Prey
SD : 51652.3
N : 184
Oficiální fotografie (1) z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie (2) z Star Trek Continuum

Dvě lodi letí vesmírem. Jedna je Hirogenská a druhá je .... (pozn.: já vím jaká, ale teď vám to ještě neprozradím - normální divák, by z toho záběru také nevěděl, co je to za loď ) menší. Menší se snaží uniknout před Hirogenskou.
Uvnitř Hirogenské lodě. Alfa (velitel) říká svému podřízenému (Beta), že nechce tu loď jen tak zničit :"Ta loď je poškozená. On je zraněný. Necháme ho krvácet." (Pozn.: Evidentně se baví o pilotu lodi, kterou pronásledují.) Pozn.: V angličtině se o pilotu vyjadřují jako o muži - He )
Hirogenská loď se otřese. Žádné poškození. Beta oznamuje, že kořist se snaží schovat v asteroidovém poli. Alfa tuší, že tohle bude to poslední, co kořist udělala. Beta oznámí, že loď přistála na asteroidu a kořist opustila loď.
To se Alfa Hirogenovi libí, připraví si zbraň a udělá si dvě bílé šmouhy na helmě.

Později oba Hirogeni objeví v jakési jeskyni. Kořist rozptyluje senzory, z čehož má radost jenom Alfa (Beta moc ne). Nařídí teda vypnout senzory. Ještě pár metrů a konečně najdou svou kořist. BANG!!! JE TO 8472!!!
8472 na nich okamžitě zaútočí, ale Alfa neváhá ani sekundu a začne do ní šít ze své plasmové zbraně. 8472 zásahy evidentně bolí, protože řve a to dost. Beta se přidá k palbě a po dalších asi 15 výstřelech se 8472 zhroutí na zem. Alfa se zadívá na svoji budoucí trofej:"Bezvadná smrt," řekne.

Seven na ošetřovně Voyageru pronáší na ní dosti neobvyklé věty:"Prosím zůstaňte v klidu, abych vám mohla ošetřit zranění. Děkuji. Je mi líto. Bolelo to? Budu příště opatrnější. Děkuji, že jste byl trpělivý pacient. Mějte hezké odpoledne - To je absurdní," ukončí a vrátí Doctorovi PADD, na kterém předcházející text četla. Dodá, že tyto věty nejsou vhodné pro její zařazení. Doctor ji vysvětlí, že vytvořil tato cvičení před 3 roky, a zjistil, že pokud si je bude denně opakovat, stanou se pro ní přirozenými. Aby dokázal, jejich vhodnost, zkusí druhé cvičení, on bude sestra a Seven bude Doctor.
"Sestro, podejte mi hypospray," řekne suše Seven.
"Samozřejmě Doctore, hned to bude," radostně podává neviditelný hypospray Seven.
"Děkuji. [Podívá se na přístroj]..."
"Ne, Ne..Nečtěte tuto část...jenom dialog," opraví ji Doctor.
"Promiňte Sestro. To je špatný hypospray, můžete mi podat správný."
Doctor opět podá druhý neviditelný nástroj a řekne:"Rádo se stalo."
"Děkuji...mohu poznamenat, že vypadáte dneska moc hezky."
"Oo, Doctore, jste tak šarmantní," vžije se Doctor do role Kes.
Ovšem tohle Seven stačilo a chce odejít. Ovšem Doctorovi se ještě podaří zastavit Seven a řekne, že se ji nabízí jako mentor pro sociální interakce. Seven to zváží a příjme. Doctor to rád slyší a podá ji PADD s novým zajímavým cvičením:"Cvičení 17. Škádlení na můstku pro začátečníky."
Seven si PADD vezme a vyletí z ošetřovny. Ovšem náhle se ve dveřích zastaví, otočí se (pozn.: prsa setrvačností, asi až tak za 3 sekundy :-)) a pronese neuvěřitelnou větu:"Přeji vám hezký den." Pak teprve odejde.
Doctor to příjme z povděkem. Přece to nebude tak nezlomný žák, pomyslí si.

Mezitím na můstku to nevypadá tak příjemně. Objeví Hirogenskou loď, která se k nim přibližuje. Paris se ptá, jestli má začít z úhybnými manévry, ale Janeway to neschválí - je čas zakopat válečnou sekeru. Ovšem jak se loď přibližuje, zjišťují, že vůbec nenabíjí zbraně. Po scanu lodi zjistí, že je na palubě pouze jedna známka života a to slabá. Chakotay pošeptá do ouška Janeway, že to může být trik, ale Janeway se přece jenom rozhodne se přiblížit na dosah paprsku. Vtom se ozve Seven s nesouhlasným postojem k rozhodnutí kapitána, protože to představuje hrozbu. Janeway ji ovšem odbude s tím, že to, co ona nazývá hrozbou, ona příležitostí získat informace o tomto druhu. Seven sice ještě remcá, ale Janeway již pověří Chakotaye výsadekem. Ten si vezme do výsadku Parise a Tuvoka.

Paris, Tuvok a Chakotay se materializují v dost značně zničené lodi a začnou s průzkumem. Chakotay a Tuvok objeví jakou si káď, ve které to hezky bublá. Chakotay odečte z trikordéru, že uvnitř je nejmíň 9 bytostí různých druhů v jakémsi enzymu. Tuvok vysloví domněnku, že je to možná způsob denaturizace kořisti, ovšem Chakotay upřednostňuje názor, že to může být večeřě (pozn.:že, by měl chuť).
Mezitím Paris se potlouká někde jinde. Objeví Hirogenské brnění a zaujme ho helma:"Vypadá to, že někdo ztratil svoji helmu." Zvedne ji. Ovšem helma není prázdná, ale uvnitř skrývá tvář Beta Hirogena.
Samozřejmě se děsně lekne a zavolá Tuvoka a Chakotay. Když jsou všichni pohromadě, Chakotay objeví známky života za jedněmi dveřmi. Chakotay jich otevře a tam uvnitř sedí/leží Alfa Hirogen schoulený do klubíčka. Ledva dýchá. Evidentně nepředstavuje hrozbu a je transportován na ošetřovnu.
Později v zasedačce Voyageru, Chakotay a Tuvok vysvětlují Janeway a Seven, co se dověděli. Na obrazovce ukážou jejich trajektorii, kterou získali z jejich počítače - prostě spletitá čára - 5 let se potloukají po 90 okolních systémech.
Chakotay pak pronese svoji analýzu:"Analyzoval jsem jejich deník. Z toho můžu usoudit, že se jedná o druh lovců. Viděl jsem kosterní pozůstatky z tuctu cizích druhů, vystavených jako trofeje. Taktéž jsou záznamy, že mohou používat svoje oběti jako potravu. Celá kultura je založena na lovu - sociální rituály, umění, náboženské zvyky. Jsou to kočovníci. Jejich existence je vedena touhou po lovu, který uskutečňují na rozsáhlém uzemí."
Tuvok převezme slovo:"Není žádný záznam o domovské planetě. Jejich lodě putují samy nebo v malých skupinách. Příležitostně spojí síly ve více směrový útok."
"Jako vlci," přeruší ho Chakotay.
"A jak se má náš vlk na ošetřovně," zeptá se Janeway.
Tuvok odpoví, že je stále v bezvědomí za silovým polem úrovně pět.
Janeway se otočí na Seven a řekne, že tento druh je hrozba, ale nyní ví víc. Seven připustí, že měla pravdu. Pro tentokrát. Janeway se pak otočí na Chakotaye a řekne:"Ovšem stále zůstává jedna otázka? Kdo ulovil lovce."

Kamera se podívá na trup Voyageru. Pomalu se přibližuje, až můžeme rozeznat, jak po trupu lodi cupitá 8472.


 
Na ošetřovně. Mimo Doctora a Janeway jsou tam chlapci z ochranky. Doctor prozrazuje Janeway, že chtěl sejmout Hirogenovi jeho pancéřování, aby mu ošetřil zranění, ale v tom se náhle probral. Dále oznamuje, že tady není spokojený a navíc jeho imunní systém všechno odmítá.
Janeway přijde k poli, ze kterým na ni kouká ohromný Alfa Hirogen. Kapitán mu oznámí, že kamarád je mrtev a loď neopravitelně poškozená. Pak se zeptá, co se stalo, kdo jich napadl. Hirogen je zticha. Janeway se pak začne omlouvat za to, že jejich první kontakt zrovna hezky neproběhl, ale mohou to změnit.
"Naše kořist," pronese nakonec Hirogen.
"Byli jste na lovu," řekne Janeway.
"Ano, hrozný cizinec. Dopadli jsme to před dvěma dny, ale osvobodilo se.. a napadlo nás to. Pusťte mne, musím pokračovat v lovu."
Janeway mu však řekne, že ho určitě nepustí v takovém stavu a řekne, že ho ošetří. Hirogen souhlasí. 
Doctor také popojde k poli a pronese:"Dobře, projdu silovým polem a začnu vás trocha scanovat. Měl by jste vědět, že jsem hologram a nemůžu být zmlácen, probodnut nebo zmrzačen. Takže nedělejte potíže." Doctor teda projde a začne ho scanovat: "Lehněte si," řekne.
Hirogen se ani nepohnul.
"Nebo zůstaňte stát," opraví se Doctor o pokračuje v prohlídce.

Janeway se dostaví na můstek a okamžitě obdrží špatnou zprávu - šest Hirogenských lodí míří jejich směrem. Tuvok poskytne vysvětlení - patrně je to tím, že jejich Hirogen aktivoval nouzové volání. Janeway nařídí Parisovi úhybné manévry, aby získali čas, než Hirogena vyléčí, a tím aktem by snad mohli ukončit nepřátelství. Chakotay ji však upozorní, že Hirogeni žádnou diplomacii neprovozují:"Nevidí nás jako sebe rovné. Pro ně jsem jenom zvěřina."
Janeway teda řekne, že je čas ukázat zuby.
Vtom se Voyager otřese. Tuvok oznámí protržení na palubě 11 sekce 3. Zvýšil pole strukturální integrity. Další záchvěv. Jeffriesova trubice 84. Harry dodá, že to nezpůsobila, že energetický výpadek. Janeway pošle Harryho a Kima, aby se na to šli podívat.
 
Harry a Tuvok se plazí po kolenou v dané trubici. Otevřou si přepážku a podívají se na díru do vesmíru. Harry si všimne jakési zelené skvrny asi 5 metrů před nimi. Tuvok to zanalyzuje:"Je to hustá směs DNA a polyfluidních sloučenin." Tuvok zavolá na můstek:"Na palubě může být vetřelec. Analyzoval jsem něco, co může být krev. Hodnoty jsou shodné s Druhem 8472!!"
Chakotay okamžitě vyskočí k taktické stanici. Janeway vyhlásí Poplach - Vetřelec na palubě a nařídí bezpečnostním teamům zajistit paluby 10 a ž 12.
Chakotay oznamuje, že senzory neukazují žádného vetřelce. To Janeway souhlasí a vzpomene si na, jak se s tímto druhem potkali prvně. Janeway si vezme phaser ukrytý za jejím křeslem, předá Chakotayovi můstek a odejde na palubu 11.

Seven pomáhá se zabezpečením ošetřovny. Torres předává počítači povely, které zablokují stanice a přístup povolí pouze na správnou autorizaci. Najedou se podívá nahoru na jádro. Na jádře je přichycen 8472. Skočí dolů nedaje B'Elanně ani čas k výkřiku.
Janeway a bezpečnostní team dorazí do strojovny. Seven ji oznamuje, že byli napadeni 8472. Phaserová palba byla neúčinná. 8472 pak unikla Jeffrysovým potrubím 17-Alfa. Janeway a Seven pak odejdou z ošetřovny. Obě drží pouze ruční phasery. (Pozn.: Jen tak nalehko? - Action Kate měla mít už aspoň raketomet ) Jak procházejí koridorem, Janeway poznamená, že Hirogeni evidentně podcenili jejich kořist a zeptá se Seven, zda-li během bojů Borgů proti Druhu 8472 došlo také k fyzickému souboji. Seven odpoví, že ano:"Pokaždé, se když dostali na palubu Borgského plavidla, šli přímo k centrální napájecí matici a vyřadili ji."
Janeway si řekne, že bytost se sice dostala do strojovny, ale tam se nedotkla žádného panelu. Seven ji odpoví, že je to obvyklá strategie, bytosti 8472 jsou velmi inteligentní a vždy hledají nejefektivnější cestu, jak zničit protivníka.
Pak obě zamíří na ošetřovnu.

Doctor oznámí Janeway, že Torres bude v pořádku. Janeway pak popojde k silovému poli a zeptá se:"Je sama. Viděli jste i další?"
"Proč?" zeptá se Alfa Hirogen.
"Před šesti měsíci, tento druh napadl naši galaxii s tisícovkami lodí. Sotva jsem je byli schopni porazit," řekne Chakotay.
"Vaše kořist může způsobit další invazi. Pokud se tak stane, budeme mít všichni problémy. Kolik lodí jste viděli?" pokračuje ve výslechu Janeway.
"Pouze jednu. Poškozenou. Pronásledovali jsme ji 50 světelných let. Mysleli jsme, že jsme zabili tutu bytost, ale je jiná než ostatní. Má mnoho životů," odpoví Hirogen, "vypněte silové pole a ukončím lov."
"Váš pokus o její zničení neuspěje. Druh 8472 je odolný vůči všem technologiím. Kromě jedné. Nanosondy Borgů."
Alfa Hirogen nechápe, a tak mu Chakotay vysvětlí jak nanosondy fungují. Seven se dobrovolně přihlásí, že připraví nanosondy pro phasery, ale Janeway ji dá požadavek, aby ji sondy nezabily. Tomu Seven rozumí, ale požaduje, že bytost musí zabít co nejdřív to bude možné. Alfa souhlasí se Seven. Ovšem Janeway ji to dá rozkazem a Seven je nucena poslechnout.
Janeway se pak zpět otočí na Hirogena a požaduje, aby když dorazí Hirogenské lodě, řekl jim, že mu zachránili život. Hirogen to slíbí pod podmínkou, že ho nechají pokračovat v lovu. Chakotayovi se to nelíbí, ale Hirogen oznamuje, že loví bytost již 6 měsíců a tak již ví jak na ni :"Nechte mně pokračovat, nebo nechám ostatní, aby vás zničili."
Ozve se Tuvok:"Paluba 11 ztrácí podporu života. Umělá gravitace také vypadla," a začne se lehce vznášet do vzduchu. Janeway ho odvolá zpět.
"Snaží se zabarikádovat. To samé udělal nám," řekne Alfa.
Janeway mu teda vydá lovecké povolení a řekne Chakotayovi, že pokud udělá Hirogen jeden špatný krok, může ho střelit. Pak Janeway odejde.
Silové pole se deaktivuje a obrovský Hirogen popojde k Chakotayovi a z výšky půl metrů pronese báječná dvě slova absolutně drsným a suchým hlasem zároveň:"Moji zbraň!!!" (Pozn.: Chakotay si určitě stříkl do pampers, při těch slovech." :-))))
 
 
Později jsou utvořeny dva teamy. Jeden tvoří Chakotay, Paris a Hirogen. Druhý Seven a Tuvok. Flotilňáci se navlečou do skafandrů, Hirogenovi stačí jeho rouška.
Chakotay a Paris si pak aktivují magnetické botičky a vstoupí na palubu 11. (Pozn.:Přilepení nebylo tak efektní jako v First Contactu - vlastně bylo dost suchý). Zapnou si svítilny na phaserech, aby vůbec něco viděli a pomalu pokračují v postupu.
Mezitím v jiné části paluby podobnou akci postupuje Tuvok a Seven. Najedou Seven vystřelí. Avšak se ukáže, že to byl jenom PADD. Tuvok to komentuje slovy, že je nějaká rozrušená. Seven mu odpoví, že 8472 pozabíjeli milióny Borgů, a tak má být důvod rozrušená.
Chakotay, Paris a Hirogen objeví krev 8472 vznášející se ve vzduchu. Alfa poznamená, že 8472 je zraněná a Chakotay, že v té části chodby už není nic jiného než ovládání deflektoru. Chakotay pak oznámí Tuvokovi, co objevili a i přes varování Alfa, že to může být nastražená past, se vydají za krví.
Po pár krocích najdou 8472, jak se vznáší schoulený do klubíčka. Alfa ho chce okamžitě zabít, ale Chakotay se ho snaží zastavit. Jenže Alfa si nenechá utéct příležitost a tak praští Chakotaye do břicha. Chakotay padne na zem. Pak se otočí na Parise, a jelikož je rychlejší střelí i jeho. Tom také zkolabuje. Alfa začne střílet do 8472, což ho okamžitě vzbudí a začne řvát. Boj ukončí Tuvok, který se náhle objeví Hirogenovi v zádech a střelí ho. Hirogen bezvládně padne na zem.

Tuvok vtrhne do prázdné jídelny a překvapenému Neelixovi dá úkol. Neelix nadšeně poslouchá, ale Tuvok se najednou odmlčí. V mysli se mu přehraje několik záběrů 8472. (Pozn.: jako Kes ve VOY:"Scorpion") Když to skončí Neelix se zeptá, zda-li je v pořádku, ale Tuvok neřekne nic, jenom:"Máte rozkaz."

Janeway vystoupí z výtahu, kde na ni čekají již Chakotay a Doctor. Janeway se zeptá na stav. Chakotay ji odpoví, že Hirogen je zpět na ošetřovně za silovým polem a 8472 má vlastní vězení tady v této sekci. Dále ji řekne, že Torres pracuje na způsobu, jak transportovat 8472, kdyby to bylo potřeba.
Doctor dokáže jen přibližně, co 8472 je. Určitě není v pořádku, ale nedokáže ji pomoct. Pak přijdou k ovládání deflektoru, kde už čeká Seven a Tom a oznámí jim, že 8472 se pokoušel otevřít singularitu do jeho vesmíru. "Takže se snaží dostat domů," řekne Janeway a pokračuje dál v inspekci.
Dojde až k Tuvokovi, který stojí za silovým polem a oznámí Janeway, že 8472 s ním navázal telepatický kontakt :"Jeho loď byla poškozena, během konfliktu s Borgy. Když se ostatní členové druhu vrátili do tekutého prostoru.. zapomněli ho. Byl uvězněn v Delta Kvadrantu...sám...pronásledován Hirogeny. Nepřeje si další konflikt. Pouze se chce vrátit se zpět do svého prostoru. Umírá, kapitáne."
Janeway přijde blíž k silovému poli a slíbí 8472, že ho dostane zpět do jeho reality, ale chvíli potrvá, než otevřou singularitu. Pak 8472 upadne do bezvědomí.
Janeway a Tuvok přijdou na ošetřovnu, kde je uvězněn Hirogen, který se okamžitě se zeptá, kde je jeho kořist. Janeway mu to řekne, ale poznamená, že je skoro mrtvá. "Vezměte mně k tomu," řve Hirogen. Janeway mu oznámí, že až sem přiletí ostatní Hirogeni, 8472 bude už dávno doma.
"Vzdejte se té bytosti a já vám neublížím," požaduje Hirogen.
"Tohle není lov, tohle je masakr. A já ho právě teď odvolávám," brání 8472 Janeway.
"My se nevzdáme naší kořisti...Dejme mi bytost... Nebo vaše posádka bude na jejím místě."
Janeway teda tento rozhovor ukončí a spolu s Tuvokem odejdou z ošetřovny. Při odchodu Janeway řekne Tuvokovi, aby jí Seven zavolal do její pracovny.

Seven teda přijde do kapitánovy pracovny, kde na ní už čeká Janeway.
"Učinila jsem rozhodnutí ohledně 8472," začne Janeway, "vrátím ji zpět do tekutého prostoru. Za tím účelem potřebuji otevřít kvantovou singularitu."
Seven řekne, že to není rozvážné. Janeway chápe její pocity - Seven nemá v úmyslu zachránit život 8472. Ale řekne, že součástí humanity je vlastnost odpouštět, dokonce i největším nepřátelům. Seven nerozumí, a tak ji Janeway prozradí, co zažila, když byla ještě jako poručík ve válce proti Cardassianům. Byly to těžké boje, brutální, ale ve chvíli ticha zaslechli nářek bolesti. Všichni věděli, že tam nikdo z jejich není, takže to musí být Cardassian. Janewayin velitel se rozhodl, aby šla i s jedním praporčíkem zachránit toho Cardassiana. Tehdy si Janeway myslela, že se její velitel zbláznil, riskovat takhle životy pro nepřítele, ale poslechla a zvládla to...Cardassian přežil.
O tři dni později, zvítězili a velitelství jich vyznamenalo, ale zpětně když si na to vzpomene, je pyšná že zachránila toho muže.
Ovšem Seven nepochopila ani tento srdcervoucí příběh (Pozn.: Teda jak je hezká, tak je blbá :-)) a sdělí Janeway, že tímto příběhem chce ospravedlnit její kontraverzí rozhodnutí. Janeway to teda zkusí, tak že ji dává možnost příležitost k růstu, neměla by to odmítnout. Ani tohle Seven neakceptuje, považuje za chybné. Postupně se situace vyhrotí až natolik, že je Janeway nucena ukončit diplomatický tón a dá to Seven rozkazem.
"Já ho nesplním. Souhlasila jsem zůstat na Voyageru. Souhlasila jsem fungovat jako člen posádky, ale nebudu se podílet na své vlastní destrukci nebo destrukci této lodi," prohlásí Seven.
"Námitka zapsána. Uděláme to bez vás," pronese Janeway.
"Neuspějete."
"A vy jste právě překročila meze...Konec diskuse. Hlaste se v nákladovém prostoru a zůstaňte tam, než vše skončí. Je to jasné?"
Seven vypochoduje a Janeway zůstane divný tik ve tváři.
Hirogenské lodě se přibližují a zahájily palbu. Voyager dostává těžké kapky, kdežto Hirogenské lodě zůstávají neškrábnuté. Voyager již nemá kam utéct.
"Volájí nás," ozve se Tuvok.
"Lepší teď, než nikdy... otevřete kanál."
Hirogen požaduje, aby jim vrátili kořist i lovce, které Voyager zadržuje. Hirogena se ráda zbaví, ale 8472 je pod její kontrolou, prohlásí Janeway. Ovšem Hirogeni požadují i kořist, a tak je rozhovor na mrtvém bodě. Ukončí komunikaci o pokračují v palbě.
Mezitím Doctor s hrůzou zjišťuje, že 8472 se probral. Zavolá na můstek a oznámí, že 8472 zregeneroval a začíná se dobíjet přes silové pole:"Nejsem exobiolog, ale řekl bych, že chlapík je hodně rozrušený." Janeway se zeptá, zda-li ho může zklidnit. Doctor řekne, že by mohl, ale potřebuje nanosondy. Janeway teda zavolá Seven a řekne ji, že má jít za Doctorem s nanosondami. Seven s tímto rozkazem problémy nemá.

Chakotay se zeptá Torres, jak je na tom s tím transportováním 8472. Torres řekne, že dobře, to je vyřešeno, ale singularitu ještě otevřít nedokáže.
Na můstku to zatím vře. Všechno vybuchuje. Všude samé prskavky. Dokonce na moment vypadla všechna silová pole. Naštěstí 8472 je stále za silovým polem.
Chakotay zavolá na ošetřovnu, ale žádná odpověď. Oba kluci z ochranky jsou na zemi a Alfa je pryč. Paris mezi tím hlásí, že přišli o přistávací gondolu - pak dokonce i o gondolu na pravoboku. Janeway řekne Tuvokovi, ať převede energii z warpu do zbraní.

Seven přijde za Doctorem o řekne mu, že nanosondy jsou připraveny. Doctor však řekne, že teď ještě ne. V zápětí oba členové bezpečnosti hlídající koridor padnou zasažení phaserem na zem. Ha je to Hirogen. Seven se na něj otočí a požaduje, aby odhodil zbraň, jinak ho střelí.
"Nemyslím. Chceš zničit tu bytost. Viděl jsem tvoji tvář na ošetřovně. Vypadala stejně, jak jsem to viděl již tisíckrát. Ustup."
Ovšem další náraz lodi způsobí, že 8472 projde přes silové pole a vrhne se na Alfa Hirogena. Tohle Hirogen nečekal a tak má 8472 čas ho udeřit. Hirogen spadne na zem a začne vést beznadějný souboj z 8472.
Seven se na to nemůže dívat (:-)) Klekne si a sdělá kryt stěny za kterým je ovládací panel a začne na něm něco provádět.
Harry na můstku oznámí, že někdo se pokouší o transport. Janeway vydá rozkaz, aby tomu zabránil, ale Harry řekne, že to nedokáže, protože příkazy jsou Borgsky kódované.
Seven dokončí svoje povely. Hirogen i 8472 v jejich zuřivém zápasu jsou transportováni pryč. Ale kam?
 
 
Palba na Voyager ustala. Janeway chce vědět, co se stalo. Kim ji oznámí, že na jednu z Hirogenských lodí, byl proveden transport - 8472 a Hirogen. Vzápětí Hirogenské lodě vstoupí do warpu.
Janeway se zeptá Toma, zdali jich můžou pronásledovat, ale dostane zápornou odpověď.
Chakotay popojde k Seven a pošeptá :"Seven of Nine?"
"Seven of Nine," odpoví Janeway.

O dvanáct hodin později. Voyager je momentálně v pohodě, ale určitě ne na dlouho.
Janeway vejde do Nákladového Prostoru 2. Přijde až k Seven a vypne její regenerační cyklus.
Když se Seven probere a popojde k Janeway, kapitán spustí:"Seven, neuposlechla jste můj přímý rozkaz a tak způsobila smrt cítící bytosti."
Seven se brání, že tím ukončila útok Hirogenů a odvrátila zkázu Voyageru. Kapitán s ní nesouhlasí. Seven se dále brání, že neměla na výběr, protože bytost porušila silové pole.
Janeway to však je jedno. Z platností od této chvíle zakazuje Seven přístup k primárním systémům na lodi, bez její přímé autorizace. Dále řekne, že pokud je to potřeba, rád by využila jejich zkušeností v Astrometrice, ale pokud to nebude nutné, zůstane v nákladovém prostoru.
Seven tomu porozumí a Janeway se chystá odejít, ale Seven ji ještě zastaví.
Seven odhalí, že ji sice naučila přemýšlet jako jednotlivce a ne jako součást Kolektivu, ale kdykoliv prosazuje svoji nezávislost, je trestána. Janeway ji odpoví, že individualita je omezená, speciálně na Hvězdné lodi, kde je určitá velící struktura. Seven však pokračuje, a prohlásí, že je trestána, protože nesmýšlí jak ona chce - ba dokonce, že se ji bojí. Janeway se na Seven podívá a řekne:"Jako vy!"
Pak odejde...

Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]