The Gift
SD : neuvedeno
N : 170
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na předcházející dvojdíl...
Voyager na impulsním pohonu prolétá Borgským prostorem. Jeho trup je stále na několika místech změněn Borgy (zelená místa na trupu). Janeway, Doctor a Tuvok jdou navštívit Seven of Nine, která stojí v bezvědomí ve svém Borgském boxu v Nákladovém prostoru 2, který by se dal přejmenovat na Borgskou místnost. Když k ní přistoupí, zeptá se Janeway Doctora: "Jak se daří našemu novému přírůstku do rodiny?"
Doctor odpovídá, že ne moc dobře. V jejím těle nyní probíhá válka mezi nově se regenerujícími lidskými buňkami a Borgskými implantáty a vůbec si není jist, kdo vyhraje. Janeway mu přikáže, aby ji probral. Doctor ji stříkne něco hyposprejem a Seven of Nine se probere. Svým Borgským okem se rozhlédne a když pozná Janeway, osloví ji. Pak se ale zarazí: "Ostatní..., neslyším ostatní..., hlasy jsou pryč." Janeway ji vysvětlí, že ji odstranili neurotransmitér, který ji spojoval s Kolektivem.
"Vy vrátíte tohoto dělníka Borgům!", žádá Seven of Nine. (pozn.: v angličtině je použito slovo "drone", což budu překládat jako dělník nebo voják - vyhovuje to i představě o Borgském Úlu a včeličkách ).
Janeway to odmítne jako riskantní. Seven of Nine tedy požaduje, aby byla vysazena na nejbližší planetě a vybavena transmitérem. Janeway argumentuje, že je pozdě, protože bez lékařské pomoci by zahynula. Po několika dalších odmítnutích se Seven rozčílí, začne křičet "Jsme Borg, Jsme Borg" a začne útočit. Tuvok zasáhne, Doctor ji opět něco stříkne a Seven se vrátí do bezvědomí.
Na ošetřovně. Seven of Nine leží na ošetřovně a Doctor na ní pracuje. Doctor si chce jít pro nějaký předmět, ale Tuvok mu stojí v cestě. Doctor začne požadovat, aby Tuvok odešel, ale Tuvok se brání, že Borg je velké bezpečností riziko. Doctor odpoví, že pokud je v bezvědomí, nic nehrozí a tak Tuvok udělá neochotně 2 kroky zpět. Doctor pak požádá Kes, aby mu podala nějaký hyposprej, který je však na druhé straně místnosti. Kes se otočí a hyposprej jí skočí přímo do ruky. Doctor a Tuvok okamžitě požadují vysvětlení toho, co viděli. Kes řekne, že již několik měsíců necvičí telekinetické schopnosti a v poslední době i když sice spí málo, je plná energie a cítí se báječně. Doctor ji oscanuje a zjistí, že její hladina serotoninu je o 62% nad normálem a ta část Kesina mozku, která je zodpovědná za její mentální sílu, je hyperstimulovaná, stejně jako před pár dny, když byla v kontaktu s Druhem 8472. Tuvok se otáže, zda-li je s nimi v kontaktu. Kes připustí tu možnost, ale dodá, že je to jiný pocit. "Patrně se jedná o nějaký druh pozůstatkových projevů" domýšlí si nahlas Tuvok. "Rozumná diagnóza...na bezpečnostního důstojníka," zareptá Doctor.
Chakotay přijde za Janeway do pohotovostní kajuty a podá jí zprávu o deborgizaci lodě. Plášť jde celkem dobře, ale Torres má problém ve strojovně - nemůže nastartovat warp jádro a proto jsou stále na impulsu. Chakotay sděluje, že B'Elanna požaduje každou kvalifikovanou ruku na lodi. Janeway to schvaluje a zeptá se na taktickou situaci. Chakotay odpoví, že zjistili pouze zbytkové transwarp signatury. Janeway mu pak představí svůj nový nápad. Seven of Nine by podle ní mohla pomoct s odstraňováním Borgských implantátu na lodi. Chakotayovi se to moc nezdá, Seven podle něho není příliš moc kooperativní. Pak mu Janeway ukáže na počítači, co objevila: "Anika Hanson."
"Náš Borg?", zeptá se Chakotay a Janeway přikývne. Pak řekne, že provedla menší hledání a nalezla o ní zápis v záznamech Deep Space Four. "Její rodiče byli... nekonveční. Představovali se jako průzkumníci, ale nechtěli mít nic společného s Hvězdnou Flotilou nebo Federací. Jejich jména byla naposledy zaznamenána na vzdáleném Omega sektoru!" a pokračuje, že zkusí na Seven of Nine zapůsobit aspoň tímhle 20 let starým záznamem. Pravděpodobně její rodiče namířili svou malou loď někam do Delta Kvadrantu a už o nich nikdo nikdy neslyšel. Chakotay poznamená, že ona a její rodiče byli patrně prvními lidmi asimilovanými Borgy: "Vyrůstala jako Borg,... je to jediný život, který zná, její navrácení do společnosti, může být nemožné!", pokračuje.
Janeway však nezná jinou alternativu. Jejich rozhovor je přerušen voláním Doctora z ošetřovny, aby se tam dostavila. Na ošetřovně. Doctor odstraní Seven jeden implantát na hlavě a řekne Kes aby ho dala do bio-stázového pole a Tuvokovi, aby kolem něho vztyčil ochranné pole.
"Moudré bezpečností opatření...na doktora," poznamená Tuvok.
Na ošetřovnu vejde Janeway se slovy: "Hlášení!"
Doctor ji oznámí, že musí odstranit implantáty, nebo ji nechat zemřít. Jenže stojí před dilematem, protože pacient si nežádá deborgizaci a tak to nemůže udělat. Janeway mu však připomene, že ona není obyčejný pacient, je člověk i když to nyní odmítá akceptovat, a proto by měl pokračovat v zákroku. Doctor toto vysvětlení přijme a hned co Janeway odejde z ošetřovny, pustí se do implantátu za uchem.

Po malé chvilce se začne Seven of Nine zmítat.
Tuvok okamžitě sáhne po phaseru. Doctor zjistí, že je v neurálním šoku a chce po Kes nějaký nástroj. Jenže Kes stojí jako přibitá a jenom řekne: "Můžu to vidět." Kes se podívá do mozku (pozn.:podobně jako to dělala ve VOY:"Cold Fire") a najde tam malý Borgský implantát na jednom z nervů. Doctor to potvrdí. Kes však neotálí a svými telekinetickým schopnostmi ho oddělí od nervu a vzápětí se implantát rozpadne. Seven se zklidní. Doctor oznamuje Kes, že toto řešení bylo sice nekonveční, ale efektivní.
Později v pracovně na ošetřovně. Doctor představí Janeway, jeho nový výtvor - oko pro Seven of Nine. Janeway požádá o rozhovor se Seven a Doctor s tím, nevidíc momentální nebezpečí, souhlasí. V hlavní části ošetřovny se Janeway střetne s právě přicházející Kes a zeptá se ji, jak se ji daří. Kes odpoví, že výborně. Tuvok navrhne, aby šla Kes s ním a začala meditací kontrolovat svoje nově nabyté síly. Kes i Janeway souhlasí.
 
Kes a Tuvok odejdou z ošetřovny a Doctor s Janeway popojdou ke stolu, na kterém leží již daleko méně Borgizovaná Seven of Nine. Má už pouze malý implantát na levém oku, odhalené levé rameno a několik míst na těle. (pozn.: navrhuji, aby Doctor začal pracovat i na poprsí,.... :-)) Doctor ji probere.
Seven of Nine zpozoruje svůj stav a řve, že je to neakceptovatelné. Doctor se jí snaží vysvětlit, že její tělo začalo bojovat proti Borgským implantátům a tak je musel vyjmout. Seven mu však sděluje, že ji měl teda nechat zemřít. Do rozhovoru se zamíchá Janeway a řekne jí, že to nechtěla udělat. Seven jí však odpoví, že tento voják [drone] nepřežije bez Kolektivu.
Janeway to zkusí, že jí jako rozumí a chce jí pomoct, což Seven of Nine odmítne s tím, že jí určitě nerozumí, protože je jenom jedinec. Janeway odpoví, že si dokáže představit jaké to bylo, být součástí obrovského kolektivu, slyšet milióny hlasů,... a teď to vše ztratit.
"Tento dělník je nyní malý... sám... jeden hlas....jedna mysl... toto ticho je neakceptovatelné.. chceme ostatní!", mumlá si Seven of Nine. Janeway ji odpoví, že jí nemůže vrátit k Borgům, ale tento kolektiv ji nyní potřebuje, potřebuje její znalosti a vysvětlí problémy ve strojovně, pak změní hlas a řekne:"Musíš se přizpůsobit!" Seven of Nine civíc na Janeway již nic neřekne.
Harry a B'Elanna se snaží zprovoznit warp-jádro. Bezúspěšně. Pak přijde Janeway se Seven of Nine a řekne: "Určitě si pamatujete,...,Seven of Nine" Harry si odpoví sám pro sebe: "Jak bychom mohli zapomenout." Pak Janeway řekne ostatním, že Seven of Nine bude pracovat s nimi. Torres není moc nadšená, ale dá jí padd, aby si mohla nastudovat podrobnosti. Jenže Seven of Nine již všechno ví (je přece Borg), včetně toho, jak to vypadalo původně. Janeway ukončí vysloveně napjatou atmosféru slovy: "Žerty máme za sebou, do práce, za hodinu chci výsledky" a odejde ze strojovny.
Tuvok a Kes meditují nad zapáleným svícnem. Tuvok řekne, ať Kes použije svoje síly a zvětší plamen. Kes to bez problému zvládne. Pak ji řekne ať ho zase vrátí zpět, což Kes opět nedělá problémy. Tuvok je evidentně spokojen. Jenže Kes má daleko větší schopnosti - začíná působit i na subatomární úrovni, čemuž Tuvok odmítá uvěřit, protože tam podle něj nic není a požaduje, aby přestala. Jenže Kes má podle ní všechno pod kontrolou a za chvíli se nádoba se svícnem začne podivně vlnit v prostoru.
Mezitím Torres, Seven of Nine a Harry pracují ve strojovně. Torres se zeptá na nějakou věc, kterou nezná a nerozumí ji. Seven of Nine ji to objasní včetně, toho že to získali od Druhu 259. To ovšem rozčilenou Torres nezajímá a nařídí Seven of Nine a Harrymu, aby šli do jedné z Jeffryských trubic a spravili to.
Harry a Seven of Nine (ve stálé přítomnosti jednoho z ochranky) vejdou do nějaké kontrolní místnosti. Zatímco tom něco provádějí, snaží se Harry navázat hovor, jenže každý pokus skončí na tom, že Seven of Nine není evidentně komunikativní typ a neustále se chová nadřazeně (přece je Borg).
Najednou si Seven of Nine všimne jedné věci. Svým zrakem se na to zaměří a objeví škatulku s nápisem: "Communications Node, Starfleet ID 59S47B" (komunikační uzel). Neočekávaně praští Harryho, který vypadne z kontrolní místnosti, a vzápětí do ní zablokuje přístup.
Na můstku Paris oznámí, že se někdo snaží napojit na podprostorový vysílač. Každému je jasné, že si chce Seven of Nine zatelefonovat domů.
Ve stejné době. Kes se baví s Tuvokem. Najednou vstane a oznámí, že Borg se snaží kontaktovat Kolektiv. Tuvok okamžitě vyhlásí poplach a směřuje ke dveřím. Kes ho zastaví sdělením, že ji dokáže zastavit.
Seven of Nine pracuje za panelem. Najednou se začne vlnit zeď, zvlnění se přiblíží k ní a pak ji skope jakýsi výboj.
Kes oznámí, že je hotova. Tuvok zavolá můstek, kde mu Janeway oznámí, že došlo k explozi v Jeffriské trubici právě před zasláním zprávy, ovšem neví proč. Tuvok odpoví, že on zná odpověď.
Později. Janeway a Tuvok jdou po chodbě. Janeway poznamená, že v jeho tváři čte něco jako znepokojení. Tuvok to popře, ale připustí, že má na mysli dvě věci. Zpráva Seven of Nine mohla částečně projít a Kesiny nekonvenční způsob jak Seven of Nine zastavila (změna na molekulární úrovni). Kes si navíc přeje pokračovat ve vývoji svých nových schopností, což může být nebezpečné jak pro ní tak pro loď. Pak oba vejdou do vězení.
Seven of Nine si všimne přítomnosti Janeway. Janeway řekne, že si myslela, že jim chce pomoci. Seven však odmítne, že to byla šance kontaktovat Kolektiv, přistoupí k silovému poli a řekne: "Váš pokus asimilovat tuto jednotku bude neúspěšný. Můžete změnit naši fyziologii, ale nemužete změnit náš druh. Zradíme Vás. Jsme Borg." [Zvukový záznam...] Na to se Janeway brání tím, že potkala lidi, kteří byli Borgy, bylo pro ně těžké akceptovat svou individualitu, ale dokázali to, "vy nejste jiná", dodá.
Seven to jako přijme a zeptá se, když tedy bude nezávislý jedinec, a bude se chtít vrátit ke Kolektivu, zda-li to Janeway dovolí. Janeway nejdřív překvapeně mlčí, ale pak řekne, že věří, že tuto prosbu nikdy nevznese. Seven ji na to odpoví, že jí vlastně upírá právo na samostatné rozhodnutí a když se rozhodla za ní, co s ní bude, není jiná než Borgové.
Neelix a Kes v jídelně vzpomínají na staré časy u skleničky šampaňského. Trošičku si vyjasňují jejich bývalý vztah a přitom mu Kes řekne, že ho miluje a vždy bude, jenom... Neelix ji přeruší a řekne:"moje vaření, vždy si nenáviděla moje vaření." Kes se zasměje a odsouhlasí to. Neelix se taky zasměje, přitom pravý důvod zůstane nevyřčen. Neelix se pak zeptá, co se to s ní děje. Kes nepodá uspokojující odpověď, protože to sama moc neví, má jenom pocit, že to je jenom začátek. Pak se zaměří na stůl a začne ho opět morfovat. Neelixovi se to moc nelíbí, trochu ho to děsí a žádá ji, aby přestala. Jenže Kes nechce a nechtěně telekineticky odhodí Neelixe (ne moc daleko). Kes se za ním rozběhne, uvědomujíc si co udělala, jenže na půl cestě padne do kolen.
Na můstku Harry hlásí podivnou energii v jídelně a Tuvok a Janeway se tam rozběhnou. Když tam přijdou, uvidí Kes jak klečí a přitom horní půlka jejího těla jakoby byla nestabilní a také morfovala. Pak to přestane.
Později na ošetřovně. Doctorovi se nepodaří najít důvod, co se dělo s Kes. Tuvok poznamená, že na 14.7 sekundy sama sebe destabilizovala na subatomární úrovni. Janeway řekne Doctorovi, že to asi nespadá do medicíny, ale spíš do částicové fyziky. Pak Tuvok a Janeway odejdou z ošetřovny. Doctor oznámí Kes, aby šla zpět do své kajuty, nemaje důvodu ji zde držet, ale Kes to odmítne s tím, že chce zůstat s ním.
Seven of Nine dostane ve vězení frustrace - začíná se dotýkat silového pole tak, aby si co nejvíc ublížila. Praporčík Ayala, který kontroluje vězně, okamžitě přivolá Janeway.
Janeway přijde k cele. "Jedna...moje označení je Seven of Nine, ale ostatní jsou pryč, označení již dále není relevantní, jsem...jedna" [Zvukový záznam...], říká si spiš pro sebe Seven of Nine a pokračuje, že nemůže takhle dál žit a chce, aby ji Janeway vrátila k jejímu druhu. Janeway ji ovšem sděluje, že již u svého druhu je - u Lidí. Seven of Nine si na to ovšem nepamatuje a neví, co je to být člověk [Zvukový záznam...]. Pak začne Janeway vypínat silové pole. Seven of Nine se jí zeptá, co to dělá - když vstoupí, zabije ji. Janeway si je jistá a řekne, že to neudělá. Janeway vypne silové pole a opatrně vstoupí a ukáže ji padd s fotkou Aniky, když byla ještě malá: "Vzpomínáte si. Její jméno bylo Anika Hanson, narodila se hvězdného data 25479 v kolonii Tendara... je stále mnoho co o ní nevíme. Měla sourozence? Kdo byli její přátelé? Kam chodila do školy?, jaká byla její oblíbená barva?"
Seven of Nine to odmítá jako irelevantní a požaduje navrácení k Borgům. Janeway pokračuje v emocionálním útoku se slovy "Nebraňte se svému životu." "Ne!!!" vykřikne Seven of Nine a praští Janeway do břicha. Janeway se pod tou ranou podlomí, ale Seven of Nine v útoku nepokračuje a sama se svalí na kolena. Janeway ji posadí na lavičku a začne ji utěšovat.
Později. Kes sedí ve své kajutě. Ozve se zvonek a Kes přivítá Janeway, i když by ji normálně ještě nemohla vidět. Janeway si přisedne a Kes ji sdělí, že chce odejít z lodi. Janeway se jí to snaží rozmluvit, ale Kes jí řekne, že se s ní něco děje a začíná být pro loď nebezpečná. Janeway to akceptuje a rozpláče se (pozn.:moje oko zůstalo suché :-)) a i Kesiny oči se začnou podivně lesknout. Pak se dlouze obejmou. Za chvíli se Kes začne opět proměňovat.
Janeway zavolá na můstek, aby Chakotay připravil raketoplán s tím, že Kes odchází. Harry i Tom se na sebe vyděšeně podívají.
Po chvíli Janeway podpírá Kes a běží k raketoplánu. Za Kes to jenom vybuchuje. Kes se omlouvá: "Nemůžu to zastavit!" Janeway řekne můstku, aby ji transportovali do raketoplánu, ale Harry oznámí, že její molekulární struktura se destabilizuje a proto to nejde. A tak Janeway a Kes běží dál. Trup lodi se začíná vlnit. Tuvok seběhne rychle k nim a provede splynutí myslí, aby ji pomohl ovládnou její síly, aby získala aspoň na moment kontrolu nad tím, co se s ní děje. Splynutí se přeruší a Tuvok padne vyčerpán na zeď. Janeway a Kes pokračují dál.
Za chvíli Janeway oznámí, že je Kes v raketoplánu a aby ho odstartovali. Raketoplán vyletí z Voyageru. Janeway přiběhne na můstek. Paris oznamuje, že raketoplán je již 100 000 kilometrů vzdálen a letí 1/4 impulsem. Janeway nařídí spojit se s Kes. Harry oznamuje, že se její tělo je již zcela destabilizováno.
Na palubě raketoplánu. Kes začíná být průsvitná.
A jak ji světlo pohlcuje, Kes řekne: "Můj dar pro vás!"
Světlo v raketoplánu se postupně dostává i přes trup. Raketoplán jakoby exploduje v záři světla.
Těsně po výbuchu. Torres ve strojovně hlásí můstku, že warp-jádro opět funguje. Jeho výkon je nyní 102%... ne 120%. Voyager začne akcelerovat. Celý se chvěje. Jeho rychlost začíná být obrovská.
"To není možný", oznamuje Paris za kormidlem, "naše rychlost je neuvěřitelná!!"
Po zběsilém letu se za chvíli Voyager zastaví. "Na obrazovku" nařídí Janeway. Před sebou uvidí nějakou mlhovinu. Paris za chvíli oznámí, že jsou 9500 světelných let daleko od místa, kde byli před malou chvíli, jakkoliv se to zdá být nemožné. Nikdo nechápe.
"Přesunula nás na druhou stranu Borgského prostoru...", zašeptá Janeway, "...o 10 let blíž k domovu..."
Později. Otevřou se dveře Nákladového Prostoru 2 a Janeway, Doctor a jeden bezpečností důstojník přistoupí k již úplně (nahé, šmůla, ale není pozn.: ) deborgizované Seven of Nine. Má oblečený přiléhavý obleček, dlouhé blonďaté vlasy stažené tak, aby to vypadalo, že je vlastně ani nemá.
Seven of Nine se její vzhled zdá přijatelný (pozn.: co by některé ženské daly za to, aby vypadaly jako ona). Doctor oznamuje, že odstranil již 82% Borgských implantátů. Doctor odejde a Janeway pokračuje, že bude muset ještě nějakou dobu několik hodin za den trávit v Borgském přístěnku, než se její metabolizmus navrátí do normálu a z toho důvodu nechají jednu kóji funkční. Seven of Nine to přijme a Janeway ji oznámí další dobrou zprávu - rozhodla se umožnit jí přístup po celé lodi, pod podmínkou, že je již nebude chtít asimilovat. Seven of Nine to slíbí.
Na to ji Janeway dá komunikátor a chystá se odejít, ale Seven of Nine se ještě ozve: "Červená." Janeway nechápe. "To dítě, o kterém jste hovořila. To děvče. Její oblíbená barva byla červená." [Zvukový záznam...] Janeway odejde z Nákladového prostoru, nechaje Seven of Nine regenerovat se v její kóji. 
Sám ve své kajutě, v rukou meditační lampu, poodejde Tuvok k oknu. Voyager, stále Borgizován, odlétá, a jak odlétá, Tuvok se zdá být menší a menší, až skoro vůbec není vidět...
Určitě myslí na Kes...
Sbohem Kes...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]