Birthright, Part I
SD : 46578.4
N : 242
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise zakotvila na horním pylonu stanice Deep Space Nine, protože měla za úkol pomoc při obnově Bajoranských akvaduktů, které byly zničeny Cardassiany na konci okupace. Picard s Beverly zamíří na OPS. Beverly po cestě řekla kapitánovi se těší, až si vyzkouší jeden ze staničních holoprogramů. Geordi s Worfem si zatím dávají oběd v Replimatu. Geordi po prvním soustu není zrovna nadšen, ale Worf se cpe jako kdyby měsíc nejedl. Na můstku zatím Data zaregistruje únik energie a Riker ho posílá, aby se na to podíval. Když Data vejde na ošetřovnu uvidí mladého může v modré staniční uniformě jak se sklání nad nějakým zařízením. Muž se představí jako doktor Julian Bashir, šéflékař DS9, a vysvětluje, že se snaží pochopit funkci tohoto generátoru pole, který byl nalezen v Gama kvadrantu. Počítač na stanici není tak dokonalý, aby mohl zpracovat všechna data a proto chce využít ten na Enterprise. Data podotkne, že nemůže jen tak využívat ošetřovnu Enterprise, ale nabídne mu, že by mohli udělat analýzu ve strojovně. Bashir nadšeně souhlasí a dodává, že neočekával že Data (kterého shledává fascinujícím) bude tak "pohledný".
Zatím Worf, pojídá už asi pátou porci, když se k němu skloní jeden Yridian, a poté co se představí jako Jaglom Shrek, nabídne mu informace na prodej.
"Nemáš, žádné informace, které bych mohl koupit," odmrští ho Worf a věnuje se jídlu.
"Ty jsi Worf, syn Moghův," vytáhl svůj trumf Yridian, a Worf na něj podezřele pohlédl.
"Mám informace o tvém otci," pokračoval, "o Moghovi."
Worf vstal a chytnul ho pod krkem. "Co bys ty, mohl vědět o mém otci. Můj otec je dávno mrtev."
"To jsou právě informace které prodávám," dusil se Shrek.
Worf, ale přitlačil a Shrek nakonec řekl alespoň něco: "Tvůj otec nezemřel na Khitomeru, ale byl chycen a umístěn do tajného Romulanského vězení. A právě za její souřadnice požaduji svou cenu."
Worf zavrčel. "Mogh by se nikdy nenechal uvěznit. Jsou to jen lži!" a naštvaně odešel z Replimatu.
Worf se vrátil na můstek Enterprise a opravdu není v dobré náladě. Když mu podporučík přinese rozpis služeb rozeřve se na něj, že je to špatně a musí to okamžitě předělat. Jeho výstup neušel nikomu a Riker mu řekne, aby si raději šel odpočinout. Troi za ním za chvíli přijde do kajuty a zkouší z něho dostat, co ho trápí. Worf jí řekne o Yridiánovi a o tom jaké "břemeno viny" by padlo na něj a na jeho syna Alexandra, kdyby byl Mogh opravdu uvězněn. Troi ale podotkne, že celou tuhle věc nemůže jen tak přejít, aniž by si to ověřil a nechává Worfa o samotě aby o tom přemýšlel.
Ve strojovně Data, Bashir a Geordi zatím zapojovali generátor k testování. Během práce je Bashir udiven, když zjistí, že Datovy vlasy mohou růst. Pak si všimne, že dýchá a že má dokonce i tělesný tep. "Váš stvořitel, věnoval nadměrné úsilí, aby vás zlidštil," poznamenal Bashir.
Za chvíli je generátor připraven a Geordi do něj pustí šťávu. Bashir s Datem pozorují každý z jedné strany údaje na svých trikordérech. V tom se začne generátor přehřívat a vyslal plasmový výboj, který sjel přes Datův trikordér přímo do jeho obvodů. Data dopadl tvrdě na podlahu a už se nepohnul...
...Data kráčel chodbami Enterprise. Upoutal ho kovový zvuk a on se za ním vydal. Došel na křižovatku chodeb, kde uviděl kováře, jak zpomaleně buší do kovadliny. Přišel k němu a kovář zvedl hlavu. Měl obličej mladého doktora Soonga, Datova stvořitele. Náhle se vše rozplyne...
...Geordi Data po 47 sekundách konečně dokázal probudit. Data se diví co se stalo, a říká Geordimu, že těch 47 sekund si něco pamatuje. Bashir, řekne, že třeba je to jen obyčejný sen, ale Data to odmítne s tím, že stroje nemají sny.
"Jenže stroje také obyčejně nedýchají a nerostou jim vlasy," řekne Bashir.
Data ve své paměti nemůže nalézt žádné racionální vysvětlení, a tak zamíří za Worfem. Worf zamyšleně stojí v Přední desítce u okna a hledí na hvězdy. Data chvíli stojí o několik kroků dál, a pak pochopí, že na něj Worf zřejmě nebude mít čas. Worf si ho ale konečně všimne a zeptá se co potřebuje. Oba se posadí a Data se ho zeptá, jestli měl někdy nějakou vizi a popíše mu tu svoji.
"Musíte najít význam té vize," odpoví Worf, "pro Klingony, není nic důležitějšího, než když se dozví další skutečnosti o svém otci, protože čím víc poznáváme své otce, tím víc poznáváme sebe." Teď už Worf mluvil skoro k sobě a Data téměř nevnímal. "Není důležité co tvůj otec udělal, ale musíš ho za každou cenu najít." Data je zmaten. "Ale já svého otce nehledám."
Worf si uvědomil, že se rozhodl a odchází na DS9 vyhledat Shreka.
Shreka najde na horním ochozu Promenády. Řekne mu, že mu za ty informace zaplatí, ale chce vědět jaký je jeho zdroj.
Shrek to ale nechce prozradit. "Zaplatím, až se vrátíme," dodá nakonec.
"My? To nepřipadá v úvahu," zděsí se Shrek, "je to blízko Romulanských hranic a já nemám žádnou loď." Worf ho chytí pod krkem a přehne přes zábradlí nad Promenádou. "Vím o té tvé malé lodi s warp pohonem, která kotví v doku. Zaplatím ti až potom, ale pamatuj si jestli tam ten vězeňský tábor nebude, zemřeš." Worf ho postaví opět na nohy a odkráčí.
Data zatím zašel za Picardem, který právě ve své pracovně studoval systém akvaduktů na Bajoru. Data mu vypráví o svém zážitku o svých pokusech jak to vše interpretovat. Porovná výklady snů lidí, Klingonů a dalších kultur. Picard mu ale poradí, aby se raději pro význam vize podíval na svou vlastní rasu než na ostatní kultury. Nechat se inspirovat. "Já, ale nepatřím do žádné rasy, pane," řekl Data. "Vy jste rasa sama pro sebe, Date," odpověděl Picard. Data se vrací do své kajuty a Picard k nudnému studování akvaduktů. Když Data přijde do kajuty nechá si replikovat plátno, barvu a štětce a začal neuvěřitelnou rychlostí malovat obraz kováře.
Mezitím se Yridianský raketoplán přibližuje k systému Karaya, kde má být podle Shreka umístěn tábor. Říká Worfovi, že ho vysadí několik kilometrů od tábora, protože místo je velmi dobře hlídané a on nechce mít za ocasem Romulany. Když se oba přenesou na povrch Shrek mu udá směr a dá mu 40 hodin na to, aby došel 12 kilometrů do tábora, vyřídil co potřebuje a zase se na toto místo vrátil. Déle na něj čekat nebude. Worf kývne a začne se prodírat džunglí.
Po několika hodinách náročné chůze se konečně dostane do blízkosti tábora. V tom zaslechne nějaké šplouchání a pomalu se k němu vydá. Pod stromy uvidí nahou mladou Klingonku, která se šplouchá v potůčku. Chvíli ji tiše pozoroval Pak dívka vyšla na břeh a přehodila si přes sebe ručník. V tom Worf stoupl na suchou větvičku, která se pod jeho vahou zlomila. Dívka to zaslechla a zavolala, protože si myslela, že je to někdo známý. Worf se ale jen víc přikrčil do křoví. Dívka ale šla dál a uviděla špatně se skrývajícího Worfa. Okamžitě uskočila a chtěla odběhnout, ale Worf ji zastoupil cestu. Zeptal jestli se jí z tábora podařilo uniknout, ale ona odpověděla, že ne - proč by utíkala. Worf pokračuje, že mu musí ukázat cestu k táboru, protože sem přišel aby všechny odvedl domů. "Domů?" diví se dívka, "tady je můj domov." V tom ji někdo zavolá, a dívka chce odejít. Worf si od ní, ale vyžádá slib, aby o něm nikomu nic neříkala. Dívka souhlasí a odejde s Romulanem, který se právě objevil u potůčku a který si Worfa naštěstí nevšiml...
Na Enterprise zatím Data pilně pracoval. V každé ruce jeden štětec a dělal na dvou obrazech současně. Po chvíli si štětce prohodil pokračoval v rychlomalbě. Za chvíli za ním do kajuty přišel Geordi, protože se Data nedostavil na směnu. Data se omluvil tím , že dostal inspiraci a ukazoval Geordimu vše co namaloval.
"Dosud jsem namaloval 23 obrazů. Nejprve jsem namaloval kováře," řekl a zvedl první plátno. "Pak jsem namaloval chodbu na Enterprise, pak kouř syčící z kbelíku, to v mé vizi nebylo ale měl jsem pocit, že to tam patří. A pak obličej doktora Soonga," řekl Data a přešel na druhou stranu místnosti. "Pak jsem přišel na myšlenku černého ptačího křídla, a pak jsem namaloval celého ptáka a několik dalších v houfu," a ukázal na obraz který právě dokončoval. Nakonec řekne, že jediný způsob jak vyřešit tu záhadu, je znovu vyvolat kolaps a nechat vizi pokračovat až do konce. Geordi se nejprve zděsí, ale když Data naléhá, nakonec souhlasí. Vše je připraveno jako před tím. Data si tentokrát sedl na židli a očekával plasmový výboj. Po chvíli se vše podařilo a Data začal snít... Data opět kráčí chodbou Enterprise ke kováři. Tentokrát ale není vyrušen a vize pokračuje. Vidí, že Soong pracuje na černém kovovém ptačím křídle. Vezme ho do kleští a ukáže Datovi. Pak ho ponoří do kbelíku s vodou, která se hned začne měnit v páru. Data chvíli pro kouř nevidí na krok, ale když opar zmizí, uvidí místo Soonga velkého černého ptáka. Pták roztáhne křídla a odletí chodbou pryč. "Tato vize je jiná..." uvažoval Data a zamířil za ptákem. "Samozřejmě, že je jiná!" řekl hlas a Data zjišťuje, že je na můstku Enterprise. Před obrazovkou stojí mladý doktor Soong, s rozpaženými pažemi, jako by chtěl mezi ně obsáhnout celý vesmír. "Nikdy to nebude stejné .... stále se to bude mění ... nebude to dávat smysl!"
Data se rozhlédne a uvidí kolem sebe, své květiny, své obrazy a Spota, který se rozvaloval na kapitánském křesle. Soong pokračuje. "Tohle je jen začátek. Stále ještě trochu založený na okolním světě, ale velmi slibný."
"Nerozumím."

"Tomu ani nemáš rozumět. Nikdo by neměl vědět, z čeho pocházejí jeho sny. Kazí to tajemství - legraci." Soong pomalu došel k Datovi, vzal jeho obličej do svých rukou. "Jsem na tebe pyšný, synu. Nebyl jsem si jistý, že by jsi byl někdy schopen tolik vyvinout své poznávací schopnosti. Ale jestli jsi tady - jestli mě můžeš vidět - překročil jsi práh bytosti sestavené z obvodů a subprocesorů, a začal jsi úžasnou cestu."
"Jaký druh cesty?" ptá se Data stále nechápavě a zjišťuje, že se ocitl na vyšetřovacím stole, který stojí uprostřed můstku.
"Přemýšlej o tom .... mysli na to jako na prázdnou oblohu," odvětil Soong a obcházel kolem stolu.
"Nerozumím," řekl opět Data.
"Ššššš. Jenom sni, Date - sni." Soong se k němu sklonil a téměř neslyšně zašeptal: "Date, jsi pták."
Datovo vidění se změnilo. Díval se očima ptáka, který prolétá u stropu chodeb Enterprise. Proletěl kolem Soonga jako kováře a proletěl stěnami do volného vesmíru. Otočil se zpět, uviděl Enterprise a zamířil opět k ní. Prolétl nad její talířovou sekcí a zamířil k mlhovině poblíž...
...a probudil se ve strojovně.
Později, o tom diskutuje s Bashirem, který se chystá vrátit na DS9. Data zjistil, že jeho "sny" byly vytvořeny obvody, které pro něj zkonstruoval doktor Soong, a které měli být aktivovány určitou úrovní vědomí, ale které byly aktivovány dříve díky plasmovému výboji. Data má v úmyslu "snít" každou noc, aby zjistil co se stane. Rozloučí se s Bashirem a vejde do své kajuty....
Worf, zatím nepozorovaně dosáhl vězeňského tábora. Přelezl vysokou zeď a postupoval do nitra stavby. Po chvíli zaslechl mužské hlasy a pak i uviděl několik starších Klingonů, jak vykonávali jakýsi spirituální rituál. Vůdce skupiny po chvíli odešel a zamířil právě k místu, kde se skrýval Worf. Worf na něj z poza sloupu vyskočil a zacpal mu ústa, aby nevykřikl. Klingon se vzpíral, ale byl už starý. Když se Klingon uklidnil, divil se kde se tu Worf vzal. Worf neodpověděl, ale zeptal se jestli je tu jeho otec, ale Klingon odpověděl, že ten byl zabit na Khitomeru. On, L'Kor a ještě další, byli chyceni a přemístěni do tohoto tábora. Teď jich tu žije 73. Worf řekl, že se přišel, aby je všechny odvedl domů. L'Kor, ale odvětil, že tomu Worf nerozumí, a že si o tom musí promluvit s ostatními. "Znal jsem tvého otce velmi dobře, Worfe - a pamatuji si i na tebe. Chlapec, který ztěží unesl bat'leth. Jednou, tvůj otec naléhal, abychom tě sebou vzali na rituální lov. Byl jsi tak nedočkavý, že jsi se pokoušel zabít tu bestii holýma rukama. Těžce sis při tom poranil paži."
Worf si sáhl na paži a promnul si to místo, kde byl zraněn. "Pořád ještě mám jizvu - teď si na tebe vzpomínám."
Neměl jsi sem chodit, Worfe."

"Nerozumím," řekl Worf. (asi si omylem přečetl Datův scénář)
"Neměl jsi chodit," odpověděl pouze L'Kor.
Přicházejí další Klingoni, které L'Kor zavolal a trvají na tom, že Worf musí zmizet. "Na to už je příliš pozdě," odmítl L'Kor, "prozradí to ostatním."
Worfa popadlo několik silných paží, ale nebyli to žádní mladíci a Worf se několika údery dokázal zbavit jejich sevření. Když ale chtěl vyběhnout ze dveří, do cesty se mu postavili Romulani s namířenými disruptory. "My odsud neodcházíme, Worfe - a teď už ani ty," řekl smutně L'Kor.
Pokračování příště...

Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]