Tears of the Prophets
SD : neuvedeno
N : 550
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum
 
Sisko a Kira přijdou do Bajoranské svatyně. Tam přítomné děti a Kira mu vzápětí poděkují, že i době války souhlasil s tím, aby na stanici proběhl Bajoranský svátek Díkuvzdání (viz.: DS9:"Fascination"). Sisko odejde do zasedačky a do svatyně přijde Odo
Kira však s ním nechce mluvit a evidentně se na něj zlobí. Odo totiž zatkl jednoho Vedeka, zato že na promenádě vymáhal peníze, což je podle paragrafů stanice nepřípustné. Kira mu to nechce odpustit i když to bylo jenom na jednu hodinu. Odo se ještě zeptá, zda-li ten Orb, který je umístěn ve svatyni je Orb Rozjímání. Kira mu odpoví, nashledanou.
V zasedačce. Admirál Ross uděluje Siskovi za přítomnosti vyšších důstojníků a Jakea vyznamenání Christopher Pikea (TOS:"The Cage") hlavně za výborné velení Defiantu a znovuzískání Deep Space Nine před 3/4 rokem. Pak požádá ostatní, aby odešli, protože si chce s ním promluvit mezi 4 očima.
Sdělí mu, že Velitelství Flotily si uvědomilo, že není možné vyhrát válku pokud se budou stále bránit a tak se rozhodlo, že musí přesunou boje na území Dominionu. Siskovi se to nezdá, Romulani domnívá se, že bude lepší až je přímo podpoří Romulané (Romulané vsoupili do války po událostech v DS9:"In the Pale Moonlight"). Admirál mu odpoví, že ta chvíle právě nadešla a proto se Velení se rozhodlo zahájit ofenzívu. Sisko se zeptá, kdy se to bude konat. Admirál mu odpoví, že to závisí na něm, protože jeho pověřila Flotila invazí do Cardassie.
Dax a Worf vycházejí ze simulátoru poněkud opožděně. Bashir a Quark se diví jak to, že nejsou zakrvácení, ale Dax jim oznámí, že plánují mít dítě. Zatímco Kira zavolá Worfa do Ops, Bashir a Quark jsou z toho zdeceni. Když Worf odejde, Dax se jich zeptá, proč jsou z toho takový otrávení. Bashirovi se to nelíbí po medicínské stránce a Quark se obává, aby dítě nebylo jako otec. Na to se Dax rozhněvaná, vstane a prohlásí, že doufá, že bude! a jako vichřice odejde.
V kapitánově pracovně. Sisko, Martok a Ross vybírají vhodný první cíl. Zdá se jím být systém Chin'toka, protože se v něm neustále snižuje přítomnost Dominionských lodí - už jich je tam jenom 5. Martok mimo jiné přednese svou nelibost provést akci s Romulany, protože podle něj je to arogantní národ, na který se nadá spolehnout. Ross mu řekne, že bez pomoci Romulanů to bude těžké, ale Martok je plný optimizmu a řekne, že za rok oni 3 budou sedět na Cardassii Prima v Hale Centrální Velení a budou popíjet Krvavé Víno.
Mezitím na Cardassii. Weyoun sdělí svoje obavy, že systému Chin'toka je slabý (hodně lodí bylo odvoláno pro Romulanský front), ale Damar mu představí svůj nový projekt pro zajištění bezpečnosti tohoto systému. Na orbitě planet jsou instalovány automatické zbraňové platformy. Jejich štíty jsou regenerativní a tím jsou takřka nezničitelné. Jediný problémem je stanice ještě nejsou v provozu, ale za několik málo dní by již měli být. Jejich rozhovor přeruší právě vstoupivší Dukat
Weyoun ani Damar s něho přílišnou radost nemají. Dukat odpustí Damarovi, že sice on vystřelil na Ziyal a zabil ji, ale faktický zodpovědný je kapitán Sisko a proto se mu chce pomstít. Weyoun se tomu jenom zasměje. Oni plánují jak získat kontrolu nad celým Alfa Kvadrantem, kdežto on se zabývá nějakou pomstou. Damar se ho zeptá, proč vlastně přišel. Dukat odpoví, že pomocí jednoho starého Bajoranského artefaktu, který mají Cardassiané ve vlastnictví, se jim podaří otevřít červí díru pro posily z Gama Kvadrantu, zničit Siska a celou Federaci.
Mezitím k DS9 přilétá Romulanská delegace pod velením senátora Letanta. Klingonská, Federální a Romulanská delegace sedí v zasedačce a jednají (pozn.: historický okamžik).
Jednání pochopitelně neprobíhá hladce. Nenávist mezi Klingony a Romulany je obrovská a i nejvyšší představitelé (Martok a Letant) se jenom urážejí a nebýt zásahu Siska Martok by po jedné urážce asi Letanta rozsekal. Letant pak řekne, že plán se mu nesdá příliš dobrý, Romulané preferují obrannou válku. Sisko jich pak ale všechny přesvědčí, až je vhodný čas pro invazi, protože Dominion začíná mít nedostatek lodí, sice ztráty mohou být veliké a z dlouhodobého hlediska to bude lepší, proto musí zaútočit teď a připomíná, že přece všichni chtějí jedno společné - vyhnat Dominion z Alfa Kvadrantu.
Zatímco Vic Fontaine vylepšuje Bashirovi a Quarkovi depresi v simulátoru a patrně se mu to i trocha povedlo, Jake požádá svého otce zda-li by nemohl letět na Defiantu s ním a udělat z toho reportáž, když mu to nedovolí on požádá Martoka. Ben mu to teda dovolí. Když Jake odejde z kajuty dostane Sisko vizi od Proroků.
Proroci mu sdělí, že Ten Sisko je z Bajoru a je nutné, aby tam zůstal, je nebezpečné letět jít do jiných světů. Sisko se jich teda ptá, proč je nebezpečné letět do Cardassie, ale to mu Proroci neprozradí.
Později Admirál Ross prozradí Letantovi, Martokovi a Siskovi, že systému Chin'toka Dominion postavilo stovky orbitálních zbraňových platforem, ale ještě nejsou v provozu, možná budou tak za 2-3 dni. Letant se toho trocha poleká, systém se již nezdá tak slabý a žádá, aby vyrazili co nejdřív. Martok si opět neodpustí štiplavou poznámku, že je typický Romulan, který při každém náznaku problému utíká, což mu senátor oplatí, že on je zas typický Klingon, do všeho se hrne bezhlavě. Martok oznámí, že brzy ráno odlétají.
Když Martok a Letant odejdou Sisko řekne Rossovi o jeho vizi a o zmiňovaném nebezpečí. Ross se ho zeptá, komu to nebezpečí hrozí, jemu (Siskovi), misi, Bajoru. Na tuto otázku však Sisko odpověď nezná. Ross ho zeptá, co teda chce. Sisko odpoví, že nezáleží na tom co chce on, ale co chtějí Proroci. Tato odpověď se Rossovi už vůbec nelíbí - to není odpověď kapitána Hvězdné Flotily. Sisko mu ale řekne, že Proroci ho vidí jako svého Emisara a ne jako kapitána Flotily. "A to je ten problém", sdělí mu Ross, celých 6 let se snažil být obojím, ale teď se musí rozhodnou, je Emisarem nebo Kapitánem Flotily, nemůže být obojím. Sisko dlouho přemýšlí, ale nakonec řekne, že v pět ráno bude připraven na Defiantu.
Na Cardasii Prima. Weyoun oznámí Damarovi, že spojená Flotila Federace, Klingonů a Romulanů se připravuje u DS9 a patrně zamíří Chin'toka. Damar ho ujistí, že si nemusí dělat starosti - platformy budou připraveny. Do místnosti vstoupí Dukat s zmiňovaným artefaktem. Weyoun i Damar se dívají skepticky, ale Dukat rozdělávaje si nádobíčko, jim vysvětlí že v předcházejících měsících studovat staré Bajoranské texty a objasním jim, že červí díra není jenom přechod do Gama Kvadrantu, ale také je to místo, kdy sídli Proroci, bohové Bajoranů a když chtějí porazil Bajorany musí porazit jejich bohy. Damar se teda zeptá, jak je možné porazit bohy.
Dukat vytáhne malou dřevěnou vyřezávanou sošku a řekne jim, že mají spojence, s kterým až do teď nepočítali a začne odříkávat jakési zaříkávadlo. Nakonec rozlomí sošku a z ní vyletí jakýsi červený oheň (nápadně podobný Pah-duchům) a vletí do nyní překvapeného Dukata. 
Odhodí ho to a spadne na zem. Damar se nad ním skloní snažíc se svého bývalého učitele probrat. Dukat otevře oči - má je neskutečně červené a řekne Damarovi velmi hrubým hlasem (ne Dukatovým), že jeho obavy nejsou nutné.
Na DS9. Kira vejde do Odovi kanceláře a navrhne mu, aby s ní strávil noc před bitvou. Odo tomu nyní nerozumí, myslel si, že jejich rozepře znamená, že ho již nemá ráda. Kira mu vysvětlí, že i v mileneckých dvojicích to občas zadrnčí a uvede příklad Worfa Dax, který se pořád hádají, ale mají se rádi. Odo to pochopí a řekne Kiře, že pozorovat chování humanionů je opravdu jiné než to na vlastní kůži prožívat. Kira si k němu přiklekne a políbí ho. Vše v pořádku.
Druhý den ráno. Sisko, O'Brien a Jake nastupují do Defiantu. Sisko předává velení Dax. Miles ji požádá, aby mu dala pozor na Keiko a děti a zažertuje, aby vystříhala Juliana problémům. Dax mu žertem odpoví, že to je až moc práce. Pak přijde Kira. Dax jí řekne, ať za ní pozdravuje Jem'Hadary, což Kira přislíbí a oznámí ji, že při její poslední modlitbě se přimluvila za její dítě u Proroků (Podle Bashira to může být velmi náročné a obtížné). Poslední přijde Worf. Dax se s ním podělí o dobré zprávy, které ji řekla Kira. Pak se spolu rozloučí vášnivým polibkem a dlouze se za ním dívá...
Na můstku Nog přivítá Siska a ujme se kormidla. Na můstku je taktéž Garak, který si nedopustil zameškat cestu do své vlasti. Martok se ozve v interkomu a oznamují start flotily. Sisko řekne Nogovi: "Zavezte nás do Cardassie, pane Nog."
Masivní (pozn.:není až tak veliká, jako ta co získala DS9 zpět) spojená Flotila odlétá od DS9.
Na Cardassii Damar oznamuje, že Flotila letí do systému Chin'toka, ale s politováním oznamuje, že platformy nejsou ještě připraveny. Weyoun ho za to seřve.
Flotila se přibližuje k první ze dvou planet v sytému Chin'toka. Platformy nejsou aktivovány. Kira hlásí několik blížících se Jem'Hadarských lodí. Nog je označuje za blázny přece nemají šanci proti flotile takových rozměrů. Worf mu odpoví, že to pro Jem'Hadary nic neznamená. Martok hlásí, že on a jeho flotila se o ně postará.
Klingoni mají zjevnou převahu, ale Jem'Hadaři provádějí kamikadze. Nog to komentuje, že vždy věděl, že Jem'Hadaři jsou blázni. Worf a Garak mu však připomenou, že udělali, co měli nařízeno, maximálně získat čas pro platformy.
Kamikadze Jem'Hadarů

Za chvíli Martok hlásí Defiantu, že ztratil 15 lodí, přesto nepotřebuje pomoc a měli by se radši starat o zničení platforem. Flotila zahájí palbu. Je to střelba na nepohyblivé, bezbranné cíle. Taky to tak dopadne. Flotila se prohne a zanechá Dominionu jenom spoušť.

Boj u první planety. Nezůstala žádná platforma.

Letí k druhé planetě.
Ovšem za chvíli se platformy nastartují. Phasery ani torpéda spojené flotily neproniknou přes jejich štíty a tak začínají jatka tentokrát na druhé straně.

Jatka na druhé straně

Na Cardassii Damar a Weyoun zpozorují, že platformy se aktivují. Weyoun se Damarovi omluví a už se těší jak Dukat/Pah-Duch přivede posily z Gama Kvadrantu.
Na Defiantu. Garak zjišťuje, až ani jedna z platforem, nemá vlastní zdroj. O'Brien to potvrdí a řekne, že to vypadá, jakoby čerpaly energie z jednoho zdroje, což znamená, že ho musí najít a zničit.
Mezitím na stanici. Bashir oznámí na stanici Dax, že prozkoumal její a Worfovu DNA vypadá to může mít s Worfem dítě. Dax je šťastná a řekne, že by měl jít pro práce ale nejdřív se půjde poděkovat Prorokům. Bashir se tomu podiví, ale ona musí vysvětlí, že Kira se u Proroků přimluvila a tak se jim jde teď poděkovat Prorokům. Bashir ještě prohodí, zda-li věří na Proroky a ona mu řekne, že dnes ano.
 
V Bajoranské svatyni. Dax rožne svíčky trocha nejistě se začne k Prorokům promlouvat. Najedou svíčky pohasnou a ve svatyni se materializuje Dukat.
Dax se jenom zmůže na "Dukat" ale on na ní z vystřelí jakýsi pah-duch paprsek. Dax to zvedne to vzduchu, kde prožívá velké bolesti. Když Dukat přestane působit, Dax spadne v bezvědomí na zem.
Dukat ji překročí, ruce protáhne silovým polem kolem Orbu a otevře ho. Dukat začne řvát, jeho oči se rozzáří, a s jeho těla začne proudit onen oranžový paprsek do Orbu, který začne postupně černat. Když se transfer ukončí Dukat (nyní již bez Pah-Ducha) vysílen padne na kolena a podívá se na Orb. Orb je nyní černý. Dukat se tomu začne smát.

Červí díra se otevře, do červí díry začne pronikat načervenalý paprsek a vzápětí zkolabuje.

Červí díra kolabuje

Na Defiantu Siskovi přijde nevolno. Sdělí, že cítí jak se od něho Proroci vzdalují a to je hodně špatně. O'Brien hlásí, že konečně nalezl zdroj supraum energie pro platformy, který se nachází na jednom malém měsíci planety. Kira vidíc, že Sisko není schopen dál velet, převezme velení, ujistí Siska, že to zvládnou a Nogovi nařídí, aby nastavil kurz k onomu měsíci. Jake odvede Siska z můstku.
Mezitím na stanici. Dukat se skloní nad Dax a řekne, že to sice může znít pohodlně, ale jí nikdy nechtěl ublížit. Pak se odtransportuje, nechaje Dax ležet v bezvědomí na zemi.
Mezitím spojená flotila je těžce decimována.

Decimace spojené flotily

Defiant doprovázen několika loděmi se již blíží k měsíci a zahájí palbu. Žádný úspěch, měsíc je také chráněn silným silovým polem. O'Brien dostane nápad. Jelikož oni nemohou zničit zdroj energie, mohli by ho platformy. Musí nějak oklamat senzory platforem, aby si myslely, že zdroj energie je federální loď. Tento trik vytvoří pomocí deflektoru Defiantu. Worf to odsouhlasí a Kira to nechá realizovat.
Těsně nad zdrojem zapnou deflektor a platformy začnou střílet po zdroji. Za několik sekund celý asteroid vybuchne a Defiant má co dělat, aby unikl.
 

Defiant ničí zdroj energie pro platformy

Na můstku je slyšet radost. Platformy se uzavřou a spojená flotila již nemá problém platformy zničit.

Nyní již bez problému...

Martok se ozve: "Výborně, Majore, okamžitě začneme transportovat pozemní jednotky na obě planety."
O'Brien oznámí, že právě obdrželi zprávu od Bashira priority 1 z DS9.


 
Na Cardassii se Weyoun a Damar spojí s Dukatem. Weyoun mu řekne, že je to katastrofa. Federální jednotky se vysazují na Cardassianském území a tak vůbec nedokáže pochopit Dukatovu radost, že červí díra je zničena (Dominion v Alfa Kvadrantu nemůže obdržet tím pádem posily). Dukat mu vysvětluje, že i přesto je to výhra. Bajorani nemají svoje bohy a Sisko bude tak zbaven své funkce Emisara a tím pádem je jenom obyčejným kapitánem Flotily.
Defiant se ukotví na DS9. Worf okamžitě běží na ošetřovnu.
Když Sisko vystoupí Bajorani ho obklopí a jedno malé děvčátko se ho zeptá, jestli je Proroci opustili.  Maminka ji řekla, že všechny Orby jsou potemnělé a poprosí ho, aby Proroky přivedl zpět. Sisko to slíbí.
Pak v doprovodu ostatních vejde na ošetřovnu, kde totálně zničený Bashir všem oznámí, že odstranil symbionta Dax z Jadzie a poslal jej na Trill, ovšem již nic nedokáže udělat pro Jadzii. Jadzia umírá...
Sisko vejde dál do ošetřovny, kde se již Worf sklání nad Jadzií. Poslední slova Jadzii jsou, že jejich dítě by bylo nádherné. Pak naposledy vydechne.
Worf zařve a  začne zpívat Klingonský smuteční píseň.
Později. Sisko stojí na Jadziinou urnou před pohřbem. Řekne, že měl poslechnout Proroky a neletět do Cardassie, možná by ještě žila. Zoufale si přeje, aby mu pomohla vyřešit katastrofální situaci, kterou způsobil. Zklamal jako Emisar i jako důstojník Flotily, je to jeho velká prohra. Musí si všechno důkladně promyslet, jak vše napravit, ale ne na DS9.
Po pohřbu, Sisko předá v Ops velení Kiře. Když se ze všemi rozloučí, otočí se na Jakea a řekne, "pojď jdeme domů."
Když oba odejdou z Ops, Kira s Odem vejdou do bývalé Siskovi pracovny. Kira se posadí a řekne:"Toho sem se obávala, ani sam Sisko neví, jestli se někdy vratí." Odo se podiví:"Jak to mužete vědet?" Kira mu odpoví, že si Sisko vzal svůj baseballový míček. Pak se oba dlouze zadívají na opuštěný stojánek pro míček.
Na Zemi. Sisko sedí za otcovou restaurací a se smutnou tváři čistí krevety...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]