The Adversary
SD : 48959.1
N : 472
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

"Komandér Sisko, staniční deník, hvězdné datum 48959.1: Se smíšenými pocity píši svůj poslední zápis před svým povýšením. Uplynulé tři roky byli nejnáročnější a nejužitečnější v mé kariéře. Mohu jenom doufat že budoucnost pro mě bude ještě větší výzvou."

V zasedací místnosti stanice je shromážděna celá posádka a Siskovi nejbližší přátelé. Jeho syn Jake k němu přistupuje a slavnostně mu připíná na uniformu čtvrtou pecku: "Gratuluji vám kapitáne Sisko." Potom mu všichni popřejí k povýšení a proběhne slavnostní přípitek. Mezi gratulanty je i velvyslanec Krajensky, který si vezme Siska kousek stranou. Naneštěstí jeho pravý důvod přítomnosti není oslava, ale že Hvězdná Flotila má informace že na území Tzenkethiů došlo k převratu. Nacházejí se zde také kolonie Federace a tak by měla Flotila ukázat, že si svoje kolonie případně bude bránit. A jelikož Defiant brzy poletí na hlídkovací let, Krajensky se rozhodne letět také.

Během příprav na let vysvětluje Sisko O’Brienovi ve strojovně Defiantu co má všechno udělat a opravit (pozn.: v tomhle dílu se prvně objevují nové interiéry Defiantu jako třeba strojovna). Potom Sisko odejde a nechá O’Briena o samotě. Ten se dá do práce když někde za sebou zaslechne nějaký zvuk. Otočí se, ale nikoho nevidí a tak to připíše svojí fantazii a sám pro sebe si řekne: "Stárneš a jsi nervosní."

Později. Sisko spolu s Dax míří do přístaviště a ta z něho cestou páčí drby jestli se pochlubil o svém povýšení svojí nové přítelkyni Kasidy Yates. Sisko se brání že zase takový přátelé nejsou, že ani neví kde je a takové ty známé výmluvy. Jenže Dax se tak lehce nevzdává, protože prý Kira, O’Brien a Bashir jsou strašně zvědaví jak to s nimi vypadá a tak nakonec Sisko řekne, že až Kasidy přijede, vezme jí do simulátoru na jeden baseballový zápas. Dax konečně dosáhla toho co chtěla vědět: "Tobě se líbí." To už dojdou na připravený Defiant včetně posádky, Sisko usedne do kapitánského křesla a vydává rozkaz směr Tzenkethijské území.

Během letu O’Brien něco spravuje v jednom z dlouhých Jefferyských průlezů, když zaslechne nějaké podezřelé zvuky připomínající bouchání. Začne volat do potemnělé chodby kdo tam je, ale nikdo se mu neozve a tak se otočí že radši z tunelu vyleze a strašně se lekne doktora Bashira který se před ním objeví. O’Brien se ho ptá co tu dělá. Bashir řekne že zkoušel připojit k síti svojí novou diagnostickou jednotku a přitom si chtěl ověřil zkušenosti z inženýrských kurzů a taky aby ho nemusel obtěžovat. Jelikož má práci hotovou tak z tunelu vyleze. O’Brien zůstane zase sám, celé se mu to zdá nějaké divné a tak se podívá jak to Bashir provedl. Oddělá jedno víko na stěně a pro sebe si zhodnotí jeho práci: "Dobré na inženýrský kurs."

Sisko si zavolá bezpečnostního důstojníka Eddingtona a tlumočí mu svoje přání, aby při případném napadení Tzenkethijci byl Krajensky okamžitě odvezen do bezpečí. Eddington to slíbí, ale ještě před odchodem řekne Siskovi: "Kapitáne, chtěl bych jen říct, že souhlasím s tím co řekl O’Brien při ceremoniálu o dalším povýšení, chce to jen čas."
"Velmi si cením vašeho zájmu Eddingtone, ale na věci to nic nemění. Mám posádku kterou chci a mám úkol který chci. Hodnost není tak důležitá."
Vypadalo to, že Eddington chce podlézat, ale spíše se chce se Siskem spřátelit: "Divil byste se. Lidé nejdou do Hvězdné flotily, aby byli kapitáni nebo třeba admirály. Kapitánské křeslo je jediné co chtějí. To jsem chtěl i já když jsem nastoupil ... a stal se ze mě nadporučík se zlatou uniformou."
"Můžete přece vždycky přejít z bezpečnosti k velení."
"A kdo by pak chránil admirála?"
Oba se tomu zasmějí a Eddington potom odejde.

Defiant obdrží zvukovou nouzovou zprávu z kolonie na Barisa prime: "Jsme pod těžkou palbou Tzenkethijské válečné lodě. Nevíme jak dlouho se ještě vydržíme bránit. Slyší mě někdo? Tady je ..." a pak je volání přerušeno.

Kapitán Sisko, palubní deník, dodatek: Nebyli jsme schopni znovu navázat kontakt s Barisa prime. Neměli jsme žádnou jinou možnost než předpokládat že jsme ve válce s Tzenkethií.
Sisko vydá nový kurs na Barisa prime a okamžitě chce informovat velitelství Hvězdné flotily o napadení kolonie, ale zjišťují, že signál je něčím rušen na Defiantu. O’Brien spolu s Dax se jdou podívat po příčině. Vlezou do již známého průlezu a odstraní jedno z vík na stěně. To co tam uvidí je překvapí. Skrz systémy začíná prorůstat nějaký asi biologický parazit připomínající průhledné umělohmotné hadičky. O’Brien se to snaží odstranit, ale je to chráněno silovým polem. Začne mít zlé tušení a rychle jde zkontrolovat další řídící systémy. Po zkontrolování to ukazuje Siskovi ve strojovně kde už je to také. Sisko: "Tyhle "věci " se táhnou po celé lodi?"
O’Brien: "Připevnili se na řízení všech komunikačních vysílačů, vnitřní senzory, transportér a na odchylkovou síť taky. Asi na každý důležitý systém."
"Můžeme se dostat za to silové pole?"
"Nějak to asi jde, ale nevím jak."
"Myslím že otázka je, kde se vzali na palubě? Přesněji kdo je sem asi dal?"
"Nevím kdo to udělal, ale stalo se to poté co jsme opustili stanici. Celý systém jsem před odletem prošel a nic tam nebylo."
"To znamená, že někdo na této lodi je sabotér."
Dax: "Máme 47 lidí na palubě, teoreticky to žádný z nich nemohl naplánovat nebo ano?"
O’Brien se zatváří nějak divně a Sisko se ho zeptá co je? O’Brien prozradí, že přece jenom někoho v Jefferyjského průlezu viděl jak tam něco dělá - doktora Bashira. Ale že by on byl ten sabotér? Dax dostane nápad jak zjistit kdo za tím stojí.

Sisko si svolá většinu posádky na můstek a řekne jim, že mají mezi sebou zrádce. Dax prozradí jak by se dal zrádce poznat. Jelikož byl parazit nalezen v hlavním přívodu plazmy, ten kdo ho tam dal se musel dostat do styku s tetrionovými částicemi. Tyto částice se bohužel rychle vytrácejí a tak Dax okamžitě začne s kontrolou rukou za pomoci trikordéru. První je Sisko, pak následuje Kira, oba negativní. Třetí na řadě je Bashir. Dax scanuje jeho ruce, napětí na můstku vrcholí a Eddington dokonce šahá po phaseru, jenže Bashir je rovněž negativní. O’Brien říká Bashirovi, že je rád že to nebyl on protože ho tam u toho vedení předtím potkal.
Dax zatím scanuje Krajenského. Ale Bashir se tomu diví, protože tam vůbec nebyl. O’Brien ho přesvědčuje že ho přeci viděl, ale to Dax dokončila scanování Krajenského - je pozitivní. Krajensky se náhle bleskurychle promění do kapalného stavu a zmizí do větrací šachty ve stropě - byl to ve skutečnosti měňavec.

Potom co měňavec zmizí se loď stane neovladatelnou. S pomocí parazita v systémech zablokuje řízení, zamaskuje loď a aktivuje zbraně. Sisko se radí co budou dělat. Po měňavci nejsou žádné stopy, ale určitě je na palubě. Co se týče volání z Barisa prime, vypadá to, že Dominion připravil tuhle lest aby zatáhl Federaci do války s Tzenkethií. Je pravděpodobné, že Krajensky byl nahrazen dvojníkem měňavcem už před příletem na stanici a všechno o převratu a napadení kolonie bylo vymyšleno. Neovladatelný Defiant teď míří přímo do Tzenkethie a pokud ho Sisko a spol. nedostanou pod svou kontrolu, rozpoutají válku, takže musí měňavce co nejrychleji najít. Aby zúžili co nejvíc jeho možnosti, jsou zavřeni všichni postradatelní lidé v kajutách, Bashir doprovázen jedním mužem bezpečnosti zatím vyrazí na prohledávání lodě pomocí trikordéru. Až jsou všichni pozavíráni, na lodi zůstane jen bezpečnost a velení. Eddington rozdá všem phasery kromě Oda, ten odmítne:"Nepoužívám to. Kromě toho v historii mého lidu žádný měňavec nikdy neublížil jinému a já nechci být první."
Eddington: "Možná že tenhle měňavec to tak nevidí. Jestli ho nezastavíme, nikdo na lodi nezůstane nezraněn včetně vás."
"Možná je to tak, ale byl jsem bezpečnostním důstojníkem po většinu své existence a za celou tu dobu jsem nikdy nepokládal za nutné na někoho vystřelit. Opravdu ne a nebudu s tím začínat."
V tom zavolá O’Brien ze strojovny, že potřebuje pomoc bezpečnosti. Okamžitě se tam všichni seběhnout a zjistí, že Dax je v bezvědomí. Bashir jí vyšetří a řekne, že se probere až za dva dny. Měňavec je velmi chytrý, protože teď zůstane všechna technická práce na samotném O’Brienovi. Situace se stává kritická, pokud se O’Brienovi nepodaří ovládnout zpět Defiant, bude ho muset Sisko zničit aby měňavec útokem nerozpoutal válku mezi Federací a Tzenkethií.

Na můstku začíná nová pátrací akce. Sisko: "Náš záměr je jednoduchý, najít měňavce a zastavit ho předtím než způsobí další škody. Rozdělíme se po dvou na týmy. Každý bude ozbrojen phaserem."
Eddington: "Upravili jsme zbraně tak, aby dávali velký energetický impuls."
Odo: "Ale jen do té míry aby nemohlo být poškozeno vybavení lodi. Jsou tak silné, aby zničili měňavce."
Sisko: "Měňavec se může ukrývat kdekoliv, může vypadat jako kdokoliv takže budeme systematicky procházet lodí každé potrubí, každou chodbu. Jestli je někde tady, najdeme ho. Nějaké otázky?"
Bolian: "Co když tu měňavec nikde není, co když je jeden z nás?"
Sisko: "Proto bude každý v nějakém týmu. Svého partnera musíte mít stále vedle sebe."
Kira: "A když potkáme někoho bez partnera?"
Sisko: "Odveďte ho hned do kajuty. Nepromeškejte jedinou šanci. Jdeme"
Skupina se rozdělí na dvojice a prolézá úzkými dlouhými šachtami a průlezy a než do něj vlezou, důkladně ho "prostřílí" phasery. Jedna skupinka ve které je Sisko a jeden bezejmenný bezpečák se chystá prostřílet další průlez když se odněkud objeví měňavec, napadne je a zase zmizí. Sisko to odnese narozdíl od bepečáka jen modřinami a hlásí kontakt ostatním: "Tady je Sisko, měňavec je v Jefferyho průlezu 7a. Směřuje ke spodní palubě, jdu za ním."
V nastalém zmatku se všichni snaží obklíčit měňavce a běží na spodní palubu. Přitom se některé skupinky rozdělí a Bolianský bezpečák u nějž pracují nervy na plný výkon málem ustřelí Siskovi hlavu považujíc ho za měňavce když se potkají na chodbě. Ale Bolian se zase oddělil od Kiry a nakonec to dopadá tak, že Bolian míří na Siska, Kira na Boliana a Sisko na oba dva. Sisko se to snaží urovnat, ale Bolian už nevěří nikomu a kdyby se za ním nezhmotnil Odo, nesebral mu phaser a neomráčil ho, nejspíš by se postříleli navzájem. A aby toho nebylo málo, Odo byl ve skupině s Eddingtonem od kterého se taky oddělil takže teď si nemůže být nikdo jistý jestli není měňavec mezi nimi.
Sisko: "Kdokoliv z nás by mohl být měňavec. Vy Eddingtone, Kira, Odo, možná i já."
Odo: "Vy ne."
"Jak to myslíte?"
"Krvácíte."
"Poranil jsem si ruku když mě napadl měňavec."
Eddington: "O co tady jde?"
Odo: "Když krev vytéká z lidského těla je to stále krev, ale když se nějaká část oddělí od mého těla."
Kira: "Přemění se do želatinového stavu."
Sisko: "Sisko volá Bashira."
"Tady Bashir."
"Přijďte okamžitě za námi."

V jídelně začne provádět Bashir odběry krve, začnou u Boliana a je v pořádku, druhá je Kira, také v pořádku, Oda vynechá, tam by to nemělo žádný efekt a na řadě je Eddington. Bashir odebere injektorem krev a pak aniž by si toho někdo všiml prohodí ampulky. Po chvilce se Eddingtonova krev promění v želatinu měňavců. Všichni na něj okamžitě namíří zbraně a odvádějí ho zavřít do jedné kajuty. Eddington se jim snaží vysvětlit že to je omyl, ale testy nelžou a nikdo mu nevěří. Zničeno nic se evidentně násilím podaří někomu otevřít dveře naproti a v nich je druhý doktor Bashir. Teď je to jasné, Bashir co odebíral krev byl totiž měňavec, na Eddingtona to narafičil a po prozrazení okamžitě zmizí nahoru do ventilace. Odo se taky zkapalní a vrhne se ho pronásledovat. Siskovi hlásí z můstku: "Vstupujeme na území Tzenkethiů."

Všichni se vrací na můstek. Defiant sám změní kurs na jednu Tzenkethiskou kolonii. Do dosahu zbraní umístěných v kolonii zbývá pouhých 12 minut. Sisko se rozhodne a zadává autorizační kód ke spuštění autodestrukce Defiantu. Na potvrzení zadává svůj kód i Kira.
Počítač: "Autodestrukční sekvence je spuštěna, autodestrukce za 9 minut 59 sekund."
Sisko: "Sisko volá O’Briena."
O’Brien: "O’Brien slyší."
"Hodili by se mi nějaké dobré nové zprávy."
"A co tohle. Myslím, že bych mohl vypnout silové pole toho měňavce, dostal bych se tak k našim poškozeným systémům. Jediným problémem je možná ztráta vedlejších silových polí."
Počítač: "Autodestrukce za 7 minut."
Sisko: "Řekněte mi, jak dlouho to potrvá?"
O’Brien: "No, asi to má trvat méně jak sedm minut že?"
"Taky mám to tušení."
Na můstek vejde pravý Bashir. Sisko: "Doktore, co poručík Dax?"
Bashir: "Stále v bezvědomí, měňavec jí dal těch sedativ na tři dny. Podařilo se mi z ní většinu z toho dostat, ale bude to trvat ještě pár hodin. Víc už dělat nemohu."
Sisko: "My to víme doktore, teď je to na O’Brienovi."

Do autodestrukce zbývá jen 6 minut. O’Brien spolu ještě s jedním technikem usilovně pracuje ve strojovně když se z jednoho postranního potrubí zhmotní Odo a po chvilce z druhé stany strojovny vyleze druhý Odo. A teď který je skutečný a který je zlý měňavec.? Odo 1 řekne O’Brienovi: "Pane, pamatujete si když jsme byli minule na kajacích v holoprogramu? Měl jste k obědu dušené jehněčí."
O’Brien: "To sedí."
A Odo 2 dodá: "Ale zapomněl jste si vidličku. Na tohle se mohl každý informovat."
Počítač: "Autodestrukce za 5 minut."
Odo 2: "Měl byste se radši rozhodnout, máme málo času."
O’Brien: "Mám důležitější věci na práci než hru s měňavcem." a řekne druhému technikovi aby oba Ody hlídal a pokračuje v práci.

Taktické systémy Defiantu sami programují útok na kolonii, zbraně jsou připraveny, únikové cesty jsou uzavřeny, takže posádka se nemůže ani evakuovat.
Počítač: "Autodestrukce za 4 minuty."
Oba Odové stojí proti sobě tváří v tvář zatímco O’Brien usilovně programuje něco v počítači. Náhle přestane a řekne druhému technikovi: "Teď."
 
Technik něco zmáčkne a zruší se ochranné silové pole kolem warpového jádra a hlavně kolem systémů ovládnutým "hadičkami". Odo 2 byl zlý měňavec, promění se do své pravé podoby a srazí technika a O’Briena k zemi. Pravý Odo ho chytne a začne se s ním prát. Zlý měňavec vrazí svoji ruku do Odova těla a začne mu něco jako odsávat sílu: "Já nechápu proč ty lidi chráníš, vždyť nepatříš k nim, patříš přece k nám."
Počítač: "Autodestrukce za 3 minuty."
Měňavec pokračuje: "No tak, rozumíš? Je konec, jsi příliš slabý abys jim pomohl, ale ještě máš šanci pomoci sobě. Pojď se mnou Odo, společně to můžeme dokázat."
Odo se začíná stále více zkapalňovat, ale z posledních sil natáhne ruce do měňavce a začne jakoby odsávat sílu zase on z něho a tlačí ho před sebou až ho hodí na nechráněné warpové jádro. Měňavec trochu zajiskří a promění se na beztvarou želatinu, Odo je přitom odhozen do zadu, rychle vstane a snaží se postavit na nohy O’Briena: "Teď musíme získat kontrolu nad lodí."
Počítač: "Autodestrukce za 2 minuty."
Měňavec ale není úplně mrtvý, podaří se mu zhmotnit horní část těla a přivolá k sobě Oda. Odo přijde k němu a omlouvá se: "Já, ... vážně jsem ti nechtěl ublížit."
Měňavec pokývne hlavou což asi znamená že Odovi odpouští a z posledních sil mu něco pošeptá do ucha. Potom se promění na beztvarou želatinovou hmotu, ta ztvrdne a rozpadne se na zelený písek. Měňavec je mrtvý a Odo se stal prvním kdo zabil vlastního člena lidu.
O’Brien konečně dostane pod kontrolu Defiant, Sisko s Kirou odvolají autodestrukci a vrací se zpátky na stanici.

"Kapitán Sisko, staniční deník, dodatek: Na stanici jsme se vrátili bez jakéhokoliv incidentu. Poručík Dax se uzdravila a doktor Bashir tvrdí, že úraz nezanechal žádné následky."
Posádka sedí v zasedačce. Sisko: "Skutečný Krajensky byl s největší pravděpodobností na dovolené na Rise, ani se tu nezastavil."
Eddington: "Bezpečnost Hvězdné flotily má za to, že byl unesen nebo možná zabit."
Bashir: "A co ten převrat na Tzenkethijském území?"
Sisko: "Nikdy žádný nebyl. Velitelství Hvězdné flotily chce podrobnou zprávu od každého z nás."
Do zasedačky přijde Odo. Kira se strachuje: Odo, jste v pořádku?"
Odo: "Je mi dobře. Doufám že vás v ničem neruším." a přijde až k Siskovi: "Veliteli, něco byste měl vědět. Ten měňavec před svou smrtí ... pošeptal mi pár slov, řekl ... je pozdě, my jsme všude!!!"

Copyright © 1999 Mipix

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]