Dr. Noonien Soong
Rasa : Human/muž
současný status: Nejistý - pravděpodobně mrtev.
poslední známé umístění: byl předním vědcem na Omikron Theta.

Soong byl považován za největší Federální kapacitu na kybernetiku a umělou inteligenci.Na svoji práci byl velice pyšný. Byl poněkud paranoidní, ale při útoku krystalické entity na Omikron Theta se mu tento postup vyplatil. (sám o sobě prohlásil, že se na žádném místě necítil bezpečný, pokud odtamtud neměl připravenou únikovou cestu.) Zkonstruoval tři rozumné myslící androidy. Všechny konstruoval podle své vlastní podoby.
Prvním z těchto androidů byl Lore. Toho obdařil Soong emocionální matricí. Tento postup se však neosvědčil, protože Lore nebyl schopen se se svými emocemi vyrovnat a tak se jim poddal a v jejich důsledku se spojil s Krystalickou entitou a inicioval její útok na Omikron Theta (viz: TNG:"Datalore"). Po zjištění, že Lore nefunguje podle Soongových představ ho soong deaktivoval. (Ten byl poté reaktivován na palubě Enterprise D)
Druhým, androidem kterého Soong zkonstruoval byl Data. Tentokrát se rozhodl neopakovat stejnou chybu a tak tento android nebyl vybaven naprosto žádnou emoční matricí. To však sám Soong považoval za chybu, ale nestačil ji napravit na Omikron Theta. Po odchodu z této planety se však zabýval právě konstrukcí emočního chipu. Při jeho instalaci se však Soong dopustil fatální chyby a instaloval tento chip Lorovi.
Záznamy o konstrukci třetího androida zatím chybí.
Na všech těchto pracích spolupracoval s doktorkou. Julianou O'Donnell Soong Tainer.

Copyright © 1998 Štepán Luňák