I Borg
SD : 45854.2
N : 223
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise zkoumá systém, který je vhodný pro kolonizaci, ale Data záhy zjistí, že z měsíce obíhajícího kolem čtvrté planety vychází neznámý signál. Výsadkový team (Riker, Worf a Crusher) tam objeví pod hromadou trosek plavidla jednoho ještě funkčního Borga. (Worf objeví ještě další 4, ale všichni jsou mrtví.)
Doktorka se rozhodne Borga zachránit a přenést na palubu a prosadí si to i přes kapitánův výslovný nesouhlas, ve kterém oživly vzpomínky na jeho asimilaci Borgy. V pohotovostí kabině vyjádří Picardovi Troi starost o jeho mentální stav, ale Picard se ji snaží ujistit, že je mu dobře. Borg je přepraven do cely, kde Geordi vytvořil tlumící pole, kterému znemožní případnou komunikaci z jinou lodi Borgů. Později v cele se doktorka snaží přivést Borga k vědomí a rozhodne se vyjmout implantáty s těla, ale Picard ji zastaví se slovy, že by ho to zabilo. Borgský mozek je závislý na implantátech. Ale hned nato se zeptá Georiho zdali by nemohl přeprogramovat invazní proceduru a vytvořit virus, který po znovuzačlenění Borga do kolektivu způsobí selhání celého kolektivu.
Doktorka však nevěřícně řekne : "Nakazit, říkáte to jako by to byla nemoc."
Picard : "Správně doktorko, a když nám to půjde dobře tak smrtelná!"

Později v zasedačce všichni souhlasí s Picardem, jenom Beverly ne. Picard vysvětlí, že za normálních okolností by to co dělají, bylo nemyslitelné, ale mají právo se bránit a udělat cokoliv pro svou obranu. Borg nabude vědomí. V cele začne hledat terminál pomocí, kterého by se zkontaktoval s lodí, ale nemůže ho najít a Bev zjišťuje, že musí být hladový, natož Geordi začne s výrobou zdroje energie pro Borga. Bev zjišťuje, že Borg se bojí.
Později v šermířské místnosti Guinan hovoří s Picardem o Borgovi a ptá se ho, zda-li to není risk, ale Picard říká, že to bylo z soucitu. Poté však v šermu Guinan předvede k čemu vede lítost a porazí Picarda. Geordi s Worfem namontují Borgovi (který se identifikuje jako Třetí z Pěti ) zdroj energie do cely.
Jeho dík projevuje asi takto : "My jsme Borg, odpor je marný, budete asimilováni."
Později v Datově laboratoři Geordi a Bev, která stále nesouhlasí s plánem, požádají o přesun Borga. Po krátké konverzaci, při které vlastně Borg požádal o jméno ho Geordi pojmenoval Tim na základě zájmena Ty. ( Na anglickém originále Hugh a základě You, nadále však v textě budu používat Hugh). Během testů jeho visuálních schopností, Bev vysvětlí Hughovi, že oni nechtějí být asimilováni, ale on jim řekne, že neslyší žádné hlasy. Pak se zeptá, co s ním udělají, až ty testy dokončí a Geordi řekne že ho pošlou domů.
Později večer Geordi rozmlouvá v baru s Guinan, která nevěří vlastním uším, když ji Geordi řekne, že už si není tak úplně jist tím co dělá, Guinan na něj naléhá, že on má sice výčitky svědomí, ale až přijdou Borgové tak oni mít žádné nebudou. Geordi ji řekne, ať si jde s Hugem promluvit. Později na můstku sdělí Data s Rikerem kapitánovi, že Borgské průzkumné plavidlo se blíží do systému a bude tady za 31 hodin.
Mezitím Guinan je u cely s rozmlouvá s Borgem. Zjišťuje, že opravdu Hugh je jiný než čekala a Geordi měl pravdu, na oplátku vysvětlí Hughovi, že odpor není marný. [Zvukový záznam...] Ještě později Geordi vysvětlí podstatu individuality a přátelství, vypadá to tak, že to Hugh chápe. Poté Data a Geordi ukáží Picardovi obrazec, který chtějí ukázat Hughovi, který má sloužit jako vir. Ale Geordi namítá u kapitána, že si není jist správnosti toho co dělají, Picard na to řekne, aby se od toho Borga myšlenkově odpoutal. Večer navštíví Guinan Picarda a žádá ho, aby svůj názor na Hugha přehodnotil. On odmítá a s křikem řekne, že to není osoba, to je Borg. Poté mu Guinan řekne, ať si s ním aspoň promluví.
Po rozhorvoru Picard požádá, že si chce Hugem promluvil sám v pohotovostí kabině. Hugh ho identifikuje jako Locutuse a Picard se rozhodne hrát hru a začne argumentovat jako Locutus, ale Hugh se snaží vzdorovat. Picard mu nařizuje aby mu pomohl asimilovat loď.
[Kapitánův rozhovor s Hughem 1, 2, 3, 4]
Ale Hugh řekne mu řekne : "Já Vám nebudu pomáhat."
Na to Picard : "Ty si řekl Já, ale ty jsi Borg.", na to Hugh odpoví "Ne. Já jsem Hugh."
Tak Picarda přesvědčí a přehodnotí svůj názor. Poté v zasedčce oznámí Picard změnu plánu s argumentací, že teď Hugha zná a použití invazního programu by se stali horší, než nepřítel, kterého chtějí zničit a tak poprosí o nové návrhy. Riker navrhuje, aby byl Hugh vrácen na původní místo s vymazanou pamětí, ale Bev si nemyslí, že odstranění individuality by bylo správné. Nato Picard sdělí, že Borgové mu nejspíš paměť smažou sami, ale na krátký okamžik, může jeho individualita „infikovat“ kolektiv a tak změnit Borgy navždy. A tak se Picard rozhodne Hugha vrátit zpět, natož Bev nesouhlasí, a říká, že je to jedinec a má právo se rozhodovat.
Poté Picard a Geordi se snaží z Hugha vydolovat jeho rozhodnutí. On se rozhodne vrátit se k Borgům. [Zvukový záznam...] Kapitán souhlasí a Geordi požádá, aby se přetransportoval s Hughem na povrch měsíce, kde počkají na Borgy. Zatímco je Enterprise schovaná v chronosféře hvězdy, 2 Borgové se přetransportovali na povrh měsíce. Připojili Hugha opět ke kolektivu a on jim pomohl odstranit součástky s mrtvých druhů a připravil se k transportu. Nedává vůbec najevo, že o Geordim ví, až během transportu kývne hlavou směrem k Geordimu.

Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]