Descent
SD : 46982.1
N : 252
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazauje na díl TNG:"I Borg" (Borg timeline) a TNG:"Brothers" (Lore timeline)...

Poplach odvolá Data od rozehrané partie pokeru se třemi fyziky (Newton, Einstein a Hawking) v holosimulátoru. Enterprise zachytila audio nouzový signál o útoku na předsunutou základnu Ohniaku 3. Enterprise dorazí do systému a uvidí tak obrovskou loď, že ani nevidí planetu dole. I přes velké EM interference se výsadkový team (Riker, Data, Worf a jeden člen bezpečnosti) přenese na planetu.
Na základně zpočátku nenajdou nic než mrtvá těla, která jsou popálena od plazmových zbraní podobným Ferengijským phaserům. Začnou prohledávat místnost po místnosti a pátrají po lidech kteří přežili - ale hned v další místnosti je překvapení. Když Dat otevírá dveře, objeví se za nimi Borg.
Borgové útočí rychle a podle. Vypadá to, že od posledního setkání změnili taktiku. Za prvé, používají energetické zbraně, které nikdy v minulosti nepoužívali. Také mají starist o životy svých 'kamarádů'. Když jeden z nich padne druhý Borg řekne "Za to budete trpět!" Jeden bezejmnenný člen ostrahy je již mrtvý a ostatní jsou pod těžkou palbou.
Na Data zaútočil další Borg a Datův obličej ztvrdl. Pomalu se vyprostil z Borgova sevření a odhodil ho na zeď. Pak se k němu sklonil a ještě ho pro jistotu dodělal. Vypadalo to jakoby mu zabíjení dělalo dobře. Jiný Borg byl celou dobu schovaný a téměř nestřílel. Jenom pozoroval vše, co se děje kolem a popisoval jednotlivé postavy. Když skončil s popisem u Data, zvedl se, a za udiveného Rikerova pohledu, se všichni Borgové, včetně mrtvých, přenesli zpět na svou loď.
Podivná borgská loď, která metizím dotírala střelbou na Enterprise se obrátila k ústupu. Enterprise ji rychle pronásledovala - ale borgská loď náhlé za jasného zablesknutí zmizela. Její cíl a způsob cestování jsou neznámé. Enterprise se vrátí na Ohniaku 3, aby vyzvedla výsadkový team, kde si Dat náhle uvědomí, že je rozzlobený...
Později je Dat uvolněn z funkce, aby mohl zkoumat tento nový stav na sobě samotném. Zbytek starších důstojníků (vyjímaje Geordiho) hovoří o změně Borgů. Riker podotkl, že byli tak zpustlí jako by byly téměř příbuzní s Klingony. Více zajímavý byl však návrh, že tito Borgové nyní působí spíš jako jednotlivci než jako část Společenstva - a nemají vůbec žádný zájem o asimilaci druhých. Jediný Borg známý jako jednotlivec byl Hugh, který by mohl být příčinou brutální změny Borgů. Picard se zapojil do práce a nařídil Rikerovi zanalyzovat data ze subprostorové anomálie, ve které borgská loď zmizela a Worf spustí bezpečnostní poplach. Picard informuje Hvězdnou Flotilu.
Zatím, Dat a Geordi nenašli žádné chyby v Datových systémech. Dat to uzavře tím, že zřejmě zažil svou první emoci, ačkoli ji nemůže definovat. Bez ohledu na to předpokládá, že je nyní schopen dosáhnout citového vědomí - a Geordi doufá, že je schopný i jiného pocitu než jenom hněvu.
Několik dalších dnů nebyly pozorovány žádné nové útoky, ale admirál Necheyevová se připravuje, že převezme velení nad tímto sektorem. Picard dodává detaily o střetu s Borgy a Necheyevová se ptá na incident z Hughem (Timem). Diví se, že Picard mohl jednoduše nechat Hugha jít. Picard vysvětluje své morální   důvody.Nacheyevová je sice chápe, ale "Vaší prioritou je chránit obyvatele Federace, ne zápasit se svým svědomím." Přikázala mu, aby při jakékoliv další příležitosti zničit Borgy, tu příležitost bezpodmínečně využil.
Dat mluví s Troi o své situaci. Zkoušel znovu vyvolat rozličné emoce různými metodami, ale s žádnou neuspěl. Když se Troi ptá proč se vyhnul vyvolávání hněvu, řekne, že hněv je negativní emoce a obává se, že pokud je schopen pouze emocí jako je hněv, žárlivost, nenávist, a podobných, pak se  možná stává "špatným člověkem." Troi ho uklidňuje tím, že ho zná už více jak šest let, a nikdy z něj nemůže být nebude špatný člověk - ale Dat potom prozradí, že možná cítil ještě další emoci. Poté co zabil Borga a stál nad tělem, cítil potěšení. ["Myslím, že to bylo to ... potěšení."] Troi je zaražená.
Později, Enterprise rychle zamíří k bitvě u New Berlin, kde však zjistí, že to byl planý poplach. Napětí stoupá. Picard se oboří na Rikera, že pořád nemá nějaké podstatné výsledky z analýzy nového Borgského cestování. Potom se omlouvá a říká že velmi přemýšlel o Timovi. Riker schvaluje, že nechat Tima jít bylo z morálního hlediska správné. Picard říká, že by byl zázrak kdyby se teď dělaly mravní věci.
Geordi jde do holosimulátoru zeptat se Data, kdy se vrátí do služby, ale najde ho jak si přehrává událostí na Ohniaka 3. Dat si znovu zkouší navodit pocit hněvu. Říká, že bude brzy hotov a chce po Geordim, aby mu dovolil odstranit bezpečnostní protokoly v programu, protože jen tak může být ve stejném nebezpečí jako na Ohniace 3. Geordi to odmítá a oba se o to chvíli přou- ale jsou přerušeni červeným poplachem.
MS 1 kolonie je pod útokem, a tentokrát to není planý poplach. Enterprise se tam dostane zrovna když se Borgská loď připravuje odletět a pokusí se jí zastavit zapnutím motorů nazpět. Nedokážou Borgskou loď včas zastavit a ta je už na cestě - subprostorová deformace je již vytvořena a jsou zataženi dovnitř. Loď je poškozena a Dat se pokouší zjistit kde jsou.
Borgská loď se však k nim přiblížila a střílí. Současně s tím se dva Borgové přenesou na můstek. Zabijí jednoho bezejmenného člena posádky, ale jsou rychle poraženi. Mezitím co byli na můstku zaměstnáni útokem, Borgská loď stačila zmizet. Jeden z útočníků všaj zůstal naživu a je přemístěn do cely.
Když se probere, prohlásí se menuje Crosis a řekne, že toto jméno dostal od "Prvního - první, který vás zničí." Po zmínce o asimilaci se Crosis ušklíbne, "My neasimilujeme podřadné organismy - my je ničíme." Picarda napadne, že " První" by mohl být Tim. Crosis přednáší jak zabít jednotlivé druhy jako jsou lidi a Klingoni a odmítá odpovědět na další otázky. Poté co Picard přkáže pitvu druhého Borga, odchází znechucen. Dat skenuje Borga, aby se ujistil, že není připojen na ostatní.
Když zůstanou osamotě, Crosis řekne Datovi, že on by mohl být asimilován: "Odpor je marný" a zapne přístroj na své ruce. Apeluje na Datovo pátrání po emocích, řekne že "První" jim pomohl dosáhnout emocí a že může pomoci i Datovi. Když se Dat zeptá na své vlastní nedávné citové zážitky, Crosis odpoví otázkou, jestli měl ze smrti toho Borga potěšení.
"To...není etické mít potěšení z něčí smrti." , odvětí Dat.
"Neodpověděl jsi na mou otázku. Cítil jsi se dobře při zabíjení?"
"... Ano."
Nakonec Dat přiznal, že to byly "silné zážitky" kterým nakonec podlehl. Emoce byly tak silné, že by udělal cokoli, aby je cítil znovu - třeba by i zabil Geordiho.
Zatím, Geordi konečně zjistil jak Borgové mizí. Používají zřejmě jakousi subprostorovou cestu (transwarp). Cesta je vytvořena jediným tachyonovým pulsem, který se Geordi pokusí reprodukovat. V tom okamžiku neočekávaně odletí z Enterprise raketoplán a zmizí v tunelu. V raketoplánu byl Crosis a Dat.
Zatímco ostatní začnou spekulovat, zda Dat odešel jako vězeň nebo jako společník, Geordi vytvořil tachyonový puls přesně podle toho jaký produkoval raketoplán s Datem a Crosisem. Enterprise vlétá do transwarpového tunelu a když se po pár sekundách vynoří je 65 světelných let daleko od minulé pozice. Raketoplán není nikde v dosahu senzorů, ale najdou jeho energetickou stopu. Enterprise sledovala stopu raketoplánu k jakési planetě, ale interference dole jsou tak silné, že jím senzory nemohou proniknout. Riker si vezme dolů ozbrojený výsadkový team, který se ale nesetká s žádným útokem, ale také nenajde žádnou stopu po Datovi - raketoplán na povrchu je opuštěný. Když Geordi určí jakou maximální vzdálenost mohli urazit, Picard pošle dolů na povrch velký počet pátracích teamů a sám se také k jednomu připojí. Na Enterprise zůstala pouze základní posádka, které velí doktorka Crusherová, která má nakázáno vzít loď zpět do prostoru Federace při náznaku nějakých problémů.
Picardův team se skládá z Troi, Geordiho a opět bezejmenného bezpečnostního důstojníka určeného na zabití. Geordi zvažuje použití vysokoenergetického pulsu k nalezení Data, ale neudělají to protože by to mohlo způsobit zničení Datovi pozitronové sítě. Troi vypátrala stavbu v dálce a všichni k ní zamíří..
Stavba nejde skenovat trikordérem, ale není podle všeho postavena Borgy. Team vstoupí do vnitř a nachází se v hale. Je tam maskovací zařízení, vyzařující jejich přístroje z provozu. Rozhodnou se opustit místnost - - ale jsou obklopeni Borgy ze všech stran. Bezpečnost důstojník je zabit. Připraví se bojovat, ale náhle slyší:
"STOP!".
Podívají se a vidí tvář androida.
"Date!" vydechne Picard. "To není Dat..." odvětí Troi. "Co?"
"Měl byste jí poslouchat, kapitáne," řekne android. "Ona je před vámi."
"Lore!"
Lore se usměje. "Opravdu. A nejsem sám..." Kývne a Dat vystoupí ze stínů, téměř tak opovržlivě jak Lore.
"Synové Soonga se spojili - a společně zničíme Federaci."
Pokračování příště...
 

Copyright © 1998 Petr Krhounek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]