Brothers
SD : 44085.7
N : 177
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise letí na hvězdnou základnu, kvůli lékařské pohotovosti. Jake Potts si hrál se svým mladším bratrem Williem a při tom nepřímo zavinil, že Willie onemocněl. Willie potřebuje urychleně lék, který Enterprise nemá a proto rychle letí na základnu. Data odvádí Jakea na ošetřovnu, aby se tam setkal se svým bratrem, který musí být v karanténě. Ve výtahu se, ale Data začne chovat velmi podivně. Zapomene na Jakea a s výtahem zamíří na můstek. Posadí se na své místo a Riker se diví, že už je tak rychle zpět. Náhle Enterprise změní kurs a nasadí nejvyšší rychlost. Wesley, který sedí u kormidla, říká, že nic neudělal. Riker požádá o vysvětlení Data, ale ten jakoby nevnímal. Náhle selže kontrola podpory života na můstku a všichni musejí urychleně pryč. Data nastupuje do výtahu sám a ještě kývne na Picarda a Rikera u dalších výtahů. Picard i Riker nastoupí. Data chvíli počká, otočí se a opět se posadí na své místo. Picard s Rikerem a Worfem dorazí do strojovny a snaží se přijít na příčinu selhání tak základního systému. Po chvíli si všimnou, že tu není Data. Počítač odpoví, že Data je pořád na můstku. Picard je zmaten.
Data sedí u vědecké stanice a právě přebírá kontrolu nad řízením lodi. Přikáže počítači, aby akceptoval rozkazy vydané pouze z můstku a Picardovým hlasem zruší kapitánova přístupová práva. Právě v tu chvíli Picard rozkáže počítači, aby loď zastavil, ale počítač odpoví, že jeho rozkazy přijme pouze z můstku. Jediné co se Geordimu podaří, je znemožnit Datovi přenos přímo z můstku. To Data o chvíli později zjistí, a proto řekne počítači, aby mu ukázal nejkratší cestu k přenosové místnosti a naprogramoval silová pole podle jeho instrukcí, které hned zadá. O'Brien si, ale všimne, že se něco děje a sdělí to Picardovi. Ten posílá bezpečnost k přenosovým místnostem, kdyby se Data pokoušel projít.
Enterprise dorazí k nějaké planetě aniž Picard s ostatními vědí, v jakém jsou systému. Čas pro Willieho ale nemilosrdně ubíhá. Pokud nebude rychle dopraven na základnu tak zemře.
Data zatím zakóduje přístup do hlavních systémů Picardovým hlasem a vyrazí. Data kráčí chodbami a přitom aktivuje silová pole před sebou i za sebou. Všichni, kteří se ho pokoušejí zadržet narazí na silové pole. Data dorazí až ke dveřím přenosové místnosti, před kterými čeká Worf se skupinou. Data aktivuje další program, který zadal počítači a před Worfem se objeví silové pole, které je postupně zatlačuje dál do chodby. Dveře jsou volné a Data vejde dovnitř. Už chce vstoupit na přenosovou plošinu, když uvidí, že už tam stojí Riker a O'Brien s namířenými phasery. Data nezaváhá, velí aktivovat silové pole kolem plošiny a tím je uvězní. Riker chce vystřelit, ale O'Brien ho varuje, že by to asi nepřežil, kvůli zbytkovým částicím na plošině. Data zatím sejme kryt vedle plošiny a prohodí pár izolineárních chipů. Riker a O'Brien ho jen bezmocně sledují. Data dokončí svou práci a začne se dematerializovat, přímo z místa kde stojí.
Data postupuje džunglí na planetě, až k nějakému obydlí. Otevře dveře a vstoupí dovnitř. Místnost vypadá jako nějaká laboratoř a všude bublají nějaké látky ve zkumavkách. U jedné stěny místnosti stojí knihovna v které se přehrabuje velmi starý muž. Jeho obličej se rozradostní, zřejmě Data očekával.
Data sedí v křesle a stařec provádí nějakým přístrojem něco s jeho zuby. Když od něj odstoupí, Data se náhle probudí. Chvíli jen tak sedí a překvapeně se kolem sebe rozhlíží, pak vstane a ptá se starce kdo je a jak se sem vlastně dostal. Poslední co si pamatuje je jak odváděl Jakea na ošetřovnu. Stařec říká, že to on ho sem povolal a je jeho stvořitel - Dr. Noonian Soong. Data mu zprvu nevěří, protože předpokládá, že jeho stvořitel je dávno mrtev, ale když si starce pořádně prohlédne nemůže si nevšimnout, že mají stejnou tvář. Noonianova tvář je už hodně poznamenaná věkem, ale přesto jsou v ní vidět Datovy rysy. (Datův obličej vytvořil jako kopii svého). Soong vysvětluje Datovi, že před krystalickou bytostí, která ho měla zabít, unikl, ale nevysvětlí jak se mu to podařilo.
Mezitím se Worfovi podařilo dostat na Enterprise, ale všechny řídící programy požadují autorizaci kapitána. Picard tedy urychleně zamíří na můstek. Když, ale chce vydat příkazy, počítač po Picardovi žádá kód, který zadal Data. Jediné co se jim podaří zprovoznit jsou senzory. Detekují na planetě jednoho člověka a ještě jednu loď na orbitě, která právě přiletěla, ale bez známek života na palubě.
Data a Soong spolu chvíli mluví o tom proč Data vstoupil do Flotily a také o tom proč Data sestrojil. Soong mu vysvětluje, že lidé potřebují pocit nesmrtelnosti, a proto také tolik touží po dětech. "A stejně tak ty jsi moje dítě," řekne nakonec Soong. V tom se opět otevřou a vstoupí Lore - Datův "zlý" bratr.
Navzdory Datovým námitkám, že Lore je nezvládnutelný, ho Soong aktivuje. Když se Lore probere, je vystrašen. Pak ale hned podezřívá Data a Soonga (kterého okamžitě i po letech poznal), že ho chtějí uvěznit. Soong ale říká, že ho tu nikdo nebude držet proti jeho vůli a Lore zamíří ke dveřím. Soong na něj volá, aby přece zůstal, ale Lore neposlouchá. Na poslední chvíli Soong zavolá, že je sem zavolal, protože umírá a chtěl ještě jednou vidět Data (o Lorovi nevěděl). Lore se zarazí, - jeho emoční čip zapracuje -- a probudí se v něm lítost. Lore se rozhodne vyslechnout svého otce.
Na Enterprise si už nevědí rady, až Geordi přijde s nápadem, přesvědčit počítač, pomocí úpravy transportního zařízení, že ten kdo se chce přenést je Data a tak se dostat na povrch.
Zatím Soong vysvětluje Lorovi, že ho prostě musel deaktivovat, a místo toho aby se pokoušel o opravu raději zkonstruoval Data. Data je velmi překvapen, když mu Soong řekne, že není méně dokonalý než Lore. Pořád si pro sebe opakuje: "Já nejsem méně dokonalý než Lore."
Lore už to nemůže poslouchat a začne se mu posmívat. Soong na ně křikne, aby si oba sedli na zadek a mlčeli. Data okamžitě poslechne a Lore po chvíli také.
Pak vysvětluje, že po letech práce konečně pochopil co bylo v Lorovi špatně a vyrobil čip s naprogramovanými základními emocemi a to pro Data, protože do dneška nevěděl, že byl Lore opět sestaven. Velmi se Lorovi omlouvá, a říká že už nebude mít čas vyrobit i jeden pro něho, protože brzy zemře. Lore naléhá, ale Soong řekne, že je unaven a jde si odpočinout do vedlejšího pokoje, aby si odpočinul, než Datovi nainstaluje (win 98... sorry, překlep) emoční čip.
Geordimu a O'Brienovi se konečně podaří oklamat senzory přenosového zařízení a Riker, Worf a Geordi se přenesou na povrch, aby pátrali po Datovi. Soong zatím právě vkládá emoční chip Datovi do obvodů v krku (pozn.: v ST:"Generations" to bylo do hlavy, nevyzpytatelné jsou cesty chipů). Když Soong práci dokončí, Data aktivuje dodaný hardware a (když najde ovladače) začne pociťovat emoce. Nejprve si začne zpívat a začne říkat Soongovi "Tati". Chová se téměř jako Lore. Soongovi si ale něco nezdá. "Ty nejsi Dat, ty jsi Lore," dojde mu nakonec. Lore se škodolibě usměje a vstane. Začne Soongovi vyčítat, že vždy měl raději Data, a toto je jen malá splátka za to co protrpěl. Soong se ho snaží varovat, že čip nebyl vyroben pro něho, ale pro Data a proto nebude správně fungovat. Naléhá, aby přivedl Data a čip mu předal. Teď se ale Lore pořádně naštval a vrhne se na Soonga. Stařec se pod androidovým tělem svalí a spadne na stolek, který se pod jeho tíhou rozbije. Jeho tělo znehybní. Lore si odloupne nehet na svém pravém palci a aktivuje přístroj pod ním. Stále si prozpěvuje a to i když se jeho tělo dematerializuje a mizí.
Po chvíli najdou Soongovo obydlí i Riker s Worfem a Geordim. Naleznou bezvědomého Soonga, kterého Geordi okamžitě pozná (má totiž jeho fotku nad postelí) a snaží se ho probrat. Worf mezitím objeví v zadní místnosti deaktivovaného Data v Lorových šatech. Vynese bezvládné tělo ven a Riker ho okamžitě zapne. Data uvidí bezvládného Soonga a skloní se k němu. Soong se probral z bezvědomí, ale již dlouho naživu nebude. Data se ptá co se stalo, ale Riker naléhá, aby se okamžitě přenesli na loď a deaktivovali heslo, které dal Data do počítače Enterprise. (Williemu zbývá už jen několik hodin). Data se ale na nic nepamatuje. V tu chvíli se z posledních sil ozve Soong s sdělí Datovi, aby do jednoho svého podprogramu zadal heslo, které mu řekl a pak že se mu paměť opět vrátí. Data tak udělá a uzná, že si musí pospíšit. Požádá, ale Rikera, jestli se může ještě se svým otcem rozloučit. Riker kývne, ale nehýbe se.
"Myslel jsem sám," řekne Data.
Riker kývne na Worfa a udiveného Geordiho, a všichni odejdou. Soong pak řekne Datovi, že už nemá čas pro něj vyrobit nový čip. Data navrhne, že ho mohou přenést na ošetřovnu a třeba ještě zachránit. Soong ale ví, že umírá, a chce zemřít tady.
"Myslíte, že jsme si alespoň trochu podobni?" ptá se Data.
"V mnoha ohledech, Date, v mnoha ohledech," odpoví tiše Soong.
"Pak nezemřete nadarmo, budete žít dál ... ve mě."
Soong kývne a slabě se usměje. "Možná se ještě uvidíme," řekne Noonian záhadně. "Nashledanou, Date."
"Nashledanou, .... otče," odpoví Data a tiše sleduje, jak Soong vydechne naposledy.
O několik dní později je Enterprise na Hvězdné základně. Willie se už uzdravuje, ale pořád musí být v karanténě. S Jakem, kterého před několika dny nechtěl ani vidět, si teď hraje. Jake mu přes karanténní pole podává postavičky dinosaurů, které Data přinesl z laboratoře svého otce. Sám Data stojí opodál a pozoruje jejich radost. Vejde Deanna s Beverly a připojí se k Datovi.
"Zdá se, že jste jim vaším dárkem udělal radost," řekne Deanna.
"Ano, zdá se, že se usmířili," řekne analyticky Data.
"Jsou to přece bratři, Date," říká Beverly, "bratři si odpouštějí."
Data pozoruje hrající si chlapce a snaží se přebrat co právě doktorka řekla. A jestli ho Picard nezavolal, tak tam stojí dodnes.

Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]