Timeless
SD : 52143.6
N : 201
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Odkazuje se na VOY:"Hope and Fear" (technologie slipstream)...

Po zasněžených pláních se prohání skučící vítr. Sem tam se objevují ledové masívy, které dotvářejí tvář krajiny. Pod jednou takovou krou se začne cosi objevovat - je to transportní paprsek, který právě přenesl dvě postavy v izotermických bílých oblecích. Jedna z nich vytáhne z kapsy trikordér, přečte si údaje a ukáže další cestu. Postupují mezi krami a stále kontrolují svou pozici trikordérem, zdá se, že pátrají po něčem konkrétním. Po několika stech metrech dojdou na místo, které hledali. Postava s trikordérem se skloní a přiloží ho k zemi. Pak ho položí na zem a vytáhne z kapsy rozmrazovací zařízení, které zabodne do ledu a nakonec odstraní rozměklý sníh. Pod ním se objeví nějaký hladký umělý povrch. Postava se dotkne komunikátoru a ohlásí: "Jsme tady". Je vidět že obě postavy jsou na vrcholu jakési pravidelné kry. Po chvíli je zřejmé že je to Voyager zamrzlý v ledu.


Obě postavy pokračují ve zkoumání ledu. Po chvíli jedna z nich oznámí druhé: "Zdá se, že struktura je dostatečně stabilní."
Druhá kývne, dotkne se komunikátoru a ohlásí někomu nahoře:
"Jsme připraveni přenést se dovnitř."
"Rozumím," ozve se v komunikátoru ženský hlas.
Když se přenesou dovnitř, rozsvítí baterky a postupují zničenými koridory lodi. Všude je plno ledu a trosek. Oba si sundají brýle - jsou Chakotay a Harry Kim.
"Nevypadá to tu tak jak si pamatuji," řekne Harry.
Oba postupují dál a svítí na ledové stěny. Pak Kim přistoupí k jednomu panelu a odstraní trochu námrazy, Chakotay přiloží jakýsi přístroj a aktivuje ho. Ovládací panel se rozsvítí a Kim se snaží probudit počítač. Pak Chakotayovi hlásí: "Rozvod energie je zničen, neuronové jednotky zmrzlé, paluby 9 až 14 jsou teď na místě paluby 10. Byly zkomprimovány."
"Zdá se, do ledu narazili při plné impulsní rychlosti," uvažuje Chakotay, "co E.M.H.?"
"Pokouším se dostat na ošetřovnu," ale nic nefunguje. "Relé neodpovídá, ztrácím připojení. Odpojte jednotku." Chakotay zařízení odpojí a panel zhasne. Kim do něj naštvaně bouchne a křikne:
"Tak dělej."
Chakotay ho ale zklidní:
"Budeme pokračovat, zůstaňte na příjmu," a oba se rozejdou různými směry jak si původně naplánovali.


Chakotay po chvíli vchází na můstek. Vše je pokryto sněhem a námrazou. Rozhlédne se a začne po něčem pátrat. Na zemi leží mrtvé tělo jednoho člena posádky pokryté jinovatkou.
Kim zatím vstoupí do jednoho Jeffriesovo potrubí a snaží se dostat na ošetřovnu. Hned za dvěřmi průlezu, ale leží další mrtvé tělo. Kim odvrátí zrak a rychle postupuje kupředu.
Chakotay dál prohledává můstek. Před konzolou kormidelníka leží Parisovo tělo, posvítí na něj a pokračuje dál. O stupeň výš leží další tělo --- je to kapitán Janeway.
Kim se zatím dostal na ošetřovnu a přistoupí k ovládacímu panelu, odstraní jinovatku a připojí zařízení, které si přinesl.
Chakotay přistoupí k operační konzole, za kterou leží mrtvé tělo Seven of Nine. Skloní se nad ní a dotkne se komunikátoru:
"Chakotay volá Tessu."
"Mluvte," ozve se Tessa Omond, která je právě na oběžné dráze v nějaké lodi.
Chakotay pokračuje:
"Našel jsem ji. Zaměř transportní relé, a přenes ji do laboratoře."
"Rozumím."
"Udělej to rychle," radí ještě Chakotay a připojí na krk Seven transportní relé. Pak si pro sebe zamumlá:
"Tak tohle nevypadá jako moc šťastné setkání."
Po chvíli se Tessa ozve:
"Mám ji zaměřenou."
A hned poté se tělo Seven dematerializuje.


Kimovi se zatím podařilo zprovoznit ovládání holoprojektoru na ošetřovně. Objeví se postava Doctora, který trochu pokřiveným hlasem říká:
"Určete druh zdravotních ...." pak si uvědomí že je v temné zničené místnosti a rozhlédne se
"Dlouho jsme se neviděli," řekne Kim.
"Praporčíku?" otočí se rychle Doctor
Kim ho přeruší:
"Teď jsem jen Harry, je to dlouhý příběh, kde je váš mobilní emitér?"
Doctor je zmaten, ale přesto přistoupí ke stolu pokrytému námrazou: "Co se stalo s lodí," ptá se s panikou v hlase, "a kde je posádka."
"Nemáme čas, kde je ten emitér," ptá se ostře Kim.
"Samozřejmě tady," řekne Doctor a ukáže na stůl plný ledu a sněhu. Kim do něj bouchne a krabička emitéru se rozskočí. Vyndá přístroj a podá ho Doctorovi.
"Tady, aktivujte ho, jdeme pryč."
"Ale, ale já žádám vysvětlení," naléhá Doctor.
V tu chvíli vrazí na bývalou ošetřovnu Chakotay:
"Poskytnu vám jedno," a přistoupí těsně k Doctorovi, "jsme tady abychom změnili historii."


O patnáct let dříve na Voyageru. Ve strojovně probíhá oslava. Všichni jsou shromážděni kolem upraveného warpového jádra. Všichni tleskají, smějí se a házejí konfetami. Přichází B'Elanna s láhví šampaňského v ruce a láhev rozbije o hrazení kolem jádra.

Posádka ji odmění bouřlivým potleskem a jásotem. Dokonce Tuvok se zdá nějak veselejší. Kapitán stojí s Chakotayem po boku na horní palubě a snaží se utišit dav:
"Dámy a pánové, prosím," a počká až vše ztichne, "chtěla bych vám představit," a ukáže na warpové jádro, "novou generaci mezihvězdného pohonu, Kvantový slipstreamový pohon."
Posádka propukne v jásot, ale kapitán pokračuje: "Čtyři roky, dva měsíce, jedenáct dní ... přesně tak dlouho pobývá Voyager v Delta Kvadrantu. Během této doby jsme posunuli hranice známého vesmíru a co je důležitější přežili. Teď je čas vrátit se domů."
Kapitán sama se rozesměje a posádka opět zatleská. "Užijte si oslavu, ale pamatujte," zakončuje Janeway, "máme ještě mnoho práce než zítra odletíme."

Kolem se rozběhne nenucená zábava a kapitán odchází s Chakotayem. "Kvantová matrice ... benamitové krystaly ... Borgská technologie, máte představu, co nám na to řekne Hvězdná Flotila?" ptá se Chakotaye kapitán.
"Myslím, že nebudou mít námitky. První slipstreamový pohon Federace, to už by nás mohli nominovat na Cochranovu medaili."
"Už pracuji na svém proslovu pro převzetí," zažertuje Janeway.
Chakotay se zasměje. "Rád bych za to poděkoval Borgskému kolektivu," dodá Chakotay "žertovně".
"Máte už plány na večeři," zeptá se Janeway.
"Nic zvláštního, jen schůzka s replikátorem," odpoví Chakotay.
"Zrušte ji ... to je rozkaz," řekne rozhodně Janeway.
"Ano, kapitáne," odpoví způsobně Chakotay a hledí za její vzdalující se postavou.


Neelix prochází kolem jádra a někoho hledá. Pak ho zahlédne. "Poručíku, poručíku, promiňte," a přikročí k B'Ellaně, která se baví s Tuvokem. V ruce drží nějakou věc a tu jí teď nabídne. "Toto je příspěvek k novému pohonu," a ukazuje jako pěst velkou mrtvou mouchu. Je vidět, že není pozemská.
"Děkuji," odpoví B'Elanna, "a co to je?"
"Talaxianská ... srstnatá moucha," řekne Neelix jako by to samo o sobě vše vysvětlovalo. Když vidí, že B'Elanna není příliš nadšená pokračuje. "Je to stará tradice mezi mými lidmi. 'Pokud je takové stvoření uloženo někde na lodi, je to znamení štěstí. Tento exemplář jsem měl v mém pohonu posledních šest let," a předává svůj dar B'Ellaně. Ta chytne "motýla" za jeho dlouhý ocas, zhnuseně si ho prohlíží, ale odpoví "Je rozkošný."
Teď se ozve Tuvok: "Pane Neelixi, vy jste nekonečná studnice překvapení."
Neelix to ale vzal v dobrém a s radostí poplácá Tuvoka po rameni: "Děkuji vám, pane Vulkane," a odchází.


O kousek dál stojí Seven, v pravé ruce drží skleničku šampaňského a udiveně se dívá na svoji levou ruku. Vypadá to jako by si myslela, že se má každou chvíli její ruka nějak změnit. Přistoupí k ní Doctor a neví, co si má myslet. Opatrně se zeptá:
"Seven?"
Seven se na něj podívá a nevěřícně vysvětluje. Moje visuální procesory a pohybový kortex - nefungují," a stále při tom civí na svou ruku.
"Vypadá to na potíže s kortikálním implantátem, raději se na to podíváme," řekne Doctor a vytáhne svůj trikordér.
Seven, ale pokročí kupředu.
"Zůstaňte v klidu," říká Doctor.
"Nemohu potvrdit," odpoví suše Seven a dál se potácí kupředu.
Pak Doctor objeví příčinu. "Vy jste opilá?!"
"To není možné," odvětí malátně Seven.
"Vaše úroveň synteholu v krvi je 0,05 procent. Kolik skleniček šampaňského jste vypila?"
"Jednu," odpoví uraženě Seven.
"Očividně, Borgové nesnášejí lihoviny," doplní sarkasticky Doctor. "Pojďme na ošetřovnu, dám vám inaprovalin, který vás té malátnosti zbaví," přátelsky se na ní usměje a vede Seven pryč.
"Já jsem se jen pokoušela zlepšit své společenské způsoby, přesně jak jste mě instruoval."
"Ano," ujišťuje ji Doctor, "děláte to skvěle."
Seven to zřejmě zasáhlo, protože se zastaví o dotkne se Doctorova ramene a ukáže na něj ukazováčkem.
"Vy jste vždy byl mou největší oporou, Doctore," a poplácá ho pak ještě vážně dodá, "vy ... vy jste můj mentor."
"Ano," odpoví Doctor s nuceným úsměvem.
Znovu se rozejdou a Seven ho stále poplácává.
"Jsme jako jeden," pokračuje Seven. Doctor se usmívá, protože se snaží nebudit rozruch. To se mu ale nepodaří, protože Seven se otočí ke Kimovi a dodá : "Jsme téměř jako jeden," a při tom vážně pokyvuje.


Kim upíjí ze skleničky a usmívá se. Otočí se k Parisovi, který něco dělá na postraní konzole a zeptá se ho: "Viděl jsi to?"
"Zdá se, že naše "dělnice" oslavovala až příliš ... Co podnikneme?
"Počkej moment," ozve se zaměstnaným hlasem Tom.
Kim se nakloní k Parisovi a když uvidí co dělá, překvapeně se zeptá: "Ty procházíš diagnostiku warpového jádra, teď?"
Paris se narovná na rameni zbytky konfet a unaveným hlasem řekne: "Harry..., myslím, že jsme vyrobili Edsel."
"Cože jsme...?" ptá se nechápavě Harry.
"Něco může selhat, vysvětluje Paris, včera jsem rozběhl simulaci, a při maximálním slipstreamu jsem objevil fázové variace s hodnotou 0,42."
"0,42?" ptá se Harry, "Bude to trochu kodrcat, ale dokážeme to."
Tom se ale nedá tak lehce přemluvit a hlasitě řekne: "Pokud nás něco vytáhne ze slipstreamu uprostřed letu," v tu chvíli si dá Harry prst před ústa a Tom se ztiší, "mohlo by to poškodit kvantovou matrici," zakončí šepotem.
Harry zapomene na šampaňské a tiše se zeptá: "A řekl jsi to už kapitánovi?"
"Ještě ne. Nechci pokazit zábavu, dokud si nebudu stoprocentně jistý."
Harry si povzdechne. "Dobře Tome, pokud ti to udělá dobře, tak můžeme hned teď jít do simulátoru, a projít několik simulací. Je to pravděpodobně jen nepřesnost senzorů," snaží se ho uklidnit a oba zamíří do simulátoru.


Tom sedí za svou konzolou na můstku. "Máme plnou impulsní rychlost."
"Spouštím slipstreamový pohon," oznámí Harry. "Kvantové pole je stabilní, deflektor na maximu."
"Přechod na slipstream za čtyři, tři, dva..." Simulace lodi se otřese, a na obrazovce se objeví diamantový tunel.
"Výstupní energie stabilní," hlásí Paris.
"Štíty jsou na sedmdesáti třech procentech," hlásí Kim.
"Vypadá to dobře, drž deflektor na této úrovni a měli bychom ...," řekne Paris, když v tom se kontrolky červeně rozzáří. Paris odtáhne ruce od řízení.
"Máme tu fázové variace," hlásí Harry. "0,1 ... 0,2."
"Remoduluj deflektor," přikáže Paris.
"Bez efektu ... 0,4"
"Odstavuji pohon," oznamuje Paris.
"Ne počkej, zkusím invertovat kvantové pole," naléhá Harry.
"Už to nejde. Slipstream kolabuje!!!" křikne Tom.
Slipstreamové pole zkolabuje, a můstek se otřese. Počítač ohlásí: "Varování, průlom trupu na palubě 10."
"Ztrácíme strukturální integritu," ozve se Harry. Není už jiné východisko.
"Počítači zastav program," křikne Paris a znechuceně se odvrátí od řízení.
"Ještě jednou a podaří se mi přesměrovat energii do deflektoru a trochu dříve ...." nevzdává se Harry.
"To nepomůže," řekne Paris a přejde za Harrym k Ops.
"Nemůžeme to jen tak vzdát," stále naléhá Harry.
"Dvacet tři simulací, dvacet tři katastrof. Tohle není chyba senzorů." řekne Tom a povzdechne si. "Musíme jim to říct."
Teď to vzdává i Harry.


"To nemůže být pravda. Otestovali jsme motor molekulu po molekule." protestuje B'Elanna a přechází netrpělivě po strojovně.
"Je mi líto B'Elanno," omlouvá se Paris.
"Ráda bych prozkoumala výsledky simulace," ozve se Seven.
"Simulátor dvě -- udělejte si je sama," utrhne se na ní Paris. "Prostě to tak je, pokud si nedáte pozor budete několikrát vyhozena do povětří."
Janeway se opře o hrazení kolem jádra a přemýšlí.
Ozve se Chakotay: "Prostudoval jsem jejich závěry, kapitáne. Pokud se zítra ráno pokusíme použít slipstream, odpoledne budeme již v únikových kapslích."
"Zdá se, že nemáme jinou možnost, než let zrušit," souhlasí Tuvok.
"Ano, buď to..." ozve se Paris, "a nebo to zkusit Harryho způsobem," přejde k Harrymu a zpříma mu pohlédne do očí.
Janeway oživne: "Praporčíku?"

Harry vidí, že je ve slepé uličce. "Ano mám jednu myšlenku. Je to ošidné, ale mohlo by to fungovat. Potíže vždy začnou v 17 sekundě letu. Objeví se fázové variace a slipstream se stává nestabilním. Co potřebujeme je mít někoho v raketoplánu před Voyagerem, který by ty nestability vyrovnával."
"Ano," pochopí ihned B'Elanna, "mohli by zmapovat práh slipstreamu, během jeho formování a poslat nám zpět fázové korekce. To je skvělá myšlenka, Harry."
Harry přejde doprostřed a pokračuje. "Teď přijde ta nebezpečná část. Raketoplán může být jen několik sekund cesty před Voyagerem. To autopilotovi nedává příliš času na kompenzaci."
Janeway se otočí Parise. "Tome?"
"Několik sekund?" ptá se nevěřícně Paris, protože Harry neřekl tak úplně pravdu. Zdá se, že už tuto možnost také zkoušeli v simulátoru.
Teď Harry přeje do naléhavého šepotu. "Můžeme to udělat, kapitáne! Posaďte mě do toho raketoplánu a já provedu Voyager bezpečně slipstreamem."
Janeway neví jak se má rozhodnout a podívá se na ostatní. Kim vidí, že zatím nikoho nepřesvědčil se otočí k ostatním a pokračuje. "Co máme na výběr? Odstavit pohon? Měsíce práce pro nic?"
"Postavili jsme pouze experimentální stroj," argumentuje Tuvok, "předpokládali jsme nějaká zdržení."
Harry se ale nedá odradit. "Benamitové krystaly v srdci toho stroje se už začínají rozpadat. Může trvat roky než syntetyzujeme nějaké další! Já nevím jak vy, ale já jsem na tom nedělal, jenom proto, abych byl zastaven nějakou 0,42 fázovou variací."
Harry přijde až k Janeway a zeptá se: "Žádné námitky, kapitáne?"
"Ne," odpoví kapitán, která se také nechce rozejít s myšlenkou brzkého návratu domů. "Dobře, pane Kime ... přesvědčil jste mne. Připravte letový plán, chci ho mít do hodiny na stole," a odchází. "Ano, ma'am," poděkuje ještě Kim.
Janeway se otočí a řekne: "Dám vám vědět jak jsem se rozhodla," a už opravdu odchází.
Kim zatne vítězně pěst a Tom se ušklíbne.


Kajuta kapitána je tmavá a je slyšet tekoucí voda. Ona sama si pročítá Kimovo hlášení, když se ozve zvonek. "Vstupte."
Dveře se otevřou a vejde Chakotay. "Komandére," pozdraví Janeway. "doufám, že jste ještě nejedl."
"Ne, dalo by se říct, že jsem hladový, ale předpokládám, že jste mne zavolala kvůli zítřejšímu letu," odpoví Chakotay také s tabulkou v ruce.
"To přece není důvod ke zrušení naší večeře," odvětí Kathryn s úsměvem a nabídne Chakotayovi židli u stolu. "Naprogramovala jsem do replikátoru recept podle babičky -- zeleninové Biryani."
Kathryn vezme do ruky láhev (asi vodky) a naleje sobě i Chakotayovi.
"To zní delikátně." odvětí Chakotay, "nevěděl jsem, že umíte vařit."
"Obyčejně moje schopnosti končí u šálku kávy, ale při zvláštních příležitostech jako dnes..."
"Zvláštních příležitostech?"
"Naše poslední noc v Delta Kvadrantu. Řekla bych, že to je zvláštní až dost," řekne s úsměvem.
"Už jste se tedy rozhodla," pochopí Chakotay.
"Odlétáme, zítra v osm nula nula, vy a Harry budete v Delta Flyeru a Voyager bude hned za vámi."
Chakotay si uvědomí, co bude muset udělat, povzdechne si ale nahlas řekne: "Posádka bude potěšena."
Janeway si všimne Chakotayova malého nadšení.
"Ale co vy Chakotayi, co si myslíte o mém rozhodnutí," téměř zašeptá.
Chakotay si povzdechne a vezme do ruky tabulku kterou si přinesl.
"Analyzoval jsem Kimův letový plán. Teorie je to dobrá, jenom je v tom příliš mnoho možností. Pokud se něco se slipstreamovým pohonem pokazí..."
"... mohla by to být naše jediná šance jak použít kvantový pohon," přeruší ho Kathryn.
"To je pravda," souhlasí komandér, "ale pokud by jste ukázala tyto data, jakémukoli inženýrovi Hvězdné Flotily, myslel by si, že jsme šílení. Můžeme přece najít jiný způsob jak se bezpečně dostat domů. Čekali jsme tak dlouho ..."
"Dost dlouho," přeruší ho rychle Janeway, "čekali jsme již dost dlouho. Vím, že je to risk ... možná největší jaký jsme kdy podstoupili ... ale já ho chci podstoupit. Jste se mnou?"
Chakotay se krátce usměje.
"Vždycky."
Kathryn vstane a přejde k Chakotayovi. "Když mluvíme o riskování," a nakloní se k němu, "... jste připraven vyzkoušet domácí kuchyni?"
"Zburcuji ošetřovnu," odvětí s úsměvem. Janeway se usměje také a dotkne se jeho tváře. Na stole leží tabulka, kterou si Chakotay přinesl. Stejná tabulka leží na stole za patnáct let pokrytá sněhem a ledem!


Delta Flyer se pohybuje na orbitě kolem zmrzlé planety. Uvnitř se právě Doctor seznamuje se skutečnostmi.
"Patnáct let?" ptá se nevěřícně.
"Plus mínus pár týdnů," opraví ho Harry, který vypadá o hodně straší, a který si právě svléká izotermickou kombinézu.
"Kde jsme?" ptá se dál Doctor.
"V sektoru Takara," odpoví tentokrát Chakotay, "u hranic Alfa Kvadrantu."
"A posádka?"
"Kromě nás dvou ... mrtví," řekne drsně Harry.
"Předpokládali jsme, že se kapitán Janeway pokoušela nouzově přistát na povrchu této planety," říká Chakotay. "Loď musela být příliš těžce poškozena. Všichni zemřeli při nárazu."
"Byl jste posledních 15 let pohřben pod ledovcem," zakončí Kim.
Zdá se, že si Doctor vzpomíná.
"Ano, a vy dva jste byli v Delta Flyeru, před Voyagerem. Vy jste to dokázali!!"
"Ano vrátili jsme se na Zem," řekne Harry trpce, a úplně si svleče svou kombinézu, "vrátili jsme se domů, Docu, --- a vše co nás to stálo byla smrt všech, o které jsme se měli postarat."
"Harry!" okřikne přísně Chakotay Kima.
Kim mu vrátí ledový pohled.
"Hvězdná Flotila po nás jistě již dlouho pátrá," změní Doctor téma.
"Hvězdná Flotila," odfrkne si Harry s odporem, "Hvězdná Flotila vzdala pátrání po Voyageru již před devíti lety. Museli jsme vás nalézt sami."
Doctor překvapeně pozvedne obočí. "No, nevím co bych měl říct kromě ... děkuji. Předpokládám, že bych jinak zůstal tam dole pod ledem navěky."
Tato myšlenka je mu zřejmě nepříjemná.
"Nejsme tady, abychom zachraňovali váš program," zchladí ho Chakotay, "jsme tady abychom zabránili této katastrofě dříve než se stala."
Doctor vyvalí oči. Harry se zatím téměř převlékl a vysvětluje.
"Chápejte, Doctore, před patnácti lety jsem špatně spočítal práh slipstreamu a předal Voyageru špatnou fázovou korekci. BUUM!!!", a Harry rozhodí rukama, "byli vytaženi ze slipstreamu a mrštěni k ledové smrti. 'Děkujeme vám, praporčíku Kime'. Ale měl jsem dost času na to, abych si znovu promyslel svou chybu -- a teď vím jak ji napravit. Takže ... se chystáme poslat Voyageru nové fázové korekce," dodá Kim a oblékne si hnědou koženou bundu.
Doctor je zmaten a zamračí se. "Není na to trochu pozdě?"
"Objevili jsme způsob jak komunikovat s Voyagerem v minulosti, těsně před incidentem," vysvětluje Chakotay.
"Raději pozdě než nikdy," dodává Kim.
"Zprávu zpět časem?" diví se Doctor.
"Přesně," odvětí Chakotay.
"Ale jak?" ptá se zděšeně Doctor.
Kim přistoupí ke konzole a dotkne se několika tlačítek. Ze stěny vyjede lehátko, na kterém je mrtvé tělo Seven. Doctor se nad ní skloní. "Já nerozumím."
"Jeden z jejích kraniálních implantátů," vysvětluje Chakotay, "je vysílač zkonstruovaný pro komunikaci mezi Borgskými dělníky."
"To je pravda," souhlasí Doctor, "je aktivováno mezihvězdným majákem."
"Chceme po vás, aby jste vyextrahoval maják a zjistil přenosovou frekvenci," říká Chakotay.
"To by neměl být problém," říká Doctor, "vypadá to, že se její tělo dobře zachovalo."
"Dobře," pokračuje Chakotay, "to nám řekne z kterého místa máme vyslat zprávu. Teď ta těžší část - potřebujeme vědět, kdy vyslat signál. Můžete se dostat k chronometrickému uzlu Seven a určit přesný okamžik, kdy její kybernetické implantáty, přestaly přijímat energii z jejího organického systému?" ptá se Doctora.
"Dobu její smrti?" ptá se Doctor.
"S přesností na milisekundy, pokud to bude možné," kývne Chakotay.
Harry tvrdě poplácá Doctora po rameni a Doc ucukne, protože to je ruka na které má svůj mobilní emitér a Kim dodává: "Já věděl, že nám pomůžete," a poprvé za celou dobu se jeho tvář rozjasní.
"Řekl jste, že jste objevili způsob jak komunikovat se Seven v minulosti. Jak?" ptá se dál Doctor.
Kim se otočí a vyndá kovovou schránku. "Podívejte ... součástka 36698 ... Borgský časový transmitér," a otevře schránku. Uprostřed je v ochranném obalu malý přístroj.
"Flotila to nalezla v jednom vraku Borgské krychle v Beta kvadrantu," vysvětluje Chakotay.
"A my jsme to ukradli," dodává chladně Kim.
Doctor je překvapen a chce něco říct, ale v tom se ozve zvuk otevíraných dveří a vstoupí malá žena v hnědém oblečení. "Máme potíže, senzory dalekého dosahu zachytily loď Federace," oznamuje žena, která pilotovala Delta Flyer.
"Kolik máme času," ptá se Chakotay.
"Vstoupila jsem s lodí na nižší orbitu a remodulovala naše štíty, ale nebude jim moc dlouho trvat než nás najdou. Máme šest hodin, pokud budeme mít štěstí."
"Řekněte mi to přímo," ozve se Doctor, "...vy jste uprchlíci?"
"'Nejžádanější v galaxii'," ušklíbne se Kim, "také jsme ukradli Delta Flyer ... přímo s loděnice Federace. Jsme obviněni z velezrady a z úmyslného porušení Časové Základní Směrnice."
Doctor tím, ale není tak pobaven jako Kim. "Skvělé. Z ledové kostky přímo do plamenů."
"Na to nemáme čas," zarazí Doctora Chakotay, "začněte svou práci."
Doctor kývne.
Chakotay se zatím domlouvá s Tessou. Stojí u sebe jako by nebyli jen přátelé. Chakotay ji požádá, aby se oblékla do izotermického obleku a pak že se ještě jednou přenesou dolů, protože potřebují záznamy ze senzorů Voyageru. Chakotay odejde.
Zatímco se Tessa obléká, Doctor přejíždí trikordérem nad tělem Seven. Tessa ho osloví: "Ahoj, Doctore."
Doctor je zmaten. "Znám vás?"
"Ne," odpoví Tessa, "ale cítím jako by jsme byli staří přátelé. Jsem Tessa Omond."
"Zdravím," pozdraví ji teď pořádně Doctor, jako by si ji teprve teď všiml.
Tessa se zatím navlékla do kombinézy. "Je to pro mě pocta, konečně se setkat s tak nechvalně proslulým E.M.H. programem."
"'Nechvalně proslulým'?" ptá se téměř provinile Doctor.
Harry se otočí od své práce. "Vyprávěl jsem jí pár hororových příběhů," řekne Kim a šibalsky se usměje.
"Ve skutečnosti, jsem o vás slyšela to nejlepší," uvede vše na pravou míru Tessa.
"Aha," pochopil konečně Doctor její vtip, "a jak jste se vlastně zapletla s těmito Bonnie a Clydem?" a očima přejede po dveřích, kde zmizel Chakotay a Kimovi.
Tessa se usměje. "Zajímám se o Voyager už po delší dobu."
"Spí spolu," přeruší ji ostře Kim.
"Pardon?" ptá se zaskočený Doctor.
"Chakotay a Tess. Jsou milenci," vysvětluje Kim jak malému dítěti - z jeho slov teď zazněla skrytá žárlivost. Jediné co je Doctor schopen ze sebe vypravit je: "Chápu," a opět se zabere do práce.
"Pravdou je, Doctore," říká Tessa a úplně ignoruje Harryho, "že jsem nechtěla, aby tahle práce zůstala jen na Chakotayovi a Harrym. Myslela jsem, že bych mohla s něčím pomoc."
Otevřou se dveře a nakoukne Chakotay. "Připravena?" Tessa jen kývne a zamíří ze dveří.
"Zůstaňte v teple," popřeje jim ještě Harry s úsměvem. Chakotay kývne a oba odchází.

Chakotay a Tessa jsou na můstku Voyageru před OPS a pokoušejí se dostat k záznamům senzorů Voyageru.
"Ovládaní je trochu nemotorné," říká Tessa, "myslela jsem, že jsi říkal, že Voyager byl výstřelkem techniky."
"To bylo tehdy," odvětí Chakotay neutrálně.
"Podařilo se mi objevit záznamy senzorů," pokračuje Tessa, "... ale ... počítač mi odmítá přístup."
Chakotay zamíří ke svému starému křeslu. "Mé velící kódy by měli stále mít nějakou váhu."
Obejde pažení a ztěžka se posadí do svého bývalého křesla. Přejede svýma rukama po opěradlech a zdá se být velmi rozrušený. Chvíli si hraje s kontrolkami na své konzole.
"Hmm ... zdá se, že je tu jeden aktivovaný soubor," a spustí ho.
Ozve se silně poškozený poslední záznam z kapitánova deníku. "...snad nám pomůže štěstí ... chtěla bych pro záznam říct, že posád ... Voyageru ... jednala ... poctou a odvah..." v tu chvíli záznam končí, poškození je příliš veliké.
Chakotay se znovu podívá na těla Parise a kapitána a Tessa si všimne, že Chakotay není ve své kůži.
"Jsi OK?" zeptá se ho.
Chakotay stále hledí na display a pak tiše pronese: "Ano, jenom ... že když jsem naposledy seděl na této židli všichni byli tady ... naživu."
Chakotayův hlas se třese, s námahou vyslovuje poslední slova. Tessa se posadí na vedlejší sedačku a položí mu svou dlaň na rameno. "Jsme tady, abychom je vrátili zpět."
Chakotay jí pohlédne do očí a nuceně se zasměje. "Můžeš mi podat ten trikordér?" ptá se už rozhodně.
Tessa sáhne do kapsy a předá mu trikordér. Chakotay ho aktivuje, naťuká příkazy a položí ho na konzolu. Pak se otočí na Tessu.
"Právě nahrává data. Bude to chvíli trvat," a vstane, aby uvolnil napětí. Tessa také vstane a chce Chakotaye přivést na jiné myšlenky.
"Nepředpokládám, že máme čas na prohlídku lodi?"
Chakotay se smutně usměje. "Bohužel. Kromě toho jsem nechal ve své kajutě nepořádek."
Pokročí k ní o krok blíž.
"V několika hodinách, pokud vše proběhne tak jak je plánováno, změníme historii," tiše říká Chakotay, "posledních patnáct let ... zmizí... Nemusíme to udělat."
Tessa udělá obličej.
"To řekni ty mě," říká, ale hledí při tom jinam.
"Já nežertuji," odvětí Chakotay.
"Já také ne, a nemám v úmyslu to po tom všem vzdát."
Chakotay se odvrátí, zdá se, že toho má mnoho o říct, ale nedostává se mu slov.
"Chakotayi?" ptá se zmateně Tessa.
"Podívej se na mě," řekne konečně Chakotay a otočí se k Tesse, "jsem nervózní, mám studené nohy ... nevím jak to mám říct... Směšné, že? ... všechny ty dlouhé roky jsem směřoval k tomuto okamžiku - a když konečně nadešel, jediná věc o které jsem schopen přemýšlet je, že tě ztratím," a opět pokročí k Tesse.
"Srdcem jsi byl ale vždy tady ... na Voyageru," odvětí s láskou v hlase Tessa, "a to se nikdy nezmění. Ty patříš sem. A kdo ví? Možná se někdy setkáme," a teď i Tessa pokročí blíž k němu.
"Ale co když ne ...?" řekne Chakotay a ještě se k Tesse přiblíží.
"Pak tě budu stejně postrádat," odvětí tiše Tessa a oba si zblízka hledí do očí. Oba vědí, že toto může být jejich poslední chvilka o samotě.


Zatím na Delta Flyeru pokračuje Doctor v analýze Seven.
"...znamená to, že se vše změnilo," říká Kim do panelu u kterého stojí. "Dlužíš mi to!"
V tom se ozve Doctor: "Pane Kime, potřebuji vaši pomoc."
"Už jdu," pronese temně a ukončí práci na konzole.
Doctor na něj tázavé pohlédne. "Co to mělo všechno znamenat?"
"Ale nic. Jen dopis příteli. Jak to vypadá?"
Doctor si prohlíží fragment lebky Seven, její oční bulva je na stole tam kde před tím leželo její tělo.
"Žádné poškození infrastruktury," oznámí Doctor, aniž by přestal zkoumat součástku ve své ruce, "ale potřebuji izosondu."
"Hned to bude, Docu."
Zatímco Harry hledá Doctor se ho ptá. "A ... jaké to bylo? Myslím váš návrat domů?"
Harry slabě potřese hlavou. "Ohňostroje antihmoty, spousta hodnostářů, Vulkanský dětský sbor. Ano, dokonce nám na naše uniformy připnuli medaile. Chakotay držel řeč za posádku Voyageru. Ani jedno oko nezůstalo suché. Admirál McIntyre dokonce chtěl, abych se oženil s jeho dcerou."
Doctor vidí, že Kim na tu dobu nevzpomíná právě v nejlepším. "Při nejmenším jste nebyl uvězněn pod dvacet metrů ledu," připomene mu.
Harry ostře pohlédne na Doctora. "Ani nevíte kolikrát jsem si přál, abych byl."
Doctor se trochu stáhne a snaží se omluvit. "Předpokládám, že to pro vás muselo být těžké, když jste ztratil své nejbližší přátele a kolegy."
Kim konečně nalezne izosondu a odfrkne: "'Pocit viny zachráněného'. Ano. Hodně jsem o tom slýchával od poradců na velení Flotily."
Vykročí se sondou k Doctorovi.
"Říkali mi: 'Musíte akceptovat skutečnost, že jste naživu. Chytit se znovu svého života. Jít kupředu'," říká ironicky Kim a s odporem potřese hlavou. "Nalodil jsem se na první člun, který směřoval do hlubokého vesmíru. Pokoušeli jsme se vypočítat, kde by mohl Voyager vypadnou ze slipstreamu. Čtyři roky pátrání ... Byli jsme blízko ... Cítil jsem to! ... Potom, velení Hvězdné Flotily řeklo, že je čas pátrání ukončit. 'Malá pravděpodobnost úspěchu' ... Všichni ti admirálové, kteří mi potřásali rukou při návratu -- šel jsem za každým z nich -- žebrat o to, aby pátrání pokračovalo. Ale velmi brzy i admirál McIntyre přestal reagovat na mé výzvy. A tak jsem vystoupil z Hvězdné Flotily."
Kim se otočí ke konzole a Doctor se snaží změnit téma rozhovoru.
"Pro záznam," oznámí hlasitě Doctor, "přenosová frekvence Seven je 108,44236000," a ukáže údaj Kimovi.
"To by mohlo být naše šťastné číslo," řekne Kim už trochu radostněji, "začínám kódovat," a otočí se opět ke konzole.
Doctor pokračuje ve vyptávání. "A kdy jste se dal na vaši 'cestu zločinu'?"
"Když jsem podruhé zaslechl o tomto klenotu," odvětí klidně Kim a ukáže na schránku s tím kouskem Borgské technologie.
"Pane Kime," zeptá se opatrně Doctor, "zastavil jste s někdy, aby jste si uvědomil, co se to chystáte udělat? Změna časové linie by vše mohla ještě zhoršit. Přinejmenším jste vy a Chakotay přežili. Proč pokoušet osud?"
Při jeho slovech, tvrdne výraz v Harryho obličeji.
"Tato časová linie," říká Kim pomalu ale rozhodně, "existuje pouze proto, protože jsem před patnácti lety udělal chybu!! Posádka mi věřila a já jsem je zklamal." Při posledních slovech vypadá jako by se chtěl na Doctora vrhnout a roztrhat na kousky.
Doctora zachrání varování počítače. "Taktický poplach. Přibližující se člun, směr 1-8-4 tečka 7."
Kim beze slova vykročí k řídící místnosti následován Doctorem. Podívá se na senzory a oznámí: "Našli nás," pak aktivuje spojení s povrchem, "Chakotayi!"
"Mluvte," ozve se z interkomu Chakotayův hlas.
"Hvězdná Flotila nás objevila. Teď nebo nikdy."
"Už se na tom pracuje," odvětí Chakotay.
Harry se zahledí do Doctorových očí. "Jestli máte nějaké pochybnosti, řekněte mi a já váš program vypnu. Ale pokud jste s námi, společně pokusíme osud."
Doctor musí uhnout pohledem, ale nemá příliš na výběr. "Pomoct čestnému zloději, a nebo strávit věčnost v kybernetickém zapomnění?" uvažuje Doctor, "... pokusme tedy osud."
Kim se usměje a znovu poplácá tvrdě Doctora po rameni. Znovu na místo, kde má svůj mobilní emitér, z čehož Doctor není očividně nadšen.


Kapitánův deník, Hvězdné datum 52143.6. S trochou štěstí, toto bude můj poslední záznam udělaný v Delta kvadrantu. Ale jestli nás štěstí opustí, chtěla bych pro záznam říct, že posádka Voyageru jednala vždy poctivě a odvážně.
Před Voyagerem letí Delta Flyer a vše je připraveno na slipstreamový let.
Chakotay ve Flyeru dělá poslední kontroly. "Generátory štítů?"
"Aktivovány," ohlásí Harry.
"Tok plasmy?"
"Stabilní."
"Spojení?"
"Navázáno."
"Oběd?" zeptá se Chakotay v dobré náladě.
"Salámové sendviče," odpoví s úsměvem Kim.
"Jste připraven, praporčíku?"
"Ano, pane."
Chakotay se dotkne komunikátoru. "Chakotay volá Voyager. Jsme připraveni."
Kapitán Janeway s vážným výrazem na tváři přechází po můstku. "Všem členům posádky, tady je kapitán. Zaujměte svá místa, zabezpečte všechny systémy, a připravte se na skok do slipstreamu," a pomalu si sedá do svého křesla."
"Inicializovala jsem telemetrické propojení s raketoplánem," ozve se Seven.
Janeway kývne. "Přizpůsobte se jejich kursu a rychlosti," řekne Parisovi.


Delta Flyer letí vesmírem. V těsném závěsu se za ním se objeví loď třídy Galaxy.
"Dohánějí nás," hlásí Tessa, "vzdálenost 200 000 tisíc kilometrů a stále se zmenšuje ... To ty jsi inicioval ty úhybné manévry," ptá se překvapeně Tessa.
"Dělám co umím," odpoví Chakotay. "Harry, jak jsi daleko?"
Harry je nakloněn nad stolem a horečně pracuje na součástce, kterou Doctor vyextrahoval z těla Seven.
"Borgský transmitér je aktivován. Teď už jen čekám až mi Doctor sdělí časové souřadnice."
Doctor se snaží dostat do zbytku lebky Seven, na které zůstalo i její umělé oko, a nenechává se ničím vyrušit. "Ještě několik málo minut," řekne.
"Urychlete to. Máme za ocasem hvězdnou loď třídy Galaxy," naléhá Chakotay.
"Dělám tak rychle jak mohu!" odsekne Doctor a stále se snaží proniknout do skeletonu.
"Volají nás," ozve se Tessa, "Chceš s nimi mluvit?"
Chakotay chvíli přemýšlí. "To by nám mohlo získat trochu času, dej to na obrazovku."
Na obrazovce se objeví Geordi La Forge v kapitánské uniformě a notně zestárlý.
"Tady je kapitán LaForge z hvězdné lodi Challenger. Zdá se, že máte naspěch."
"Dalo by se to tak říct," souhlasí Chakotay.
"Proč nevypnete impulsní motory a své štíty," pokračuje smírně Geordi. "a nepromluvíme si z očí do očí."
"Bude vadit když odmítnu?" zeptá se Chakotay se stejnou laskavostí.
"V podstatě ano.Víme o co se chcete pokusit a nemůžeme dovolit, aby se to stalo. Rada Federace vám ale dala ještě jednu možnost. Předejte nám Borgský transmitér a raketoplán, pak bude obvinění ze spiknutí odvoláno."
Tessa potřese odmítavě hlavou. "To není moc dobrá nabídka. Pokud uspějeme, tyto obvinění nebudou v první řadě vůbec existovat."
"Jestli uspějete," přeruší ji kapitán, "bude tím dotčeno bezpočet životů."
"Jsme tady abychom zachránili sto padesát lidí - naši posádku," řekne Chakotay závazně.
LaForge kývne. "Rozumím. Možná bych udělal to samé být na vašem místě. Ale já musím chránit svou posádku, a ne se zabývat 15 let starou historií. Takže ... vás opět žádám. Zastavte, a vraťte transmitér."
"Vy přece víte, že to nemohu udělat," odvětí Chakotay.
"A vy víte, že se vás pokusím zastavit," řekne kapitán.
"Ano, vím," kývne s porozuměním Chakotay. "Hodně štěstí."
"To samé vám," rozloučí se Geordi šeptem.
Ve chvíli kdy je komunikace přerušena, Challenger vypálí na Delta Flyer.
"Míří na naše motory," hlásí Tessa.
"Štíty na maximum. Připravit všechny zbraně."


Delta Flyer zrychluje - tentokrát o 15 let dříve. V těsném závěsu za ním se objeví Voyager. Janeway sedí ve svém křesle na můstku. "Voyager volá Chakotaye."
"Ano, ma'am?" ozve se z interkomu.
"Připravte se na vlet do slipstreamu."
"Rozumím."
...
"Start!" velí kapitán.

Paris kontroluje svou konzolu. "Rychlost slipstream za čtyři ... tři ... dvě ..."
Prostor kolem Voyageru zkolabuje a objeví se diamantový tunel. Voyager udržuje stálou vzdálenost za Delta Flyerem, který jako první letí dovnitř.


Delta Flyer se otřese po dalším zásahu.
"Štíty jsou na šedesáti dvou procentech," hlásí Tessa.
"Opětujte palbu," velí Chakotay.
"Přesný zásah," ozve se za okamžik Tessa, "ale bez účinku na jejich štíty. Nemůžeme se s nimi rovnat, Chakotayi."
"Jen pokračuj," přikáže jí Chakotay.
Delta Flyer se znovu otřese. Doctora to trochu vyvede z rovnováhy a podaří se mu neupadnout.
"Nechci naléhat, ale ztrácíme tady energii," překřikuje hluk Harry.
"Malý moment, přepínám na záložní zdroj," říká Tessa.
Panely se znovu rozsvítí.
"Díky," řekne Harry. "Docu, potřebuji ty časové souřadnice teď hned."
"Vyrušování věc neurychlí," odsekne Doctor.


Seven stojí u OPS a něco se jí nezdá. "Detekovala jsem fázové variance úroveň 0,1...0,2."
Janeway pohlédne na Parise. "Kormidelníku!."
"Stále čekám na údaje od Harryho," odpoví Tom.
"0,3," hlásí Seven.
"Voyager Delta Flyeru," volá kapitán, "potřebujeme ty korekce hned teď, nebo budeme muset odstavit pohonnou jednotku."
"Už se na tom pracuje, kapitáne," říká Harry.
Delta Flyer se otřese a Chakotay pohlédne na konzolu.
"Práh kolísá," řekne.
Kim se snaží zjistit korekce. "Ok," mluví si pro sebe, "já to dokážu... Kompenzuji prostorové gradienty ...," odříkává jako by byl ještě v simulátoru, "stabilizuji geometrii deflektoru. Mám to!" řekne už nahlas vítězně.
"Dostávám fázové korekce," hlásí Paris na Voyageru.
"Fázové variance mizí," ozve se Seven.
"Štíty drží," doplní ulehčeně Tuvok.

"Vypadá to, že jsme to dokázali," řekne Janeway.
V tu chvíli se Voyager silně otřese.
"Fázové variance vzrůstají," hlásí Seven, "0,3 ... 0,4."
"Harry, co se děje?" naléhá se kapitán, "fázové variance stále vzrůstají."
Kim rychle přehlédne kontrolky a hodí bezradný obličej.
"Nej ... nejsem si jistý, kapitáne. Mělo by to fungovat."
"Potřebuji odpověď hned teď, Harry," naléhá Janeway, "už nemáme mnoho času."
Harry se rozhlédne jako by se chtěl okolostojících na něco zeptat, ale je tu sám.
"Nechejte mě rekalibrovat senzory."
Na Voyageru zní, ale Harryho hlas velmi zkresleně.
"...mohlo by...pohon...korekce." Ale dál už není slyšet nic.
"Ztratili jsme spojení," ohlásí se Tuvok.
"Telemetrické propojení s Delta Flyerem bylo také přerušeno," dodává Paris, "slipstream se destabilizuje."
"Odstavte pohon," křikne Janeway.
"Nejde to," odpoví Paris, "kvantová matrice byla přetížena. Ztratil jsem kontrolu nad řízením!"


Doctor, který stále zkoumá zbytek skeletonu Seven se usměje.
"Mám to!" a nakloní se ke Kimovi, který pracuje na transmitéru. "Její kybernetický systém přestal fungovat při hvězdném datu 52164.3, podle Borgského časového indexu 9.43852."
Harry okamžitě zadává čísla do transmitéru a Doctor to po něm ještě kontroluje.
"Vy jste naprogramoval transmitér pro Borgský index 9.40?" diví se Doctor.
Kim souhlasně zamručí.
"Ale to je méně než čtyři minuty před tím než byl Voyager zničen! To je příliš krátká doba, ne?"
"Toto není obyčejný telefonní hovor, Docu," říká Harry. "Budeme mluvit do minulosti. Načasování je to nejdůležitější. Chci se jen ujistit, že Seven of Nine dostane naše informace v pravý čas ... Tak!" oddychne si Harry, protože právě dokončil naprogramování transmitéru. Vstane a přistoupí ke konzole, kde začne zadávat příkazy. "Zadávám nové fázové korekce. Toto je místo, kde jsem před patnácti lety selhal, Docu," a nakloní se opět k transmitéru, "ale tentokrát to bude jiné."
A Kim opatrně aktivuje transmitér.


Seven of Nine na Voyageru něco vyrušilo. "Kapitáne, dostávám nějakou zprávu."
Janeway se na ní nevěřícně podívá.
"Řekl jste, že spojení bylo přerušeno."
"Taky, že ano," potvrdí Tuvok.
"Signál přichází přes jeden můj kraniální implantát," vysvětluje Seven. "Zpráva obsahuje nové fázové korekce," řekne s překvapením v hlase.
"Ví Harry jak se napojit na váš Borgský systém?" ptá se Janeway.
"Ne."
"Musel najít nějaký jiný způsob," říká si téměř pro sebe Janeway, a rychle se rozhodne. "Zadejte ty nové korekce."
Seven už byla připravená a teď rychle vloží řadu nových čísel.
"Ty nové korekce nekompenzují fázové variance," sdělí suše Seven, "slipstream kolabuje."
(Zdá se, že se Talaxianská moucha právě uškvařila)
"Všechnu energii do deflektoru," velí Janeway.
"Bez efektu," ohlásí Tuvok.
"Trup lodi se deformuje," snaží se překřičet hluk Paris.
"Štíty na maximum! Udržte je stabilní, Tome," křikne Janeway.
"Bez efektu," řekne Paris. "Ztrácíme kontrolu nad směrem pohybu lodi. Inerční tlumiče nefungují!"
"Co je s Delta Flyerem?" ptá se Janeway.
"Žádné známky jeho přítomnosti," ohlásí Seven, "museli zůstat v slipstreamu!"


"Voyager byl vymrštěn do normálního prostoru!" oznámí Chakotay zděšeně.
Harry vstane od své konzoly a zamíří k Chakotayovi. "Změňte náš slipstreamový kurs. Musíme se vrátit."
"Nemůžeme," řekne Chakotay, "i kdyby oni přežili, výstup ze slipstreamu v této rychlosti, by jsme nepřežili my."
"Co to říkáte? Musíme je najít!!" naléhá Harry s panikou v hlase a snaží se dosáhnout na řízení. Chakotay mu naštěstí srazí ruku.
"Praporčíku!, nemáme na výběr."
Když ne Chakotayova slova tak jeho pevný pohled Kima přesvědčil, že to opravdu myslí vážně, a že by mu raději zlomil ruku, než by mu dovolil sáhnout na řízení. Harry vytrhne svou ruku z jeho sevření a odevzdaně dosedne na sedačku vedle Chakotaye. Uvědomuje si, co právě zavinil.


Voyager, ale ještě žije. Loď je neovladatelná a řítí se šílenou rychlostí kupředu.
"Kapitáne, nalézáme se jen několik parseků od hranic Alfa kvadrantu," hlásí Paris.
"Není to přesně tak jak jsem chtěla prorazit cílovou pásku," reptá Janeway a pevně se chytí opěradel, protože loď se silně otřásá.
Tuvok hlásí poškození. "Protržení trupu od paluby pět po palubu deset. Vypadávají systémy pro podporu života."
Jako na důkaz Tuvokových slov za ním exploduje jeden panel.
"Pokud s lodí nepřistaneme," pokračuje Tuvok, "riskujeme strukturální kolaps."
Další panel exploduje.
"Objevil jsem planetu, devět milionů kilometrů před námi," hlásí Paris. "Je třídy 'L'!"
Janeway se rychle rozhodne: "Udělejte to."

Voyager se rychle přibližuje k bílé ledové planetě a vstupuje do ionosféry.


"Sestupujeme příliš rychle!" uvědomuje si Janeway. "Pomocné rakety na maximum. Všichni se připravte na náraz."
Voyager se přibližuje k povrchu a dotkne se špičky jedné kry. Ledová tříšť se rozletí všude kolem. Pak ale už neudrží výšku a tvrdě dopadne na led. To ho ale nezastavilo. Teď klouže po ledě a odírá si svůj spodek. Spodní paluby přestaly existovat, warpové konzoly jsou zničeny. Je konec.

Delta Flyer je pronásledován Challangerem.
Harry Kim si uvědomí, že něco je špatně. "Jsme ještě tady. Proč jsme sakra ještě tady?" panikaří Kim.
Zdá se, že Doctor nerozumí. "Pane Kime?" ptá se zmateně.
Kim se otočí ke konzole. "Nové fázové korekce nefungovali!"
"Jste si jistý?" ptá se Doctor.
"Pokud by Voyager bezpečně proletěl, nebyli bychom tu a nesnažili bychom se je zachránit," vysvětluje Harry a nakloní se, aby zkontroloval borgský transmitér.
"Transmitér funguje. Seven musela naši zprávu dostat..."
Kim bouchne na commlink. "Chakotayi, máme problém!"
"Vidím," odpoví Chakotay.
Delta Flyer se otřese pod dalším výstřelem z Challangeru.
"Naše motory nefungují," řekne Tessa. "Právě si nás přitáhli vlečným paprskem."
"Pomocné rakety," velí Chakotay.
"Bez účinku," ohlásí po chvíli Tessa.
Chakotay vstane a přijde k Tessině stanovišti. "Máme dost energie k vyslání plasmové vlny skrz jejich tažný paprsek, a tak se osvobodit?" ptá se.
"Myslím, že ano, ale E.P.S. relé je hodně poškozeno. Mohlo by to destabilizovat warpové jádro."
Chakotay se zahledí do jejich očí a dá jí ještě jednu možnost. "Jestli se chceš přenést na tamtu loď, pochopím to."
"A přijít tak o všechnu legraci?" usměje se Tessa.
I Chakotay se usměje a znovu zaujme své místo u řízení. "Harry, právě jsme ti získali dalších pár minut."
"Rozumím," odpoví Harry, který má plné ruce s analýzou. Horečně se snaží něco udělat, protože na něm právě závisí 150 životů.
"Nejsem expert na cestování časem," ozve se Doctor, "ale nemohli bychom jednoduše Voyageru poslat tu zprávu znovu? Minulost nám přece nikam neuteče!"
"To ale nepomůže, pokud nebudeme vědět, co jim máme sdělit!" vzteká se Harry.
Na konzole, na které Harry pracuje se ozve zvuk chyby. Harry praští do panelu a přejde k druhému panelu. Doctor si stoupne těsně za něj.
"Kinetika slipstreamu vypadá v pořádku, hyper dimenzionální postupy ... vše perfektní," říká s beznadějí. "Možná to bude geometrií deflektoru."
V tu chvíli Tessa naruší tažný paprsek Challengeru.
"Jsme volní," ohlásí.
Ale jejich předpoklady se nepotvrdily. "E.P.S. relé se přehřívá. Harry, předpokládáme, že warpové jádro nevydrží déle než tři minuty," informuje Chakotay.
Ale Harry neodpovídá. "Jak vám to tam jde?" naléhá Chakotay.
"Skvěle. Naprosto skvěle," štěkne ironicky Harry. "Trvalo mi deset let, než jsem zjistil ty korekce! Nemůžu to teď zvládnout za tři minuty!!!"
"Musíte to zkusit," přidá se Doctor, zatímco Harry pobíhá s beznadějným výrazem ve tváři od konzoly ke konzole.
"Nemohu!!! Nefunguje to! Proč to sakra Nefunguje?!" a praští do panelu. Odvrátí se od konzoly a stoupne si doprostřed místnosti. "Zabil jsem je!" zařve se slzami v očích.
"Kontrolujte se," okřikne ho Doctor.
Kim ho ale neslyší, právě si teď prožívá své soukromé peklo.
"Oni mi věřili, a já sem je zabil!!!
Doctor popadne Kima za rameno a otočí ho k sobě. "Pane Kime!," řve na Harryho, "nestrávil jsem všechny ty roky v ledu, jenom proto abych poslouchal vaše nářky! Jestli si libujete v sebelítosti, dobře! Ale dělejte si to ve svém volném čase!"
Na Harryho, ale Doctorova řeč nezabrala a je ještě víc hysterický.
"Copak to nechápete?" křikne téměř plačtivě, "historie se opakuje! Poprvé jsem zničil Voyager já a teď to dělám znovu!"
Harry je na pokraji pláče a když mluví sliny mu létají od úst.
Doctor sníží svůj hlas do syčivého šepotu. "NĚKDO se musí podrobit a změnit historii -- a ten někdo jste vy."
"Nelze to udělat, Docu," šeptá Harry a uteče do kouta, "už jsem vám to řekl."
Doctor ho následuje a mluví přímo do Kimova ucha.
"Ne, vy jste mi řekl, že nemůžete opravit jejich fázovou varianci. V pořádku. To jsme očekávali! Ale co kdybychom poslali Voyageru varování? Existuje způsob jak je přinutit, aby 'přerušili' svůj slipstreamový let?"
Zdá se, že se Harry konečně probral. Otočí se k Doctorovi a chytne ho za ramena.
"Ano, ano!" zašeptá. "Mohl bych poslat fázovou korekci, která by úplně odstavila slipstream bez poškození lodi."
A Doctor radostně dodá: "Pokud nemůžeme dostat naši posádku domů, můžeme alespoň zachránit jejich životy!"S Delta Flyerem to ale vypadá špatně.
"Varování," ozve se hlas počítače, "porušení warpového jádra za šedesát sekund."
"Můžeš warpové jádro odstřelit?" ptá Chakotay Tessy.
"Ne, nouzové systémy nefungují," odpoví Tessa a přejde k Chakotayovi.
Z interkomu se ozve další hlas. "LaForge volá Delta Flyer. Naše senzory zjistili přetížení ve vaší warpové matrici. Vypněte štíty. Přeneseme vás odsud k nám."
Tessa zatím došla k Chakotayovi a oba si stisknou ruce.
"Oceňuji vaši nabídku, kapitáne," odpoví Chakotay, "ale odpověď zní NE. Navrhuji, aby jste se od nás vzdálili kvůli vyšší vlastní bezpečnosti."
"Varování," hlásí opět počítač, "porušení warpového jádra za 45 sekund."
"Harry," zavolá naléhavě Chakotay Kima, "teď by byl vhodný čas."


S transmitérem ale není něco v pořádku, protože na chvíli pohasnou jeho blikající diody. Doctor si toho okamžitě všimne. "Pane Kime!" a rychle se nad součástku nakloní. Ihned se připojí i Kim.
"Ztrácí to energii," oznamuje Kim a snaží se zařízení opět uvést do provozu -- ale marně. Kim opět praští pěstí do stolu.
"Varování, porušení warpového jádra za 30 sekund."
Kimův zrak padne na Doctorovu paži. "Váš emitér! Má svůj vlastní zdroj energie."
Doctor sebou trochu cukne, protože tuší co má Harry v úmyslu, ale pak nastaví paži. "Bude to stačit?" ptá se.
"Je to naše jediná šance," odpoví Kim a snaží se odpojit Doctorův emitér. Doctor kývne na souhlas.
"Jsem rád, že jste se k nám připojil, Docu," řekne Harry.
"Bylo mi potěšením," odpoví Doctor a poplácá Harryho po rameni (stejně jako mu to už dvakrát udělal on). Oba si vymění poslední krátký úsměv a pak Harry trhne rukou ve které drží emitér a Doctor zmizí.
"Varování, porušení warpového jádra za 15 sekund."
Harry rychle připojí nový zdroj energie k transmitéru.
"Chakotayi, máme ještě jeden poslední pokus," zavolá Kim a otočí se ke konzole.
"Varování, porušení warpového jádra za deset ... devět ... "...Kim programuje novou zprávu, "...osm ... sedm...šest..." Chakotay vezme ruku Tessy do své a vymění si poslední pohled, "...pět...čtyři...tři...dva..." Kim konečně zadal poslední příkaz. a jediné co ještě stačí udělat je sevřít ruce v pěst a z plna hrdla zařvat. "ANO!!!"
Delta Flyer se rozletí na milion kousků.

Seven opět stojí u OPS a opět jí něco vyruší. "Kapitáne, dostávám nějakou zprávu."
Janeway se na ní nevěřícně podívá. "Řekl jste, že spojení bylo přerušeno."
"Taky, že ano," potvrdí Tuvok.
"Signál přichází přes jeden můj kraniální implantát," vysvětluje Seven. "Zpráva obsahuje nové fázové korekce," řekne s překvapením v hlase.
"Ví Harry jak se napojit na váš Borgský systém?" ptá se Janeway.
"Ne."
"Musel najít nějaký jiný způsob," říká si téměř pro sebe Janeway, a rychle se rozhodne. "Zadejte ty nové korekce."
"Kapitáne," ozve se Paris, "kvantový pohon právě přestal fungovat! Přecházíme na impulsní pohon."
"Kapitáne, vystoupili jsme ze slipstreamu," potvrdí Tuvok.
Delta Flyer s Voyagerem za ocasem vstoupí do normálního prostoru. Vše se zdá být v pořádku.
"Slipstream zkolaboval," diví se v Delta Flyeru Chakotay. "Byly jsme vyhozeni i s Voyagerem."
"Naše komunikační systémy jsou opět funkční," oddechne si Kim. "Delta Flyer volá Voyager. Co se stalo?"

Janeway nevypadá zrovna šťastně.
"Špatně jste to propočítal, Harry. Zadali jsme přesnou fázovou korekci, kterou jste poslal Seven of Nine. A to nám odstavilo kvantový motor."
Kim ničemu nerozumí.
"Kapitáne ... já jsem, ale Seven žádné korekce neposílal."
Janeway se podívá na Seven, stejně tak Paris.
"Dostala zprávu skrz jeden její kraniální implantát. To jste nebyl vy?"
Harry potřese hlavou. "Ne, ma'am."
Janeway se dívá na Seven, která také nic nechápe.


Kapitánův deník, dodatek. Náš slipstreamový let, ačkoliv byl krátký, zkrátil naši cestu téměř o deset let. Vydala jsem příkaz demontovat kvantový pohon dokud nebude tato technologie nějak zdokonalena. Nálada na palubě se zlepšila. Teď už otázka nestojí JESTLI se dostaneme domů, ale KDY.
Kim sedí v jídelně a prohlíží si záznamy o letu. Otevřou se dveře,vejde kapitán. Kim vstane, ale Janeway pokyne, aby si zase sednul. "Zůstaňte klidu."
Kim si tedy sedne a Janeway přistoupí až k němu. "Neruším?"
"Ne, přišel jsem sem, abych pokusil pochopit co se stalo."
Janeway pohlédne na display Kimova počítače. "Fázové korekce," kýve hlavou.
Kim také kývne.
"Korekce které jsem vám poslal, byly špatné. Pokud by jste je použili Voyager by byl těžce poškozen nebo dokonce zničen. Ale pořád nemohu pochopit, kdo poslal Seven ty druhé."
"Vypadá to, že jsme měli strážného anděla," řekne Janeway napůl žertovně.
Kim si povzdychne. "Přeji si, abych v něho mohl uvěřit."
"Tak tomu věřte - jeho jméno je totiž Harry Kim."
Kim nechápavě pohlédne na Kathryn.
"Kapitáne?"
Janeway si přisune židli opěradlem dopředu a posadí.
"Seven objevila Flotilní bezpečnostní kód, který byl součástí té zprávy -- byl váš," vysvětlí tiše kapitán.
"Ale já vám říkám, že jsem nic neposlal," protestuje Harry.
"Ještě ne," přiznává kapitán, "zpráva měla časové posunutí. Myslíme si, že pochází z budoucnosti -- deset, dvacet let. Nemůžeme si být jisti."
Kim přemýšlí o tom co mu právě řekla. "Počkejte moment. Jestliže jsem to byl já kdo poslal tu zprávu z budoucnosti a změnil minulost, pak tato budoucnost přestala existovat, mám pravdu?"
Janeway si podepře hlavu a trpělivě naslouchá.
"Takže, jak jsem vůbec mohl tu zprávu poslat? Dává, to co jsem řekl smysl?"
"Moje rada jak se vyznat v časových paradoxech je jednoduchá: 'Ani to nezkoušej'. Pro mě ... je důležité, že někde, nějak ... někdy, se pro nás vrátíte. Jestli se vám moje vysvětlení nezdá, třeba se přesvědčíte vy sám," a podá mu trikordér, který si přinesla.
Kim ho nechápavě vezme do ruky.
"Seven objevila tuto zprávu zakódovanou do telemetrických údajů. Od Harryho Kima ... pro Harryho Kima."
Janeway se zvedne. Ještě než odejde se ale otočí a zahledí se Kimovi do očí, pak se usměje a zamíří ke dveřím.
Kim aktivuje trikordér a dotkne se několika tlačítek na svém počítači. Pak trikordér spojí s počítačem a spustí záznam.
Na obrazovce se objeví hlava o patnáct let staršího Harryho Kima.
"Ahoj, Harry," řekne, "nemám moc času, takže mě dobře poslouchej. Před patnácti lety, jsem udělal chybu. A 150 lidí zemřelo. Každý den od této doby jsem strávil litováním své chyby. Ale pokud se díváš na tento záznam, znamená to, že se vše změnilo ... Dlužíš mi to!"
Teď se z pozadí ozve Doctorův hlas. "Pane Kime, potřebuji vaši pomoc."
Kim na obrazovce se ohlédne.
"Už jdu." a záznam v tomto místě skončí.
Kim si uvědomí, jak se vše událo a zavře oči. Není z toho moc šťastný.
Voyager, ale letí dál na své cestě k domovu.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]