Seven of Nine

Původní jméno: Anika Hanson
Rasa: Human (asimilovaný Borgy)
Pohlaví: Žena
Datum narození: 25479 (zhruba 2348)
Místo narození: kolonie Tendara
Rodiče: křestní jména neudána
Děti: "syn" One; zemřel krátce po svém zrození
Oblíbená barva: Červená
Ubikace: Nákladový prostor 2
Poslední umístění: U.S.S. VOYAGER

Její celé jméno zní Sedmý z Devíti, pomocník třetího stupně unimatice 01 (viz. poznámka o překladu jména) - dále budu používat Seven. Původní jméno Seven zní Anika Hanson. Její rodiče byli vědci, kteří neuznávali pravidla a postupy Federace a rozhodli se dělat své výzkumy sami. A tak se stalo, že se při svých cestách dostali příliš blízko teritoriu Borgů.

Malá Anika byla asimilována ve svých sedmi letech a dalších osmnáct let prožila jako součást kolektivu. Pak přišel Voyager a jeho posádka ji "odasimilovala" - to jest odpojila od společenství. Po osmnácti letech ve společenstvu to nenesla zrovna dobře ("Tento dělník je nyní malý... sám...jeden hlas...jedna mysl...toto ticho je neakceptovatelné. Chceme ostatní!") a samozřejmě nevynechala příležitost kontaktovat kolektiv. Nakonec však byla donucena spolupracovat, i když svůj postoj vyjádřila jasně ("Můžete změnit naši fyziologii, ale nemužete změnit náš druh. Zradíme Vás. Jsme Borg."). Zkrátka chová se jako Borg, i když už k tomu nemá důvod - Doctor jí dokonce z těla odstranil 82 procent borgských implantátů. Nakonec však i Seven pochopí, že to už nejde hrát dál a přijme svůj osud.

Když se však Voyager díky Kes dostane až na druhý konec Borgského prostoru - začnou se Seven dít divné věci. Začnou se ji obnovovat implantáty a ona má pocit, že ji volají Borgové. Ukáže se však, že místo, ke kterému byla tak silně přitahována byl NAR-32450 S.S. RAVEN - loď jejích rodičů a místo, kde byla asimilována. Seven konečně procitne a začne spolupracovat.

Seven odmítá používat své původní jméno, protože si na něj vlastně ani nepamatuje - celý život se jmenovala Seven of Nine. Seven je pravděpodobně nejinteligentnějším tvorem na palubě - má v sobě všechny užitečné znalosti, který měla jako člen Borgského kolektivu. Přesto jsou její možnosti značně omezeny a to díky její téměř nulové znalosti sociálních vztahů mezi lidmy. Tuto skutečnost se snaží dohnat studiem svého okolí, přičemž nastávají z hlediska lidí velice komické situace. Jejím učitelem "normálního života" je poté celkem paradoxně Doctor (hologram učí Borga lidskému chování).

V počátku se jí lidé báli, ale nakonec si na ni zvykli a uznávají její technické znalosti - dokonce s praporčíkem Kimem postavili i astrometrickou laboratoř - propojením Borgské a Federální technologie. Její Borgské implantáty ji dávají výhodu oproti ostatním lidem a několikrát díky nim zachránila loď (jednou dokonce bez vlastního vědomí). Časem se stala uznávaným členem posádky na jejíž názor se bere ohled a to i přes několik okamžiků, kdy odmítla splnit rozkaz. Dokonce kvůli ní, nechali v nákladovém prostoru borgské regenerační komory.

Seven nemá koníčky v pravém slova smyslu, ale když si vybírala partnera na své první rande, vybírala podle společných zájmů - astronomie, kvantová mechanika a hudba. Z toho se dá usoudit, že její práce jakožto dozorčího na astrometrice je její koníček (taky dobrý způsob). Dalším charakteristickým znakem Seven je její "čistota" - nedokáže pochopit přetvářku, protože nic takového u Borgů není. Seven nikdy nelže a vždy říká co si právě myslí - což často vyvolává konfliktní situace.

Hlavní "Seven" díly jsou The Raven, One, Someone To Watch Over Me.


Životopis
2349
(25479)
Narodila se Anika Hanson na kolonii Tendara
2356
(neuvedeno)
Posádka S.S. Raven asimilována Borgy - včetně Aniky. Anika získává jméno Seven of Nine.
2374
(51003,7)
Setkání U.S.S. Voyager a Borgů - dočasné spojenectví. Seven je vybrána, aby mluvila za Borgy. Posadka Voyageru ji odpojuje od společenství.
2374
(neuvedeno)
Seven je přivolána k troskám S.S. Raven - konečně si vzpomene na svou asimilaci. Přestává klást odpor. "Odpor je marný."
2374
(51268.4)
Seven spolu s praporčíkem Kimem vytvoří Astrometrickou laboratoř - své budoucí pracoviště.
2374
(51715.2)
Díky svým implantátům a za pomoci Doktora zachrání Seven posádku Voyageru ze zajetí. (Seven zde poprvé zpívá)
2374
(51781.2)
Seven na 3,2 sekundy uvidí dokonalost v podobě uspořádané molekuly Omega. (první duchovní zážitek)
2374
(51929,3)
Seven sama provede Voyager skrze mlhovinu, zatímco zbytek posádky je ve stázových komorách.
2375
(neuvedeno)
Při nouzovém transportu dojde ke spojení nanosond Seven a Doktorova holoemitéru. Seven se tak "narodí" syn - Borg z 29. století, který si dá jméno One.
2375
(52143.2)
Velitel Chakotay a praporčík Kim změní prostřednictvím implantátů Seven historii a zachrání Voyager před zničením.

  • Poznámka o překladu jména: V originále jsou Borgové "The Borg" - jednotné číslo. Jeden člen kolektivu je "Drone" čili dělník/voják - a toto slovo je mužského rodu, odtud Sedmý z Devíti (i když je Seven žena). Překlad v ČT zní Sedmá z Devíti terciální doplněk unimatice 01 (což je hezky znějící, ale spatně přeložené) - překlad ČT vnímá "The Borg" jako skupinu ne jednotlivce - způsob jak by měl Borgský kolektiv vnímán. Fakt, že překlad zní Borgové je akceptovatelný v souvislosti s frází: "We are The Borg.", která by se měla přeložit jako "Jsme Borg.", což je samozřejmě v čestině špatně. Proto užívám neutrální Seven of Nine, čímž se vyhnu problému rodů a množství.
  • Copyright © 1999 Martin Minář