The Die Is Cast
SD : neuvedeno
N : 467
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Předcházející část...
Poté co se Garak připojil ke svému bývalému mentorovi, pomáhá mu na spojené misi Řádu Obsidiánů a Romulasnkého Tal Shiar. Tain je vůdčí osobností plánu zničit Zakladatele, rasu která řídí Dominion a jejich domovskou planetu. S Romulanského Warbirdu Tain spolu s Lovokem, plukovníkem Tal Shiaru, vedou flotilu zamaskovaných Romulanských a Cardassianských lodí do Gama kvadrantu. Odo je uvězněn a Garak se ho zeptá, zda-li neví něco o svých lidech, co by měly ještě vědět. Odo však nic neví.
Na stanici se Sisko dovídá o Tainovým pláně a je varován admirálem Toddmanem, aby se připravil stanici na případný odvetný útok Jem'Hadaru. Obávajíc se, že Odo je na jedné z Romulanských lodí, Sisko a jeho důstojníci včetně šéfa bezpečnosti Eddingtona, poruší přímý Toddmanův rozkaz a letí Defiantem do Gama Kvadrantu, aby ho našli. Během cesty se však porouchá maskovací zařízení a zůstanou tam stát na pospas lodím Jem'Hadaru.
Mezitím Tainova flotila zamíří k planetě Zakladatelů a Tain naléhá na Garaka, aby začal vyslýchat Oda, zda-li Zakladatelé nemají nějaký tajný planetární obranný systém. Garak souhlasí, ale cítí se velmi rozporuplně.
 

Na Defiantu se Eddington přizná, že on sabotoval maskovací zařízení na přímý rozkaz Toddmana, kterým chtěl Siskovi zabránit v pronásledování Tainovi flotily.
Na Romulanské lodi Garak vyslýchá Oda a používá přitom zařízení, které Odovi znemožňuje měnit svůj tvar a tím se vrátit do své tekuté podoby. Odo trvá na to, že neskrývá nic, ale Garak stále naléhá. Odo se začne vysušovat a posléze vysušené kousky se začnou odlupovat. Garak, neschopen vidět Odovu agónii, ho začne prosit a tak Odo nakonec odhalí svoje tajemství - chce se vrátit se svým lidem. Otřesený Garak deaktivuje zařízení a nechá Oda přeměnit se do jeho tekutého stavu.
Garak ohlásí Taionovi, že Odo neví nic, a ten mu nařídí, aby Oda zabil. Ovšem Garak ani Lobok s tím nesouhlasí a chtějí ho ušetřit pro budoucí Romulanský výzkum. Mezitím se O'Brienovi podaří opravit maskovací zařízení a tak Defiant začne zase pronásleduje Tainovu flotilu.
Flotila dosáhne planety Zakladatelů a začne střílet. Zničí část povrchu, ale senzory nehlásí žádné změny v životních projevech. Garak na to prohlásí, že byli chyceni do pasti, protože planeta je prázdná. Jak to dořekl, jsou obklíčeny 130 loděmi Jem'Hadaru.
Lodě Jem'Hadaru útočí a Garak využije zmatku a jde zachránit Oda. K velkému překvapení jim pomůže i Lovok, vrací jim Runabout a odhaluje, že on je jedním ze Zakladatelů. Jeho lidé se dozvěděli o Tainovým pláně, povzbuzovali ho, aby nakonec mohli způsobit zničení Řádu Obsidiánů a Tal Shiaru. Dále řekne, že nyní jsou již pouze dvě nebezpečí pro Dominion : Klingoni a Federace, ale ani ty nebudou brzy představovat žádné nebezpečí. Lobok se dále snaží přesvědčit Oda, aby se vrátil domů, ale Odo odmítá.
Odo a Garak zanechají Taina na lodi a utečou. Jejich runabout je již takřka zničen pod palbou Jem'Hadarů, když jsou zachráněni Defiantem.
Romulansko/Cardassianská flotila je zničena a poškozený Defiant se vrací do Alfa Kvadrantu.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]