Tapestry
SD : neudeveno
N : 241
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Těžce raněný Jean-Luc Picard je přenesen na palubu a ošetřovna se ocitá v chaosu. Kapitán byl zasažen nějakou energetickou zbraní z těsné blízkosti, začíná selhávat jeho umělé srdce, a on sám umírá na chirurgickém stole. Známky života neustále klesají...
...a Picard se rozhlíží okolo - osamocen v prostoru neproniknutelné bělosti. On sám po několik okamžiků nevidí vůbec nic, ale poté co se jeho oči přizpůsobí jasnému světlu zachytí jeho zrak postavu blížící se k němu, postavu se stejně bílým rubášem jako oslepující světlo okolo něho. "Anděl" mu nabídne ruku a stává se více viditelný: "Vítejte v posmrtném životě, Jean-Lucu," říká Q. "Jste po smrti."
Picard se ale jen možnosti, že by byl po smrti jen ušklíbne, a stejně tak tvrzení, že Q je pravý Bůh. "Odmítám uvěřit, že vy by jste vládl posmrtnému životu - vesmír přece nemůže být takto uspořádán!"
Q, ale trvá na svém, a dokazuje mu to: Picard vidí a slyší svého otce, jak ho plísní za to, že odešel ke Hvězdné Flotile a takhle špatně skončil, ostatně tak jak to vždycky předpovídal. "Mrtvý ... dříve než byl tvůj čas." Maurice Picard mizí, ale Q vyvolá hlasy všech Picardových "obětí" - mnoha lidí, kteří zemřeli během let, kdy je měl Picard pod svým velením anebo při jeho "selháních".
Q nabízí Picardovi příležitost, aby vyjádřil lítost nad svou "špinavou" minulostí, ale Picard odmítá: "Pokud jsem opravdu mrtvý, jediného čeho lituji je že zemřel a našel vás tady!" Q, který odpovídá jako by mu Picard křivdil, podotkne, že on nebyl příčinou Picardovy smrti -- příčinou bylo jeho umělé srdce. Když se Q jen tak mimochodem zeptá, kde vlastně ztratil své pravé srdce, Picard pouze zamumlá, že to byl omyl z mládí.
Q se okamžitě chytí této lítosti, kterou kapitán projevil a zobrazí tu událost před Picardem Kapitán vidí sám sebe mladého a nafoukaného, jak je zezadu probodnut zuřivým Nausicaanem. Před tím než upadne do bezvědomí se mladý Picard začne smát. Kapitán souhlasí s Q, že ten souboj nebyl moc chytrý, a říká, že tehdy byl jiným mužem. "Arogantní, nedisciplinovaný, s příliš velkým egem a s příliš málo vědomostmi. Byl jsem trochu jako vy." Picard dál pokračuje, že ho jen mrzí, že se nenaučil odpovědnosti dříve než došlo k tomu incidentu a poznamená, že kdyby byl více odpovědný, měl by teď své vlastní srdce a v současnosti by nezemřel.
"Takže pokud by jste to mohl prožít celé znovu?"
"Události by staly jinak."
Q se jen usměje. Náhle Picard dostane facku od jedné dívky, která se před ním objevila a rychle odchází barem. On sám je oblečen ve velmi staré uniformě a je se svými dvěma přáteli z Akademie, Coreym a Martou, kteří vypadají stejně mladě jako kdyby právě ukončili Akademii. Odmítá jejich pozvání na jídlo s tím že je dohoní později. Odejdou, s poznámkou, že "Johny" čeká na další schůzku.
Picard se otočí k baru a tam stojí Q a vysvětluje mu, že má druhou šanci -- je teď zpět ve svém zralém mládí 21 let, právě potom co opustil Akademii a schopen změnit některé věci ve své minulosti. Všichni v tomto čase ho uvidí právě tak jak vypadal ve svých jednadvaceti. Picard zpočátku namítá, že změna minulosti by mohla mít nepředstavitelné následky na jeho přítomnost, ale Q se jenom ušklíbne. "Nic, co tu uděláte nezpůsobí kolaps Federace ani zničení Galaxie. Abych byl upřímný, vy nejste ten důležitý." Ale i přes tento argument Picard nesouhlasí, a tak mu dá Q své slovo, že jakékoli změny minulosti, které se teď stanou se projeví pouze na Picardovi.
Q říká Picardovi, že má dva dny do té události s Nausicaany, kteří probodli jeho srdce. Pokud se mu do té doby podaří odvrátit události natolik, aby přežil, potom ho vrátí zpět do "přítomnosti", kde bude mít své pravé srdce.
"Potom nezemřu?"
"Samozřejmě, že zemřete - ale bude to jen o trochu později."
Pokud se mu, ale nepodaří vyhnout se ztrátě svého srdce, pak spolu oni dva stráví věčnost. Tento argument konečně Picarda přesvědčí, že nemá jinou možnost a musí jednat. Ale aby příliš historii nezměnil musí se nejprve setkat se svou přítelkyní Penny ...
Penny, ale po chvíli přestane zajímat tento tišší, méně nadržený a více rozjímavý Picard, a tak když Picard zamítne její romantické nabídky, vychrstne mu svůj drink do obličeje za tu urážku, že ji odmítnul a rychle odejde. Po krátké výměně názorů s Q se Picard soustředí na činnosti svých přátel. Corey právě hraje svou oblíbenou hru "damjat", která je velmi podobná biliardu, a právě při ní lehce vyhrál nad svým protivníkem. Po výhře se chce trochu uvolnit a zamíří k baru. Tam se k němu otočí Nausicaan a vyzve ho, aby si s ním zahrál.
Picard se snaží přesvědčit Corayho, že tím udělá velkou chybu, protože už ví jak to skončí, ale Corey se nedá přesvědčit a odmítá Picardovy námitky jako paranoidní a jde hrát. Zatímco hrají, Picard vysvětluje Q (jako by Q nebyl vševědoucí) co se teď stane pokud se nic nezmění. Corey tuto hru prohraje a později zjistí, že Nausicaan podváděl. Poté bude chtít odvetu, a přemluví Jean-Luca, aby mu pomohl s úpravou stolu tak, aby v každém případě vyhrál on. To vyprovokuje Nausicaany a nepřímo zapříčiní boj.
Jako na potvrzení Picardových slov právě Corey prohrál, a Nausicaan vydává skřeky, které u jeho rasy zřejmě znamenají smích. Později večer, si jde Corey ověřit své podezření, že Nausicaan použil nějaké magnetické zařízení, aby tak změnil dráhu koule a navrhuje ostatním, aby stůl vybavili podobným zařízením, které by tentokrát zajistilo výhru jemu. Picard, ale tvrdí, že taková odveta nic nevyřeší, a tím situaci pravděpodobně ještě zhoršil. Corey je omráčen Picardovým odmítnutím podílet se na podniku. "Kdy jsi se začal stahovat zpět, když je na obzoru dobrý boj?" Corey, potom co se i Marta postaví na Picardovu stranu, vztekle odejde. Marta říká, že je velmi překvapena náhlým projevem Picardovy odpovědnosti, a myslí si, že to asi bude tou novou hodností podporučíka, kterou oba po ukončení Akademie získali. Když Picard podotkne, že zabere čas než si na novou hodnost zvyknou, Marta vyjádří lítost nad tím, že si nemohou zvykat všichni, a po chvíli dodá " ... všichni tři, myslím," a poté odchází.
Náhle někdo zazvoní a vejde poslíček s květinami - je to Q. "Je tu nějaký 'Džon Lak Pikrd'?" čte adresu. Vysvětluje, že květiny jsou od jedné z Picardových "dobytých" dívek, která mu dává kopačky. Krátce Picarda popíchne, že jeho přátelství s Martou nemuselo zůstat jen přátelstvím, jen kdyby se trochu snažil a také mu jen tak mimochodem oznámí, že Corey právě upravuje hrací stůl.
Picard se okamžitě vydává za Coreym a překvapí ho při úpravě stolu. Corey má zpočátku radost, že se Picard nakonec rozhodl, ale je znovu šokován, když pochopí, že mu nepřišel pomoc, ale aby ho přemluvil. Picard nezajde tak daleko, aby se s Coreym začal prát, ale sdělí mu, že správci oznámí poškození stolu. Corey se naježí ještě víc a chladně se s "podporučíkem Picardem" rozloučí.
Později se Picard baví o reakci Coreyho s Martou, která se ho snaží uklidnit, což se jí nakonec podaří. Konverzace se stočí na to jak se Picard za poslední dny změnil a jak atraktivní tuto změnu Marta shledává. Picard se přiznává, že mnohokrát myslel na to, že by nemuseli být jen přáteli. "Proč si mi nikdy nic neřekl?"
"V tuto chvíli ... já skutečně nevím proč."
A oba se k sobě nakloní, aby se políbili ...
Příští ráno, leží Picard nahý v posteli - nějaká ruka s ním něžně zatřese a mužský hlas pronese: "Je ráno, miláčku." Picard okamžitě vyskočí z postele a ve své posteli místo Marty uvidí Q. Když se Q posmívá jeho včerejšímu tvrzení, že jsou s Martou "jen" přátelé, Picard se obleče a zamíří na snídani. Bohužel, brzy pozná že tou nocí zkazil jejich přátelství s Martou, a že ona teď velmi lituje toho co udělali. Poté co se alespoň Picard ujistí, že se ještě naposledy uvidí dnes večer na večírku, ona odchází.
Q se jen samolibě usmívá. "Dobře, podívejme se - vše co se vám do této chvíle podařilo bylo dostat košem od jedné ženy a nechat si vychrstnout drink do obličeje od druhé, a navíc jste odpudil své dva nejlepší přátele. Až doteď jste si vedl opravdu dobře - jediná věc, která zbývá je vyhnout se bodnutí do vašeho srdce!"
Večer, se velmi napjatá večeře stane ještě napjatější, když se dostaví Nausicaani a znovu vyzývají Coreyho na Damjat. Picard prohlásí, že nemají zájem, a svým tělem zabrání Coreymu, aby na Nausicaana zaútočil po tom co Nausicaan urazil Flotilu a dokonce i Martu. Nausicaani se jim vysmějí a odchází, ale Corey myslí na úplně něco jiného. Otočí se na Picarda a říká: "Už nevím kdo vlastně jsi, ale určitě nejsi můj přítel." Marta odchází s Coreym po krátkém "Sbohem, Johny."
Jediný kdo je spokojený je Q, pogratuluje mu -- za to že přežil a Picard se ocitá zpět na Enterprise ve svém čase a úplně zdravý -- jenže nemá červenou ale modrou uniformu také nemá hodnost kapitána, ale jenom poručíka v astrofyzice. Picard zjistí, že kapitánem lodi je Thomas Halliway, a zamíří na ošetřovnu.
Když tam dorazí, najde Q, který na něho čeká: "Dobře, dobře - co máte za problém, poručíku Picarde?" a ujišťuje Picarda, že podle svého slibu se nic nezměnilo kromě Picardovy minulosti. On je nyní výsledkem svého změněného mládí, živ a zdráv, pracující na analýzách a testech, "a podávající hlášení svým nadřízeným."
Picard spěchá do Přední desítky a tam se setká s Rikerem a Troi, kteří jsou právě u jídla. Snaží se od nich zjistit něco o sobě a o své kariéře. Oba potvrdí, že je velmi dobrý, velmi ... kvalifikovaný ... důstojník, ale že nikdy nebyl ochoten chytit se příležitosti nutné k dosažení jeho vždy vysokých cílů. Riker, ale říká, že mohou Picarda kdykoli přeřadit mezi inženýry nebo k bezpečnosti a potom "uvidíme" jestli jste vhodný na velení. Náhle jsou Riker a Troi odvolání na poradu velících důstojníků, a odcházejí od zadumaného Picarda. Náhle je i Picard zavolán Geordim, aby se dostavil do strojovny, a podal mu hlášení o práci, na které už nějaký čas pracuje
V turbovýtahu si Picard stěžuje pravděpodobně naslouchajícímu Q na svůj osud. Když se ale dveře výtahu otevřou, vstoupí znovu do bílého "posmrtného života" a tam ho už očekává Q v bílém rubáši a je velmi zvědavý proč si Picard stěžuje na to že dostal druhou příležitost aby si zachránil život.
"Já nemohu žít jako tato osoba! Tento člověk mě oloupil o nadšení ... a představivost! On není já!"
Q, ale podotkne, že je výsledkem mladého Picarda, takového jakým chtěl být. Tento Picard je méně arogantní, více disciplinovaný - "Takový který je méně jako já." Tento Picard se nikdy nestřetl se smrtí tváří v tvář a vždy odbíhá od jedné práce k druhé - nikdy nevyčnívá z řady a vždy hraje na jistotu. Picard přiznává, že změny které udělal byly chybou.
"Chceš mě o něco požádat, Jean-Lucu?"
"Dejte mi šanci, vrátit události zpět, tak jak byly před tím."
"Před tím, kdy jste zemřel na ošetřovně. To je to co chcete?"
Picard neváhá. "Raději bych zemřel jako ten muž kým jsem byl, než žít život, který jsem právě viděl."
Q se nakloní k Picardovi -
- a Picard zjistí, že je zpátky v baru, uprostřed sporu s Nausicaany. Jenže tentokrát, když mu jeden z nich řekne zbabělče, zaútočí na něj. Corey a Marta jsou rychle z boje vyřazeni a leží omráčeni na podlaze, ale Picardovi se podaří dva ze tří Nausicaanů zneškodnit. Pak se ale k němu zezadu přitočí třetí s obnaženou čepelí v ruce a zarazí ji hluboko do Picardova těla. Picard se podívá na svou hruď ze které mu kouká špička nože a klesne na kolena. Před tím než upadne do bezvědomí se směje ...
... a stále smějící se probouzí na ošetřovně, je živý.
O nějaký čas později hovoří Picard s Rikerem o svém zážitku. Nikdy si nebude úplně jist jestli to bylo skutečné anebo jestli to byla halucinace způsobená blízkostí smrti, ale Picard poznamená, že pokud to bylo skutečné, je povinován Q vděčností za to že mu ukázal jak podstatná tato "nešťastná" část jeho života byla při formování osobnosti jakou je dnes.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]