Behind the Lines
SD : 51145.3
N : 528
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Předcházející část... (Dominion War Arc)
Po smrti Vedeka Yassim, Major Kira organizuje akce, které by způsobili třenice mezi novými pány stanice. Ukradne Damarovi padd a umístní ho do ubikace jednoho z Jem'Hadarů a dotvoří ho tak, aby to Jem"Hadara naštvalo. Potom nad Quarkovým barem spolu s Romem uspokojeně sledují rvačku mezi Cardassiany a Jem'Hadary.
Boj je přerušen příchodem Dukata a Weyouna (na podlaze leží několik mrtvých). Weyoun řekne Dukatovi : "Úsměv... naši muži potřebují vidět, že jsme stále spojenci."
 
Akce odboje jsou efektivní, ale moc se nelíbí Odovi. Konstábla trochu trápí, že mu Kira nesděluje její plány a je překvapen, když se ho Kira ptá na jeho loajalitu. Do Odovi kanceláře vejde Žena-Měňavec (Odo ji naposledy viděl během jeho poslední návštěvy domovské planety).
Zakladatelka mu řekne, že jeho usmrcení jiného Meňavce již bylo zapomenuto a může se vrátit do Velkého Článku, kdy by si to přál. Dále mu řekne, že zůstala v Alfa Kvadrantu poté, co Federace zaminovala vchod do červí díry a již dlouho nebyla ze svými lidmi. Ne poprvé mluvčí za Velký Článek řekne Odovi, že patří k svým lidem a ne k Pevným. Konstábl nyní myslí na Kiru a její rozhodnutí nezahrnovat ho do jejích plánů a Odo se cítí osamoceně. Zakladatelka mu řekne, že nyní má šanci se více naučit o svých lidech - spojením s ní.
 

Kira se dozví o splynutí mezi Odem a Zakladatelkou. Major se naštve a chce po Odovi, aby ji slíbil, že již víckrát nesplyne s Ženou-Měňavec.
 
 
Později se Weyoun a Dukatem potlávají s Zakladatelkou
 
Mezitím Quark opije Damara a zjistí, že Damar objevil plán jak zničit minové pole a tak umožnit Dominionu, aby poslalo posily do Alfa Kvadrantu. Když to Kira uslyší, vymyslí plán, který by měl zachránit minové pole a tím i Federaci. Plán zahrnuje Roma, který má vyřadit staniční obranné pole (které je součástí Damarova plánu) a Odovi přidělí úlohu zrušit poplašné zařízení na panelu, na kterém má Rom provést svoji práci.
 
Naneštěstí Konstáblovi myšlenky jsou úplně někde jinde - asi na druhé straně červí díry. Díky Zakladatelce, je stále více spoutaný myšlenkami na svůj pravý domov v Gama Kvadrantu ( a možná i sexuální zájmem o ni). Řekne mu o Velkém Článku: "oceán se stal kapkou a kapka oceánem". Odo se zeptá kolik Podvrženců je v Článku spojeno. "Odo a mnoho dalších - to závisí na tom, jak se na to díváš" odpoví Žena-Měňavec.
 
A tak místo toho, aby zrušil poplach, který vznikne během akce Roma, je zbaven smyslů spojením se Zakladatelkou. A výsledek? Rom je chycen a zadržen, až do jeho exekuce Dominionem, které přijde hned po vykonání Damarova plánu. 
Ne nepochopitelně Kira zuří!!! a když se střetne s Odem v jeho ubikaci, zjistí že, Žena-Měňavec je s ním. Díky Zakladatelce Odovi se priority změnily. Ztratil veškerý zájem o Kiru, Roma a ostatní Pevné. Kira se ho zeptá co dělal během plánu, odpoví ji, že byl splynut a že "... nezapomněl. Jenom .. na tom nezáleželo". Hodně nasraná "vybuchne" a odejde. Když se Zakladatelka zeptá Oda, zda-li ho rozčílila, Konstábl odpoví : "Ne, ne doopravdy!!!"

Mimo Terko Nor : Zpravodajská služba Hvězdné Flotily objevilo jeden z hlavních důvodů, proč prohrávají válku - Dominion používá zdokonalené senzorové pole, které zaznamená všechny lodě (jedno jestli jsou zamaskované nebo ne!!!) v 5 sektorech.
Na stanici je Sisko povýšen do funkce zástupce admirála Rosse (ten mu dříve zadal misi zničit skladiště Ketracelu). Siskova nová úloha znamená, že bude sedět za stolem a dělat nějaká velká rozhodnutí ve válce. Siskovo povýšení dává smysl - kdo jiný ví o Dominionu víc než on.
Kapitán zůstává na Základně 375, zatímco Defiant (nyní součástí 7 útočné flotily) pod velením Dax letí do hvězdokupy Argolis (ta samá, kde Enterprise-D objevila Borga Třetího z Pěti před 5 lety) zničil Dominionské senzorové pole. Sisko netrpělivě očekává návrat svých lidí (nemůže chudinka ani spát). Defiant se nakonec vrací a Dax s posádkou slaví svoji první úspěšnou misi.
Pokračování příště... (Dominion War Arc)
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]