Descent, Part II
SD : 47025.4
N : 252
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

001.jpg (9425 bytes)

"Co si myslíte, o mých stoupencích, Picarde?" zeptal se samolibě Lore. "Úchvatné, že?"

003.jpg (8581 bytes) "Nejsem v žádném případě uchvácen," odsekl Picard s phaserem stále namířeným, "jenom jste je naučil mít radost ze zabíjení."

"Mýlíte se, kapitáne," ozval se Dat. "Já a můj bratr máme mnohem vyšší cíle."
"Date," ozvala se překvapeně Deanna, "cítím v tobě pocity."
"Ano," odpověděl Dat, stejně samolibě jako Lore, "můj bratr mi to umožnil."
"Vrátil jste mu čip," pochopil Picard, "ten který pro něj vyrobil doktor Soong."
Lore jen se smíchem zavrtěl hlavou. "Ne, ne, ne, ne, ne," a sestoupil k Picardovi.

"Stále mám ten program, který sestavil můj otec. Nikdy bych ho nikomu nedal. Právě to mi dává tak silný pocit rodiny. Tu silnou touhu spojit se svým milovaným bratrem."

004.jpg (8018 bytes)

Picard se rychle obrátil na Data: "Co vás přimělo, abyste zamířil sem?"
"Teď s vámi mluvím já, Picarde," přerušil ho rychle Lore. "Řeknu vám vše co potřebujete vědět."
"Vy ho ovládáte a 'podplatil' jste Borgy."
Lore jen zakroutil hlavou. "Vy to prostě pořád nechápete. Nemáte ani ponětí o tom, co se tu děje. Jak jsem zde našel své pravé přátele. Jak Borgové našli něco v co mohou věřit."
"Rád bych se o tom dozvěděl víc, ale chci aby nám to řekl Dat,"
řekl rozhodně Picard.
"Řekl jsem vám ... já vám sdělím vše co potřebujete vědět."
"A co vy, Date. Necháte ho mluvit za sebe?"
nedal se Picard.

005.jpg (9071 bytes) Dat se zatvářil stejně jako Lore a stejně zakroutil hlavou: "Nepokoušejte se nás rozdělit, kapitáne. Jsem ke svému bratru loajální," a zahleděl se na něj.
007.jpg (7688 bytes) "Vidíte, Picarde, už není vaší loutkou. Pomohl jsem mu získat svobodu. Stejně jako jsem pomohl jim," a vítězně pohlédl na Borgy stojící kolem. "Podívejte se, co jsem z nich dokázal udělat. Už nejsou tak přihlouplí ... jsou vášniví ... živí!!"
009.jpg (7688 bytes) "Chcete říct, že jste z nich udělal jedince?" zeptala se Troi.

"Ne, to jste udělali vy ... díky vašemu příteli. Vše co jsem udělal bylo, že jsem po vás uklidil ten nepořádek, který jste udělali v jejich myslích, když se ten Borg vrátil na svou loď."

"Tim se spojil s ostatními," vysvětloval Dat, "a přenesl na ně svůj smysl pro individualitu ... a to je téměř zničilo."

010.jpg (8689 bytes)

"Date, pamatujete se na svůj život na Enterprise, pamatujete se na to kým jste býval?" naléhal na Data stále Picard.
"To není důležité," přerušil ho rychle Lore.
"Je to důležité pro mě," nedal se Picard. "Je pro mě důležité vědět, co se s Datem stalo."

011.jpg (8785 bytes) "Jediné co je důležité je to, co jsem zde dokázal," řekl ostře Lore, "jak sem našel svůj smysl života. Teď vím přoč jsem byl stvořem. Už mi to nikdo nevezme."

Rozhlédl se po svých ovečkách a pokračoval: "Beze mne by zemřeli. Když jsem se dostal na jejich loď, byli zmatení ... dezorientovaní. Neměli ponětí jak fungovat jako jedinci. Dokonce ani nedokázali uřídit svou loď. Ztratili svůj smysl života .. dal jsem jim ten smysl. A oni mi vrátili ten můj."
"Borgové inspirovali mého bratra k dokonalosti, kterou reprezentuji," řekl pyšně Dat. "Plně-umělá forma života. Jsme jejich budoucnost."

"Vláda biochemických životních forem pomalu končí," dodal s úsměvem Lore a odebral Picardovi, Deanně i Geordimu phaser.

012.jpg (8621 bytes)

"Vy, Picarde, ... a ostatní jako vy, jste zastaralí," a vítězně se usmál. "Postarej se o ně, bratře," řekl ještě a odkráčel.
Dat je vedl pryč a všichni tři ho museli následovat.


013.jpg (6840 bytes)

014.jpg (8904 bytes) Mezitím na Enterprise se Beverly spolu s praporčíkem Taitt, která obsluhovala taktické stanoviště, snažili proniknout EM interferencemi.
015.jpg (6644 bytes) Taitt sloužila na Enterprise teprve šest týdnů a ani ve snu ji nenapadlo, že se tak brzy dostane na můstek.
016.jpg (8388 bytes) Z povrchu se ozval Will a sdělil, že ztratili kontakt s kapitánem Picardem.

Beverly se pokousila kontaktovat Picarda z Enterprise, ale bezvýsledně. Taitt zjistila, že nemůže zaměřit žádného člena Picardova teamu a navíc se k nim blíží nějaká loď.
"Je to ta borgská loď?" zeptala se Beverly.
"Má stejnou konfiguraci jako loď s kterou se Enterprise střetla na Ohniace 3," řekla předpisově Taitt.
"Červený poplach," velela Beverly a posadila se do křesla. Taitt ohlásila, že loď bude v dostřelu za 70 sekund. Beverly přikázala přenést všechny členy posádky zpět na palubu a v případě nutnosti použít i transportéry v nákladovém prostoru.

Riker ale řekl, že tam s Worfem zůstane, aby pátrali po kapitánovi.

017.jpg (9584 bytes)

Beverly je nechtěla opustit, ale Riker jí přikázal, aby přenesla tolik lidí, kolik bude možno a pak hned s Enterprise vletěla do transwarpového tunelu. Beverly souhlasila a připravila loď na opuštění orbity. Borgské lodi zbývalo 20 sekund, než se dotane na dostřel a na povrchu pořád zbývalo 73 lidí.

018.jpg (9065 bytes) Beverly rozhodla, že Enterprise nezvedne štíty až do posledního možného okamžiku, aby mohli přenést co nejvíce lidí.

Na obrazovce se objevilo borgské monstrum a zbývalo deset sekund.

Beverly v poslední sekundě velela zvednout štíty a o okamžik později je zasáhlo zelené torpédo.

020.jpg (7628 bytes)

"Štíty na 70 procentech," hlásila Taitt.

021.jpg (8051 bytes) Beverly velela vystřelit torpéda, ale zásahy neměly žádný účinek. Teď Beverly nastavila kurs k tunelu .. maximálním warpem.
023.jpg (6040 bytes) Po chvíli si to Enterprise svištěla subprostorem, a borgská loď ji nepronásledovala. 47 lidí ale zůstalo na povrchu.

Riker se spojil se všemi co zůstali na povrchu, a přikázal jim aby se někam schovali a vyhnuli se kontaktu s Borgy. Bude chvíli trvat než Flotila pošle posily a do té doby se musí postarat sami o sebe.


Dat zatím odvedl náš trojlístek do cely. Picard se cestou snažil apelovat na to čím Dat býval. "Dat, kterého znám, by nikdy nesouhlasil s Lorovým plánem."

"Jediné co si teď uvědomuji," odvětil ostře Dat, "je, že můj život na Enterprise bylo plýtváním času," a sebral všem komunikátory.

024.jpg (9264 bytes)

"Má cesta k lidství ... byla založena na omylu. Evoluční krok špatným směrem."
"Date," ozvala se starostlivě Troi, "vše co z tebe cítím je hněv a nenávist. Pociťuješ vůbec nějaké jiné emoce?"
"Žádné jiné emoce neexistují,"
odvětil pevně Dat.
"Date, jenom proto, že jsi je nazažil, ještě neznamená, že neexistují. Lore pociťuje jen ty negativní."
"Poradkyně sama řekla, že nezáleží na emocích, ale na tom jak s nimi zacházíme."
"Ale co ty životy, které byly promarněny," argumentoval Picard.
"Prostě to nechápete," odbil ho Dat, "při úkolu jako je ten náš, je nutno něco obětovat. Je to politováníhodné, ale musíme sloužit vyššímu dobru," pronesl Dat a otočil se na Geordiho. "Dej mi VISOR."

025.jpg (6999 bytes) "Co?" zeptal se nevěřícně Geordi.
026.jpg (8670 bytes) Dat si vzal od stojícího borga zbraň a namířil na něj: "Dej mi ho nebo si ho vezmu násilím."
027.jpg (7327 bytes) Geordi si povzdechl a pomalu odepnul svůj VISOR.

Dat mu skoro vytrhl z rukou a spolu s borgem vyšel z cely. "Teď už nejsem vaše loutka," pronesl a aktivoval silové pole.


028.jpg (9414 bytes)

Enterprise přešla poblíž vstupu do tunelu na impuls. Taitt byla vyměněna za zkušenějšího poručíka Barnabyho, ale Beverly chtěla, aby zůstala na můstku jako vědecký důstojník.

029.jpg (7529 bytes) Nejprve vyslala sondu do transwarpového tunelu, která Flotile sdělí, co se zde stalo.

Pak nastavila kurs zpět k planetě. Nehodlala tam nechat své přátele. Chtěla přenést na loď všechny co zůstali na povrchu, ale podle Taitt mají jen 30 sekund než je borgská loď detekuje. Ale přenos všech lidí bude trvat nejméně 45 sekund. Barnaby navrhne přiletět k planetě z opačné strany a vystoupit z warpu v posledním možném okamžiku - to by jim mohlo dát těch několik sekund navíc. Taitt ale podotkne, že pokud se jen trochu spletou ve výpočtech mohou se vynořit v atmosféře. Barnaby tvrdil, že jeho výpočty jsou přesné a tak se Beverly rozhodne to risknout.

030.jpg (6846 bytes)


Riker s Worfem se zatím přibližují ke komplexu, protože tam detekovali lidské známky života.


"Á tady jsi, bratře," oslovil Lore vřele Data, když se vracel z cely.
"Tady je VISOR," řekl Dat. "Mohu se zeptat, na co ho potřebuješ?"

031.jpg (6940 bytes) Lore jen pokrčil rameny: "Třeba mi bude slušet,"
032.jpg (6273 bytes) a posadil si VISOR na nos. Musel ho rukama přidržovat, aby mu nespadl. "Jak se ti líbím?"

Dat na něj zmateně hleděl.
Lorův úsměv povadl a sundal VISOR z očí. "Možná bychom měli zapracovat ne tvém smyslu pro humor, bratře. Ve skutečnosti, jsem myslel na to, že díky svým implantátům bude z La Forge skvělý testovací objekt pro můj experiment."
"Všichni Borgové, které jsi dosud testoval utrpěli těžká poškození mozku."
"Když pro zdokonalení naší procedury využijeme lidi, vyhneme se tím smrti dalších Borgů,"
argumentoval Lore.

Dat se musel nad tou logikou usmát: "Už rozumím," souhlasil.

033.jpg (6570 bytes)

"Dobře."
V tom rychlými kroky vstoupili dva Borgové. Crosis přiváděl dalšího borga.
"Co se stalo?" zeptal se Lore prvního.

034.jpg (8561 bytes) "Tento borg se odpojil od ostatních, neslyšíme jeho myšlenky."


Lore káravě zakroutil hlavou: "Požádal jsem tě, abys zůstal spojen s Crosisem a ostatními. Vzpomínáš si přece?"

"Ano," odpověděl, vystrašeně borg.

035.jpg (8154 bytes)

"Chápu, jak je to pro tebe složité, jak nejistě se musíš cítit. Všechny ty pocity jsou pro tebe nové. Jsi z nich vylekaný. Mám pravdu?"
Borg horlivě přikyvoval.
"Ale to je přirozené," chlácholil ho Lore. "Nikdo ti to nemůže vyčítat ... ale aby jsi ty pochybnosti, strach a zmatenost potlačil, musíš zůstat spojen s ostatními. Jen tak ti mohou ostatní pomoci získat jejich sebedůvěru. Potřebuji tvoji pomoc. Potřebuji pro Borgy zajistit budoucnost. Bez tebe to nedokážu," přesvědčoval ho srdceryvnýnm hlasem. "Pomůžeš mi?"
"Ano," řekl už rozhodněji borg.
Lore mrkl na Data. Ten jen pyšně hleděl na svého bratra.


036.jpg (8063 bytes)037.jpg (7584 bytes)

Mezitím v cele Geordi přemítá proč mu Dat vzal VISOR. Zřejmě si Lore uvědomil, že Geordi díky němu může vidět nosnou vlnu, kterou Lore manipuluje s Datem. Geordi dál vysvětluje, že Lore zřejmě přišel na způsob jak přenášet část programu z emočního čipu, který ukradl doktoru Soongovi, na Data.

038.jpg (6676 bytes)


Deanna podotkne, že jediné emoce, které Dat pociťuje jsou ty negativní a Geordi si myslí, že je tomu tak záměrně. Ale aby to mělo nějaký efekt musel Lore nejprve deaktivovat jeho etický program. Když se Picard, zeptá jestli by ho mohli znovu aktivovat, Geordi odpoví, že ano, ale to by musel vytvořit fázovaný cadionový puls na správné frekvenci zaměřený na jeho subsystémy. Lore mu sice stále bude vysílat negativní emoce, ale Dat je bude schopen ppotlačit.
"Takže máte nějaký nápad, jak generovat ten cadionový puls?" zeptal se Geordi.
V tom vešel Dat a popadl slepého Geordiho.
"Date, kam ho vedete?"
"To vás nemusí zajímat,"
a vytáhl ho ven.
"Date, nechte nás s vámi promluvit," snažil se Picard.
Dat ale aktivoval silové pole a táhl Geordiho pryč.

039.jpg (9047 bytes)


040.jpg (11069 bytes) Riker s Worfem se přibližovali ke komplexu a ze skrytu pozorovali pochodoující borgy.
041.jpg (11857 bytes) Pak konečně zahlédli komplex.
042.jpg (11717 bytes) V tom se kolem nich vynořilo ze křoví několik borgů. Nebylo úniku.

Byli odváděni do jakési podzemní jeskyně, kde byla spousta trosek a nepořádku. Riker šel vpředu a uviděl ho jako první. "Time?"

043.jpg (8316 bytes)

"Proč ste tady, komandére Rikere?" obořil se na něj Tim. "Copak už posádka Enterprise neudělal dost škod?"

044.jpg (8674 bytes)

"Takže za to co se stalo borgům viníte nás," zeptal se ostře Worf.
"Dali jste mi smysl pro individualitu, změnili mě," naštval se Tim, "a pak poslali zpět ke Společenstvu. Museli jste vědět, že se ta změna přenese na ostatní."

045.jpg (5695 bytes) "Byla to jedna z možností," přiznal Riker.

"A tím jste umožnili Lorovi, aby nás ovládl," vyčítal Tim.

"S tím nemohu souhlasit," ohradil se Worf, "Lore je sám, Borgové ho mohli zastavit."

046.jpg (7314 bytes)

"Vy nechápete, v jaké jsme byli situaci, když nás našel. Před tím, než jsem se dostal na Enterprise, byli Borgové společentvo s jedinou myslí. Hlasy v našich myslích byli potlačené. Ale když jsem se vrátil, ty hlasy se změnily. Začaly být nevyvážené a chaotické. Poprvé měl jediný borg jiný názor na to jak pokračovat. To nemohlo fungovat. Jedni bojovali z druhými. Jiní se jednoduše deaktivovali a zemřeli."
"A pak přišel Lore,"
doplnil Riker.
"Nedovedete si představit jaké to je, být tak ztracený a vyděšený, že budete naslouchat jakémukoli hlasu, který vám slíbí změnu."
"I když ten hlas trvá na tom, že vás bude ovládat?"
neodpustil si Worf.
"Přesně to jsme chtěli, někoho kdo nás vyvede u chaosu. Lore nám to slíbil. Z počátku vypadal jako náš zachránce. Slíbil nám, že se staneme nadřazenou rasou," vyprávěl, zatímco je vedl dál do jeskyně, "stát se plně umělými formami života bylo přesvědčivé. Udělali jsme vše o co nás požádal. Ale po nějaké době, se ukazálo, že nemá ani ponětí, jak svůj slib splnit. Od té doby začal mluvit o tom, že musíme něco obětovat, než jsme si uvědomili, že tohle bude výsledek." Tim ukázal na dvě těla borgů v koutě jeskyně, kteří zřejmě trpěli nějakou vadou. Zřejmě si ani neuvědomovali kdo a kde jsou.
"Co se jim stalo?" zeptal se Riker.

047.jpg (7733 bytes) "Lore na nich dělal experimenty a pokoušel se je předělat ke svému obrazu. Tohle je výsledek mého setkání s Enterprise, komandére."
048.jpg (7244 bytes) Riker pohlédl na cukající se těla borgů a nevěděl co na to říct.

"Takže teď jistě chápete, že nejsem z vaší přítomností příliš nadšený."
"Je mi líto, že to tak pociťujete," řekl na to Riker. "Přišli jsme se jen zachránit naše lidi. Nechceme vám způsobit žádné potíže."
"Řekněte mi o mém příteli," řekl Tim.
"Příteli?" podivil se Riker.
"Člověk jménem Geordi."
Riker pohlédl na Worfa a pak zpět na Tima.
"Přál bych si, abych vám to mohl říct. Ale pravděpodobně je teď uvnitř komplexu."
"Nemohu vám pomoc," pochopil Rikerovu narážku Tim, "nemohu riskovat, abychom byli odhaleni."
"Mužete nám říct, jak se nepozorovaně dostat do komplexu?"
"Pod komplexem je síť tunelů. Některé z ních jsou spojeny s ventilačními šachtami."
"Ukaž nám je,"
řekl Worf. "Jestli budeme mít nákresy komplexu, můžeme naplánovat záchrannou akci."
Tim si povzdechl. Souhlasil.


Geordi ležel připoutám na lehátku v jakémsi přístroji. Stůl se začal naklánět.

050.jpg (7946 bytes)

"Date?" zavolal Geordi. Nikdo se neozýval i když Dat stál za jeho hlavou. "Kdo je tady?"
"Geordi," oslovil ho Dat Picardovým hlasem.
"Kapitáne!"
"Pššššš," tišil ho Picardův hlas. "Musíme se odsud dostat."
"Pospěšte si," řekl Goerdi, "Dat tu před chvílí byl, a možná se brzy vrátí."

050.jpg (7946 bytes) "Pozdě!" řekl Dat svým vlastním hlasem.

"Právě jsem se svým bratrem vylepšoval svůj smysl pro humor," pochlubil se Dat. "Co si myslíš?"
"Měl bys na něm ještě hodně pracovat," odvětil smutně Geordi.

Dat vzal ze stolku nějaký nástroj a aktivoval ho. Pak zeleným paprsekm, který se objevil na špičce, přejížděl po Geordiových implantátech na spánku.

051.jpg (7810 bytes)

"Co se děje?" ptal se Goerdi, když zaslechl nový zvuk.
"Pokoušim se neutralizovat tvoje receptory bolesti."
"Co budeš dělat?" ptal se dál Geordi.
Dat vzal další přístroj a vysvětloval: "Implantuji do tvé mozkové kůry nanovlákna. Jsou navržena tak, aby okopírovala tvoje nervová vlákna a postupně je nahradila." Pak vzal další přístroj a zabodl ho Geordimu do čela. Pomalu ho vytahoval až na Geordiho čele zůstal koukat konec vlákna. "Chci zjistit jestli umělá nervová síť dokáže převzít všechny řídící funkce."
"Date, poslouchej," řekl Geordi, "Lore tě ovládá. Vysílá nosnou vlnu, která působí na tvou pozitronovou matrici."
"Pokud bude procedura úspěšná,"
ignoroval Geordiho slova Dat, "budou tvé mozkové funkce neuvěřitelně vylepšeny."
"Tebe nezajímá, že s tebou manipuluje?"

052.jpg (8376 bytes) Dat sklopil zrak a ignoroval ho dál: "Nicméně je tu 60-ti procentní šance, že to nepřežiješ. Ale mám přece ještě poradkyni Troi a kapitána Picarda," mumlal si dál Dat a implantoval další vlákna tentokrát do spánku.
053.jpg (6724 bytes) "Nakonec se to povede," a usmál se.

"Pomozte mi," volala naléhavě Deanna.

054.jpg (9626 bytes)

Okamžitě se dostavil strážce. V cele ležel na podlaze bezvědomý Picard a Troi se nad ním skláněla. "Pokoušel se uprchnout přes silové pole, jev nervovém šoku," mluvila rychle k borgovi.
Ten je oba pozoroval a nehýbal se.
"Jestli zemře, Lore to bude dávat za vinu tobě," naléhala.
Borg deaktivoval silové pole a sklonil se na Picardem.
V tom Picard ožil a vytrhl borgovi jednu hadici z krku.

Borg zajiskřil a v agónii se skácel.

055.jpg (10987 bytes)

Picard předal Troi borgovu zbraň a řekl aby šla hlídat chodbu.

058.jpg (10331 bytes) Ale sotva vyšla z cely narazila na Data, který právě přiváděl Geordiho.
056.jpg (9423 bytes) "Odhoď to," řekl velitelsky Dat, "nebo mu zlomím vaz," a chytil Geordiho pod krkem.

Troi odhodila zbraň a Dat je všechny zase strčil do cely. Všiml si mrtvého borga a rozkázal strážím, aby ho odnesli. Picard, který se nad tělem stále skláněl, se rychle pakoval pryč pomoci Troi uložit Geordiho, jehož pohyby byly značně roztěkané.
"Co jste mu udělal?" ptal se Picard.
"Vrátím se pro něj později," řekl jen Dat a odešel.
Geordi řekl, že je jakž takž v pořádku a Picard se vytasil se svým úlovkem.

 

"Podařilo se mi získat část transceiveru vnitřního komunikačního systému," a držel v ruce kovovou kostičku o velikosti 2x3x3 cm:).

059.jpg (8176 bytes)

Geordi se po tom hned natáhl a Picard mu ji strčil do rukou.
"Myslím, že používají nějaký druh fázovaných pulsů. Myslíte, že byste to mohl modifikovat, aby to generovalo cadionový puls, který by restartoval Datův program?"

060.jpg (5622 bytes) "Ano, myslím, že je to možné," říkal zpocený Geordi, kterému z hlavy koukalo několik vláken, "podívejte se, jestli v tom najdete fázový modulační obvod," poradil.

"Budu hlídat u dveří," řekla Troi a Picard začal obracet kovový předmět v ruce. Chvíli ho studoval, pak na něco mačkal, ono to zapípalo (zřejmě byl uvnitř i reproduktor) nakonec natočil předmět správnou stranou a dotkl se zřejmě nečeho co vypadalo jako tlačítko. "A tady to je," (poznámka: vše se odehrává na hladkém předmětu 2x3x3cm:)).
"A teď, vidíte něco, co by se dalo použít jako regulátor toku?"

Picard se zabral do práce na tom malém předmětu, který sotva viděl....

061.jpg (7452 bytes)


062.jpg (8915 bytes)

Enterprise se mezitím přibližovala k planetě. Detekovali borgskou loď a Beverly ukázala na protilehlou stranu planety, kde vstoupí na orbitu. Taitt spočítala, že budou mít akorát těch 45 sekund, než je borgská loď dostihne. Enterprise se vynoří z warpu a vše se povede, borgská loď je na opačné straně planety a okamžitě k nim zamíří. Přenosový technik Salazar přenáší poslední skupinu (Picardův team ani Worfa a Rikera nemůže detekovat), když borgská loď zaútočí. Beverly opět v poslední sekundě zvedne štíty. Ale přece jen to bylo pozdě, je poškozena jedna gondola a Enterprise nemůže přejít na warp. Beverly velela plný impuls. Enterprise rychle proletí kolem obrosvské borgské lodi se štíty na 80 procentech. Palba z phaserů je ale neúčinná. Borgská loď vystřelila další torpédo a štíty spadly na 73 procent. Warpový pohon stále nefunguje. Beverly překvapivě velí nastavit kurs přímo ke slunci.

063.jpg (9208 bytes)064.jpg (7886 bytes)

065.jpg (4632 bytes)

Pak vysvětlí co ji napadlo. Vzpomněla si na multifázové štíty. (epizoda Suspicions).

066.jpg (9573 bytes) Zeptala se Barnabyho jak je Geordi daleko s testováním, ale Barnaby odvětil, že vše je sice připraveno, ale vlastně s tím pořádně ani nazačali.

Beverly ale věří, že jim to umožní vstoupit do korony slunce, kam je nebude moct borgská loď následovat. Barnaby může štíty spustit, ale netuší jak dlouho vydrží. Enterprise se otřásla pod dalším výstřelem a Beverly přikázala zvednout multifázové štíty. Zdá se, že štíty fungují a teplota trupu klesá.

Beverly přikázala udržovat kurs a Enterprise vletěla do korony hvězdy.

067.jpg (4596 bytes)

Borgská loď se zastavila a Enterprise už nepronásledovala.

068.jpg (6201 bytes)

Beverly velela zastavit a vyčkávat. Otázkou zůstavalo, jak dlouho to jejich štíty vydrží.

069.jpg (8183 bytes)


071.jpg (9287 bytes) Picard si zatim hrál s kovovou kostičkou, vytahoval a zasouval do ní jakási kovová parátka .. no prostě standartní postup při modifikaci úplně neznámého zařízení.

Deanna hlídala u 'dveří'. Picard dokončil práci a teď už to jen aktivovat. Picarda napadlo použít pro vyslání pulsu právě silového pole jako zdroje energie. Položil svůj výtvor na zem a nohou ho pomalu šoupal k silovému poli.

Když se ho přístroj dotkl, silové pole začalo 'jiskřit'.

071.jpg (9287 bytes)


072.jpg (10086 bytes) Dat mezitím pokračoval v experimentech s Geordim.

Geordi, stále připoutaný ke stolu, se snažil připomenout Datovi jeden významný den, ale Dat jen řekl: "Mám kompletní paměťový záznam toho dne."

074.jpg (8424 bytes) "Rozhodl jsi se, že si zaplaveš a když jsi skočil do vody, ponořil jsi se až na dno," smál se Geordi.

"Byl jsem příliš težký na to abych mohl plavat," konstatoval Dat.
"Musel jsi pochodovat skoro kilometr pod vodou, než jsi se dostal na břeh," vzpomínal dál Geordi.
"Jeden kilometr a 46 metrů," upřesnil to stroze Dat.
"Trvalo mi dva týdny, než jsem dostal všechnu vodu, z tvých servo systémů."
"Jsem připraven zničit existující mozkové buňky," řekl Dat, když dokončil skenování.
Geordi se přestal smát a těžce polkl. "Date, pokud se někdy vrátí ten starý Dat, nikdy si neodpustíš, to co teď chceš udělat."

Dat jako by nad tím několik zlomků sekundy přemýšlel, ...

073.jpg (6420 bytes)

... pak ale pokračoval: "Dostávám nějaké zvláštní údaje z tvé nervové sítě. Před tím než budu pokračovat, provedu ještě několik testů," rozhodl nakonec. Zdálo se, že Picardova kostička funguje a Dat začal mít pochybnosti. "Někdo tě odvede zpět do cely."


075.jpg (10824 bytes) Lore stál venku na slunci před komplexem a pozoroval své borgy jak pracují a chodí kolem. "A tady jsi, bratře," uvítal Data, který k němu právě přicházel.

"Nějaký pokrok s La Forgem?" řekl Dat.
"Předpokládám, že ani jeden z nich to nepřežije, ale konec konců je to jejich chyba ... neměli sem chodit. Co tu hledali?" zasmál se Lore.
"Možná pátrali po mě," uvažoval Dat, který už zdaleka nepůsobil tak jistě.

"Lidé jsou tak sentimentální," pronesl Lore.

076.jpg (6777 bytes)

"Zradil jsem je," uvědomil si náhle Dat, "pokud zemřou, budu za to zodpovědný."

077.jpg (7154 bytes) Lore se usmál, ale když pohlédl na Datovu nerozhodnost, jeho úsměv povadl. "Proč tak mluvíš? Stalo se něco s tvým programováním? Možná bych se měl podívat na tvoje systémy."

"Nechci aby ses podíval na moje systémy, tohle si musím rozhodnout sám."
Lore zavrtěl hlavou a nebezpečně se usmál. "Myslím, že jsem se mýlil. Myslím, že nezvladáš všechny ty emoce, které ti dávám. Možná bych je měl trochu omezit," řekl a odklopil nehet na své levé ruce.

Objevilo se miniaturní ovládání, kterého když se dotkl, ...

078.jpg (7132 bytes)

... tak se Dat zaklepal a ztežka vydechl.

079.jpg (7816 bytes)

"Jaké to je?"
Dat ztěžka dýchal: "Nelíbí se mi to!"
"Takže bys raději dostával více emocí," více konstatoval než se ptal Lore.
"Ano," odvětil rozhodně Dat.
Lore pokýval hlavou: "Uspokojuje tě to."
"Prosím, dej mi víc," nemohl to vydržet Dat.
"Dobře," mrknul na něj Lore, "trošku víc," a opět se dotkl ovládání pod svým nehtem.

080.jpg (8625 bytes) Dat se pomalu uklidňoval jak jeho tělem proudily nové emoce.

"Nepoděkuješ mi?" zeptal se Lore.
Dat se na něj podíval a ne příliš nadšeně poděkoval.
"Není zač. Jen doufám, že tohle ti pomůže vyjasnit si jisté věci."

Dat se na něj podíval a pak sklopil zrak.

081.jpg (6942 bytes)

Pak odešel. Lore za ním chvíli hleděl a pak se spojil s Crosisem, aby k němu přistoupil.

082.jpg (9585 bytes) "Mám obavy o svého bratra, Crosisi. Nevěřím, že chce být součástí naší velké budoucnosti."

083.jpg (5229 bytes)

Enterprise se zatím stále schovávala v koroně hvězdy, zatímco borgská loď čekala venku. Multifázové štíty začali ztrácet integritu. Zbývaly jim jen 3 nebo 4 minuty než štíty selžou. Warpový pohon ale budou mít nejdříve za půl hodiny. Taitt dostala nápad. Vyvolat sluneční erupci, která by zničila borgskou loď. Navrhla vysoce energetický částicový paprsek namířený na povrch slunce. Když určí to správné místo sluneční erupce zasáhne jejich nepřátele. Beverly i Barnaby byli trochu skeptičtí, ale Taitt tvrdila, že to bude fungovat, protože na Akademii dělala 'diplomovou práci' z dynamiky solárního plazmatu. Barnaby namítal, že tohle není Akademie a její plán nebude fungovat. Taitt ale už určila sílu paprsku i místo kam ho mají zaměřit.
"Jestli vaše výpočty nejsou správné, může ta erupce zasáhnout nás," namítal.
"Stačí se jen přesvědčit, že mé výpočty jsou správné, poručíku," vrátila mu to Taitt. Barnabymu sklaplo. "Udělejme to," rozhodla Beverly.

Paprsek byl inicializován a ...

084.jpg (6708 bytes)

... zasáhl povrch slunce a ...

085.jpg (5015 bytes)

... erupce zničila borgskou loď.

086.jpg (5359 bytes)

"Povedlo se," zajásal Barnaby.

087.jpg (7048 bytes)

Pak si uvědomil své postavení a předpisovým hlasem oznámil: "Borgská loď byla zničena, pane."

Taitt se radostně usmála.

088.jpg (7751 bytes)

Beverly velela zamířit zpět k planetě. "Dobrá práce, Taitt."


Zpocený Geordi se převaloval v cele a Deanna s Picardem se nad ním skláněli. Silové pole bylo deaktivováno a vešel Dat s phaserem v ruce.
"Zabíjíte ho," řekl vážně Picard, "další test už nepřežije."

089.jpg (7144 bytes) "Nepřišel jsem pro něj," řekl trochu nejistě Dat, "přišel jsem si pro vás."

Picard se na něj pomalu podíval a oba odešli.


"Date, ještě není pozdě," říkal Picard během cesty. "Jestli odstraníte ty nanovlákna, Geordi se z toho ještě může dostat."
"To by nebylo možné," odvětil Dat, zatímco věšli do hlavní místnosti.

"Proč?" ptal se Picard. "Protože vám to Lore řekl?"

090.jpg (7939 bytes)

"Je to pro vyšší dobro," argumentoval Data.
"Dobro?" podivil se Picard. "Date, není snad dobro a zlo, správné a špatné funkcí vašeho etického programu."
"Správně," řekl Dat, jako by na to právě přišel.
"A co vám ten program říká na to co právě děláte Geordimu? Nebo na to co Lore dělá Borgům? Říká vám, že tyhle věci jsou špatné! Nebo ne, Date?"
Dat sklopil zrak a přemýšlel. "Jak tedy mohou činy, které jsou špatné vést k vyššímu dobru?"
"Pokoušíte se mě zmást," zareagoval Dat.
"Ne, vy nejste zmatený, Date. Vaše smysly vidí pravdu. Etický program bojuje proti negativním emocím, které k vám Lore vysílá."
V té chvíli do místnosti vstoupil Lore, aniž si ho Picard všiml. "Á, kapitáne," oslovil ho žoviálně, "děkuji vám, že jste se k nám připojil," usmál se, zatímco Dat ho nerozhodně pozoroval. Lore pokračoval ve svém přednesu, zatímco se za ním objevil houf borgů: "Pomůžete mi při nejdůležitějším obřadu ..."


091.jpg (8698 bytes)

Mezitím Worf s Rikerem spřádali plány, jak proniknout dovnitř. Tim jim popřeje mnoho štěstí s tím, že jejich plán, je příliš nebezpečný. Riker a Worf nemají na výběr a musejí odejít sami.


"Je čas odložit všechny pochybnosti, bratře," říkal Lore. "Je čas zavřít dveře za minulostí, a cele se oddat obrovské práci, kterou máme před sebou. Potřebuji vedět, jestli s tebou mohu počítat," usmál se. "Na důkaz chci, aby jsi zabil Picarda."

092.jpg (6516 bytes) Dat pevně pohlédl na Picarda a ...
093.jpg (8376 bytes) ... pomalu na něj namířil svou zbraň.
094.jpg (8165 bytes) Chvíli si s Picardem hleděli do očí.
095.jpg (7223 bytes) Lore je pozoroval a viděl, že Dat je nějaký nejistý.

"Ne," řekl nakonec tiše Dat a sklonil zbraň. "To by bylo špatné."

Lore smutně pokýval hlavou. "Nemyslel jsem si, že to dokážeš. Strávil jsi mezi lidmi příliš mnoho let."

096.jpg (8148 bytes)

"Chopte se ho!" velel Crosis, a k Datovi přistoupili dva borgové, kteří ho vzali mezi sebe.

097.jpg (8425 bytes)

Lore se otočil k borgům, mezi kterými stál i Tim.

098.jpg (9372 bytes)

"Žádal jsem vás o mnoho obětí, obětí o kterých jsem věděl, že jsou nutné, abychom vybudovali lepší budoucnost. Chci abyste věděli, že jsem od vás nežádal víc, než co jsem sám připraven dát," a vzal si od borga Datovu zbraň. "Chci teď učinit oběť nejvyšší ... mého vlastního ... milovaného ... bratra." Lore pokrčil rameny a dodal: "Sbohem, Date." Pak pomalu namířil zbraň.

099.jpg (9657 bytes) V tom z řady borgů vyběhl Tim a vrhl se na Lorovu ruku se zbraní.

Osobní Lorův strážce se na Tima okamžitě vrhl a chtěl ho zastřelit, když byl sám zasažen výstřelem z phaseru.

Riker a Worf se právě dostali šachtami dovnitř a stříleli na všechny strany.

100.jpg (8186 bytes)

Borgové se rychle vzpamatovali a začali palbu opětovat. Strhla se bitka mezi přívrženci Lora a Tima. Riker měl co dělat, aby stačil střílet borgy, kteří se hrnuli na Picarda. Lore rychle zhodnotil situaci a prchl. Dat, kterého právě Worf vysvobodil výstřelem z phaseru ze sevření jednoho borga, se za ním okamžitě rozběhl.


101.jpg (8842 bytes) Lore se v laboratoři, rychle posadil ke konzole a začal na ní kvapně naklepávat příkazy. Pomalu vešel Dat: "Lore."

Lore se zarazil a otočil se. "Na tvém místě bych byl opatrný," usmál se škodolibě Lore. "Někdo by mohl být zraněn."
"Co děláš?" zeptal se Dat.
"Snažím se odsud dostat pryč," přiznal mu Lore. Pak se zahleděl na Data a řekl: "Jsem ochoten zapomenout na to co se tam stalo a vzít tě sebou. My přece nikoho nepotřebujeme," usmál se. "Jsme bratři!"
Dat stále vypadal nepřesvědčeně a tak Lore vytáhl svůj trumf: "Dám ti čip, který pro tebe vytvořil tvůj otec. Je v něm mnohem víc, než jen prosté emoce. Jsou tam vzpomínky. Vzpomínky, které bys měl podle otce mít."
Zatímco ho oblboval slovíčky odklopil si nehet na levé ruce a dotkl se ovládání. Dat ztěžka vydechl a ztratil na chvíli kontrolu sám nad sebou. Toho Lore využil. Popadl zbraň a vystřelil na Data.

Dat byl ale přece jen rychlEJší (asi také navštívil Deadwood v holosimulátoru) a zasáhl Lora dřív.

102.jpg (9654 bytes)

Lore se odporoučel na druhý konec laboratoře, kde zůstal nehybně ležet přes židli tváří k podlaze.

103.jpg (6735 bytes) Dat se skoro zděšeně díval co to provedl.

Pomalu přistoupil k Lorovi a otevřel zadní kryt na jeho hlavě.

"Lore, musím tě teď deaktivovat," a jeho prsty se rozjely po ovládání uvnitř Lorovy hlavy.

104.jpg (9106 bytes)

Lore se nemohhl hýbat ale mluvit ano: "Beze mě, už nikdy nepocítíš emoce ..."
"Já vím," smířil se s tím, "řekl Dat a pokračoval v deaktivaci, "ale nedal jsi mi na vybranou."

105.jpg (7556 bytes) Lorův hlas se zpomaloval a zkresloval ale přece jen bylo rozumět co chtěl říct: "Miluji ... tě, ... bra ... třeee."

"Sbohem, Lore," rozloučil se tiše Dat a zadal poslední příkazy. Lore znehybněl.


106.jpg (9730 bytes)

Bylo po bitvě. Riker informoval Picarda, že Troi a Geordi jsou v bezpečí, Enterprise je na orbitě a připravena je přenést na palubu. Všude kolem se válela těla borgů, kterým jiní pomáhali na nohy. Přišel Dat a hlásil, že Lore je deaktivován. Picard přivítal Data zpět.
Tim vše z pozadí pozoroval, až ho oslovil Riker: "Proč sis to nakonec rozmyslel?"
"Možná mé setkání s Enterprise na mě mělo větší vliv, než jsem si uvědomoval," pronesl strojovým hlasem Tim.
"Co budeš dělat teď?" zeptal se Picard.
Tim se nadechl: "To nevím. Nemůžeme se vrátit k borgskému společenstvu a tady už nemáme žádného vůdce."
"To si nemyslím,"
odvětil Picard a významně se na něj zahleděl.

107.jpg (8358 bytes) "Možná se za čas naučíme fungovat jako jedinci, a pracovat společně jako skupina."

"Hodně štěstí, Time," řekl Picard.
"Sbohem."


Enterprise už si to zase svištěla subprostorem.
"Kapitánův deník, hvězdný čas 47025.4. Vrátili jsme se do prosotru Federace a letíme na základnu 295. Pan La Forge zůstává v péči doktorky Crusherové."

108.jpg (5055 bytes) Dat si prohlížel jakýsi kousek plíšku, který držel byl tak malý, že musel použít pinzetu.

Vešel Geordi, který už se zřejmě zotavil natolik, že mohl opustit ošetřovnu.
"Ahoj, Date," pozdravil a pohlédl na Flíčka, ktery seděl na stole. "Chtěl jsem ti jen říct, že podle doktorky Crusherové se brzy vrátím do služby," říkal tiše a hladil při tom Flíčka.

Dat na něj provinile pohlédl: "Jsem rád, že zranění, která jsem ti způsobil nejsou trvalá."

109.jpg (5819 bytes)

Geordi jen pokýval hlavou a zeptal se co to Dat drží v rukou.
"To je čip od mého otce, který mi dovoluje pociťovat emoce. Vyndal jsem ho z Lorova těla, před tím než byl rozebrán."
"Je funkční?"

110.jpg (8350 bytes) "Ne a je lepší, že jsem ho poškodil, když jsem musel vystřelit na Lora," řekl Dat a schoval čip do malé krabičky.

"Lepší?" podivil se Geordi. "Date, toužíš po emocích celý svůj život."
"Ano," přiznal Dat. "Ale emoce jsou zodpovědné za to co jsem ti udělal. Nebudu riskovat, že bych to někdy mohl udělat znovu. Mé přátelství s tebou je pro mě příliš důležité," dodal a vzal do ruky phaser, kterým chtěl krabičku i s čipem uvnitř zničit.

Geordi ryhle položil na krabičku ruku a vzal ji ze stolu.

111.jpg (7825 bytes)

"Date, nebyl bych dobrým přítelem, kdybych ti bránil ve splnění tvého životního snu .. možná ... někdy ... až budeš připraven ..."

112.jpg (6324 bytes) Dat jen slabě přikývnul .....

.... a Enterprise vyrazila za dalším dobrodružstvím.

Copyright ę 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]