Borg

Jedná se o kyborgy (humanoidy doplněné kybernetickými implantáty pro vylepšení přírodou daných vlastností) se společným vědomím.(nositelem společného vědomí je "královna" a tím Borgové připomínají spíše včelí roj než humanoidní civilizaci.) O Borzích nelze říci, že jsou jedna rasa, protože během své existence již asimilovali mnoho národů a kultur.
 
 
"Odpor je marný, vaše technická a 
kulturní rázovitost bude částí nás."
Borgové mají k jiným rasám zvláštní přístup: pokud najdou nějakou relativně vyspělou humanoidní civilizaci, tak ji místo prozkoumání jednoduše asimilují , zatímco jednotlivců si nevšímají. Pod jednoduchým slovem asimilace se skrývá proces při němž jsou asimilovaným jedincům voperovány kybernetické implantáty, které upraví DNA dotyčných jedinců a začlení je tak do kolektivu, zatímco technika dotyčné civilizace je upravena tak, aby co nejlépe posloužila pro účely Borgů. Při tomto procesu se také vzpomínky a zkušenosti asimilovaných jedinců stávají součástí kolektivního vědomí.
Borgové samotní považují asimilaci za proces vylepšování životních podmínek asimilovaných národů. Jakékoliv námitky proti asimilaci považují za irelevantní a do doby setkání se s lidmi považovali jakýkoli odpor proti ní za marný, ale poslední dvě střetnutí s federací dopadla přes velké federální ztráty pro Borgy neúspěšně. Střetnutí u Wolfa359 Borgové ještě vyhráli, ale po vstupu do Sluneční soustavy byli vloženým příkazem přesvědčeni k autodestrukci (TNG:"The Best of Both Worlds, Part II") zatímco při druhém střetnutí se Borgům nepodařilo federaci porazit ačkoliv se za tímto účelem vydali i do minulosti (ST:"First Contact")

Borgové disponují velice vyvinutou technikou, (vysoce účinnými štíty, zbraněmi, které zlikvidují štít, ale nepoškodí techniku, mikrotechnnologií pro spojení kybernetických implantátů a živé tkáně, transportním paprskem, který je schopen za určitých podmínek fungovat skrz federální štíty a v neposlední řadě i zdroji energie, které překonávají federální možnosti.) kterou získali již zmiňovanou asimilací mnoha kultur.
 
 
Tato technika a kolektivní vědomí jim umožňuje velice rychlé přizpůsobení se nepřátelským taktickým systémům (zbraním i štítům) a přestát tak i velmi masivní útok. (Jedna loď Borgů dokázala zničit čtyřicet federálních lodí u Wolfa 359). To je dáno i tím, že ochranné pole Borgského plavidla je schopno rychlých změn a kolektivní vědomí jim umožňuje rychlé nalezení správné modulace. (To se ukázalo už při prvním setkání Federace s Borgy, kdy prvními třemi výstřely se podařilo vážně poškodit větší část lodi, zatímco další zásahy měly nulový efekt.)
Hlavní zbraní Borgů je modifikovaný vlečný paprsek, který velmi rychle oslabuje štít. Borgská loď má vnitřní uspořádání takové, že veškeré důležité systémy jsou roztroušeny po celé lodi. Toto uspořádání umožňuje Borgským plavidlům pokračovat v boji i pokud byla z dvou třetin zničena. Borgové jsou také schopni napřít svou kolektivní energii k rychlé regeneraci lodi a tak ji opravit ve velice krátkém čase.
Bytost Q tuto jejich schopnost okomentovala slovy: "Neuniknete jim. Nezničíte je. I když je poškodíte, jejich jádro zůstane celé. Zregenerují se a uvidíte. Nakonec zeslábnete. Vaše zdroje se vyčerpají. Oni neznají slitování."

Samotní Borgové se rodí jako humanoidé, ale okamžitě po narození se začíná s implantáty. Spojení mezi Borgy je částečně telepatické a částečně pomocí podprostorového signálu. Tento signál je mnohem rychlejší než stejné federální. Je také nositelem všech informací a tak co ví jeden Borg, vědí zároveň i všichni ostatní. Borgové také nejedí v lidském slova smyslu, ale z přijaté energie si replikují vlastní jídlo přímo do žaludku.
 
 
Dokumentovaná historie Borgů
2364
(41986.0)
Kdo napadl základny v Neutrální Zóně?
Jenom Federace nebo Romulani to mohli udělat
2365
(42761.3)
Q zprostředkuje první kontakt Federace s Borgy
18 členů posádky nezvěstných a část z talíře 1701-D ztracena
2366
(43989.1)
Borgové letí přímo na Zemi - Picard asimilován Borgy
"Od teď budete sloužit...NÁM.... "
2367
(44001.4)
Bitva o Wolfu 359, Borgské plavidlo zničeno, Picard zachráněn
Hvězdná Flotila ztratila při obraně Zemského sektoru 39 lodí. Plán Kapitána Rikera na záchranu Picarda úspěšný. Borgové jsou uvedeni do spánkového módu, který vedl až k autodestrukci lodi, všichni Borgové mrtví - nebo ne?
2368
(45854.2)
Enterprise se střetává Hughem
Picard s posádkou nalézá Borga, u kterého s vyvine smysl pro individualitu. Pokus použít tohoto Borga k zničení Kolektivu zrušen....
2369
(46982.1)
Nájezd Borgů na Ohniaka III
Co teď dělá Datův zlý brat. Další setkání s Hughem.
2370
(47025.4)
Lore poražen...
Picard s posádkou zabrání Lorovi zneužívat skupiny Borgů vyňatých z Kolektivu
2373
(503xx.x)*
Posádka Enterprise-E zastaví Borgy při jejich pokusu změnit historii
Picard s posádkou 1701-E letí zpět v čase, aby mohli zachránit budoucnost...
2373
(50541.6)
První kontakt Voyageru s Borgy
Cmdr. Chakotay objeví na jedné planetě mrtvolu Borga
2373
(50614.2)
Voyager střetává Nové Družstvo...
Zatímco Chakotay se potkává s ex-Borgy, Voyager potkává Bogskou Kostku...
2373
(50984.3)
Kapitán Janeway sjednává dohodu s Borgy...
Janeway nabízí pomoc Kolektivu, který má nové mocné nepřátele
2374
(51003.7)
Představitel Borgů se připájí k posádce USS Voyageru
Sedm z Devíti je "přemluvena" k cestě do Alfa Kvadrantu...

Copyright © 1998 Štepán Luňák a Martin Vaněk