Killing Game
SD : N/A
N : 186
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje VOY:"Prey" (Hirogen Arc)...

Killing Game

Klingonka v nejlepších letech bojuje s dvěma Klingony a není to přátelský souboj. Jednoho vyřadí a druhého pošle pryč Hirogen, který se právě objevil. Podle hlasu Klingonky - je poznat, že to Janeway!, ale její chování, Klingonské čelo a oblečení tomu neodpovídá.

Oba zajmou bojové postavení a Hirogen, řekne Klingon/Janeway, že je jeho Kořist. To pochopitelně Klingonská Janeway odmítne, ale Hirogen je posléze přemůže a Janeway upadne do bezvědomí. Hirogen pak sepne Federální komunikátor a řekne:"Ošetřovno, tady Simulátor 2, Janeway potřebuje lékařské ošetření!"
Voyager je obklopen čtyřmi Hirogenskými loděmi. Na ošetřovně leží Janeway obklopena dvěma Hirogeny. Hirogen, který s Janeway před chvíli bojoval (Alfa-Hirogen, velitel) se ptá Hirogen-Doktora (HiroDoc), jak funguje Janewayin neurální interface, protože se mu zdá, že Janeway jako kdyby na krátké okamžiky věděla kdo doopravdy je. Hirogen-Doktor konstatuje, že neurointerface je v absolutně pořádku a ptá se jestli má Janeway transportovat zpět do simulátoru 2. Alfa Hirogen odpoví: "Ne, Přeneste ji do simulátoru 1. Našel jsem jiný program, který bych chtěl zkusit. Je to konflikt, který se odehrává na jejich planetě..."
Rozehraje se piáno a zpěvačka začne zpívat - je to Seven, ale má rozpuštěné vlasy ( krásněji ještě nevypadala). Zpívá v nějakém lokálu a podle některých jejich návštěvníků a jejich uniforem je konečně poznat dobu a místo - Druhá světová válka, němečtí důstojníci SS. Tuvok s ( Vulkanskými ušima) dělá číšníka.
A konečně Janeway jako majitelka podniku se představí zákazníkům: "Vítejte v le coeur de lion, jsem Katarine, První runda je na účet podniku pod podmínkou, že válku necháte venku." Do lokálu vstoupí dva další důstojníci SS - oba Hirogeni. Tuvok poskytne Janeway informaci, že jeden z nich je nový Komandant a který sloužil s Rommelem v severní Africe. Tuvok a Janeway jsou patrně členy Francouzského odboje. Janeway jim nechá přinést víno (nic kvalitního). Seven dozpívá a mladší Hirogen (SS Hirogen) po ní chce, aby pokračovala. Jenže Seven se brání, že dnes má již padla. SS Hirogen se nechce nechat odbít a upozorňuje ji, že když mu nevyhoví, ozdobí si jejimi kostmi loď. Alfa Hirogen ho však důsledně upozorní, aby ji pustil a Hrál Hru a že tady nemají žádné lodě, ale jsou rasou válečníků, kteří chtějí dobít svět. SS Hirogen poslechne a pustí Seven, která vůbec nemá ponětí o čem se to bavili.
Pak přijde Janeway a uvítá Alfa Hirogena "Á, Komandant Karr". Karr se trocha podiví, že ho zná, ale ta mu vysvětlí, že jeho pověs ho předběhla. Karr pak požádá všechny, aby se vzdálili, protože si s Janeway potřebuje promluvit. Pak vedou krátký rozhovor o Francii, Odboji a o strategické důležitosti tohoto města pro Říši. Jejich rozhovor přeruší další mladší Hirogen a oznamuje, že warp-plasmatická síť se stala nestabilní. Janeway pochopitelně nerozumí. Karr, aby to zamluvil, pozvedne skleničku a řekne. "Na lov." Janeway nepochopí a Karr jí to blíže objasní: "Po Odboji, Velmi mně to potěší když je dostanu a zabiji je." Janeway při těch slovech zůstane klidná, nechá si políbit ruku a když Alfa Hirogen odejde tlumeně pronese: "Sbohem."
Po zavírací době. Zpěvačka Seven počítá výdělek a sdělí Janeway závěrečnou sumu. Janeway se to zdá být dobré a řekne Seven, aby za to koupila vysokofrekvenční oscilátor. Ovšem Seven je jiného mínění - chce koupit zbraně a chce všechny němce zabít ovšem Janeway je šéf a přemluví ji. Když Seven odejde, přistoupí Tuvok a řekne, že to již poněkolikáté, co se nepohodli a trocha zpochybňuje loajalitu Seven. Janeway mu odpoví, že Seven je jediným zbraňovým expertem, kterého mají, potřebují ji, ale budou ji pozorovat a kdyby se ukázala být německým agentem, zabijí ji.
 
Ráno. Neelix jede na kolem a všechny zdraví, včetně dvou důstojníků SS. Jeden s důstojníků - SS Hirogen - ho zastaví a prohledá ho (rozlomí housku a vylije flašku vína), ale nic nenajde a tak ho nechá je dál.
Těhotná Torres poslouchá v rádiu vysílání Britského rozhlasu. Janeway a Tuvok zatím si vezmou mapu, kterou schovali za obraz. Někdo klepe, ale když zjistí, že je to Neelix, otevřou mu. Neelix pak odstraní etiketu na flašce od vína (určitě ta, kterou SS Hirogen vylil) a na druhé straně se objeví kód a pomocí něho dekódují zprávu.
První písmena jsou AHC - [Allied High Command - Spojenecké Velitelství ] a správa pokračuje, že Čtvrtý Americké pěší pluk zaútočí v úterý za úsvitu (tedy za dva dni) na Sainte-Claire (vesnička, kde je Janeway a spol). Pomoc je nutná. Zničit nepřátelské komunikace. Konec zprávy. Jelikož Torres má "speciálního přítele" ve velitelství, půjde za ním a najde kde je rádio, zjistí kde jsou stráže,... Vypadá to, že onen "přítel" je otcem dítěte.
Po cestě k velitelství se mimo jiné potká s dvěma staršími dámami, které si před ní odplynou a nazvou ji "Nacistickou děvkou". Pak přejde silnici a před velitelstvím jakože zkolabuje, stráž k ní přiběhne, pomůže ji vstát a zavede jí k Hauptmannovi = Velitel stanice = speciální přítel.
Alfa Hirogen a Hauptmann vedou spolu velmi podnětný rozhovor. Hauptmann (člověk) je zarytý fašista, mluví o nadřazené rase... Ale Alfa Hirogen se na to divá se svého hlediska vysvětluje mu, že nikdy nesmí podceňovat svou Kořist nebo její možnosti...jinak bude sám Uloven a na závěr téměř ho již škrtíc, mu řekne, aby si na jeho slova vzpomněl, až budou Spojenecká armáda vstupovat do města. Je zjevné, že Alfa Hirogen, není příliš příznivce Říše. Torres vstoupí, Hirogen odtáhne svou ruku od Hauptmannova krku a řekne, že by je měl nechat o samotě. (Hauptmann oslovuje Torres Brigitte.) Torres se mu vrhne kolem krku, políbí ho, ale oči má jenom pro rádio.
Dva Hirogeni jsou po ulici. SS Hirogen ( asi je to on, oni ti Hirogeni jsou dost podobní) odhaluje: "Komandant nechá pokračovat simulaci, až dokud nezčervenáme. To je nesmysl. Věří, že se musí naučit víc o Kořisti, ale já se již naučil dost." Všimne si Neelixe, vytáhne pistoli a ještě podotkne, "Nestřílejte na lebku".
Pak začnou oba střílet. Neelixova kolo spadne a rozbije se flaška s poslední správou.
Objeví se Seven a opětuje palbu po Hirogenech. Přiběhne k Neelixovi, vysvětlí mu, že není čas se zabívat správou a musí zmizet.
Na chvíli se jim podaří uniknout, ale nakonec je stejně objeví a střelí po nich. Neelix i Seven padnou na zem. Oba Hirogeni jsou úplně v klidu, pouze požádají o východ ze simulátoru a zanesou oba zraněné na ošetřovnu.
Na ošetřovně se Doctor rozčiluje a oprávněně - již tři týdny pořád ošetřuje střelná zranění, poranění od bat'telhu. Neurální interface u Seven je poškozen. HiroDoc chce okamžitě instalovat nový interface, ale Doctor tvrdí, že Seven má vážná zranění a ty mají prioritu. Neelixův stav je trocha lepší - stabilizovaný. HiroDoc se nabídne, že ho ošetří. Doctro mu ale připomene, aby svou práci lépe odvedl, poněvadž po jeho ošetření, zůstalo vnitřní krvácení.
Do místnosti vejde Alfa Hirogen. HiroDoc mu oznámí, že tato kořist byla ulovena Turanjem (SS Hirogen = Turanj). Doctor naléhá na Alfa Hirogena, aby jeho lidé byli opatrnější nebo aby zapnuli bezpečností protokol, přece se tak můžou zranit i Hirogeni. Ale Alfa Hirogen to vše odmítne. Doctor mu oznámí, že během posledních 12 hodin měl 28 zranění a jedno smrtelné a že to dál nebude dělat. Alfa Hirogen mu odpoví, že bude, jinak všichni umřou - jejich životy jsou v jeho rukou. Doctor kapituluje. Alfa Hirogen pak rozhodne, že Neelix bude přenesen do simulátoru 2 ke Klingonům a Seven zpět do simulátoru 1.
Alfa Hirogen vstoupí na můstek. Všude Hirogeni, jenom Harry Kim, mající odřeniny po celé tváři, něco provádí spravuje za jedním panelem. Harry oznamuje, že bude možné rozšířit simulátory na palubách 4 až 6. Alfa Hirogen však chce víc, ale Harry odpoví, že na to už Voyager nemá energii. Alfa Hirogen mu ale řekne, že převede energii s jeho lodě a sdělí mu ať pokračuje v replikaci holo-projektorů a nainstaluje jich na všechny sekce sousedící s simulátory. Harry se zmůže jenom na : "Ano, pane!"
Harry a jeden mladší člen posádky pracují na nových emitérech a Hirogen v modrém brnění a s nukleonovou puškou je hlídá. Harry pak pošle onoho člena posádky do strojovny, pro něco, aby mohl být o samotě. Když se za nimi zavřou dveře turbovýtahu, Harry zmačkne pak tlačítek a Doctor se objeví vedle něho. Když mu Harry objasní, že instaloval emitéry do této sekce, Doctor poznamená, že by měli vymyslet plán. Harry už něco vymyslel. Dřív než získají loď zpět, musí deaktivovat neurointerface. Doctor poznamená, že to nebude lehké. Ale Harry mu poznamená, že našel způsob jak ovládání převést na diagnostickou konzolu na ošetřovně...Hirogen a onen člen posádky vystoupí z výtahu, Harry jim řekne, aby tam počkali, zajde do chodby, kde nejsou není vidět a Doctor se opět objeví. Harry pokračuje, že problém je v tom, že někdo musí v simulátoru aktivovat relé ovládání z můstku. Doctor si vzpomene, že na palubě mají Borga, který by to možná zvládl.
V pohotovostní kabině jsou po stěnách zavěšené trofeje. Do místnosti vstoupí SS Hirogen a Alfa Hirogen sedící na místě, kde sedává normálně Janeway Alfa Hirogen začne rozhovor.V databázi Voyager našel další vhodné téma pro simulaci: "Máme si z čeho vybrat. Tito lidé měli brutální minulost. Věřím, že jsem našel důstojnou kořist: Borgy. Když skonči simulace Druhé světové války, vytvoříme bitvu u Wolfu 359." a pak mu vyčte, ze si ji nebudou moc zahrát pokud svoje kořisti zabijí teď. SS Hirogen se musí omluvit, ale moc se mu do toho nechce. Alfa Hirogen však začne uvažovat - myslí si, že každá kořist představuje jiný způsob života a oni, by se měli učit. SS Hirogen odpoví, že není co se učit. Alfa Hirogen mu ale řekne, že se mýlí. Měli by se starat o budoucnost a položí si otázku, co když všechny kořisti v tomto teritoriu uloví. SS Hirogen suše odpoví, že poletí jinam a tam si najdou další kořisti. Ale Alfa Hirogen trvá na svém, jejich způsob života se nezměnil po stovky let. SS Hirogen pouze odpoví, proč by měl. Alfa Hirogen mu odhalí, že rasa, která se nemění zahyne. Dopustili, aby jejich predátorské instinkty převládli. Stali se izolovanou rasou, nemají kulturu, nemají identitu. SS Hirogen se pak zeptá, co bude s lovem. Jeho velitel mu odpoví, že lov bude, ale novým způsobem, pomocí technologie simulátoru a uzavře: "Musím pokračovat v mém bádání."
"Uvidíme se zítra v simulátoru 1. Američani by měli zaútočit."
Na ošetřovně Doctor probere Seven a řekne aby byla potichu, protože vedle je Hirogenský Doktor. Doctor se zeptá na co si pamatuje poslední. Seven odpoví, že na útok Hirogenů a na nic víc si už ale nepamatuje. Doctor konstatuje, že neurální interface musel zablokovat její vzpomínky a objasní ji, již devatenáctý den běží simulace a díky neurálním interfacům se chovají jako figury v simulátoru. Seven se zda-li není zraněná, Doctor ji odpoví, že nikoliv:"...,ale měla jste se vidět po Křičáckých výpravách"
Polovina posádky je pod zámkem a druhá bojuje a svůj život v simulátoru. Seven pochopitelně zajímá, zda-li bude poslána do další simulace a Doctor ji odpoví, že ano, ale tentokrát našel způsob jak pomocí jejich Borgským implantátů potlačit Hirogenský neurointerface. Seven se zeptá a její úkol.
Doctor ji vysvětlí, že musí aktivovat relé, převést kontrolu na můstek, kdy může Harry deaktivovat neurální interface. Poté co Janeway a další získají kontrolu na sebe, může zahájit odpor. Seven se zeptá, co je to za simulaci. Doctor ji prozradí, že Druhá světová válka. Ale Seven o ní neví vůbec nic. Doctor poznamená, že to může být problém, pro deaktivaci neurointerfacu, nebude vědět vůbec nic o její úloze a bude to muset nějak zvládnout.
Jejich debata je narušena příchodem HiroDocem, který přináší nový neurointerface. Pak Doctor Seven uspí.
Na simulátoru. Seven zpívá, ale dlouho ne. Borgský implantát přebil neurointerface a tak dezorientovaná Seven přistoupí k baru. Janeway za stolem přeruší svůj rozhovor s Alfa Hirogenem a jde se zeptá Seven proč nezpívá.
Seven ji řekne, že je nemocná a odejde. Tuvok přistoupí k Janeway a ona řekne, ji že možná měl pravdu. Tuvok ji sdělí, že po včerejší přestřelce není vůbec zraněná a nyní, když se blíží Američané, začíná být nekooperativní.
Ve stanu americké armády. Chakotay studuje mapy. Přijde Paris a oznamuje, že nedostali správu od Odporu v Sainte Claire. Chakotay tak konstatuje, že nemohou čekat pomoc, ale Tom se zastane tamních obyvatelů, hlavně proto, že když mu bylo 18, byl tam v létě a zamiloval se tam do jedné dívky jménem Bridgete (pozn. Aha Torres)
Odpor se připravuje na útok proti německému velitelství. Všichni jsou oblečeni v černém, jenom Torres, protože zůstane v baru. Potom co si vysvětlí plán, Janeway přijde k Seven a řekne, zapomněla dát do plastických trhavin detonátor. Janeway se proto zeptá, zda-li má jiné mínění o akci. Seven odpoví, že ne. Janeway prohlásí, že snad je to poslední chyba a klidně odejde.
V jídelně. Harry aktivuje projektor a objeví se Doctor. Když Doctor přistoupí k Harry vymění si informace o plánu, všechno vypadá dobře. Najednou se otevřou dveře o jídelně. Doctor se deaktivuje a do místnosti vstoupí dva Hirogeni a chtějí vědět co tady dělá. Harry odpoví, že opravoval replikátory.
Hirogen mu řekne, že objevili neautorizované vysílání z této místnosti. Harry si něco vymyslí a nakonec řekne, že má službu na můstku. Hirogen se chce přesvědčit o tom, co říkal Harry, ale ten jim to odmítne ukázat. Pak ho Hirogen praští pistolí.
 Ale Harry se nevzdá a řekne, že když přijde pozdě bude muset říct, že ho zdrželi. Hirogeni si to rozmyslí a pustí ho.
V simulátoru. Zatímco Tuvok hlídá vchod do budovy německého velitelství, Janeway a Seven se dostanou až do místnosti s rádiem. Obsluhu omráčí. Janeway si všimne, že vysílání, které a začne ho číst. To dá Seven čas, odstraní pár knížek v zdi, za kterými je panel. Přesune chip...
Na můstku to zacvrliká. Harry si všimne, že kontrola byla převedena na můstek a pomocí několika příkazů ji přesměruje na ošetřovnu.
Na ošetřovně se aktivuje diagnostický panel. Doctor přestane někoho ošetřovat a začne se věnovat panelu. Na obrazovce se mu ukáže, že má přístup k neurointerfaceům a vyvolá si Janeway.
V simulátoru. Janeway se sluchátky na uších se dozvídá, že němci ví o útoku Američanů a proto by je měli varovat. Postaví se a všimne si Seven, která dále přehazuje chipy u odkrytého panelu. Janeway se domnívá, že posílá správu němcům a tak vytáhne pistoli a namíří ji na Seven.
Na ošetřovně si HiroDoc všimne, co dělá Doctor. HiroDoc ho odstrčí od panelu, ale Doctor stačí stisknou tlačítko. Na obrazovce se objeví : Neurální Interface deaktivován.
V simulátoru. Janeway již skoro stiskla kohoutek. Ale v tu chvíli se neurointerface vypne a pochopitelně se divý proč míří na Seven s pistolí.
V simulátoru 2. Neelix (vypadá jako Klingon) vede skupinu Klingonů. Jedním z nich je i Alfa Hirogen, který z ošetřovny obdrží správu, že Doctor deaktivoval neurointerface Janeway a HiroDoc ho nemůže opět zapnout. Alfa Hirogen přikáže, aby do simulátoru 1, poslali lidi a Janeway odchytili.
Tuvok si všimne jak dva Hirogeni přistupují k velitelství a samopalem začne do nich střílet. Hirogeni jsou však obrnění a nebo Tuvok neumí střílet a opětují palbu se svých nukleonových pušek. Tuvokovi se daří unikat.
Janeway a Seven pokračují ve zkoumání situace - 13 Hirogenů je nyní uvnitř simulátoru.
Na ulici k Tuvokovi se konečně přidá Americká armáda - jmenovitě Chakotay resp. nyní kapitán Miller a zahájí palbu po Němcích neboli Hirogenech.
Alfa Hirogen vstoupí na můstek a oboří se na Harryho: "Narušil jste naše ovládání. Jak?" Harry odpoví:"Do pekla s vámi."
V baru. Torres si vezme zbraň, protože se nikdo snaží dostat dovnitř. Ale jsou to Američani. Torres pozná Parise:"Bobby?!" "Dlužíš mi pohlednici", odpoví Paris.
V budově velitelství. Janeway se nemůže dostat k ovládání lodi a jelikož je toto je velitelství, bude to určitě primární cíl Američanů. Proto by okamžitě měli utéct. Janeway a Seven jsou asi 20 metrů před budovou, když ta krásně vybuchne. Janeway a Seven se prolítnou.

Na můstku. Loď se otřese. Alfa Hirogen se ptá co se stalo. Harry se podívá k panelu a odpoví, že simulovaná exploze narušila holo-síť přes tři paluby. Alfa Hirogen se zeptá, jestli program pokračuje a Harry odpoví, že ano.
Tuvok a Chakotay se s úděsem dívají a poněkud tomu nerozumí. Budova velitelství je sice zničena, ale uvnitř oblohy, tam kde byla budova, je jakýsi otvor asi takových 25 metrů vysoký a za ní jsou jakési místnosti. Okraje otvoru světélkují a elektrizují. Seven a Janeway ovšem ví, co se děje. Chakotay to klasifikuje jako jakýsi tajný bunkr a nařídí všem jednotkám, aby se dostavili na jeho pozici. Půjdou totiž dovnitř.
Na můstku. Harry oznamuje: "Narušení otevřelo simulaci do okolních sekcí. Zjišťuji holografické vojáky na palubě 5." Alfa Hirogen požaduje vypnutí programu, pokud nezískaní kontrolu. Ale Harry oznamuje, že to není možné, kontrola programu byla zničena a dodává Hirogenovi do očí : "Chtěli jste válku. Vypadá to, že tu jednu máme!!"
Americký simulovaný pátý pěší pluk vstupuje do Voyageru...

Pokračování příště...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]