Infinite Regress
SD : 52188.7
N : 203

V potemnělém nákladovém prostoru Seven regeneruje. Náhle prudce otevře oči a vystoupí z výklenku.

"Regenerační cyklus nedokončen!" oznamuje jí počítač, ale Seven ho nevnímá. Očividně ve vzduchu cítí něco, co jí přitahuje a snaží se to najít.

Seven, nikým nepovšimnutá, dorazí do prázdné jídelny. Se zuřivou naléhavostí pokračuje v hledání a odhazuje všechno, co se jí připlete do cesty. Konečně objeví v lednici syrovou kýtu a pustí se do ní hladově, jako kdyby týden nejedla. Na kovových dveřích lednice se odráží její obraz - urostlého Klingona, trhajícího zuby maso.

Na ranní poradě ukazuje Harry Kim ostatním noční záznam rozsáhlé oblasti trosek.
"Možná nejsem úplně vzhůru," ozve se Janeway. "Ale připadá mi, že je to přes sto kilometrů široké."
"Sto dvacet jedna,"
upřesňuje snaživě Harry. "Myslel jsem, že je to pás asteroidů, ale pak jsem zachytil reziduální warpovou signaturu."
Seven přistoupí k obrazovce."Byla to borgská loď." Její prohlášení způsobí mírný rozruch v místnosti.
"V troskách jsou tetrionové částice odpovídající atmosféře uvnitř krychle."
"Máte tušení, co jí zničilo?"
ptá se Chakotay.
"Budeme muset provést přímé scany úlomků trupu," vymlouvá se Seven. Kupodivu Janeway tentokrát nijak nestojí o setkání se starými známými a přikáže, aby se troskám vyhnuli. Už chce poradu ukončit, ale Neelix, který zjevně celou dobu čekal na svou chvíli, si stěžuje, že mu v noci někdo zaneřádil jídelnu.
"Návrat nočního jedlíka?" zavtipkuje B'Elanna.
"Protože pátrání nadporučíka Tuvoka je zatím bezvýsledné, žádám, aby se podnikly rázné kroky!" naléhá Neelix.
Tuvok ho přejede chladným pohledem. "Třeba ozbrojený oddíl?"
"Chci požádat o povolení zreplikovat zamykací mechanismus na dveře,"
nenechá se odbýt Neelix. Janeway mu to schválí a rozpustí poradu.

Naomi stopuje Seven a horlivě si dělá poznámky do PADDu.

Ovšem není tak nenápadná, jak si myslí, takže za jedním rohem do Seven téměř narazí. "Naomi Wildmann, podjednotka praporčíka Wildmann. Sděl své záměry."

Naomi neví, co by na to řekla. Seven s ní neztrácí čas a rozhodne se, že jí udá kapitánovi. "Ne, prosím,"snaží se jí Naomi zastavit. "Jenom jsem vás sledovala."
"Vysvětli!"
žádá Seven, aniž by přerušila chůzi.
Naomi se snaží pochytit co nejvíc z její dokonalosti a využít to pro svou budoucí kariéru pobočníka na můstku.
"Taková funkce neexistuje," namítá Seven.
"Ještě ne!" souhlasí Naomi.
"Ty doufáš, že toho dosáhneš, když mě budeš napodobovat?"
"Zlobíte se?"
"Ne. Některým členům posádky by tvůj přístup prospěl."

Naomi se toho chytne a chce, aby jí Seven učila. Ta jí místo toho navrhuje pobyt v borgské dozrávací komoře.
"Tohle se mi moc nelíbí," znejistí Naomi.

Seven jí chce dát nějakou další moudrou radu, ale najednou uslyší šum hlasů, znějících jeden přes druhého jako roj podrážděných včel.
Seven shlédne ze své výšky na Naomi a obdaří jí přátelským úsměvem. "Ahoj!"
"Ahoj,"
hlesne Naomi, poněkud zmatená změnou jejího strohého vystupování.

"Nudím se. Pojď, pobavíme se," culí se na ní Seven.

"A jak?"
"Plavání?"
"To ne, já bez maminky plavat nesmím."

Seven se zamyslí. "Máš ráda cadyscat?"
"Zbožňuju ho!"

Seven popadne Naomi za ruku a obě se smíchem odběhnou.


Seven a Naomi hrají cadyscat a Seven to opravdu jde. Naomi je ráda, že si má konečně s kým hrát a tak se jen mírně podivuje tomu, že se Seven chová jako malá holka a tvrdí jí, že má svých dvanáct bratrů.


"Torres volá Seven of Nine. Prosím, hlaste se ve strojovně," ozve se ze Sevenina komunikátoru, ale ta si toho nevšímá. "Seven! Odpovězte!" opakuje otráveně svou výzvu B'Elanna.
Seven se najednou vrátí do tváře příčetný výraz a ťukne do svého komunikátoru. "Slyším. Hned jsem tam, poručíku."
Poněkud udiveně se rozhlédne. "Naomi Wildman?"
"Ano?"
"Co tady dělám?"
nechápe Seven.
"Hrály jsme cadyscat."
Popletená Seven rychle odejde a zklamaná Naomi začne uklízet hru.

Ve strojovně ukazuje B'Elanna Seven na počítači signál, který zachytila v subprostoru a tipuje, že je od Borgů. "Máte pravdu, je to borgské," potvrzuje její doměnky Seven. "Myslím, že je to frekvence neurální interlinky."
"Čeho?"
"Frekvence integrující myšlenky borgských vojáků."

Seven začne hledat zdroj signálu. B'Elanna po ní střelí pohledem. "Bez urážky, ale vypadáte hrozně, Seven."
"Není mi dobře,"
připustí bývalý Borg. "Jsem dezorientovaná a mám výpadky paměti."
"Měla by jste zajít za Doctorem,"
poradí jí chytře B'Elanna. Seven začne protestovat, ale je přerušena hlasitým šumem hlasů.
"Do-raq mee-roch," otočí se Seven k B'Elanně se zvláštním leskem v očích. "Prosím?" podiví se Klingonka.
Seven k ní přistupuje nadutým krokem. "Jsem syn K´voka! A ty jsi z kterého rodu?"
"To má být nějaký vtip?"
"Nosíš uniformu Hvězdné flotily. Co jsi to za bojovnici?"
posmívá se Seven.
B'Elanna se rozhodne Seven ignorovat a otočí se k počítači, ale tohle Seven ještě víc vyprovokuje.
"Tak pojď bojovnice, ať si tě prohlédnu."
"To stačí Seven!"
zvýší hlas B'Elanna, ale jinak zůstává v klidu. Ovšem jen do chvíle, než po ní Seven skočí a hryzne jí do tváře.
"Máš tak sladkou krev!"
B'Elanna jí odstrčí a naprosto zděšená ze situace popadne isolineární klíč. "Seš silná! Bude z tebe skvělá družka!" toká Seven.
"Opovažte se na mě ještě sáhnout!" hrozí B'Elanna. K jejímu štěstí dorazí bezpečáci a Seven se rozhodne dát si ústup.

Na můstku Chakotay hlásí Janeway incident ve strojovně. Kapitán nechá Seven chytit do silových polí.
"Neříkejte mi, že ty dvě se opravdu popraly," prohodí tlumeně ke svému prvnímu důstojníkovi.

Seven mezitím popadl záchvat psychopatického běsnění a mlátí kolem sebe jako smyslů zbavená, když najednou zjistí, že všude kolem ní jsou silová pole.

Tuvok s phaserem a poskokem dojdou na místo, kde je Seven a taky jeden člen posádky, kterého předtím vyřídila. Teď ale Seven nejeví sebemenší známky agresivity. Místo toho sedí schoulená v koutě s phaserem v ruce.


"Někdo je zraněný a potřebuje pomoc," oznamuje tenkým hláskem Tuvokovi. "Udělala jsem něco špatnýho?"
"Kdo jste?" ptá se ostražitě Tuvok.
"Jmenuju se Meryl. Ty si Vulkánec?"
Tuvok zruší silová pole a opatrně natáhne ruku k Seven. "Dej mi ten phaser."
Seven mu ho odevzdá a Tuvok ho odklidí z jejího dosahu. Zatímco kontroluje bezvládné tělo, Seven opět zaslechne hlasy.
"Vy nejste doktor. Logické by bylo vydat se na ošetřovnu."
"Meryl?"
"Subaltern Lord. Vulkánské vrchní velení. Mohu Vám pomoci?"
"Ano. Prosím, pojďte se mnou na ošetřovnu."

Seven ho poslechne, ale po pár krocích se zastaví, když se jí v hlavě rozputá peklo. Její tvář se zkřiví vzteky.
"P´tah! Postarám se, aby ses utopil ve vlastní krvi!"

"Jděte dál!" pobízí jí Tuvok, ale Seven se místo toho rozhodne splnit svou hrozbu. Tuvok ji omráčí střelou z phaseru a zachytí jí než dopadne na zem.

Seven se probere na ošetřovně ve společnosti Janeway, Tuvoka a Doctora. V její hlavě to znovu hučí ozvěnou rozzlobených hlasů.

"Popište je," žádá jí Doctor.
"Jsou rozčilené...chaotické...Je to příliš mnoho hlasů." Seven se před očima rychle míhají tváře úpějících lidí v borgských výklencích. "Příliš mnoho hlasů!" sténá Seven.
"Kortikální inhibitor se destabilizuje. Zvyšuji hladinu neurotransmitéru," oznamuje Doctor. Hlasy začnou pomalu utichat a Seven se trochu uklidní.
Má pořádné okno a vůbec si nevybavuje svůj pokus o znásilnění B'Elanny nebo cadyscat s Naomi.
Doctor jí přivolá k počítači a ukazuje na její nervový vzor, který je však poněkud znehodnocen nějakými úplně cizími.
"Jak?" nechápe Seven.
"Vycházejí z vás. Když jste byla Borg, společenstvo asimilovalo stovky různých druhů. A všechny jejich nervové vzory byly integrovány do mysli úlu."
"Ovšem."
"To znamená, že jsou i ve vaší mysli. Uložené v lebečních implantátech. A spící. Až doteď."
"Dokážete tu poruchu opravit?"
zeptá se znepokojeně Seven Doctora. Ten sice zrovna neví jak, ale Seven si vzpomene na ten borgský signál, který by s tím mohl mít něco společného. "Pravděpodobně je vysílán z těch trosek, které jsme našli," dohaduje se Tuvok.
"Možná bychom měli co nejrychleji uletět," navrhuje Janeway.
"Ten signál proniká i do subprostoru, nemůžeme se mu vyhnout," namítá Seven.
"Jediná možnost je ukončit to vysílání," přidá se Doctor. Janeway se to sice moc nelíbí, ale pošle Tuvoka, aby nastavil kurs k troskám. Přidělí Doctora k Seven jako bodyguarda a odejde za svým šéfem bezpečnosti. Seven pohlédne na Doctora se špatně skrývaným strachem.

Seven a Doctor procházejí koridory. Cestou je trochu zdrží setkání s Neelixem, který dostal chuť zahrát si na morálního důstojníka a pozvednout trochu Seven náladu. "Vaše účast byla zaznamenána. Doctor vám dá vědět, až budu opět funkční," dojde Seven trpělivost.
Neelix přestane otravovat, ale pak si ještě na něco vzpomene. "Málem bych zapomněl," podá Seven papír s nějakou mazanicí. "Tohle je od Naomi. Namalovala vám Voyager. Nebo je to možná pás asteroidů?"
Seven převezme nejistě dárek. "Vyřiďte jí, že děkuji."

V nákladovém prostoru Doctor odhalí několik přerušení regeneračního cyklu a Seven najde své záznamy do deníku. Nebo spíše záznamy osob, kterými byla během výpadků. Je z toho značně frustrovaná i přes Doctorovu snahu jí utěšit.
"Můstek volá Seven of Nine. Blížíme se k poli trosek," ozve se z komunikátoru Chakotay.

Seven dorazí na můstek a naskytne se jí pohled na pusté místo nehody. Harry Kim zachytí zdroj signálu. Janeway nechá místo přiblížit a Seven ho okamžitě pozná. "To je borgské vinculum."

"Procesor uprostřed každé borgské lodi. Propojuje a pročišťuje myšlenky borgských vojáků, ale hlavně rozšiřuje informace významné pro společenstvo," vysvětluje Seven.

Seven si myslí, že jí vinculum identifikovalo jako odpadlého vojáka a teď se jí znovu snaží začlenit do společenstva. Bohužel je zřejmě porouchané a příkazy, které vysílá jsou zmatené. "Zavádí chaos do řádu," ozve se Tuvok.
"Ano."
Seven by ráda dostala vinculum na Voyager, aby ho mohla vypnout, což se Janeway příliš nechce. "Už jsem s touto technologií pracovala, dokážu ho vypnout," naléhá Seven na kapitána. Janeway se nechá přemluvit. "Chápu jak vám je a chci vám pomoc, jak jen to bude možné, ale hlavní je bezpečí této posádky. S Borgy jsme neměli zrovna moc štěstí," řekne Janeway potichu.
"Já taky ne," připomene jí Seven než opustí můstek.

Ve strojovně je vinculum zazděné za silovým polem. B'Elanna se trochu zarazí, když dovnitř vejde Seven se svým hlídacím psem.

"Nebojte se poručíku," uklidňuje jí Seven. "Syn K´vokha se k nám dnes nepřipojí."
"To ráda slyším. Můžeme to brát jako naše druhé rande?"
"Mě klidně berte jako gardedámu,"
snaží se odlehčit atmosféru Doctor.
Seven začne zkoumat vinculum a najde v něm nějaký virus.

"Je to syntetický patogen," zjišťuje Doctor. "Virus byl původně organický, ale zmutoval. Napadá programy vincula, jako by to byly živé buňky."
"Organismus, který napadá techniku?"
diví se B'Elanna.

"Krychle byla infikována před třemi dny, krátce po asimilaci cizího raketoplánu. Druh 6339." prohlásí Seven. "Ti přišli do kontaktu s krychlí poslední."
"Vypadá to, že tohle je náš bacilonosič,"
doplní Doctor.


Seven v astrometrice představuje na velké obrazovce druh 6339 kapitánovi a Doctorovi. "Poprvé se s Borgy setkali přibližně před čtyřmi lety. Od té doby bylo asimilováno jedenáct miliard jedinců. Před třemi dny společenstvo zachytilo jeden z posledních raketoplánů. Vyslalo za ním krychli."

"Myslíme si, že byli nakaženi tím virem. Jakmile byli asimilováni, virus se rozšířil do vincula," poznamená Doctor.
"Vojáci na palubě pociťovali podobné příznaky jako já. Takže není překvapivé, že se sami zničili," dodá hořce Seven. Janeway jí přikáže, aby se pokusila přenašeče vystopovat, ale na to už Seven nezbyde čas.
"Páni! Páni! To je ale veliký!" rozzáří se. Janeway a Doctor zhrozeně přihlížejí, když vyleze nahoru, aby si mohla prohlédnout obrazovku. "Tohle je největší obrazovka, co jsem kdy viděl! Dám za ní dvacet prutů latinia!"
"Vypadá to, že vypadl inhibitor,"
informuje potichu Doctor Janeway.
"Přišla byste sem, prosím?"
"Buďte zticha, nevidíte, že mám jednání?!"
okřikne Seven Doctora, ale přeci jen se přiblíží. "Řekněte cenu, kapitáne."

"Janeway. A vy jste?" Seven jí nadšeně potřese rukou.
"Daimon Torak."
"Vy jste Fereng?"
zeptá se celkem zbytečně Janeway.

"Jasně, že jsem Fereng! To má bejt nějaká narážka na moje velký uši?" zamračí se Seven.
"Vůbec ne," uklidňuje ji Janeway."Ráda se s vámi dohodnu, ale nejdřív musíme jít na ošetřovnu."

"Proč na ošetřovnu?"
"Protože...jste nemocný."
"Nikdy jsem se necítil líp,"
protestuje Daimon Torak. Janeway pohledem požádá Doctora, aby jí podpořil. "Obávám se, že jste chytil ošklivý druh ankaranské chřipky. Už vás léčíme několik dní. Vzpomínáte si?" lže suverénně Doctor.
"Ne."
"Jedním ze symptomů je ztráta paměti. Nebojte se, není to smrtelné, ale musím vás ošetřit na ošetřovně."

"Kolik to bude stát?" zajímá se Seven.
"Je to úplně zadarmo," chláholí jí Doctor.
To je ovšem nabídka, které žádný Fereng neodolá.

Janeway a Doctor odtáhnou Seven, která nepřestává mlít pantem, na ošetřovnu. Tam jí Doctor strčí za silové pole, aby se mohl poradit s kapitánem. Seven je přitom neustále ruší svým pokřikováním.

"Nastavím inhibitor na maximum, ale příliš to nepomůže. Nové osobnosti se budou stále vynořovat," vysvětluje tlumeně Doctor, který má obavu, že ani vypnutí vincula by nemuselo stačit.
"Prosím pomozte mi!" upoutá je Seven naléhavým tónem. Zoufale je žádá, aby jí pomohli najít jejího syna, se kterým měla sejít na Wolfu 359. Janeway je sice jasné, co se s jejím synem stalo, ale slíbí jí, že se ho pokusí vypátrat.
"Děkuji vám, kapitáne," oddechne si Seven. "A kdyby jste ho viděli, můžete mu říct, že jeho matka je v pořádku? Mohli by jste..." Její hlas odumře. Seven zůstane zírat na Janeway.
"Kapitáne."
"Seven?"

"Ano. To vinculum..."
"Chceme ho vypnout, co nejdřív. Dám vám vědět, až to bude možné."

Seven je dost na dně z toho, co se s ní děje. Janeway vypne silové pole a přistoupí k ní, aby jí utěšila. Její tvář je čirá studnice lítosti. "Musíte se snažit vydržet, i když se vám zdá, že už to nezvládnete. Pomůžeme vám."

Janeway se unaveně vrací na můstek. Je skoro v náladě přiznat Chakotayovi, že měl pravdu a Seven bez společenstva přežít nemůže. "Myslel jsem, že nepřežije ani den, natož celý rok. Vy jste mi dokázala opak," překvapí jí Chakotay. Jejich chvíle porozumění přeruší B'Elanna ze strojovny, protože se chce pustit do vincula.
B'Elanna s Tuvokem začínají vypínat vinculum. Zpočátku jsou celkem úspěšní, ale za chvíli se začne tlumící pole hroutit a nic nepomáhá.

Seven, téměř v bezvědomí, na ošetřovně prožívá těžká muka. "Strojovno! Její synaptické spoje se destabilizují! Přerušte proces!" varuje je Doctor. B'Elanna se snaží ještě něco vymyslet, ale marně.

"Tuvok volá můstek. Postup nebyl úspěšný. Vinculum pracuje znovu na plný výkon," sděluje Tuvok.
"Rozumím," odpoví zklamaná Janeway. "Doctore, hlášení!"
Doctor pohlédne smutně na bezvládné tělo na lůžku. "Její nervový vzorec zmizel. Vypadá to, že ho plně převzaly ty druhé vzory. Ztratili jsme ji."

Palubní deník - dodatek: Dálkové senzory zachytily plavidlo, patřící druhu 6339. Vydali jsme se jim naproti v naději, že nám pomohou zachránit Seven of Nine.

Doctor vysvětluje Janeway, že Seven stabilizoval, jenže se jí v hlavě líhnou stále nové osobnosti a on nemá ani ponětí, co dělat. "Tuvoku?" vyzve Janeway Vulkance.
"Poručík Torres se pokouší najít způsob, aby se to vinculum neadaptovalo, ale nemáme záruku, že uspěje."
"Kapitáne, už jsem vyčerpal všechny možné způsoby léčby,"
přiznává Doctor.
Tuvok okamžitě navrhne splynutí myslí, což Doctora rozčílí. "Splynutí myslí?! To považujete za užitečnou léčbu?"
"Její osobnost je zanořena v chaosu. Pokusím se jí najít a vyvést ji na povrch."
"Je nebezpečné spojit se s jednou osobou, natož pak se stovkami,"
namítá Janeway, ale Tuvok je už rozhodnutý. "Kolik času potřebujete?" zeptá se Janeway. "Kapitáne!" vyletí Doctor. "Nevěřím, že souhlasíte s tímhle hloupým vulkánským rituálem!
Tuvok ho ignoruje a mluví k Janeway. "Budu potřebovat dvě hodiny na meditaci."
"Začněte okamžitě. Potom se ohlaste na ošetřovně."

Doctor se chce ještě hádat, ale Janeway ho umlčí. "Sám jste to říkal, došly nám všecny lékařské možnosti."
"Jenom doufám, že neskončím s druhým pacientem,"
neodpustí si Doctor rýpnutí. Janeway mu nechá poslední slovo a odejde na můstek.

Voyager konečně dostihl druh 6339.
Janeway neztrácí čas. "Jsem kapitán Janeway z hvězdné lodi FederaceVoyager. Nedávno jsme našli kus borgské techniky. Byl napaden virem, který byl přenesen vašimi lidmi."
"Vinculum!"
přeruší jí cizinec. "Vy ho máte?"
"Ano."
"Kapitáne, udělali jste velkou chybu."


Strojovna

Cizinec má na sobě něco jako silný igelit s blikátky a uprostřed čela nějaké pokroucené tykadlo.

"Zbraň?" diví se Janeway. Cizinec jí rychle objasňuje, že jeho lidé byli nakaženi a nechali se schválně asimilovat, aby způsobili mezi Borgy zkázu. Hlavně ho ale zajímá, proč se jim do celé diverzantské akce přimotal Voyager.
"Protože váš virus měl jednu nečekanou oběť. Jde o člena mé posádky."
"Není to stvořené, aby to napadalo živé bytosti,"
ohradí se cizinec.
"Ona je Borg."
"Osvobodili jsme ji od společenstva asi před rokem, je teď samostatným jedincem,"
ozve se Chakotay, aby taky něco řekl.
Cizinec sice lék na virus nezná, zato ale požaduje okamžitě zpátky vinculum. Janeway odmítá Seven považovat za odepsanou, protože B'Elanna mezitím vymyslela nějaké nové tlumící pole. "Na to není čas! To vinculum!" trvá na svém cizinec.

Janeway mu ho nechce vydat a cizinec okamžitě začne vyhrožovat, že Voyager rozstřílí.
"Určitě by jste nám mohli způsobit značné škody. A jistě by jste mohli poškodit i to vinculum. Tohle chcete?"
"Vinculum už přečkalo zničení jedné lodi. Proč si myslíte, že nepřežije další?"
usadí jí cizinec.


Seven přichází na ošetřovně k sobě. Doctor jí právě ošetřuje zraněnou ruku. "Doctore."
"Seven?"
Doctor je překvapen, že je to opravdu ona a Seven zase, že je připoutaná. "Nezbytné opatření. Někteří z vašich ´hostů´ byli násilníci," omlouvá se Doctor.
"A vinculum?"
"Stále se adaptuje. Zatím jsme ho nedokázali vypnout. A váš nervový vzor byl při tom procesu téměř ztracen. Nevěděl jsem, jestli vás znovu dokážu najít."
"Jsem poškozená,"
zaregistruje Seven.
"Jedné z vašich ´osobností´ se ta pouta nelíbila a hodlala si svobodu vynutit násilím."
"Omlouvám se,"
vymáčkne ze sebe zdrceně Seven. Doctorův výraz změkne. "To přece nebyla vaše vina. Jste nemocná."
"Irelevantní. Jsem Borg. Měla bych se přizpůsobit."
"Nejste ale nezranitelná. Tomuhle se budeme věnovat při příští lekci společenského chování."

Seven vypadá, že je na pochybách, jestli k nějaká lekce ještě vůbec bude, ale zvuk v její hlavě začne znovu sílit. Doctor jí stihne ještě sdělit, co má Tuvok v úmyslu. Seven je na tom tak bídně, že se splynutím myslí souhlasí.
"Doctore," osloví ho Seven. "Měl jste se mnou velkou trpělivost."
"Ale vůbec ne,"
namítá skromně Doctor.
"Sdělte posádce, že jsem vděčná za jejich námahu."
"Můžete jim to říct sama až bude po všem."

Šum hlasů se neustále stupňuje. Seven se na lůžku zkroutí bolestí. "Seven! Soustřeďte se na zvuk mého hlasu!" snaží se jí marně vyburcovat Doctor. Protože už nemůže přihlížet jejímu utrpení, rychle jí uspí.


Tuvok dokončí meditaci a s kamennou tváří vstoupí na ošetřovnu ve chvíli, kdy cizinci zahájili palbu na loď. Doctor mu dává poslední instrukce. "Při první známce potíží.."

"Neuděláte nic," přeruší ho Tuvok.
"Asi vám nerozumím."
"K potížím nepochybně dojde. Musíte důvěřovat tomu, že je zvládnu."
"Jenom doufám, že následkem mé víry nebudou dva poškozené mozky."
"Vaše účast byla zaznamenána, Doctore."
"Jak tady poletují ty nové osobnosti, je škoda, že nemůžeme najít i jednu pro vás!"
štěkne na něj Doctor.
Tuvok deaktivuje silové pole a přistoupí k lůžku, na němž připoutaná Seven právě prožívá těžký záchvat schizofrenie. Soustředěný Tuvok zahájí splynutí myslí, což je trochu obtížné, protože Seven nepřestává povykovat a škubat sebou.

Tuvok otevře oči. Nachází se v borgském výklenku, ve světě plném chaotických zvuků a divných deformovaných tvarů.
"Seven? Seven!"
Prostor, který vypadá jako část kosmické lodě, ale který je ve skutečnosti myslí Seven of Nine, je doslova přecpaný lidmi různých ras i věku. Tuvok se mezi nimi jen obtížně prodírá a snaží se najít Seven.
"Ošetřovna strojovně. Jak dlouho potrvá, než bude vinculum vyřazeno?" dožaduje se Doctor.
"Dvě nebo tři minuty!" odpoví B'Elanna. Vzápětí skoro upadne po dalším otřesu lodi. "Pokud se ovšem do té doby nerozpadneme na kusy,"

Na můstku to pro Voyager nevypadá dobře. Cizí zbraně jsou značně účinné a střelba neustává.

 

"Torres volá můstek. Vinculum se přestalo adaptovat. Zdá se, že to nové tlumící pole funguje. Měli bychom ho vyřadit tak do minuty,"

Další boj mezitím probíhá na ošetřovně. Z Tuvoka se lije pot. "Tuvoku, jestli mě slyšíte, musíte okamžitě ukončit spojení! Tuvoku! Tuvoku!" křičí na něj Doctor, ale Tuvok je ztracen ve splynutí myslí.

Pokračuje v pátrání po Seven. Ne všichni obyvatelé tohoto světa jsou neškodní a Tuvok musí odrážet útok jednoho vzteklého Klingona. Konečně Seven zahlédne v obklopení dalších lidí a pokouší se k ní protlačit.

B'Elanně ve strojovně se daří snižovat výkon vincula až do chvíle, kdy cizinci zasadí Voyageru další ránu. "Můstku! Ztratili jsme emitory pole."
"Dostali jsme přímý zásah do energetické mřížky,"
informuje ji Janeway. "Přepínáme na nouzový zdroj!"

"Můstku! Vinculum se znovu rozbíhá!" hlásí B'Elanna ze strojovny. Naštěstí Janeway už stihla obnovit emitory pole. "Funguje to! Výkon začíná rychle klesat!" Devatenáct procent...třináct procent...Máme to kapitáne! Vinculum je vypnuté!" oznamuje vítězoslavně B'Elanna.

Všechny nežádoucí osoby v mysli Seven se začnou rychle vytrácet , až zůstane jen ona a Tuvok.

Vyčerpaný Tuvok na ošetřovně přeruší splynutí a odstoupí od Seven, která lapá po dechu. "Seven?" dotírá Doctor.
"Ano," souhlasí Seven.

"Máme ji zpátky, kapitáne!" raduje se Doctor.

Teď už jen zbývá se rychle zbavit vincula. Cizinci ovšem pokračují v útoku a na volání nereagují. "Zaměřte tu zatracenou věc a transportujte ji pryč z lodi," poručí Janeway. Naštěstí je pro cizince vinculum důležitější než Voyager a nechají je uletět.


Palubní deník - hvězdné datum 523562: Téměř po týdnu regenerace se Seven of Nine zbavila následků své choroby.

Doctor a Janeway kontrolují Seven v nákladovém prostoru. Doctor je spokojen a uzná jí schopnou služby. "Ty nervové vzory se vrátily do latentního stavu."
"Takže už se ty hlasy nevrátí?"
zeptá se s obavou Seven.
"To záleží na úhlu pohledu. Možná je neuslyšíte, ale budou s vámi vždy," zafilozofuje si Doctor.
Seven se obrátí na kapitána, aby jí poděkovala za to, co pro ní posádka udělala. "Nevím, jak bych jim to mohla oplatit," přizná.
"Začněme s něčím malým. Jako je překalibrování energetických rozvodů. B'Elanna už na vás čeká ve strojovně."
"Hned za ní zajdu,"
slíbí Seven. "Ale nejdřív si musím něco zařídit."
Po jejím odchodu si Doctor a Janeway vymění spokojený pohled.


Seven podává Naomi jeden PADD za druhým a zahrnuje jí studijními úkoly, z čehož je ta chudák holka vysloveně šťastná. "A je tu ještě jeden úkol, ale vyžaduje tvou pomoc," dodá Seven, když spolu nastoupí do výtahu.

"Mou?"
"Ano tvou. Chtěla bych se zúčastnit zábavné činnosti...Cadyscat. Nauč mě to hrát!"

Naomi se usměje "Poslechnu a ráda!"

©2001 Nirvanah

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]