Cardassian
Cardassianská unie se Federaci představila jako velice silná a brutální síla. Taková, ale Cardassie dříve nebývala. Je to už dávno, ale Cardassianský národ býval velice mírový a duchovně zaměřený. Shromažďoval nejskvělejší práce ve všech oborech umění z celého Alfa Kvadrantu. I na této planetě se ukázalo, že zlaté časy nemohou trvat navždy a planeta se náhle začala potýkat s problémem způsobeným vyčerpáním přírodních rezerv. Planeta umírala hladem a pod vlivem přírodních katastrof.
V této, pro Cardasii tak těžké, chvíli se moci chopila armáda (která se později prezentovala coby Centrální velení) a stanovila kurs, který měl Cardasii vyvést z této prekérní situace - expanzi.
Brzy začaly Cardassianské lodě útočit na nejbližší planety, zabírat jejich přírodní rezervy, území a technologie. Cardassianská unie se stávala stále silnější, tak jak se její území zvětšovalo. Planetou, která Cardassianským znovuzrozením utrpěla nejvíce byl Bajor. Když Cardassiané přišli do jejich světa, tak jim Bajorané pomohli. To byla jejich osudová chyba.
Bajor byl okupován a následná padesátiletá Cardassianská nadvláda nad planetou stála životy deseti milionů Bajoranů. 
V důsledku politiky expanze se Cardassie střetla i s Federací. Pohraniční válka trvala dvacet let a byla velice krvavá. (Jejím účastníkem byl mimo jiné i Miles O´Brien.)
Nejlepší kvalifikace pro budoucího
Na Bajoru se během této doby vytvořilo velké množství odbojových skupin. (Asi nejznámější z nich je ta, ve které bojovali Kira (budoucí první důstojník stanice DS9) a Shakaar (budoucí první ministr).) Jejich útoky, jejichž intenzita pomalu, ale neustále rostla, pomalu přesvědčovaly Cardassiany, že přišel čas Bajor vyklidit. V té době už také Centrální velení úspěšně využilo většinu přírodních rezerv Bajoru. Prefektem na Bajoru byl Gul Dukat do té doby méně významný člen Centrálního velení, mající mimo jiné obchod se zbraněmi.
Po dobu dvacet let trvající války s Federací síla Cardassie neustále rostla, ale přesto se nikdy nedostala na úroveň vedoucí k poražení Hvězdné Flotily. Následovaly rozhovory o míru a následné uzavření mírové smlouvy. Někteří lidé se domnívali, že jediným důvodem Cardassianů k vyjednávání byla snaha reorganizovat, posít a přezbrojit flotilu. Tyto obavy se ukázaly pravdivé, když kapitán Maxwell odhalil skutečné Cardassianské plány a vydal se na válečnou výpravu do Cardassianského prostoru. Během ní se mu díky převaze své lodi dařilo likvidovat jednu loď za druhou. Federace se obávala zatažení do dalšího vleklého pohraničního konfliktu a tak vyslala kapitána Picarda, aby tuto záležitost diplomaticky urovnal. Ten zakrátko zjistil, že kapitán Maxwell má pravdu, ale Federace si v tu dobu další konflikt nemohla dovolit a tak byl nucen Maxwella uvěznit. Před tím než Cardassianský vyslanec opustil palubu Enterprise ho ale informoval, že ví o tom, že údajná Cardassianská vědecká základna je podvrh a federace by jakoukoli snahu o porušení smlouvy ze strany Cardassie.
Zanedlouho se Cardassiané představili Federaci ze své nejhorší strany. Vypracovali velice dobrý plán a unesli kapitána Picarda. Cardassie doufala, že kapitán zná Federální obrané plány planety Minos Korva. Tato planeta se nacházela nejblíže Cardassianských hranic a Cardassiané měli v plánu ji obsadit během války. Tento plán ztroskotal na věci, kterou Cardassiané nemohli tušit - kapitán Picard obrané plány neznal. Přesto to nezastavilo jeho vyšetřovatele, který pokračoval v mučení. Kapitán byl propuštěn až poté, co Hvězdná flotila Cardassianům pohrozila zničením celé invazní flotily.  Týraný Picard
V této době už také Cardassiané ztratili poslední zbytky trpělivosti s Bajoranskými teroristy a jejich vůdcové doma rozhodli o stažení jednotek z Bajoru. Po slibu, že okupace končí se Cardassianské jednotky stáhly z Bajoru i z těžební stanice Terok Nor, která byla umístěna na orbitu. Bajoranská prozatímní vláda, která byla náhle zkonfrontována se svým domovským světem v troskách se zeptala Federace, zda by tato mohla začít se stálou přítomností hvězdné flotily v Bajoranském systému. Ta souhlasila a stanice Terok Nor změnila název na Deep Space Nine. Terok Nor: Bývalá Bajoranská noční můra se stala po objevení červí díry nástrojem nebývalé prosperity
Poté, co byla objevena Červí díra, utrpěli Cardassiané šok. Jejich plány totiž rozhodně nezahrnovaly opuštění tak cenného přírodního bohatství. Brzy se však z šoku vzpamatovali a uchýlili se ke lsti. Začali tajně zásobovat Bajorské teroristy, kteří měli za cíl vypuzení Hvězdné Flotily z Bajoranského systému. Po jejím vypuzení plánovali znovuobsadit systém a tím i Červí Díru. Plán se však zhroutil, když byla odhalena Cardassianská spoluúčast.
Komandér Hudson - jeden z lidí, kteří jsou nejvíce zodpovědní za remilitarizaci Demilitarizované zóny. O čtyři měsíce později byla uzavřena smlouva mezi Cardassií a Federací, která vytyčovala hranice mezi nimi. Jedním z produktů mezi nimi byla i Demilitarizovaná Zóna. To bylo nárazníkové pásmo mezi oběma supervelmocemi. Některé planety, které byly dříve federální se ocitly náhle v Cardasii a některé, které dříve patřily Cardasii se dostaly pod Federální správu. To mělo za následek velkou migraci obyvatelstva a v nepřímém důsledku i vznik Maquis.
Jako každá velmoc i Cardassie má svou tajnou službu. Jmenuje se Obsidiánský řád. K moci se dostávala pomalu, ale její moc sílila a v hvězdný čas 48467.3 její moc začínala převyšovat moc Centrálního vedení. Obsidiánský řád měl na starosti veškeré policejní složky a na všech důležitých místech byl "poradce" Obsidiánského řádu a ačkoli to měl Obsidiánský řád výslovně zakázáno, tak začal s budováním vlastní flotily.
Ta se budovala v systému Orias a její lodě svou úrovní převyšovali vše, čím v té době disponovalo Centrální vedení. Této flotile velel bývalý velitel Obsidiánského řádu Enabran Tein a po spojení s flotilou Tal Shiaru společně zaútočily proti domovské planetě Zakladatelů. Následoval masakr, který se ale odehrál na opačné straně než bylo plánováno. Dominion totiž infiltroval plukovníkem Lobokem Tal Shiar a tak byl na útok připraven a shromáždil dostatečné síly na to, aby oběma tajným službám zasadil smrtící úder.
Následující období bez jednotné tajné služby vyhovovalo Cardassianskému podzemí, které svrhlo Centrální vedení a ustanovilo civilní vládu. Ovšem správný politik se dokáže udržet i v komplikované době. Jedním z nich byl i Gul Dukat, člen Centrálního velení (bývalý prefekt na Bajoru a doposud člen Centrálního velení, který nejčastěji jednal s Federací a tedy kapitánem Siskem), který se stal ministrem (asi války nebo obrany) v nové vládě. Gul Dukat o něm ještě mnoho uslyšíme...
V tuto chvíli se vzájemné vztahy Cardassie a Federace začaly blížit normálu asi nejvíce v celé dosavadní historii. To bylo ovšem naprosto nepřijatelné pro novou supervelmoc na scéně - Dominion. Ten, pomocí generála Martoka, vzbudil v Klingonské vysoké radě obavy z toho, že změna vlády v Cardasii je důsledkem infiltrace Cardassie Dominionem. Následovalo rozhodnutí Klingonské vysoké rady a invazi do Cardassie. Ta proběhla velice rychle a zasadila Cardasii velice silnou a drtivou ránu. Některé vzdálenější kolonie Cardassianů byly obsazeny Klingony a celá Cardassianská flotila byla zničena při obraně domovského světa. Cardassianské hospodářství se ocitlo v troskách. (V tomto případě by asi bylo vhodnější použít přirovnání přeměněno v hvězdný prach.)
Cardassie se dostala do problémů o jakých se jí před nedávnem ani nesnilo. I to jistě ovlivnilo její rozhodování při výběru toho kdo bude o pomoc požádán. Nakonec byla požádána i Federace. Netrvalo dlouho a na Cardassianské území mířila velká zásilka Federálních průmyslových replikátorů. Bohužel se informace o této zásilce donesla i Makistům a tak se Cardassie nedočkala všech těchto replikátorů. V této době se stal Gul Dukat nejmocnějším Cardassianem. Podařilo se mu totiž za vydatné pomoci majora Kiry ukořistit jednu Klingonskou loď, pomocí které pak podnikal útoky proti nenáviděným Klingonům.
Nedlouho poté se dalšího Klingonského útoku dočkala i Federace. Ta však pro Klingony představovala tvrdší oříšek a vypadalo to, že Dominionský plán vychází do puntíku. Ale žádný plán nevydrží věčně a tak si na své přišli pro změnu nepřátelé Dominionu. V Klingonské vysoké radě byl odhalen Dominionský agent na postu generála Martoka. (Ten byl zanedlouho poté osvobozen z Dominionského vězení v Gama kvadrantu.) Bylo zjištěno, že tento agent nemá na svědomí pouze Federálně Klingonský konflikt, ale i úder proti Cardassii. Klingoni sice ještě neukončili válku s Federací, ale Kancléř Gowron přislíbil udělat vše co bude v jeho silách, aby ji zastavil. Problém byl v tom, že značná část Klingonské nejvyšší rady stále trvala na válce.
Už před nějakou dobou se Dominionu podařilo nahradit doktora Bashira svým agentem. Nyní přišel čas využít jeho služeb. Stanice DS9 se začala připravovat na obranu proti Jem´Hadarům. V rozhodující chvíli, kdy se ale tato Flotila objevila v Alfa kvadrantu, ale dvojník Bashira sabotoval uzavření červí díry, kterou se Flotila chtěla ubránit před invazí Dominionu.
Dominionská flotila si mohla vybrat libovolný cíl, ale v tuto chvíli ještě nebyl správný čas. Gul Dukat už totiž před nějakou dobou došel k názoru, že existuje cesta jak pozvednout Cardasii z trosek v rekordně krátkém čase a nyní oznámil připojení Cardassie k Dominionu. Touto cestou se snažil získat zpět ztracenou moc a území (což mimo jiné zahrnuje zničení Maquis) a podle svých slov také zajistit dobrou šanci pro všechny Cardassianské syny. Dominion získává oficiální pozvání do Alfa Kvadrantu
Ovšem ještě není všem nejhorším dnům konec. Prvním úderem ve válce mělo být (na návrh Dukata) přeměnění Bajoranského slunce v supernovu. Tento plán měl podniknout Bashir-Měňavec a to by umožnilo Cardasii a Dominionu zničit najednou obrovskou flotilu Klingonů (která se právě vrátila s prohrané bitvy s Dominionem), Federace a Romulanů (která se u DS9 objeví, poněvadž si uvědomí, že Dominion je větší nepřítel než Federace) , DS9 a Bajor. Tento plán se naštěstí nezdaří a tak jsou prozatím Hvězdná flotila i Klingoni obranyschopní. Klingoni a Federace si pak uvědomí, že mezi nimi není důvod k pokračování války a opět uzavřou Khitomerskou dohodu.
Ne všichni Cardassiané jsou novým plánem nadšeni. Jedním z nich je i Tekeny Germor, který navázal jakýsi druh přátelství s majorem Kirou. Tento člověk měl nejvyšší postavení z celého Cardassianského podzemního hnutí, když byl odhalen Obsidiánským řádem a jen díky Siskově zásahu se mu podařilo uprchnout. Nyní je mu nabídnuto vést všechny nespokojené s připojením Cardassie k Dominionu pomocí propagandy vedené z DS9.  Tekeny Germor: Muž který měl zvrátit nezvratitelné a nakonec byl rád, že dokázal s Kirou podělit o své znalosti.
Bohužel Tekeny Germor umírá v důsledku přirozených příčin. Dukat přijede na DS9, aby Germora přesvědčil, že bude lepší strávit ten zbývající kousek života v Cardasii. Skutečným důvodem je zabránit Germorovi, aby se podělil o své vědomosti o Dukatových nepřátelích. To chce Dukat samozřejmě provést vraždou. Té se podaří zabránit a Germor se o své znalosti podělí s Kirou ještě než zemře.
Eddington: Eddington byl velitelem poslední známé Maqitské buňky. Dominion po nedlouhém čase (který zahrnuje mimo jiné i zmasakrování Maquis a tím i praktickou likvidaci Demilitarizované Zóny) usoudí, že je na čase se pustit do Federace a Klingonů. To je umožněno uzavřením neagresivního paktu s Romulany a Tholiany
Dominion předvedl svou vyspělou technologii už tím, že mu ke vzkříšení Cardassie stačilo pouhých pět konvojů. Po průletu pátého konvoje se ale Federace rozhodla, že další šíření Dominionského vlivu v Alfa kvadrantu je v přímém rozporu se zájmy Federace. Následovalo vyvinutí speciálního minového pole pro uzavření Červí díry a jeho následné pokládání.
Federace se rozhodla zastavit Dominionské konvoje. Pole patřilo ke skvělým ukázkám techniky. Jeho miny byly maskovány, byly samoreplikovatelné a navíc se samy zaměřovaly na loď. Mělo jen jedinou chybu - mohlo být zapnuto až po položení poslední miny. Dominion a Cardassie okamžitě protestovaly a nabídly protinabídku: Pokud by Federace Červí díru nezaminovala, tak je Dominion ochoten se omezit na zdravotní pomoc, výrobní jednotky a zásoby. Nabídka byla kapitánem Siskem správně vyhodnocena jako podvrh. Nedlouho poté došlo k první bitvě války.
V první bitvě byla Dominionskými a Cardassianskými vojáky obsazena stanice DS9 (nyní opět Terok Nor), ale Federaci se podařilo (desetinu sekundy před dvanáctou) aktivovat konečně položené pole a zlikvidovat jeho dokumentaci na DS9.
Téměř vzápětí zasadila Federálně-Klingonská flotila úder nepřipravenému Dominionu. Přes moment překvapení je Federální flotila poražena, ale podařilo se jí přesto zlikvidovat Cardassianské loděnice na Torasu III. Tato bitva naznačila průběh následující války.
Po tři měsíce se Federaci nepodařilo vyhrát ani jednu bitvu a pak přišla těžká rána. V jediné bitvě ztratila Federace sto lodí ze 7. flotily. (Ve srovnání s touto bitvou se katastrofa na Wolfu 359 nezdá tak strašná) Morálka ve Flotile neustále klesala. (Kupodivu) Tato bitva také ukázala, že Federace ztratila štítovou výhodu získanou studiem ukořistěné lodě Jem´Hadarů. Federace se rozhodla použít tuto loď ještě jednou. Loď dostane kapitán Sisko a dokáže s její pomocí zničit sklad Ketracelu. Zdá se že Dominion čekají velké problémy - nebude mít čím krmit Jem'Hadary
Některý konvoj prorazí, ale není to pravidlem. Zanedlouho poté se Federální výzvědné službě podaří zjistit důvod, proč je na tom Federace a její spojenci tak špatně: Dominion disponuje dokonalým senzorovým polem, které je schopno odhalit i zamaskované lodě!!!!!!! Toto pole se naštěstí podaří Federaci vyřadit.
Ani Klingoni na tom nejsou nejlépe a je pro ně úspěchem zásobování pohraničních základen.
Dominion se dostane blízko možnosti vyhrát, když objeví způsob jak deaktivovat minové pole a tím získat posily z Gama kvadrantu. Federace se to dozví a urychlí svůj plán na znovuzískání DS9 (a tím i kontroly nad Bajoranským systémem a hlavně ústím Červí díry), ke kterému má být použito tří flotil. (2, 5, 7).
Cestou se flotila 600 federálních lodí střetne s Dominionsko-Cardassianskou flotilou čítající 1200 lodí a v důsledku nedostatku času je nucena se pustit do bitvy ještě před příchodem Klingonů. Ti nakonec dorazí a umožní Defiantu proniknout do Bajoranského systému a následně do Červí díry. (Minové pole bylo mezitím zničeno jediným Dominionským výstřelem.) Některý konvoj prorazí, ale není to pravidlem.
Defiant se potká s flotilou 2800 Dominionských lodí uvnitř červí díry. Naštěstí Kapitán Sisko dostane možnost si promluvit s Proroky a dosáhne toho, že tito Dominionskou flotilu odstraní. Konec Alfa kvadrantu je na dosah, ale nakonec nestane
Flotila znovuobsadí DS9 a Dominionsko-Cardassianská vojska se stáhnou na území Cardassie. Tam za silnou obranou linií vyčkávají dalšího postupu. Federace zajme Dukata a jeho funkce je obsazena Gulem Damarem. Dřívější Dukatovou pravou rukou. Některý konvoj prorazí, ale není to pravidlem.
Následuje nabídka Dominionu a Cardassie na mírové jednání. To se sice uskuteční, ale zkolabuje poté, co Federace zjistí, že jediným Dominionským zájmem je získat systém ve kterém je hodně surovin pro výrobu Ketracelu. Nedlouho poté se ze zajetí osvobodí Dukat.
Některý konvoj prorazí, ale není to pravidlem. Dominionu nevyjde ani další plán, když se Federaci podaří zvrátit plán na rozpoutání nové Klingonské občanské války. Toho chtěl Dominion dosáhnout zavražděním Klingonského velvyslance Klingonským disruptorem.
Federace poté dostane skvělou příležitost zasadit Dominionu nejsilnější úder ze všech. Dostane zprávu od svého dvojitého agenta, že má seznam umístění všech Dominionských špiónů v Alfa kvadrantu. Bohužel se tohoto agenta nepodaří zachránit a informace, které mohly zachránit miliony životů jsou ztraceny.
Cardassiansko-Dominionská aliance poté dostane nejtěžší úder ze všech dosavadních, když se Siskovi podaří Romulany přesvědčit o plánovaném útoku aliance proti Romulu. Romulané jediným úderem !!! zničí 15 Cardassianských pohraničních základen. Nad Cardassií se stahují těžká mračna. Nedlouho poté totiž dokážou Romulané svoji sílu, když obsadí systém Benzait. (Tento systém patřil původně Federaci.) Oběť bomby, kterou oficiálně nastražil Dominion, ale prakticky je celé zatažení Romulanů do války záležitostí Garaka.Oběť bomby, kterou oficiálně nastražil Dominion, ale prakticky je celé zatažení Romulanů do války záležitostí Garaka.
Ne vše se ale vyvíjí dobře a Federace zanedlouho zjišťuje, že Dominion disponuje novou velice silnou lodí. Informace o této lodi stála Federaci loď třídy Defiant.
Ačkoli se málem pozabíjí, přesto dokážou vytvořit plán na proražení Cardassianského pohraničního opevnění. Následuje dohoda s Romulany a útok přímo na Cardassianské území. Cílem je systém Chin'toka. V něm Dominion instaloval orbitální platformy - zbraň nové generace. Tyto platformy se podaří před příletem flotily nastartovat jen u jedné planety, ale i u této nakonec dokáže zvítězit spojená flotila. Následuje výsadek na obou Cardassianských planetách. Cardassianská pohraniční linie je prolomena!!!
Ve stejné době Dukatovo tělo (ovládané jedním Pah-duchem) způsobí uzavření Červí díry. Cardassie je pod těžkou zkouškou bez naděje na posily. Dukat sám se poté stane vůdcem sekty uctívající Pah-duchy.  Proroci a Pah-duchové si spolu vyřizují účty. Výsledek pro Bajor Katastrofou, ale pro Federaci výhodný: uzavřela se Červí díra.

Pokračování?????


Cardassiané mají vysoce výkonný vzdělávací systém. Jejich děti se učí už od 4 let. Toto učení zahrnuje mimo jiné i trénování paměti. Cardassiané jsou svou fotografickou pamětí proslulí. (Dukat: veliteli není zvykem, že kontrolní panely svítí oběma pilotům? Sisko: Cardassiané jsou proslulí svou fotografickou pamětí. Dukat: Tak vy jste mi vypnul osvětlení kontrolek, abych nemohl fotografovat? (pozn: Dukat už tou dobou celý systém lodi znal.)
Zcela zvláštní kapitolou je Cardassianský soud. Velmi se liší od podobných Federálních institucí. Především tím, že o rozsudku je rozhodnuto před začátkem procesu. Obviněný se dozví z čeho je obviněn až po zahájení procesu. Ve chvíli zahájení procesu už také neexistuje možnost dodání dalších důkazů. U Cardassianského soudu nejde ani tak o dokázání viny (o níž bylo rozhodnuto už před zahájením líčení), jako spíše o to, dát morální ponaučení všem přihlížejícím. Rodině obviněného je dána "možnost" svědčit, ovšem pouze v neprospěch obviněného. Obviněnému je také přidělen veřejný obhájce, který ale dotyčného neobhajuje, ale jeho úkolem je spíše navést obviněného na správnou cestu - tj. k přiznání. Kromě toho je obviněnému také přidělen nestor, který je jeho poradcem. Nicméně soud má pouze za úkol zjistit jak k činu došlo a výsledek je neměnný. Tento soudní systém je podle Cardassianů vrcholně spravedlivý, protože všichni zločinci jsou odsouzeni.
Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk