Timescape
SD : 46944.2
N : 251
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Riker je právě na ošetřovně - byl vážně zraněn... když krmil Datovu kočku - Flíčka....

Enterprise zachytila nouzový signál. Romulanská loď - je bez energie, selhává podpora života.
Riker zadává kurz k lodi. Velí vztyčit štíty a připravit se pro případ eventuálního útoku.
Picard, Data, Troi a LaForge se vrací runaboutem k Enterprise po třídenní konferenci o účincích dlouhodobého pobytu v hlubokém vesmíru.
Sedí u stolu a sdělují si zážitky. Data je z probíhajícího rozhovoru poněkud mimo, vlastě je totálně zmatený - cynismus a ironie jsou mu zjevně cizí.
Deanna: "On shromáždil 200 vědců z celé Federace a výsledkem bylo, že nás uspal."
Data: "Mám paměťový záznam celé přednášky, mohu vám zopakovat, co jste neslyšela."
Deanna: "Ne, díky Date."

V tomto duchu pokračuje konverzace až do okamžiku, kdy se stane něco podivného.
LaForge právě mluví o plazmovém poli, když tu jakoby se zastavil čas. Jediný, kdo se pohybuje je poradkyně. Ostatní - Jean-Luc, Data, LaForge- znehybněli. Po několika mrtvolných sekundách se zase vše dá do pohybu.
Prohlídka neukáže žádné fyziologické změny. Bioscan posádky je v naprostém pořádku, Datův chronometr je taky synchronizovaný.
Picard se snaží zjistit podrobnosti o průběhu jevu, když v tom se stane totéž - Deanně. Celé 3 minuty a 11sekund.
LaForge: "Jakoby se pro poradkyni zastavil čas."
Runabout směřuje na místo setkání, ale Enterprise neodpovídá na volání. Kapitán nařizuje zvýšit rychlost, ale raketoplánu najednou vypadne pravá gondola. Zásobník antihmoty je prázdný, ale k úniku nedošlo. Palivo je prostě pryč.
Data: "Myslím, že mám vysvětlení. Podle snímače byla pravá gondola v nepřetržité činnosti 47 dní."
Gordi: "47 dní? Podívám se na ten snímač, musel selhat."

Picard je v zadní místnosti, když si všimne neuvěřitelně rychlého rozpadu ovoce v misce. Když se k misce natáhne, vykřikne a začne se třást. Na ruce má nejmíň pěticentimetrové nehty.
Picard: "Moje ruka!"
Deanna: "Buňky metabolizují neuvěřitelnou rychlostí! Skoro 50x rychleji."
Použije hypospray a kapitánovi se uleví.

Datovi se konečně podaří provést analýzu - runabout se nachází v časové anomálii urychleného času, která protíná místnost a zasahuje do pravé gondoly.
Data upravuje kurz, snaží se vyhnout anomálii, ale podobných poruch je kolem lodi větší množství.
LaForge: "Senzory zachycují anomálie po celém regionu. Jsou různých konfigurací i velikostí. Jsou všude."
Data: "V každé poruše plyne čas jiným tempem."
LaForge: "Skoro jakoby něco porušilo časové kontinuum."

Fragmentační kurz bohužel protíná kurz Enterprise.

Po Enterprise není ani stopy
Pak objeví proč.
Deanna: "Můj Bože!"

Data: "Enterprise a válečný pták jsou chyceny v jednom z těch časových fragmentů."
Obě lodě nehybně spočívají na místě, spojené energetickými paprsky. Vypadá to, jakoby zamrznuli uprostřed střelby. Jsou právě v centru fragmentů.
Enterprise se zdá být poškozená.
Situace je podivná, Picard navrhuje přemístit se na Enterprise. Bohužel, pokud se dostanou do anomálie, zastaví se pro ně čas stejně jako pro obě posádky.
Picard: "Pane LaForgi, co subprostorové silové pole? Mohlo by nás něco takového uchránit?"
LaForge: "Snad ano, ale museli bychom mít citlivý fázový urychlovač."
Data navrhuje nouzové transportní náramky.
LaForge: "Bude to fungovat, ale potřebuji nějaký čas."
Picard: "Zdá se, že času máme nazbyt."
Komunikace bude probíhat přes subprostorové relé v náramcích. Ty vytvoří umělou časovou kapsu.

Výsadek se přemisťuje na palubu Enterprise.
Na můstku jsou tři Romulani s disruptory! Žádná ostraha a Riker leží na zemi.
Picard zjištuje že může hýbat s předměty, ale nechce se dotýkat osob - bojí se změn v časoprostoru.
Technika je pochopitelně nefunkční, výsadek může jenom číst informace aktuálně zobrazené na displejích.

Jaká je situace -
Ošetřovna - plná Romulanů a jeden z nich právě vystřelil na Beverly! Přímý zásah do břicha.
Kdyby se vrátil normální čas, nemůže to přežít.

Transportní místnost - právě probíhá transport Romulanů z jejich lodi.
Picard: "Jak to, že transportujeme Romulany na palubu uprostřed bitvy? Nemají žádné zbraně a jeden je zraněný. Jestli jsou součástí invaze, nedává to smysl."

Strojovna -
Data: "Kapitáne, myslím že jsem přišel na příčinu nárůstu energie..."

...dochází k výbuchu warp jádra.

Data: "To je záblesk výbuchu. A zvětšuje se."
Picard: "Zvětšuje? Myslel jsem, že se čas zastavil."
Data: "Mýlili jsme se. Zjistil jsem, že se čas pohybuje kupředu nekonečně pomalu....Pohyb oblaku je na hranici zachytitelnosti mým zrakem. Při současném tempu expanze pohltí Enterprise za 9 hodin 17 minut."
Picard: "Můžeme to nějak zastavit?"
Data: "Tady se už nejedná o zastavení. K explozi už došlo."
Display na konzoli indikuje přenos energie mezi Enterprise a Romulanskou lodí v okamžiku zastavení času.
Deanna: "Proč bychom Romulanské lodi posílali energii?"
Data: "Myslím, že bychom měli jít na Romulanskou loď. Odpověď najdeme tam..."
Picard se začne smát, pak dostane hysterický záchvat - je mírně mimo sebe. Pak si začne kreslit do oblaku vybuchující plazmy.

Geordi upozorňuje na silný neurofyzický stres a doporučí kapitánovi, aby se neúčastnil dalšího výsadku.

Romulanská loď.
Posádka není na bojových stanovištích. Probíhá hromadná evakuace.
LaForge: "Energetická zpětná vazba se paprskem vrací. To zřejmě přetížilo motory Enterprise a způsobilo výbuch jádra... Romulani se snažili přenos energie přerušit."
Poradkyně: "Stále méně to vypadá na Romulanský útok."
Data: "Jádro pohonu není vůbec v činnosti."

Poradkyně: "To není možné! Romulané používají jako zdroj energie umělou kvantovou singularitu. Nedá se vypnout, když je aktivovaná."
V jádře probíhá nějaký podivný proces. Je to silně soustředěné okno v časoprostorovém kontinuu. Pravděpodobně se jedná o původ časové fragmentace.
Když se ho Data pokusí analyzovat zjistí přítomnost organického bioelektrického vzorce....
Najednou se něco stane a čas se spustí....a Enterprise vybuchuje!

A pak se čas začne smršťovat zpět do původního bodu, kde se zastaví.
Data: "Myslím, že emise trikodéru způsobily aktivaci okna."
LaForge si najednou uvědomí, že jeden z mužů nestojí na svém místě. Sotva na to stačí upozornit a Romulan se na něj vrhne.

Oba padnou na podlahu, LaForge má silný nervový šok. Umírá.
Poradkyně mu deaktivuje jeho náramek: "Tak alespoň zůstane naživu. Snad se nám ho potom podaří zachránit."
Romulan je v bezvědomí. Výsadek ho přenese do člunu.
Poradkyně: "Je ten Romulan v pořádku?"
Data: "Ano, ale bioscan ukazuje nezvyklé údaje. To asi nebude Romulan!"
Data: "Jeho buněčná struktura neodpovídá žádnému známému druhu. Bioelektrické funkce jsou ve stavu časové proměny. Nemyslím, že je ta bytost z našeho časoprostoru.
Picard: "Říkáte, že jste našel v té soustavě organickou hmotu."

Provedou podrobný průzkum záznamu.

Picard: "Zdá se, že ty tmavé body obsahují energetické vzorce. Můžete jeden z nich izolovat a zvětšit?"

Picard: "Vypadají jako shluky buněk...."

Data: "Jejich bioelektrické funkce jsou podobné jako u té bytosti, nicméně podstatně jednodušší. Jejich buněčná struktura je ve stavu mytózy."
Picard: "Zdá se že by to mohlo být embryo."
Data: "Je to možné..."
Cizinec se probouzí: "To tělo není moje, bylo nutné ho převzít, abych mohl existovat ve vašem čase."
Deanna: "Proč jste tady?"
Cizinec: "Museli jsme přijít...Byli v ohrožení....Mláďata zahynou v umělé gravitační pasti...Musím je dostat ven... Vrátit do našeho času."
Data: "Jeho molekulární struktura se destabilizuje!"

Cizinec: "Používáme přírodní gravitační pasti jako líhně pro mladé...Mysleli jsme, že Romulanské jádro stačí...Omyl."
Data: "Ty bytosti považovali Romulanskou kvantovou singularitu za černou díru. Chtěli ji použít jako líheň."
Poradkyně: "To deaktivovalo jádro pohonu a Romulané vyslali tísňový signál. Enterprise přiletěla a našla válečného ptáka v potížích. Pokusili se o přenos energie."
Cizinec: "Přenos energie...musíme zastavit.. Narušený čas zabíjí mladé..."
Data: "Myslím že přenos energie narušil časoprostorové kontinuum."
Picard: "Napadli jste Enterprise?"
Cizinec: "Ano. Museli jsme zastavit ten přenos."
Picard: "Je tu ještě někdo jako vy?"
Cizinec: "Ještě jeden..."

Cizinec se dematerializuje. Je s ním konec.
Runabout.
Výbuch zničí Enterprise za 7 hodin 2 minuty. Bohužel není možné vystřelit jádro do vesmíru. Picard navrhuje obrátit proces, který Data způsobil svým trikodérem na palubě válečného ptáka.
Chce obrátit tok času a vrátit se zpět do bodu než nastal výbuch jádra a pak zabránit vyslání energie z Enterprise.
Data: "Mohl bych zkusit přemodulovat emise trikodéru v pásmu delta."

Picard: "Když to půjde, možná nebude dost času zabránit vyslání energie. Musíme přesně určit kde být a co dělat."
Kapitánův deník: Po umístění modifikovaného trikodéru na Romulanskou loď jsme se vrátili na Enterprise.


Data inicializuje emise z trikodéru...

...a připravuje se zabránit vyslání energie. Bohužel právě jeho si vybere druhý příslušník časové rasy a vrhne se na něj.
Cizinec: "Musíte přestat!"

Čas se zastaví a znovu spustí, tentokrát vpřed.
Data leží na zemi, když slyší počítač: "Specifikované energetické systémy byly inicializovány, přenos může být zahájen."
Mladší důstojník stojí u pultu a mačká tlačítko.
Data: "Nezahajujte přenos energie!"
Poručík: "Promiňte pane, ale už se stalo!"
Je pozdě!

Data: "Počítači, vztyč ochranné pole 3 kolem warp jádra."

Můstek. Dochází k výbuchu u konzole. Pilot je sražen k zemi, na jeho místo rychle usedá Romulan a snaží se zachránit co jde.

Riker padá na podlahu, jiný Romulan se k němu sehne, aby mu pomohl.

Zvláštní - co jednou vypadá jako přepadová akce, má podruhé naprosto opačný význam.

Picard: "Není čas na vysvětlování, pokračujte v evakuaci Romulanské lodi, LaForge najdete v jejich strojovně. Přeneste ho na ošetřovnu."

Teď co se děje u nás na ošetřovně - Romulan střílí, ale Deanna s phaserem v ruce stihne strhnout Beverly stranou.
Deanna: "Zpátky, ani hnout!"
Beverly: "Neboj se Deanno, on nestřílel na mě..."
Romulan: "Byl tu někdo cizí, kdo vypadal jako Romulan. Pálil jsem na něj. Doktorka se tam připletla."
Beverly: "Ale kde je?"

Data Picardovi: "Byl jsem napaden další bytostí, pane, Nemohl jsem zabránit přenosu energie. Nemůže být zastaven, pane. Dojde k výbuchu jádra...
Picard má skvělý nápad. Jako vždy.
Použije runabout jako překážku a zároveň cvičný cíl - navede ho přímo do dráhy paprsku

Data: "Výbuchu jádra bylo zabráněno."
Inteligence lidské rasy opět slaví slavné vítězství!
Zmizeli oba cizinci, zmizel válečný pták, čas běží naprosto normálně.
Data: "Podle reziduálního časového kolísání myslím, že se vrátili do vlastního časoprostoru."
Takže se vlastně nic nestalo... Tak proč to vlastně píšu?
Riker: "Kapitáne?"
Picard: "Vysvětlování mi chvilku potrvá, komandére..."

Kapitánův deník - Posádku Romulanské lodi jsme úspěšně evakuovali a míříme k neutrální zóně...
Epilog.
Data nemůže strávit lidské vnímaní času.

Riker: ..."Vaše směna začíná ve 23:00."
Data: "Rozumím pane."
Riker: "Co to děláte?"
Data: "Události mě přiměli ke studiu lidského nazíraní na tok času. Lidé často říkají, že jim v určitých situacích plyne čas pomaleji nebo rychleji. Ve skutečnosti je tok času konstantní."
Riker: "To záleží jak lidi čas vnímají. Každá situace je jiná. Záleží na vašich pocitech."
Data: "Ověřoval jsem si úsloví - sledovaná konvice se nikdy nevaří. Vařil jsem stejné množství vody 62x. Několikrát jsem konvici ignoroval, jindy jsem ji upřeně sledoval. V každém případě dosáhla voda varu za 51.7 s. Asi nejsem schopen vnímat čas odlišně od mého vnitřního chronometru."
Riker: "Proč ho nevypnete?"
Data: "Pane?"
Riker: "Date, lidé nemají vnitřní chronometry. Tak si ho někdy zkuste vypnout."
Data: "Hm. Děkuji pane. Vyzkouším to."
Riker: "Hlavně nezmeškejte službu."
Voda se začne vařit. Data se zdá opravdu hodně překvapený...
Copyright © 2000 BMC

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]