The Way of the Warrior
SD : 49011.4
N : 718 jako dvojhodinová epizoda
N : 473 a 474 jako 2 díly
Oficiální fotografie 1 z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie 2 z Star Trek Continuum

Zkrácená synopse...

Upozornění: Tato synopse vznikla na základě knižní předlohy k epizodě. Ne všechny dialogy odpovídají epizodě. Dále tato synopse obsahuje značné množství scén, které se do epizody nedostaly. Epizoda na druhou stranu obsahuje navíc jednu málo podstatnou scénu (i když vtipnou) a několik doplňkových vět v ostatních scénách.

"Tentokrát musíme být lepší."
Sisko potěžkal phaserovou pušku a kývl na Kiru, která ho kryla.
Tentokrát žádná simulace. Jeho černá kůže se leskla kapkami potu.
"To stvoření ohrožuje jeho stanici."
Sisko pokynul Kiře, aby zaujala pozici u druhé strany dveří, zatímco se s připravenou puškou postavil na svou. Kira se dotkla ovladače a dveře se se zasyčením otevřeli, aby vydaly své tajemství. Oba dva okamžitě skočili dovnitř a vypálili. Rozpínající se výboj energie, se dotkl každého předmětu v místnosti.


Nic se nestalo.
Tísnivý pocit přerušil až zvuk komunikátoru.
"O'Brien Siskovi."
"Mluvte," odpověděl neradostně Sisko.
"Prohlédli jsme celou sedmnáctou palubu. Ani stopy po nějakém měňavci."
"Pokračujte na osmnácté," řekl Sisko. Tentokrát přece musejí být lepší.
"Setkáme se tam až tady dokončíme kontrolu kajut pro hosty."
"Hlídejte si záda, náčelníku," doplnila Kira. "Tenhle měňavec zná stanici stejně dobře jako my. Může být kdekoli. Nebo cokoli."
"Aye, majore."
Sisko pokynul Kiře, aby pokračovali. Jediné co věděl jistě, že ten měňavec tu někde musí být. Další kajuta. Stále stejný postup. Zaujali pozice a Kira otevřela dveře. Jenže tentokrát než Sisko stačil vystřelit, křeslo po jeho levé ruce se začalo roztékat a měnit tvar. Červenooranžový gel se ale opět začal měnit. Narostla křídla a černý pták odletěl rychle chodbou, kolem překvapeného Siska pryč.
"Našli jsme ho," zařval Sisko do komunikátoru, "Míří na promenádu!" a ve vzteku a frustraci tam také rychle zamířil.
"Musí být lepší způsob jak bojovat proti měňavcům," podotkla udýchaně Kira.
"Konvenční zbraně jsou neúčinné," odpověděl Sisko, "musíme být tvořivější než oni. A proti stvořením, kteří se mohou změnit na jakoukoli formu, bude potřeba hodně tvořivosti."
Oba udýchaně dorazili na nezvykle liduprázdnou Promenádu. Běželi po horním ochozu a zamířili k točitým schodům do spodního patra. Kolem nich proběhli další členové ostrahy s nabitými zbraněmi.
Dole u sloupu stál Bashir a koordinoval postup. "Dobrá," řekl ostatním, "chci, aby výboje z phaserů pokryli každou píď Promenády
Dole u sloupu stál Bashir a koordinoval postup. "Dobrá," řekl ostatním, "chci, aby výboje z phaserů pokryli každou píď Promenády. Někde tady je ... nejděme ho. Na tři ... jedna ... dva ..." Ale než mohl vyslovit tři a dříve než Sisko varovně vykřikl se nad Bashirem pohnula počítačová deska sloupu. Zhmotnila se ruka, která chytla doktora drsně pod krkem. 
'Selhali jsme,' pomyslel si Siko, 'teď má rukojmí.'

Tlak, ztráta, porážka.
Před tím než se, ale mohl kdokoli pohnout, zpoza sloupu vystoupil náčelník O'Brien a strčil svůj phaser měňavci, který se právě objevil, do obličeje
"Bang," řekl O'Brien, "jste mrtvý."
"A stejně tak doktor Bashir," odpověděl mírně vítězně měňavec. Sisko rychle sešel po schodech a dotkl se komunikátoru.
"Počítači, dosažený čas?"
"Tři hodiny, dvacet sedm minut," odpověděl chladný hlas. "To není moc dobré," řekl měňavec. "Kdyby někdo z mých lidí, byl ukryt na stanici tak dlouho, nelze ani vyjádřit, jaké škody by mohl způsobit."
"Naplánujte další cvičení," řekl Sisko tvrdě. "Pokud se Dominion pokusí infiltrovat stanici, chci na to být připraven."
Velká slova po velkém selhání. Ztratil doktora Bashira a kontrolu nad stanicí. Krátce pohlédl na svého šéfa bezpečnosti Oda, který stále stál tam, kde se oddělil od sloupu. Nemohl si pomoc, ale měl pocit, že si s nimi měňavec jen pohrával. Byla to Odova práce samozřejmě, ale přece jen Sisko pocítil chvíli iracionálního nepřátelství.
"Připomínám všem," navázal Odo, "že příště musíte prozkoumat všechno. Měňavec může být čímkoli. Konzolou, sloupem ... nebo jen lesklým povrchem," a poklepal prsty na místo kde se skrýval. "A pamatujte si, Zakladatelé, jsou mnohem lepší měňavci než já."
Sisko se otočil k odchodu, když se před ním objevila postavička, která tam před tím nebyla - Quark.
"Promiňte," řekl s jízlivým úsměvem, "Ale pokud jste už přestali se strašením mých zákazníků, rád bych opět otevřel svůj bar."
Když mu Kira dala kývnutím svolení, Quark se přitočil k Odovi.
"Konstáble, právě mě napadlo, že kdybych dopředu věděl, jak dlouho se jim vás nepodaří chytit při příštím cvičení, no, řekněme, že vy a já bychom se pak mohli podělit o značný zisk."
Odo na něj ostře ohlédl a beze slova odešel.
"Přemýšlejte o tom," křikl za ním ještě Quark a vítězně pohlédl do tváří Siska a Kiry.
Kira pak rozdala rozkazy ostatním.
"Co takhle si zajít na večeři?" zeptala se Kira Siska a vyhnula se tak rozhovoru a nezdařeném cvičení. Sisko se zdál zamyšlen. Jeho mysl se neustále vracela k tomu, jak by bylo možné měňavce porazit. "Dnes večer ne," řekl nakonec, "už něco mám."
"Rozumím," odpověděla Kira, "... kapitán Yates. Pozdravujte ji ode mě."
Sisko jí podal svou phaserovou pušku a s úsměvem odvětil: "Budu."
'Ale o tomto dobrodružství raději pomlčím,' řekne si pro sebe.V Siskově kajutě se ozval zvonek.
"Vstupte," řekl Sisko a zvedl se od stolu plného dosud nedotčeného jídla.
"Ahoj Bene," řekla Kasidy Yates, když se otevřely dveře, "doufám, že nejdu příliš pozdě."
Byla nádherná. Exotická.

"Na některé věci se vyplatí si počkat," odvětil Sisko s úsměvem, který jeho samotného překvapil. Pak se otočil k malému stolku a podal jí balíček. "Tady, pro tebe."
"No není to náhoda," odpověděla Kasidy s úsměvem. "Já jsem pro tebe také něco přinesla," a podala mu svůj balíček, který měla za zády.
Oba kapitáni se dají do rozbalovaní.
"Kde jsi sehnal Tholianské hedvábí?" diví se Kasidy a prohlíží si darovanou šálu, jakoby by to byl osmý div světa (ale možná že je). "Tholianský velvyslanec mi dlužil malou laskavost," odpověděl Sisko jakoby to nic nebylo.
Kasidy se dál nevyptávala a přehodila si purpurovou šálu přes ramena.
"Mohu?" ptá se Sisko a držel v ruce její balíček.
"Není to hedvábí," řekne rychle Kasidy, "ale myslím, že se ti to bude líbit. Je to od teamu mého bratra."
"Pike City Pioneers!" přečte Sisko radostně název klubu na baseballové čepici, kterou právě vybalil.
"Můj bratr říkal, že jestli se někdy dostaneš na Cetus III, zajistí ti to nejlepší místo na tribuně."
"Jak daleko je Cetus III?" ptá se Sisko.
"Osm týdnů při maximálním warp rychlosti."
"Vidět opravdový baseballový zápas ... to už by stálo za ten výlet."
"Víš co," nabídne mu Kasidy, "jestli se někdy rozhodneš tam letět, vezmu tě tam sebou. Jestli ti teda nebude vadit cestování nákladní lodí."
Mohu tě tam přece vzít já," odvětí Sisko, jakoby to bylo uskutečnitelné.
Pak se oba dali do jídla, ale Ben byl pořád zamyšlený.
Kasidy se ho zeptala co tam všichni dnes dělali, ale Ben odpoví, že jen rutinní cvičení.
"Ty máš tajemství," zašeptá spiklenecky Kasidy a nakloní se k němu.
"Řekněme, že připravujeme několik překvapení, pro případ, že by sem červí dírou vtrhl Dominion," odvětí stejným spikleneckým tónem.
"Zdá se, že teď všichni přemýšlejí jen o Dominionu," řekne Kasidy.
"Všichni jsou vystrašeni jeho možnou infiltrací. Myšlenka, že měňavci jsou v Alfa kvadrantu vyvolává v lidech nervozitu."
Teď mluvil přesně o tom, o čem se zařekl, že nepadne ani slovo.
"Všechno co vím," odvětí Kasidy, "je že mám dopravit na Cardassii Prime Teresianské dřevo, ale nemohu. Jestli se mě ptáš, tak já si myslím, že jsou všichni trochu moc paranoidní. Nebo nejsou?"
Pohlédl na ní a setkal se s jejím pátravým pohledem.
 
"Doufám, že ano," odvětil, po pravdě, protože věděl, že ji neoklame. Co by jsi řekla, kdybychom na to všechno teď zapomněli," řekne Sisko a oba si přiťuknou.

Byla to skvělá myšlenka - po jednu sekundu. Pak se ozval hlas z komunikátoru.
"Dax Siskovi."
'Sisko? Kdo to je? Nikdo takový tady není,' pomyslel si Sisko. 'Ale je to Dax, ona ví, že je tu s Kasidy a nerušila by ho pokud by to nebylo opravdu důležité.'
"Mluvte," odpověděl Ben.
"Měl byste sem raději přijít," řekla Dax.
"Už jsem na cestě," odpověděl a rychle se zvedl od stolu. "Vrátím se tak brzy jak jen budu moci," řekne ještě Kasidy.
"Já vím," odvětila chápavě a Sisko spěšně vyšel z kajuty.


Hladový se přiřítil do OPS. Nadporučík Jadzia Dax, právě stála nad hlavní konzolou operačního centra. Neřekla ani slovo, že je tu Sisko tak brzy, a neřekla ani nic jiného. Jenom na něj dlouze pohlédla a pak stočila svůj pohled na hlavní monitor. Na obrazovce se ve vesmírném tichu vznášel Klingonský útočný křižník.
"Právě se odmaskoval," ohlásila Dax jednoduše.
Ale tím dala najevo mnohem víc. Sisko věděl, že budou potíže.
Klingonský křižník se odmaskoval až v těsné blízkosti stanice a to bez oznámení svého příletu. A proč vlastně byl v prostoru svého spojence maskován. 
Zřejmě, tady nebyl, aby jednal se spojenci.

"To je nová Klingonská vlajková loď," řekl Sisko.
"Negh'Var," doplnila Dax jméno lodi, "na palubě je generál Martok, který si s tebou přeje mluvit."
"Na obrazovku."


Generál Martok pozoroval ohavný tvar Deep Space Nine. Z tohoto pohledu to vypadalo pořád víc na Cardassianskou stanici, než na základnu Federace. Možná jsou teď naši spojenci, ale Klingoni mají stále své tesáky.
"Dej mi komandéra Keyboka," křikl Martok na důstojníka před sebou.
Na malém Martokově monitoru se objevil další Klingon: "Keybok."
"Keyboku, takové jsou tvoje rozkazy. Žádná loď nesmí opustit tento prostor, zvláště lodě, které se k odletu chystají."
"Ten frachťák, Martoku?"
"Ano, nákladní loď Xhosa. Byla v Cardassianském prostoru a míří tam zas. Jakmile odletí, vydáte se za ní, zastavíte jí a začnete pátrat. Pokud je někde únik, musí být tam."
"Generále," říká zmateně Keybok, "po čem mám přesně pátrat?"
"Po měňavcích, Keyboku."
"Ale ... měňavec může být ... čímkoli. Podlahou, kufrem nebo hrnkem."
"Ano, nemůžeme si být jisti, kdo jsou naši nepřátelé," odpoví Martok. "Nikdy nevíš, kde objevíš Měňavce. Nejsou podobní jakémukoli nepříteli s kterým jsme kdy bojovali."
"A co mám tedy dělat?"
Martok se zamyslel. "Vyplňte rozkazy. Dokonce i stanice sama může být pod kontrolou měňavců. Buďte ve střehu. Musíme zjistit, kdo jsou naši nepřátelé."
"Ano, generále," kývne Keybok.
"Martok konec."
"Generále", otočil se k němu první důstojník, "stanice odpovídá na naše volání. Mám sdělit zbytku flotily, aby se odmaskovala?"
"Ne, Drexi. Ať zůstanou zamaskováni, kromě těch lodí, kterým dám speciální úkol. Čím déle budeme držet tyto lidi v nevědomosti, tím větší budeme mít výhodu. Chci, aby si uvědomili co mají přede dveřmi, ale nebyli schopni to spočítat."
"Rozumím, Generále, odpověděl Drex. "pane," pokračoval už sníženým hlasem, "proč ohrožujeme stanici Federace. Jsem druhý ve velení, měl bych to vědět."
"Pouze komandéři vědí vše, Drexi," odvětil Martok drsně. "Mám pro tebe úkol. Zjistíš jakým druhem zbraní je vybavena tato stanice."
"Jak to mám zjisti?" divil se Drex.
"Dám ti jména. Co s těmi lidmi uděláš je tvoje věc. Ale musíš pracovat tiše."
"Vyzvídáme teď proti Federaci?"
"Jen chci vědět, jak dlouhá je Siskova zbraň," odpoví Martok. "A teď ticho, chci si s ním promluvit."
"Kapitáne Sisko, přináším pozdravy od vašich spojenců v Klingonském Impériu.
"Vítejte na Deep Space Nine, generále," odvětil Sisko, pečlivě vážíce svá slova.

"Byla to dlouhá cesta. Moji muži potřebují odpočinek," pokračoval Martok.
Ale proč podnikli tak dlouhou cestu. Aby si prohlédli pamětihodnosti?
"Jistě," řekne Sisko nahlas. "Mohou přijít na palubu, kdykoli budou chtít."
"Dobře," řekl a Martok a dodal ke svému monitoru jedno Klingonské slovo. Sisko věděl, že znamená 'Odmaskovat!'.
Lodě se rychle odmaskovali v těsné blízkosti stanice. Dax a Sisko zírali na obrazovku, kde se odmaskovávalo ne jedna, ne dvě, ani tři Klingonské lodě, ale plná Klingonská úderná jednotka čítající několik desítek lodí...


"Je to pro vás příliš, kapitáne Sisko?" ptal se Martok, jehož triumf se přenesl i do tónu jeho hlasu.
Siskův pohled se střetl s Daxiným. Bylo na ní vidět, že ve svém dlouhém životě ještě nic takového neviděla.
"Toto je stanice Federace," rozhoupal se konečně Sisko, "kompletně obsazena důstojníky Federace. Jsme hrdí na to, že jsme schopni se vyrovnat s každou nesnází, generále. Můžete své muže přenést na palubu, aby si zde odpočinuli. U parkovacího prstence je budou očekávat naše bezpečnostní teamy, které provedou kontrolu zbraní."
Na nekonečně dlouhý zlomek sekundy bylo ticho.
"Rozumím," řekl Martok.
"Těším se na setkání s vámi," dodá Sisko a tišeji řekne, "vypněte obrazovku."
Sisko se rozhlédl po ostatních a opřel se o konzolu OPS.
"To bylo diplomatické," řekla jemně ironicky Dax.
"Kolik jich tam venku je?" přešel její poznámku Sisko.
Dax se dotkla panelu před sebou a čekala na výsledky.
"Nemohu získat přesné údaje. Senzory ukazují nejméně 14 lodí v bezprostřední blízkosti. To se ale nepočítá s loděmi, které mohou být stále maskovány," řekla Dax a vzhlédla k Siskovi. "Chceš dovolit Klingonům přenést se na stanici?"
"Nemám důvod, proč bych to neměl dělat. To je jeden z těch malých trnů ve křoví, zvaném Aliance. Vypadá to v pořádku, dokud se ti trn nezabodne do ruky."
"Proč tolik lodí?" zeptala se Dax s pozvednutým obočím.
Kapitán potřásl hlavou. "Nikdo nepotřebuje tolik lodí. Vyhlaste na stanici tichý žlutý poplach. Neinformujte nikoho kromě ostrahy a vyzbrojte je ručními phasery. Nechci, aby se Klingoni, dozvěděli o poplachu. Brali by to jako urážku."
"Ale přece jim nevěříte?" řekla Kira.
"To tedy, sakra ne, nevěřím. Uvěřím jim, až mi vysvětlí proč se potulují tímhle sektorem v takové síle."
"Potom jim nebudeš věřit nikdy," doplnila Dax.
Sisko pohlédl na Dax a zase jednou v ní uviděl svého starého přítele Cursona. Ano, tohle je přesně Cursonův pohled.
"Jak dopadla tvoje schůzka s kapitánem Yates?" zeptala se po chvíli Dax.
"Krátká, zatraceně krátká."
Dax porozuměla Benovi dokonale.
"Udržujte stanici v pohotovosti. A zavolejte mi Oda."
Quarkův bar nebyl tím nejlepším místem ve vesmíru, ale v pustém vesmíru, je každá taková díra, oázou. O'Brien seděl za stolem a před ním stála miska s Garmillonovým pískovým hrachem. Vzal jeden hrášek položil na hřbet své pravé dlaně a udeřil druhou rukou do zápěstí. Hrášek vyletěl vysoko do vzduchu, O'Brien upřeně sledoval jeho let a chňapl po něm jako okoun.
"Náčelníku," ozval se Bashirův hlas z druhé strany malého stolku. "Začínám si myslet, že neexistuje omezení pro věci, které dokážete provést."
O'Brien si povzdechl a přál si, aby byl někým jiným.
"To je to, co se mi na vás líbí, Juliane," odpověděl suše O'Brien, "lehce se na vás udělá dojem."
Zvláštní, pronesl ta slova téměř šeptem, a dokonce se při tom k Julianovi naklonil, jakoby se bál, že to uslyší někdo cizí. Julian se rozhlédl. Všude kolem nich byly stoly plně obsazeny Klingony. Vládla zde pochmurná atmosféra. Jako krab unikající z pobřežních mělčin se u stolku objevil Quark a postavil dvě sklenice s pitím mezi O'Briena a Bashira.
"Děkuji, Quarku," řekl Bashir, "mohli bychom dostat trochu yamokové omáčky na ten hrách?"
Quark, ale jakoby neslyšel a jen se rozhlíží po Klingonech u vedlejších stolů.
"Quarku?" zeptal se Bashir.
I O'Briena překvapilo, když si Ferengi pomalu přisedl k nim.
"Poslouchejte," řekl konečně tiše Quark, "slyšíte to?"
Bashir pohlédl zmateně na O'Briena
"Neslyším nic," řekl nakonec Bashir.
"Přesně," prsknul Quark.
Naklonil se k nim ještě blíž a šeptem pokračoval.
"Hladina zvuku v této místnosti klesla pod třicet decibelů." zašeptal, jakoby to byla ta nejhorší věc ve vesmíru jaká se mohla přihodit. "Průměrně tu bývá kolem 65 decibelů," pokračoval, "a když jsou tu Klingoni měla by hladina vystoupit nejméně na 85 decibelů."
"Takže to co se nám tu snažíte sdělit ... je, že je tu příliš ticho?" ptá se O'Brien.
"Příliš ticho!" zasyčí Quark, "něco je tady špatně."
"A to jako co?" ptá se se zájmem Bashir.
'Proboha Quarku mlč!' pomyslí si O'Brien, 'Takhle celé moje krytí půjde do kytek.'
"Já nevím," odpoví Quark, "ale potkal jste už někdy tichého Klingona? A podívejte se na způsob jak pozorují okolí. Vypadá to jako by si vybírali cíle."
'Tenhle rozhovor musí skončit,' řekl si O'Brien a vstal.
"Co chcete dělat?" ptá se udiveně Quark. "Myslel jsem, že bych se mohl zeptat přímo Klingonů, co tu vlastně chtějí."
"Nedělejte to!"
"Proč ne?" ptá se O'Brien jakoby to měl opravdu v úmyslu.
Quarkova ústa zůstala chvíli otevřená. "Nechci, aby věděli, že jsem je sledoval."
"Jak chcete," řekne s nezájmem O'Brien a opět si sedne.
O'Brien mohl téměř cítit pohledy Klingonů za svými zády. Pak se pomalu vrátil ke své zábavě s hrachem. Bashir to po něm zkoušel opakovat, ale nepodařilo se mu to.
O'Brien si povzdechl. "Trik je v tom umístit hrách správně na hřbet ruky."
"Myslel jsem, že jsem to udělal," odvětil Bashir s chlapeckým zájmem a sáhl si pro další hrášek.
"Co to tady děláte?" zeptal se zmateně Quark, "říkám vám, že Klingoni něco chystají."
"Uklidni se Quarku," řekl O'Brien, "Klingoni jsou našimi spojenci."
"Mohou být vašimi spojenci, ale ne mými."
"Uklidni se," řekl O'Brien jakoby mluvil k sobě. "Jestli něco Klingoni chystají, kapitán Sisko se to jistě dozví."
"Jo, odvětil Quark ironicky," ale bude mě pak informovat?"
Dveře konferenční místnosti se se zasyčením otevřely a do místnosti vešel Martok. Vešel beze stráží, za to o to víc se ostražitě rozhlížel po stěnách a koutech místnosti. Rychle prošel celou místností kolem Siska a Kiry, kteří ho očekávali a vše důkladně prohlédl. Tohle není Klingon, který by hledal odpočinek. Nakonec přistoupil ke stolu a pohlédl na oba důstojníky.
Sisko k němu přikročil, i když zase ne příliš blízko. "Co vás sem přivádí, generále?"
"Důležitá otázka," odpoví Martok, "ale nejprve..." a vytáhl z opasku svoji těžkou dýku.
Kira se pohnula, když Martok pozvedl zbraň a zajel s ním do své vlastní ruky. Pak roztáhl prsty a natáhl ji nad stůl, aby mohli kapky jeho krve dopadnout na rovnou na desku stolu.
"Ujistěme se, že jsme těmi za které se vydáváme," řekl Martok a podal dýku Siskovi s jasným posunkem co od něho očekává.
"Vy si myslíte, že jsme měňavci?" zeptala se Kira přímo.

"Co si myslím, není důležité ... krev nám to poví."
Sisko viděl, že nemá jinou možnost a proto i on zajel dýkou do svého masa. Pak natáhl ruku, aby kapky jeho rudé krve dopadli vedle Martokových růžových.
Podal dýku Kiře, která celou proceduru zopakovala.

Během války proti Cardassianům se naučila potlačovat bolest a to jí teď přišlo vhod. Martok převzal dýku a promíchal kapky krve na stole. Pokud by byl mezi nimi měňavec kapky by se změnili na červeno-oranžový gel. Ale nestalo se tak. Zdá se, že to Klingona upokojili, protože se klidně rozvalil v křesle.
"Teď když je to za námi..." řekl Sisko a také se posadil do křesla.
Ale dřív než stačil větu dokončit, převzal slovo Martok.
"Byli jsme vysláni, abychom spolu s našimi spojenci z Federace, bojovali proti Dominionu."
Dominion .... Zakladatelé, Odovy lidé a také noví nepřátelé Federace, Klingonů a vůbec všech stvoření v Alfa kvadrantu. Bizarní forma života obývající prostor na druhém konci červí díry v Gama kvadrantu. Jako vojáky používají Jem'Hadary, a je už jen otázkou času, kdy je Zakladatelé, vyšlou podmanit si Alfa kvadrant.
"Oceňuji toto gesto," řekl Sisko neutrálně, "ale nejsem si jistý jestli je to nutné."
Martok byl na takový argument připravený. "Klingonská nejvyšší rada si myslí, že to nutné je."
"Naše komunikační zařízení v Gama Kvadrantu už po delší čas nezaznamenalo žádnou aktivitu ze strany Jem'Hadarů."
"Oni přijdou," říká Martok. "A až přijdou, budeme na ně připraveni.


"Vítejte v mém krejčovství," řekl Garak, třem Klingonům, kteří právě vstoupili do jeho obchodu. Chvíli vychvaloval své zboží, dokud ho jeden z Klingonů nezarazil.
"Nemáme zájem o tvoje hadry, krejčíku."
"Dobrá ... a co pro vás tedy mohu udělat," zeptal se Garak.
"Tvoje jméno je Garak?"
Garak se mírně uklonil. "Takže umíte číst. Jen si to představte. Jaký to intelekt."
"Sdílíte tuto stanici s lidmi z Hvězdné flotily, a přece jste jen nepřátelský cizinec."
Garak zvedl káravě prst. "Cardassie není, přesně řečeno, ve válce se Spojenou Federací Planet. Ještě ne. Chtěli byste gentlemani nosit své zbraně neustále při sobě? Třeba pod paží nebo na stehně? Oba vypadáte trochu vyzáble. Mohu znát vaše jména, prosím, jen kvůli účtu."
"Jsem Drex, druhý důstojník z..."
"Blázne," křikne po něm druhý Klingon, "řekl jsi mu své jméno!"
Garak je pozorně sledoval, již je to dlouho co hovořil Klingonsky.
"On je nikdo," namítl ostře Drex. "V každém případě,"pokračoval Garak, "vám mohu jistě prodat nějaké nové šaty. 'Válečnické obleky' se tuto sezónu již nenosí."
"Udělej mu nabídku," řekl jeden z Klingonů, "řekni mu cokoli mu chceš říct. Raději bych ho zabil a vzal si co potřebuji z jeho počítače."
"Buď zticha, Ruktahu. Jakékoli změny ve výzbroji stanice v posledních měsících budou v počítači nové. Potřebujeme jeho přístupové kódy. Jestli ho zabijeme, budeme vykázáni ze stanice."
"Dobře, dobře. Ale jestli se na mě ještě jednou usměje, uškrtím jeho i jeho matku."
Garak mezitím dával dobrý pozor. Klingoni nevěděli, že rozumí každému jejich slovu a že se dozvěděl o jejich úmyslech.
"Takže," zeptal se nevinně, "jak jste se rozhodli? Nechte mě hádat - potřebujete ty středověké soubojové přilby, aby jste jimi zakryli své obličeje. Nic proti. Vždy říkám, používej šaty k zamaskování svých nejškaredějších rysů. Náhodou jich pár mám ..."
Drex přiskočil ke Garakovi a tvrdě ho přitlačil na konzolu.
"Řekni svou cenu, krejčíku. Poděl se s námi o to s čím se dělíš s důstojníky Federace! Dej nám přístup k hlavním paměťovým bankám."
"Oh, mohl bych," dusil se Garak, "ale je tady problém."
"Jaký problém?"
"No, chápejte, nemám vás rád."
"Ty nemáš rád Klingony?"
"To ne, vyjdu s nimi. Jsou rozmrzelí, nafoukaní a vtrhnou tam kde je nikdo nechce, ale nevadí mi. Jenom VY se mi nelíbíte."
Drex se nadechl a povolil sevření, ale Ruktah se po něm vrhnul s jasným úmyslem.
"Ještě ne!" křikl po něm Drex. "Můžeme to dostat i od někoho jiného. Martok nám dal víc zdrojů, než jen tuhle vařenou Cardassianskou nudli." Pomalu, Drex úplně uvolnil sevření kolem Garakova krku.
"Děkuji vám, mnohokrát," zasýpal Garak, "jsem vám vděčný, že jste mi 'přežehlil' můj límec. Teď to nebudu muset udělat sám. Tohle Tholianské hedvábí, znáte to..."
"Prase," vyplivl Ruktah, zatímco Garak vyprovázel Drexe k východu.
"Neužitečné prase," pokýval hlavou Drex.
"Přijďte zas," volal za nimi Garak. "A sdělte svým okouzlujícím přátelům, že mám otevřeno do 0600!"
Garak si, když Klingoni odešli vydechl.
"Paměťové banky ... paměťové banky ... mělo by to být snadné," mumlal si a posadil se ke své počítačové konzole.
Zadával postupně přístupové kódy a data. Byl schopný dostat se ke všemu, co mohlo uspokojit Klingony, během jedné hodiny.
Všechno co teď ještě musel udělat, bylo dostat ty dva prehistorické vandaly zpět k sobě, aby jim snad nějaký jiný povaleč nevyzradil vše co chtějí, jen aby zůstal naživu.
Trillské veřejné lázně měli velmi dobrou pověst. Kira seděla v páře, a přála si být někde jinde.
"A tady jsi," přerušil její myšlenky Daxin hlas. Kira zvedla hlavu a uviděla Dax zavěšenou mezi dva pěkné mladíky.
"Všude jsme tě hledali," řekla Dax a nabídne ji také jednoho 'sluhu'.
"Ne, děkuji," odpověděla Kira.
"Proč?" naléhala Dax.
"Protože nikdo z nich není skutečný. Je to jen loutka z holografického světla a replikované hmoty."
Dax si frustrovaně povzdechne. "Můžete počkat venku, hoši?"
Oba odejdou, aby plnili každé přání návštěvníka této simulace.
"Bojíš se, že zraním jejich city?" zeptala se Kira s úšklebkem.
"Měla by ses uvolnit. Lidé přicházejí z celého Trillu do Hoobishanských lázní."
"Až budu na Trillu, tak je navštívím také. Ale my nejsme na Trillu a toto nejsou Hoobishanské lázně. Tohle je simulátor. Nic zde není skutečné."
"A?"
"Nezlob se," povzdechne si Kira, "ale cítím se ... hloupě."
"Dobře. Proto byly simulátor zkonstruovány. Strávit příjemně čas. Vše co musíš dělat je relaxovat používat svou představivost."
"Myslím, že nemám tolik představivosti."
"Samozřejmě, že máš," odvětila Dax trpělivě. "Každý ji má. Copak si neměla své sny, když si byla malá?"
"Ano. Měla jsem velký sen, že Cardassiané přestanou zabíjet Bajorany a odejdou."
"Promiň,ale to jsem nemyslela..."
"Ne, jsem to já kdo se má omlouvat. Myslím, že jsem nikdy nepoužívala moc představivosti. Myslím, podívej se na mě! Naplánovala jsi zábavný večer a vše co dokážu je tady sedět a dělat si starosti s Klingony."
"Můžeš si dělat starosti zítra," řekla Dax. "Podle toho co jsem slyšela se nikam nechystají. Pro tvoji základní představivost ti předepíši tvrdý rozvrh cvičení ...začínáme hned."
Kira se na ní dívala, jakoby mohla chytit její nadšení jako virus.
"Dobře," přinutila se k úsměvu, "zkusím to."
"To je vše o co tě žádám." Dax vstala. "Pojď, Malko se nemohl dostat příliš daleko."
Promenáda byla nápadně tichá.
Mezi stánky se potulovali skupinky dvou, tří Klingonů, a tak se jim raději každý vyhýbal. Vypadalo to jako by na stanici po něčem pátrali. Odo právě seděl v Replimatu a usrkával kávu. Jeho zkušenému oku nemohl uniknout jediný pohyb Klingonů.
Naproti němu si Garak dopřával pořádnou porci jídla.
"Fascinující," řekl Garak, "jak šálek, tak tekutina uvnitř, je jen prodlouženou částí vašeho těla."
"To je pravda. A kdybych chtěl, mohl bych dokonce i tu tekutinu pít, reabsorbovat ji, a 'vyrobit' novou kávu, kterou bych přemístil do 'šálku'."
Odo nechtěl budit pozornost a proto si před chvíli přisedl ke Garakovi. To co řekl také udělal. Nakonec ukázal Garakovi opět plný šálek. "Takto působím, jako ostatní."
"Velmi zamyšleníhodné," odpověděl Garak, s velmi malým zájmem pouhého krejčího.
"Tak," pokračoval Odo, "možná by jste mi mohl sdělit co vás trápí."
Garak se zarazil s vidličkou v půli cesty do jeho úst. "Proč si myslíte, že mě něco trápí?"
"Protože už jste skoro dojedl. A většinou vám snídaně trvá dvakrát tak dlouho."
Garak s téměř neznatelným úsměvem zamrkal. "Opravdu?"
"Podle toho co vím," pokračoval Odo, "se více zajímáte o rozhovor, než o jídlo."
"Možná jsem jen dnes trochu hladový," snažil se to přejít Garak.
Lži. Odo to věděl, ale už na Garaka nenaléhal.
Po chvíli se ho Garak zeptal: "Slyšel jste nějaké nové zprávy Cardassie?"
"Ne od té doby, co uzavřeli své hranice."
"Abych byl upřímný, já ano. Ale nelíbí se mi co jsem slyšel. Fámy narůstají, nepokoje obyvatel - velmi alarmující."
"Nevěděl jsem, že stále máte přátele uvnitř Cardassianského impéria," řekl zkoumavě Odo.
"Jednoho nebo dva," řekl rychle Garak, "ale teď se k nim nemohu vůbec dostat. Obávám se... že zničením Obsidiánového řádu a permanentní hrozbou od Dominionu, nastávají pro Cardassii těžké časy."
"Pro nikoho dnes není klidná doba," odvětil Odo. "Ale jestli něco zaslechnu, dám vám vědět. Omluvte mě na moment."
Na promenádě se něco dělo. Skupinka Klingonů právě drancovala Mornův vak. Chudák Morn mohl jen nečinně přihlížet. Garak vyrazil za Odem.
"Mohu vám s něčím pomoc?" zeptal se Odo Klingonů, ne zrovna přívětivě.
Ten nejošklivější pohlédl na Oda a štěkl něco v Klingonštině, co mohla být jedině urážka. Druhý Klingon se rozesmál, a oba se od Oda odvrátili.
"V podstatě," vložil se do toho Garak, "nevím jestli má konstábl Odo nějakou matku."
Klingoni se šokovaně otočili, že nějaký Cardassian hovoří jejich jazykem a výhružně k němu přistoupili. Odo se postavil mezi ně.
"Pánové, jestli nemáte na Promenádě nic důležitějšího, radím vám, aby jste pokračovali v cestě."

"Poslechl bych ho kdybych byl vámi," přisadil si Garak.
"Neposlouchám rozkazy od měňavců nebo ... jejich Cardassianských poskoků," vyprskl první Klingon.
"Jsem sice měňavec," řekl Odo, "ale jsem také šéfem bezpečnosti na této stanici. Takže buď se vzdálíte nebo budeme v této konverzaci pokračovat uvnitř cely."
Klingoni se k Odovu překvapení stáhli. Další podivná věc. Přece vyhledávat boj, je základní Klingonský instinkt. Že by měli své rozkazy?
"Dokud budete mít na sobě Bajoranskou uniformu, budeme spojenci," řekl ještě Klingon se staženými rty. "Dejte si pozor, aby jste ji někdy nesvlékl."
Kývl na ostatní a všichni odpochodovali.
"Nevěděl jsem, že umíte Klingonsky," řekl Odo Garakovi, když osaměli.
"Divil by jste se," odpověděl Garak, "jaké věci se dokážete naučit, když nemáte na vybranou."
 


Garak vešel do svého obchodu.
V tom se po jeho levé ruce něco pohnulo, vzápětí další téměř neznatelný pohyb na druhé straně. Už tu byli. O pět minut dřív než je očekával. Možná na Promenádě, řekl víc než měl. Pomalu se otočil a nasadil překvapený obličej. Čtyři Klingoni blokovali východ z obchodu. Drex, Ruktah, a ti dva kteří před chvíli mluvili s Odem. Byli očividně bez sebe vzteky. Garak se na ně přívětivě usmál. Teď jim nesmí dát najevo svůj strach.
"Nechte mě hádat," řekl, "vy jste se buď ztratili, nebo velmi naléhavě hledáte nějakého dobrého krejčího."
Drex postoupil kupředu a udeřil Garaka plnou silou na solar.
V Garakovi explodovala bolest. Podivil se jak něco takového může tolik bolet. Neudržel se na nohou. Drex si navlékl rukavici s kovovými cvoky.
"Hádej ještě jednou," řekl a znovu udeřil. Náraz cvoků zlomil Garakovi několik žeber. Dopadl na počítačovou konzolu za sebou.
"Dej nám přístupové kódy do paměťových bank, Cardassiane," dožadoval se Ruktah.
"Vy ... by jste .... si toho nevážili," zasýpal Garak.
Pěst dopadla na Garakovo rameno jako perlík. Cítil jak praskla nějaká kost. Do úst se mu dostala krev. Drex ho chytil pod krkem a vytáhl na nohy. "Vzdej to, Cardassiane."
"Bohužel," zachroptěl Garak, "budete se k tomu muset dostat sami ... právě se z mého obchodu stala samoobsluha."
"Svině!" prskl Drex a znovu vrazil Garakovi do žeber svou pěst. Pak ho pozvedl a postrčil do Ruktahova sevření. "Já se k tomu nějak dostanu!" a bouchl do konzoly jako by to stále byla Garakova žebra.
Po chvíli Drex vztekle praštil pěstí do konzoly. "Má to uzamčeno sítnicovým kódem. Přines mi jeho hlavu!"
"Prosím," kloktal Garak, "vem i zbytek mého těla..."
Ruktah ho tvrdě postrčil, a Garakův obličej dopadl přímo na čtecí obrazovku. Ze zařízení vystřelil do Garakova oka červený paprsek a ověřil totožnost. Soubor po souboru se přenesl do paměti počítače.
"Hah," zařval Drex, "je to naše!"
"Tak to vem a pojďme," řekl Ruktah.
Ruktah ještě zvedl Garaka a mrštil jím jako míčem na přepážku. Když dopadl, Ruktah ho pořádně nakopl svou těžce okovanou botou.
"Můžu teď tady toho zabít?"
"Nech ho být," řekl Drex, "raději ať lže ve svém vlastním zájmu, než aby měl dobrou smrt."
"Ale on jim řekne, co jsem získali," namítá Ruktah.
"Koho to zajímá?"
Drex si ještě jednou do Garaka pořádně kopl. "Jeho smrdutá Cardassianská tlama přece nikdy neříká pravdu. Nikdo mu nebude věřit. Raději ho nech naživu, tak je zmateme."
"Nenávidím tě," zaskřípal zuby Ruktah a plivl na Drexe.
"A já nenávidím tebe," odpověděl Drex, "A co? Pojďme."
"Garaku ... Garaku ... nenamáhejte se," doléhal ke Garakovým uším hlas. Někdo ho otočil. Místnost byla plná ozvěn.
"Garaku, jste v pořádku?"
"Já jsem..." Krev zabublala v jeho krku.
"Už jste v bezpečí. Nenamáhejte se."
To nebyla ozvěna. Byl to Siskův hluboký hlas.
"Teď se vám bude lépe dýchat," řekl Sisko, když Garaka opatrně posadil. "Co se vám stalo?"
"Přišli Klingoni," chroptěl Garak a snažil se nevykřiknout bolestí. "A jednali velmi hrubě ... Chtěli ... střih na ... nejmódnější pyžamo. V podstatě, jsem odmítl."
"To asi ne," káral ho Sisko a kývl ke konzole, "získali přístup do vašeho počítače. Proč?"
"Neřekli mi to, kapitáne. Ať už ukradli cokoli, jsem si jistý, že to byly ... informace, které jsem tam náhodou vložil dnes ráno. No není to ... náhoda?"
Sisko mu hluboce pohlédl do očí.
"Jak vypadali?" zeptal se nakonec.
"Vysocí ... mohutní ... obyčejní ... nemohl jsem si je dost dobře prohlédnout."
"Nemohl? Proč ne?"
"Protože," ztěžka se nadechl Garak, "kdybych věděl kdo jsou, byl bych ... přinucen, vznést obvinění. Je pro nás všechny lepší ... že se vrátili na svou loď, a odnesli si to co sebrali mě. Teď nás alespoň nechají na pokoji. Nebojte se, kapitáne ... nedostali k ničemu důležitému."
Sisko mu porozuměl a téměř se usmál. Téměř.
"Garaku," řekl, "někdy nevím, jestli vám mám potřást ruku nebo vás zastřelit."
Garak jen kývl a bolestí sebou trhl.
"Doktor už je na cestě," uklidňoval ho Sisko.
"Nemohu uvěřit, že nevznesete obvinění."
Garak ležel na ošetřovně a Bashir mu spravoval pochroumané rameno a žebra.
"Konstábl Odo a kapitán Sisko, se vyjádřili, že jsou stejného názoru. Ale ve skutečnosti, doktore, žádný problém nenastal."
"Zlomili vám několik žeber a naštípli klíční kost," téměř vykřikne doktor udiveně.
"Ale já jsem přece vyslovil několik břitkých poznámek, které nepochybně, poškodili jejich sebevědomí," pokusil se Garak celý rozhovor odlehčit.
"Garaku, to už není žádná legrace."
"Já jsem vážný, doktore. Díky za vaši péči, ale již jsem skoro zdráv. Rány, které jsem jim způsobil já, budou trvat až do konce jejich života."
Garak se odmlčel, aby se pobavil nad představou Klingonské omezenosti.
"Jediné co nemohu pochopit," pokračoval, "je jejich nepřátelství k mé osobě. Nepřátelství vůči Odovi je jedna věc. Konec konců je to měňavec a Klingoni ho neznají tak dobře jako my. Ale vztahy mezi Cardassií a Klingony nikdy nebyly nepřátelské."
"Až na incident v mlhovině Betreka," řekl Bashir a aplikoval na Garakovo rameno hypospray.
"Místní šarvátka," zhodnotil to Garak.
"Ta místní šarvátka trvala 18 let," podotkl doktor."
Garak potřásl hlavou. "To už je dávno, možná se prostě jen rozhodli, že se jim nelíbím."
"Nemít vás rád? Nemožné."
"Máte pravdu, jako vždy, doktore. Museli si mne s někým splést."
Bashir si ho pozorně prohlížel. Garak věděl, že doktora, jen tak neošidí.
"Garaku," řekl nakonec Bashir, "chci aby jste si promluvil s kapitánem Siskem o osobní ochraně. Konec konců je to jedna z výhod života na stanici pod správou Federace."
"Myslíte, tělesnou stráž?" ptal se nevěřícně.
"Ano, samozřejmě. Jsem si jistý, že mohou postrádat jednoho člena ostrahy, aby na vás pár dní dával pozor."
"Jsem si jistý, že to nebude nutné, doktore. Pravděpodobně brzy odletí."
"Myslíte?" Bashir pozvedl obočí. "Co vás nutí, říkat takové věci?"
"Znáte Klingony," řekl Garak neurčitě. "Nic netrvá věčně."
"Mám to."
"Přines mi to."
Martok vyšel Drexovi naproti, hned jak jeho druhý důstojník vstoupil na můstek Negh'Var a převzal od něj 'disketu' s informacemi z Garakova počítače.
"To máš od toho Cardassiana?" ptal se.
"Ano," odpověděl Drex, "je to zbabělec a červ."
"Zabil jsi ho?"
"Ne."
"Dal ti ty informace dobrovolně nebo jste si je museli vzít?"
Zatímco Martok, vložil kartridž do čtecího zařízení a bojoval s Federačními kódy, Drex pokračoval. "Ne, generále. Odmítl nám je vydat. Zmlátili jsme ho a vyhrožovali, ale stále nechtěl nic prozradit.
"Tak jak jste se k tomu dostali?"
"Počítač vyžadoval pouze sítnicový kód. Přitlačili jsme jeho obličej na čtecí zařízení."
"Chápu. To zní lépe. Kdyby nám to dal dobrovolně, bral bych to jako nesmysl. Podívejme se proti čemu stojíme."
Na obrazovce se objevilo celé schéma Deep Space Nine včetně informací, které Martok tak nutně potřeboval.
"Standardní phaserové věže," mumlal si Martok ,"... horní a spodní emitor pokrývá sto-dvaceti-stupňový úsek prostoru ... žádná nová vylepšení ... použití stínových fotonových torpéd k dodání pocitu síly. Nazývané "Kvakerové zbraně", pouhé obrazy pojmenované po kmenech, které byly kdysi v pevnostech na Zemi umísťovány místo skutečných děl k zastrašení nepřítele."
"Ano," řekl Drex, "slyšel jsem, že DS9 takové zbraně dříve používala."
Martok kývl a pokračoval v mumlání. "Konstrukční věž a deflektorová zrcadla se standardními vnějšími štíty, žádná nová technologie ... šest fúzních reaktorů, pouze dva v provozu ... stabilizační rakety trochu zkorodované, a potřebují opravit ... nahlásil hlavní inženýr Tam O'Shanter.
Obrazovka potemněla. Generál se posadil do křesla inženýra a zhluboka se nadechl. "Takže ta stanice je skoro bezzubá, jako v době kdy ji měli Cardassiané."
"Ano," řekl Drex.. "Podle všeho Hvězdná flotila neměla čas a nebo zdroje, aby lépe vyzbrojila tuto stanici."
"Stanice tu nikdy nebyla proto, aby musela bránit sama sebe," odvětil Martok. Když tu byli Cardassiané, stanice byla obklopena spoustou lodí, které ji chránili."
"A vše co má Sisko na svou obranu jsou 'Quakerové zbraně'. Prostě jen vypadají, jako by byli těžce vyzbrojeni. Teď vím, že nemusím věřit těm stínovým torpédům. Vše co mají je jedna loď zakotvená na dolním pylonu, a s jednou lodí se lehce vypořádáme. Drexi, jsem nadmíru spokojen. Deep Space Nine pro nás nepředstavuje žádnou hrozbu."
"Generále," ozval se kormidelník, "stanici opouští nákladní loď Xhosa. Mluvil jste o ní dříve ..."
"Ano," řekl Martok a vyskočil na nohy, "kontaktujte komandéra Keyboka na vnějším perimetru flotily, bojová frekvence."
"Ano, generále ... komandér Keybok je připraven."
"Na obrazovku." "Keybok." "Keyboku, tvoje představení začíná." "Ano, vidím frachťák. Budu ho sledovat maskován."
"Až budeš dostatečně daleko, zastav ho a předstírej prohlídku."
"Předstírat? Myslel jsem ..."
"Ano, ale napadlo mě něco lepšího. Nedokážeme nalézt měňavce krevním testem. Jak můžeme dělat krevní test zdi nebo židli? Na druhé straně nechci, aby jakákoli loď vstoupila nebo opustila Cardassianský prostor. Jak bychom zjistili kdo přichází a odchází s nimi?"
"Co tedy mám pak dělat?"
"Chci, aby jsi začal pátrat, a při tom tajně umístil na loď výbušninu. Zastav je, prošetři, omluv se, odleť a o hodinu později jejich loď exploduje. Nikdo už se nikdy nic nedozví."
"Blíží se loď, Kasidy."
"Co jsi to řekl, Wayne?"
"Řekl jsem, že v dosahu je loď která se k nám blíží, nemohu z nějakého získat přesné informace, senzory ji zjistili jen díky změnám energie."
"Volají nás?"
"Myslím, že by jste to mohla považovat za volání. Ale když jsem odpověděl, nepotvrdili příjem."
"Dobře jdu nahoru."
Kasidy Yates si upravila vlasy a pospíchala na můstek. Její první důstojník Wayne Sheppard byl nakloněn nad kontrolou hlavních senzorů.
"Nemám je," ohlásil, "vím, že tam venku je loď, podívejte se na tuto čáru a tady druhá. To je warp stopa. Co by to mohlo být jiného?"
"Určitě to není přírodní jev," řekla Kasidy a pohlédla na obrazovku. "Až dokončíme tuto cestu nechám zkontrolovat obrazovku a opravit nejméně polovinu systémů."
Doufám, že do toho spadají i sprchy," usmál se Wayne. "Je to tu znovu. nemůže to být nic jiného než člun."
Kasidy zaryla nehty do jeho ramena. "Změna energie ... to je maskování! Wayne to je maskování. Luisi! Cindy! B.J.! Na svá místa! Potíže! Wayne, úhybné manévry!"
"Úhybné! Děláte si srandu?"
Kasidy skočila ke kormidlu a převzala ho sama. "Jaká je naše rychlost?"
"2,5," odpověděl Wayne.
"Zrychluji na warp 4."
"Kasidy..."
"Musíme to zkusit, Wayne."
"Dobře, ok." "Zapnout obrazovku. Energii do štítů."
"Nevím vůbec jestli je zapojím."
"Louisi! Kde jsi."
"Jsem tady dole."
"Máme zbraně?"
"Pár," zněla Louisova lakonická odpověď.
"Tak je připrav!"
"Jo, oukej, minutku."
Wayne se ze všech sil snažil udržet loď při tak vysoké rychlosti pohromadě. "Říkal jsem ti, že tenhle Cardassianský podnik bude riskantní, Kas."
"Nemyslím, že to jsou Cardassiané ... podívej se na výfukovou směs. Dokážeš ji identifikovat?"
"Pokusím se..."
"Zvedni taky naše štíty." Náhle Kasidy něco došlo. "Maskování! DS9!
Wayne na ní udiveně hleděl: "Co?"
"Jsou to Klingoni!"
"To je šílené! Co by tady po nás sakra chtěli? Co by vůbec chtěli po nás?"
"To je jedno," a naklonila se nad ovládání kormidla, "zvedni štíty. Zamířím přímo ke Cardassianské hranici. Možná se jí neodváží překročit."
"Jistě," zachrochtal Wayne, "a Tellarité nesmrdí."
"Odmaskovat, teď."
"Jsme odmaskováni, komandére."
"Postavte se jim do cesty a přinuťte je zpomalit."
Kormidelník provedl komandérův rozkaz. Ale nákladní loď vždy změnila kurz a unikla. V podprostoru není snadné někomu bránit v pohybu.
"Mám na ně vystřelit?" ptal se Kaybokův první důstojník.
"Ne, oni to vzdají."
"Znovu mění kurz."
"Změňte ho také."
Tak malý člun a přesto si s nimi chtěl pohrávat. Keybok se usmál. "Přinuťte je točit se v kruhu."
Jeho první důstojník se dotkl kontrolek.
"Zpomalují," ohlásil vědecký důstojník, "ztrácejí hyper-rychlost."
"Zpomalte také, naveďte loď přímo před jejich příď a zastavte."
Na obrazovce se objevila nákladní loď, která se pomalu blížila až nakonec zastavila.
"Pozdravte je."
"Vysílám. Máme odpověď."
"Tady je kapitán Xhosy. Blokujete nám cestu. Máte pro to nějaké vysvětlení?"
Žena.
"Jsme strážci hranice," řekl.
"Tohle není vaše hranice. Tohle je Cardassiansko-Bajoranská hranice, a i tak na ní ještě ani nejsme."
"Míříte do nepřátelského prostoru."
"Máme obchodní povolení Hvězdné flotily ke vletu do Cardassianského prostoru. A vy tady absolutně nemáte žádnou moc. Právě vysílám hlášení Flotile. Měli byste se raději otočit a nechat nás odletět."
Keybok na ní sekundu civěl. "Zachyťte ten signál."
"Pokouším se."
"Xhoso," pokračoval, "vypněte své štíty. Chceme na vaší lodi provést kontrolu."
"Kontrolu? Čeho? Můj náklad je naprosto legální! Nemáte právo zmocnit se jakékoli lodi!"
"Legálnost od Federace pro mě nic neznamená," řekl jí. "Rozkazy od mého velícího důstojníka a mé zbraně mi dávají to právo. Vypněte štíty a nebudeme po vás střílet."
Celou minutu trvalo než přišla odpověď.
"Dobře. Nestřílejte. Můžete kontrolovat."
Její hlas byl nejistý, ale slova správná. Byla velmi inteligentní.
"Vypněte štíty," řekl Keybok, "naše skupiny se na palubu přenesou během čtyř minut. Konec spojení."
Keybok se otočil na svého prvního důstojníka. "Povedeš výsadek. Vem si výbušninu a připoj ji na jejich motory. Dej pozor, ať tě nikdo nezpozoruje. Nastav odpočet, těsně před tím než opustíš jejich loď."
"Rozumím."
"Vem si dvanáct mužů."
"12? Tři čtvrtiny posádky?"
"Musí to vypadat jako opravdová kontrola. Bude vás tolik, protože ostatní musí plně zaměstnat posádku Xhosy, zatímco ty budeš připojovat bombu. Nedívej se tak na mě, Onnaku."
Keybokova slova Onnaka usadila, už raději nic nenamítal a odešel vykonat svůj úkol.
"Kasidy..."
"Já to vidím. Jen sleduj jejich přenosové indikátory, Wayne. Chci přesně vědět, kdy se začnou přenášet."
"Jsi si jistá, že to dokážeš?"
"Ne, ale Klingoni jsou domýšliví. Nevybavují svá zařízení bezpečnostními obvody. Myslím, že to dokážeme. Louisi? Slyšíš mě tam dole?"
"Jó, slyším."
"Udržuj motory nažhavený ... ať ti neklesne teplota warp jádra. Jakmile budeme mít příležitost, okamžitě odstartujeme."
"Samo."
"A drž se dál od jádra ať neshoříš. Držím prst na nouzovém spuštění warp jádra, tak buď připraven to kompenzovat."
"Jsme tady připraveni, Kas."
"A, Wayne," pokračovala Kasidy, "jakmile se uvolníme z jejich rušícího pole, chci vyslat zprávu na Deep Space Nine. Klingoni nás dostihnou během deseti sekund. To je veškerý čas, který máme. Ujisti se, že zpráva obsahuje naši pozici. Jestli se máme dočkat pomoci, musí vědět, kde nás mají nalézt."
"Jsem připraven, jestli jsi ty - Kas, dostávám přenosové frekvence! Přicházejí!"
Kasidy napjatě přejížděla prstem po tlačítku. Právě v okamžiku kdy zaslechla zvuk přenosového paprsku a uviděla modré žhnutí reintegrující se hmoty ho zmáčkla a křikla: "Zvednout štíty! Nouzový warp, teď!"
"Zpětný přenos! Zpět! Zpět!"
Keybok zařval a zasáhnul kormidelníka svou pěstí do obličeje. Klingon se svalil na stranu a Keybok konečně dosáhl na kontrolu transportéru. Na obrazovce se objevil obraz neustále se zmenšující Xhosy a následný warp záblesk, který ji v mžiku oka přenesl světelné dny daleko.
"Zadržte je!" zařval přímo do komunikační jednotky.
Věděl, že loď už je příliš daleko.
"Transport! Dostali jste je zpátky?"
Slyšel jen jakési belhání a tlumené hlasy.
"Transport! Odpovězte!"
"Komandére..."
"Ano! Odpověz!"
"Pane ... dostali jsme je zpět ..."
"V jakém stavu?"
Dlouhou sekundu nikdo neodpověděl. Keybokův obličej se zkřivil v agónii. "Jaký je jejich stav?!"
"Jsou ... zmraženi, pane. Udušeni."
Dvanáct mužů jeho posádky.
Dvanáct vycvičených Klingonů.
Dvanáct.
Sáhl dolů a popadl ležícího kormidelníka za bradku. Vrazil ho zpátky do křeslo. "Chyť je," zařval. "Chyť tu loď. Dostaň je. Dostaň je teď."
"Nemám je ráda."
"Vím, že ne."
"Nic v galaxii mě nepřinutí, abych jim věřila. Nikdy jsem jim nevěřila," řekla Kira.
 
"Rozumím tomu," řekl Sisko nevzrušeně."
Aliance je jen slovo, které jim dovoluje dělat co chtějí. Když mluví o míru, jsou to jen Cardassiané v beránčím rouchu.
"Máte asi pravdu."
"Jestli chtějí být našimi spojenci a stát při nás proti Dominionu, proč nám pak zatajují svůj počet?"

"Nemůžete se dopočítat Klingonů, majore?"
"Ano, pane, samozřejmě, že je nemohu spočítat. Odmítají předložit jakoukoli identifikaci, když vstupují na stanici nebo ji opouštějí. Také odmítají nosit komunikátory, takže nevíme jestli sem chodí pořád ti stejní nebo pořád jiní. Všichni mi připadají tak stejní."
"Co se děje, majore? Vypadáte znepokojeně."
"Ach ... omlouvám se, pane. To jen Dax mě vzala do toho jednoho Trillského supersmyslného lázeňského holoprogramu a myslím, že jsem si dala, trochu moc páry."
Sisko pozvedl obočí a překvapeně se na ní zahleděl.
"A ten incident s Garakem dnes ráno mě taky dělá starosti," pokračovala Kira. "Proč ho všichni ti Klingoni obtěžovali a použili ho jako fackovacího panáka?"
Sisko na ní pořád hleděl. "Kdyby jste byla Klingon, nechtěla byste Garaka praštit?"
"Zřejmě on a Odo s nimi měli na Promenádě konflikt a myslím si, že na Odovi se raději nemstili."
"Bude v pořádku, majore."
"Ano, já vím. Ale proč proti nim nevznesl obvinění? Nemá s nimi přece nic společného. Nebo má?"
Sisko pokrčil rameny. "Garak? Kdo ví? Nedostali jsme z něj ani dvě přímé odpovědi za celou tu dobu co je na Deep Space Nine. Kolik lodí Klingonů, jsme už spočítali?"
"Jejich lodě se stále maskují a odmaskovávají, takže je nemožné získat přesná čísla, ale byli jsme schopni identifikovat dvacet různých válečných lodi v bezprostřední vzdálenosti stanice."
Siskovu odpověď zarazil zvuk komunikátoru.
"Kapitáne," ozval se Daxin hlas, "dostáváme nouzový signál priority jedna z nákladní lodi Xhosa."
"Loď Kasidy," řekla Kira.
"Odletěla ze stanice před hodinou," řekl Sisko, "Dax, na obrazovku."
Podíval se na svůj monitor právě včas, aby uviděl Kasidin obličej a uslyšel praskavý zvuk.
"Tady nákladní loď Xhosa - voláme Deep Space Nine. Jsme po útokem..."
Obraz se ztratil. Sisko rychle zamířil s Kirou do OPS.
"Její signál byl přerušen," řekla Dax skloněná nad konzolou.
"Dejte mi její souřadnice," řekl Sisko. "Pak řekněte posádce Defiantu ať obsadí svá místa," a zamířil k výtahu. "Setkáme se na můstku," pokynul Kiře.
"Přední skanery detekují Xhosu na souřadnicích 0-1-7 tečka 3-4-6," ohlásila Dax Siskovi, který netrpělivě seděl na velitelském křesle Defiantu.
Sisko kývl. Defiant letěl téměř na maximální warp a nekonečné pole ubíhajících hvězd na obrazovce zůstalo neměnné.
"Dostávám údaje o další lodi poblíž," řekla Kira od ovládání zbraní.
Sisko se posadil trochu rovněji. "Na obrazovku."
Démonický Bird-Of-Prey visel nad Kasidiným bachratým frachťákem a držel ho tažným paprskem.
"Klingonská loď!" vybuchla Kira.
"Nemohu se s Xhosou spojit," řekla Dax, "musejí stále rušit jejich komunikaci."
"Zavolejte Klingonskou loď," velel Sisko.
Chvíli to trvalo, než si Klingoni uvědomili co to přiletělo za loď.
Obrazovka blikla a objevila se hlava velmi škaredého Klingona. Kira měla pravdu.
 
"Tady je komandér Keybok z M'Char. Co chcete?"
"Chci vědět, proč jste zastavili tu loď?" řekl Sisko neomaleně, aniž aby se představil.
"Máme rozkazy zkontrolovat všechny lodi opouštějící Bajoranský prostor."
"Kontrolovat je, proč?" zeptala se Kira.
"Jestli nejsou na palubě měňavci. Každá loď bude proskenována, náklad prozkoumán a členové posádky i pasažéři podrobeni genetickým testům."
"Jakým právem?" a už neřekl, že on je jediným člověkem, který zde udílí povolení.
"Právem kancléře Gowrona a Klingonské vysoké rady."
"Klingonská vysoká rada nemá žádnou moc nad loděmi v Bajoranském prostoru."
Téměř řekl 'v mém prostoru'. Keybokovi došli argumenty. Po několika sekundách ale řekl: "Domnívali jsme se, že uvítáte naši pomoc."
"Našli jste jakékoli známky, že se na této konkrétní lodi nachází měňavec?" zeptal se Sisko.
Keybok se zamračil, věděl, že je zahnán do kouta.
"Jak můžeme mít jakékoli stopy, když jsme dosud posádku nepodrobili testům?"
"Komandére," promluvila Kira, "Bajoranské zákony striktně zakazují neoprávněné kontroly lodí v našem teritoriu."
"Mám své rozkazy," řekl Keybok a ukončil spojení.
"Klingonská loď přidala energii do vlečného paprsku," ohlásila Dax. "Vypadá to, že se připravují na Xhosu nalodit."
"Majore," začal Sisko, "zvedněte štíty, a nabijte přední phasery. Uvidíme, jestli to přiláká jejich pozornost."
"Štíty zvednuty. Přední phasery v pohotovosti," ohlásila po několika sekundách Kira.
"Stále neuvolňují tažný paprsek," řekla se staženými rty Dax.
"Varovný výstřel," velel Sisko, "200 metrů od jejich vnějšího trupu."
"Ano, pane," řekla Kira a zmačkla tlačítka."
Defiant vystřelil, ze svých vysoce-výkonných phaserů téměř oslepující paprsek, který těsně minul trup M'Char.
"Komandér Keybok by s vámi rád hovořil," zazubila se Dax.
"Poslechněme si co nám chce říct."
"Kapitáne, to je urážlivé!"
"Souhlasím," uznal Sisko, "ale nedali jste mi moc možností na výběr. Porušujete Bajoranské zákony. Teď, vás požádám ještě jednou ... okamžitě propusťte tu loď."
"Jsme vaši spojenci!"
"Majore, zaměřte phasery na motory M'Char. Připravte se na můj rozkaz vypálit."
Nebyla to jen tak obyčejná loď. Byla to loď Kasidy. A on nechtěl působit jako rytíř. Cítil se jako malý chlapec, který si hraje s tou největší hračkou v galaxii.
"Phasery připraveny," řekla Kira poněkud hlasitěji než bylo třeba.
Keybok přejížděl pohledem po všech na můstku. Nakonec pohleděl opět na Siska: "Gowron se o tom dozví!"
M'Char vypnula tažný paprsek a pomalu a majestátně odletěla pryč. Pak se zablesklo jak přešla na warp rychlost.

"Dostávám pozdrav z Xhosy," řekla Dax, "je to kapitán Yates."

"Kapitáne," řekl Kasidin vyčerpaný obličej na obrazovce, "nevím co jste těm Klingonům řekl, ale muselo to být dost dobré."
"Jsou všichni v pořádku?" zeptal se.
"Ano, všichni," usmála se.
"Jsem rád, že to slyším."
Chvíli bylo ticho. Měli si toho plno co říct, ale jako kapitáni, to nemohli dát najevo.
"Budeme vás senzory sledovat tak dlouho jak jen to bude možné," řekl nakonec Sisko. "Ale pochybuji, že by vám Klingoni dělali nějaké další potíže."
"Vážím si toho, kapitáne. Uvidíme se za dva týdny."
Snažil se zadržet úsměv ale nepodařilo se mu to. "Víte, kde mě hledat."
"Generále!"
Keybok vyskočil na nohy, aby vzdal čest přicházejícímu Martokovi a jeho šesti flotilním velitelům.
"Keyboku," začal Martok a velitelé se rozestoupili po můstku M'Char.
"Generále-" začal.
"Zůstaň stát!" přerušil ho Martok.
"Nalodil ses na Xhosu?" ptal se Martok náhle tichým hlasem.
"Já ... já ... já jsem ji zastavil, generále-"
"Ale nenalodil jsi se?"usekl ho opět Martok.
"Oni ... zvedli štíty, generále!"
Martok si stoupl těsně před něj. "A jejich štíty tě zastavili?"
"Ne, pane-"
"Takže je na lodi umístěna výbušnina."
"Ne ... ne,pane."
Martok ho začal obcházet. "Kdo ti v tom tedy zabránil?"
"Byl to Sisko! Přiletěl v tom svém bitevním člunu! Nevěděl jsem, že ve vašem plánu byla i střelba na lodě Federace."
"Ne, to není v mém plánu - dosud. Jak se Sisko dozvěděl o tom, že je Xhosa v ohrožení? Neměl jsi tolik rozumu, abys nejprve přerušil jejich komunikaci?"
"Samozřejmě, generále. Ale vysmekli se mi ... na pár sekund."
"A když jsi je znovu chytil, proč jsi se nenalodil?"
"Neměl jsem ... dost posádky."
Martok se zastavil před jeho obličejem. "Ano. A kde je tvá posádka, Keyboku?"
Keybok si uvědomil, že váhat byla chyba.
"Byli zabiti," přiznal rozhodně.
Martok přestal přecházet. "Protože jsi je přenesl do otevřeného vesmíru?"
Můstek ztichl. "Ano."
Martok se odvrátil. "Popravte ho."
Nejstarší velitel flotily postoupil kupředu a vytrhl Keybokovi z opasku jeho rodinnou obřadní dýku.
Keybok zvedl ruce. "Generále-"
Martok se otočil. "Nepros."
Keybok zůstal stát s pusou otevřenou. V tom ho zezadu něco udeřilo. Věnoval pozornost Martokovi a zapomněl na velitele Paghala,který mu vzal dýku. Oba spolu sloužili na jejich první lodi. Spolu bojovali a zpívali písně. Jak ho síla opouštěla - nejprve v nohou a pak i v hrudi - pomalu se z posledních sil otočil, aby svému dřívějšímu příteli pohlédl do tváře.
Zvláštní. Paghal se tvářil, jakoby ho neznal.
"Nechal se zabít jako ovce."
Martok překročil jeho tělo, posadil se na jeho křeslo a jeho dýkou si očistil své zakrvavené boty.
"Věci se nevyvíjejí právě dobře, kancléři. Doporučuji, opustit Deep Space Nine a začít s naším plánem. Pokud chceme na Cardassii zaútočit, tedy to udělejme. A kdo nám bude stát v cestě, toho jednoduše převálcujeme."
Na monitoru bylo vidět jen zamyšlený Gowronův obličej.
"Jednáte příliš rychle, generále," řekl Gowron. "Musíme nejprve sesbírat informace, než zaútočíme."
"Už mám dost informací. Potvrdil jsem si, že Deep Space Nine je prakticky neozbrojena."
"Jak jste to dokázal?"
"Mám na stanici své zdroje."
"Skutečně..."
"Jsem připraven obsadit stanici."
"Rychle střílíte, Martoku. Musíme zvážit vše."
"Vše už sem zvážil. Nebude fungovat zástěrka, že tu jen tak odpočíváme, pak si vyletět a jen tak zastavovat prolétávající lodě. Nevidím žádnou výhodu v tom, že se chováme k Flotile jako ke křehké ženě. Jak dlouho si myslíš, že nám to bude procházet? Jestli budou bojovat," řekl Martok s pokrčením ramen, "tak budou bojovat. Máme i vetší nepřátele."
"Sisko nás brzy odhalí," pokračoval, když Gowron nic neřekl. "Jednou už se svou lodí zasáhl. Brzy pochopí, co tu děláme, a přivolá jednotky Flotily. Říkám, musíme se s tím smířit. Dovolte mi obsadit stanici. Zakladatelé ji budou chtít obsadit, a proto to chci udělat jako první. Jestli má být Dominion zastaven, musí to být tady. Deep Space Nine by měla být Klingonskou stanicí."
"Jsou stále našimi spojenci," potřásl Martok hlavou. "Musím tě upozornit, Martoku, že tohle není jen o drancování. Jedná se o přežití nás všech."
"Kancléři," naléhal Martok, "akceptujte fakta. Jestli Sisko zjistí, co tu děláme, smlouva vezme za své. Nechte mě přesunout flotilu pryč od téhle prázdné škeble, abychom se připravili na to kvůli čemu jsme tady."
V Gowronových očích se objevil smutek.
"Dobrá, projednám to s radou. Sděl svým velitelům, že budou mít dostatek příležitosti k porážce nepřítele. Uděláme cokoliv, abychom udrželi Dominion mimo tento kvadrant. Ale zatím nás Flotila nezradila. Nepůjdeme proti nim, dokud nepůjdou oni."
"Podle senzorů dlouhého dosahu, se Klingonské úderné jednotky stáhly za hranice Bajoranského teritoria."
"Takže teď jsou v prostoru nikoho. A pokud se rozhodnou dál kontrolovat lodě..."
"Tak proti tomu nemůžeme nic dělat."
 
Jadzia Dax mluvila se zkušeností staršího zatímco spolu s Benem Siskem seděli v jeho kanceláři.
"Leda, že by se pokusili zastavit loď Federace nebo Bajoru," zakončila.
"Ale to ještě neudělali," řekl Sisko a byl přerušen zvukem komunikátoru. "Kapitáne," ozval se O'Brienův hlas, "je tu generál Martok."
"Pošlete ho dál."
Dveře se se sykotem otevřely a napochodoval rozložitý Martok.
"Generále," začal Sisko, "potřebujeme si promluvit o ..."
"Sohk-vad!" řekl Martok a praštil rukou, ve které svíral dýku, do stolu. Pak se otočil tak rychle jak mu jeho brnění dovolovalo a opět odpochodoval.
Dax vzala do ruky dýku. "Ta je komandéra Keyboka."
Sisko na ní hleděl. "A proč mi ji dává?"
"Tím ti dává vědět, že je Keybok mrtev. Martok ho pravděpodobně popravil za nesplnění rozkazů."
Sisko otočil dýku ve své dlani a uvažoval o tom, že je to tak trochu jeho vina. 
"To znamená, že naše příští konfrontace s Klingony už nebude tak jednoduchá. Nějaké návrhy, starochu."

"Dokud tu Klingoni zůstanou, stanou se ještě horší věci. Cokoli chceš udělat, udělej brzy."
Sisko jí oplatil ironickým úsměvem.
"Curzone, připomeň mi, že jediní lidé, kteří mohou dlouhodobě jednat s Klingoni jsou jen Klingoni. Dej mi Velení Flotily."


Dny byly dlouhé, když nebyla žádná loď. Kde nebyla žádná loď, nebyl žádný prostor, žádný risk, žádná odměna, žádný smysl. Ta věc, víc než dopravní prostředek byla pryč.
Jistě byly tu další lodě. Ale žádná už nebude jako tato. Zatím novou nehledal.
Většina lodí "zemřela" při srážce nebo v boji, v kouli ohně. Stejně tak hvězdná loď Enterprise třídy Galaxy. Ztroskotala, ale při tom zachránila celou svou posádku. Nebyl to pro ni špatný konec.
Povrch této planety, planety Boreth, byl tak odlišný od toho kde Enterprise ztroskotala.
Veridian III.
Jsem Klingon. Taková oddanost lodi - to jsou lidské pocity, přesto je cítím. Jsem rád, že je cítím.
"Bratře Worfe?"
Kněz k němu zezadu přistoupil v prostém rouchu Borethského kláštera.
"Ano, mistře Lourne?"
"Sešel jsem dolů, abych se podíval jak pokračuješ ve cvičeních, a nalézám tě tady jak hledíš na oblohu. Proč nejsi v aréně?"
Worf pohlédl dolů do arény, kde právě bojovali dva tucty Klingonů.
"Toto je má Tichá hodina," bránil se Worf, skrývaje pravdu.
"Myslel jsem, že už jsi měl dnes dvě Tiché hodiny," řekl Lourn. Neposadil se, ale zůstal stát za jeho zády.
"Ne ... pouze jednu."
"A raději sis ji vybral znovu místo boje dole? Nerozumím."
"Mám Tichou hodinu," pozvedl hlas Worf, "protože nechci bojovat, a Ticho je pro mě jediná další možnost."
"Nejsi zrovna přátelský. Proč mi nechceš říct skutečný důvod?"
Worf pohlédl na bojující Klingony. "Zdá se mi to nesmyslné. Pěstní zápasy ... proč se s tím otravovat. Dítě s phaserem v ruce by zvítězilo nad arénou plnou svalů. Jak často se takové bitvy stávají. Život je víc než jen tohle. Tohle nemá nic společného se skutečným bojem. Tohle je jen sport.
"Bitva přijde vícekrát v tvém životě," odpověděl Lourn. "Pokud tě nenajde sama, půjdeš ji hledat sám. To je naše přirozenost."
"Chcete říct, že Klingoni se rozlétají po galaxii a způsobují konflikty pokud žádný nepřichází?"
"Je to naše přirozenost," řekl opět Lourn.
"Můžeme se povznést nad takovou přirozenost," odfrkl Worf."
"To jsou řeči lidské výchovy."
Worf se rychle otočil a pohlédl knězi do tváře. "V tomto klášteře učíte, že konflikt je nevyhnutelný, a že jeho odmítání je odmítáním reality, že v boji přežívá ten silnější. Planety obíhají kolem hvězd a inteligentní formy života se budou neustále střetávat. Ale já to viděl jinak. Hvězdná flotila mi ukázala jinou moudrost."
Lourn vyloudil zvuk, který měl být asi smíchem.
"Kolikrát jsi v Hvězdné flotile věděl, že je čas udeřit, ale přesto si se musel stáhnout?"
Worf pohlédl opět do arény, zmatený a naštvaný.
"Nejsi naživu díky moudrosti, Worfe," pokračoval Lourn, "jsi naživu díky štěstí. Flotila je složena z bázlivých pacifistů, kteří se bojí zaujmout jasný postoj. Dříve nebo později budou tak dlouho váhat udeřit až je to zničí."
"Hvězdná flotila bude bránit své území," snažil se Worf, "mnohokrát jsem je viděl říkat slova 'Tady je hranice. Nechoď dál.'"
"A přece nevíš, kde je ta hranice, nebo ano?" popíchnul ho Lourn. "Ty ani nevíš, proč dělají tu hranici. Jsi Klingon, Worfe. Nikdy nepochopíš jejich hranice. Byl jsi vychován lidmi a samozřejmě jsi převzal některé jejich způsoby, ale ty už nejsi dítě. Musíš odložit věci, v kterých se tví adoptivní rodiče mýlili. To nejsi ty. Máš tady problémy, protože odmítáš, že jsi Klingon."
Worf si připravil pěst a ohnal se dozadu po Lournovi. Ale Lourn už tam nebyl. Worfova pěst zasvištěla vzduchem.
"Vidíš?" řekl Lourn tiše. "Jsi Klingon a já jsem to věděl. Věděl jsem co by jsi mohl udělat. To jak jsi se netrefil, je tvoje skutečná přirozenost. Nemůžeš obhajovat Flotilu, když jí nerozumíš. Jsi Klingon. Nemůžeš být člověkem. Lidé vidí věci odlišně a to je důvod proč nevíš, kde kreslí své hranice. Je čas, aby jsi se s tím smířil a stal se plnohodnotným Klingonem. Worfe ... jsi na špatném místě."
Worf se na jedné straně nemohl na Lourna vztekat, protože dělal jen svou práci, na druhé straně byl na něj opravdu naštvaný.
Jeho myšlenky přerušil, výkřik dalšího příchozího Klingona. "Nadporučíku Worfe!"
"Ano, bratře Klasqu?" ptal se Worf, když se postavil.
"Bohužel, musíme přerušit vaší Tichou hodinu. Zdravím vás, Lourne. Nadporučíku Worfe, přišla vám úřední zpráva. Je od Velení Hvězdné flotily."
Worf pohlédl na Lourna a dal si pozor, aby po datovém disku nesáhl příliš rychle.
DEEP SPACE NINE. Ironicky, ne devátá stanice vystavěná Federací. Číslo 9 mělo něco společného s místním prostorem. 9 sektorů, 9 let pokusů tu postavit stanici, něco takového. Worf četl její historii, ale už zapomněl důvod.
Bylo příjemné mít opět na sobě uniformu Flotily.
 
Worf vystoupil z přechodové komory.
V tom někdo vykřikl.
"Nadporučíku Worfe!"
Rudolící obličej pod pískovými kudrnami. Vzpomínka na Enterprise se opět dostala do Worfovy mysli.

"Náčelníku O'Briene," pozdravil Worf. "Už je to dlouho."
"Příliš dlouho," řekl O'Brien. "Vítejte na palubě."
Oba zamířili k turbovýtahu.
"Ubytuji vás," řekl O'Brien. "A jak se daří zbytku posádky? Co kapitán?"
"Kapitán Picard je v pořádku. Jako všichni velitelé, i on nakonec pochopil proč musel ztratit loď. Civilizace na Veridian IV byla zachráněna, protože loď se obětovala. Každý kapitán by si přál takový konec pro svou loď."
O'Brien kývl. "A proto jsem se stal inženýrem. Raději lodě stavím, než je ničím. Jak to vzali ostatní z posádky?"
"Jsme důstojníci Flotily," řekl Worf, "bereme věci tak jak jsou."
O'Brien už se raději neptal, a tiše kráčel vedle Worfa. Prošli kolem Quarkova baru. Worf si všiml, že ho O'Brien navigoval co nejdále od baru. Quarkovu pohledu ale nic neuniklo: "To je to co tahle stanice potřebuje. Dalšího Klingona," slyšel Worf říkat Ferenga u baru.
Worf pohlédl na O'Briena. "To byl Quark?
"Zapomeňte na něj," řekl místo odpovědi O'Brien, "Přítomnost Klingonských útočných jednotek v jeho baru ho něco stála."
"Rozumím," odpověděl, i když mu to bylo v podstatě jedno.
"Nejprve se ubytujte," řekl O'Brien, "a pak se můžete přihlásit do služby."
"K majoru Kiře nebo komandéru Siskovi?"
"Vy to ještě nevíte? Sisko je teď kapitán."
"Skutečně ... potom se mi bude snadněji mluvit."
"Snadněji 'mluvit'?"
"Připadá mi přirozené oslovovat velícího důstojníka - kapitáne."
O'Brien se zasmál. "O tom můžu vyprávět. Služba na hvězdné lodi je schopna něco takového člověku udělat. Nezávidím vám. Vím proč Sisko požádal Velení Flotily, aby vás povolalo."
"Jednat s Klingony," odpověděl Worf.
"Přesně. Některé jejich jednotky jsou už pryč, ale stále se tady potulují. Když jsou Klingoni dlouho ve vesmíru, jsou velmi nevraživí. Jste tu, aby jste s nimi jednal."
"Nemějte strach, náčelníku," řekl Worf, "se mnou budou jistě jednat.
O'Brien se opět usmál.
"Řekněte mi, náčelníku, proč si kapitán Sisko myslí, že musí být s těmito Klingony 'jednáno'?"
"To nevím, ale jsem si jistý, že vám sdělí své starosti..."
"Ano, ale já bych rád věděl váš názor."
"Nevím jestli nějaký vůbec mám. Je tu ve vzduchu jasné nepřátelství. Klingoni dokonce ani nejednali jako ... Klingoni."
"Ano. Viděl jsem všechny ty lodě. Jsem si jistý, že se něco děje. Koneckonců, tajemství není zrovna silnou stránkou Klingonů."
"Ne, to ne. Ale můžete začít s vtipálkem jménem Drex. Trochu si strčil do Garaka."
"Váš Cardassianský krejčí?" zeptal se Worf.
"Jo, teď je zrovna krejčím. O Garakovi nikdy nic nemůžete říct s určitostí. Ale žije tady, je jedním z nás a není nám lhostejné, když našeho souseda někdo zmlátí."
"Jak víte, že ten útok sám nevyprovokoval?"
"Protože podle toho, co jsem slyšel, byl v tu dobu s Odem a Odo by mu nedovolil 'provokovat' kohokoli. Cokoli bylo řečeno si Klingoni vzali tvrději než měli. Vrhli se na Garaka v čtyřnásobné přesile."
"Čtyři na jednoho je nečestné," řekl Worf, "Ledaže já bych byl tím jedním."
"Nadporučík Worf se hlásí do služby."
Worf stál v Siskově pracovně před jeho stolem a očekával kapitánovy rozkazy.
"Je dobré mít vás na palubě, nadporučíku."
"Děkuji, pane," odpověděl Worf, aniž by se Siskovi podíval do tváře.
"Pohov, pane Worfe. S lítostí jsem slyšel o Enterprise. Byla to dobrá loď."
"Ano, pane. Dobrá? Nikdy nebyla lepší. Tahle loď byla válečník. Její smrt byla přiměřená."
"Chápu, že jste na dovolené," změnil Sisko téma rozhovoru.
"Ano, navštívil jsem Klingonský klášter na Borethu," odvětil Worf, který se také nechtěl bavit o lodích. "Mé diskuse s kleriky byly velmi poučné."
"Doufám, že nám odpustíte, že jsme vás odtrhli od studií. Pochybuji, že tento úkol bude trvat nějak zvlášť dlouho."
"Má dovolená byla téměř u konce."
"Už víte co budete dělat potom?" zeptal se ho náhle Sisko.
"Uvažuji o uvolnění ze služby," řekl po chvíli Worf, kterého tato myšlenka neustále pronásledovala.
"Skutečně? Nebude vám vadit když se zeptám na důvod?"
"Strávil jsem většinu svého života mezi lidmi. Nebylo to pro mě vždy lehké a po zničení Enterprise je to pro mě ještě těžší. Už si nejsem jistý, že patřím k této uniformě."
Sisko přešel na druhou stranu stolu.
"Pane, Worfe, kdybych řekl, že vás nepotřebujeme, lhal bych. Ale jestli nechcete převzít tento úkol ... pochopil bych to."
"Děkuji, pane," řekl Worf rychle. "Ale až do mého rozhodnutí, mám v úmyslu vykonávat svou práci."
"Jsem rád, že to slyším. Předpokládám, že jste četl moje hlášení o situaci."
Worf kývl.
"Nemohu si pomoc, ale mám pocit, že Martok mi neřekl celou pravdu o Klingonských úderných jednotkách. Je tu tolik nezodpovězených otázek."
"Pak se pokusím pro vás nalézt odpovědi," řekl Worf, jak od něj ostatně Sisko čekal.
"Dobře. Jestli budete potřebovat jakoukoli pomoc, dejte mi vědět."
"Ano, pane."
Worf se otočil k východu. Nepotřeboval rady co má udělat jako první. Je jen na něm co udělá.
"Nadporučíku," řekl ještě Sisko, než Worf prošel dveřmi. "Chtěl jsem jen říct... také jsem kdysi uvažoval o uvolnění z Flotily, ale teď vím, že kdybych to udělal, nyní bych toho litoval." Sisko chvíli hledal další slova. "Co chci říct je ... nedělejte žádná ukvapená rozhodnutí.
Sisko doufal, že to Worf pochopí.
"Děkuji, pane," řekl Worf, "budu o tom přemýšlet."
Garak něco kutil ve svém obchodě. Jako už mnohokrát před tím přemýšlel o svém životě. Když přišel na stanici mohl si otevřít bar, ale to by byla konkurence pro Quarka. Mohl si otevřít obchod s něčím jiným, ale on potřeboval něco stabilnějšího. Krejčí je potřeba pořád.
Usmál se, když si vzpomněl na Drexe. Ten hromotluk by měl informace získané od Garaka předat svému vůdci. Pravděpodobně bude pochválen. Ale pak, když pravda vyjde najevo - a to se časem určit stane - Drex bude vypadat jako obyčejný pěšák ve velké hře Cardassianského špióna a bude zneuctěn.
Garak se usmál znovu, když si představil co asi Klingoni Drexovi udělají. Byl zvědavý, jestli by se také nemohl zúčastnit. Stahování kůže, trhání jazyka....
Vzhlédl, když vešel další ze zákazníků, a jeho ruka se začala třást.
Klingon. Veliký. Neznámý.
Stál za stojany s ceremoniálními hávy a nezdál, že by si jich vůbec všimnul.
Že by byl pro Klingony tak důležitý, aby se rozhodli ho pronásledovat? Garak přistoupil blíž, ale zůstal na druhé straně stojanu.
"Mohu vám pomoci, pane?"
Klingon na něho pohlédl. "Ty jsi Garak."
Nebyla to otázka.
"Jsem rád když zjišťuji, že moje pověst roste. Mohu vám nabídnout nějaký oděv?"
"Ne, děkuji," řekl Klingon a dvěma kroky obešel stojan.
Uniforma Flotily! Důstojník?
"Jsem nadporučík Worf, Flotilní bezpečnost. Jsem tu abych vyšetřil vaše napadení Klingony."
"Ale ... není bezpečnost stanice Odova práce, poručíku Worfe? Už jsem mluvil s kapitánem Siskem, a předpokládal jsem..."
"Nejsem od staniční bezpečnosti, ale přímo od Hvězdné flotily.. Přišel jsem speciálně monitorovat akce Klingonů, a vy jste byl jimi napaden-"
"Speciálně," kývl Garak. "Vešli dovnitř, byli čtyři, nabídl jsem jim své krejčovské služby, a oni poněkud nevhodně reagovali. To je vše co vím. Možná bych vám mohl nabídnout šálek Gaghu?"
"Ne, děkuji."
"Nemyslím si to."
"Chci kávu."
"Chcete?"
"Ano. Se smetanou a cukrem."
"Já ... to udělám."
Garak zamířil k replikátoru, je to přece jen Klingon a nechtěl si ho pohněvat.
"Nechcete do kávy nějaká malá zvířátka ... myši, hmyz?" zavolal na něj.
Nadporučík se zamračil, ale klidně řekl: "Ne, děkuji."
Zvláštní. Copak tenhle Klingon nepozná urážku?
"Velmi dobře," říkal si Garak a otočil se zpět k replikátoru. "Kávu. Šlehačku a cukr. Žádné myši. Dobře, nadporučíku, ohlásil jsem napadení a doktor mě opět vyspravil, a můj život se pomalu vrací do normálních kolejí, jestli to tak můžu říct. Jestli si přejete vědět, co stalo, můžete ..."
"Četl jsem to hlášení. Zajímá mě to co v hlášení nebylo."
Takový tón. Garak se zachvěl. "A co si myslíte, že chybí?"
"Co od vás chtěli."
"Ode mě? Nemám představu. Předpokládal jsem, že se o Cardassiany nestarají. Někteří lidé jsou takoví, znáte to. Primitivové mezi námi ... Už jste viděl ty drahokamy zdobená zrcadla?"
Nadporučík Worf ignoroval odraz svého obličeje v zrcadle, které mu Garak nastavil jakmile vyslovil slovo 'Primitiv', a jednoduše řekl: "Tomu nevěřím."
"Nevěř..."
"Ne. A zjišťuji, že vaše pozice na stanici je velmi podivná. Jste vyhnanec, zřejmě ne dobrovolně. Co byste byl schopen udělat pro Cardassiany, aby vás zase přijali mezi sebe?"
Garak na něj krátce zíral. "Otevřel jsem Klingonům dveře. Co jiného by jste mohl od člověka očekávat?"
Garak se nahnul a podal Worfovi Kávu.
"Pane Garaku," řekl Worf klidně - klidně? -, "Pokouším se najít důvod, proč by si vás nějaká skupina Klingonů vybrala jako cíl. Civilista v exilu, který nemá přístup k staničním vojenským záležitostem. Takže bylo něco co od vás chtěli. A já chci vědět, jestli to od vás dostali nebo ne. Vyjádřil jsem se jasně. To samé očekávám od vás."
Garak byl klidným Klingonem zmaten.
"Co by jste udělal," naléhal Worf, když Garak neodpovídal, "aby jste se mohl vrátit mezi své lidi?"
"Nemám na takové služby ceník, nadporučíku."
"Něco skrýváte. Drex by na vás bezdůvodně nezaútočil. Něco víte, a přesto nám nechcete pomoct porozumět, co Klingoni plánují. Kapitán Sisko a jeho posádka vás chrání, nechávají vás tu navzdory možným následkům. Ještě vás neznám, a ani vás nerespektuji, pane Garaku. Mlčení je také zrada."
Tenhle voják se nechoval jako Klingon.
"Dobře," řekl nakonec a rozhodl, že si Worf zaslouží odměnu, "je to pravda, chtěli informace. Ale já jsem neudělal nic - nic, nadporučíku - co by poškodilo kapitána Siska nebo tuto stanici. Máte pravdu, nejsem zrovna šťastný, že jsem vyhnanec, a nemám v úmyslu jím zůstat navždy. Ale kdybych se rozhodl udělat 'něco', abych se dostal zpět, můžete mi věřit, že bych se tam dostal. Mám v úmyslu se vrátit, ale svými vlastními silami. Jakou cenu zaplatím? Vysokou, jistě, ale ne jakoukoli. Nevím co vás přivedlo do této uniformy místo do Klingonského brnění, ale myslím si, že víte o čem mluvím. Nikdo by neměl být ochoten zaplatit 'cokoli' za cokoli. Rozumíte? Myslím, že ano. Teď bychom se snad mohli obejít bez těchto věcí a najít vám pěkný oděv s historickou hodnotou. Tohle se nazývá sako Nehru ... jde dobře k Hessianským botám.
Nechte mě hádat. Klingonské krvavé víno."
"Švestkovou šťávu, chlazenou," řekl Worf a z výšky hleděl na překvapeného Quarka.
"Švestkovou šťávu? ... jak si přejete..."
Když barman odešel, Worf se naklonil nad pult a nepozorovaně si prohlížel okolí.
"Nadporučíku!"
Worf se otočil. Miles O'Brien k němu mířil s mladým mužem s úzkým obličejem a velkýma očima, v modré uniformě lékařů. Než k němu došli, Worf dostal svoji 'šťávu' (ve skutečnosti se jedná o slivovici).
"Doktor Julian Bashir," představil mladého muže O'Brien. "Nadporučík Worf," představil naopak Klingona Bashirovi.
Doktor držel v ruce házecí šipku.
"Máte chuť si zaházet?" ptal se Bashir, když uviděl Worfův pohled.
"Nehraji hry," snažil se Worf říct omluvně, ale moc se mu to nepodařilo.
"Je to jako poker," zavtipkoval si O'Brien. "jen se špičatými kartami."
Worf si uvědomoval, že by se měl cítit uražen, ale byl si také vědom pozorujících Klingonských očí v baru. "Dobře," zkoušel to dál O'Brien, "myslete na to jako na cvičení v míření."
"Smyslem je hodit šipkou a zarazit ji do desky támhle," řekl Bashir.
"Zamiřte na červený bod uprostřed," přisadil si O'Brien. Worf věděl, že Bashir zřejmě neví, že Worf byl vychován lidmi a proto ho nikdo nemusí poučovat, ale kvůli pozorujícím Klingonům se zdržel komentáře.
Uchopil šipku jako házecí dýku, a plnou silou hodil. Šipka nezasáhla střed, ale zato zajela dobrých pět centimetrů hluboko. Na podlahu spadlo několik třísek.
Postoupil kupředu, aby se podíval. S kývnutím směrem k šipce, k O'Brienovi a Bashirovi, se beze slova a s uspokojením odvrátil od hry. A pořád ještě držel svou sklenici se šťávou. Klingoni ho stále skrytě pozorovali.
 
"Myslel jsem, že to pacient nepřežije," zamumlal tiše Bashir.
Worf doufal, že doktora neurazil. Krátce zastavil, aby se vyhnul dvou ženám, které právě sestupovali po točitých schodech. Byli oblečeny do šatů princezen z pohádky, s vysokými špičatými klobouky a dlouhými závoji.
"Nemohu uvěřit, že jsi to udělala," řekla ta tmavovlasá a jak vrazila do Worfa, všiml si že na spáncích má puntíkatý vzorek - byl to Trill.
"Nedal mi jinou možnost," odpověděla druhá impulsivně.
Bashir k nim vzhlédl. "Co udělala?"
Trillka se usmála. "Zbila Lancelota!"
"Políbil mě!" řekla na svou obranu druhá žena.
"Ale on tě měl políbit."
"Ale hrála jsem přece vdanou ženu!"
Takže byli v simulátoru. Zřejmě nějaká klasická pozemská literatura. Rytíři. Sličné panny. Trillka snad, ale ta druhá určitě ne.
Obě teď zpozorovali Worfa a rusovláska rychle pohlédla na jeho uniformu a Klingonský pás. Její výraz se změnil.
"Nadporučík Worf," představil Klingona Bashir. "Tohle je nadporučík Jadzia Dax, a major Kira Nerrys, náš první důstojník."
Worf kývl majoru Nerrys. Ne, teď si všiml že je Bajoranka. Tedy majoru Kiře.
"Hezký klobouk," řekl.
Major si rychle strhla špičatý klobouk z hlavy, a odhalila své velmi krátké vlasy. "Takhle se normálně neoblékám," snažila si zachovat úctu, "byli jsme v simulátoru."
"To jsem předpokládal," a otočil se k Jadzii. "Vy jste byla Curzonem Daxem."
"To je pravda," řekla elegantní nadporučice, "a já také obyčejně nenosím tyto šaty."
"Curzonovo jméno mají moji lidé ve velké úctě."
Dax se usmála a řekla v čisté Klingonštině: "Ano, ale já vypadám mnohem lépe než on."
"To jistě," zamumlal nejistě Worf. "Omluvte mě."
Do baru právě vstoupil Drex se svými společníky.
"Co jsi mu to řekla?" zaslechl Worf Kiru jak se ptá Dax.
"Překladem by se to pokazilo," téměř zašeptala Dax.
"Tohle krvavé víno je studené," rozkřikl se náhle Drex na Ferengijského číšníka. "Přines mi jiné!"
Quark se přitočil k číšníkovi: "Udělej co říká," pak ale pošeptal, "ale účtuj mu to dvojnásobně."
Worf ho slyšel, a jen se divil, že Drex ne. Pak postoupil kupředu.
"Ty jsi Drex, syn Martokův."
"Správně."
"Já jsem Worf, syn Moghův."
Bez dalšího varování se k němu přitočil a srazil ho pěstí, až Drex tvrdě narazil na barový pult. Omráčený Klingon se oklepal a rychle vytáhl z opasku svou dýku. Worf ho ale dokázal opět trefit do obličeje a Drex padl v bezvědomí na podlahu. Worf věděl co se k němu blíží - skupinka ostatních Klingonů. Byli ale asi tak šokováni, že se k ničemu neodvážili. Worf sebral Drexovu dýku a zastrčil si ji za svůj vlastni opasek. Vyšel z baru přesně měřenými kroky.
Stanovil hranici.


"Vstupte."
Stalo se to velmi rychle.
Zvonek u dveří zazvonil. Worf si prohlížel věci, které měl před sebou.
Jeho bat'leth vedle phaseru Flotily, a obrázku jeho syna Alexandra. Pořád přemýšlel o tom jestli udělal dobře, že poslal Alexandra na Zem, po zničení jejich domova, lodi.
Masivní Klingon, který se vřítil do jeho kajuty vařil vztekem.
"Přišel jsem si pro synův d'k tahg. Dej mi ho nebo si ho vezmu sám."
Takový byl Martok. Udělej tohle a on udělá tamto.
Worf mu ho prostě podal.
"Teď když jste tady," řekl generálovi, "už to nepotřebuji."
Martok omráčeně hleděl na dýku. To bylo pro něj horší, než o ni muset bojovat.
"Oloupil jsi mého syna o čest," zaburácel, "jen proto, aby jsi přilákal mou pozornost?"
Worf mírně odvětil: "Nemůžeš někomu vzít to, co nikdy neměl."
Martok se ještě víc zachmuřil a ostře se podíval z pod svého hustého obočí. "Chceš říct, že můj syn nemá žádnou čest?"
"Říkám jen, že tvůj syn je zbabělec a lhář."
"A co jeho otec?"
"To se uvidí?"
Martok zaváhal a div nezačal koktat. "Řekni mi ... co jsem ti udělal, že jsem si u tebe vysloužil takovou neúctu?"
"Zločiny, které spáchaly tvoje jednotky, mluví za vše," odvětil Worf. Napadení Cardassianských občanů, zadržování a zkoumání lodí v neutrálním prostoru bez jakékoli provokace a ty - popravil jsi jednoho svého velícího důstojníka, protože odmítl vystřelit na loď Federace."
"Vše co jsme udělali, bylo v nejlepším zájmu Alfa kvadrantu."
"Musíte mě mít za blázna, když přede mnou vyslovujete tak průhledné lži."
Martok pochopil o co se Worf pokouší a udržel se pod kontrolou.
"Nechci se s tebou hádat," řekl generál.
"Ani já ne," připustil Worf. "Váš dům je velmi uznávaný, s pyšnou tradicí. Ale já potřebuji vědět, proč tu jste."
"Jsem zde z pověření samotného Gowrona. Plním jeho rozkazy. To je celé vysvětlení jaké Klingonský bojovník potřebuje," snažil se ho přimět kývnout Martok.
"Zapomněl jsi," řekl Worf, "že nejsem jen Klingonský válečník. Jsem důstojník Hvězdné flotily. A Hvězdná flotila vždy potřebuje vysvětlení."
 
"Už brzy jedno budete mít," vyhnul se odpovědi Martok, "ale do té doby věz, že - můj úkol určí osud celého Klingonského impéria. Zasáhni do toho a riskuješ zkázu nás všech!"


Worf bojoval a bojoval. Řekněte počítači, aby pro vás vytvořil opravdu strašného nepřítele a on odvede sqwělou práci. Worf neustále zvyšoval obtížnost, jen proto, aby zjistil, jestli existuje nějaká hranice. Hranice, ale na rozdíl od programů na Enterprise, neexistovala. Quark neměl svědomí.
 
"Měl byste svou levou paži držet o něco výš," ozval se náhle za ním ženský hlas. Byla to Dax. Worf trochu zaskočen se jen tak tak vyhnul další ráně od útočící příšerky.
"Nepamatuji si, že bych žádal o radu," řekl.
"Jen s snažím pomoc."
Worf se otočil ke útočícímu stvoření, a jedním zásahem mu rozpáral krk.
Příšerka se dematerializovala.
twotw35a.jpg (8834 bytes)
"Tak," řekla Dax, "jak se vám líbí program?"
"Shledávám ho adekvátní," zalhal Worf, skrývaje svůj těžký dech. "I když, byl jsem překvapen, když jsem nalezl Klingonský výcvikový program v tomto simulátoru."
"Je můj," řekla.
"Myslíte Curzonův."
"Ne. Myslím můj. Počítači, bat'leth."
Vedle Worfova se objevila další zbraň.
"Myslela jsem, že už musíte být unaven bojem s programy," řekl Dax.
"Nebyl by to férový zápas," odmítl Worf.
"Budu vás šetřit," usmála se Dax.
"Tak dobře," rozhodl se. "Braňte se."
Vzal do ruky svůj vlastní bat'leth. Byla to přece jen dívka, ne víc, jak z poloviny tak stará jako on. Ale on se za léta bojů s různými protivníky naučil, že síla a svaly nejsou vše, a to se také pokoušel říct Lournovi. Ale ona měla zkušenosti z mnoha životů. Osmi? Deseti?
Začali bojovat.
Worf udělal výpad, a Dax se ne neočekávaně vyhnula a zasadila úder na Worfovo rameno. Kdyby bojovali ve skutečnosti, oddělila by touto ranou hlavu od zbytku těla. Jeho paže znecitlivěla. Když ji opět začal cítit, otočil se, aby se jí opět postavil.
"Vidím, že jste nezapomněla vše co Curzon věděl o boji s bat'lethem."
"Několik triků jsem se naučila sama," usmála se Dax a vykryla další ránu.
Teď se jen bránila. To přimělo Worfa, aby postoupil kupředu a přenesl váhu jen na jednu nohu. To byla její chvíle. Málem se jí podařilo zasadit mu další ránu.
"Doufám, že se nedržíte zpátky jenom proto, že jsem žena," řekla. Pokud vám to pomůže, myslete na mě jako na muže. Byla jsem jím už několikrát."
Worf ji plně zaměstnal několika řádnými ranami, a nakonec ji zbraní podrazil nohy a Dax padla zády na podlahu.
"Máte pravdu. Pomohlo to," řekl zadýchaně Worf.
"Cítíte se lépe?" zeptala se Dax s úsměvem.
Worf se zamračil a pohlédl na ni.
"Předpokládám," pokračovala, "že váš rozhovor s generálem Martokem se nevyvíjel příliš dobře."
Worf natáhl ruku a pomohl ji vstát.
"Nebyl zrovna vstřícný," řekl. "A není jediný. Pokoušel jsem se kontaktovat kancléře Gowrona, císaře Kahlesse, dokonce i mého bratra, který zasedá ve Vysoké radě. Nikdo se mnou nechtěl mluvit."
Poprvé si uvědomil, že se mu zřejmě vyhýbají záměrně, kvůli jeho stykům s Flotilou, ale to by s ním mluvil alespoň bratr.
"Možná na to jdete špatně," řekla Dax jakoby četla jeho myšlenky. "Přece s tolika Klingony okolo, musí být aspoň někdo, kdo vaší rodině dluží laskavost."

"And the blood was ankle deep...
And the River Skral ran crimsom red
On the day above all days
When Kahless slew evil Molor dead!"

"Hah!"
Krvavé víno, písně, tradiční vzpomínání na minulá vítězství a mlácení do sebe lebkami, pak smích.
Smích má skrýt nastálou bolest.
Worf seděl s Huragou, starým spolubojovníkem jeho otce v temné místnosti a popíjeli, smáli se a zpívali.
"Tvůj otec a já," ztěží vyslovoval staroch, "jsme zpívali tyhle písně, ještě když jsi byl malý chlapec. Vyprávěl jsem ti už, jak tvůj otec zachránil čest našeho domu během krvavého sporu s Domem Durasovým?"
"Mnohokrát," pronesl Worf malátně, předstíraje, větší opilost než odpovídalo skutečnosti. "Plus dvakrát dnes."
"Je to dobrý příběh."
"Říkal jsi to."
"Tvůj otec byl veliký válečník. Má rodina mu dluží vše co má. Přál bych si, aby existoval způsob jak mu dluh splatit."
Worf se k němu naklonil a téměř zašeptal: "Existuje. Řekni mi proč jsou tady ty úderné jednotky. Skutečný důvod... ne ten který Martok řekl Federaci."
Huraga na něj pohlédl. "Skutečný důvod? Myslím, že máš právo to vědět. Jsi Klingonský válečník a bylo by špatné držet tě mimo bitvu. A že to bude úžasná bitva..." Huraga se odmlčel a přemýšlel o starých časech. "V galaxii existují rasy, Worfe," začal starý Klingon velmi pomalu mluvit, "které jsou stvořeny proto, aby se mezi sebou střetávali. Je to jejich přirozenost. Naše přirozenost."
Worf kývl. "Ano, ostatní mi to také říkali."
Pozdě si uvědomil, že to asi říkat neměl, ale Huraga si toho snad ani nepovšiml.
"A takový jsou Cardassiané. Pěstováni pro bitvu. Velcí. Podlí. Rozčilení. Panovační. Silní. A jsou si toho vědomi."
S každým dalším slovem Worf kývnul.
"Vzbouřili se na svém vlastním světě," pokračoval Huraga. "Vzpoura?" podivil se Worf. "Na Cardassii Prime?"
"Já bych se vzbouřil!" pozvedl Huraga ruce. "Vyřídil bych si to s těmi slabochy, kteří couvli před přímou výzvou!"
"Ano, já vím, že ano.."
"Srazil bych lebky z jejich zbaběleckých krků. Stáhli se, když měli nůž na krku! Udělal bych to!"
"Věřím ti, Hurago."
"Bojuj! Bojuj! Mlať je!" křičel Huraga a zapil to pořádným douškem vína. "Ale ani vzpoura by je nezachránila ... neznají svého nepřítele."
"Co tím myslíš?" naklonil se k němu Worf.
"Jejich nepřítel ... je Dominion. Ano, vidím ve tvé tváři překvapení. Také jsem byl šokován, ale je to pravda. Sám jsem mluvil s Gowronem a ten mi řekl, že na Cardassii proběhlo tajné svržení vlády, řízené těmi slizovitými narušiteli z Gama kvadrantu. Prosákli se dovnitř a teď jsou tady."
"Ale jak to víš? Viděl jsi měňavce? Viděl je snad Gowron?"
"Nemohou být spatřeni. Mohou se proměnit třeba v zeď. Ale jsou tady. Je to příliš zlé."
"Co tím myslíš?" zeptal se Worf.
"Jenom mrak stáří, Worfe. Žijeme už hodně dlouho v míru. Ti mladí válečníci nevědí, co to ve skutečnosti válka je. Jsem starý. Zažil jsem ji. Dostal jsem šanci prožít svůj život v době, kdy předstíráme, že tu žít nechceme. Ale my tu žijeme, Worfe. Všichni chtějí žít.... ale je tu problém s čestnou smrtí. Musíš zemřít, aby jsi to dokázal."
Huraga se uvolnil a hrubě se zasmál. "Worfe! Já vím co dělat! Měli by nás všechny staré válečníky poslat do boje! Jsme připraveni!" Opět se zasmál. "Armáda starých a nemocných! A nezapomenout na ošklivé ženy! Nemůžeme jít bez nich! Hah! Hah! Hah!"
Worf se začínal cítit nepohodlně, ale nevěděl, jak to zařídit, aby se mohl vzdálit.
"Tak přichází válka," pokračoval Huraga, "a my jsme povoláni, abychom rozmačkali měňavce před tím než jejich jed vteče do krve našeho kvadrantu. Cardassiané se vzbouřili. Nebylo to jednoduché. Obsidiánový řád byl bezmocný. Bylo to účelné a nebezpečné. Proč byli náhle vykopnuti? Zamíchala se do toho další síla, větší než populace Cardassie. Toto je jediná odpověď. Dominion je tady, Worfe ... ty a všichni ostatní mladí válečníci budete proti nim muset bojovat ... a musíte je všechny zabít."


Nepřítel se materializoval přímo vedle něho. Nepozorovaně. To by mohlo znamenat konec Alfa kvadrantu.
"Odsud svrchu to vypadá jednodušší, že ano?" zeptal měňavec.
Worf stále hleděl z horní Promenády na dolní část a sledoval zejména Klingony. Nesnášel s jakou účinností se Odo dokáže nepozorovaně přiblížit a proto řekl: "Jestli chcete začít konverzaci, měl byste si najít někoho jiného. Byl bych raději sám."
"Možná," odpověděl měňavec, "ale nemůžete takhle zůstat navždy. Dříve nebo později si budete muset promluvit s kapitánem Siskem. Ať už jste o Klingonech zjistil cokoli, měl by být první kdo se o tom dozví."
"Vy mě sledujete?"
"Jako šéf bezpečnosti, je mou prací pozorovat obyvatele stanice. Od chvíle co jste přišel, poslal jste přibližně pět zpráv denně na Klingonský domovský svět ... ani na jeden nebylo odpovězeno."
Worf si uvědomil, že Odo do něj vidí víc než si myslel.
"A pak večer," pokračoval Odo, "jste se setkal s Klingonským důstojníkem ve vaší kajutě. A od té doby už jste neposlal žádnou zprávu. Vlastně jste vůbec ve svém vyšetřování nepokročil."
"Nic z toho není vaše věc," řekl tvrdě Worf.
"Bezpečnost stanice JE moje věc a vaše jednání mě přivádí k závěru, že jste vyšetřování vzdal. A v tom případě je mou povinností případ převzít ... a nebo jste něco zjistil něco tak zneklidňujícího, že váháte, zda to sdělit kapitánu Siskovi." "Nezajímají mě vaše závěry."
Ale při tom pochopil, že mu Odo dal šanci, aby to Siskovi sdělil sám. A pokud by tak neučil, udělá tak Odo.
Worf se jakoby mimoděk posunul o kousek dál od Oda.
"Nadporučíku," zavolal za ním Odo. "Chtěl jsem jen říct, že chápu čím procházíte. Také jsem si musel vybrat mezi službou a loajalitou k mým lidem."
"Četl jsem záznamy bezpečnosti Flotily," odvětil s nezájmem Worf.
"Ve skutečnosti, pane Worfe, je mi jedno jak si vyberete. Ale dlužíte kapitánu Siskovi alespoň to, aby jste mu řekl na které straně stojíte," řekl Odo monotónně, "dřív než bude pozdě. Užijte si výhled."
"Pane Worfe..."
Sisko propustil z kanceláře důstojníky, kteří mu právě podali hlášení o integritě vnějšího trupu a otočil se k Worfovi. Obešel stůl a dal mu tak chvíli, aby si promyslel co řekne, protože jasně viděl, že ve Worfovi probíhá jakýsi vnitřní boj.
"Kapitáne..." přinutil se nakonec Klingon k řeči.
Jednu chvíli se Sisko obával, že Worf nemá co hlásit a jenom jde oznámit své selhání. Ale nebylo to tak.
"Ano, nadporučíku?" kývl trpělivě.
"Novinky ... nejsou dobré."
"Přestal jsem očekávat dobré zprávy, když se odmaskovaly úderné jednotky Klingonů, nadporučíku," kývl Sisko. "Jsme důstojníci Hvězdné flotily. Dokážeme se vyrovnat se špatnými zprávy. Máte pro mě hlášení?"
Worfův obličej změnil barvu. Nebyly to rozpaky? Hanba?
"Pokračujte, nadporučíku," naléhal Sisko. "Ať už jste objevil cokoli, není to vaše chyba."
"Ne," řekl Worf, a náhle poprvé pohlédl Siskovi do očí, "Ale je to jednání mých lidí ... jiných Klingonů. Všech Klingonů. Všech ... kromě mě."
"To je rasistické žvanění," cítil s ním Sisko, "a vy to víte jinak by jste nenosil tuto uniformu. Teď mi podejte hlášení."
Worf byl v rozpacích, tentokrát možná v opravdových.
"Pane ... bohužel vás musím informovat o hrozící invazi Klingonů."
"Invaze k nám, tady?"
"Ne, pane. Invaze Klingonského impéria ... do Cardassie."
Sisko opět obešel desku svého stolu. "Cardassii? Proč by chtěli Klingoni napadnout Cardassii!"
"Podle mých informací," přinutil se Worf, "na Cardassii Prime proběhla revoluce. Centrální velení bylo vyměněno a moc přenesena na civilní úřady."
"I kdyby byl váš zdroj pravdivý, co to má společného s Klingony?"
Worfovi oči se zúžili. "Gowron a Vysoká rada věří, že převrat byl řízen Dominionem."
"Mají nějaké důkazy?"
"Žádný o kterém bych věděl. Ale jsou přesvědčeni, že civilisté nemohli převzít kontrolu nad Centrálním Velením bez pomoci z vnějšku."
"Takže útokem na Cardassii, si myslí, že ochrání Alfa kvadrant před Dominionem."
"Tak tomu věří," přitakal Worf.
Sisko se dotkl svého komunikátoru. "Sisko volá Dax. Kontaktujte generála Martoka. Řekněte mu, že se s ním musím okamžitě setkat."
"Ano, pane."
"Pane Worfe, vím, že to pro vás není lehký úkol," začal Sisko.
"Ne," zněla odpověď, přesně podle očekávání. "Ale věděl jsem, že ten den musí přijít. Od té doby co jsem se připojil k Hvězdné flotile, jsem věděl, že mohu být přinucen vybrat si mezi Federací a Klingonským impériem."
"Možná ještě toto rozhodnutí nebudete muset udělat. Nemyslím si, že je tu jakýkoli důvod, aby jste tu zůstal se mnou, zatímco budu jednat s Martokem."
Worf hleděl na Siska. Třetí cesta.
"Raději bych zůstal tady," řekl po chvíli. "Nemohu se vyhýbat odpovědnosti, za to co jsem dnes udělal."
"Nazývejte to jak chcete. Pojďme."
"Musím poblahopřát vám a vaší výzvědné službě, kapitáne."
Generál Martok se rozvaloval v křesle konferenční místnosti naproti Sikovi. Worf seděl vedle svého kapitána.
"Jednou," pokračoval Martok, "mi musíte prozradit, jak jste odhalil naše plány."

Worf se pohnul trochu dopředu. "Generále, já..."
"Jak jsem informace získal není důležité," přerušil ho rychle Sisko.
"Já myslím, že ano, a Gowron bude stejného názoru."
"Generále," pokračoval Sisko, jakoby Martok nic neřekl, "chci aby jste odvolal ten útok."
 
"A co navrhujete, abychom místo toho udělali? Zůstat stát a nechat Dominion ovládnout Alfa kvadrant?"
"Nemáte žádný důkaz, že na Cardassii jsou Zakladatelé," přešel do útoku Sisko.
"Změna vlády je dostatečným důkazem."
"Co když nemáte pravdu?" vložil se do toho Worf
"To by bylo politováníhodné ... pro Cardassiany."
"Generále," pokračoval Sisko, "radím vám, aby jste si to ještě rozmyslel. Rada Federace informovala Gowrona, že pokud budou útoky pokračovat, ohrožuje to naši smlouvu s Klingonským impériem."
To byl přímý úder.
"Věřte mi, kapitáne, v žádném případě si nepřejeme znepřátelit si vaše lidi."
"Tak odvolejte ten útok."
Martok se zdál, že o tom uvažoval.
"Poradím se s Gowronem. Budete mít jeho rozhodnutí během hodiny."
Martok vstal a zamířil ke dveřím. Ale před odchodem pohlédl na Worfa. Nebylo pochyb o tom, že ví, co Worf udělal. Bylo to jako výzva, aby se přidal.
Když se za Martokem zavřeli dveře, Sisko řekl: "Nejste jedním z nich. Nenechte je, aby vás mátli."
Worf na něj chvíli hleděl.
"Ale oni jsou mou součástí, a během následujících dní budu muset zjistit, jak velkou částí."
Ozval se poplachový signál. V OPS ho potřebují.
"Je to jen genetika, nadporučíku. Kdybychom se řídili jen podle genetiky, byli bychom jen bakteriemi. Pojďte se mnou."


Když oba vyšli na OPS. Dax, Kira a O'Brien právě hleděli na hlavní obrazovku.
"Kapitáne, raději byste se měl podívat na tohle," řekla Dax, aniž by se k němu otočila.
"Hlášení," štěkl Sisko.
"Jakmile se generál Martok přenesl zpět na svou loď," vyslal zprávu Klingonské flotile. Bylo to pouze jedno slovo. N'Cha.
Sisko se otočil na Worfa, stejně jako ostatní.
"'Začněte'," přeložil Worf.
"Zaznamenávám velice silné zlomy v podprostorovém poli," ozval se O'Brien. "Klingonské lodě přešli na warp."
"Můžete promítnout jejich kurz?" zeptala se Kira.
"Podle vektoru podprostorového rušení, bych řekl, že míří na 2-6-9 tečka 0-3-2."
Čísla byla pro Siska jasná. "Přímo do srdce Cardassianského impéria."

Konferenční místnost.
Všichni vyšší důstojníci seděli kolem stolu. Lidé. Trill. Bajoranka. Klingon a měňavec. Hotový cirkus.
"Rada Federace se pokouší spojit s Gowronem, ale až do teď bezúspěšně. Nejméně do té doby, než se jim podaří s ním promluvit, je nám nařízeno se nevměšovat."
"Bajoranská vláda souhlasila nechat toto rozhodnutí na Radě Federace," řekla Kira oficiálně.
Julian Bashir pohlédl na Siska. "To znamená, že nebudeme varovat Cardassii?"
Sisko uhnul pohledem.
"Klingoni jsou stále našimi spojenci," pomohla mu Dax, "Jestli budeme varovat Cardassiany, zradili bychom Klingony."
"Navíc," přidal se O'Brien, "co když mají Klingoni pravdu. Co když Dominion kontroluje vládu Cardassianů?"
"Pokud by mí lidé, chtěli převzít moc nad Cardassií," přitakal Odo, "udělali by to přesně tímto způsobem."
"Převrat se klidně mohl stát i bez pomoci Dominionu," řekla Kira. "Cardassianské disidentské hnutí, sbíralo sílu roky. A teď když je Obsidiánový řád mimo hru, mohli nakonec uspět."
"Existuje mnoho Klingonů, kteří říkají, že už byl příliš dlouho mír," vložil se do toho Worf, který stále jednal jako baktérie. "Že musí expandovat, aby se přežilo. Strach z Dominionu dává mým lidem omluvu, aby mohli dělat to pro co se narodili. Bojovat ... a dobývat."
"Jestli jsou tak dychtiví po boji," řekl odměřeně Sisko, "kdo říká, že se zastaví u Cardassianů?"
"Jejich dalším cílem může být kdokoliv," kývla Kira. "...dokonce i Federace."
"Kdybych byla ty," řekla jí Dax, "měla bych větší strach o Bajor. Přemýšlejte. Co budou mít Klingoni z toho, že porazí Cardassii, když nebudou kontrolovat Červí díru?"
"Jestli se mí lidé vrátí ke starým způsobům," souhlasil Worf, "nikdo nebude v bezpečí."
Sisko vstal a pohlédl na pole hvězd venku.
"Pak musíme zajistit, aby se to nestalo," řekne Sisko.
"Jak?" zeptal se O'Brien. "Tak jak to vidím já, máme jen dvě možnosti, a jednu horší než druhou. Pokud zůstaneme stát a nebudeme dělat nic riskujeme, že se staneme dalším cílem Klingonů. Ale pokud porušíme rozkazy Flotily a budeme varovat Cardassiany, můžeme skončit tak, že začneme svoji vlastní válku s Klingony."
"Což znamená, že potřebujeme třetí možnost."
Všichni se na něj podívali, pak se podívali na sebe a opět na něj, jako by měl to řešení právě vytáhnout z kapsy.
Sakra, vždyť on vůbec žádné kapsy nemá.
Garak byl právě ve svém obchodě, kde se Mornovi pokoušel prodat chrániče na uši z Vitarianské vlny. V tom se ozval kapitánův hlas z interkomu: "Pane Garaku, rád bych, aby jste se okamžitě dostavil do konferenční místnosti. A vezměte si sebou své krejčovské nástroje."
Garak vešel a zůstal překvapením stát. Očekával kapitána Siska a ne všechny nejvyšší důstojníky stanice. Dax právě hovořila: "V celku vzato tady mluvíme o stovce lodí, v první vlně."
"Omlouvám se," řekl Garak, a hlavou mu proběhla myšlenka, jestli to skutečně byl Siskův hlas a nějaká chyba počítače. "Neruším?"
Na druhém konci dlouhého stolu vstal Sisko.
"Chtěl bych, aby jste mi vzal míry na oblek."
Garak se překvapeně rozhlédl po ostatních. "Teď?"
"Zrovna teď."
"Ale, kapitáne, já už vaše míry mám-"
"Vemte je znovu," a odstoupil od stolu, aby to Garak mohl udělat. "Co jste říkala, nadporučíku?" obrátil se k Dax.
Dax mluvila zřetelně, velmi zřetelně.
"Právě jsem říkala, že Klingoni vyslali téměř třetinu svého vojska na tuto invazi."
Sisko se otočil, aby mohl pohlédnou na Klingona v uniformě. "Jak ještě dlouho, než dosáhnou cíle?"
 
S neklidným pohledem na Garaka, se velký Klingon zdál, jakoby zaváhal. "Podle našich předpokladů," řekl nakonec, "úderné jednotky vstoupí do prostoru Cardassie během hodiny."
Měřící nástroje v Garakových rukou se proměnili v led, který ho pálil jako oheň. Ale možná, že to jen jeho kůže byla tak chladná.
Garak pohlédl na Siska a byl si vědom, že jeho zděšení musí být na něm patrné. Sisko, ale neměl jinou možnost. Musel se spolehnout na tohoto Cardassianského exulanta. Musel dodržovat písmo zákona, ale také následovat jeho ducha a to trochu jiným způsobem.
"Nezapomeňte kolem pasu," řekl Sisko, "Myslím, že jsem něco shodil." (Pozn.: A já myslím, že pořád a pořád tloustne. :-))
"Ne, ne..." sbalil si Garak svůj kufřík a o krok odstoupil od rozložitého muže. "Děkuji vám, kapitáne. Myslím, že mám vše co jsem potřeboval."
"Podívejte. Je mi jedno co jste o mě slyšel, a je mi jedno jak dlouho je můj komunikační kód neplatný. Chci mluvit s Gulem Dukatem a budu s ním mluvit. Mám pro něj velmi důležité novinky. Doručím mu tuto zprávu během hodiny buď skrz tebe nebo skrz někoho jiného. A když Dukat zjistí, že vy, jeho podřízený, jste mě nechtěl k němu pustit, vaše kůže se stane novým potahem jeho velitelského křesla na vlajkové lodi! Pusťte ... mě ... k němu!"
Museli mu naslouchat. Držel ve svých rukou nevybuchlou bombu.
"Garaku," objevil se na obrazovce Dukatův obličej.
"Gule Dukate," řekl Garak, překvapen, že se mu to povedlo. "Mám pro vás velmi důležité informace."
"Garaku, plýtváš mým časem. Jsi na té zapomenuté hroudě už mnoho let. Teď jsi jedním z nich. Proč bych ti měl naslouchat?"
"Jsi nenasytný idiot, Dukate. Ale tohle ti neuškodí. Poslouchej mě. Klingoni seskupili sílu s kterou chtějí ... zaútočit na Cardassii."
Dukatovi došla slova.
"Klingoni? Proč by nás Klingoni napadali?"
"Podle mých zdrojů, věří, že Cardassii teď vládnou Zakladatelé."
"To je smešné," nevěřícně zakroutí hlavou Dukat.
Skvělá ukázka základní reakce, ale Garak nepokrytě ukázal své podezření.
"Skutečně?" řekl pomalu.
"Garaku, musíš si promluvit se Siskem!" řekl Dukat. "Řekni mu, že musí najít způsob jak Klingony zastavit. Cardassie má v této chvíli už tak dost problémů."
"Máte potíže udržet civilisty na uzdě?" usmál se škodolibě Garak. Dukatův obličej zpopelavěl. "Jak o tom víš?"
"Obávám se, že po pádu Obsidiánového řádu, už Cardassianská ostraha není to co bývala."
"Ano," souhlasil Dukat, "hanba na Řád. Myslím, že zde není příliš velká poptávka po nezaměstnaných špiónech. Vypadá to, že budeš lemovat, ženské šaty až do konce svého života."
Garak se s vypětím sil dokázal nepřestat usmívat.
"Můžeme tu sedět celý den a připomínat si jak se nenávidíme," řekl nakonec. "Ale ty už nemáš čas. Klingonská flotila dosáhne Cardassianského teritoria za méně než jednu hodinu. Takže navrhuji, aby jste se na ně připravili."
Garak náhle vypnul spojení. Dukat by mu mohl uvěřit nebo taky nemusel.
Loď po lodi se Klingonská flotila vyhoupla ze podprostoru.
"Drexi," křikl Martok, "stav útoku na ty předsunuté stanice?"
"Všechny lodě hlásí úspěch," řekl jeho operační důstojník. "Stanice jsou obsazeny."
"Myslel jsem si to. Řekni jim, aby zastavili palbu a šetřili kapacitu zbraní. Připravte se přemístit ke Cardassianským koloniím."
"Velmi dobře," řekl Drex.
Palba byla zastavena a ke stanicím se přiblížili nákladní lodě s jednotkami, které obsadí stanici.
"To není nejlepší strategie," řekl Martok.
"Pane?" vzhlédl Drex.
"Jen přemýšlím, Drexi. Měli bychom jít podle jiné strategie. Pevně a ostře, a najednou, jako nůž. Měli bychom vyrazit přímo na Cardassii Prime, obsadit jejich domovský svět, převzít kontrolu nad vládou a popravit politické vůdce. Tak by to mělo být ... ale my to udělat nemůžeme."
Drex se téměř šeptem zeptal: "Kvůli měňavcům?"
Martok zúžil oči. "Jsou děsiví, že ano? Nepřítel, který se dokáže tak dobře zamaskovat. A protože jdeme proto nim, musíme zaútočit na všech frontách v plné šíři. Jediný způsob jak je najít, je obklíčit je. Musíme si být jistí, že žádná loď neopustí Cardassianský prostor. Takže postupujeme v této dlouhé, dlouhé linii, a ničíme vše co se pokouší uniknout."
Drex kývl. "Pane, nikdy jsme neobjevili jediného měňavce, že ne?"
Martok se zasmál a plácl svého prvního důstojníka po zádech. "Znáš mě příliš dobře, Drexi! Budu tě teď muset zabít!"
A znovu se rozesmál. Tentokrát se Drex také trochu usmál.
"Ne, ani jediného," potvrdil konečně Martok.
"Možná se skrývají. To je konec konců to co umějí nejlépe."
"..Drexi .... a možná že vůbec neexistují. A to mě nutí k zamyšlení."
"O tom proč Impérium útočí na Cardassii, když tu není žádný viditelný nepřítel?"
"Ano, přesně tak. A proč mi Gowron nedovolil zničit Deep Space Nine, když jsem měl šanci. Ale teď si myslím, že vím co zamýšlí. Je velmi jednoduchý způsob jak udržet Dominion mimo Alfa kvadrant."
"Zničit Červí díru," pochopil Drex.
"Ano," souhlasil Martok "Spálit jediný most. Proč ne?"
Drex pohlédl na kontrolky. Už to nebyli Cardassianské stanice, ale Klingonské.
"Pak ale nevím ... jaký je skutečný důvod invaze? ... Pouze dobývání?"
"Zní to dobře, že ano. Ano ... ale je tu také možnost, že někteří Zakladatelé jsou skutečně zde. Ale neviděl jsem po nich ani stopy. Možná že válka mezi Klingony a Cardassií byla nevyhnutelná a i v tomto případě je to perfektní."
"Ale co když od Zakladatelů hrozí skutečné nebezpečí?"
"Všechno má svůj čas, Drexi. Nejprve dobijeme Cardassii. Pak ostatní přilehlé systémy, když budeme jakoby oficiálně pronásledovat měňavce. A když bude Alfa kvadrant celý Klingonský pak vtrhneme Červí dírou do Gama kvadrantu. Proto nechtěl Gowron tu stanici zničit. Proto aby sloužila nám jako základna."
"Ale měňavci..." namítal Drex, "jsou tady."
"Nejsou to bohové, Drexi. Naši vědci zjistí, jak proti nim bojovat. Čeká nás čest a sláva."
"Generále, stanice jsou obsazeny našimi lidmi a flotila je připravena s přesunout," přerušil ho Drex.
"Všem lodím, utvořte formaci a přejděte na warp 6. Cíl, Cardassianské kolonie, sektor 2." Pak se otočil na Drexe. "Jaký je předpokládaný čas příletu?"
"Přibližně 4 hodiny při warp 6, generále." "Generále," ozval se spojovací důstojník. "Přišla zpráva od kancléře Gowrona."
"Osobní?"
"Ne, pane."
"Přečtěte ji."
"Gowron přiletí do tohoto sektoru ... setká se s vámi u Cardassianských koloniích ... připravte se na slávu."
"Potvrďte příjem," řekl Martok a praštil zuřivě do opěradel křesla. "Chce všechnu slávu, která má patřit nám!"
"Ale co můžeme dělat," řekl Drex, "můžeme jen doufat, že si zásluhy nechce připsat všechny."
"Pokud se o to pokusí, budu s tím muset něco udělat," řekl Martok.
OPS.
Na displayi konzoly OPS bylo vidět Bajoransko-Cardassianskou hranici, která teď byla zaplněna Klingonskými loděmi.
Ze Siskovi pracovny se ozývaly hlasy, jak kapitán s někým mluvil. Ne s někým, ale s Radou Federace. Celá posádka očekávala až rozhovor skončí.
"Podle Klingonské komunikace," přerušila ticho Kira, "jsme pochopili, že nejvzdálenější Cardassianské kolonie byly obsazeny téměř okamžitě. Ale, teď když byla mobilizována Cardassianská flotila, Klingoni se setkávají s větším odporem."

"Hmmm..." řekla Dax, "Skoro to vypadá, jako by Cardassiany někdo varoval."
Nikdo se jejímu vtipu nezasmál.
"Doufejme," pokračoval Kira, "že to přiměje Klingony, aby si ještě jednou rozmysleli, co dělají."
"To není pravděpodobné, majore," řekl Worf a promluvil tak poprvé po půl hodině. "Teď když bitva začala, Martok a jeho jednotky se upnou pouze k vítězství."

Sisko konečně vyšel ze své pracovny.
Po několika sekundách ticha se O'Brien zeptal: "Tedy? Co rada Federace říkala?"
"Rozhodli se odmítnout Klingonskou invazi. Jako odpověď, Gowron vypověděl všechny obyvatele Federace z Klingonského impéria a odvolal své velvyslance ve Federaci."
"Říkáte, že přerušil diplomatické styky?" ptala se Kira.
"Udělal víc než to," řekl Sisko a pohlédl postupně na všechny a skončil u Worfa. "Klingoni odstoupili od Khitomerské smlouvy. Mírová smlouva mezi Federací a Klingonským impériem ... skončila."

"Kapitáne, tomuhle neuvěříte," řekl O'Brien skloněn nad svou konzolou.
"Klingonská loď se právě odmaskovala na horním pylonu 3 a žádá o povolení 'zakotvit'. Tvrdí, že na palubě je kancléř Gowron a chtějí mluvit pouze s panem Worfem. Osobně."
"Vysuňte kotvící svěráky, pane O'Briene," řekl Sisko, "Ale řekněte jim ať zůstanou na palubě lodi dokud jim nedám povolení."
"Je to od nich velmi riskantní, přiletět sem v době, kdy už smlouva neplatí," řekla Kira.
"Mohli bychom je uvěznit," navrhla Dax, "uvěznit celou posádku."
Kira pohlédla na Siska. "Nebo na ně můžeme vypálit a nikdo nás nemůže popohánět k odpovědnosti. Buď jsou to naši spojenci nebo nejsou! Nemohou být obojí!"
"Může být zajímavé zjistit," pokrčil rameny O'Brien, proč sem přiletěl sám kancléř a chce mluvit pouze s jednou speciální osobou."
"Musíte si s ním promluvit, pane Worfe," rozhodl po krátké chvíli Sisko. "Nebudu vám nařizovat, aby jste šel na palubu Klingonské lodi. Přinejmenším ještě ne. Mohu požadovat, aby Gowron přišel na palubu stanice a řekl to co chce nám oběma."
Worf o tom chvíli přemýšlel.
"Mohla by to být obyčejná msta," uvažoval Sisko. "Můžete jít na smrt."
"To Gowron nedovolí," řekl Worf, "jsme blízcí přátelé. Ale mohou mne použít jako rukojmí, a vy nebudete moct nic dělat. A navíc, kdybych tam nepřišel, zbabělost by byla spojena s mým jménem, stejně jako se všemi od Flotily."
"Kolik toho máte s Gowronem společného?" zeptal se Sisko, "Proč by vás chránil? Nemohu uvěřit, že přátelství pro něj znamená tolik, když tolik chce začít válčit."
"Gowron mi pomáhal obnovit mou čest, když jsem ji ztratil. On a já si toho ... mnoho dlužíme."
Worf nepohlédl Siskovi do očí a doufal, že se ho na ten dluh vyptávat nebude.
"Chci to skončit. Řekněte Gowronovi, že bude muset podstoupit to riziko. Přikažte mu, že pokud s vámi chce mluvit tak ať se dostaví sem."
"I to může být riskantní," namítl Worf, "ale Klingonská flotila se na to nebude dívat tímto způsobem, pane. Zvěsti se šíří rychle. Musíme před Gowronem vystupovat neohroženě. Chci jít na jeho loď."
"V pořádku," řekl Sisko, "rozhodněte sám, co mu řeknete. A bude to moje odpovědnost, jestli se něco nepovede."
"Raději bych převzal i odpovědnost, pane," namítl Worf.
"Není vaše, aby jste ji mohl převzít. Připravte se vstoupit na palubu."


Worf vešel na můstek Klingonské lodi. Gowron, kancléř Vysoké rady a vládce Klingonského impéria se otočil od konzoly nad kterou byl skloněn.. Byl vysoký jako Worf a stejně temný. Jeho oči měli výraz šílence.
"Kancléři Gowrone," začal Worf, "přál jste si se mnou mluvit."
Očekával potíže, ale stal se pravý opak.
twotw45b.jpg (8157 bytes) "Worfe! Je sqwělé tě opět vidět." Gowron přistoupil blíž a Worfa objal.
"Vždycky jsem ti říkal," pokračoval, když zase o krok ustoupil, "že ti ta uniforma jednou přinese potíže."
"Zdá se, že jsi měl pravdu," přiznal Worf a dal si pozor, aby hleděl pouze na Gowrona. "Ale já se nebudu omlouvat za mé-"
"Ano, ano. Vím, že jsi udělal to, co jsi pokládal za správné. A i když sis tím udělal nějaké nepřátele, ujišťuji tě, že já nejsem jedním z nich."
"Mám radost," řekl Worf, kterému se znatelně ulevilo, "tvoje přátelství pro mě mnoho znamená."
"A tvoje pro mě. Už je to příliš dlouho co jsi bojoval po mém boku. Teď ten čas přišel znovu. Vykonáme v nadcházejících dnech velké skutky. Skutky hodné písní."
Worf na něj zíral. Riskoval přílet na stanici, jen proto, aby vyzvedl dalšího válečníka. Čekal, že se Gowron začne smát a řekne, že to byl vtip.
"Chcete, abych šel s vámi proti Cardassii?" zeptal se Worf.
Gowron natáhl ruku.
"Copak to není nejlepší cesta, jak očistit jméno v očích svých lidí? Pojď se mnou, Worfe ... sláva tě očekává na Cardassii."
Worf mlčel.
"Worfe, proč tu stojíš jako němý d'blok? Nabídl jsem ti šanci k získání slávy. Všechno co máš teď udělat je, se jí chytit."
Worf dlouze přemýšlel a pak pohlédl Gowronovi do tváře. "Pokud existuje nějaká sláva, která má být získána," řekl pomalu, "budeš si jí muset získat sám. Nemohu s tebou jít, Gowrone."
Na tváři kancléře se objevil nefalšovaný šok.
"Samozřejmě, že můžeš," naléhal, a obsáhl rukama celý můstek. "Tady je místo kam patříš!"
"Nemohu opustit své místo," odvětil Worf jednoduše.
"Ty už nemáš žádné místo," rozkřikl se Gowron. "Na stanici už pro tebe není místo! Žádný důvod, aby jsi nosil tuhle uniformu!"
"Složil jsem přísahu věrnosti-"
"Federaci!" vyštěkl Gowron, jakoby to pro něj znamenalo jen prázdné slovo.
Worf na něj nevěřícně zíral. "Chceš mě přinutit, abych porušil své slovo?"
Oba si chvíli hleděli do obličeje.
"Tvoje slovo?" zavrčel Gowron. "za co stojí tvoje slovo, když ho dáš lidem, kteří nemají ani ponětí o cti. - Kdo odmítal pohnout prstem, když Klingonští válečníci prolévali svou krev na svou obranu! Říkám ti, že oni nemají žádnou čest!"
Nahnul se k Worfovi a jeho hlas byl plný vzteku. "A ty jim vůbec nic nedlužíš."
"Není důležité co jim dlužím," protestoval Worf, "Jde o to co dlužím sám sobě. Worf, syn Moghův, nikdy neporuší svoji přísahu."
"A co tvůj dluh ke mě?" zeptal se Gowron. "Vrátil jsem ti tvé jméno, dal tvé rodině křeslo ve Vysoké radě. A takhle ... mi odplácíš?"
Worf na něj bez zaváhání neohroženě pohlédl. "Je pravda, že ti toho mnoho dlužím. Dal bych za tebe svůj život. Ale útok na Cardassii je špatný a nemohu ho podporovat."
Gowronův výraz ztvrdnul. Viděl, že narazil. Worf si také teď uvědomil, že Gowron riskoval nejenom svůj život a svou loď, když si pro něj přiletěl, ale také svou čest. A teď mu hrozilo, že mezi svými muži ztratí respekt.
 
"Worfe," začal znovu, "vždy jsem o tobě uvažoval jako o příteli a spojenci. A protože jsi můj přítel, dávám ti poslední šanci jak očistit své jméno. Pojď se mnou."
Worf zůstal neoblomný. "Nemohu."

S velkým přemáháním zůstal Gowron klidný. "Přemýšlej o tom co právě děláš. Jestli se teď ke mě otočíš zády, nebudeš tak dlouho, dokud budu živ, nikde v Klingonském impériu vítán. Tvoje rodina bude odstraněna z Vysoké rady, tvoje pozemky zabrány, a tvůj dům zbaven titulů. Nebudeš mít nic."
Worf se narovnal ještě víc a bez zachvění pohlédl do Gowronových hlubokých očí.
"Nic kromě mé cti," řekl.
Staniž se," řekl Gowron.
Odvrátil se od Worfa a už na něj nepohlédl.


"Palte."
Negh'Var se slabě otřásla, jak vypálila maximální silou na Cardassianskou kolonii.
Klingonská flotila je odtud jen pět minut a kolonie, už téměř nemá obranu. To je snazší, než Martok očekával.
"Štíty kolonie jsou dole," ohlásil Drex.
"Jejich obranné runabouty se stahují. Hlášení přicházejí i s ostatních lodí ve Flotile. Podobná situace. Odzbrojeno již jedenáct kolonií. Dalších deset je brzy bude následovat."
"Dobře, velmi dobře ... vyšlete obsazovací jednotky, ne víc než dvacet mužů. A někdo mi přineste snídani. Po bitvě sem hladový."
"Ano, generále."
"Drexi, nařiď Lechraj, Rok, Vortacha a Mu'Gor, aby na svých okamžitých stanicích zřídili velitelství, vrátili se do formace a připravili se na útok na Cardassii Prime."
"Ano, generále."
"Musíme uvěznit členy Detapské Rady ještě dnes. Nesmíme čekat."
"Ano, generále."
"Jestli se nám podaří Cardassii Prime rychle obsadit, Federace se už pak pravděpodobně nebude vměšovat. Vyšlou vyjednavače a diplomaty místo bojových lodí a budou se nás pokoušet umluvit. Zatímco budou mluvit, my budeme pronikat stále hlouběji do Cardassianského teritoria. Pak už nebude o čem vyjednávat a my jim nakopeme zadky."
"Velmi vzrušující plán, pane" řekl Drex.
"Mám rád dlouhodobé plány," řekl Martok. "...kde jsou ty čtyři lodě? Co jim trvá tak dlouho? Na co byly jinak transportéry vynalezeny, když ne pro urychlení okupace?"
"Právě přilétají," řekl Drex, "ale Vortacha zaostává. Mají poškozené zadní rakety. Probíhají opravy."
"Mohou to opravit cestou. Nastavte kurz 1-2-8 tečka 4. Formace RoChaq'Va. Cíl Cardassie Prime. Warp 6 jakmile se dostaneme z pole asteroidů."
"Rozumím," kývl Drex.
"Vortacha signalizuje připravenost k postupu, generále," řekl Drex a dodal, "pole asteroidů je přímo před námi."
"Okolo pole warp 2."
"Ano, generále," řekl kormidelník a vykonal příkaz.
Martok se pohodlně usadil a pozoroval průlet polem asteroidů. Již brzy se celá jeho silná flotila vydá k nic netušící Cardassii Prime. Martok již vychutnával vítězství.
"Generále..." ozval se Drex a pozoroval kontrolky na své konzole.
"Něco?"
"Zlom podprostoru ... nejsem si jistý ..."
"No? Co to je?"
"Prach způsobuje určité rušení, ale myslím, že zaznamenávám ... výfukové plyny." Drex potřásl hlavou. "Pravděpodobně zbytky po lodích, které tudy prolétali před několika dny ..."
"Tak je tam něco, nebo ne?"
"Nemohu si být jistý. Prach..."
"..je jen prach, Drexi. Dělej svou práci."
"Ano, pane ... zaznamenávám nějaké pevné odrazy... za polem asteroidů a na nižší úrovni." Drex vzhlédl k hlavní obrazovce. "Za chvíli bychom to měli vidět, pokud tam vůbec něco je."
"Nabijte jednu phaserovou banku a připravte se vypálit po čemkoli co nás bude ohrožovat. Pravděpodobně jen nějaký nešťastný kupec."
"Připraveno, generále," řekl důstojník u zbraní.
"Buď si jistý, že nezanecháš žádné rozpoznatelné trosky. Chci vypadat jako dobyvatel a ne jako pirát."
"Ano, generále."
Neg'Var se pomalu probíjela k okraji pole. Když byla venku, kormidelník ji nasměroval do správného směru a na obrazovce se objevily malé tečky.
"Co to je?" vyštěkl Martok. "Maximální zvětšení - rychle."
"Maximální zvětšení," opakoval kormidelník.
Martok vystřelil ze svého křesla.
"Cardassiani!!"
Na Negh'Var vypálilo deset nebo dvanáct válečných lodí typu Galor. Loď se pod soustředěnou palbou otřásala. Jen šest z deseti členů posádky na můstku se vrátilo ke svým postům.
"Štíty! Štíty!" řval Martok. "Drexi! Kde jsi?!"
"Tady ... tady ... generále," ozval se otřesený Drexův hlas.
"Ty štíty! Zvedni je!"
"Pokouším se k nim dostat."
"Odvetná palba! Okamžitě!" Řekněte ostatním lodím, aby udělali to samé. A odvolejte Flotilu z kolonií! Přivolejte posily!"
"Cardassiané nám blokují spojení, generále," překřikoval hluk Drex. Jeho postava nebyla v hustém dýmu téměř vidět.
Martok hrábnul po kormidlu. "Všem lodím, rozdělte se!"
"Nemohu se vůbec v této formaci dostat k ostatním lodím."
Martok sáhl dolů, vytáhl kormidelníka a posadil ho na jeho místo. "Široký obrat!"
"Ano, pane," řekl kormidelník.
"Generále," řval Drex, "náš generátor štítů je mimo provoz. Strojovna žádá vaše povolení, aby převedla energii ze zbraní tak aby se štíty mohli znovu dobít."
"Ano! Nemáme jinou možnost. Úhybné manévry!"
Loď dostala další zásah.
Teď už Martok nemohl nic dělat, jen sledoval jak se ostatní lodě postupně vynořují z pole asteroidů a jak do nich Cardassiané pálí.
"Věděli, že přicházíme! Byli na nás připraveni! Byli na nás připraveni!
Loď dostala další zásah. Bez štítů nemohli nic podniknout. Martokovi plány se rozplynuly.
"Musíme přežít!" zavrčel. "Musíme se přes ně dostat! Vše na tom teď závisí!"
"Přibližují se, generále," kašlal Drex. "Pane, nový kontakt."
"Další Cardassiané?"
"Ne, pane, to je Prakesh, loď kancléře Gowrona. Přibližuje se maximální rychlostí!"
"Gowron! Úplně jsem na něj zapomněl! Uvolněte mu cestu!"
Martok si všiml ležícího kormidelníka a proto si ke kormidlu sedl sám.
Negh'Var se naklonila v šíleném obratu a uvolnila tak cestu Gowronově lodi, která se plnou silou dala do půl tuctu Cardassianských lodí, s oslabenými štíty. Cardassianská formace se rozbila. Dvě lodi se ale vrátili a začali Gowronovu loď zaměstnávat. To ale dalo Martokovi čas, aby se schoval a nabil štíty.
"Zadní pohled!" křikl.
Bylo vidět, že se Prakesh ocitla v soustředné palbě dvou válečných lodí Cardassianů.
"Drexi! Pospěš si s těmi štíty! Musíme se vrátit!"
"Už to bude, generále."
"Otočte se zpět. Ty, sedni si do svého křesla," křikl na kormidelníka a opět ho tvrdě chytil a hodil do křesla. "Připravte se vypálit. Musíme je odtamtud dostat! Nechci Gowronovi zůstat cokoli dlužen!"
Negh'Var se vrátila do bitvy a vypálila na Cardassianské lodě. Svou silou, ale mohla jen tak na chvíli zmást nepřítele.
Jedna z Cardassianských lodí, byla odmrštěna přímo narazila na Vortachu jejíž pomocné rakety ještě nebyly plně funkční a loď se změnila v obrovskou ohnivou kouli.
Dvě další Klingonské lodi, se vrhli zuřivě do boje a z třech Cardassianských lodí, se také staly ohnivé koule.
Cardassiani se pokoušely obnovit formaci, ale to už se na kraji pole asteroidů, objevili další Klingonské lodě. Bitva se rozpadla na bojující skupinky. Martok pozoroval poškozený Prakesh a teď si teprve uvědomoval, jak tato událost změní jejich plány.
"Dostal jsi se už přes to komunikační rušení?" štěkl Martok na Klingona u komunikace. "Můžeš se spojit s Gowronem?"
"Pokusím se, pane..." zasupěl komunikační důstojník. Měl už jen jednu ruku, ale přesto zůstal na svém místě.
Za několik sekund se Gowronův obličej objevil na obrazovce.
"Tady je Gowron ... Přenesete mě a mou přeživší posádku na palubu. Warp jádro mé lodi je proraženo."
"Dobře," vyhověl mu po chvíli přemýšlení Martok.
"Takže jsi se nechal překvapit, Martoku. Jak ostudné!"
"Nejsem to já kdo by se měl stydět, kancléři," bránil se Martok. "Tahle Cardassianská flotila tu nebyla jen na nějakých manévrech. Čekali tu na nás. Přikázal jste mi letět na Deep Space Nine, a pak jste tam přiletěl osobně. Nikdy jsme se tomu místu neměli ani přibližovat. Sisko odhalil naše plány a zradil nás! Řekl Cardassianům, že přicházíme. Hvězdná flotila už není naším spojencem!"
"To znamená, že představitelé Detapy nás očekávají a pravděpodobně se už připravili na útěk, před naší flotilou, řekl Gowron. "Jakmile přemůžeme tyhle Cardassiany, vyšleš okamžitě čtyři lodě do sektoru 3! Jestli se členové rady pokusí uniknout, obrátí se jistě na první přátelskou stanici a tou je Deep Space Nine. Musíme je odchytit."
Worf zamyšleně seděl v horním patře Quarkova baru.
"Vypadáte, že postrádáte společnost," řekl přicházející O'Brien a posadil se k Worfovi.
Worf chvíli mlčel, ale pak se zeptal: "Náčelníku, pamatujete se jak jsme zachránili kapitána Picarda z rukou Borgů?"
O'Brien na něj pohlédl jako na šílence. "Jak bych mohl zapomenout? Přišly chvíle, kdy jsem si myslel, že budeme všichni asimilováni."
"Tenkrát jsem nevěřil, že to skončí," řekl Worf. "Byli jsme jako válečníci z dávných časů. Nedokázali jsme nic udělat."
"Kromě udržování simulátorů v provozu."
O'Brien se usmál.
"Už jsem se rozhodl," zamumlal Worf," odejdu od Flotily."
Úsměv z O'Brienovy tváře se vytratil. "Odejít? O čem to mluvíte?"
"Rozhodl jsem se. Je to pro mě to nejlepší."
"Podívejte ... vím jak moc postrádáte Enterprise, ale jsem si jistý, že brzy postaví novou."
"To už nebude ona," řekl ostře Worf, Enterprise, ta kterou znám já, je pryč. A možná, že je to tak lepší. Byli to dobré roky. Ale je čas, abych šel dál."
"A dělat co?" ptal se O'Brien.
"Nevím," přiznal Worf. "Myslel jsem, že bych se mohl vrátit na Boreth ... ale to je teď nemožné. Udělal jsem si z Gowrona a vůbec ze všech Klingonů své nepřátele."
"Další důvod, aby jste zůstal ve Hvězdné flotile," pokrčil rameny O'Brien.
"Tato uniforma," pokračoval Worf, "by mi stále připomínala, jak jsem se znemožnil v očích mých lidí. Myslím, že bych mohl získat místo na křižníku Nyberritské Aliance ... zkušení důstojníci u nich byli vždy žádáni."
"Nyberritská Aliance," řekl O'Brien. "To je pěkně daleko."
"To je můj záměr."
"A co váš syn?" nevzdával se O'Brien.
Worfa ta otázka téměř zaskočila, nemyslel si, že by si na něj mohl někdo vzpomenout a připomenout.
"Alexandr," odpověděl, "bude mnohem šťastnější se svými prarodiči na Zemi. Jedno je jisté - čím dříve odejdu tím lépe. Moje další přítomnost na Deep Space Nine je přítěží kapitánu Siskovi při jednání s Klingony."
O'Brien nevěděl co říct a proto mlčel.
 
"Slyšíte to, náčelníku," ozval se známý hlas, "27 decibelů. To je hudba pro moje uši."
"Nevím, Quarku," odvětil nepřítomně O'Brien, "Líbilo se mi tu, když tu bylo ticho."
"Chcete ticho? Zajděte si do Replimatu. Tady je Quarkův bar a je tu přesně tak, jak by mělo být. Jsem rád, že jsem se konečně zbavil všech těch Klingonů."
Poslední slova téměř nedopověděl, protože si uvědomil, že jeden Klingon sedí přímo před ním. "Kromě přítomných, samozřejmě," snažil se vše uhladit.
Worf to ve svém životě slyšel už mnohokrát, ale neměl zrovna náladu, aby to musel snášet od takové lasičky. Vstal a vyrazil pryč. Ještě zaslechl O'Briena jak říká: "To je přesně to co na tobě mám rád, Quarku. Vždy se snažíš, aby se u tebe zákazníci cítili vítáni."
O'Brien se také zvedl a nechal Quarka s otevřenou pusou o samotě.
Deep Space Nine vypadala trochu příjemněji, když nebyla zaplněna Klingony a Worf zamířil rovnou do Siskovy pracovny. Když vešel Sisko seděl za svým stolem. Postoupil ne víc než u půl metr a aniž by kapitánovi pohlédl do očí, řekl: "Pane, promiňte, že ruším. Mohu s vámi mluvit?"
"Samozřejmě, nadporučíku. Pojďte dál."
Worf jakoby nesměle postoupil dál a dveře se za ním konečně zavřely.
"Posaďte se," vybídl ho rukou Sisko.
"Raději postojím, pane."
"Ano? Dobře, pokračujte, pane Worfe."
"Myslím, že jsem došel k rozhodnutí," přinutil se říct Worf. Palubní důstojník mé specializace je vždy žádaný v obchodní flotile."
"Chápu," odvětil Sisko. Opřel se a založil ruce. "Nadporučíku ... ještě než zahodíte svou kariéru ... mohl by jste mi vysvětlit proč? Povídejte. Jsem dobrý posluchač."
Worf pohlédl do Siskových temných očí.
"Cítím ... oči obyvatel Federace," začal Worf. "Nevědí jestli mi mají nebo nemají věřit. Nevyčítám jim to ... Klingoni mají násilnické sklony. A zdá se ... že já je mám také."
"Proč to tak musí být," pokračoval Worf po krátké odmlce, "že Klingoni, nejsou vítáni nikde kromě Klingonského prostoru, na Klingonských lodích, nebo mezi svými? Co jsme - co jsem já - že musí být takové nepřátelství."
"Genetika?" snažil se mu pomoct Sisko. "Je velmi těžké zapřít své genetické dědictví."
"Ale já jsem byl tak vychován."
"Jestli hledáte někoho s kým se můžete přít, tak já to nejsem," usmál se Sisko.
Worf kývl. "Kdykoliv jsem se ve svém setkal s Klingony," řekl, "naléhali, abych se k nim vrátil, nebo že na to nakonec doplatím. Ale proč? Proč bych musel být jen mezi svými lidmi?"
"Nevěřím, že je to pravda," řekl Sisko, "život je víc než genetika. Morálně s těmi Klingony nemáte nic společného. Takže jak by jste se mohl zařadit?"
Worf hleděl na Siska. Tvrdá slova. "Potom jsem ztracen..."
"Slyšel jsem názor, pane Worfe, že každá inteligentní kultura se musí vyvinout, aby přežila. Nakonec jakkoliv pokročilá rasa si musí uvědomit, že dvě a dvě jsou čtyři, i mezi Klingony. Musíte se rozhodnout podle toho co je pro vás důležitější ... myšlení, nebo genetika."
"Ale to je právě ono. Tady neexistuje volba, pane."
"Vždy je nějaká možnost volby. Všichni svým způsobem bojujeme se svojí genetikou. Chápu, že vaše lidští rodiče, kteří vás adoptovali, se vás pokoušeli vychovat přibližně Klingonským způsobem. Je to pravda?"
"Zkoušeli to."
"Dobrá, myslím, že udělali chybu. Co vám to dalo kromě vnitřního rozporu? Ublížili vám jako jednotlivci, když se z vás pokoušeli udělat člena skupiny do které nepatříte."
Worf na něj zíral. Ještě nikdy v životě neslyšel někoho takto mluvit.
"Klingoni nemohou být stále jen válečníky," pokračoval Sisko, "mentalita válečníka je přepych úspěchu. Bojovné zvyky nemohou být instinkty, protože by pak neexistovali žádní Klingoni. Pozabíjeli byste se dřív než byste zjistili jak postavit dům. Válečnická kultura, která ze všeho nejvíce touží žít a zemřít v bitvě, jednoduše nemůže přežít. Někdo musí obdělávat půdu, pěstovat rostliny, a zvířata, někdo musí šít šaty - jestli celá vaše kultura bojuje, bude muset tyto věci ukrást někomu jinému. A jestli to neudělá, zemře. Stejně jako kdysi Vikingové na Zemi. Pak přijde okamžik, kdy ti okrádaní, řeknou ne. Všiml jste si, že by Vikingové přežili až do dnešní doby?"
 
"Technologie," zamumlal Worf. "To je to o čem tady mluvíte. Klingoni nevyvinuli cestování vesmírem. Ukradli jsme to od těch co přistáli na naší planetě. Pak jsme vešli do galaxie ... a kradli víc."
"Vaši předci, pane Worfe. Někdo jiný. Úplní cizinci. Ne vy. To je můj názor."

Worf se otočil od okna a pohlédl do Siskových očí. "Děkuji vám, pane."
"Jste vždy vítán. Teď se posaďte. Chtěl bych se vás na něco zeptat."
"Ano, pane," řekl Worf a oba se pohodlně usadili.
"Teď mi řekněte," začal Sisko zeširoka, "máte nějaké tušení proč by sem Gowron letěl takovou dálku jen pro vás?"
"Přátelství, pane," odpověděl Worf na nečekanou otázku.
"Nechci vás urazit, ale nevím jestli tomu mohu věřit. Myslím, že je to dost slabý důvod pro nejvyššího představitele válčící kultury, který se odvažuje na ne zrovna přátelské území. Takže v tom musí být něco jiného. Co je na vás tak zvláštního, pane Worfe, že vám Gowron učinil takovou nabídku?"
Vyveden z míry, Worf zapomněl zavřít ústa.
"Proč," pokračoval Sisko, "byste zrovna vy osobně byl pro Gowrona tak cenný? Proč by podstupoval takové riziko, jen aby vás dostal na svou stranu? Domnívám se, že měl jiné, postranní úmysly. Možná měla Kira pravdu. Možná Gowron, neočekává, že tu v okolí bude Federace příliš dlouho a chce vás na své straně, aby jste mu dal informace, které způsobí rychlejší pád."
"Na ... takovou otázku nemám odpověď, pane," odvětil zaskočený Worf.
"Nemyslím, že byste měl. Ale vsadím se, že jedna existuje, a já se chystám zjistit, co to je. Omlouvám se, pane Worfe," řekl Sisko, "Ale teď nemohu akceptovat vaše odstoupení."
"Nerozumím....," řekl Worf, "k čemu mohu být ještě užitečný?"
"To si nejsem ještě zcela jist. Ale dokud budou trvat boje mezi Klingony a Cardassiany, potřebuji vás tady na této stanici."
Během dlouhých let u Flotily, se mohl vždy rozhodnout, jestli odejde a nikdo by mu v tom nebránil. Teď mu Sisko jako první tuto možnost znemožnil.
"Jestli si myslíte, že je to moudré," řekl Worf."
"Nevím jestli je to moudré," řekl Sisko ne nejistě, "ale vím, že jste dobrý důstojník a zrovna teď musím využít každého dobrého důstojníka po ruce."
Ticho bylo přerušeno Kirou, která bez ohlášení vešla dovnitř. "Kapitáne," řekla, "právě jsme obdrželi zprávu od Bajoranské tajné služby. Klingoni zamířili ke Cardassianské flotile."
"Za jak dlouho dosáhnou Cardassie Prime?"
"52 hodin."
"Jestli se Klingonské impérium vrátilo ke starým způsobům," přinutil se říct Worf, "obsadí Cardassianský domovský svět, popraví všechny vládní úředníky a dosadí imperiálního kontrolora, aby zneškodnil další odpor."
"Myslím, že je čas si promluvit s Cardassiany," řekl Sisko."


"Kapitáne, teď zrovna nemám moc času. Takže cokoliv mi chcete říct, řekněte krátce."
"Dukate? Pokoušel jsem se spojit s někým v nové civilní vládě."
"A uspěl jste," řekl Cardassian. "Mluvíte s novým hlavním válečným poradcem Detapské Rady."
"To znamená, že jste se otočil zády k Centrálnímu Velení?" zeptal se Sisko.
"To znamená, že jako loajální důstojník Cardassianských ozbrojených sil, jsem slíbil sloužit legitimní vládě impéria. Ať už je to kdokoli."
"Jinými slovy," zhodnotil Sisko,"počkal jste kam se stočí vítr a změnil jste strany."
"Vypadalo to jako dobrá myšlenka."
"Musíte zajistit bezpečí členům rady, Dukate," řekl, "před tím než Klingoni dosáhnou Cardassie."
"Jsem otevřený návrhům."
"Jestli se dostanete k lodi," instruoval ho Sisko, "setkáme se na .... těchto souřadnicích." a dotkl se několika tlačítek na své tabulce. "Udělám vše proto, abych vás bezpečně dostal z válečné zóny."
"To je velmi velkorysá nabídka, kapitáne," řekl Cardassian už beze stopy ironie. "Musím říct, že jsem dojat. Záchranou členů Detepské rady, zachráníte..."
"Zapomeňte na řeči, Dukate. Jen přileťte na udané souřadnice."
"A jestli se nás Klingoni pokusí zastavit?"
"Potom tam budu já, abych jim to vysvětlil. Pochybuji, že Klingoni budou střílet na loď Federace."
"Nejsem si jistý, že sdílím váš optimismus. Ale nemám na výběr. Dobře setkáme se tam."
Spojení bylo ukončeno.
Worf nyní popošel ze stínu, kde stál mimo dosah kamery, aby ho Dukat neviděl a pohlédl na Siska. "Pane, pokud mají Klingoni pravdu ... jestli byla Cardassianská vláda obsazena Zakladateli ..."
"Potom jim budeme pomáhat uprchnout," dokončil za něj Sisko. "To je možnost, kterou musíme vzít na vědomí. Hlaste se na Defiantu, nadporučíku. Vím, že se chcete dostat z té uniformy, ale právě teď vás potřebuji u sebe.
Loď. Žádná hvězdná nebo obchodní - ale válečná. A celou dobu tu byla, aniž by jí věnoval pozornost.
Jeho srdce se rozbušilo. Opět má loď!
Dukat rychle procházel dobře známými chodbami. Musí evakuovat radu. Relativně jednoduché. Cestou se zastavil pro Yelu, svého pobočníka.
"Pojď za mnou," řekl mu, "loď je připravená. Musíme popohnat tu naši elitu. Nejsou to vojáci a nemají žádnou disciplínu.
"Rozumím," odpověděl Yelu.
Dukat vešel do místnosti, kde byla rada shromážděna rada, která čítala 11 členů, a oznámil jim, že na kolonie útočí Klingoni. A jako členové rady budou jejich prvním cílem, pokud se dostanou až sem a proto musejí být evakuováni. Všichni papaláši na sebe hleděli a pak se jeden zeptal: "Nepil jste něco Dukate?"
Navíc Ewai, jeden z členů rady, řekl, že by to celé mohl být úskok jak se dostat opět k moci. "Chystáte se nás zachránit a my pak navždy někam zmizíme."
Dukat chtěl něco říct ale nevěděl čím ho má přesvědčit. K Ewaiovi se přidal i Mara a řekl, že Dukat je ze starého velení a vojáci budou stát při něm. "Ti vojáci právě za vás umírají tam ve vesmíru," řekl Dukat, "a pokoušejí se ubránit náš domovský svět! Není mým zájmem, aby Klingoni chytili legitimní vládu. Mohou dostat naši planetu, ale ne nás." Pak jim řekne o přilétající lodi Federace, ale to vzbudí další vlnu protestů. Dukat přiznává, že Siskovým důvodům také moc nerozumí. Teď už mu nevěří téměř všichni. Tohle neočekával.
Přidal se další, a řekl, že teď by byla skvělá doba na svržení vlády."
"Vím, že by byla," přiznává Dukat, "ale Klingoni tu budou co nevidět. Takže jestli si chcete zachránit život, dveře jsou támhle..."
"Počkejte, počkejte, musí nám to potvrdit ještě někdo další," vykřikl Ewai.
"Na to nemáme čas," řekl Yelu.
"Tak pošleme nějakou loď, aby se na tu válku podívala."
"Říkám vám, že nemáme čas," šílel Dukat.
"Možná, byste nám mohl sdělit, kde jste získal tak přesné informace o invazi Klingonů," řekl se Ewai.
"Mám ... své zdroje. A protože mne informoval co se chystá, již jsem připravil loď, kterou můžeme hned odletět."
"Řekněte nám, kdo je váš informátor."
"No.."
"Kdo to je?" naléhal Ewai.
"Je to..."
"Byl to Garak," řekl Yelu.
'Ten blbec neumí držet jazyk za zuby,' pomyslel si Dukat. "Garak?" křikl pohoršeně Ewai.
"Ano, první varování přišlo od Garaka a poté oficiální zpráva od kapitána Siska."
"Garak ... a Sisko," opakoval Ewai.
"Pánové, prosím vás..." "Jděte pryč, Dukate, a zachraňte se třeba sám."
I ostatní se přidali k Ewaiovi a odmítli odejít.
"Zavolej moje stráže," naklonil se Dukat k Yeluovi."
Členové rady ještě chvíli protestovali, ale velmi rychle zmlkli když do místnosti napochodovala jednotka stráží se zbraněmi.
"Takže pánové, nedali jste mi na vybranou. Zachráním vás i kdybych měl jít přes vaše mrtvoly."
Strčil svůj disruptor Ewaiovi pod krk a pokynul ke dveřím. Teď už nikdo neodmlouval a všichni se sunuli z místnosti. Cestou je napadla skupinka stráží, ale tu lehce přemohli a ztratili při tom jen tři muže. Když dorazili k přístavišti, Dukat je všechny vehnal do přistavené lodě. "Radím vám pánové, aby jste zůstali sedět, neboť jde o váš život," a posadil se do křesla pilota. Odpálil antigravy a loď se vznesla. Vylétl z atmosféry a zamířil k vnějším koloniím. Nebyla to moc rychlá loď, ale za to s dobrou výzbrojí.
Právě zachránil civilní vládu, která sesadila tu jeho. Život je bláznivý. Cítil na svých zádech pohledy Ewaie, Pelora, Grunera, Lokara a všech ostatních. Čekali zřejmě, že je bez milosti někde zastřelí.
Po patnácti minutách letu, se rozblikaly poplachové kontrolky. "Kontakt," řekl svému navigátorovi. "Tohoto jsem se obával. Doufám, že si Sisko pospíší."
"Už přilétají," křikl navigátor.
Ewai se postavil na nohy a pohlédl na obrazovku. "To jsou Klingoni!"
"Ano," odsekl Dukat, To jsou Klingoni! Ledaže byste si mysleli, že jsem ukradl několik lodí typu Bird-Of-Prey a chtěl na vás zaútočit jen tak kvůli efektu. Musíte uznat, že jsem úplný šoumen."
Ewai oněměl.
"Kolik?" zeptal se Dukat svého navigátora.
"Zaznamenávám tři ... možná čtyři zamaskované, jsou ve velké vzdálenosti. Mám se jim pokusit vyhnout?" "Ano, zkus to. Jsme malí. Můžeme dělat ostřejší zatáčky. Zvednout štíty ... přejděte na nouzový obranný status. Vše co musíme udělat je získat čas, než se sem Sisko dostane. A já doufám, že to bude brzy."
"Ujistěte se, že náčelník znovu prozkoušel všechny systémy. Můžeme je potřebovat."
"Řeknu mu to. Ale jak ho znám tak to právě dělá."
Sisko přizpůsobil svou chůzi Kiře, když pospíchali k parkovacímu prstenci.
"Udržujte stanici ve žluté pohotovosti," pokračoval. "A doporučuji evakuovat některé civilisty na povrch Bajoru."
"Měla jsem to v plánu," odpověděla Kira.
Mezi tím došli ke vzduchovým zámkům.
"Přála bych si, abych mohla letět s vámi," řekl Kira.
"Já také," odvětil, "dejte tady na to pozor, až budu pryč."
Přikývla a bez rozloučení odešla.
"Bene! Bene!" ozvalo se zrovna když už chtěl vstoupit do přechodové komory. Otočil se.
"Jsem ráda, že jsem tě zastihla ještě před odletem," řekla Kasidy Yates.
"Já také," odvětil. Ale nebyl. Další loučení - nesedělo mu to. "Kdy ses vrátila?"
"Ne víc jak před hodinou. Jake mi řekl, že se chystáš na nějakou misi."
"Defiant odlétá za několik minut," řekl.
"A nemůžeš mi o tom nic říkat," řekla chápavě.
Pokusil se o úsměv. "Vrátím se během čtyř pěti dní."
"Já odlétám zítra," řekla zklamaně. "A nevím kdy se vrátím."
"Tak si musíš pospíšit," řekl i když věděl, že toho moc neuspěchá.
Chvíli si hleděli do očí. Pak se Kasidy pohnula a políbila ho.
"Nenech se zabít," řekla, když se odtrhli.
"Udělám co budu moct."
Kasidy se otočila a odešla ještě dřív než Sisko vešel do přechodové komory.
Když vstoupil na můstek byl už tam doktor Bashir, Dax u kormidla, Worf u senzorů a komunikace a podporučík Helena Blakeová u zbraní a taktického stanoviště.
"Sisko volá OPS," řekl když se dotkl svého komunikátoru.
"Tady Kira."
"Uvolněte kotvící svěráky a omezte provoz ostatních lodí, dokud nebudeme pryč."
"Ano ... svěráky uvolněny. Můžete letět. Hodně štěstí."
"Děkuji, majore. Postarejte se o mou stanici."
"Ano, pane. Postarejte se o naše hranice."
Defiant se pomalu vzdaloval od trupu stanice, pak se otočil, a nastavil kurz do otevřeného vesmíru. Sisko se opřel v křesle.
"Aktivujte maskovací zařízení."
Blake vykonala příkaz. Světla na můstku potemněla.
"Maskovací zařízení funguje v mezích normálních parametrů," ohlásila.
"Dax, nastav kurz na místo setkání. Maximální warp."
"Kurz zadán," řekla Dax, když se dotkla série tlačítek.
"Start. Pane Worfe, dejte pozor na Klingonské lodě, ať už maskované nebo viditelné."
"Ano, pane," odpověděl trochu znepokojeně drsný hlas.
"Něco se děje, pane Worfe?"
"Ne, pane. Jen ... jsem ještě nebyl na Federační lodi, která by měla maskovací zařízení," přiznal Worf. "Je to trochu zvláštní."
"Budeme ho potřebovat."
"Pane," ozval se Bashir, "nechtěl jsem s tím začínat, ale není to přímé porušení naší dohody s Romulany, když používáme maskovací zařízení v Alfa kvadrantu."
"Máte pravdu, je to tak," řekl. "Ale mezi námi a Dukatem je několik stovek Klingonských lodí, nerad bych dorazil na setkání ve více než v jednom kuse."
"Dobře," usmál se Bashir. "Neřeknu to Romulanům, pokud tak neuděláte vy."
Letěli již několik hodin warp 8. Sisko přemýšlel o vzdálenosti, která jim ještě zbývá.
 
"Kapitáne," vyrušil ho Worf. "Detekoval jsem nějaké trosky. Souřadnice 0-2-5 tečka 3-1-9."
"Nadporučíku, zpomalte na čtvrtinu impulsu," téměř zašeptal Sisko. "Ano, kapitáne," řekla Dax.
"Zdají se to být zbytky několika Cardassianských lodí," přečetl Worf z displaye.
"Na obrazovku."
Na obrazovce se objevili trosky tří Cardassianských válečných lodí typu Galor. "Známky života?" zeptal se Bashir automaticky.
Chvíli nikdo neodpovídal.
"Myslím, že je to možné," řekla nakonec Dax, "ale nemůžeme jim pomoc bez toho, abychom se odmaskovali.
Worf pohlédl na Siska. "Pane," řekl důrazně, "nedoporučuji deaktivaci maskování. Je možné, že tu jsou v okolí, nějaké zamaskované lodě, které tu číhají na další oběť."
"To nezní moc čestně," řekl Bashir.
"Ve válce," zamračil se Worf, "není nic čestnějšího než vítězství."
"Nadporučíku," řekl po chvíli ticha Sisko, "udržujte současnou rychlost, ale hned jak se dostaneme z trosek, přejděte opět na warp."
"Pane, ale jestli to někteří přežili-"
"Omlouvám se, doktore, ale nemůžeme to riskovat. Musíme se dostat k Dukatovi."
Bashir už netlačil.
Sisko vstal a zamířil z můstku. "Budu ve strojovně. Chci ještě prozkoušet energetické mřížky. Musíme být připraveni na všechno."
"Ano, pane," zamumlala Dax.
Sisko vešel do strojovny a spolu se dvěma inženýry prozkoušel několik energetických mřížek. Pak je nechal pracovat.
"Mohu s vámi promluvit, pane?" ozval se Worfův hlas z horního ochozu. Sisko vyšplhal po žebříku k němu a zeptal se: "Co pro vás mohu udělat, pane Worfe?"
"Pane, chtěl jsem vědět ...proč jste mi přidělil komunikaci místo taktického stanoviště?"
Sisko se rozhodl, že mu poví pravdu.
Nechtěl jsem vás vystavit možnosti, že budete bojovat proti vlastním lidem."
"Chápu," řekl Klingon.
"Jestli chcete, mohu vás přeřadit k opravárenským teamům. Pokud dojde k útoku, nebudete muset být na můstku vůbec."
"Pokud vám to nevadí, pane, raději bych zůstal na můstku."
Sisko kývl. "Doufal jsem, že to řeknete. Protože vím, že tam patříte." Pak se rozhodl, že by na něho mohl trochu zatlačit. "Přemýšlel jsem o té vaší resignaci," řekl.
Worf zadržel dech, jakoby očekával, že ho Sisko udeří do tváře.
"Jestli chcete skutečně odejít z Flotily," pokračoval Sisko, "nebudu vám stát v cestě. Vyhovím vaší žádosti, jakmile se vrátíme na stanici."
Worf vypadal trochu nešťastně. "Byl bych ... vám za to vděčný, pane."
Pak se otočil a odešel ze strojovny.
Sisko se usmál.
Máte už připraveny ty šrapnelová děla?" ptala se Kira. Téměř už to bude měsíc," odpověděl O'Brien.
"A co automatické zaměřovací senzory? Nemyslím, že budeme mít čas, zaměřovat ručně."
"Můžete je aktivovat jediným dotykem. Zapnout, vypnout. A tady jsou 'hledače světla' ... a tady odpalovače torpéd. Víte, nikdy jsem nevěřil, že to řeknu, ale jsem rád, že existuje Dominion. Bez něho by jsme teď neměli tak moderní zbraně."
Kira si uvědomila, že má asi pravdu. Nebýt Dominionu, Federace by neměla žádný zájem na tom, aby vyzbrojila tuto stanici.
"Doufám, že to bude všechno fungovat," povzdechl si O'Brien.
Kira na něj pohlédla. Říkáte, že si nejste jistý?"
Nové systémy jsou sami o sobě dost stabilní, ale nikdo neví jak se budou chovat po začlenění do Cardassianské technologie.
Tak jak to vidím já," řekl nakonec, "máme dvě možnosti. Buď bude vše v pořádku..."
"Nebo?"
"Nebo ... bude stanice roztrhána na kusy."
"Jaký je náš stav," ptal se Sisko, jakmile vkročil na můstek.
"Přibližujeme se k místu setkání," ohlásila Dax.
"Pane," ozval se Worf, "zjišťuji před námi, známky střílení. Zdá se, že jsou tam tři Klingonské lodě, které útočí na jednu Cardassianskou. Cardassianská loď je těžce poškozena."
"Kapitáne," řekla rychle Dax, "dostávám nouzový signál od Dukata. Pouze audio."
"Přepojte ho."
"Tady je Gul Dukat," ozval se popraskaný hlas. "Jsme pod těžkým útokem. Naše štíty selhávají. Nevím jak dlouho se ještě udržíme. Okamžitě pošlete posily. Opakuji, tady je ..."
"Máme visuální kontakt," ohlásila Dax.
"Na obrazovku. Maximální zvětšení," velel Sisko.
Na obrazovce se objevila objemná Cardassianská loď, která se snažila vyhnout útokům tří Klingonských lodí. Moc se jí to nedařilo, a každou chvíli dostala plný zásah do svých štítů, které už nebyly zrovna moc stabilní.
"Jaké jsou vaše rozkazy, kapitáne?" zeptal se Worf.
Worfův hlas vytrhl Siska z jeho hypnotického stavu.
"Benjamine, " řekla Dax tiše, "Dukatova loď už dlouho nevydrží."
Sisko byl zaskočen, až doteď doufal, že se mu podaří setkat s Dukatem, aniž by se střetnul s Klingony. "Nabijte fotonová torpéda," řekl. "Vypněte maskování a zvedněte štíty. Jdeme do toho."
"Červený poplach."
Světla potemněla a Bashir zamířil na lékařské oddělení.
"Nadporučíku," otočil se Sisko k Worfovi. "Vyšlete zprávu priority jedna Klingonské lodi. Řekněte jim ať okamžitě přestanou střílet.
"Zpráva odeslána. Pane, je velmi nepravděpodobné, že Klingoni budou brát vážně vaše-"
Defiant byl náhle zasažen. Můstek se zatřásl.
"Štíty drží," ohlásil Worf. "Vypálil na nás vedoucí Bird-Of-Prey."
"Vím co myslíte, pane Worfe," řekl Sisko s trochou sarkasmu. "Ukažme jim, proti čemu stojí," a otočil se na Blakeovou. "Útočný vzor Omega. Miřte na jejich motory."
"Ano, kapitáne."
"A Dax, pokus se s námi dostat mezi Dukatovu loď a Klingony. Když některé střely zachytí naše štíty, dá to Dukatovi čas, aby mohl svou loď vzkřísit."
"Pochybuji," řekl Worf, "že by ještě měli kde vzít energii, spodní část jejich lodi je silně poškozena. Je zřejmé, že je Klingoni nechtějí nechat uprchnout. Není to loď po kom Klingoni jdou."
Zatímco Klingoni stále dotírali na Cardassianskou loď,Defiant se stočil v širokém oblouku a vletěl přímo pod phasery Klingonských lodí.
Pálil při tom ze všech svých zbraní na vedoucí loď. Povedlo se. Blake se trefila do jejich motorů.
"Stahují se," řekla Dax, "kromě vedoucí lodi."
Palba z disruptorů pořádně Defiantem zamávala.
"Zpráva z Cardassianské lodi," ohlásil Worf.
"Přepojte ji na vedlejší obrazovku."
Sisko se zvedl z křesla a přešel k boční konzole. na monitoru se objevil Dukatův obličej. "Musím vám poblahopřát, kapitáne. Jste přesný skoro jako Cardassian."
Na pozadí slyšel Sisko Daxin hlas: "Vypalte z phaserů."
Oslepující šípy modrých paprsků vylétli z Defiantu a pořádně lodí zacloumali. Sisko se musel chytit, aby neupadl.
"Dukate," řekl, "spusťte své motory a připravte se nás následovat na DS9."
"Excelentní návrh," řekl Cardassian, "hlavně když už žádné motory nemáme."

"Jaký je váš stav?"
"Úhybný manévr Gama šest," zaslechl Sisko opět velet Dax.
Nevěděl, proč velí úhybné a ne útočné ale to se dozví až skončí s Dukatem. Dax to zatím zvládne sama.
"Naše motory jsou nefunkční," říkal Dukat, "naše štíty téměř také, a nemáme žádné zbraně, které by stály za řeč."
Siskovi na čele a krku vyrazil pot. Nebude to tak jednoduché.
"Připravte se na evakuaci. Začneme vás přenášet jakmile to bude možné."
"Budete muset vypnout štíty, aby jste mohli použít transportéry," řekl Dukat.
"To je moje starost. Sisko konec."
V tom dostala loď pořádný zásah. Výboj na taktickém stanovišti - oheň na můstku.
Sisko se podíval a uviděl, že Blake leží v bezvědomí na podlaze. Výboj jí spálil obličej, ale ona se neprobudila. Worf okamžitě přiskočil a převzal stanici jakoby to dělal každý den.
"Pane Worfe?" začal Sisko zatímco se drápal do svého křesla.
"Zbraně v pohotovosti, pane," řekl Worf.
Sisko kývl.
"Pane," řekl Worf okamžitě, "cílení pouze na jejich motory se neukázalo efektivní."
Siskovi to bylo jasné. Jde do tuhého. Bylo to doporučení jeho taktického důstojníka.
"Dobře," řekl, "palte podle uvážení.
"Aye-Aye, kapitáne."
Phasery byly aktivovány, silné dost na to aby rozstříleli planetu.
"Vyber si jednu loď, Dax," řekl Sisko, "a jdi po ní. Nezkoušej je dostat všechny nejednou. Tady - tady je jedna."
"Aye-aye," řekla Dax a naklonila se nad ovládání. Defiant se navěsil na jednu z lodí a pomalu ji dotahoval. Nenechal se rozptylovat výstřely z ostatních lodí a stále pronásledoval stejnou loď.
Neustále pálil ze svých phaserů a když byl dostatečně blízko Klingonská loď dostal přímý zásah. Zdálo se, že loď byla více poškozena než se jevilo senzorům, protože se po několika přímých zásazích změnila na ohnivou kouli.
"Byla to jen šťastná rána?" otočil se Sisko na Worfa.
"Ano, pane," přiznal Worf, "mířil jsem na jejich energetické cívky, a podařilo se mi prorazit jejich warp jádro."
"Budu si to pamatovat. Dobrá střelba, pane Worfe."
"Děkuji, pane."
"Dukatova loď je opět pod palbou," přerušila je Dax. "Nevím jak dlouho to ještě vydrží."
"Právě se odmaskovala další Klingonská loď," ohlásil Worf. Je to útočný křižník, typu Vor'Cha."
To není dobré. Tato loď je spolu s ostatními pro Defiant velmi důstojným soupeřem.
"Sisko volá transportní místnost. Připravte se na přenos z Cardassianské lodi."
"Aye, kapitáne," odpověděl důstojník u přenosu.
"Sisko Bashira. Připravte se na příchod raněných, doktore. A mějte po ruce ostrahu. Chci každého příchozího podrobit krevnímu testu."
"Rozumím."
Zatím Worf s Dax stále pálili do Klingonských lodí, způsobovali jim nemalé škody a snažili se, aby se nedostali do dobré útočné formace.
"Krevní testy?" otočil se Worf na Siska.
"Jen pro případ, že by měl Martok pravdu."
"Benjamine," přerušila je Dax, "zabere nám nejméně dvě minuty než evakuujeme Dukatovu loď. I když má Defiant silné pancéřování, nemyslím si, že bychom to vydrželi tak dlouho bez štítů."
Právě chtěl odpovědět, když se do toho vložil Worf.
"Pane, mám návrh."
Sisko na něj pohlédl. Tolik se soustředil na Worfovy problémy, že zapomněl, že je velmi zkušený důstojník s roky bojových zkušeností.
Záblesk dalšího phaserového útoku se odrazil od Siskovi tváře.
"Ano, pane Worfe?"
"Pane," informoval ho rychle Klingon, "bylo by možné remodulovat tažný paprsek této lodi, aby částečně odchytil energii z jejich disruptorů a poskytnout nám tak dost času na přenos."
"Víte jak to udělat?"
"Myslím, že ano."
"Máte mé svolení. Využijte jakýkoli systém jaký potřebujete. Dax, převeď systém tažného paprsku na taktické stanoviště."
Dax neřekla ani slovo, ale vypadala dost nevěřícně.
Když udělala co chtěl Sisko, opět se věnovala boji. Vor'cha jim byl neustále za ocasem a Defiant schytával tvrdé rány. Dlouho už to nemohl vydržet. Vždy střílel na loď která ohrožovala Dukata, než na tu co byla blíž. Energetické rezervy nejsou nevyčerpatelné. A pokud chtěli zachránit Dukata a ostatní, budou muset nějak zaměstnat tu velkou loď, po dobu přenosu.
"Kapitáne," řekl Worf o dvě minuty později, "myslím, že bychom to mohl udělat teď."
"Jsme v transportním dosahu Dukatovy lodi?"
"30 sekund," řekla Dax. ¨25....20..."
"Připravte se, pane Worfe."
"Jsem připraven, pane."
"10..."
"Dax, připrav se vypnout štíty. Transportní místnost, tady je Sisko. Připravte se začít přenášet na mé znamení."
"5..."
"Pane Worfe, zapněte tažný paprsek."
....
"Funguje to, Benjamine."
Podívala se na obrazovku, kde se jí naskytl bizarní pohled.
Defiant zachytil Vor'Chu tažným paprskem a táhl ji za sebou. Klingonská loď stále pálila, ale síla střel byla redukována a odražena právě tažným paprskem.
"Měl jste pravdu, pane Worfe," řekla. "Modulovaný tažný paprsek odráží Klingonské výstřely."
"Účinnost disruptorů je na 50 procentech," ohlásil Worf, jakoby s tím neměl nic společného.
"Dobrá práce, pane Worfe. Snižte štíty. Sisko volá transportní místnost - začněte s nouzovým přenosem."
"Transport probíhá."
Defiant dostal další zásah. Byly tam přece ještě další lodě.
"Vnější pancéřování drží," ohlásila Dax.

"Ostatní Klingonské lodi se přibližují," řekl Worf. "Pancéřovaní na levoboku ztrácí integritu."
"Transportní místnost," naklonil se Sisko k interkomu na svém křesle, "jaký je stav?"
"Kapitáne, tady Dukat. Téměř polovina členů rady je stále na mé lodi. potřebuje nejméně ještě jednu minutu."
Sisko si připadal divně, když mu odpověděl Dukat.
"Další minutu," zamumlal. "Vypadá to, že se chystáme zjistit kolik zásahů tahle loď ještě snese," říkal si jakoby pro sebe, ale nahlas.

Klingoni jsou v bezprostřední blízkosti," řekl Worf hlasitě, aby přehlušil palbu z disruptorů.
Defiant se ocitl v obklíčení několika Klingonských lodí, ale neustále pálil na všechny strany. Sisko se pevně chytil opěradla třesoucí se židle.
"Vnější pancéřování selhalo," křikla Dax. "Máme průnik plasmy na palubě dvě, tři a pět a ztratili jsem zadní odpalovač torpéd."
"Doktore!?" dotkl se Sisko komunikátoru.
"Máme je!"
Sisko se vítězně opřel. "Zvedněte štíty! Aktivujte maskování."
"Nedostávám, žádnou odezvu od maskovacího zařízení," křikla po chvíli Dax. "Nefunguje."
"To by mohlo náš návrat na stanici udělat zajímavějším," řekl Sisko. "Nastavte kurs na DS9. Maximální warp."


Jak Defiant opouštěl bojiště a nasadil warp - zbylý Bird-Of-Prey a útočný křižník ho okamžitě následovali. Cardassianská loď explodovala.
Cardassiani byli po celé ošetřovně. Bashir se necítil zrovna dobře, ale vykonával svou práci stejně svědomitě jako by to byli Bajorané. Po ošetření jim bral vzorky krve na testování. Právě ošetřoval Dukata. Cardassian pak vstal a řekl: "Děkuji vám, doktore. A teď jestli vám to nebude vadit, bych se rád dostavil na můstek."
Bashir kývl, a otočil se k němu se stříkačkou. "Bude to trvat jen minutu. Vaši paži, prosím."
"Co to má k sakru znamenat?" vyletěl Dukat.
"Jen obyčejný krevní test."

"Ujišťuji vás," řekl Dukat povýšeně, "že nejsem měňavec."
"Pak se nemáte čeho obávat."
"Tento postup je nepřístojný."
Bashir kývl. Zase jeden, který dělá problémy.
"A já shledávám vás nepřístojným," odvětil Bashir. "Teď nastavte paži nebo zavolám bezpečnostního důstojníka, který to udělá za vás."
Dukat nastavil paži.

"Dukat jde nahoru, Benjamine," řekla Dax.
"To je to co sem vždy chtěl," řekl Sisko, "dva Klingoni za ocasem a Dukat na mém můstku."
"Nemůžu se dočkat, až ti bude muset poděkovat za záchranu svého života."
"To přece neočekáváš, že ne?" řekl Sisko.
"Myslím, že to pro něj bude lehčí udělat teď než později na veřejnosti," řekla zatímco zrychlila o další polovinu světelné rychlosti. "Ale myslím, že nejprve bude naříkat."
Sisko potřásl hlavou. "Ani Dukat by nebyl tak nepřátelský."
"Ne? Vsadíme se?"
"Co chceš vsadit?"
Otočila se, takže uviděl úsměv na její tváři.
"Vsadím se o večeři o pěti chodech, že si začne stěžovat během deseti sekund, co vstoupí na můstek."
"Platí," řekl Sisko. "Ale měla by ses raději připravit..."
Už nedokončil. Se zasyčením se otevřely dveře, a Dukat vstoupil na můstek, následován členem ostrahy.
"Kapitáne," začal, "mohl by jste informovat tohoto strážce, že nemusí sledovat každý můj krok? Dává mi to pocit nevítanosti."
Překvapený Sisko pohlédl na Dax.
"Dlužíš mi večeři, Benjamine," řekla.

Dukat pohlédl na ni a pak opět na Siska.
"Co to mělo znamenat?"
"Kapitán Sisko se se mnou vsadil, že mu poděkujete za záchranu před tím, než si začnete stěžovat," řekla Dax.
"A já prohrál," řekl Sisko.
"Kapitáne," řekl Dukat jiným tónem, "jste si vědom toho, že máte na můstku Klingona?"
Kapitáne, jste si vědom, že máte na límci plazícího se škorpióna?
Worf nepokrytě hleděl do Dukatových očí.
"On není Klingon," řekl Sisko, "nemusíte se o něj starat." Ukázal na obrazovku a řekl: "Přepněte na zadní pohled, maximální zvětšení."
 
Na obrazovce se objevila jedna velká a jedna malá loď. Byli to Klingoni. Sisko doufal, že je nebudou pronásledovat až k DS9.

Dukat hleděl na obrazovku a řekl: "Klingoni nějak zjistili, že má loď evakuovala členy rady. Navrhuji, abychom se okamžitě zamaskovali."
"Ztratili jsme maskovací zařízení při vaší záchraně."
Chvíle ticha.
"Může tato loď letět rychleji?" zeptal se Dukat.
Sisko na něj nepohlédl. Díval se pouze a jen na obrazovku.
"Ne, ledaže byste vystoupil a zatlačil."
"Máte něco?"
Kira Nerrys se naklonila nad konzolu a pátrala po známkách příletu Defiantu.
"Ne, ještě ne," odpověděl O'Brien. "Moment -- zaznamenávám něco na senzorech dlouhého dosahu ... Je to Defiant!"
"Dokázali to!" reagovala Kira. Loď přilétala odmaskována, ale vysokou rychlostí. To znamenalo-
"Ale mají dvě Klingonské lodi za ocasem," zchladil jí O'Brien. "Kapitán nás volá!"
"Na obrazovku."
Na obrazovce se objevil Sisko uprostřed zakouřeného a poškozeného můstku.
"Náčelníku! Přiletíme asi za pět minut. Jsou všechny nové systémy v pohotovosti?"
"Ano, pane," odpověděl O'Brien. "Přál bych si, abychom je mohli nejprve otestovat."
"Na to nebudeme mít čas."
Kira pochopila. "Zvedněte štíty! Červený poplach!"
"Vypnout warp."
Ben Sisko hleděl na svou stanici na obrazovce. Nechtěl sem přivést nepřátele, ale nebylo vyhnutí.
"Brzdné rakety na maximum. Připravte se zakotvit."
Po jeho boku stál Dukat.
"Zdá se, že nás Klingoni pronásledovali celou tu dlouhou cestu pro nic za nic," řekl.
"To se teprve uvidí. Klingoni se tak lehce nevzdávají."
"Dvě lodě proti stanici? Nemyslím si, že to budou riskovat."
"Nemusel by to být takový risk," řekla Dax, hledíce na monitor.

"Co tím myslíte?"
"Mají přátele."
Sisko vstal a stoupl si za Dax.

Sisko a Dax vejdou na Ops.
Na obrazovce se je vidět širokou linii několika desítek Klingonských lodí.
"Klingonské lodě zvedli štíty a nabily své zbraně," řekla. "Jaké jsou vaše rozkazy, kapitáne?" obrátil se na něj Worf.
Sisko se snažil spočítat kolik lodí tam může být a porovnával jejich sílu se silou stanice. Útok na jednu Federační loď, ve vzdáleném prostoru, ještě nebylo nic tak vážného, ale útok na Federační stanici, to znamená válku.
Dobře. Tak tedy bude.
"Bojová stanoviště," řekl nahlas.

Stanicí se rozléhali poplašné sirény.
"Zjistila jsem několik desítek Klingonských lodí, včetně Neg'Var," řekla. "zaujali pozice mimo dosah zbraní."
"Když jste byl pryč," vložil se do toho O'Brien, "mluvili jsem s Velením flotily. Posílají nám posily pod velením admirála Hastura."
"Kdy sem dorazí?"
O'Brien pohlédl na Kiru a uvědomil si, že čas je příletu je teď mnohem dál než se zdálo před chvílí.
"Ne dost brzo." "Ne dost brzo není odpověď, náčelníku. Jaký je očekávaný čas jejich příletu?"
"Omlouvám se, pane. Admirál Hastur řekl přibližně hodinu a půl, ale řekl, že se pokusí dorazit dříve. Naposledy co jsem byli v kontaktu, bylo naše spojení rušeno. Možná, že ho ruší Klingoni."
A, pane," přidala se Kira, "pokud cestou narazí na nějakou Klingonskou loď, přiletí ještě později."
"Potom se ně nemůžeme spoléhat. Musíme ubránit stanici za každou cenu. Náčelníku, jaký je stav vašich vylepšení?"
"Všechno je nainstalováno, ale nedůvěřuji ve spojení Federačních zařízení a Cardassianské stanice. Nevím jak se budou systémy snášet. Při přetížení, by mohli vysadit..."
"Rozumím. Budeme doufat v to nejlepší. Připravte se na ukotvení Defiantu. Chci být v OPS dřív, než ta hra začne. Kiro?"
"Pane?"
"Rozestavte na všech palubách lidi se zbraněmi, po celé stanici. Uvnitř i venku místností. Musíme být připraveni. Budeme bojovat největší bitvu naší kariéry."
"Klingoni. Nejprve to byli Cardassiani, pak Dominion, teď jsou to Klingoni. Jak si na takovém místě má Ferengi zařídit pohodlný život." "Ale, Quarku. Raději už pojď. Už jsi dávno měl být v nouzovém krytu."
Odo vůbec nebyl překvapen, když ho zahlédl potulovat se po Promenádě.
Všude plno chodeb a vstupů. Muži od Flotily a Bajoranští důstojníci naváděli obyvatele stanice do krytů na nižších palubách. Obyvatelé se přesouvali tiše a bez paniky. Když bylo všude prázdno, na každém rohu se postavilo několik mužů se phaserovými puškami.
"Quarku," začal opět Odo.
"Nepůjdu do žádného nouzového krytu. Tohle je můj bar a já ho budu bránit."
"Opravdu," řekl Odo ospale. "A jak si myslíš, že to uděláš?"
"S tímhle!" řekl a vytasil se s krabicí, kterou měl až dosud podpaží.
"Budeš je mlátit krabicí?"
Quark vycenil zuby. "Ne, tohle je moje disruptorová pistole, kterou jsem nosíval, když jsem sloužil na Ferengijské obchodní lodi."
"Myslel jsme, že jsi byl lodní kuchař."
"To je pravda! A každý člen posádky si myslel, že je kritik přes jídlo! Ale jestli se Klingoni pokusí projít těmito dveřmi, budu na ně připraven."
S pýchou sběratele, otevřel krabici a podržel ji před Odem, aby se podíval.
Odo ale viděl v krabici jedinou věc - kus papíru.
Pýcha zmizela z Quarkova výrazu a nahradil ji šok.
Odo vzal papír a četl. "'Drahý Quarku ... použil části tvého disruptoru, k opravě replikátoru. Brzy je vrátím. Tvůj bratr, Rom.'"
Quark zíral na papír v Odově ruce. "Já ho zabiju."
"A čím?" pohlédl na něj Odo.
Ozbrojené stráže se konečně rozestavili na každé místo, kde nebylo silové pole. Všechny dveře a přechodové komory byly uzamčeny. Promenáda byla prázdná. Pylony pusté. Pokoje opuštěné. Světla byla ztlumena. Vše bylo přichystáno na případné proniknutí nepřítele.
"To je příliš blízko, Garaku!"
Cardassianský vyhnanec se šoural opuštěným obytným prstencem, který jak právě uviděl, nebyl tak docela opuštěný. Pomalu se přiblížil ke dvěma členům ostrahy od Flotily a jednomu Cardassianovi.
"Dukate," začal, vážíce pečlivě svá slova, "chtěl jsem se jen ujistit, že jsou členové vlády v bezpečí."
Dukat nasadil povýšený tón. "Doufáš nepochybně, že svým zájmem si vysloužíš nějakou politickou úlevu."
"A předpokládám, že TVŮJ zájem o bezpečí vlády je motivován pouze láskou k vlasti?"
"Členové rady, jsou obeznámeni s mým vlasteneckým smýšlením," řekl Dukat, "a obětí, kterou jsem ochoten položit, abych je zachránil. Proč raději neodejdeš do toho svého krejčovského obchodu a neušiješ něco?"
"Protože," řekl Garak rozhodně, "pokud Klingoni napadnou stanici, budeš jistě potřebovat pomoc."
Pohlédl na dva strážce a jejich masivní zbraně a vytáhl z kapsy svůj vlastní Cardassianský disruptor.
Po malou chvíli si vychutnával zděšení Dukatova obličeje, jak zahlédl zbraň v Garakových rukou. Ale Garak ji neměl v úmyslu použít tak jak se Dukat obával.
"Kdo by si byl pomyslel, že budeme spolu bojovat na jedné straně?" uvažoval.
"Jen se ujisti," řekl Dukat, "až budeš střílet, že střílíš na Klingony."
Garak se pohnul kupředu a pomalu se postavil do chodby vedle Dukata. "Pokusím se na to nezapomenout."

Sisko stál nahoře nad schody a shlížel dolů na operační centrum. Worf, Kira, Dax a O'Brien byli na svých místech.
Všichni měli u sebe ruční zbraně. Sešel dolů.
"Dostávám zprávu od generála Martoka," ohlásila Dax.
"Zobraz ji."
Na obrazovce se objevil velký obličej Martoka. "Kapitáne, požaduji, aby jste nám okamžitě vydal členy Cardassianské rady."
 
"Nejsou to Zakladatelé, Martoku," řekl Sisko, kontrolujíce ostrost svých slov. "Testovali jsme je. Zmýlili jste se."
Nejprve si myslel, že to přehnal, ale pak viděl překvapení v Martokově obličeji. Opravdu tomu věřil. Martok nebyl schopen slova. V tom se ze stínu můstku Neg'Var vynořil další Klingon - byl to Gowron.

"To nemá žádný vliv," odbyl to kancléř. "Jediné co je důležité je, že Alfa kvadrant bude bezpečnější, když bude Klingonské impérium kontrolovat Cardassii. A teď ... vydejte nám členy rady, nebo nebudeme mít jinou možnost, než si je vzít silou."
"A riskovat celoplošnou válku s Federací?"
Gowronovi oči se rozšířili jak se naklonil až k displayi.
 
"Jestli válka začne tady, vina bude na vás."
"Pochybuji, že to historie takto zhodnotí."
"Historii píší vítězové."
Sisko věděl, že Gowron má pravdu.
Martok konečně opět promluvil. "Vezměte v úvahu co děláte, kapitáne. V sázce jsou životy všech co jsou na stanici."
"Jsem si toho vědom," odsekl Sisko. :Ale možná vy si nejste vědomi co riskujete. Měli jsme rok, abychom tuto stanici připravili na útok Dominionu. A jsme více než připraveni."
Gowron se zasmál.
"Jste jako stará bezzubá grishnarská kočka, pokoušíte se nás vystrašit svým řvaním!"
"Ujišťuji vás, že tahle stará kočka není tak bezzubá jak si myslíte." řekl Sisko. "Právě teď, mám nabito pět tisíc fotonových torpéd, které jsou připravena k odpálení. Jestli mi nevěříte, proscanujte stanici."
Martok se otočil k jednomu svému důstojníku, který na něho kývl. Pak se Martok otočil, a pohlédl pro změnu na Gowrona.
"Je to podvod. Iluze vytvořená thoronovým polem a duraniových stínů."
"Není to iluze," odvětil Sisko a cítil se náhle velmi klidný. Jestli věřili Martokovi, který měl očividně špatné informace, pak by vítězství nemuselo být tak těžké.
 
"Uvidíme," řekl Gowron, "ChegHchu djajVam djajKak!"
Spojení bylo náhle ukončeno. Po několika sekundách se Sisko otočil na Worfa. Stejně jako ostatní. Na obrazovce bylo vidět Neg'Var a zbytek Klingonských lodí, které se ve formaci blížili ke stanici.
Worf jim konečně přeložil poslední Gowronova slova: "Řekl, 'Dnes je dobrý den na smrt.'"

"Jestli je tohle způsob jak to chce, tak to tedy dostane. Prioritu do zbraňových systémů."
"Pane, to může oslabit štíty," řekl O'Brien, který právě opět něco dodělal.
"Jestli je nedokážeme pořádně zasáhnout, štíty nám budou k ničemu," řekl Sisko a postavil ke konzole OPS, aby sledoval pohyb Klingonských lodí.
"Zaměřte na vedoucí loď. Připravte sudé fotonové odpalovače."
Těžké fotonové kanóny a obvodové odpalovače stanice se přesouvali do bojových pozic, tak aby každá část okolního prostoru, mohla být pokryta palbou z několika míst.

Vedoucí loď se pohnula směrem ke stanici a svými disruptory bušila do štítů stanice. Ostatní lodě ji následovaly.
"Palte na mé znamení," řekl Sisko, jen aby přinutil svou posádku dotknout se ovládání. "Pal."

Každý ovládal jeden druh zbraní a Sisko si uvědomil kolik panelů se musí obsluhovat, aby se uvedlo do provozu tak velké množství kanónů, které instalovali na povrch stanice. Worf, Kira, Dax a další tři důstojníci byli plně zaměstnání ovládáním svých konzol.

Stanice rozdělila svými výstřely vesmír na několik částí. Ať už z rychloodpalovačů po celém vnějším obvodu nebo na pylonech. Každý odpalovač střílel víc jak jedno torpédo za sekundu. Klingonská formace zakolísala, protože několik lodí již bylo touto ohromující salvou zničeno. Některé z nich měly štíty na kritické hranici. "Připravte liché fotonové odpalovače .... pal!"
Zvuk odpálení několika torpéd najednou, v OPS rezonoval.
"Stále se přibližují!" překřikovala Kira hučení odpalování torpéd.
"Připravte phasery! velel konečně Sisko.
"Připraveny," ohlásil Worf.
"Pal."
Zářící proudy smrtelné koncentrované energie, pronikli prostorem, spojujíce stanici s jejími nepřáteli, jako pavoučími sítěmi, pronikajíce jejími štíty a poškozujíce jejich trup.
"Nárazy způsobují strukturální vibrace," křikl O'Brien. "Je to tvarem stanice. Toho jsem se obával."
"Poznamenejte, kde jsou slabiny a my to později vyspravíme, náčelníku."
"Pokud budeme mít nějaké později," prohodila Kira.
Sisko se k ní otočil. "My budeme mít později. Náčelníku, čím nám ty vibrace škodí."
"Můžeme mít nějaká poškození trupu na pylonech."
"To mi zas tolik nevadí. Co dál?"
"Třesením se uvolňuje ukotvení deflektoru. Jestli na nás vypálí v tom místě, můžeme na několik minut ztratit štíty."
"Zkuste udělat další vnější okruh, pro případ že by se to stalo a informujte všechna vnitřní obranná místa, aby byli v pohotovosti."
Dvě exploze na monitoru přitáhli pozornost. O sekundu později tam byla další a další.
"Osm Klingonských lodí zničeno," vykřikla Kira. Několik dalších těžce poškozeno."
Dívali se jak se přibližuje další vlna lodí a pokouší se propracovat skrz překvapivou palebnou sílu stanice, tím že přilétala v ose stanice.
"Kontaktujte Gowrona," řekl Sisko. "Možná to můžeme ještě ukončit, dřív než to zajde příliš daleko."
Dax se dotkla ovládání a potřásla hlavou. "Žádná odpov..."
Stanice náhle zakolísala, jako by ji někdo pořádně nakopl.
"Dali vám odpověď, kapitáne," řekl Worf.
Sisko potřásl hlavou. Gowron se prostě jen ještě nechce vzdát.
Zjistil, že stále hledí na Worfa.
"Stanoviště zbraní," řekl Sisko neochvějně, "palte podle uvážení."
Hromadný výstřel phaserů a fotonových torpéd zbarvil Bajoranské nebe a vyplnil obrazovku Neg'Var oslepujícím světlem.
Gowron se přidržoval rohu kormidelníkovi konzoly a skřípal zuby z pocitu marnosti. Ve velícím křesle Martok vařil vztekem, bušil do opěradel svého křesla a srážel pěstí všechny členy posádky, kteří se mu dostali do dosahu.
Nakonec se obrátil k Gowronovi: "Zradili nás! Vylepšili ten kovový uzel, aniž nám o tom řekli! Byli jsme jejich spojenci!"
Vyzbrojili se proti Dominionu," odsekl Gowron, "a neměli důvod, proč nám to sdělovat."
"Ale já mám informace, že ta stanice je nevyzbrojena."
"Odkud jsi získal tyhle informace?"
"Od Cardassianského krejčího! Garaka! Žije na stanici. Dostali jsme to z něj!"
"Přišli jste na palubu stanice, napadli jednoho jeho obyvatele, obdrželi špatné informace, a ty jsi na tom postavil celou svou bitevní strategii, a teď jsi z toho zoufalý? Martoku, selhal jsi!"
Martok otevřel pusu, aby řekl něco na svou obranu, ale loď dostala další zásah fotonovým torpédem.
twotw85a.jpg (10419 bytes) "Bojují jako Klingoni," dusil se generál. "Pak mohou jako Klingoni zemřít," přísahal Gowron. Ignoroval Martoka a křikl na důstojníky. "Zlikvidujte jejich štíty a připravte se na vylodění!"
"Jak doporučujete," souhlasil podlézavě Martok. "Všem lodím! Soustřeďte palbu na jejich generátory štítů."

"Vyřadili nám dva štítové generátory!"
Daxin výkřik věštil selhání.
O'Brien se ze všech sil snažil aktivovat záložní okruhy, které právě nainstaloval, ale nedařilo se mu. Na OPS se objevilo šest sloupců blikající energie. Byli to Klingoni.
Ještě před tím než se plně materializovali se Sisko a Worf dali do pohybu.
Sisko vykřikl varování po Kiře, Worf vypálil a jeden z Klingonů, právě když získal pevnou podobu padl jako podťatý na podlahu. Dobře, že se materializoval, protože Dax, byla přímo za ním a kdyby tam nebyl schytala by výstřel z phaseru ona.
Sisko nevěděl jestli Worf věděl přesně co dělá nebo měl takové štěstí. Hodil takové myšlenky za hlavu a začal bránit střed OPS.
Vedle něho, zatímco složil dalšího Klingona, Kira také vypálila přes celou palubu, a stejně jako Dax jednoho dostala.
Zatímco se Sisko snažil dostat ze sevření dalšího Klingona, musel se dívat jak další vykopl Kiře phaser z ruky a proklál její tělo svou dýkou."
Když se nůž zabodl do jejích slabin, využila toho, že se protivník nemůže hýbat a zasáhla Klingona svým loktem do oka. Pak se zhoupla a použila svůj podpatek, aby dokonal co loket načal. Pak se skácela někam na podlahu mimo dosah Siskova pohledu. Kolik jich tady sakra ještě je?

Blikající sloupce se začali objevovat i na Promenádě. Odo se téměř instinktivně vyhnul ráně bat'lethem
Sehnul se pod Klingonovou paží, zaútočil a použil svou nadlidskou sílu. Možná proto, že neměl svaly ani kosti, které by se mohli zlomit měl takovou sílu použít. Ale tenhle Klingon a ten za jeho zády tu byli příliš rychle na to aby na to myslel. Jak na něj oba útočili, téměř se změnil do svého přirozeného tekutého stavu. Teď nemohl ustoupit. Pokud by tito Klingoni přežili, pak by se rozšířili fámy, že na DS9 jsou skutečně měňavci. Bojoval svými fyzickými schopnostmi a duševní vůlí. Rozdával jednu ránu za ranou pouze rukama. Snažil se před jejich ranami spíše uhýbat a tak se Klingoni více vyčerpávali.
Protivníci si to ale po několika okamžicích uvědomili a začali bojovat jako team. První ho pořádně postrčil a druhý namířil zbraň. Ozval se ohlušující výstřel z phaseru. V první chvíli si Odo myslel, že byl zasažen, ale pak viděl, že se kácí Klingon. Shora na Oda koukal Bashir s phaserem v natažené ruce.
"Děkuji vám, doktore," řekl Odo.
"Kdykoli," kývl Bashir.
"Viděl jste někoho jiného?" "Osobně ne, ale slyšel jsem zvuky střílení v turbošachtě D." "Budeme bránit Promenádu," rozhodl Odo.
"To nebude tak jednoduché. Pokud budou štíty stále dole, mohou se přenést téměř kamkoliv."
"Nedovolil jsem Cardassianům, aby se vrátili, když byli konečně nuceni odejít a nemám v úmyslu nechat tuhle stanici Klingonům. I kdybych se měl proměnit ve přepážku a padat na jednoho po druhém, doktore, věřte mi, že bych to udělal."
Do pokoje, kde byli ubytování členové Cardassianské vlády vedly pouze jediné dveře, a protože to byly jediné dveře na stanici které byly hlídány, nebylo pro Klingony těžké je najít.
V koridoru stál Garak hned vedle Dukata, krvácející, pohmožděný a ztěžka dýchající, jak bojoval s Klingonskými bojovníky, kteří se do úzké chodby neustále hrnuli.

Dva členové ostrahy Flotily už leželi na zemi mrtvi spolu s dalšími třemi Klingony, které při své smrti vzali sebou, a koberec byl pokryt jejich smíšenou krví.
Dukatovi se nějak podařilo získat bat'leth a bušil jím do dvou Klingonů tak brutálně, že z nich krev stříkala na všechny strany. Nakonec se jeden z Klingonů dostal až ke Garakovi, který už neměl čas na další výstřel. Klingon ho srazil na uzamčený panel ovládaní dveří. Mezitím co Dukat bojoval bat'lethem o pár kroků před ním, Garak dostal loktem do své lebky a upadl. Klingon se na něj chtěl vrhnout.
V tom byl ale vržen zpět. Paže a nohy roztažné, páteř prohnutou, jak do ní Dukat zezadu zarazil svůj bat'leth. Garak rychle sebral Klingonovi disruptor a vystřelil za záda Dukata na dalšího Klingona, který se právě za ním vynořil a v příští sekundě by Dukata rozpáral.
"Všechny tyhle pěstní zápasy jsou skutečně nechutné," supěl Garak, a sledoval jak Dukat svou zbraní dobíjí jednoho Klingona, který se ještě pohnul.
"Předpokládám," lapal po dechu Dukat, "že dáváš přednost jednoduchosti vyslýchací komory."
Dukat uhnul a nechal jednoho Klingona proběhnout ke Garakovi, zatímco dalšího zaměstnal sám.
Ale Garak byl připraven a neomylně vystřelil do Klingonova obličeje. O chvíli později a mohli z něj být dva s bat'lethem uprostřed.
"Musíš přiznat, že je to mnohem civilizovanější způsob," navázal Garak.
"Tak dobře," odskočil Dukat zpět jak vytrhával svou zbraň z mrtvého těla, a připravil se na příchod dalšího.
"Můžu pro tebe jednu zřídit."
Sisko se pohledem na Kiru tak rozzuřil, že chytil Klingonovu paži, která ho svírala kolem krku a podařilo se mu použít soupeřovy váhy, aby ho otočením dokázal setřást. Bat'lethem ho dorazil.
Jak Klingon padal na podlahu Sisko si všiml, že O'Brien dostal tvrdý zásah od svého soupeře. Náčelník šel k zemi.
Jediný kdo ještě zuřivě bojoval byl Worf a Dax.
Kolem Worfa se vršila kupa mrtvol. Oháněl se svými zbraněmi jako přesný stroj - stroj na smrt. Sisko si všiml, že mu z oka teče krev. Postavil mezi konzoly tak aby se mezi jejich záda nemohl dostat žádný protivník. Bojovali tak k sobě zády, i když byli od sebe víc jak 3 metry.
Náhle vše utichlo. Sisko nemohl uvěřit. Kolem se válelo spousta těl. Ať už v bezvědomých nebo mrtvých.
Worf okamžitě sedl ke kontrole zbraní stanice a Dax převzala místo Kiry. Sisko pokynul dvou důstojníkům, kteří jako poslední zůstali na nohou, aby se postarali o dosud živé Klingony. Pak se sklonil k O'Brienovi a pomohl mu na nohy.
"Pane O'Briene, zvedněte znovu naše štíty."
O'Brien potřásl hlavou, což mohlo znamenat souhlas.
Sisko pak přešel ke Kiře, která pořád ležela na podlaze s dýkou zabodnutou v boku.
"Majore?" začal, když k ní poklekl. Žaludek se mu sevřel, když uviděl tolik krve.
"Budu v pořádku," sípala Kira. "není to tak zlé jak to vypadá."
Možná ano, možná ne.
Sisko se dotkl svého komunikátoru. "Sisko volá Oda!"
twotw89.jpg (12773 bytes) "Tady Odo."
Stál dole na Promenádě a kryl se před palbou Klingonů z horních ochozů.
"Hlášení."
"Klingonské jednotky jsou na Promenádě, obytném prstenci, a spodním pylonu 3. V této chvíli se zdá , že je zvládneme, ale nemohu slíbit, že to tak zůstane."
"Informujte mě."

"Přilétá další vlna Klingonských lodí," ohlásil Worf.
"Štíty jsou zvednuty," oddechl si O'Brien, "ale nevím jak dlouho vydrží."
Dax se pokoušela zpomalit svůj dech, zatímco studovala monitory. Pak se obrátila na Siska.
"Zaznamenávám velké množství přibližujících se warp signatur, souřadnice 1-8-7 tečka 0-2-5."
Stále na něj hleděla.
Sisko se postavil za ní a hleděli na hlavní obrazovku.
Z podprostoru začala vystupovat jedna Klingonská loď za druhou.
Sisko pozoroval jak se na hlavním monitoru objevuje stále víc a víc teček. Neměl už proti nim téměř co použít.
Měl fúzní reaktory.
Mohl by zničit stanici a vzít sebou tolik Klingonů, kolik stačí. Počítal kolik lidí zůstalo na stanici.
Zničit stanici. Zničit stanici.
Martok chtěl za každou cenu zničit Siska a dostat stanici, ale Gowron měl velení a měl trochu jinou představu. Možná by je mohl postavit proti sobě. Sisko pohlédl na Worfa. Bylo dobré mít ho na své straně. Už chtěl říct Dax, aby ho spojila s Gowronem, když vykřikla: "Je tu Hvězdná flotila, Benjamine! Šest lodí, pod vedením lodi Venture! Budou tu během pěti minut!"
"Zkus se znova zkontaktovat s Neg'Var. Možná, že teď bude mít Gowron náladu s námi mluvit."
"Mám ho," řekla Dax, tak rychle, že už na to musela být připravena.
Na obrazovce se obraz přilétajících lodí ztratil a objevil se kamenný obličej Gowrona a Martoka.
"Kapitáne," pokusil se Gowron, "vaše štíty jsou slabé, na stanici bylo proniknuto, a blíží se další Klingonské lodě. Vzdejte se dokud můžete."
"To si nemyslím," odmítl rozhodně Sisko. "Moje štíty drží, vaše výsadky byli pacifikovány, a mé posily jsou blíže než vaše. Gowrone ... čelíte válce na dvou frontách. To skutečně chcete?" a dal pokyn Worfovi.
Worf se plně otočil k obrazovce a řekl: "Klingonské impérium není dost silné na to, aby bojovalo s Federací i Cardassiany zároveň. Ukonči to teď ... než přivedeš Impérium k největší porážce v dějinách."
To byl klíč ke Gowronovi a Sisko si to uvědomil společně s Worfem. Zakladatelé byli přece důvodem strachu Klingonů.
Jako kdyby si Martok uvědomil, co se právě děje, řekl: "My se nevzdáme!
Ten idiot snad zničí vše co Sisko u Gowrona dosáhl.
"Jsem si jistý, že Zakladatelé budou velmi spokojeni, až to uslyší," řekl Sisko po chvíli mlčení ale o to rozhodněji. "To je to co Zakladatelé chtějí. Klingoni proti Cardassianům, Federace proti Klingonům... Čím víc budeme bojovat, tím budeme slabší a tím budeme mít menší šanci proti Dominionu."
"Uvažuj o tom co tu děláš, Gowrone," přidal se Worf, ignorujíce Martoka. "Sám Kahless řekl, 'Zničení impéria kvůli vítězství ve válce není vítězství'"
Na Gowrona Worfova slova zapůsobila.
"A ukončení bitvy pro záchranu impéria není porážka," dokončil citát Gowron.
Sisko nevěděl, jestli tak citát opravdu zní, nebo si druhou část přidal Gowron sám, ale v každém případě se mu to líbilo.
Martok se naposledy pokusil: "Ale můžeme pořád vyhrát!"
 
"Ne dřív, než se sem dostanou ty lodě," řekl Sisko chladně. "Takže ... co jim mám říct? Odletět? A nebo střílet?"
Miloval to, jak to řekl. A líbil se mu pohled do tváře vystrašeného Klingona.
"Ne," řekl Gowron s téměř fyzickým úsilím, "Jsme to my kteří odletíme."
Martok po něm štěkl něco v Klingonštině, něco co znělo opravdu tvrdě.
Dost!" zařval na něj Gowron, "Přestaň střílet! Přikaž svým lodím v Cardassianském prostoru, aby zastavili svůj postup! Nemám v úmyslu nechat vítězství Dominionu!" a stále rozvášněn se otočil na Siska. "Ale dejte svým lidem vědět, že si Klingonské impérium bude pamatovat, co se tady stalo. Postavili jste se proti nám." Teď se Gowron podíval na Worfa, "a to nemůžeme prominout ... nebo zapomenout."

Spojení bylo ukončeno. OPS bylo po několik sekund ztichlé.
Nakonec Dax ticho prolomila: "Klingoni vypínají své zbraně."
"Je konec..." řekl O'Brien.
Worf se k nim, ale otočil a řekl, "pro tentokrát."
Kapitánův deník, Hvězdný čas 49011.4. Teamy zjišťující škody dokončili opravy stanice a život se vrací do normálu. Většina civilních obyvatel se vrátila z povrchu Bajoru zpět. Promenáda a obytný prstenec byly vyklizeny a znovu otevřeny. Cardassianská rada byla poslána k Velení Hvězdné flotily, kvůli ochraně dokud nebude sektor kolem Cardassie Prime plně stabilizován a Quark znovu otevřel svůj bar. Zbývá mi dořešit poslední nevyřízenou záležitost.

"Pane Worfe, přinesl jsem vám váš propouštěcí list."
Worf už byl v civilu a balil si své věci. Zrovna když Sisko vešel Worf odsouval uniformu Flotily.
"Myslel jsem, že byste se třeba rád na to podíval, dříve než to odešlu Hvězdné flotile," řekl po chvíli Sisko a podával mu tabulku se záznamy. "Jak jsem vyrozuměl zamíříte k Nyberittské alianci," dodal.
Worf kývl. "Odlétám již odpoledne."
Sisko si povzdechl. "Pro mě to byla práce na Zemi, řízení konstrukcí orbitálních stanic."
"Proč jste změnil svůj názor?" zeptal se ho Worf.
"Nakonec jsem si uvědomil, že to nebyla Flotila od čeho jsem chtěl uniknout. Pokoušel jsem se uniknout před smrtí své ženy. Myslel jsem, že můžu jednoduše omotat kolem bolest svou uniformu ... a obojí odhodit pryč."
"Ale nefungovalo to. Útěk může pomoc jen na krátkou dobu, ale dříve nebo později vás bolest opět dohoní. Jediný způsob jak se od toho osvobodit je zastavit a čelit tomu."
"Ale nošením uniformy," řekl pomalu Worf, "si jen připomínáte co jste ztratil."
"Někdy," přiznal Sisko. "Ale také mi to připomíná co jsem získal a kdo jsem. Jsem důstojník Hvězdné flotily. Mohl bych odhodit svou uniformu, odejít, a běžet k Nyberittské alianci, ale nic by se tím nezměnilo. To je to čím jsem, a také to čím vždy budu."
A má žena bude stále mrtvá a Enterprise bude stále zničena.
Worf přimhouřil oči.
"A vy si myslíte, že je to i můj případ."
"Co je důležité, pane Worfe, je to co si myslíte."
Worf hleděl na uniformu, kterou ještě nestačil uklidit z dohledu. "Myslím, že Hvězdná flotila byla mým domovem po mnoho let. A možná ještě stále je."
"Tam venku jsou další lodě," odvážil se říct Sisko, "které potřebují dobré důstojníky. Kapitán Venture je můj velmi dobrý přítel. Jestli byste chtěl, mohl bych s ním promluvit ... uvidíme jestli má pro nadporučíka místo."
Worf vzal uniformu do ruku a držel ji před Siskem.
"Možná to nebude nutné."
Borethský klášter.
Worf zde nebyl vítán, ale přesto vešel do pětimetrových dveří kláštera.
Klerikové zírali jak dovnitř vešel Klingon v uniformě flotily a s Klingonskou šerpou.
Worf šel přímo k vnitřnímu opatství, kde uviděl obličej, který chtěl vidět.
"Lourne."
"Bratře Worfe! Slyšel jsem, že přicházíš, ale nevěřil jsem tomu. Jsem překvapen, že jsi zavítal tak daleko do svého domovského prostoru, když uvážíme co o tobě bylo řečeno."
"Vše co bylo o mě řečeno je pravda. Když přišla chvíle mé volby, postavil jsem se proti Impériu. A tohle není můj domovský prostor a já nejsem tvůj bratr. Přišel jsem sem, abych si ulehčil tím, že ti řeknu co jsem se naučil, takže už nebudeš otravovat mé myšlenky.
Jsem tu abych ti řekl, že se mýlíš. Měl by jsi přestat učit naše válečníky, aby se nikdy neptali co dělají. Vše co jsi zde učil je to co nás téměř zničilo. Nemysli - udělej to."
"Worfe ... jistě musíš být zmaten."
"Už ne. Znovu mám své místo a velícího důstojníka. Nikdo, kdo má tohle, nemůže být ztracen. A já jsem viděl něco, co mě přimělo sem přijít. Sledoval jsem jak kapitán Sisko odhalil, že Klingonské rozhodnutí, zaútočit na Cardassii, nebylo založeno na odvaze, ale na strachu."
"Strachu?" zvedl Lourn překvapeně obočí. "V Klingonské flotile? Jsem zmaten, když vyprávíš takový příběh. Chtěli jsme zvítězit nad měňavci! Co může být víc odvážnějšího? Sisko se zmýlil."
"On se nezmýlil. Viděl jsem pravdu na vlastní oči. Nikdy tam nebyl žádný měňavec. Gowron a Vysoká rada jednali podle prázdného strachu a zvěstí, poté co přišla Cardassianská revoluce. Postavili se proti těm, kteří nebyli nepřátelé. Jednali jako Klingoni, kteří se cítí ohroženi. Lourne, to jsou způsoby, které ty a ostatní tady učíte mladé válečníky. Zaútočit na něco. Cokoli. A to se přesně stalo. Když se cítí ohroženi, jednají Klingoni jako děti. Zaútočí na cokoli v dohledu, včetně Federace. To je přesně to co Dominion chce, a Impérium to málem udělalo."
Lourn na něj hleděl, chvíli neschopen slova.
"Naše soudržnost nám dala přežít, Worfe," odvětil divoce Lourn, "Naše minulost je plná příběhů o ..."
"Ano, vím co vaše minulost říká," kývl Worf. "Zatímco nám to pomůže přežít na nepřátelské planetě kdysi v minulosti, lpíme na nich ve špatné době. Teď když jsme ztratili podporu Federace, zničili jsme naši největší šanci pro přežití všeho, co přinese budoucnost. V naší soudržnosti jsme mohli napáchat takové škody, že nás ostatní mohli zničit. A protože se tak bojíme, museli jsme na někoho zaútočit. Teď už nemůžeme postavit společně Dominionu. Naproti tomu, já budu stále Klingonem, ale já jsem lepší Klingon, protože pracuji pro naše skutečné přežití. Mýlil jste se, když jste mne učil, že bych se měl stydět, když odmítám svou přirozenost. A o tom je přesně inteligence. Už nejsem Klingonem, protože zůstávám u Hvězdné flotily. Není nic co byste mě mohl naučit. Vy byste se naopak mohl mnoho naučit ode mě."
Lourn na něj civěl a civěl. Ještě nikdo s ním takto za jeho dlouhý život nemluvil.
"Vyleť ke hvězdám, Lourne," pokračoval. "Vysvleč svou róbu a opusť svá nádvoří. Staň se něčím víc než jsi nyní. Musíme být, jestli chceme prosperovat více než jen naše písně a legendy. Rasa, která neumí držet krok s ostatními nepřežije."
Lourn se nadechl a stále na Worfa hleděl. Nakonec řekl: "Ale ... my jsme Klingoni!" a obsáhl rukama celý sál.
Worf potřásl hlavou. "To je vše co dokážeš vymyslet?"
Lourn se třásl vzteky ve svém hávu. Jeho oči byly hluboké, jeho ideály otřeseny.
Worf se cítil úplný. O krok ustoupil, na znamení, že opouští toto místo a vrací se na své místo k lidem, kteří s ním mají něco společného.
"Vždy zůstanu Klingonem," dokončil Worf klidně, "ale teď, jsem víc než Klingon."
Byla to snad nejdelší řeč v jeho životě a cítil se vyčerpán, ale jeho vnitřní neklid zmizel.
"Nadporučík Worf se hlásí do služby, pane."
Worfova uniforma už nebyla bezpečnostní zlatá, ale velitelská červená.
Kapitán Sisko si ho prohlížel z vrchu operačního centra. "Všichni už znáte našeho nového důstojníka strategických operací," řekl hlasitě.
Všechny oči k němu vzhlédli, ale už to nebyly cizí oči. Byl tam O'Brien, major Kira, Jadzia Dax a doktor Bashir. A dokonce i Odo mu pokývnul.
"Vítejte na palubě..."
"Blahopřeji..."
"Jsem rád, že vás tu máme..."
"Převezměte svůj post, pane Worfe," řekl Sisko, když se vše utišilo.
"Ano, pane," řekl tradičně Worf.
Jeho místo bylo hned vedle O'Brienovy stanice. Kapitán Sisko si přeměřil všechny okolo.
"Teď, když jsou všichni tady, chtěl jsem vám všem říct, že jsem právě mluvil s Dukatem a několika členy Datapské rady. Vrátili se na Cardassii Prime, bez jakýchkoli komplikací a požádali mě, aby vám vyjádřil jejich díky."
Kira potřásla hlavou. "Kdo by si byl pomyslel, že budu zachraňovat Cardassianskou vládu?"
twotw96.jpg (11676 bytes)
"Nemějte starosti," řekl Odo, "Dukat jistě všechny zásluhy připíše jen sobě."
"Chudák Garak," řekl Bashir. "Dukatův hrdina a zůstal trčet v svém krejčovském obchodu, zase bude lemovat kalhoty."
"Kapitáne," přerušila je Dax, "dostávám zprávu priority jedna od tajné služby Flotily. Klingoni se odmítli vzdát několika Cardassianských kolonií, které obsadili běhen invaze. Opevňují své pozice .. a instalují orbitální obranné systémy."
Kira pohlédla na hlavní obrazovku a povzdechla. "Vypadá to, že Klingoni tu zůstávají."
Sisko pohlédl na Worfa. "Možná ano," řekl, "ale my také."
Copyright © 1999 Martin Andrýzek


[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]