Sacrifice of Angels
SD : neuvedeno
N : 530
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Předcházející část... (Dominion War Arc)
Flotila 600 Federálních lodí pod velením kapitána Siska se přiblížila k Dominionské linii, která je tvořena flotilou 1254! lodí bránící Terok Nor. [Zvukový záznam...] Sisko musí začít bitvu i bez přítomnosti Klingonů. Garak jenom smutně poznamená, že Klingoni budou chybět u velmi zajímavé bitvy...

 
Dominionská flotila
 
Federální flotila
Sisko odhalí svůj plán na záchranu Federace. Nařídí malým lodím třídy Peregrine (tyto lodě používali Maquis před svým zánikem) atakovat pouze Cardassianské lodě uvnitř Dominionské flotily, v naději, že se Cardassianské lodě pohnou ze své pozice, budou pronásledovat Peregriny, čímž vytvoří v linii díru, kterou se pokusí Sisko ze zbytkem flotily probít a tím se pak dostat k Terok Nor, dřív než bude minové pole zničeno. To však bude už za 8 hodin...
Útok Peregrinů
 
Na stanici Dukat prokoukne Siskův plán a vysvětluje ho Weyounovi a Zakladatelce. Dukat chce nechat Siska provádět jeho plán, ale v okamžiku, kdy Federální lodě budou uvnitř díry v linii, chce je obklíčit a zlikvidovat.
Když Zakladatelka a Weyoun odejdou s Ops, naléhá Damar na Dukata, aby mohl začíst vyslýchat Kiru, Jaka, a Leetu kvůli sabotáži na jejich plánu zničit minové pole - prostě jich chce uklidit do doby než bude minové pole deaktivováno. Damar chce položit otázky i Ziyal, ale to Dukat v žádném případě nedopustí.
Mezitím jsou právě Kira, Jake a Leeta u Quarka v baru a plánují co podniknout, ale přijde Damar a nechá jich odvést k výslechu. Takže osud Alfa Kvadrantu je jenom v Quarkových rukou...
V Ops začne Dukat vytvářet svoji past. Nařídí několika Cardassianským lodím opustit formaci a pronásledovat Peregriny. Na Defiantu si Sisko všimne vznikající díry, ale Bashir ho varuje, že to může být past. Sisko o tom ví a odpoví mu to, že je to taky možná jediná šance. A proto nařídí takřka všem lodí letět do vzniklé díry a probít se na druhou stranu. Každá loď, které se to podaří má bez čekání letět přímo na Terok Nor.
V linii se otevřela díra
Hlavní část bitvy začala....Samozřejmě se vyvíjí podle předpokladu - je to past - Dukatovy lodě začínají uzavírat díru. Flotila Federálních lodí je vedena Defiantem a několika loděmi třídy Galaxy.
Dvě lodě Galaxy
 
Mezitím na stanici Dukat již oslavuje vítězství a dopřává si skleničky. Weyoun nepije, ale zamýšlí si nad plánem co udělají až vyhrají tuto bitvu. Plánuje zničit všechen život na Zemi [Zvukový záznam...], jako příklad zbytku Kvadrantu, aby neodporovali Dominionu. (pozn. : samozřejmě má i jiné možnosti)
Mezitím v rozhovoru mezi Zakladatelkou a Odem dojde definitivně k neshodě, poté co Zakladatelka navrhne zabít Kiru. Tvrdí, že ho to pak uvolní a umožní se mu vrátit do Velkého Článku. Odo to odmítá a není to poprvé, co mu jeho vztah k majoru Kiře zabránil spojit se s jeho lidmi.
Na bitevním poli : Defiant doprovázen dvěma loděmi USS Majestic a USS Seatag dosáhli díry v Dominionské linii a cesta vypadá relativně čistě, ale naneštěstí posádky Majesticu a Seatagu se přidají k dlouhému seznamu obětovaných andělů. Defiant je již sám, ve svém snažení probít se.
Defiant, Majestic a Seatag
Je pronásledován 3 loděmi Jem'Hadaru. Garak navrhuje, aby se Defiant zamaskoval, ale O'Brien mu sděluje, že maskovací zařízení je zničeno.
Defiant uniká pronásledován 3 loděmi Jem'Hadaru
A najednou spása z nebe. Klingoni! Klingonská palba zlikviduje takřka všechny lodě v kurzu Defiantu. Worf se hlásí z můstku jedné z Klingonských lodí a omlouvá se za zpoždění: "nebylo lehké přemluvit Gowrona". Zbylé lodě na cestě jsou zničeny Defiantem s vydatnou pomocí třech Klingonských dravců, jejichž posádky se taktéž přidají k obětovaným andělům.
Defiant a Klingoni
Defiant je jediná loď, které se podařilo probojovat. Sisko protože schází pouze 3 hodiny do zničení minového pole, nařídí kurz na Deep Space Nine: "maximální warp!" [Zvokový záznam...]
V Ops na Terok Nor si Damar všimne, že Defiantu se podařilo probít. Dukat si však s tím nedělá těžkou hlavu: Jedna loď vůbec nic nezmůže proti stanici. Mezitím Quark překvapí Ziyal v jejím pokoji a dohodnou se, že musí vytáhnou Kiru a ostatní z vězení.
Quark a Ziyal obelstí Cardassianskou stráž a vcházejí do místnosti z celami. Tam jsou ještě dva Jem'Hadaři, které se podaří jako zázrakem Quakrovi zlikvidovat. Ziyal zruší silové pole na vězeních a všichni jsou propuštěni.
Leeta se šťastně shledává s svým manželem, ale není čas na oslavu. Kira a Rom musí zlikvidovat gravitonový paprsek, který použije Damar na zničení minového pole.
Weyoun přichází k Odovi do kajuty, kde je pořád Zakladatelka a oznamuje jim, že major Kira a ostatní utekli a požádá je, aby šli do Ops, tam budou v bezpečí. Ovšem Odo zůstává s tím, že se mu určitě nic nestane.
Kira a Rom unikají před Cardassiany do nákladového boxu, v kterém jsou posléze obklíčení Jem'Hadary. Oba jsou za jedním s barelů, když Rom řekne: "Slyšíte, to jsou Bajoranský phasery". Kira: "Proč by Dominion používalo Bajoranský phasery?"
Za chvíli palba utichne. Kira vykoukne zpoza barelu a uvidí Oda s několika muži z Bajoranských bezpečnostních sil, jejichž přítomnost byla na stanici obnovena před několika týdny. Odo definitivně stojí na správné straně se slovy, že do děje vstupuje malý překvapující element.
Na cestě k hlavnímu počítači, říká Odo Kiře, že máme již pouze 40 minut do zničení minového pole, a že na všechny její otázky ji odpoví později. Kira se zeptá jenom na jednu věc: "A co Článek?" Odo : "Článek je ráj. Ale zdá se, že ještě nejsem připravený na ráj."
Rom s Kirou se snaží ne moc úspěšně sabotovat počítač. Kira poradí Romovi, aby vyřadil zbraně, bez nich nebude moc Damar vystřelit gravitonový paprsek.
Defiantu schází k stanici pouze 11 minut....
V Ops Damar zjišťuje, že Klingoni prorazili Dominionskou linii, ale Dukatovi to nevadí : "O to se již nemusíme starat. Přesně za 4 minuty proletí červí dírou víc než tisíc lodí..." 
 
Na Defiantu řekne Dax Siskovi, že asi budou potřebovat plán B (asi to nestihnou)...
Rom je již hotov s vyřazením zbraní.
V Ops Damar hlásí neutralizování poslední miny. Dukat nařídí palbu na minové pole - a následně paprsek zničí minové pole.
(Pozn.: Rom sice vyřadil zbraně, ale paprsek byl patrně napájen z jiného zdroje.)
 
Zničení minového pole
 
Na Defiantu posádka tiše sleduje jak minové pole vybuchuje - smrt Federace se blíží. 
Dax : "Kapitáne, co budeme dělat teď." 
Sisko : "Letíme do červí díry." (Sisko chce v jeho posledním velení zlikvidovat tolik lodí, kolik jen bude moci) 
O'Brien : "No nic, proti nám bude jenom pár tisíc lodí!" 
Dax : "Jedna loď proti celé flotile. To není rozumný plán B." [Zvukový záznam...]
Mezitím v Ops na Terok Nor je slyšet smích. Defiant se blíží k stanici a Dukat vydá rozkaz k střelbě na něj. Damar však hlásí, že zbraně jsou zablokované - nejde střílet. Dukat si trocha zazuří: "Kira!" A tak může Defiant klidně vletět do červí díry.
Po vletu do červí díry si nechá Sisko zobrazit na obrazovce Dominionskou flotilu - odhadem asi 2800 lodí!!! Hodně hrůzostrašný pohled. Sisko nařídí připravit phasery a kvantové torpéda...

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Následuje rozuzlení
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

Těsně před tím než je Defiant zničen, cizinci žijící v červí díře, Proroci, vezmou kapitána z můstku Defiantu - chtějí s ním mluvit - urgentně...
Bajoranští Proroci řeknou Siskovi, že ho nenechají umřít. Sisko jim však odpoví, že nemají právo se vměšovat a dodá, že nechce zemřít jen tak, ale pro něco. Proroci používají obrazy lidí, které Sisko zná. "Odo" řekne Siskovi, že se nezajímají o fyzické věci - což vysvětluje, proč Proroci nezabránili Dominionu použít červí díry k rozpoutání války. Emisar řekne Prorokův, že potřebuje zázrak, protože s 2800 Jem'Hadaru loděmi nemá Federace, Bajor, Klingoni a ani nikdo jiný v Kvadrantu šanci žít dále svobodně. Sisko navrhne, jestli by nemohli odstranit Dominionské lodě s červí díry.
Proroci "Dukat", "Weyoun", a "Damar" viní Siska z toho, že je agresivní. Nakonec, Proroci souhlasí, ale jaká bude cena. Prorok "Jake" řekne kapitánovi, že bude muset konat pokání za to, že si nyní přeje ovládat "hru" (hra je život - Sisko použil Baseballu při objasňování lineární existence Prorokům před více než 5 lety).
Jeden Prorok řekne: "Ten Sisko je z Bajoru, ale nenajde tam klid." ["The Sisko is of Bajor but he will find no rest there."].
Prorok "Kira" řekne: "Jeho pagh bude následovat jinou cestu" ["His pagh will follow another path."].
Sisko se jich zeptá : "Jakou cestu?" ["What path is that?"]
, ale odpověď mu neřeknou a vrátí kapitána zpět na Defiant.
...O'Brien a Dax odpovídají, že vše je připraveno...
Sisko : "Palte na můj rozkaz, každý zásah se musí trefit..."
Vtom náhle začnou lodě záhadně mizet. Nejdřív se O'Brien domnívá, že je to maskování, ale závěry Dax to nepotvrzují.
Garak se zeptá : "Kde jsou?"
Sisko : "Tam, kde jsou!"
Na stanici Dukat, Weyoun a Zakladatelka hledí k červí díře. Defiant vylítá z červí díry a za ním...
Nic.
Žádné lodě Jem'Hadaru, žádné posily, prostě nic. A jako třešnička navíc, Defiant zahájí palbu na stanici. Dukat tomu nemůže uvěřit, právě ztratil všechno, co chtěl získat: "Bajor, Federaci, Alfa Kvadrant, Vše je ztraceno". [Zvukový záznam...] Ale jeho ztráty dnes ještě nejsou kompletní...
Více než 200 lodí Federace se přibližují k Terok Nor. Dominion, které kontrolovalo stanici po 4 měsíce je teď donuceno uprchnout.
Weyoun krásně poznamená: "Hm, je čas balit."
Zakladatelka: "Vracíme se Cardassianského prostoru. Válka bude trvat déle..."
Veškerý Dominionský personál odlétá. Weyoun při nástupu do lodě se zeptá Zakladatelky, zda-li Odo nepoletí s nimi. Ona mu odpoví : "Ne - ale jednou se k nám připojí - je to jenom otázka času..." ["No - but he will join us one day - its only a matter of time...."].
Sisko se posadí spokojeně do svého křesla na můstku Defiantu a nechá odeslat flotile zprávu, že je očekávána na DS9. Mezitím Dukat však kašle na evakuaci a jde najít svoji dceru Ziyal. Když ji najde prosí ji, aby odletěla s ním, ale ona nechce a pak mu to řekne. [Zvukový záznam...]
Ziyal : "Já jsem pomohla Kiře!!!!"
Dukat (děsně nechápajíc): "Víš co vůbec říkáš?"
Ziyal : "Ano .... naschle .... miluji Tě."
Dukat : "Ziyal, prosím posluchej, miluju Tě,.... miluju Tě, Ziyal" [Zvukový záznam...]
Ziyal odchází, ale náhle je zasažena paprsek z Damarova phaseru, který vyslechl celou jejich konverzaci. Ziyal umírá a Dukat nad ní pláče..."Miluji Tě, Miluji Tě..."
 
Dveře vzduchového uzávěru se otevírají a na stanic vstupuje Sisko ze svou posádkou. Jsou bouřlivě uvítáni. Sisko se obejme s svým synem, Dax políbí Worfa, Nog se uvítá s svým otcem a se svou nevlastní matkou Leetou (pozn. kdo je Nogova pravá matka?, nevadí ji, že o jejího syna se stará nějaká cizí žena,...:-).
Garak přichází na ošetřovnu k mrtvé Ziyal, mladé ženě, která ho milovala, nad kterou již pláče Kira. Jenže Kira a Garak nejsou jediný, kterým není úplně do smíchu....
 
 
Později se Sisko a Odo dívají do jedné s cel. V ní sedí zruinovaný Dukat!!! Odo pomůže Dukatovi vstát a odvádí ho na ošetřovnu - snad mu dr. Bashir nějak pomůže. Když se Dukat postaví před Siska, koukne se na něj a řekne: "Pro Vás mám taky něco." A podá mu baseballový míček.
A tak Sisko vyhrál zatím nejdůležitější bitvu ve válce...
Ve válce, která pokračuje, ale kdo ví, co se ještě stane...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]