Scorpion
SD : 50984.3
N : 168
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Odkazuje se na VOY:"Unity" a TNG:"The Best of Both Worlds" (Borg timeline)...

Dvě Borgské lodě se přibližují: "My jsem Borg. Váš život takový jaký byl doposud skončil. Přidáme Vaší biologickou a technologickou rázovitost k naší. Odpor je ..." [Zvukový záznam...]
Masivní paprsky zasáhnou obě lodě. Za pár sekund obě explodují.
Janeway relaxuje v simulátoru ve svém nové program - program Da Vinci. Vyruší ji Chakotay interkomem s tím, že by se měla dostavit do strojovny a něco bezpodmínečně vidět. Když tam Janeway přijde, Chakotay a Torres ji řeknou, že jedna z jejich průzkumných sond se ztratila. Torres se ale podařilo obnovit poslední sekundy vysílání sondy, které ukážou Janeway na jeden z monitorů. Ukáže se tam Borgská kostka a pak její interiér. Záznam skončí. Chakotay sdělí, že přilétají do Borgského prostoru.
Janeway na poradě vysvětluje, že Borgský prostor zahrnuje tisíce hvězdných systémů a tak ho není možné obletět, ale musí proletět skrz. Chakotay na monitoru ukáže linii, táhnoucí se Borgským prostorem, kterou nazývají Severozápadní Pasáž. Je vyplněná různými anomáliemi, kvantovými singularitami, ale nejsou v ní Borgské lodě a tak je lepší prolétat Pasáží než skrz Borgský prostor. Pak každý s důstojníků oznámí nějaké vylepšení, které by jim mělo pomoci vyhnout se konfrontaci s Borgy. Harry remoduloval senzory, aby zaznamenávaly Borgskou transwarp aktivitu. Doctor oznámí, že analyzoval Borga, kterého získali před 3 měsíci a začíná se blížit objevení biologické obrany vůči Borgské asimilaci. Janeway pak zavelí rozchod. Celá loď se připraví. Např. jsou zesílena silová pole.
Na ošetřovně vysvětluje Doctor Kes asimilační proces, který začíná zapíchnutím 2 hrotů na ruce Borga (pozn. jak jsme viděli ST:FC), kterými jsou do krve vstříknuty nanosondy, které okamžitě začnou napadat erytrocyty. Proto by bylo vhodné objevit protilátku, která asimilaci zastaví. Kes však Doctora přestane poslouchat a ve dvou záblescích se ji zjeví zmrzačená Borgská těla na hromadě. Pak řekne Kes s hrůzou v očích Doctorovi, co viděla.
Tuvok přijde na můstek s oznámením, že v předcházejících 2 hodinách měla Kes několik telepatických vizí mrtvých Borgů a zničení Voyageru. Najednou se ozve Harry:"Senzory zaznamenaly transwarp signatury vzdálené 5 světelných let."
Chakotay:"Poplach!!"
Voyager se otřese a vyletí z warpu. B'Elanna v strojovně oznamuje, že turbulence destabilizuje warp pole.
Harry odečítá ze senzorů 2 blížící se Borgské lodě.
Ne 3.
Ne 4.
Ne 5.
Ne 15 Borgských lodí!!, 2.8 světelného roku a přibližujíc se. [Zvukový záznam...]
Janeway nařídí veškerou energii do štítů a připravit zbraně. Tuvok sděluje, že Borgské lodě jsou ve vizuálním dosahu.
Janeway:"Na obrazovku!"
Chakotay:"Můj Bože!"
Borgské lodě se přiblíží a proletí kolem Voyageru.
Paris má co dělat, aby se jím vyhnul.
Poslední Borgská loď se zastaví, zapne polaronový paprsek a oscanuje loď.
Janeway se zmůže jenom na rozkaz, aby každý myslel na pozitivní věci.
Paprsek se vypne. Tuvok oznámí, že poslední kostka se přidala k ostatním. Všech 15 Borgských kostek letí dál. Každý s posádky Voyageru se právě podruhé narodil (pozn.:Výměna pampers :-))
Janeway nařídí Harrymu, aby sledoval, kam má namířeno tato menší Borgská armáda a zruší poplach. Pak odejde do pohotovostní kajuty.
Později přijde Chakotay za Janeway a najde ji ponořenou v hlášeních Flotily s nadpisem Borg. Chakotay ji pozve na večeři, ale Janeway odcituje názory kapitána Picarda [Zvukový záznam...] a kapitána Endeavoru Asimova na Borgy. Pak oba začnou mluvit o situaci, ve které se nacházejí. Během rozhovoru se Chakotay snaží Janeway podpořit. Je vidět, že oba mají za ty 3 roky k sobě velmi blízko. Přeruší je Tuvok hlášením z můstku. Když k němu oba přijdou, Vulkan jim oznámí, že Borgské lodě jsou z neznámého důvodu nějaké "mrtvé". Janeway nařídí tam letět...
Když tam přiletí, vidí jenom rozmetané kusy Borgských kostek. Harry oznámí pouze několik nepravidelných známek života. Tuvok zahlásí pozůstatky 2 typů zbraní, jedna je Borgská, ale druhá je neznámého původu. Voyager začne prolétat troskami Borgských lodí.
Janeway nemůže uvěřit, že by někdo mohl být mocnější než Borgové. Harry vysloví domněnku, že tito "přátelé" jim určitě pomůžou dostat se rychleji domů.
Tuvok si to však nemyslí a oznámí přítomnost neznámé lodě, připojené ke zbytku Borgské kostky. Voyager to letí prozkoumat.
Harry za chvíli oznámí, že je to biologická loď. Její obyvatelé neodpovídají, nedá se odtáhnou vlečným paprskem, ani se tam nedá transportovat. Janeway má zájem o průzkumu té lodi, protože, jak se zdá, je to výborná zbraň proti Borgům.
Na jednom zbytku kostky je stále dýchatelná atmosféra. Janeway nařídí Chakotayovi, aby se tam transportoval a prozkoumal to. Chakotay si vezme Tuvoka a Kima a zamíří do turbovýtahu.
Na Borgské lodi to vypadá hrozně: mrtvá těla Borgů, všude se válí zničená zařízení. Několik méně zničených Borgů se snaží opravit loď. Chakotay a jeho team se mohou po lodi volně pohybovat - žádný Borg si jich nevšímá.
Team přijde k hromadě mrtvých Borgů, přesně stejné, jako ta, která se ve vizi objevila Kes. Později objeví jakýsi spoj mezi Borgskou lodí a biolodí. Jeden Borg se stále dokonala snaží látku z biolodě asimilovat, ale kdykoliv se jí dotkne, skope ho to.
Harry začne na nejbližším terminálu stahovat taktické informace.
Chakotay a Tuvok mezitím vstoupí na bioloď.
Tuvok a Chakotay zjišťují, že loď je z velké části biologická a dokonce se taky dokáže sama regenerovat. Nakonec najdou jednoho mrtvého Borga ve tváři pokrytého něčím žlutým.
Mezitím Harry zaslechne něco podivného. Ale nevidí nic jiného než zmrzačené Borgy. Pak Harry dokončí stahování dat a začne se intenzivně zajímat o ty podivné zvuky.
Mezitím Kes dostane vizi křičícího Harryho v agónii. Okamžitě kontaktuje s Doctorem Janeway s tím, že výsadek je v nebezpečí. Kim k sobě zavolá Chakotaye a Tuvoka. Podle trikordéru se něco blíží a není to Borg. "Patrně pilot", poznamenává Tuvok. Janeway nařídí teamu transportovat se zpět, ale transport je rušen nějakým bioelektrickým polem. Zatímco B'Elanna pracuje na tom, jak je transportovat, Chakotay oznamuje, že bytost je už jenom 7 metů daleko. Rychle pryč. Borgové utíkají určitým směrem (pozn. asi mají strach!). Harry odečítá už jenom 5 metrů. Najednou exploduje stěna...
Vyhrne se cizinec...
Dlouhé ruce, úzké tělo na 3 nohách. Nehumanoid.
Zmasakruje 2 Borgy a vzápětí odhodí Harryho. Už už se vrhne i po zbytku teamu, když se je podaří transportovat.
Paris hlásí, že bioloď se aktivuje a vypadá to, že nabíjí zbraně. Mezitím Kes (již na můstku) dostane další vizi - zblízka vidí cizinci přímo do tváře. Pak omdlí. Janeway nařídí Tomovi maximálním warpem okamžitě pryč. Bioloď střílí.
Značnou část chytí štíty, ale i tak se všichni válí po zemi. Paris aktivuje warp a uletí.
Kes pak oznamuje, že měla na krátký moment telepatické spojení s pilotem té lodě, jehož rasa je také telepatická :"Nejsou to Borgové, koho bychom se měli bát"!". "Řekl Vám ještě něco", zeptá se Janeway. "Slabí...zahynou!!" odpoví Kes. ["The weak...will perish"]
Později Janeway na ošetřovně, kde leží Harry. Jeho tvář je pokrytá stejnou žlutou látkou jako Borg na oné biolodi. Janeway poznamenává, že Harry je jakoby transformován, ale Doctor ji řekne, že je vlastně pojídán za živa!
Dále odhaluje, že cizinecká DNA je mnohokrát složitější než lidská a trvalo by roky, než by byla dekódována. Dále poznamená, že jsou také mimořádně imunní, což vysvětluje, proč je Borgové nemohou asimilovat. Doctor však už objevil možnost, jak Harryho vyléčit. Kdyby vylepšil Borgské nanosondy, mohlo by se podařit transformovat buňky zpět na lidské (pozn.: jinak řečeno, Doctor se snaží zdokonalit Borgskou asimilační technologii.)
Později Janeway s důstojníky na můstku sleduje Severozápadní Pasáž. Z jedné kvantové singularity vylétá množství biolodí. Podle Tuvoka je jich 133 a další přibývají. "Není divu, že tam nejsou žádní Borgové!", řekne Janeway.
Janeway se pak zeptá Kes, co ví ona a Kes prozradí, že pocházejí z paralerního vesmíru, kde nežije nic jiného než oni. Vše co cítí je zlomyslnost, studenoá nenávist, "slabí zhynou", invaze, zničit vše.
Janeway nařídí zpětný kurz, protože letět do Severozápadní Pasáže by byla sebevražda. Chakotay a Janeway pak rozmlouvají v pohotovostní kajutě. Janeway se nechce smířit s tím, že nezná alternativu, jak z toho ven. Chakotay ji pošle spát.
Janeway nemůže usnout. Zajde za Da Vincim a najde ho jak medituje. Janeway to na jeho radu také zkusí a po chvíli ji to napadne. Napadne ji možnost, na kterou dosud ani nepomyslela.
Na poradě důstojníků odhalí svůj návrh: Aliance s Borgy proti Druhu 8472. Většina důstojníků je skeptická, nejvíce Chakotay, ale Janeway si tvrdě stojí za svým. Podle ní je to spíš obchod. Voyager dá Borgům metodu, jak asimilovat Druh 8472, ale až poté, co je nechají v klidu proletět jejich uzemím. Janeway nechá všechna data o asimilaci přenést do Doctora, Parisovi nařídí najít nejbližší Borgskou loď a pak zavelí rozchod. Pouze Chakotay zůstane a řekne jí, že s jejím rozhodnutím nesouhlasí a poví ji příběh a Škorpiónovi a Lišce. Škorpión se chce dostat na druhou stranu řeky, potká lišku a prosí ji, zda-li by ho tam nemohla na zádech přenést. Liška nechce, obávajíc se Škorpiónova bodnutí, ale Škorpión říká, že jí nebodne, protože by se oba utopili. A tak liška souhlasí a začne s ním zádech plavat. Na půl cestě však Škorpión Lišku bodne. Liška se ho ptá proč. A on ji odpoví, že je škorpión, ona je idiot a je to jeho přirozenost.
Jak to Chakotay dovypráví, rozpoutá se slovní bitva s Janeway. Chakotay říká Janeway:"Dáváme výhodu rase zodpovědné za smrt miliard. Pomáháme Borgům asimilovat ještě další rasy, jen za to, že se dostaneme domů. To je ŠPATNÉ." Janeway si však stojí za svým a sám Chakotay připouští, že bude jako první důstojník poslouchat její rozkazy. Janeway vyhrála...
Voyager přiletí k planetě obydlené milióny Borgů. Přiletí k nim jedna ze tři Borgských lodí obíhajících planetu, naváže s Voyagerem kontakt a chytí ho do vlečného paprsku.
Janeway se představí [Zvukový záznam...] a navrhne Borgům obchod. Borgové ho nejdřív odmítnou, ale pak jim Janeway pošle obrazovou zprávu, jak Borgské nanosondy asimilují buňky Druhu 8472. Janeway požaduje vypnutí vlečného paprsku. Borgy to patrně zaujalo a tak transportují Janeway na palubu své lodě.
Uvnitř Borgské krychle. Janeway sdělí, že když proletí Borgským prostorem, tak jim dá tu technologii. To Borgský Kolektiv odmítne s tím, že Borgský prostor je veliký a času je málo a proto požadují technologii ihned. Janeway jim ji nedá, ale navrhne, aby spolu pracovali na zbrani proti Druhu 8472. Borgská kostka se otřese.
Jedna bioloď napadla Borgskou loď, a jelikož je Voyager ve vlečném paprsku, tak to s ním taky hezky hází. Štíty Borgské lodě slábnou, ale Tuvok hlásí, že Janeway stále není možné transportovat zpět. Ze vzniknuvší singularity vyletí další lodě. Zformují hvězdicovou formaci a vystřelí na planetu, která po chvíli celá vybuchne.
Výbuch zachytí i 2 lodě Borgů.
Třetí, s Janeway na palubě a Voyagerem ve vlečném paprsku, se podaří uniknout...
Pokračovaní příště...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]