmíte narušit náš plán!"

191.jpg (4384 bytes)

"Vy už nemáte žádný plán!"
N'Vek k ní přistoupil a zahleděl se jí do očí. "Pamatujete, jak jsem říkal, že jestli se něco pokazí, budeme potřebovat důstojníka Flotily. Na Draken IV je základna Flotily. Je od nás dva dny cesty při maximálním warpu. A tam poletíme."
"Na romulanské lodi?"
"Ano. Bude na vás přimět Toreth, aby vletěla do prostoru Federace."

"Nikdy se nedostaneme přes gravitační senzorovou síť," namítala Deanna.
"Ale dostaneme, pokud nám poskytnete správné přístupové kódy."
"To si skutečné myslíte, že tohle má naději na úspěch?"

192.jpg (4481 bytes) "Jestli máte nějaký jiný nápad, budu jenom rád, když ho vyslovíte."

Deanna neměla a tak ho aspoň propichovala pohledem.


195.jpg (5009 bytes)

196.jpg (7296 bytes)

197.jpg (5406 bytes)

Později se Deanna s Toreth a N'Vekem sešla ve společenské místnosti.

Když jí řekla, že musí zamířit na soustavy Draken, Toreth hrubě nesouhlasila. Deanna vysvětlovala, že takový byl cíl nákladní lodi. "Přikázala jsem tu loď zničit, protože jsem v kapitánovi poznala známého špeha Federace. Teď musíme doručit náklad sami."

199.jpg (5010 bytes) Toreth na ní nevěřícně koukala. "My?!.."

"Nemám v úmyslu, vám vysvětlovat své důvody," přerušila ji rychle Deanna.
Toreth zmlkla.
"Nastavíte kurs..."
"Ale to budeme muset letět přes prostor Federace," argumentovala Toreth, "a to téměř 20 hodin!"

"To není problém," řekla Deanna.

200.jpg (5203 bytes)

"Federace není tak slabá a hloupá, jak si vaši nadřízení asi myslí," pronesla Toreth. "A co když budeme detekováni."

202.jpg (5157 bytes) "Budeme přece maskováni," pokračovala dál Deanna.

Toreth skoro vyprskla. "Ale maskovací zařízení nás nedělá nezranitelnými. A vy to přece musíte vědět. Federace rozmístila po celé hranici subprostorové odposlouchávací stanice s gravitačními senzory. Možná mají v provozu i tachyonovou síť ... takže se okamžitě dozvědí, že jsme tam. Jestli budeme objeveni v prostoru Federace, bude to vykládáno jako akt války."
"Tal Shiaru se podařilo získat přístupové kódy k senzorové síti. Pokud to bude nutné tak je použiji."
"To nám ale nedává žádnou záruku, že unikneme pokud budeme detekováni," namítala pořád Toreth.

207.jpg (5658 bytes) 208.jpg (5841 bytes)

Deanna povstala. "Vaše zbabělost se příliš pro romulanského vojáka nehodí."

Toreth se zamračila. "Lidé viní armádu z válčení, ale kdyby byla složena z lidí vašeho ražení, byla by to jenom smrt," zasyčela Toreth a odpochodovala.

213.jpg (4036 bytes) 214.jpg (5351 bytes)

N'Vek pohlédl na Deannu a oba vešli za Toreth na můstek.

Toreth právě velela změnit kurs do soustavy Draken.

216.jpg (5451 bytes) "Komandére," řekl Pallteth, "senzory zachytili loď.
217.jpg (5088 bytes) Maskovací zařízení je stále zapnuté, nemohou nás detekovat."
218.jpg (5761 bytes) "Aktivujte obrazovku," velela Toreth. "Zvětšit."
222.jpg (5979 bytes) "Je to Enterprise," konstatoval Pallteth.
"No, majore, vypadá to že vaše podezření bylo nakonec správné," řekla Toreth. "Federace pátrá po svém špehovi. Stav?"

223.jpg (4586 bytes)

"Skenují trosky nákladní lodi. Zbraňové systémy vypnuté. Nepřipravují se na boj, pane."

226.jpg (6077 bytes)

"Aha," usmála se Toreth, "takže nás tu nečekali a já nevidím důvod, proč by to tak nemohlo zůstat. Kdybychom přešli na warp, radiace z pole trosek by nás mohla prozradit. Pokračujte pouze manévrovací rychlostí."

227.jpg (5662 bytes)

V tom se ozvala Deanna. "Moment, komandére, můžeme přece udržovat naši pozici, dokud Enterprise neopustí to pole trosek. Nemůžeme riskovat, že nás detekují."

229.jpg (4920 bytes)

"I kdyby nás detekovali, jakmile přejdeme na warp, nemohou nás sledovat," namítla Toreth.
"Ještě jsme nezjistili jejich záměry," nedala se Deanna.
"Jejich záměry jsou zřejmé, majore, a nás se vůbec netýkají. Pokračujte v kursu, pouze manévrovací pohon."
"Ano, pane. Vyletíme z pole trosek během 20 minut."
"Informujte mě o vývoji,"
řekla Deanna N'Vekovi a odpochodovala. Toreth to vítězství potěšilo.

233.jpg (6285 bytes) "Není moudré zpochybňovat autoritu Tal Shiar, komandére," řekl tiše N'Vek Toreth.
234.jpg (6321 bytes) Nenechám jí, aby mi říkala jak mám velet své lodi," a posadila se do svého křesla.

237.jpg (3818 bytes)239.jpg (6983 bytes)

Enterprise zatím pátrala mezi troskami.

242.jpg (5505 bytes)

Dat proskenoval oblast a zjistil, že to jsou zbytky nákladní lodi, s kterou se měli setkat, a podle vysokého množství reziduálních antiprotonů určil, že byla zničena romulanskými phasery. Podle rozpadu antiprotonů navíc určil, že ke zničení došlo před 4,3 hodinami. Enterprise přešla na červený poplach. DeSeve opět Picarda ujistil, že nevěděl co to mělo být za náklad a Dat pokračoval ve skenování.


244.jpg (5068 bytes)

Mezitím Deanna dumala, jak dát zprávu Enterprise. N'Vek s tím, ale nesouhlasil a chtěl pokračovat ve svém plánu, protože jakýkoli pokus o komunikaci při zapnutém maskovacím zařízení by byl okamžitě odhalen. Deanna se zeptala jestli může udělat něco s maskovacím zařízením, aby je Enterprise mohla sledovat.
N'Vek to odmítl s tím, že se musí dostat na Draken IV tajně.

247.jpg (5064 bytes) "Naším hlavním úkolem je dostat ty disidenty do bezpečí, takže odpovězte na otázku! Je tu způsob jak by nás Enterprise mohla sledovat?" ptala se ostře Deanna.
248.jpg (4350 bytes) "I kdyby byl, neudělal bych to."

"Ale ano, udělal," řekla nezlomně Deanna.
"Poradkyně..."

249.jpg (4935 bytes)

"Teď už nebudeme pokračovat vaším způsobem, N'Veku," křikla Deanna, "Byla jsem unesena, chirurgicky pozměněna, vystavena nebezpečí, a podrobena všem vašim plánům, ale teď budete poslouchat vy mě! Najdete způsob, jak by nás Enterprise mohla sledovat, nebo půjdu za Toreth a sdělím jí, že jste zrádce!! Je vám to dostatečně jasné, subkomandére?!"

253.jpg (4440 bytes)

265.jpg (4395 bytes)

270.jpg (4048 bytes)

271.jpg (4319 bytes)

273.jpg (4353 bytes)

N'Vek povstal a zahleděl se do očí té ohnivé ženy. Nevydržel to, sklopil zrak a přemýšlel ... neměl na vybranou.

275.jpg (4666 bytes)

"Je tu jedna možnost ... aby loď nebylo možno detekovat ani při warpu, musí být emise z warpového jádra přesně vyváženy. Šéfinženýr je na naší straně. Možná by mohl mírně rozladit jednu z reakčních komor ... způsobí to slabou magnetickou poruchu, kdykoliv se pohneme."

"Dobře. Udělejte to!" rozkázala Deanna.
"Ten efekt může být velmi malý, možná ho ani nezachytí," namítal pořád N'Vek.
"Jestli je to to jediné co můžeme udělat, musíme to zkusit," řekla Deanna.
"Pokud to přeženeme, okamžitě to bude registrováno na můstku, a to dokonce i taková malá nerovnováha."
"To je riziko, které musíme podstoupit. To vy jste my přece vysvětloval co všechno je v sázce. Teď se začínáte kroutit, a to jen proto že to začíná být o trošku nebezpečnější."
N'Vek na ní jen hleděl, bylo rozhodnuto.


280.jpg (6458 bytes)284.jpg (4809 bytes)

Později Dat zaznamenal extrémně slabé polarizované magnetické poruchy na levoboku, které se pomalu pohybovaly. Náhle poruchy zmizely. Picarda hned napadlo, že by to mohla být maskovaná loď. DeSeve vysvětlil, že romulanské lodi využívají jako zdroje energie kvantovou singularitu, a pokud takový systém, nefunguje úplně perfektně, může to způsobit přesně takové poruchy. Poruchy se opět objevily a opět zmizely. Dat byl správně zmaten. DeSeve jen potvrdil, že je velká pravděpodobnost, že je to romulanksá loď. Picard velel nastavit kurs podle těch poruch.

286.jpg (4822 bytes)288.jpg (4828 bytes)


291.jpg (5803 bytes)

Toreth skoro vyděšeně sledovala jak Enterprise míří přímo k nim.
"Jaký je stav našeho maskovacího zařízení? Nějaká porucha?"
"Maskovací zařízení funguje bez problémů," ohlásil Pallteth,

293.jpg (4679 bytes) zatímco N'Vek obšlapoval kolem. "Komandére," řekl, "možná Enterprise jen pokračuje v pátrání."

"Možná."

294.jpg (5381 bytes)


295.jpg (5189 bytes)

Picard, Riker a DeSeve koukali Datovi přes rameno.
"Opět to zmizelo, pane," říkal právě Dat, "myslím, že zastavili."
Picard velel také zastavit loď. Riker uvažoval, že je zřejmě nechají proletět a nebudou reagovat. DeSeve ale nesouhlasil, podle něj se Romulané chystali k útoku.


"Zapněte manévrovací pohon," velela právě Toreth. "Kupředu 0.1. Vemte nás přímo k jejich trupu."
"Ano, komandére."

"Co to děláte?" zeptala se Deanna.
"Vypadá to, že nás Enterprise dokáže sledovat, i když jsme zamaskováni. Mám v úmyslu zjistit, co je na tom pravdy. N'Veku, připrav loď na útok."
"Disruptory připraveny, pane," řekl N'Vek, když se postavil ke konzole. "Připraven vypnout maskování."

298.jpg (4681 bytes) "Tady nemůžeme riskovat bitvu," namítala Deanna.

"Když uvážíme povahu naší mise, také bych se tomu raději vyhnula," uvažovala Toreth, "ale nevidím žádnou jinou možnost."
"Co chcete udělat?"

"Přiblížíme se k nim jak jen to bude možné. A jestli jsou schopni nás sledovat, budou muset uhnout z kursu, aby se s námi nesrazili. A pokud to udělají, tak je zničím."

Deanna už nemohla nic udělat, jen se dívala jako se Enterprise přibližuje a přibližuje.

300.jpg (5997 bytes)


302.jpg (6676 bytes)303.jpg (5442 bytes)

Dat detekoval další magnetické poruchy, které se ale začaly k Enterprise přibližovat. Určil, že do 90 sekund se s nimi romulanská loď srazí. Rikerovi to nedávalo smysl. Proč by do nich chtěli narazit. Ani DeSeve nevěděl - sebevražedné útoky Romulané podnikají, jen jako poslední řešení. Zbývalo 60 sekund do střetu. Picard se rozhodl ... vyhne se.

305.jpg (5462 bytes)306.jpg (4246 bytes)


Jak to na Khazaře zjistili, Toreth velela připravit k boji.
"Připravte se vypnout maskování na můj povel," velela Toreth. "Připravte střelbu..."

308.jpg (4282 bytes) Deanna ji přerušila: "Neposlouchejte ten rozkaz."
309.jpg (5674 bytes) "Co?" vypravila ze sebe Toreth.

"Ten útok jsem neautorizovala!"

"K tomu, abych zaútočila nepotřebuji vaši autorizaci, majore," vyprskla Toreth. "Tohle je moje loď."

311.jpg (4475 bytes)

313.jpg (3936 bytes)

"Jak typické pro armádu použít brutální sílu tam, kde je třeba rozvážnost."

"Enterprise předvedla, že nás dokáže sledovat. Musejí být zničeni."
"Ano, mohou nás sledovat," nedala se Deanna, "takže jestli na ně vystřelíme, budou palbu opětovat. A protože maskovaná loď nemá funkční štíty ... zničí oni nás!"
"Pochybujete o mým velitelských schopnostech?" zeptala se ostře Toreth.

315.jpg (4317 bytes) "Vy nejste schopna velet," odvětila Deanna. N'Vek na ní vyděšen pohlédl. "Vzdejte se velení," přikázala Deanna.
Toreth neměla slov...

319.jpg (4001 bytes)

"Vzdejte velení, nebo vás budu muset nechat vyvést," zopakovala drsně Deanna.
"To si opravdu myslíte, že vás tady bude někdo poslouchat?" vmetla jí do tváře Toreth.
Deanna se obrátila na posádku a promluvila: "Kdokoliv z vás se postaví proti Tal Shiar nebude potrestán sám. Vaše rodiny .. budou všechny trpět s vámi."

321.jpg (5069 bytes) 322.jpg (5296 bytes)


Zdálo se, že to zapůsobilo, nikdo s posádky se nepostavil na stranu Toreth.

325.jpg (4215 bytes)

"Tato loď je nyní pod mým velením," pokračovala velitelsky Deanna, "budete přijímat rozkazy pouze ode mě a od nikoho jiného. A teď odstraňte komandéra Toreth z jejího místa. Jestli bude odporovat, zastřelte ji."

329.jpg (5152 bytes) N'Vek pomalu kývl, vytáhl zbraň a jakoby nerozhodně zamířil na Toreth. "Komandére, prosím, odstupte."

Toreth viděla, že prohrála. Nikdo z posádky se ani nepohnul, aby jí pomohl. Sklopila zrak a odstoupila od veliteského křesla.
"Vemte jí zbraň," velela dál Deanna.

N'Vek vykonal její rozkaz.

332.jpg (5994 bytes)

Deanna se posadila do jejího křesla.

333.jpg (6078 bytes)

"A teď, komandére, sledujte a učte se. Nemůžete porazit nepřítele, kterému nerozumíte. Federace se chce vyhnout válce za každou cenu. Takže jim nabídnu diplomatické řešení. Přinutím je tak, aby vypnuli štíty a pak je zničím."

335.jpg (5612 bytes)

336.jpg (4410 bytes)


339.jpg (4678 bytes) Před Enterprise se demaskoval romulanský válečný pták.
340.jpg (5572 bytes) "Kapitáne, volají nás," řekl Worf.

"Na obrazovku."

Na obrazovce se objevila Deanna. "Jsem major Rakal z Tal Shiaru," začala rychle.

341.jpg (6032 bytes)

Worf, když zaslechl známý hlas, zvedl hlavu. Čuměl jak čerstvě vyoraná myš.

343.jpg (5583 bytes)

Picard rychle pochopil situaci. "Jsem kapitán Jean-Luc Picard z Enterprise."

346.jpg (6962 bytes)

348.jpg (5989 bytes) "Jak vám můžeme pomoct?" zeptala se.
Kapitán si tradičně upravil uniformu a řekl: "Poblíž byla zničena korvalenská nákladní loď ...

349.jpg (6947 bytes)

... zachytili jsem reziduální efekt střelby z disruptorů. Můžete nám to vysvětlit?"

350.jpg (6111 bytes)

351.jpg (5996 bytes) "Politováníhodný incident, kapitáne. Tu nákladní loď zničila předchozí velitelka této lodi. Já jsem teď převzala velení a ujišťuji vás, že už nebudou žáné další útoky."
"Ale stále musíme uvážit ztrátu těch životů," pokračoval Picard.

352.jpg (5380 bytes)

354.jpg (5888 bytes) "Nechceme se o tomto incidentu příliš šířit. Kapitáne, co kdybychom si o tom promluvili osobně a prodiskutovali to."

"Souhlasím," odpověl Picard.
"Přijdu na vaši loď. Prosím, vypněte štíty a připravte se na můj přenos na palubu."
"Dobře, pane Worfe zaměřte majora Rakal, a přeneste ji na můj rozkaz."
"Ano, pane."

355.jpg (3885 bytes) "Děkuji," řekla Deanna a její obličej vystřídal pohled na romulanskou loď.
Riker pohlédl na Picarda: "Co dělá na té lodi?"

357.jpg (5060 bytes)

"To nevím, komandére," odvětil zamyšleně Picard, "ale potřebuje naši pomoc. Pane Worfe, mějte ji stále zaměřenou, ať se děje cokoliv."
"Ano, pane."
"Vypnout štíty."

358.jpg (5419 bytes)

Worf splnil rozkaz.
"Vypínají štíty," ohlásil N'Vek.

359.jpg (5893 bytes) "Aktivujte přední disruptory," velela Deanna. "Palte, až budou připraveny."

"Ano, majore, střílím," řekl N'Vek a dotkl se kontrolek.

Z přední části romulanského válečného ptáka vyšlehl zelený paprsek, který mířil na Enterprise.

360.jpg (3547 bytes)

361.jpg (3624 bytes)

363.jpg (3334 bytes)

"Kapitáne, střílejí na nás," ohlásil Worf, když se Enterprise otřásla.

V tom se uprostřed můstku začalo cosi materializovat.
"Zapnout štíty. Připravit phasery. Hlášení o škodách," štěkal Picard rozkazy, zatímco se se zhmotnily tři ležící romulanské postavy.
368.jpg (6676 bytes)

370.jpg (6873 bytes)

372.jpg (7272 bytes)

373.jpg (6080 bytes)

"Dostali jsme přímý zásah," hlásil Worf, zatímco si Riker a DeSeve začali prohlížet spící Romulany. "Ale škody jsou nepatrné. Disruptory neměly téměř žádnou energii."


"Tohle je víceprokonzul M'Ret,"
řekl DeSeve, "je členem podzemního hnutí."

374.jpg (4627 bytes) 375.jpg (5551 bytes)

"Jsou ve stázi. Lékařský team na můstek," štěkl Riker rozkaz. "Kde je Deanna?" a pohlédl na Picarda.

376.jpg (5022 bytes) 377.jpg (4603 bytes)

378.jpg (6811 bytes)

"Disruptory neměly žádný efekt," ohlásil Pallteth. "Enterprise nebyla poškozena. Právě zvedli štíty."
N'Vek odečetl údaje a řekl: "Vidím tu selhání předních disruptorů. Energetický systém je destabilizován."
"To není možné," nechápala Toreth a hrnula se k N'Vekově konzole.
"Disruptorový paprsek byl záměrně sabotován, aby kryl vložený transportní paprsek," rychle objevila Toreth.

383.jpg (5094 bytes) "Rychle Palltethe, zjisti transportní souřadnice."
385.jpg (4617 bytes) Pak se otočila na N'Veka a nevěřícně zašeptala: "Co jsi to udělal?"
384.jpg (5634 bytes) Ozval se Pallteth: "Transportní paprsek se vytvořil v našem nákladovém prostoru. Někdo byl byl odtamtud přenesen na Enterprise."
388.jpg (6039 bytes) "No, majore," řekla nebezpečně Toreth, "náš záhadný náklad, který na palubu přišel spolu s majorem Rakal z Tal Shiaru, byl přenesen na palubu lodi Federace. Vidím dva zrádce v našem středu," ...
390.jpg (4655 bytes) a sáhla po zbrani, kterou jí N'Vek před tím odebral, a tak jen sáhla do prázdna.
N'vek rychle vytáhl svoji, a namířil na Toreth ...

392.jpg (6054 bytes)

393.jpg (6236 bytes)

394.jpg (5252 bytes)

395.jpg (5226 bytes)

... ale v té chvíli se vypařil.

396.jpg (5114 bytes)

397.jpg (4910 bytes)

398.jpg (4287 bytes)

399.jpg (4052 bytes)

Pallteth teď pomalu zamířil i na Deannu a chystal se jí také zastřelit.

401.jpg (4682 bytes) 404.jpg (6927 bytes)

Toreth pomalu přešla k Deanně a vzala jí zbraň. "No, majore? Teď když už vás nechrání štít Tal Shiaru, bych vám chtěla položit několik otázek ... co bylo v těch kontejnerech?"

416.jpg (6942 bytes) Deanna jí hleděla odhodlaně do očí a nic neříkala. Pak se k ní otočila zády.
417.jpg (6307 bytes) "No, nevadí," řekla Toreth a posadila zase se do svého křesla. "Již brzy se to všichni dozvíme, a pak vás popravíme."

Deanna nic neříkala jen hleděla na obrazovku.

"Pilote," velela Toreth, "vypněte štíty a zamaskujte loď. Připravte se přejít na warp."
"Ano, pane."

419.jpg (6140 bytes)

Válečný pták zamířil pryč a začal se maskovat.

420.jpg (4696 bytes)

422.jpg (4492 bytes)

424.jpg (4205 bytes)

427.jpg (5268 bytes)

V té chvíli Picard zavelel: "Pane Worfe, teď!"
Na přenosové plošině se materializovala Deanna.

428.jpg (6574 bytes)

"Deanno," přivítal ji trochu zmateně Geordi. "jsi v pořádku?" 432.jpg (4312 bytes)

435.jpg (6212 bytes)

"Ano," usmála se.
"Pojďme na ošetřovnu," řekl Geordi.
"Praporčíku, dostaňte nás odtud," velel mezitím Picard na můstku. "Warp 9."

437.jpg (6037 bytes)

438.jpg (3864 bytes)

439.jpg (4023 bytes)

Enterprise si to odsvištěla do subprostoru.

440.jpg (3984 bytes)441.jpg (2742 bytes)


443.jpg (5822 bytes)

Deanna seděla na ošetřovně, a romulanské výrůstky už neměla. Beverly právě dělala poslední vyšetření. "Jaké to je mít zpět svůj obličej?"
"Skvělé, díky," usmála se Deanna.
Beverly kývla a šla si po svých.

445.jpg (5409 bytes) Přistoupil Picard a vyřídil velké poděkování za její pomoc od prokonzula M'Reta.
"Poděkování by mělo patřit N'Vekovi," řekla Deanna. "Obětoval svůj vlastní život, aby je zachránil a také mě."

447.jpg (5206 bytes)

"Díky vám oběma, je teď otevřena cesta pro další záchranné operace. N'Vekovo úsilí ani oběť nebude marná ..." odvětil Picard.

Deanně to příliš náladu nezvedlo......

449.jpg (5100 bytes)

450.jpg (3959 bytes)

Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]