Scorpion, Part II
SD : 51003.7
N : 169
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Předcházející část...
Borgská loď ve warpu ze sebou táhne Voyager. Chakotay se snaží dostat Janeway z Borgské lodě a odpoutat se. Tuvok ohlásí, že jsou voláni s Borgské lodě. Na obrazovce se objeví Janeway a oznamuje, že Borgové souhlasili s obchodem (aliancí) a nyní jsou na přímém kurzu směr Alfa Kvadrant. Dále oznamuje, že zůstane na Borgské lodi a bude pomáhat při výrobě zbraně proti Druhu 8472 [Zvukový záznam...], protože to bude nejrychlejší. Chakotayovi se to nelíbí, ale rozkaz kapitána je definitivní. Chakotay navrhne, že když nyní spolupracujeme s Borgy, mohli by vypnout vlečný paprsek. Janeway odpoví, že to navrhne a požádá, aby se Tuvok transportovat za ní.
Později. Doctor na ošetřovně sděluje Chakotayovi, Doctor na ošetřovně sděluje Chakotayovi, že replikoval přibližně 10 miliónů Borgských nanosond a přeprogramoval je podle jeho specifikace. Pak to vyzkouší na Kimovi. Úspěch se dostaví, Harryho tvář, původně již celá pokrytá žlutou látkou, se částečně u pravého oka znormalizuje. Pak Chakotay odejde na můstek. Tam nařídí B'Elanně, aby objevila způsob jak v případě nutnosti transportovala Janeway a Tuvoka zpět. Půjde to asi těžko, protože Borgové již zregenerovali štíty, brání se B'Elanna. Ale Chakotay nechce slyšet co nejde a trvá na svém příkazu. Pak Borgové vypnou vlečný paprsek. Paris to komentuje: "Nikdy jsem si nemyslel, že to sám sebe uslyším říkat, ale vypadá to, že Borgové spolupracují."

Kes na ošetřovně dostane další vizi. Jeden z 8472 se k ní na ošetřovně blíží a natahuje svoje pařáty. Kes se s křikem schoulí do klubíčka, ale vzápětí ji už utěšuje Doctor. Kes v hysterii řekne jenom dvě slova:"Pozorují nás!"
Mezitím na Borgské lodi. Dva Borgové vedou Janeway a Tuvoka do jejich budoucí pracovny. Tuvok prozrazuje Janeway, že Doctor objevil, že jak bioloď tak její piloti jsou ze stejného biologického materiálu.
Když dorazí do "pracovny", Janeway klidně přednese, co zamýšlí. Jenže Borgům se nelíbí tento pomalý způsob komunikace, svalí oba na kolena a začnou jim připínat na krk neurotransmitéry pro zvýšení efektivnosti komunikace. Janeway i Tuvok to odmítají s tím, že lépe pracují jako jedinci, ale Borgům to připadá irelevantní. Janeway na poslední chvíli použije argument, že chtějí jednoho reprezentanta, s kterým budou pracovat přímo (stejným reprezentantem se stal Picard při přeměně v Locutuse) a když je asimilují, dohoda bude zrušena.
Kolektiv si to rozmyslí a akceptuje návrh. Otevře se blízká stěna a za ní se aktivuje jeden Borg (původně to byla určitě žena), přistoupí a řekne, "Mluvím za Borg."
Janeway se a Tuvoka představí. Pak se Borg představí:"Sedmý z Devíti; pomocník třetího stupně unimatice 01", ale dodává, že ji můžou říkat jenom Sedmý z Devíti (pozn.:budu používat Seven of Nine a budu používat ženský rod).
Po představení Tuvok oznámí, že zamýšlí nainstalovat zbraň na jedno z torpéd Voyageru. Seven of Nine to odmítne jako slabé. Janeway se zeptá, zda-li má jinou alternativu a Seven of Nine odpoví:"Jsme Borg!". Tuvok přistoupí k Janeway a řekne:"Já bych to interpretoval jako ano." Seven of Nine pak představí svoje řešení - multikinetická neutronová mina s nosností 5 miliónů isotun. Tuvok poznamená, že by to šokovou vlnou zničilo celý hvězdný systém a stalo by se tak zbraní hromadného ničení. Janeway ovšem takovou zbraň nechce.
Seven of Nine ale namítá, že by to bylo efektivní. Tuvok si spočte, že takové torpédo by potřebovalo velké množství nanosond a Doctorovi by to trvalo velmi dlouho a riskovali by další ztráty. Janeway navrhne, že použití torpéda z Voyageru by bylo za nynější situace efektivnější.
Seven of Nine zapřemýšlí, vrátí se k panelu a ukáže jim torpédo, které by bylo vhodné - fotonové torpédo doplněk 32, 6 hlavic, explosivní nosnost 200 isotun [Zvukový záznam...]. Tuvok se podiví na tím, že mají tak přesné informace a Seven of Nine mu odpoví: "Jsme Borg!". Tuvok si sám pro sebe odpoví:"Samozřejmě".
Mezitím na palubě Voyageru. Doctor prohlíží Kes. Její telepatické vize se opakují stále častěji. Další dvě vize. Kes se dívá jednomu 8472 přímo do očí. Přijde Chakotay a Doctor mu sděluje, že si sice není jistý, ale určitě nechějí říct jenom dobrý den.

Na Borgské lodi si Seven of Nine vyžádá taktické informace o biolodi. Janeway jde s ní a řekne jí, že je člověk. Seven of Nine prozradí, že toto tělo bylo před 18! lety asimilováno (pozn.: tj. 10 let před prvním kontaktem u systému J-25), ale dál se s ní nechce bavit. Pak se ozve nějaký zvuk. Seven of Nine oznámí, že jsou voláni z Voyageru. Na monitoru se objeví Chakotay, který prozrazuje Doctorovu hypotézu, že 8472 se pomocí Kes dozvídají, co plánují, ale zatím se v dosahu senzorů neobjevili žádné biolodě. Janeway řekne Seven of Nine ať zastaví a Chakotayovi ať udělá to stejné. Seven of Nine pak požaduje torpédo z Voyageru a jednu nanosondu, ale Janeway ji odmítne i přes výhrůžky asimilací. Seven of Nine to musí akceptovat.
Na Voyageru se Harry, již úplně zdravý, hlásí do služby.
Paris najednou ohlásí, že se v blízkosti objevila singularita a z ní vyletěla jedna loď. Borgská loď a Voyager letí ve warpu vedle sebe, pronásledováni biolodí.
Bioloď aktivuje zbraně a střílí po Voyageru. Sekundární trup zasažen a transportéry nefungují. Borgská loď se začne otáčet a metat torpéda. Jeden zásah, ale žádný výsledek.
Voyager se začne schovávat za Borgskou loď, která bude, podle slov Seven of Nine bude, za každou cenu bránit nanosondy. Bioloď vystřelí po Voyageru, ale do dráhy paprsku se pootočí Borgská krychle. Zasažená hrana kostky dostane těžký zásah.
Janeway je na Borgské lodi zasažena výbojem.
Bioloď pokračuje ve stíhání Voyageru, ale Borgská loď do ní narazí. Následuje výbuch. Borgská loď je zničena. Bioloď také. Voyager částečně zasažen.
Za malý moment se ozve Tuvok z Nákladového prostoru 2 a oznámí, že byli těsně před výbuchem transportováni na Voyager - on, Janeway a skupina Borgů. Chakotay vydá rozkaz zajistit onu palubu. Předá velení Parisovi a odchází do Nákladnvého prostoru 2.
[download segment]
Dveře Nákladového prostoru 2 se otevřou. Uvnitř Chakotay s bezpečnostním teamem najde skupinu Borgů, kteří si již přizpůsobili místnost ke svým potřebám. Na zemi leží Janeway a Tuvok. Za chvíli Chakotaye přivítá i Seven of Nine se sdělením, že jsou zde se souhlasem Janeway a přece mají alianci.
Později na ošetřovně Kes prohlíží Tuvoka a Chakotay mu oznamuje současný stav. Tuvok je zdravý, ale Janeway leží na lůžku. Doctor sděluje její stav: Není úplně nejhorší, ale nějakou tu operaci to potřebovat bude. Pak Chakotay přijde k Janeway, která mu pomalu řekne, že má velení a že musí pokračovat v alianci s Borgy.
Chakotay - ozbrojen - si jde opět popovídat se Seven of Nine. Chakotay odmítne letět zpět k nejbližší Borgské lodi a dále bude pokračovat v kurzu Alfa Kvadrant. Seven of Nine chce urychleně nanosondy, protože podle propočtů Kolektivu prohrají dřív než Voyager vyletí z Borgského prostoru. Chakotay ji je samozřejmě nedá.
Na poradě důstojníků. Chakotay prozrazuje, že nanosondy na palubě Voyageru jsou primárním cílem lodí Druhu 8472 a proto musí ukončit alianci s Borgy a to teď hned. Vysadí skupinu Borgů na nejbližší planetě a poletí dál. Tuvok upozorní, že se to Borgům zjevně nebude líbit a proto si nechá Chakotay předvést Seven of Nine do pohotovostí kajuty. Tam ji řekne svoje rozhodnutí. Seven of Nine reaguje předpokládaným způsobem a hrozí, že by mohla začít asimilaci Voyageru. Chakotay ji odpoví, že pokud to udělá, vyfoukne je do vesmíru. Seven of Nine mu pak řekne o nespolehlivosti a chaotičnosti lidí a Chakotay ji poté nechá eskortovat zpět.
Chakotay se pak jde podívat za Janeway na ošetřovnu. Není vzhůru (asi je v komatu) a řekne jí, že se už rozhodl a snad to pochopí.
Ze singularity vylétají další lodě a opět zmasakrují Borgské kostky. Borgský kolektiv zašle Seven of Nine zprávu o ztrátách - Druh 8472 zničil matici 010 síť 19, 8 planet zničeno, 312 plavidel zničeno, 4000621 Borgů eliminováno [Zvukový záznam...] - a rozhodne, že musí obsadit a kontrolovat Voyager.

Seven of Nine rozumí. Dva Borgové odstraní poklop od Jefferyho průlezu a Seven of Nine tam vleze a začne provádět plán.
můstku Chakotay plánuje vyložit Borgy, ale Harry hlásí, že Borgové začali kontrolovat deflektor. Seven of Nine něco přepojí a Voyager paprskem z deflektoru vytvoří kvantovou singularitu. Chakotay dá Borgům poslední šanci k ukončení akce, a jelikož neuposlechnou, otevře poklop od Nákladového prostoru 2 a všichni Borgové vyletí ven. Až na Seven of Nine.
Kvantová singularita se rozevře a Voyager vletí dovnitř.
Když proletí na druhou stranu singularity zjistí, že určitě nejsou ve své Galaxii - žádné hvězdy, žádné planety a když B'Elanna překalibruje senzory zjistí, že nejsou ve vesmíru, ale uvnitř obrovské řídké organické hmoty - definitivně nejsou ve vlastním vesmíru. Pak se ohlásí Seven of Nine a žádá o schůzku v Nákladovém prostoru 2 [Zvukový záznam...], kde si nechají opět nasát vzduch.
Seven of Nine jim řekne, že budou brzy napadeni a měli by se připravit. Pak to Chakotayovi dojde. Borgové začali tuto válku!!!, chtěli přidat jejich vynikající biologické vlastnosti ke svým, protože věděli, že asimilační a biologické technologie Druhu 8742 jsou nejvíc vyvinuté. Kdyby je asimilovali, stali by se ještě mocnějšími než jsou nyní. Proto vytvořili Severozápadní Pasáž a nechali Druh 8472 proletět k nim. Seven of Nine odhalí, že neočekávali tak tuhý odpor [Zvukový záznam...]. (Její spojení s Kolektivem bylo přerušeno.) Chakotay žádá, aby je poslala zpět do Delta Kvadrantu, ale Seven of Nine řekne, že pak nebudou kooperovat. Tento rozhovor přeruší Doctor s oznámením, aby se Chakotay hlásil na ošetřovně.
Chakotay přijde na ošetřovnu a tam uvidí Janeway - zdravou. Janeway požádá Doctora, aby je na chvíli omluvil a Doctor se deaktivuje. Janeway vyčte Chakotayovi co udělal a že ji nikdy nevěřil. Chakotay se brání, že udělal pouze nejlepší taktické rozhodnutí a pak prozradí Janeway nejnovější zprávu - Borgové jsou agresoři a navrhuje, aby se pokusili upravit deflektor a vrátit se zpět. Janeway je jiného názoru.
Podle ní není čas dělat něco na deflektoru, ale musí nyní plně spolupracovat s Borgy a porazit Druh 8472. Nakonec se dohodnou, že budou bojovat s Borgy, je to přece asi nejlepší možnost.
Tuvok přivede Seven of Nine na můstek. Janeway jí řekne, že poslala Chakotaye do vězení. Pak řekne Tuvokovi, aby ji dal nanosondy a spolupracoval s ní. Janeway pak přednese svůj plán. Zaútočí na biolodě zde v jejich vesmíru. Mají 2 hodiny na přípravu.
Za 2 hodiny se objeví útočící biolodě. Janeway nechá aktivovat vylepšení. Některá místa trupu Voyageru se zapnou do neobvyklé zelené. Kim hlásí, že torpéda jsou připravena, plášťový štít je zapnut a štítové vylepšení aktivováno. Tuvok oznamuje, že torpéda s biologickou hlavicí jsou připravena.
Paris hlásí 4 blížící se biolodě. Janeway řekne Kes, aby jim řekla, že neměli na výběr a aby neútočili jinak použijí novou zbraň.
Negativní odpověď. Zaútočí. Voyager je těžce zasažen. Když se Janeway zvedne do své sedačky, zavelí palbu biologickými torpédy. Všechna 4 torpéda zasáhnou cíl, ale bez účineku. Biolodě opět nabíjejí svůj paprsek. Ale v ten moment nanosondy zapracují a všechny 4 biolodě explodují. Poté Janeway řekne Seven of Nine, aby je zavedla zpět do Delta Kvadrantu.
[download segment]
Voyager vyletí ze singularity. Ovšem přibližuje se k němu další tucet biolodí. Janeway pomocí Kes opět zašle varování, ale bez úspěchu. Biolodě pálí do zadní části Voyageru.
Janeway opět vydá rozkaz k palbě. Torpédo vybuchne uprostřed formace a všechny biolodě explodují.
Za chvíli Seven of Nine hlásí, že Borgské lodě získávají převahu. Janeway požaduje splnění požadavků smlouvy s tím, že dají Seven of Nine raketoplán, aby se mohla dopravit k nejbližší lodi, ale Seven of Nine (již napojená na Kolektiv) to shledá nepřijatelným:"Aliance je zrušena. Vaše loď a posádka bude přizpůsoben, aby sloužila nám!" a jde ke kormidlu.
Paris na ni vystřelí, ale bezúspěšně. Pak se Seven of Nine napojí na kormidlo a zahájí asimilaci. Janeway:"Můstek Chakotayovi...Škorpión!"
Doctor v Nákladovém prostoru 2 připojí neurotransmitér na Chakotayův krk. Chakotay začne promlouvat k Seven of Nine, aby přestala asimilovat loď (vypadá to, že se Chakotay napojil pouze na Seven of Nine). Seven of Nine mu sděluje, že je Borg a nechce přestat. Chakotay se dostane k jejím raným vzpomínkám. Děvčátko na louce s rodiči - pokračuje v "mentálním útoku". Dokonce najde i její jméno - Anika. Doctor oznamuje, že ztrácí spojení. Torres se na poslední chvíli podaří způsobit energetické přepětí.
Energetické přepětí se dostane k Seven of Nine i k neurotransmitéru Chakotaye. Seven of Nine se chytí za hlavu a v hrozné agónii křičí - ztrácí hlasy Kolektivu. Za moment Seven of Nine bezvládně padne na kormidlo a Chakotay na zem, ale Doctor hlásí, že bude v pořádku. Tuvok oznamuje, že její spojení bylo přerušeno a poté ji odnesou na ošetřovnu.
Janeway píše kapitánský deník (hvězdný čas 51003.7) v simulátoru v programu Da Vinci. Přijde za ní Chakotay se zprávou o stavu lodi. Trochu si vyjasní svoje předcházející střety a Janeway vyjádří názor, že ponechá Seven of Nine na lodi s tím, že jí mohou nabídnou něco, co Borgové nemohli - přátelství.
Poté oba odejdou zpět do 24. století...
Seven of Nine leží na ošetřovně. Její neuvěřitelně velké poprsí ukazuje, že dýchá. U očička jí bliká světýlko...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]