Day of Honor
SD : neuvedeno
N : 172
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na VOY:"The Gift"
Seven of Nine ve stříbrném oblečku se regeneruje ve své Borgské místnosti (Nákladový prostor 2). Dveře nákladové prostrou se otevřou a vejde Chakotay. Seven řekne Chakotayovi, že jelikož je to on, kdo přiděluje práci, prosí, aby ji nějakou přidělil. Chakotay se ji zeptá, zda-li má něco na mysli. Seven odpoví, že ano.
Vorik pracuje na spravení prasklého palivového injektoru a nejde mu to. Torres za ním stojí a řve na něj. Nakonec se mu to podaří a navrhne, že by pracoval na dalším systému. Torres mu však řekne, až zítra. Do strojovny přijde Paris. Torres mu však řekne, že až zítra. Do strojovny přijde Paris. Torres dnes evidentně není v dobré náladě. Paris ví proč a zeptá se jí, zda-li se již rozhodla. Odpoví mu, že ano, má moc práce a tak nemá čas pro nějaký podivný Klingonský rituál. Poodejde k vedlejší konzole a shrne Tomovi svůj den - jeden velký nezdar a proto je dnes trochu popudlivá. Paris odejde ze slovy, aby uvažovala o večeři. Ve dveřích se potká s Chakotayem a upozorní ho na skvělou náladu hlavního inženýra. Chakotay k ní přijde a řekne, že měl velmi zajímavý rozhovor se Seven of Nine, která chce pracovat ve strojovně, že prý by mohla zdokonalit motory pro transwarp. Torres to však odmítne jako nebezpečné a nazve ho naivou. Chakotay si to však nedá líbit a dá ji to rozkazem. Torres nezůstane nic jiného než splnit rozkaz.
Později. Janeway se baví se Seven of Nine v pohotovostní kajutě. Janeway ji vysvětlí, že jelikož ji slíbila, že nebude již nikdy kontaktovat Borgy, rozhodla se, že ji vyhoví, ale bude muset splnit každý rozkaz, který ji Torres dá. Seven of Nine tomu rozumí a souhlasí.
Pak Janeway změní téma a zeptá se jí, jak jí může říkat, protože Seven of Nine je příliš dlouhé a hned navrhne jméno Anika (tak se původně Seven of Nine jmenovala). Seven of Nine to však odmítne, protože jediné jméno, které si pamatuje, je Seven of Nine. Janeway dostane jiný nápad, co tak jenom Seven. Seven of Nine se zamyslí a řekne: "neprecizní, ale akceptovatelné" (pozn.: od teď ji budu taky nazývat jenom Seven). Rozhovor je přerušen Tuvokem, který hlásí blížící se loď.
Janeway vejde na můstek následována Seven. Tuvok pokračuje ve hlášení: Loď sotva funguje a jsou voláni. Janeway nechá navázat spojení a vzápětí se představí. Cizinec na druhé straně se představí jako Rhamin s rasy Caatati a přednese svou prosbu. Před časem byli pyšná a rozvinutá rasa, ale přišli Borgové a vše změnili. Nyní trpí nedostatkem všeho - šaty, oblečení a thoriové izotopy, které jsou zdrojem všech zařízení. Janeway se usměje a řekne, že udělají vše co budou moci.
Seven pracuje ve strojovně na jejím transwarp projektu, zatímco Vorik shromažďuje thoriové izotopy. Torres popojde k Seven a zeptá se ji, zda-li se necítí vinná, když slyší příběhy jako ten od Caatati. Seven se zadívá a řekne:"Ne." Torres je evidentně překvapená odpovědí, očekávajíc ji trochu obšírnější, přece je taky zodpovědná za ztrátu milionů životů. Torres to okomentuje již spíše sama pro sebe:"Potěšující!" Pak Seven pokračuje, že transwarp bude připraven za několik hodin a proto bude lepší, když se vrátí do svého přístěnku [alcove]. Torres to uvítá a Seven odejde, nechaje Torres smažit se ve vlastních citech.
Torres sedí v jídelně a piplá se ve vlastním jídle. Přijde Neelix s krvavou bábovkou (koláčem) ke Dni Cti. Torres mu však řekne, že se rozhodla tuto tradici p rostě ignorovat, ale Neelix ji po chvíli přesvědčí, že tradice není dobré zahazovat. Torres si tedy vezme krvavou bábovku a začne jíst.
Později. B'Elanna vejde do simulátoru. Tam ji uvítá Klingon asi o hlavu větší než ona a zeptá se nejdřív na její jméno a pak na to, zda-li se přeje vyzkoušet svoji čest a provést obřad až do konce. B'Elanna odpoví (ne moc jistě), že ano. Klingon ji pak vysvětlí, že je to velmi dlouhá zkouška. První úkolem, je sníst srdce posvěceného targa. Další Klingon přinese mísu a Torres si začne pochutnávat, čímž podle obřadu získá kuráž. Další zkouškou je vypít mot'loch (pozn.: přesně se mi nepodařilo zjistit co to je). B'Elanně přinesou číši, kterou má vypít na slávu Kahlessovi, největšího bojovníka všech dob. Další zkouškou je nechat se 20x bodnout holí (pozn.: stejný obřad prošel Worf v TNG:"Icarus Factor"), která způsobuje obrovskou bolest (obřad p'tahk) a pak musí s bat'lethem bojovat proti protivníkovi. To se však Torres zdá až moc a chce odejít. Hlavní Klingon ji však chytí a další Klingoni ji začnou bodat. B'Elanna po dvou bodnutích padne na zem, ale další bodnutí si však již nenechá uštědřit a začne se bránit. Jednoho Klingona zmlátí a pak rychle odejde ze simulátoru. Později B'Elanna sedí ve své kajutě. Přijde Paris a řekne, že ji hledal a chtěl jí za ní do simulátoru.
Později B'Elanna sedí ve své kajutě. Přijde Paris a řekne, že ji hledal a chtěl jí za ní do simulátoru. Jenže ona tam už nebyla a nechala program běžet. Pak řekne, že za poslední dni s ní nebylo k vydržení a přece spolu udělali ten program a tak by mu mohla říct, co se stalo. Torres se probere a odpoví, že nic se nestalo a raději by měli změnit téma. Paris však trvá na tématu, přisedne si, ale Torres se naštve a odhalí, že podle ní byl celý ten nápad se simulátorem směšný: "čest, nečest, co na to zaleží?" Tomu se Tom podiví, a řekne že na tom zaleží, je to přece její součástí, pak s tím bude žít celý život. Torres se naštve:"Kdo si, že mi toto říkáš?" To si Tom nenechá líbit a řekne, že si dělá o ní starosti, ale když ho ona pokaždé odstrčí, nemá důvod u ní zůstávat. "Dobře, nechej mě o samotě", odpoví B'Elanna. Tom odejde.
Voyager, nyní již bez Borgských doplňků letí, letí doprovázen třemi Caatatskými loděmi. V konferenční místnosti představený Caatati promlouvá k Janeway, Chakotayovi, Tuvokovi a Neelixovi. Caatati sděluje, že na lodi je 200 lidí, kteří potřebují pomoc, jídlo, ... Chakotay vyjádří sympatie, ale řekne, že zdroje Voyageru jsou také omezené. Caatati na to odpoví, že z jeho hlediska se mu zdá, že žijí v luxusu a patrně je pro ně důležitější nechat svoje břicho naplněné, než někomu pomoci. Tento tón se Neelixovi přestane líbit a označí jednáni Caatati za nefér. Janeway zareaguje a zeptá se Neelixe, kolik mají zásob potravin. Neelix jí odpoví a Janeway rozhone, že jim dají všechno co mohou, včetně lékařských zásob. Caatati poděkuje a Janeway požádá Tuvoka, ať hosta doprovodí do transportní místnosti.
Tom a Seven vystoupí z turbovýtahu. Tom se vyptává, jak se řídí v transwarpu, ale Seven mu to nějak nechce říct, protože je to pro něj moc složité.
Na chodbě minou Tuvoka a Cattati, který zahlídne Seven a zeptá se, jaké je rasy. Tuvok mu (chytře) odpoví, že je to člověk, který byl asimilován Borgy. Cattati při slově Borg skoro vyletí z kůže. Oboří se na Seven a nebýt Toma a Tuvoka tak ji asi zabije.
Začne křičet na Seven, že ztratil všechno a aby mu řekla, co se stalo s jeho rodinou. Tuvok nakonec zpracuje hosta a pokračuje s ním k transportnímu boxu.
Tom se pak za to vše omluví, ale Seven nechápe důvod jeho omluvy, přece jí Cattati neublížil, ale musí poznamenat, že na Voyageru se chovají někteří velmi podobně. Paris odpoví, že on takový není a dodá, že všichni mají minulost a nyní na ní nezáleží. Seven poněkud nechápe jeho poznámku. Tom ji odpoví, že kdyby se potřebovala přizpůsobit životu na Voyageru, může jí pomoci. Seven si jeho nabídku zapamatuje.
Později ve strojovně. Seven ohlásí, že je připravená. Torres oznámí, že zapnou transwarp jenom na okamžik, aby nasbírali data a pak ho rychle vypnou. Vorik hlásí, že tachyonová matice je připravená. Torres si vyžádá povolení pro přesměrování kormidla do strojovny, s čímž Janeway souhlasí. Pak Torres řekne Tomovi, který je také ve strojovně, ať vletí do warpu většího než 2.
Voyager sklopí gondoly a vletí do warpu. Postupně všechno zapínají, vypadá to dobře, ale za chvíli se to pokazí. Sirény se zapnou. Všude to začne vybuchovat. Janeway z můstku chce vysvětlení. Torres odpovídá, že i přes všechna protiopatření tachyony stále naplňují jádro a nemohou to zastavit. Janeway pak řekne Torres, že pokud to bude nutné, ať evakuuje strojovnu.
Po chvilce neúspěšných pokusů Torres nařídí všem, aby okamžitě vyklidili strojovnu. Všichni to celkem ochotně udělají. Paris však neodejde a řekne, že má větší hodnost a tak ho nemůže vyhodit. Torres se s ním hádat nezačne a spolu začnou provádět poslední pokus o záchranu. Jenže nic nefunguje, jádro začne dýmat a tak Tom donutí B'Elannu, aby s ním opustila strojovnu. B'Elanna aktivuje vypuštění celého jádra. Za malý moment již jsou B'Elanna a Tom v bezpečí v koridoru před strojovnou. Voyager na spodku trupu otevře poklop a dlouhé válcové jádro vyletí do vesmíru (pozn.: nádherný záběr). Pak B'Elanna oznámí na můstek, co udělala. Janeway ani Chakotay nejsou moc nadšeni, ale chápou to. B'Elanna pak ještě dodá: "Vítejte v nejhorším dni mého života!"
Později. Strojovna je bez jádra. Torres nařídí Vorikovi a Nicoletti, ať začnou pracovat na opravě impulsních motorů. Janeway přijde na ošetřovnu a vyžádá si zprávu - jádro je milióny kilometrů za nimi, impulsní motory jsou vážně poškozeny, vše co mají jsou pomocné rakety. Torres dále řekne, že poslala Borga zpět do přístěnku, protože ji tady již víckrát nebude potřebovat. Janeway se s ní o tom teď nebude přít a řekne Tomovi, aby vzal raketoplán a přivezl jádro zpět. Torres však poznamená, že jádro bude potřebovat opravy, než ho zachytí vlečným paprskem. Oba se vydají do raketoplánu.
Torres a Paris letí v raketoplánu. Moc se nebaví, asi žádný z nich neví jak začít. Po chvíli se raketoplán otřese. Zjistí, že to byla pouze malá iontová turbulence. Letí dál. Za chvíli objeví jádro, ovšem v jeho blízkosti je Cattati loď, která se ho pokouší odtáhnout vlečným paprskem. Cattati loď jim hrozí, že na ně budou střílet, pokud se přiblíží. Torres vystřelí paprsek k vlečnému paprsku, aby jej destabilizovala, chtěje zabránit krádeži a taky případné explozi warp jádra. Začne to fungovat, ale jen do té doby, než Cattati začnou střílet na raketoplán. Počítač oznámí, že raketoplán za 2 a půl minuty vybuchne. Spojení s Voyagerem není možné navázat. Nezůstává jim nic jiného, než si obléct skafandry (oba se spojí šňůrou, aby se pak nerozpojili) a transportovat se co nejdál od raketoplánu.

Tom a B'Elanna se materializují o několik kilometrů od raketoplánu. Sledují, jak Cattati loď odtahuje jádro a za několik sekund raketoplán exploduje (pozn.: myslím, že Cochrane, další raketoplán zničen). Spojení s Voyagerem nefunguje. Aby je Voyager mohl lépe najít, Paris navrhne vytvořit fázovou vlnu, kterou Voyager určitě zaznamená a najde je. Torres s tím souhlasí a začnou na tom pracovat. Mezitím provozuje lehkou nezávaznou diskusi o jejich vztahu (Paris zase myslel na sex).
Mezitím na Voyageru Janeway studuje v pohotovostí kajutě záznam o tom, co se stalo. Zazvoní zvonek. Vejde Seven (pozn.: teda nejdřív její prsa, pak až za dvě minuty její zbylé tělo - záběr kamery byl schválně volen, tak aby to vystihl - kamera se dívala rovnoběžně se zdí, tedy kolmo na směr vstupujícího :-)) Janeway ji nabídne nějaké občerstvení, ale Seven to odmítne, zatím všechno získává s její Borgské kóje. Pak se Janeway začne Seven vyptávat, co se stalo. Seven odpovídá po pravdě, ale Janeway klade dotěrné otázky a Seven ji řekne, že je stejná jako ostatní, stále ji vidí jako Borga. Janeway ji řekne, že je to pouze podezření. Seven ji na to řekne: "Mezi Borgy by to bylo nemožné, tam nejsou žádné lži, žádná tajemství. Ujišťuji vás, že nemám nic společného s incidentem ve strojovně." Janeway se zamyslí a pak řekne, že jí věří. Seven pak pronese, že je poněkud zmatena posádkou. Podle ní je neefektivní a svárlivá, ale také se vyznačuje překvapivými činy soucitu. Janeway ji odpoví, že tato laskavost je obvyklá u posádky a je to jedna z věcí, která je určuje. Pak ji požádá, aby s ní spolupracovala na vyšetřování toho, co se stalo.
Mezitím ve vesmíru. Tom a B'Elanna se spolu baví. Pak jimi projde další iontová turbulence, která poškodí Parisův skafandr - podle počítače hladina kyslíku uvnitř nebezpečně klesá. A tak se spolu začnou dělit o kyslík. B'Elanna za chvíli poznamená, že i její skafandr se poškodil a tak mají nyní kyslíku asi tak na půl hodiny.
Později na Voyageru. Vorik hlásí, že impulsní motory budou za hodinu, Seven najde příslušná data a ukáže Janeway v pohotovostní kajutě, že incident ve strojovně byla nehoda. Za chvíli přijde Chakotay a oznámí, že obdrželi signál od Toma a B'Elanny a jelikož neodpovídají, mohou mít problémy. Tuvok jich všechny přeruší oznámením, aby se Janeway dostavila na můstek.
Janeway na můstku aktivuje spojení s Cattati lodi. Cattati je sice mírný, ale jednou větou požaduje slíbené zásoby a druhou dodává, že mají jejich jádro - vlastně vydírá. Janeway odmítá tento způsob jednání a říká, že když jim vrátí jádro, dají jim jejich slíbené zásoby. Jenže Cattati se nedá a sděluje Janeway, že jedna jejich loď je sice slabá, ale 27 způsobí Voyageru značné poškození, a konečně přednese svoji žádost - chce okamžitě jídlo a toho Borga, kterého chrání - tzn. Seven
Mezitím Paris sníží tlak, aby vydrželi déle. Torres se trochu pousměje, že je ironické, že její Den Cti se stane jejím dnem posledním. Tom změní téma: "Moc dobrého sis o mě nemyslela, když si mě potkala prvně." Torres souhlasí a řekne mu, že byl arogantní prase. Tom se pak zeptá, zda-li se změnil. Torres odpoví, že ano, nyní je tvrdohlavý tyranizující prase. Torres pochopitelně žertovala a omluví se, že měl pravdu, pořád lidi jenom odstrkuje.
Mezitím na Voyageru. Situace se vyhrocuje. Janeway se zeptá Tuvoka na štíty ten odpoví, že skoro žádné nemají. Janeway poznamená, že je snad nebudou potřebovat a vyhlásí bojovou pohotovost. Seven pak prohlásí, že Cattati technologie je založena na thoriových izotopech, ať jim jich tedy dají dostatek, aby byli soběstační. Harry poznamená, že tolik jich Voyager nemá. Ale Seven řekne, že dřív než byli Cattati asimilováni, měli technologii na replikování izotopů a jelikož ty znalosti má, mohla by vytvořit ono zařízení. Chakotay se zeptá, proč to neřekla dřív, ale ona odpoví, že není zvyklá takto uvažovat - Borgové svoje technologie nesdělují.
Později Seven a Janeway představují jednomu Cattati ono zařízení. Cattati je stále trochu zklamaný, ale Seven mu vysvětlí, že je lepší dát jim jedno zařízení, aby ho pochopili a naučili se ho vyrábět místo toho, aby jim dali potraviny a léky, které by jim zanedlouho opět došly. Cattati nakonec souhlasí.
Torres a Paris již spí, čekajíc na smrt. Počítač je probudí oznámením o tlaku kyslíku.
Torres:"Měla bych Ti něco říct."
Paris:"Já tobě taky. Jsem rád, že poslední věc, kterou uvidím si ty."
Torres:"Byla jsem zbabělá. Ve všem. Ve všem, na čem opravdu záleží."
Paris:"Ne, byla jsi ne sebe jenom trocha tvrdá."
Torres se však nedá a naléhá, že mu musí říct pravdu.
Paris:"Jakou pravdu?"
Torres se na chvíli odmlčí a řekne:"Já,... miluji Tě!!!"
Paris mlčí.
Torres: "Tak řekni něco?"
Paris: "Vybrala jsi si na to vhodnou dobu." (Není jasné jestli to myslel ironicky. Proč ji taky neřekl "miluji tě"?...)
Pak oba dlouho mlčí. Oba se drží v obětí. Oba mají zavřené oči a za chvíli je v odrazu výhledu Torres vidět přilétající Voyager.
"Voyager Tomu Parisovi", volá Janeway, "Tome, slyšíš mě? Odpověz."
Tom otevře oči : "Jsme tady."
"Připravte se na transport", vyslechne si Tom.
A těsně než se transportují se Torres usměje.
Nebyl to až tak špatný den...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]