In Purgatory's Shadow
SD : neuvedeno
N : 512
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Prolog o současném stavu hlavních velmocí.
Federace: Hvězdná Flotila je decimována útokem Borgů a již několik měsíců trvající válkou s Klingony.
Klingonské Impérium: Klingoni válčí s Federací. Před rokem a půl Klingoni provedli invazi do Cardassie a kompletně zdecimovali Cardassianské loďstvo.
Cardassie: Obsidiánský Řád neexistuje, již dva roky. Gul Dukat disponuje jedinou bojeschopnou lodí. Je to Klingonský dravec, který se mu asi před rokem podařilo ukořistit. Cardassianský průmysl taktéž zkolaboval a proto se Federace, na základě mírové smlouvy, snaží Cardassii pomoct dodáním průmyslových replikátorů. Konvoje jsou však pokaždé napadnuty buď Klingony nebo Makisty, kteří mají celou Demilitarizovanou Zónu pro sebe. Je zřejmé, že existuje tichá dohoda mezi Makisty a Klingony.
Romulanské Impérium: Romulani se stále vzpamatovávají se zničení velkého množství lodí, kterým disponoval Tal Shiar. Jinak tiše vyčkávají a se zájmem sledují Klingonsko-Federální válku. Vztahy s Federací se poněkud vylepšily, aspoň natolik, aby byla zahájena mírová konference, která ovšem byla sabotována měňavci.
Dominion: Je zřejmé, že svoji infiltrační strategii zlikvidovalo Obsidiánský Řád a takřka Tal Shiar. Podařilo se mu taktéž infiltrovat do Klingonské Nejvyšší Rady, kde nahradili generála Martoka. Martok měňavec pak působil na Gowrona a Nejvyšší Radu a povzbuzoval je v invazi do Cardassie a rozpoutání války s Federací. Podvrženec byl ale odhalen a zabit. Na základě toho zjištění Gowron přislíbil dočasné zastavení palby, ale to bylo opravdu jenom dočasné.

Kira s bednou plnou různých věcí a vstoupí do Odovy kajuty. Odo je uvnitř a nanovo si kajutu zařizuje pro měňavecký způsob života (asi před několika týdny se mu navrátili jeho měňavecké schopnosti). Kira si všimne jednoho paddu a přečte si jeho nadpis - 'Jak najít a získat svého ideálního partnera'. Odo se ji snaží vysvětlit, že se již připravoval na to, že napořád bude humanoidem, ale nyní to již nebude číst. Kira mu odpoví, že i přesto by si to měl přečíst, tráví přece v humaniodní podobě 26 hodin denně. Jejich rozhovor přeruší Dax voláním z Ops, měli by se tam dostavit.
Když Odo a Kira přijdou na můstek, Sisko stojící u Dax jim řekne, že právě obdrželi Cardassianskou vojenskou zprávu z Gama Kvadrantu, která je však zakódována a počítači se ji nedaří dekódovat. Kira se nad tím pozastaví, přece na druhé straně červí díry žádní Cardassiani nežijí. Mezitím se Odo pokouší zprávu dekódovat, ale nedaří se mu to. Kira proto navrhne, že by při dekódování patrně mohlo pomoct Bajoranské velitelství. Dax ji odpoví, že již tam zprávu poslala, ale bude jim to několik hodin trvat. Sisko však nechce čekat: "Když někdo posílá kódovanou Cardassianskou zprávu z Gama Kvadrantu, chci vědět, co nám chce říct - hned!" Odo si uvědomí, že na stanici mají přece odborníka na Cardassianské kódy. Sisko to pochopí a řekne Dax, ať mu zavolají Garaka.
Později. Bashir a Ziyal obědvají. Garak právě přichází od Siska a sděluje, že je to 5 let stará mapovací zpráva. Bashir se tomu podiví a řekne, že by to přece mohla mýt zpráva možných členů Obsidiánského Řádu nebo Tal Shiaru, kteří před dvěma lety zaútočili na Velký Článek. Garak mu odpoví, že již dávno vzdal pátrání po nich. Ziyal řekne Garakovi, že on přece není muž, který by se jen tak vzdal, ale Garak jí odpoví, že se bude muset smířit s tím, že jsou mrtví. Pak se Garak omluví, musí něco dokončit ve svém obchodu. Když Garak odejde Ziyal prozradí doktorovi:"Otec by se hněval, kdyby slyšel co teď řeknu. Je to o Garakovi, myslím, že je...fascinující." "Má své chvilky", odpoví ji Bashir zamyšleně.
Garak jde koridorem DS9. Malým zařízením si otevře vzduchový zámek a nastoupí do runaboutu. Garak chce přistoupit k řídícímu panelu, ale tam na něj již čeká Bashir: "Jdete někam?" pozdraví a zamíří phaserem na Garaka.
Garak se ho zeptá, jak na to přišel a Bashir mu odpoví, že mu došlo to co říkala Ziyal: "Nejste mužem, který by se jen tak vzdával." Garak se posadí a pochválí doktora: "Ušel jste dlouhou cestu od naivního muže, kterého jsem potkal před pěti lety. Nyní jste nedůvěřivý a podezřívaný. Sedí Vám to." Bashir odpoví, že měl dobrého učitele, a zeptá se ho, kdo doopravdy je odesilatelem zprávy. Garak mu odpoví, že Enabran Tain a vysvětlí překvapenému doktorovi, že Tain byl šéfem Obsidiánského řádu po dvacet let: "A pokud přežil to, přežije všechno." Garak mu dále řekne, že ho musí najít, protože mu to dluží. Doctor mu však připomene, že mu nic nedluží, přece ho vyhnal z Cardassie. Garak ale přesto trvá na jeho záchraně, byli si velmi blízcí, by jeho mentorem a nemůže se na něj vykašlat. Pak požádá Doctora, aby letěl s ním. Bashir mu odpoví, že by porušil směrnice a nařízení a patrně by oba zemřeli. Garak je ale i přesto připraven jít. Bashir se usměje a řekne: "V tom případě, pojďme..." Garak mu vrátí úsměv a začne inicializovat start. Ovšem Bashir opět namíří na Garaka phaserem a dodá:"...do Siskovy kanceláře."
V Siskově kanceláři Garak odhalí, že zpráva musí pocházet od Taina, protože je kódována způsoben, který zná jenom on a Tain. Zpráva neobsahuje žádné souřadnice, pouze jediné dokola se opakující slovo: "Naživu." Garak pak naléhá na Siska aby mu povolil odlet sdělujíc, že patrně není jediným člověkem u zdroje té správy, patrně jsou tam i další muži z flotily Obsidiánského Řádu a Tal Shiaru, možná jsou tam přeživší z masakru Nového Bajoru, nebo také se zmizelých Federálních lodí v Gama Kvadrantu. Sisko se nechá přesvědčit. Bashir ale naléhá, že je to příliš nebezpečné. Garak odpoví, že se dokáže o sebe postarat, nebo ať letí s ním Bashir, ale Sisko přidělí Garakovi někoho jiného jako ochranku.
Ve Worfově kajutě na Defiantu. Zatímco si Worf klidně brousí svůj bat'telh, Dax je celá nepříčetná. Je naštvaná z toho, že její milovaný Worf poletí do Gama Kvadrantu s Garakem, že má tuto novinku od Siska a dokonce Worf se ji to chystal říct, až při cestě ke vzduchovému zámku. Worf ji vysvětluje, že Klingonský bojovník nemusí vysvětlovat proč jde do boje, dokonce ani svojí par'Machkai (něco jako budoucí družka, viz DS9:" Looking for par'Mach in All the Wrong Places"). Dax to nakonec nějak přijme a vezme si Klingonskou operu v data tyčinkách z Worfova šuplíku, z čehož zase není nadšený Worf. Nakonec se vášnivě políbí a Dax řekne Worfovi:"Měj dobrou smrt, nebo ne. To záleží na tobě." Pak se Dax usměje a odejde. Worf zůstane ve své kajutě s myšlenkou, že Dax je ta pravá žena do života.
V Quarka v baru na druhém podlaží. Garak se také musí rozloučit se svou láskou Ziyal (více se sblížili v DS9:"For the Cause"), které se pochopitelně myšlenka na to, že Garak poletí do Gama Kvadrantu vůbec nelíbí. Garak jí ale řekne, že tam musí letět a pokud by se nevrátil určitě by si našla někoho jiného, s kým by trávila obědy, ale hned se ji pokusí ujistit, že se stoprocentně vrátí. Ziyal mu odpoví, že nejde o obědy, ale spíš o to, že je jediným dalším Cardassianem na stanici a že je inteligentní, kultivovaný a milý. Garak ji odpoví, že je ještě mladá a nevyzná se tak v lidech. Ziyal přijde líto, že on si dělá legraci z jejích citů k němu a Garak ji řekne, že s ní tráví tolik času proto, že je v exilu ,a když je s ím, necítí se tak špatně. Ziyal je ráda, že mu může pomoct a Garak ji pak slíbí, že se určitě vrátí a podají si ruce.
Najednou se ozve:"Dej od ní ruce pryč." Je to Gul Dukat a hodí Garaka o zábradlí tak, že půlkou těla visí ve vzduchu. Dukat pokračuje ve řvaní:"Pokud se ji dotkneš znova, zabiju Tě." Garak se i přes svou špatnou situaci cítí silný:"Tak dělej, zabij mě, ale ona ti to nikdy neodpustí." Objeví se Quark a snaží se oba Cardassiany uklidnit sdělujíc jim, že zavolá Oda. Dukat nakonec Garaka nechá jít. Garak již na svých nohách řekne Dukatovi:"Máte pěknou dceru, musí být určitě po matce." A odejde.
Ziyal pak řekne otci, že se v Garakovi mýlí, je to dobrý muž. Dukat ji odpoví:"Ani nemáš ponětí, jak mě bolí, když Tě slyším tohle říkat." Ziyal se pak otce zeptá, co tady dělá a on ji vysvětlí, že měl potyčku s Klingonským křižníkem a jeho loď potřebuje opravy. Je proto rád, že ji může opět vidět a bude si s ní moct promluvit.
Worf a Sisko jdou k runaboutu. Sisko připomíná Worfovi, že je to pouze průzkumná mise a mají se vyhnout lodím Dominionu za každou cenu.
Sisko Worfovi :"Chci Vás zpět v jednom kuse."
Worf:"A co Garak?"
Sisko:"Jeho taky a předpokládám, že Vám nemusím připomínat, abyste ho měl na očích."
Worf:"První náznak zrady a zabiju ho, ale slibuji, že jeho tělo bude neporušené."
Sisko:"Doufám, že to byl žert?"
Worf:"Uvidíme."
V runaboutu v Gama Kvadrantu. Garak požádá Worfa, zda-li by nebyl jeho patronem na přihlášce do Hvězdné Flotily. Worf to nepovažuje za dobrý nápad. Garak neví proč, podle něj je Flotila velmi tolerantní, co se týče rasy. Worf mu však poskytne pádnější důvod k odmítnutí - je špión, vrah a notorický lhář. Garak si připustí, že v minulosti udělal několik nešťastných věcí, ale nyní se chce přidat k Flotile a začít tak nový život, který by ho mohl spasit. Worf odpoví, že jeho žádost ještě zváží. Ovšem Garak vesele (přitom s kamennou tváří) pokračuje dál, že s jeho bohatými zkušenostmi by určitě mohl přeskočit nižší hodnosti, dostat přímo Komandéra:"...a mohl by jste jim ve vašem dopise napsat, že by jste byl poctěn sloužit pode mnou." Worfovi je již jasné, že Garak žertuje a tak se ho zeptá, proč ten klam. Garak mu odpoví, že i lhaní je dovednost stejně jako každá jiná a pokud chce člověk zůstat dobrý, musí stále cvičit. Worf mu nato odpoví, že ať si teda najde někoho jiného a jejich debatu Garak ukončí:"Pane Worf, vy opravdu nemáte smysl pro humor."
Na stanici. Rozhněvaný Dukat přijde za Kirou, která sedí na promenádě a popíjí kafe. Dukat ji řekne, že ji věřil a proto nechal Ziyal na stanici.. Kira spustí, že ji zavedla do Bajoranské svatyně, ale... Dukat ji přeruší a řekne že Ziyal je polo-Bajoranka, musí být obeznámena s kulturou rasy, z které pochází, ale to není to, co mu vadí. Vadí mu, že se Ziyal zamilovala do Garaka. Kira však namítá, že to není láska, pouze Ziyal byla sama a potřebovala společnost dalšího Cardassiana. Dukat však řekne, že Garak je nemilosrdný chladnokrevný vrah. Kira mu odpoví:"Přesně jak říkám, je Cardassian." Kira pak řekne Dukatovi, že Ziyal je mladá žena, která se musí rozhodovat sama. Také se jí nelíbí její přátelství s Garakem, možná to byla chyba, ale respektuje to. Ovšem Dukat si myslí, že Kira měla jinou motivaci a obviní ji, že nechala schválně jeho nepřítele se spřátelit s jeho dcerou.
Kira se brání a řekne, že přece on sám ji tady nechal, protože věděl, že to lepší jako být vojákem na lodi v jeho soukromé válce proti Klingonům. Dukat však již nechce pokračovat v rozhovoru a řekne, že jej zradila a nikdy ji to nezapomene, ale Kira mu klidně odpoví, že kdysi Bajorani brali Cardassianské hrozby vážně, ale nyní ne. Dukat ji popřeje hezký den a odejde.
V Gama Kvadrantu. Garak si stěžuje nad replikátorem a najednou si všimne, že runabout vyletěl z warpu. Worf mu vysvětlí, že zdroj signálu se nachází hluboko uvnitř Dominionského teritoria a Sisko mu vysloveně přikázal vyvarovat se zbytečného rizika. Garakovi se to nelíbí a sdělí, že když udělali takový kus cesty vrátit se zpět by bylo neKlingonské a navrhne, aby dále pokračovali přes blízkou mlhovinu, čímž by si zkrátili cestu. Worf podotkne, že v mlhovině nebudou funkční štíty, ale Garak dodá, že ani senzory Jem'Hadarů a začne naléhat, že se zde nejedná jenom o hledání Taina, ale také, že hledají Maryland, Proximu, Sarajevo - lodě Flotily, které zmizely v Gama Kvadrantu. To Worfa přesvědčí a nastaví kurz...
Když se vyhnou kapsám plynu Toh-Maire, senzory zaznamenají několik objektů před nimi. "Ať je to cokoliv, blíží se to."
Za malý moment jsou již natolik blízko, že rozpoznají co jsou to za lodě. Jsou Jem'Hadarské - masivní Dominionská flotila. Garak komentuje slovy."Patrně to nebyl až tak dobrý nápad..."
Jem'Hadar lodě pronásledují runabout, který se bravurně vyhýbá phaserové palbě. Flotila obsahuje i několik větších Jem'Hadarských lodí, s kterými se Flotila doposud nepotkala.

Na palubě runaboutu, začíná Worf posílat zprávu na DS9, protože podle něj jediným důvodem proč Dominion ukrylo tak velkou flotilu v blízkosti červí díry je útok na Alfa Kvadrant. Garak odečte, že zpráva byla zaslána, ale je těžko říct, zda-li projde přes interference v mlhovině. Runabout se zastaví - by zachycen vlečným paprskem. Garak řekne Worfovi, aby repolarizoval štíty, ale neúspěšně.
Za malý moment se do runaboutu transportují čtyři Jem'Hadaři.
Garak s jeho diplomatickým nadáním řekne:"Jak milé vás vidět. Můžete nás nasměrovat na červí díru."
Vzápětí, byl Krejčí knokautován úderem do obličeje.
Mezitím na DS9. Dax a Kira spolu mluví o O'Brienovém novém dítěti o tom jak se Kirayoshi usměje pokaždé, když Kira vstoupí do O'Brienových kajuty. Patrně je to nesmysl, žertuje Dax a obě vstupují do Ops. Kira řekne, že Kirayoshi ji pozná, vtom však náhle zachytí nouzový signál priority jedna z Gama Kvadrantu.
Dax zavolá Siska z Ops a sděluje mu, že zpráva je od Worfa, ale je poničená. O'Brienovi se podaří aspoň něco přečíst: "Jem Hadar...", pak několik koordinát, které jsou nečitelné,"...vytvořili...a končí...hrozící." Kira oznámí, že ztratili kontakt s dvěma poslechovými místy v Gama Kvadrantu. "Dominion - přichází", řekne Dax.
Sisko jí řekne, ať mu spojí velitelství Flotily, vyhlásí Žlutý poplach na stanici, a všem řekne, že to není cvičení. Kiře řekne, aby Defiantem letěla do Gama Kvadrantu, našla Worfa a zjistila co se tam stalo. Pokud je Dominionská flotila na cestě, chce okamžitě její hlášení, když ji objeví a pak se vrátila urychleně zpět na stanici a "Bůh pomáhej nám všem."
Na malém asteroidu, který obíhá kolem plynového obra je malá stavba. Dovnitř se transportují Worf, Garak a jejich Jem'Hadarský doprovod. Garak spatří Jem'Hadara, který tu asi velí a pokusí se mu říct, že je to určitě velké nedorozumění. Jem'Hadar ho však chytí pod krk a řekne že je jako ostatní Cardassiani, hodně mluví. Worf chytí Jem'Hadarovu ruku a pokusí se zachránit Garaka, ale Jem'Hadar mu řekne, že pokud ho nepustí, zabije Garaka.
Worf teda Jem'Hadarovu ruku pustí. Jem'Hadar (jménem Ikat'ika) pak pustí Garaka a uvítá je: "Toto je Internační tábor 371. Jste tu protože jste nepřáteli Dominionu. Není zde žádná možnost propuštění. Žádný únik. Kromě smrti."
Zpět na DS9. Napětí se zvyšuje. Další poslechové místo neodpovídá a tentokrát je blíž, než předchozí dva, což naznačuje blížící se flotilu. Štíty a zbraňové pole jsou připraveny. Červí díra se otevře a vyletí Defiant. Kira velící Defiantu se spojí se stanicí a oznámí co objevila na druhé straně:"Problém."

Na promenádě. Dukat čeká na svoji dceru, která právě vychází z Bajoranské svatyně. Řekne ji, že by měla jít okamžitě do své kajuty sbalit se, ráno odlétá loď do Cardassie a on chce, aby na ní byla. Dukat ji pak řekne, že DS9 není nadále bezpečné místo, protože Dominionská flotila se blíží. Ziyal však nechce odejít a Dukat pokračujíc v naléhání řekne, že nedovolí, aby se jí něco stalo.
V Internační táboře 371. Když je oscanují, aby zjistili, že nemají zbraně a ověřili jejich totožnost. Ikat'ika nováčkům oznámí, že budou ubytováni v bloku 6. Mohou se volně pohybovat, ale není kam utéct, tábor je obklopen vakuem a tvrdou skálou. Garak poznamená, že na to budou pamatovat. Ikat'ika dále řekne, že se již těšil na dalšího Klingona.
Garak a Worf jsou vedeni k jejich ubikaci a po cestě potkávají mnoho ras, včetně Romulanů. Pak zaslechnou zvuky osobního souboje a zamíří tam. V malém ringu bojuje Jem'Hadar a Klingon, kterého Worf pozná:"Generál Martok!" (jeho měňavec byl zabit asi pře půlrokem). Jem'Hadar snadno porazí Martoka Pak přijde Ikat'ika řekne, že je konec, ale otočí se na Worfa a řekne, že pro něj je to jenom začátek. Když Jem'Hadaři odejdou Worf pomůže Martokovi na nohy. Generál nemá levé oko, místo něho jenom zjizvenou kůži. Worf se Martokovi představí a Martok mu odpoví, že slyšel jeho jméno. Garak se zeptá, jak dlouho tady je. Martok řekne, že asi dva roky. Garak pak řekne, že si myslel, že Klingoni spáchají sebevraždu, když jsou zajati, ale Worf a Martok mu odpoví, že ne pokud mají nepřítele, kterého mohou porazit nebo pokud je šance na útěk. Martok se pak zadívá na Worf a řekne:"Pokud jste Worf, pak vy..", podívá se na Garaka, "musíte být Garak. Říkal, že přijdete."
Generál je zavede do ubikace. Na jedné posteli leží Breen a na další leží Enabran Tain. Garak přisedne k Tainovi a vzbudí ho. Tain potvrdí, že zpráva pocházela od něj a zeptá se, kde jsou ostatní. Garak mu odpoví, že nejsou žádní ostatní, jenom on a Worf, což ale Taina moc nepotěší. Garak pak rozhořčeně řekne, že čekal aspoň uznání jeho loajality a fakt, že s ním mohl počítat. Tain však odpoví:"ale já s tebou nemůžu počítat. Nebo můžu. Vše co si udělal, nás zahubí...oba."
Na stanici v zasedačce. Dukat tam vstoupí a omlouvá se, že jde pozdě a také informuje nesouhlasící Kiru, že kapitán Sisko ho také pozval. Odo, Dax, O'Brien a Bashir jsou také přítomni. Sisko sdělí Kiře, že invaze Dominionu také zasáhne Cardassii,"...kromě toho, potřebujeme každou pomoc, kterou můžeme dostat. Dominion si vybral příhodný čas. Cardassianská flotila je zmasakrovaná, Romulani na tom nejsou o moc lépe a kvůli Klingonské válce a nedávnému Borgskému útoku, se stavy Hvězdné Flotily povážlivě ztenčily."
Kira pak oznámí všem: "Asi 50 Dominionských lodí se k nám blíží a z toho, co víme, to může být pouze první vlna." Pomoc z Hvězdné flotily přiletí až za dva dni. O'Brien se zeptá Dukata, jakou pomoc můžeme očekávat z Cardassie. Dukat odpoví :"Moje loď a moje posádka je vám k dispozici." Bashir suše poznamená: "Jedna loď, věci vypadají lépe..."
Přeruší ho Sisko:"V tuto chvíli, neexistuje možnost jak porazit Dominion. Naší jedinou nadějí je zabránit Dominionu vstoupit do Alfa Kvadrantu." Neboli jinak - Sisko chce uzavřít červí díru.
Kira namítne, že Bajorani se patrně nebudou chtít vzdát Nebeského Chrámu (=Celestial Temple=Červí díra), ale Sisko ji řekne, že profesor Kahn z Trillského ministerstva vědy objevil způsob jak zapečetit Červí díru, bez toho, aby to ublížilo Bajoranským bohům. Sisko dále poznamená, že v minulosti kdykoliv chtěli Proroci kontaktovat Bajor, našli si vždy způsob. A konečně, pokud neuzavřou červí díru, Bajor se stane prvním cílem Dominionu.
O'Brien a Dax jsou přiděleni k pokusu o zapečetění červí díru. Tento pokus nechá Worfa a Garaka uvězněné na druhé straně. Mají na to pouze 36 hodin jinak, jak Dukat řekne, stanou se obětmi války.
Zpět v Internační táboře 371. Martok vysvětlí Worfovi a Garakovi, že asteroid byl původně používán na těžení ultritia. Dále jim řekne, že každý blok má svoji podporu života, kterou se Tainovi podařilo modifikovat na podprostorový vysílač. Řekne jim, že za zdí je chodba, kterou se dá dostat k vysílači. Tain na něm pracoval několik měsíců každý den. Pak pochválí Tainovu dovednost, ale prozradí, že Tainovo zdraví se zhoršuje a patrně za několik dní umře.
Romulanka vstoupí do ubikace a řekne Martokovi:"Pustili ho z izolace." Worf se zeptá koho a generál odpoví: "Přítele." Otevřou se dveře a Jem'Hadar vhodí do ubikace člověka. Je to muž, mající zastaralou uniformu, která se používala než se Bajor měl připojit k Federaci. A ten někdo je doktor Julian Bashir!!!!
Bashir si udělá krevní test - je to opravdu člověk. Všichni byli testováni kromě Breena, který nemá krev. Pak se Garak zeptá, kdy ho sem přivedli. "Asi před měsícem. Účastnil jsem se konference o popáleninách na Meezan IV. Večer jsem šel do postele a vzbudil jsem se tady". Martok řekne, že jemu se stalo to samé (při lovu šavlozubého medvěda na Kangově summitu). Dále Martoka trápí, že jeho Nalezenec, který ho nahradil způsobil smrt bezpočetného počtu Klingonů a považuje to za velkou potupu. Worf mu řekne, že se nemusí neobviňovat. Bashir je zase překvapen, že ho Bashir Nalezenec nahradil na stanici. Worf ukončí tuto diskusi sdělením, že musí okamžitě varovat Siska dřív než Bashir Nalezenec provede svůj úkol.
Mezitím v turbovýtahu na DS9. Bashir Nalezenec se veze do Ops a usmívá se. Jako by tušil, že opravdový Bashir je nyní někde v Internační táboře.
Mezitím v Ops, Dax a O'Brien pracují podle plánu Dr. Lenary Khan (viz epizoda DS9:"Rejoined"). Plán se zakládá na precisní modulaci gravitonového pole. Dax říká: "Vždy byla lepší v teorii než v praxi, ale my to zvládneme." "Jsem si jistý, že ano.", řekne Bashir který se objeví za nimi. Dax i Miles mu poděkují za sendviče, které jim přinesl a Bashir jim řekne, že kdyby cokoliv potřebovali, rád jim pomůže.
V přistávacím prstenci u vzduchového zámku, za nímž je ukotven transport do Cardassie, čeká Dukat na svoji dceru. Ziyal nakonec přijde, ale bez batožin a řekne, že nepoletí. Dukat pokračuje v naléhání, ale Ziyal ho nechce uposlechnout a připomíná svému otci, že je polo-Bajoranka a nebude přijata do Cardassianské společnosti. Dukat ji poví, aby mu věřila, a řekne, že "věci se na Cardassii mění. Nemám čas Ti to teď vysvětlit. Musíš odletět, teď." Ziyal nechce a Dukat zjistí proč:"Je to kvůli němu, že ano. Ten opovrženíhodný krejčí. Nechceš odejít, protože čekáš na něj." Ziyal řekne otci, že jí Garak slíbil, že se vrátí, ale on jí oznámí: "Nikdy se nevrátí. Patrně je již mrtvý a i kdyby nebyl, Federace se chystá zapečetit Červí díru, a tak Garak zůstane na druhé straně."
Ziyal i přesto bude čekat. Dukat zkusí poslední pokus: "Je slib nepříteli rodiny důležitější než uposlechnutí svého otce?" Ziyal neodpoví. Dukat:"Ať je po tvém. Zůstaň tady, jak chceš. Zůstaň tady a budeš zatracena.", pak Gul odejde.
V internačním táboru. Garak a Bashir se procházejí po táboře. Garak se svěřuje Bashirovi, že Tainovi odpustil, že ho vyhnal z Cardassie a doufá, že nyní i on odpustí jemu. Bashir si však myslí, že Tain není ten typ člověka, který by odpouštěl. Pak udělí Garak svému příteli další radu:"Sentiment je největší slabina nás všech." Martok se přiblíží k Garakovi a řekne, že musí jít okamžitě za Tainem, pokud si chce s ním promluvit, aby to udělal hned, protože pak už bude pozdě.
Na ubikaci nikdo není. Bashir si sedne na protilehlou postel. Garak si přesedne s Tainovi. Tain se vzbudí a zeptá se Garaka, zda-li jsou sami. Už nic nevidí. Garak se podívá na Bashira a řekne, že jsou sami. Tain se pak zeptá na několik lidí (Surjak, Memad, Brun, Gul Vorlem, Romulanský vyslanec), kteří byli jeho nepřáteli, nedalo se jim podle něho věřit a měli by být mrtvý. Garak mu řekne, že všichni jsou mrtví a muže umřít šťasten, pokud jeho stále nepovažuje za nepřítele. Tain má ještě jedno přání. Chce po Garakovi, aby mu slíbil jednu věc, pomstil se Dominionu za to, co mu udělali (Garak to sám uhodne.). Garak mu to slíbí pod jednou podmínkou: Aby to nebyla prosba od mentora, nebo od nadřízeného důstojníka, ale od otce k synovi. Tain ale, řekne:"Nejsi můj syn." Garak naléhá:"Otče, otče, umíráš, jednou v životě by si měl říct pravdu." Bashir je totálně překvapen. Tain mu odpoví:"Měl jsem zabít tvou matkou dřív než si se narodil. Stále si byl slabina. Nemohl jsem si to dovolit." Garak prosí, aby aspoň pro tento moment mohl být jeho synem.
Tain:"Pamatuješ na ten den, na venkově. Muselo ti být asi 5."
Garak:"Jak by mohl zapomenout. To byl jediný den."
Tain:"Stále tě vidím, jak sedíš na zádech tomu loveckému psu. Musel si spadnout aspoň tucetkrát, ale nevzdal si to."
Garak:"Pamatuji si na schlíplý dům. Držel si mě za ruku."
Tain:"Byl jsem na tebe pyšný...ten den."
Tain se naposledy usměje. Pak zavře oči a naposledy vydechne. Garak zavře oči svému otci, bývalému vůdci Obsidiánského Řádu, muži který chtěl zlikvidovat Dominion. Pak přijde Worf a Martok a Garak prohlásí: "Nevím jak vy, ale moje záležitosti tady skončili." "Navrhuji, abychom našli způsob jak odsud pryč", navrhne Worf.
Kapitánův deník, dodatek. Bezprostředně hrozí invaze Dominionu v plném rozsahu. Já však stále ještě věřím ve schopnost mé posádky postavit se této krizi, jako každé jiné v minulosti, čelem s odhodlaností a kuráží.
Na stanici. Kira v Ops hlásí, že poslední post v Gama Kvadrantu neodpovídá, což znamená, že Dominion tu bude během několik minut. O'Brien horečně pracuje. Dax si posteskne nad Worfem, ale Bashir Nalezenec ji řekne, že Worf je Klingonský bojovník a určitě by to pochopil. Kira hlásí, že něco na druhé straně se chystá vstoupit do Červí díry. O'Brien dokončí práci. "Sem nepřijde nic", zavtipkuje Bashir Nalezenec. Sisko vydá rozkaz k aktivaci emiterů a Kira tiše zašeptá, že snad jim to Proroci odpustí.
DS9 vystřelí paprsek k Červí díře. Červí díra se otevře. Zdá se, že to funguje, ale po několika sekundách začne paprsek fluktuovat. Po několika dalších sekundách se paprsek úplně vypne a Červí díra se uzavře.

Sisko se zeptá, co se stalo a O'Brien mu odpoví, že někdo sabotoval emitorové pole. Vtom se ozve Dax:"Kapitáne, Červí díra se otevírá!"
Z červí díry se vyhrne spousta Dominionských lodí. Sisko zavelí:"Bojovou pohotovost."
Další a další lodě vylétají z Červí díry.
Dominion je zde.
Pokračování příště...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]