Maquis

V roce 2367 byla uzavřena smlouva mezi Spojenou Federací planet a mezi Cardasii. Jednou z hlavních podmínek míru byla změna Cardassiansko-Federálních hranic tak, že některé Cardassianské kolonie se ocitli na Federálním území a obráceně. Dále bylo vytvořeno jakési "nárazníkového pásmo" - Demilitarizovaná Zóna mezi těmito dvěmi supervelmocemi. Vstup jakékoliv Federální nebo Cardassianské válečné lodě do tohoto pásma byl aktem války.
S touto smlouvou však nebyli spokojeni všichni. Federální osadníci žijící na Cardassianské straně Demilitarizované Zóny, nechtěli žít na Cardassianském území, ale nechtěli se ani vystěhovat ze svých domovů. Někteří vzali do rukou dokonce zbraně. Nazvali se Makisté (tento název převzali od francouzského odbojového hnutí za druhé světové války) a chtěli pokračovat v bojích s Cardassiany. Někdo je považuje za hrdiny, ale pro vládu Cardassie i Federace to jsou teroristé.
Tento proces samozřejmě nebyl náhlý, ale pozvolný. Všechno začalo, když se Cardassianské centrální velení rozhodlo, že trochu znepříjemní pobyt těm Federálním osadníkům, kteří neodešli sami po uzavření mírové smlouvy. To se dělo pomocí agentů, kteří infiltrovali federální kolonie. Tito agenti začali provádět sabotáže replikátorů, náhlé přepady měst atd. Konečným cílem Centrálního velení bylo, aby Federální osadníci opustili Demilitarizovanou Zónu a v důsledku toho ztratili Federální lodě možnost tam vstoupit.
 
 
Domumentovaná historie Maquis
2370
(47802.3)
Vznik Maquis
Kolonisté nebyli spokojeni s mírou ochrany, kterou jim mohla poskytnout Federace a tak se rozhodli vzít obranu do vlastních rukou. Sehnali si zbraně a lodě a pustili se do boje. Vše to začalo, když byla zničena Cardassianská nákladní loď Bok´Nor implozivním zařízením krátce po opuštění DS9. Gul Dukat a komandér Sisko při pátrání zjistili, že Demilitarizovaná zóna je demilitarizovaná už jedině podle názvu. Při jejich vstupu do ní totiž nejprve detekovali dva Cardassianské transportéry, které útočili phasery na Federální obchodní loď, ale vzápětí následovalo ještě větší překvapení, když se objevila malá Federální loď, která bez větších problémů "odstřelila" Cardassianské lodě třemi torpédy. Ani jedna z lodí nijak nereagovala na příkazy a hrozby obou důstojníků.
Následovala jednání ve kterých se Sisko i Dukat snažili situaci uklidnit, ale zakrátko už jim bylo jasné, že věci už dostaly příliš veliký spád, aby se daly zastavit. Dukat byl unesen, protože Makisté si mysleli, že je zodpovědný za dodávky zbraní Cardassianským osadníkům. (nebyl - na to je Dukat příliš chytrý) Siskovi se sice podařilo Dukata zachránit, ale potom už se události vyvíjely jednoznačně k horšímu. Makistům se s Quarkovou pomocí podařilo sehnat velkou zásilku zbraní a plánovali útok na Cardassianský sklad zbraní, který byl umístěn v hustě obydlené oblasti. Naštěstí se s vydatnou Dukatovou pomocí podařilo cíl identifikovat a tak mohl Sisko s třemi runabouty z DS9 Makisty zastavit.
2370
(47941.7)
První Federální pokus zničit Maquis neúspěšný
Federace se velice obávala, aby toto federální odpadlíci nezpůsobili novou válku s Cardassií a tak se rozhodli k nim poslat poručíka Ro Laren za účelem infiltrace Makistů. Cílem Federace bylo podnítit útok Makistů na konvoj. V okamžik, kdy by Makisté zaútočili, tak by se z blízké mlhoviny vynořili Federální lodě a rebely zajaly. Ro Laren však Federální plán vyzradila.
2371
(48467.3)
Maquis ukradnou Defiant
Makitské schopnosti a síla od okamžiku jejich vzniku téměř nepřetržitě rostly. Od počátků, kdy se o jedné jejich lodi vyjádřil Sisko "Vypadá to, jako by někdo rekonstruoval kurýrní letadlo." dospěli až k tomu, že se jim (s pomocí Thomase Rikera) podařilo ukrást Defiant a zaútočit pomocí něho na Cardassiany. Opět došlo ke spolupráci dvojice Sisko Dukat, ale role se vyměnily a Sisko pomáhal Dukatovi v obraně před Defiantem. Krizi se nakonec podařilo zažehnat a Defiant se vrátil do federálních rukou (při tomto incidentu bylo odhaleno, že Obsidiánský Řád si buduje vlastní flotilu, která má lodě lepší, než jakými disponuje centrální vedení).
2372
(49011.4)
Začátek zlatých časů pro Maquis
Přišla největší chvíle Makistů. Ti využili odvolání veškerých Cardassianských lodí k obraně před Klingony.
2372
(498xx.x)
Eddington
S pomocí Federálního velitele bezpečnosti DS9 - nadporučíka Michaela Eddingtona se Maquis podařilo ukrást z DS9 průmyslový replikátor. Poté co Sisko odhalil Eddingtnovu činnost pro Maquis byl sesazen a stal se velitelem Makistů.
2373
(50485.2)
Maquis útočí
Makisté zaútočili na jednu Cardassianskou planetu Chemickými zbraněmi a tak ukázali, že se už nadále nespokojí jen s obranou vlastního území. Krátce poté se ale Siskovi podařilo uštědřit Makistům velkou porážku při které se mu mimo jiné podaří zatknout Eddingtona.
2373
(50564.2)
Rozklad Maquis, zlaté časy končí
Skončily zlaté časy Makistů. Cardassie využila svého nového spojenectví s Dominionem a poslala do boje s Makisty flotilu Jem'Hadarských lodí. To mělo za následek rychlou a téměř úplnou likvidaci Makitského hnutí.
2373
(508xx.x)
Poslední akce
Během Cardassiansko Klingonské války uzavřely Makisté a Klingoni dohodu jejímž důsledkem bylo mimo jiné to, že Makisté dostali od Klingonů maskovací zařízení. Toho se nyní rozhodl využít jejich zbytek. Zkonstruovali raketu, která byla vybavena maskováním a vystřelili jí na Cardassii. Kapitán Sisko si uvědomil, že tento útok by mohl vyprovokovat invazi Dominionu a tak neměl jinou možnost než pro zastavení rakety použít jediného muže schopného provést tento úkol - Eddingtona.
O nějakou dobu později byla poslední známá Makitská buňka - Eddingtonova připravena k evakuaci ze své tajné základny a domluvila si s Federací místo setkání. Bohužel se ukázalo že základna není tak tajná, jak by bylo záhodno a celá byla zlikvidována Jem Hadarským útokem.

Ačkoli to je zatím poslední stránka historie Makistů, někteří lidé (mezi nimi i kapitán Sisko) doufají, že některým Makistům se s pomocí maskovacího zařízení podařilo přežít útok a nyní vyčkávají na vhodný okamžik pro znovuobjevení na scéně.

PS: Malé skupinka Makistů, které velem komandér Chakotay se zachránilo na lodi Voyager v Delta kvadrantu. Jenže ti se jen tak rychle nevrátí.

Chakotayova loď
Copyright © 1998 Štepán Luňák & Martin Vaněk