Message in a Bottle
SD : neuvedeno
N : 181
Oficiální fotografie (1) z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie (2) z Star Trek Continuum
 
Rozzuřená B'Elanna pádí jednou chodbu Voyageru (neupravená uniforma, na pravé uniformě má nějaké odznáčky). Chakotay se ji snaží dostihnout a když se mu to povede, hlavní inženýr se postěžuje, že si Seven prostě vzala nějaké zbytky ze strojovny pro astrometrickou laboratoř. Chakotay sice připustí, že Seven je poněkud svéhlavá, ale daleko víc ho v tuhle chvíli trápí B'Elannin postroj k Seven: "Část tvého problému je v tvém postoji. Nikdy si se nepokusila akceptovat Seven jako člena posádky."
B'Elanna nahodí nechápavý pohled a zeptá se, zda-li by měla.
Chakotay se ji odpoví: "A to ji mám zavřít po zbytek cesty do vězení?"
"Už jsem slyšela i horší nápady!" vyhrne Torres.
Vtom okamžiku zavolá Seven a řekne Chakotayovi, aby se dostavil do astrometrické laboratoře. Torres toho samozřejmě využije a řekne, že podle hlasu mu vlastně dává rozkaz a dodá, že pokud se stane ještě jednou něco podobného, neručí za sebe. Chakotay je však tvrďák a takové věci se mu nelíbí a tak nařídí B'Elanně, aby si urovnala svoje vztahy se Seven. Pak odejde.
Na cestě do astrometrické laboratoře Chakotay střetne s Janeway, která míří stejným směrem. Když oba vstoupí do laboratoře, Chakotay se hned zeptá: "Vaše volání znělo naléhavě?"
Seven stojící vcelku povrchně všímajíc si oba příchozí důstojníky odpoví: "Ano, to bylo?"
Po naťukání pár příkazů pokračuje: "Pokoušela jsem se rozšířit rozsah astrometrických senzorů a objevila jsem něco, co by vás mělo specificky zajímat."
Seven zadá další příkazy a obrazovka astrometrické laboratoře se změní. Je to standardní pohled na hvězdy, ale uprostřed je nějaké těleso.
"Nějaká loď," řekne Janeway. "Co je na ní tak zvláštní?"
"Analyzovala jsem warp signatury ... Je to loď Hvězdné Flotily."
Janeway vytřeští oči a postoupí blíž k obrazovce, aby se na to podívala zblízka.
"Loď, kterou vidíme je v Alfa kvadrantu," konstatuje Seven.
"Nemohla jste přece tolik zvětšit dosah senzorů," diví se Chakotay.
"Ne," odpoví Seven, "ale zvětšila jsem dosah natolik, až jsem detekovala obrovskou síť vysílacích stanic. Jsou cizího původu --- opuštěné, ale stále funkční."
Při svých slovech se Seven dotkne ovládání a objeví se mapa galaxie a v ní síť stanic. "Navázáním kontaktu s nejbližší stanicí, jsem získala informace z celé sítě," pokračuje Seven, zatímco Janeway přejde blíž, oči doširoka otevřené.
"Federální loď je právě v dosahu jedné z nejvzdálenějších stanic, na okraji Alfa kvadrantu."
"Musí být na průzkumné misi," navazuje vzrušeně Janeway.
"Extrapolovala jsem její kurs," řekne Seven a na obrazovce se objeví přímka protínající kouli kolem jedné stanice zobrazující její dosah. Téměř na jejím okraji se objeví červená tečka zobrazující loď Federace.
"Vypadá to, že se brzy dostane z dosahu," podotkne chytře Chakotay a podívá se tázavě na Seven.
"Loď bude z dosahu za 41 minut," konstatuje Seven.
"Mohli bychom tou sítí přenést nějakou zprávu?" ptá se s nadějí Chakotay.
"Ano," odpoví Seven, "remodulováním signálu, na frekvenci odpovídající té síti."
"Nezbývá nám mnoho času," řekne rychle kapitán a pospíchá ze schůdků. "Zařiďte to Chakotayi."
Chakotay odejde a Janeway se toužebně zahledí na obrazovku.

Z 41 minut uplynulo 23. Seven je sama v astrometrické laboratoři a pracuje na konzole.
Pak se dotkne svého komunikátoru: "Seven of Nine, praporčíku Kimovi."
"Tady Kim," ozve se Harryho hlas z můstku.
"Posílám vám spojovací frekvence."
"Mám to," řekne po chvíli Kim na můstku, zatímco Janeway netrpělivě přechází kolem.
"Seven, kolik nám zbývá minut," ptá se rychle kapitán.
"16 minut," odpoví Seven.
"To bude musí stačit," ozve se B'Elanna od své konzoly, "subprostorový vysílač pracuje na 200 procent," dodá a připne si zpět miniaturní nástroj na svoji blůzu.
"Jsme připraveni."
"Otevřete kanál," vydechne Janeway.
"Otevřen," řekne Kim poté co splnil její rozkaz.
"Lodi Federace," říká nahlas kapitán a přejde k svému křeslu, "tady je kapitán Kathryn Janeway z Federální lodi Voyager. Jsme v Delta kvadrantu na souřadnicích 18 tečka 205 tečka 47. Přemodulujte svůj signál na naši frekvenci."
Chvíle napětí. Všichni čekají jestli někdo odpoví. Ta chvíle se zdá nekonečná, ale pak Tuvokova konzola zapípá.
"Přijímáme nějakou zprávu," oznámí stoicky Tuvok.
"Přehrajte ji," řekne se zatajeným dechem Kathryn.
Nejprve není ničemu rozumět, ale pak je slyšet hlas Janeway - je to jejich vlastní zpráva silně poškozená přenosem. Kathryn nechápavě rozhodí rukama.
"Můstek volá Seven. Co se děje?" ptá se téměř se zoufalstvím.
"Nerozumím tomu," odpoví Seven a snaží se něco zjistit ze své konzoly, "podle mých údajů, stanice naši zprávu přijala a předala ji dál přes celou síť."
"Zvětšete šíři subprostorového pásma a vyšlete znovu," radí Torres.
"Udělejte to," souhlasí Janeway a pokyne Kimovi.
"Vysílám," ohlásí Kim.
"Signál byl přijat," řekne Seven, "žádné známky interference ... Moment. Něco se vrací zpět."
Je to ale opět jejich zpráva a Janeway rozhodí ještě víc bezradně rukama než poprvé. Navíc si ještě povzdechne (vypadá to na špatný den). Frustrovaně pokyne Tuvokovi, aby zprávu už konečně vypnul.
"Mám možné vysvětlení, kapitáne," ozve se Seven. "Když se nosná vlna pohybovala sítí, mohla být zeslabena."
"Můžeme zkusit jiný druh signálu" ptá se Paris, "něco silnějšího?"
"S holografickým datovým proudem by to šlo," říká B'Elanna, "signál by tak rychle nedegeneroval."
"Trvalo by ale příliš dlouho připravit takovou zprávu," namítá Chakotay. "Ledaže...!"
"Doctor!" dopoví rychle Janeway, kterou to také napadlo.
"Ano přesně," souhlasí B'Elanna.
"Přiveďte ho do astrometrické laboratoře," ukáže kapitán prstem na B'Elannu. "Setkáme se tam. Nezbývá nám moc času."

Doctor právě testuje vzorky ve zkumavkách, když nekompromisně vejde B'Elanna.
"Doctore," pozdraví ho nedbale a rychle přikročí ke schránce s mobilním emitérem. "Musíte jít se mnou a to rychle," a aktivuje emitér.
"Můžete mi snad alespoň říct o co se jedná," řekne klidně Doctor, ale právě když dořekne jeho postava se dematerializuje. B'Elanna popadne emitér a rychle vyběhne z ošetřovny.
 
"Když jsem žádal o více úkolů mimo loď, neměl jsem na mysli zrovna tohle," říká suše Doctor, a dívá se na mapu galaxie, kde se malý červený bod pomalu ale jistě přibližuje k okraji dosahu senzorů.
"Můžete být naší jedinou šancí, jak se spojit s tou lodí," říká Janeway.B'Elanna se otočí od konzoly a udílí Doctorovi další instrukce. "Až se tam dostanete, budete překopírován do jejich E.M.H. systému. Pošlu aktivační kód spolu s vaším programem, takže budete okamžitě aktivován."
"Zbývá 90 sekund, než se loď dostane z dosahu," konstatuje Seven od své konzoly.
"A jak se dostanu zpátky?" ptá se starostlivě Doctor.
"Když dokončíte svůj úkol, řekněte posádce, aby se s lodí vrátila do dosahu senzorové sítě," radí Janeway. "S trochou štěstí vás pošlou stejným způsobem zpět k nám."
"Štěstí?" zděsí se Doctor.
"Nechci vám lhát, Doctore," vysvětluje Janeway. "Mnoho věcí se může pokazit. Spoléháme se na cizí technologii, která vás přenese přes tisíce světelných let."
"Takže je tu možnost, že můj program může být ztracen," dopoví Doctor smířen s osudem.
"Ano," odpoví na rovinu Janeway, "žádám vás, aby jste to riziko podstoupil."
"Zbývá 35 sekund," ozve se Seven.
"Doctore?" ptá se naléhavě Janeway, která mu stále dává možnost volby.
Doctor se zhluboka nadechne (na to je času vždycky dost). "Nebyl bych to já, kdybych odmítnul šanci stát se hrdinou. Jsem připraven," a postoupí na plošinu před obrazovku. Janeway ho ještě poplácá po rameni a jde k B'Elanně.
"Torres volá můstek."
"Jsme připraveni," potvrdí Chakotay.
"Moduluji přenosovou frekvenci," hlásí B'Elanna.
"10 sekund," ozve se Seven.
Doctor stojí před velkou mapou galaxie a očekává přenos.
"Hodně štěstí, Doctore," popřeje mu Janeway.
"Opět tahle slova," řekne ještě Doctor, než se jeho tělo dematerializuje.


 
Loď Federace letí volným prostorem. Tvarem podobná Voyageru, ale s mnohem ostřejšími úhly a hranami, její označení začíná písmeny NX tedy označení pro experimentální lodě.
Doctor se materializuje v krémové kulaté místnosti a lehátkem uprostřed. Je to ošetřovna.
Chvíli se rozhlíží, ale když nikoho nevidí, opatrně zavolá: "Haló, je tu někdo?"
Nikdo neodpovídá, ale to mu nemůže zkazit náladu.
"Počítači, identifikace této lodi."
"Toto je loď Federace Prometheus," odpoví mu chladný strojový hlas.
"Jsme v Alfa kvadrantu?" ptá se dál Doctor a rozhlíží se po místnosti.
"Pozitivní."
Doctor se radostí usměje a obrátí se k panelu na stěně, aby zadal několik příkazů.
"Ošetřovna volá můstek," říká se šťastným úsměvem Doctor (toto bude ten nejsnadnější úkol jaký dostal). Nikdo neodpovídá a jeho úsměv téměř okamžitě pohasne.
"Dobře, tady ošetřovna, volám všechny členy posádky. Prosím odpovězte," a přejde na druhou stranu ošetřovny, aby se podíval do dveří na protější straně, jestli už někdo nejde. Ale nikdo. "Počítači, je komunikační systém poškozen?"
"Negativní."
"Tak proč se nemůžu nikoho dovolat?" ptá se a prohlíží zbylé místnosti.
"Přístup ke komunikačnímu systému byl omezen," konstatuje počítač.
"Omezen? Ale tohle je důležité, copak není k dispozici nějaký druh nouzového kaná..?"
Doctor se zarazí, když zahlédne zkrvavené tělo na podlaze. Rychle se k němu sehne, je to muž v šedé uniformě, jakou Doctor ještě neviděl, ale bezpochyby federální. Rychle zjistí, že muž je mrtev a přistoupí k druhému muži, který je ještě naživu. Zkontroluje tep a naplní hyposprey. Pak aplikuje hyposprey a muž se probere.
"Zůstaňte v klidu," uklidňuje ho a podpírá mu zkrvavenou hlavu. "Máte několik popálenin phaserem, co se tu stalo?"
"Romulané," těžce vysloví muž, "převzali kontrolu nad naší lodí," a naposledy vydechne. Doctor si začne uvědomovat, že to nebude tak lehké jak si představoval.

Prometheus letí warp rychlostí prostorem. Na můstku jsou čtyři Romulani. Jeden na velícím křesle, dva u řízení a poslední u taktické stanice.

"Komandére," ozve se žena (pozn.: vcelku symptaická, na Romulanku) u kormidla, "mám tu loď, která se k nám přibližuje."
"Je to loď Hvězdné Flotily," doplní dívka vedle ní.
"Říkal jsem vám, že jste měla zamaskovat naši warpovou stopu," vyčítá jí Romulanský komandér.
"To jsem zkoušela," hájí se pilot(ka), "tyto nové systémy mi ale nejsou známy, měli jsme nechat někoho z posádky naživu."
"Byla byste překvapena, jak tvrdohlaví dokážou lidé být," říká Romulanský komandér se záhadným krutým úsměvem.
"Loď Flotily se přiblížila," hlásí pilot(ka).
"Zvednout štíty. Připravte phasery."

Doctor zatím vyšetřuje mrtvého muže, aby si byl opravdu jistý, pak mu zatlačí oči a vypne trikordér.
"Počítači, kolik je na lodi Romulanů?"
"27," odpoví počítač.
Doctor položí trikordér na své místo a ptá se dál: "Je tu ještě někdo z Hvězdné flotily?"
"Nikdo živý," zní odpověď.
"Počítači," pokračuje Doctor a přijde ke konzole u stěny, "ukaž mi konstrukční plány této lodi stejně jako všechny její specifikace."
"U.S.S. Prometheus," říká počítač a zobrazuje při tom schéma celé lodi na obrazovce konzoly, "experimentální prototyp, zkonstruován pro taktické mise v hlubokém vesmíru. Primární bitevní systém obsahuje regenerativní štíty, zvýšené pancéřování trupu, multivektorový útočný mód..."
"Multivektorový útočný mód?" ptá se Doctor. "Popis."
"Přístup k taktickým informacím vyžaduje oprávnění čtvrté úrovně," řekne počítač.
Doctor vypadá frustrovaně. "A co mi můžeš ukázat při mé úrovni oprávnění?"

To se už ale Doctor nedozví, protože v tu chvíli se loď silně otřese pod útokem z phaserů. Prometheus je pronásledován lodí Federace třídy Nebula, která pálí plnou silou do jeho štítů.

Žena u kormidla se při dalším otřesu dokáže udržet v křesle a hlásí: "Štíty drží."
"Aktivujete multi-vektorový útočný mód," rozkáže komandér.
"Tento systém nebyl ještě nikdy testován," protestuje kormidelnice.
"Tak ho otestujeme teď," řekne ostře komandér.
Loď se znovu otřese. Kormidelnice neodpovídá a proto komandér vstane výhružně řekne:
"To byl rozkaz! A já očekávám, že ho splníte. Okamžitě přejděte multi-vektorový útočný mód."
"Ano, komandére," odpoví poslušně kormidelnice.
Počítač začne odpočítávat deset sekund do zahájení sekvence a na můstku se rozsvítí modrá světla.
Stejně tak na ošetřovně.
"Autoseparace za 10 sekund," ohlásí počítač. "9..8..7."
Doctor zatím nechápavě chodí po ztemnělé ošetřovně.
"Počítači, co se to děje?"
"6..5."
"Počítači?!"
"4..3..2..1. Separační sekvence je aktivována."
Prometheus se pomalu rozdělí na tři časti. Teď je vidět, že má 4 warpové gondoly místo obvyklých dvou. Každá z částí je teď samostatnou bojovou jednotkou, řízenou z centrální části.

"Jsme v bojové formaci," oznámí kormidelnice komandérovi, který si během separace stoupl ze ní. "Každá sekce je připravena k boji a čeká na vaše rozkazy."
V tu chvíli je Prometheus zasažen phasery pronásledující lodi. Panel, u kterého stojí čtvrtý Romulan vybuchne a srazí ho k zemi.
"Počítači! Útok, vzor beta 4-7," vykřikne rychle komandér.
"Specifikujte cíl," žádá počítač.
"Loď Hvězdné flotily, souřadnice 162 tečka 7."
"Vzor a cíl potvrzen," říká počítač, úplně bez zájmu, že chce pálit do svých řad.
Všechny tři časti vypálí současně na pronásledovatele a zneškodní ho.
"Myslím, že můžeme test prohlásit za úspěšný," říká se zadostiučiněním Romulanský komandér kormidelnici. "Začněte reintegrační sekvenci. A pak mi vypracujte plné hlášení o škodách."
"Ano, komandére," odpoví kormidelnice. Pak, ale zaslechne sténajícího druha, který byl zasažen při výbuchu panelu. Jde se na něj podívat a pomůže mu vstát. "Je zraněný," řekne komandérovi.
"Doveďte ho na lékařské oddělení," říká komandér, který se mezitím posadil zpět do svého křesla.
Kormidelnice ho podepře a oba malátnými kroky vejdou do turbovýtahu.

Doctor sedí na ošetřovně, a nemá vůbec ponětí o tom, co se to děje. Náhle se loď otřese a Doctor má co dělat aby nespadl.
"Reintegrační sekvence dokončena," oznámí počítač.
Doctor stále nic nechápe.
"Počítači, existuje nějaký způsob, jak bych mohl získat přístup ke komunikačnímu systému a poslat zprávu jiné lodi?"
"Negativní," odpoví suše strojový hlas. "Přístup ke komunikaci vyžaduje oprávnění stupně 4 nebo vyšší."
Doctor si zklamaně povzdechne. Pak, ale zaslechne jak se otvírají dveře a rychle se přikrčí pod stůl u kterého seděl.
Vejde kormidelnice spolu s raněným Romulanem, kterého položí na lůžko. Doctora si zatím nevšimne. Ten si uvědomuje, že bude odhalen a proto se rozhodne se ukázat.
Přistoupí nepozorovaně k Romulance a jakoby se nechumelilo standardně se zeptá: "Udejte, prosím povahu lékařské pohotovosti."
Kormidelnice se rychle otočí a sáhne po disruptoru. Pak ale zjistí, že je to jen holografický Doctor (má to zřejmě napsáno na čele) a zase se uklidní.
"Kdo vás aktivoval," ptá se s ještě trochu roztřeseným hlasem.
"Vy. Automaticky, jakmile jste vstoupila na ošetřovnu," říká teď už sebejistý Doctor a jde si pro trikordér.
"Můžete ho ošetřit?" ptá se dál Romulanka.
"Ale samozřejmě," odpoví Doctor, a přejde k raněnému, "to je moje funkce."
Doctor aktivuje trikordér a prohlédne pacienta.
Zatímco kormidelnice vše sleduje, Doctor si klidně pronáší svou diagnózu: "Popáleniny třetího stupně, vlasová zlomenina čelisti a protržená tepna mozku. Musím operovat," dokončí rychle a pospíchá ke svým nástrojům.
"Jste program Hvězdné Flotily. Proč bych vám měla věřit?" ptá se stále podezřívavá Romulanka.
"Jsem přece doktor," říká Doctor, divným ale ne neznámým tónem. "Jestli je můj pacient člověk nebo Romulan, udělám vše co je v mých silách, abych ho zachránil. Jestli chcete můžete mi asistovat," dodá a začne přejíždět nějakým lékařským přístrojem nad Romulanovou lebkou.
Pacient těžce oddechuje, zřejmě nastává jeho poslední hodinka.
"Ozvěte se mi, až skončíte," řekne uklidněná Romulanka a zamíří na můstek.
Jakmile za ní zasyčí dveře, Doctor přestane pracovat a zamyšleně přechází po místnosti. Pak ho konečně něco napadne.
"Počítači, mám přístup k E.M.H. programu této lodi nebo pro to potřebuji nějaký druh oprávnění?"
"Přístup k tomuto programu není omezen," odpoví počítač.
"Aktivuj ho," křikne radostně Doctor.
Vedle Doctora se materializuje další postava v šedé novější uniformě (ve stylu Deep Space Nine nebo FC) s modrým nákrčníkem lékaře. Doctor je vysoký, blonďatý a značně nabubřelý.
 
"Udejte, prosím povahu lékařské pohotovosti," říká nejprve standardně nový Doctor. Pak si všimne vedle stojícího Doctora a oboří se na něj: "Co k sakru pohledáváte na mé ošetřovně."
Nestává se to často, ale Doctor jakoby oněměl.
EMH postoupí vyzývavě směrem k Doctorovi a pokračuje: "Byl jsem naprogramován k identifikaci všech členů posádky. A vy nejste jedním z nich."
"To, protože jsem..." snaží se vysvětlit Doctor, ale EMH-2 ho přeruší.
"Udejte svou hodnost a bezpečnostní oprávnění."
"Nemám žádná oprávnění, jsem Pohotovostní Lékařský Hologram. Byl jsem poslán, abych..."
Ale EMH-2 ho opět nenechá domluvit. "..Ano," uvědomí si, když si ho lépe prohlédne. "Vy jste EMH-1 - starší a horší program."
"Horší?" ptá se Doctor s arogantním rozhořčením.
"Ano, ano," nedá se vyrušit EMH-2, "ostrý pohled, strašné chování k pacientům - poznávám vás."
EMH-2 přejde ke konzole. "Ale vy přece nejste částí naší databáze. Co tu děláte?"
"Vysvětlím vám to, když na pár sekund vypnete své hlasové subrutiny."
EMH-2 mu konečně věnuje pozornost.
"Byl jsem přenesen na tuto loď z lodi Federace přes více jak 60 tisíc světelných let."
"60 tisíc světelných let?" ptá se EMH-2 pochybovačně. "Nemáme lodě, které by byly tak daleko," řekne a rychlými kroky zamíří k jiné konzole.
"Je to vesmírná loď Voyager," křikne za ním Doctor. EMH-2 se zarazí, ale pak si všimne raněného Romulana a skloní se nad ním.
"Před čtyřmi lety, jsme byli přeneseni do Delta kvadrantu cizí silou ..." pokračuje Doctor.
EMH-2 se při zjištění, že jde o Romulana zděsí a rychle odskočí k vedlejší konzole.
"Co to děláte?" ptá se Doctor.
EMH-2 rychle zadává sadu příkazů. "Aktivuji poplach."
Doctora zachvátí panika. "To je ta poslední věc, kterou by jste chtěl udělat!" křikne a rozběhne se k němu, aby mu v tom zabránil.
"Bezpečno..," stačí ještě vykřiknout, ale to už mu Doctor zacpe ústa svou rukou a pořádně ho stiskne, aby se nemohl hýbat.
"Poslouchejte mě!" řve na smítajícího se EMH-2 Doctor, "Romulané převzali kontrolu nad lodí. Celá posádka je MRTVÁ. Vy a já jsme jediní důstojníci Flotily na palubě! Rozumíte tomu!?"
EMH-2 zamumlá, jako že rozumí, jen aby se zbavil Doctorova sevření. Doctor ho pustí a chvíli si oba hledí do očí.
"Počítači, deaktivovat EMH program," řekne rychle EMH-2 a zmizí.
Doctor nemůže uvěřit svým očím. Jeho protějšek utekl.
"Počítači, aktivuj EMH program," řekne Doctor.
Na jiném místě se opět objeví EMH-2 a standardně říká: "Udejte, prosím povahu lékařské pohotovosti."
Pak si, ale všimne, že tu je zase jenom Doctor a frustrovaně se ptá: "Co zase?"
"Potřebuji vaši pomoc," říká Doctor.
"Bezpečnostní protokol Hvězdné flotily 28," přednáší neosobním hlasem EMH-2, "v případě nepřátelského převzetí lodi se EMH program deaktivuje a vyčká na záchranu."
"Obávám se, že vy si nemůžete dovolit takový luxus. Jsou tu v sázce dvě lodi: Vaše a moje! Teď potřebuji vědět víc o tom co se tu děje. Je Federace ve válce s Romulany?" a ukáže na raněného Romulana, který mezitím zřejmě zemřel, protože se nehýbe.
"Ne," odpoví EMH-2, "Romulané nejsou zapleteni v naší válce s Dominionem."
"S kým?" ptá se Doctor, který o Dominionu nikdy neslyšel.
EMH-2 otevře ústa a chce začít vysvětlovat, ale pak jen mávne rukou a řekne: "To je dlouhý příběh."
"V každém případě potřebujeme získat kontrolu nad situací," pokračuje Doctor.
"Já jsem Doctor, a ne přepadový oddíl," řekne typickým způsobem EMH-2.
"Je čas, aby jste se stal tak trochu obojím," řekne Doctor.
"Vy tomu nerozumíte," namítá dál EMH-2, a přechází po místnosti, "Prometheus je experimentální prototyp, stejně jako já."
EMH-2 je vyveden z míry, něco takového není schopen jeho program zpracovat.
"Já ... já," koktá a zjišťuje, že se dívá do obličeje nevědomého Romulana. "Ještě jsem nebyl plně otestován," říká tělu Romulana, "nejsem zkonstruován na takovou práci," kňourá.
Doctor se dotkne jeho ramene a EMH-2 polekaně vykřikne.
"Pokuste se uklidnit," radí mu Doctor, "vše půjde dobře, pokud tady budu já. Mám v této oblasti mnoho zkušeností. Teď, pěkně popořádku," a obrátí svou pozornost na Romulana. "Máme tu pacienta. Vy mu ošetříte popáleniny. Já zlomeninu čelisti." velí Doctor a aktivuje lékařský tělový scaner kolem Romulana.
"To snad nemyslíte vážně," říká EMH-2, a scaner deaktivuje.
"Ale samozřejmě."
"Ale on je nepřítel."
"Potřebuje naši pomoc. Předpokládám, že je vám známa Hippocratova přísaha."
Doctor vyšetřuje Romulana trikordérem, zatímco EMH-2 kibicuje: "Vidíte, vidíte co se děje? Romulané vás zneužívají?"
"Hmm," řekne Doctor, když přejede trikordérem přes svého kolegu.
"Hmm co?"
"Vaše holomatrice je nestabilní. Může to vysvětlovat vaše nevypočitatelné chování."
"Říkal jsem vám, že jsem teprve ve vývoji! Byl jsem instalován teprve před šesti týdny," říká zoufale.
"Stabilní nebo ne, potřebuji vás, a stejně tak on!" a ukáže na Romulana.
EMH-2 popadne Doctorův lékařský scaner a na několik nanosekund na něj mrkne.
"Bude žít," prohlásí a opět scaner Doctorovi vrátí. "Říkám, že bychom ho tu měli nechat a deaktivovat se."
"Ne! Dělejte si co chcete, můžete se třeba krčit uvnitř nějakého datového procesoru, jestli se vám to líbí. Já budu pokračovat sám," řekne Doctor a opět aktivuje lékařský scaner.
EMH-2 přechází kolem a jako by vyhlížel jestli někdo nejde. Pak se opět obrátí na Doctora.
"Jsme jen lékařské hologramy," hučí do něj. "Co zmůžeme proti lodi plné Romulanů?"
"Nejsem si jistý," řekne Doctor trochu chladněji, "ještě ne, ale už jsem čelil mnoha výzvám - nepřátelským invazím, makro-virovému zamoření. Prošel jsem Borgským prostorem, cestoval časem.."
"Spouštěl jste na sobě v poslední době autodiagnostický program?" ptá se EMH-2 podezřívavě. "EMH-1 byl zkonstruován POUZE pro práci na ošetřovně!"
"Před čtyřmi lety," vysvětluje Doctor, "jsme ztratili všechny Velící Lékařské Důstojníky."
"Před čtyřmi lety?" diví se EMH-2. "Žádný div, že fantazírujete. Váš program degeneruje, protože už běží příliš dlouho."
"Těším se nejlepšímu zdraví," řekne ostře Doctor, (a raději opomene potíže, které měl před rokem se svou matricí). "Já sem zachraňoval Voyager před zničením, už v době kdy VY jste byl pouhým zábleskem v programátorově oku! Tak pomůžete mi získat loď zpět nebo ne!?"
EMH-2 na něj ohromeně hledí, ale pak řekne: "Podejte mi thrombický modulátor," a ukáže na lékařský stolek s nástroji.
Doctor se nad ním skloní, ale zdá se, že žádný z nástrojů nepoznává. Vezme tedy jeden, který se mu nejvíc líbí a tázavě se podívá na EMH-2.
Ten ale protočí oči v sloup a potřese hlavou. "Ne, je to ten nástroj kuželovitého tvaru, podejte mi ho prosím," řekne, ale myslí si, co komu udělal, že musí takhle trpět.
Doctor je v rozpacích, ale pak vybere správný nástroj a podá ho kolegovi. "Lékařská věda učinila nějaké pokroky zatímco jste byl v ... Delta kvadrantu, říkám to správně?" řekne arogantně, a začne pracovat.
"Ano, je to správně," řekne suše Doctor a snaží se být klidný.
"Už nepoužíváme skalpely nebo pijavice. Navrhuji, aby jste mi přenechal lékařskou stránku věci. Zatímco získání lodi ... nechám ve vašich ... zkušených rukou," řekne s ironií a dokončí operaci. Doctor se podívá do stropu a povzdechne si - ještě nikdo ho takto neponížil.

Mezitím na Voyageru v Delta kvadrantu (těhotná) B'Elanna, Harry a Paris kontrolují situaci. Na můstek vejde Chakotay.
"Ani slovo. Naše spojení se sítí senzorů je stabilní. Sedmá z devíti zůstane v astrometrické laboratoři. Chtěl jsem ji poslat si odpočinout, ale nesouhlasila a říkala, že může ještě pokračovat i několik dní, než bude potřebovat regeneraci."
Janeway poslouchá jeho hlášení a pak se usměje.
"Co to máte?" ptá se Chakotay, když uvidí, že Janeway něco psala.
Kathryn se snaží tabulku schovat, ale vidí, že Chakotay čeká na odpověď.
"Dopis domů. Začala jsem ho psát už před rokem. Jeden pro moji rodinu a jednu pro Marka. Aktualizovala jsem je vždy když jsem mohla. ... Já vím," přiznává když zachytí Chakotayův pohled, "je to trochu předčasné."
Chakotay kývne. "Možná děláme chybu, že si vůbec děláme naděje. Něco podobného už jsme dříve zažili."
Janeway se na něj podezřívavě podívá.
"No dobře musím se přiznat. Napsal jsem také dopis mému bratranci v Ohiu," řekne Chakotay a oba se rozesmějí.

Neelix přechází netrpělivě po ošetřovně. Provinile se podívá na členy posádky, kteří zde čekají s bolestmi v břicha. Pak se otevřou dveře a vejde Paris.
"Doctor je tady," řekne Paris s úsměvem.
Neelix k němu okamžitě vystartuje: "Poručíku," říká úlevně, "konečně jste tady."
"Co máte za problém?" ptá se Tom.
"No, právě obědvali, když si začali stěžovat na bolesti v břiše."
 
"Hmm," řekne Paris a vyšetří oba trikordérem, "žádný div, akutní funkční dispepsie."
"Co je to?" ptá se Neelix zděšeně.
"Pálení žáhy," odpoví klidně Paris.
"Je mi to líto, nevěděl jsme, že se to stane," omlouvá se ženě v červené uniformě.
"Replikuji Rolaid," uklidňuje jí Paris.
"Hned vám bude lépe," ujišťuje ji ještě Neelix, zatímco Paris již odešel, a proto za ním Neelix rychle zamíří.
Dostihne ho v Doctorově pracovně a ptá se: "Budou zase zdraví, že ano?"
"Je to jen pálení žáhy, Neelixi, a ne nějaký Terriliumský mor. Čím jste je to vlastně krmil?"
"Rodeo Red's Red-Hot, Rootin'-Tootin' Chili," řekne Neelix pyšně.
Paris, ale nemá pochopení, a rozesměje se. "Kde jste se tohle naučil?"
"Zabrousil jsem do klasické americké kuchyně," brání se Neelix.
"Až se vrátíme na Zemi, chci se ujistit, že budu schopný obstát v konkurenci ostatních kuchařů."
"Nezdá se vám že trochu předbíháte?" ptá se ho Paris.
"Doctor se brzy vrátí a přiveze plán Flotily na naši záchranu. Mám v něho plnou důvěru," odvětí Neelix.
"Doufám, že budete mít pravdu. Pokud ne, strávím zbytek tohohle výletu léčením žaludečních nevolností..."
Vypadá to, že tato vidina Parise opravdu straší za bezesných nocí.
"Věřte mi," ujišťuje ho Neelix, "už se to nikdy nestane. Je to věc zdokonalení receptu. Příště raději použiji trochu méně Jaloby..."
Paris za ním hledí a přísahá si, že už nikdy nevkročí do jídelny, když bude vařit Neelix.

Prometheus zatím pořád letí maximální rychlostí podprostorem.

Doctoři konečně spolupracují na získání kontroly nad lodí.
Doctor právě získává údaje o kursu. "Mám přístup k navigačnímu deníku," říká skloněn nad konzolou. "Letíme warpem 9,9 přímo k Romulanskému impériu."
"Tato loď je mnohem rychlejší než jakákoli jiná ve Flotile," říká EMH-2, "nikdo nás nedostihne a také nikdo nezachrání."
"Musíme najít způsob, jak tuto loď zpomalit nebo zastavit, před tím než dosáhne nepřátelského prostoru."
"A jak," ptá se EMH-2 posměšně, "přitančit si to na můstek a převzít kormidlo?"
"Osvěžte mi paměť, který z nás má to hrozné chování k pacientům?"
"Vy nejste můj pacient," rozmrzele odpoví EMH-2.
"To je první dobrá zpráva," povzdechne si Doctor sarkasticky a začne přecházet po bílé ošetřovně. "Musíme nějak Romulany zneškodnit," pokračuje Doctor v úvaze, ..."jaká anestetika máte k dispozici?"
"Pouze ta nejlepší," odpoví EMH-2 arogantně, "Absonol, Neurozin, Anestecin.."
"Neurozin bude stačit, šíří se v plynném stavu," přeruší ho Doctor.
"Ukažte mi schéma lodního ventilačního systému."
EMH-2 na něj ale divně kouká, není zvyklý aby mu někdo rozkazoval.
"Prosím," řekne Doctor netrpělivě, když si všimne kolegovy nelibosti.
Teď je EMH-2 spokojen a dotkne se několika tlačítek na konzole a ukáže Doctorovi co chtěl. "Všechny primární systémy jsou ovládány z můstku, včetně kontroly životního prostředí," konstatuje EMH-2.
"Zdá se, že na všech palubách jsou holoemitory," nevzdává se Doctor.
"Ano jsou. Na rozdíl od vás nejsem odsouzen zůstávat pořád na ošetřovně," a ukáže rukou na své okolí.
Doctor jeho kousavou poznámku přejde a raději řekne: "Přineste tři zásobníky Neurozinu."
EMH-2 zamíří do skladu, aby je přinesl.
Doctorovi to ale nedá, aby na jeho poznámku přece jen nereagoval. "Pro vaši informaci, i já mám volnost pohybu po celém Voyageru, a dokonce mohu i loď opustit."
"Opustit loď?" diví se EMH-2. "Jak?"
"Můj mobilní emitér," řekne Doctor jako by emitéry rostly v každé ošetřovně, "malý kousek technologie z 29 století, kterou jsme získali ..."
"Skutečně?" říká užasle EMH-2.
"Jsem tak blízko umělé formě života jak jen jakýkoli hologram může být. Účastním se společenského života s posádkou, bratříčkuji se s cizími formami života. Dokonce jsem měl sexuální vztah."
"Sex?" ptá se EMH-2 téměř dotčeně, "jak je to možné? Nejsme vybaveni..."
"Řekněme, že jsem udělal nějaké ... malé úpravy mého programu," přeruší ho Doctor.
"Bylo by možné několik těchto ... subrutin překopírovat do mé databáze, před tím než opět odejdete?," ptá se EMH-2 se zájmem. Je přesně tam kde ho chtěl Doctor mít.
"Uvidíme," odpoví záhadně Doctor.
EMH-2 je od této chvíle mnohem více kooperativní.
Doctor přistoupí ke konzole a vyvolá několik údajů. "Vypadá to, že jediné místo, kde se mohu dostat k ovládání životního prostředí je z Operační konzoly (OPS) na můstku."
"Ale můstek je přece plný Romulanů," namítne EMH-2.
"To je první co se v reálném světě naučíte - spoléhat sám na sebe," říká Doctor.
"Dobře tedy," odpoví rychle EMH-2 a otočí se, "hodně štěstí. Počítači, deaktivuj..."
Ale nedořekne. Doctor ho chytí za rameno: "Ne tak rychle. Vy půjdete do Jeffereisova průlezu 17," a vrazí mu zásobníky s plynem do náručí. "V okamžiku, kdy odblokuji kontrolu, vypustíte plyn do ventilace."
"Jeffereisův průlez 17? To je pět palub nahoru. Co kdyby mě chytili Romulané," strachuje se EMH-2.
"Improvizujte! Vaše cesta začíná tady," řekne Doctor a otevře dvířka do Jeffereisova průlezu.
Průlez má výšku asi jeden metr, a EMH-2 má plné ruce zásobníků plynu. Posadí se na okraj tunelu a chce se nějak vtěsnat dovnitř. Ale pořád se tam nemůže vejít. Vstane a pozadu do otvoru strčí pravou nohu, pak ji zase vyndá a zkusí to levou. Málem upadne a Doctor ho zachytí a podrží mu zásobníky s plynem, při tom kroutí nechápavě hlavou.
"Obyčejně, se dovnitř leze hlavou napřed," radí mu Doctor.
"Děkuji," odpoví EMH-2. Poslechne ho a vplíží se dovnitř. Plyn má, ale Doctor pořad v rukou a protočí své oči v sloup. EMH-2 si také uvědomí, že mu něco chybí a otočí se. Doctor mu předá zásobníky, EMH-2 se odplíží pryč a Doctor za ním dvířka opět zamkne.

Doctor vejde se svým nejlepším úsměvem na můstek. "Tady jste Doctore," uvítá ho Romulanská kormidelnice, když si ho všimne. "Dokončil jste operaci?"
"Ano, vašemu příteli se už daří dobře, ale v jeho krvi jsem našel něco divného. Myslím, že byl infikován virem Torothka, který by mohl být nebezpečný. A když byl infikován on, je možné že i vy. Jsem tu, abych vyšetřil i zbytek posádky," dokončí Doctor.
"Nikdo tady není nemocný," řekne Romulanský komandér ostře.
"Teď třeba ještě ne," vysvětluje rychle s úsměvem Doctor, "pokud vím, tak žaludeční křeče jsou nesnesitelné, ale někteří říkají, že vyrážka je horší."
Zdá se, že to komandéra přesvědčilo.
"Proveďte svá vyšetření," řekne a přestane si ho všímat.
Doctor nejprve trikordérem vyšetří jeho, ale při tom pokradmu kouká, kde je ovládání životního prostředí.
"Jak daleko jsme od naší hranice?" ptá se komandér.
"Při současném kurzu a rychlosti tam budeme za 40 minut," odpoví kormidelnice.
Doctor přejde k pilotům a opět všude šmejdí trikordérem.
"Změnit kurs na 118 tečka 26."
"Ale při tomto kurzu se nedostaneme na Romulus," diví se první kormidelnice.
"Plány se změnili," vysvětluje komandér. "Abychom využili celý potenciál této lodi, předáme ji Tal Shiaru."
Druhá kormidelnice vstane a zamíří do zadní části můstku. Doctor se chopí šance a vyrazí za ní, trikordér stále na oko zapojený.
"Domluvil jsem setkání s jejich flotilou za jednu hodinu," pokračuje komandér.
"Ale komandére," snaží se protestovat kormidelnice.
"Máte své rozkazy," umlčí ji komandér.
Doctor se mezitím nepozorován dostal k ovládání. Stále dělá, jako že vyšetřuje Romulanku, ale při tom aktivuje kontrolní panel. Nevšimne si, ale že Romulanský komandér si ho v té chvíli všiml a tiše stojí za jeho zády.
"Co to děláte?" zeptá se po chvíli podezřívavě.
"Kontroluji ... biofiltry," vypraví ze sebe vylekaný Doctor, "jestli nezjistil známky viru."
Komandér, ale rychle chňapne po jeho ruce a přečte si údaje na Doctorově trikordéru.
"Ale vždyť tu nemáte žádná data," řekne už s hrozbou v hlase.
Doctor se snaží dělat překvapeného, zaklepe s trikordérem, ale zmůže se jen na "Hmm.."
Je prozrazen.

Na Voyageru zatím Paris pokračuje v léčení obětí Neelixova obědu. Poslednímu pacientovi doporučí, aby si příště dal kuřecí salát a propustí ho. Vejde Harry.
"Jsme rád, že tě vidím," uvítá ho vřele Paris.
"Kde je ten nouzový stav," ptá se unaveně Harry (taky už toho má dnes dost).
Paris položí ruku kolem jeho ramen a nevinně řekne: "Jen se rozhlédni, Harry."
Pak se oba otočí a prohlédnou si i druhou část, nyní prázdné ošetřovny.
"Co vidíš?" ptá se a znovu ho přátelsky poplácá.
"Ošetřovnu?" hádá Harry.
"Jo, přesně."
"A..?"
"A tohle není kormidlo hvězdné lodi, že ne?"
"Nevpíchl jsi si nechtěně nějaký druh psychotropní látky?" ptá se ironicky Harry.
"Já jsem pilot, Harry, a ne Doctor."
"Je to jen dočasné převelení - jen do doby než se Doctor vrátí," ujišťuje ho Harry.
"Ale co když se nevrátí?" říká Paris a odhaluje tak, že jeho noční můra ve VOY:"Waking Moments" byla až druhá nejhorší.
"Ale on to dokáže!" přesvědčuje ho Harry.
"Potřebuji tvoji pomoc, Harry," pokračuje Tom, "zachraň mě od lékařského vyhnanství."
"Jak?"
"Jsi expert na holotechnologii. Musíš naprogramovat nového Doctora!"
Kim se usměje: "Ty musíš skutečně blouznit, Tome. Těm nejlepším holo-inženýrům zabralo několik let, než vyvinuli EMH. Já přece nemohu tak rychle naprogramovat nového Doctora!"
Paris se trpce usměje. "Mysli na to jako na výzvu, Harry - šanci psát dějiny! A při tom zachránit svého nejlepšího přítele," a znovu ho poplácá po rameni.
Kim vidí, že ho nemůže odmítnout.


 
Seven vchází do astrometrické laboratoře s tabulkou v ruce. Na velké obrazovce je vidět mapa galaxie i se sítí senzorů.
"Poručíku Torres," pozdraví Seven nahlas.
B'Elanna se otočí od své práce, ale ani nepokývne na odpověď. Ještě pořád je na ní naštvaná.
Seven přejde ke svému postu a dotkne se ovládání.
"Rekalibrujete přenosové rozhraní," konstatuje Seven.
"To je pravda," usekne B'Elanna, a ani se na ní nepodívá.
"Udejte důvod pro tyto modifikace."
"Udejte důvod, prosím," opraví ji podrážděně B'Elanna. "Není to v tom co říkáte, Seven, ale jak to říkáte," řekne ještě víc podrážděně.
"Já nerozumím," odvětí bezelstně Seven.
Torres si povzdechne. "Mohla jste si všimnout, že někteří lidé z posádky, jsou trochu ... podráždění, když jste poblíž."
"Byla jsem Borg. Vyvolávám obavy."
"Ne to jsem nemyslela. Neobáváme se, že nás asimilujete. Ani jsme se nikdy nebáli ... jste tak ..."
B'Elanna nemůže najít správný výraz, nakonec řekne: "Jste tak neslušná."
"Jsem ... neslušná," opakuje Seven.
"Ano ... ano, každého jen komandujete, děláte věci bez dovolení, a jestli si to uvědomíte nebo ne, stejně vám to nakonec projde jen jako malá urážka. Dokonce nikdy neříkáte 'prosím' nebo 'děkuji'."
B'Elanna se dotkne konzoly na druhé straně a pak pokračuje v kázání: "Podívejte se, neočekávám nějaké velké pokroky ze dne na den, ale zkuste si někdy vzpomenout, že my nejsme skupina vašich vojáků."
B'Elanna si řekla svoje a vrací se ke své práci.
Seven na ní chvíli kouká, a zdá se, že se její radu vezme k srdci, pak se také vrátí k práci.
"Váš pokus rekalibrovat rozhraní je nerozumný," ozve se po chvíli Seven.
B'Elanna má co dělat, aby se udržela.
"Riziko přerušení našeho spojení je příliš velké," dokončí svou analýzu Seven.
Torres sevře rty.
"Snad podle vašeho názoru," řekne ostře. "To je přesně to o čem jsem mluvila! Vy jste mě ani neposlouchala! Nevím proč se s vámi vůbec pokouším mluvit, když vy ani..."
B'Elanna zmlkne, protože se spojením se něco děje. "Ztrácíme spojení?" ptá se B'Elanna v obavách, že Seven měla pravdu.
"Ne. Právě dostáváme nějakou zprávu z přenosové stanice."
"Je to Doctor?" ptá se B'Elanna.
Na obrazovce se objeví několik šedých čar a pak se objeví i obličej cizince v masce, který se strojovým hlasem ptá:
"Co jste zač?"
"Jsem poručík Torres z vesmírné lodi Voyager."
"Používáte naši technologii," řekne cizinec, a je jasné, že tím není příliš nadšen.
"Myslíte senzorovou síť? Mysleli jsme, že je opuštěná," namítá B'Elanna.
"Patří Hirogenům, ukončete své spojení se sítí."
"Ne, ne počkejte, chtěli jsme jen..." ale Hirogen ukončil spojení.
"Spojení bylo přerušeno," konstatuje Seven.

"Co jste ještě s touto lodí udělal," ptá se ostře Romulanský komandér Doctora. "Deaktivuji vás, pokud mi neodpovíte."
"Pokud odpovím na vaše otázky," odpoví klidně Doctor, "je velmi pravděpodobné, že mě také deaktivujete, takže nevím o co se tu snažíte."
Doctor sedí na židli ve společenské místnosti Promethea a Romulan kolem něj obchází jako mlsný pes. Pak se skloní až k jeho obličeji.
"Nejste nic , než počítačem generovaná projekce. Moc nevěřím tomu, že jste byl schopen jednat sám tak nezávisle."
"Jak lichotivé," řekne líně Doctor.
"Řekněte, kdo váš program řídí! Je to někdo na lodi? Člen původní posádky, kterého jsme opomenuli? Nebo některý z mých vlastních lidí?"
"Paranoia je váš způsob života, že ano?"
Komandér vstane a začne zamyšleně přecházet po místnosti. Se sykotem se otevřou dveře a vejde kormidelnice.
"Podle záznamů v počítači, byl na loď přenesen optronický datový proud. A stalo se to před téměř šesti hodinami. Proud obsahoval holografické subrutiny."
"Kdo je poslal," ptá se komandér.
"Neznámé, ale datová matrice měla signaturu Hvězdné Flotily."
Komandér se teď obrátí opět k Doctorovi.
"Takže, Flotile se sem podařilo propašovat holografický program. Velmi chytré," ocení komandér.
"Byl jste k nám vyslán pouze, aby jste získal informace," ptá se pro změnu kormidelnice, "nebo aby jste dokonce naší misi sabotoval?"
Doctor si povzdechne. Musí s pravdou ven.
"Datový proud, který jste obdrželi, byl vyslán cizí senzorovou sítí. Byl jsem přenesen z lodi Federace v Delta kvadrantu."
"V Delta kvadrantu?" ptá se žena, "to je absurdní."
"Je to zbytečné," zavrčí komandér a vstane.
"S tím mohu jen souhlasit," řekne Doctor a snaží vstát.
Romulanka ho, ale chytne za rameno a posadí ho zpět na židli.
"Možná existuje lepší metoda, jak získat informace z holografického programu," řekne Romulanka a přejde ke komandérovi.
"Navrhuji kompletní extrakci jeho algoritmů. Můžeme pak analyzovat jeho subrutiny jednu po druhé."
"Začněte," souhlasí komandér, který již nevidí jiné východisko.
Romulanka se dotkne několika tlačítek na konzole a začne s procedurou.
Doctor ji vyděšeně sleduje, teď jde do tuhého.
"Existují nějaká pravidla týkajících se zacházení s vězni?" ptá se Doctor trochu nervózně.
Nedostane se mu, ale odpovědi, protože v té chvíli se ozve syčivý zvuk, jak do místnosti začne vnikat nějaký plyn.
Oba Romulani se rozkašlou, a nakonec v bezvědomí padnou na podlahu. Doctor vstane a nevěřícně si prohlíží bezvědomou Romulanku. Pak se v místnosti materializuje EMH-2.
"Fungovalo to?" ptá se hned jak nabude pevné formy.
Doctor stále není schopen odpovědi a proto EMH-2 prohlédne Romulany sám.
"Promiňte mi to vyrušení," řekne žoviálně a shodí Romulanku ze stolu.
"Vypustil jste plyn po celé lodi?" ptá se Doctor, hned jak se trochu vzpamatuje.
"Samozřejmě," odpoví EMH-2.
"Ale jak se vám podařilo vypustit Neurozin? Vždyť já jsem neodblokoval ventilační systém."
EMH-2 se nadechne a pyšně začne vyprávět jak se mu to podařilo:"Polapen v Jefferiesově průlezu! Osamocen, nebylo úniku.. jeho "nafoukaný" kolega chycen Romulany! EMH-2 musel improvizovat. Inspirace! Získal přístup do hlavního počítače a simuloval po celé lodi biologické ohrožení," a při tom gestikuluje rukama jako by právě vyťukával příkazy na klávesnici. "Přinutil počítač, aby si myslel, že na všech palubách vzniklo mikrobiotické zamoření."
"..a ventilační systém se otevřel automaticky!" dokončí jeho vyprávění Doctor.
"Presto!" souhlasí EMH-2, a pokračuje: "pak se vyplížil z potrubí, získal přístup k holoemitorům, a přenesl se sem, omluvil se Romulanům... viděl vyjevený výraz v tváři svého přítele ...."
"To stačí!" přeruší Doctor jeho vychloubání, ve kterém se tak trochu poznává. "Víte, měl by jste si začít dělat svůj osobní deník. Proč zbytečně nudit ostatní?" řekne kousavě. Pak se uklidní a řekne: "Musíme na můstek, loď potřebuje posádku, a to jsme my."
Doctor se dotkne konzoly, aby je přenesl rovnou na můstek.
"Ou ... problém," řekne EMH-2. "Prometheus je prototyp, přísně tajný, pouze čtyři lidé v celé Flotile se ho učili řídit."
Pak se dotkne tlačítek na konzole a pokračuje. "Doufám, že vaše nesčetná dobrodružství obsahují i pilotní lek-" a zatímco plynule mluví se oba přenesou na můstek. "-ce, protože v mém programu není nic co by nám mohlo pomoc s řízením takové věci."
Oba začnou obcházet můstek.
"Já už mám nějaké pilotní zkušenosti," chlubí se Doctor. "Ve skutečnosti ... pouze dvě lekce ... a to v raketoplánu ... v simulátoru. Ale projevil jsem velkou intuici," uklidňuje ho s nuceným úsměvem Doctor. "Kdepak je kormidlo?" zeptá se a rozhlíží se po můstku.
"Raději byste měl svou intuici rychle použít," říká EMH-2 kousavě, když se podívá na vědeckou stanici v zadní části můstku, "jsme pouze osm minut od Romulanské hranice."
"Á tady to je," řekne úlevně Doctor a zamíří ke křeslu kormidelníka. Nejprve shodí z křesla bezvědomou druhou kormidelnici a posadí se na její místo. Pak se rozhlédne po kontrolkách, zatímco EMH-2 se nakloní nad jeho ramenem.
"To vypadá velmi ... komplikovaně."
"Přestaňte mi dýchat na krk," řekne podrážděně Doctor, který si nechce přiznat, že tomuto ovládání nerozumí.
"Můj dech je jen simulace," namítá EMH-2.
"To můj krk taky. Prostě s tím přestaňte!"
"Je tohle ovládání pomocných raket?" ptá se EMH-2, a dotkne se konzoly vpravo.
"Nesahejte na to!" vykřikne zděšeně Doctor a zachytí jeho ruku. "Nevíme co to je. Klidně to může být autodestrukce."
EMH-2 ho obejde a řekne: "Vypadáte znepokojeně."
"Jen se ... koncentruji," lže Doctor.
"Vy nevíte co máte udělat, že ano?" řekne s panikou EMH-2. "Tohle není raketoplán a vy nejste v simulátoru," dokončí a nervózně přechází po můstku.
"Ššššš," zasyčí podrážděně Doctor, který se při jeho výčitkách nemůže soustředit.
"Pan 'Já mohu opustit svou loď'!" řekne ironicky. "Hlas zkušenosti!"
"Nechejte mě přemýšlet," usekne pouze Doctor. "...á tady to je," řekne radostně, když něco aktivoval, "vypadá to jako ovládání energie warpových gondol."
"A ... a?" ptá se EMH-2 nadějně a opět se nakloní nad jeho rameno.
"Existuje takový trik, který jsem viděl u pana Parise. Když trochu přetížím warpové gondoly, tak warpové pole zkolabuje," řekne a hned to provede.
V tom se loď silně otřese a EMH-2 spadne na Doctora.
"Co se stalo?"
"Já jsem to dokázal!" raduje se Doctor. "Zastavili jsme," a vstane z křesla, "všechno co teď musíme udělat je nalézt způsob, jak vyslat Hvězdné flotile nouzový signál a ..."
Náhle se ozvě trojí varovné zapípání.
EMH-2 je zmaten. "Píp, píp, píp? ... Píp, píp, píp?" opakuje nervózně. "Tenhle zvuk jsem ještě neslyšel."
Doctor poslouchá odkud pípání vychází a zamíří k operačnímu panelu po pravé straně můstku.
"Ale ne," řekne, když si prohlédne panel.
"Co se stalo?" ptá se vyděšeně EMH-2.
"Nejsem si jistý, ale zdá se mi že jsem inicioval přetížení warpového pohonu."
"Tím chcete říct, že loď exploduje?! Tomu musíte zabránit!"
Doctor se opatrně dotkne několika tlačítek a zadá příkazy. Pípání přestane a Doctor si úlevně oddechne.
"Žádný problém," usměje se samolibě.
V tom se ale ozve další pípání tentokrát z druhé strany. Doctor se s obavami otočí.
"A co teď?" ptá se EMH-2, už bez ironie. Doctor zamíří za zvukem a dojde zpět ke konzole kormidla.
"Pokud se nemýlím, - a tentokrát upřímně doufám, že ano - tak se k nám přibližují tři Romulanský váleční ptáci."
Oba dva se starostlivě zahledí na obrazovku.

Zatím na Voyageru, pracuje Seven, B'Elanna a Janeway v astrometrické laboratoři.
"Zesílili jsme signál, tak abychom se opět mohli spojit se sítí senzorů," říká právě B'Elanna kapitánovi.
Na obrazovce se opět objevuje obličej Hirogena (pozn.:vypadá trochu jako Trhač z Ninja želv)
"Varoval jsem vás," pronese strojovým hlasem.
"Omlouvám se za naše rušení. Dovolte mi to vysvětlit," ujme se rychle slova Janeway.
"Žádné vysvětlování," řekne Trhač nekompromisně.
"Vaše senzorová síť," nedá se odradit Janeway, "nám dává jedinečnou možnost jak komunikovat s našimi lidmi. Jsou velmi daleko odtud a každou chvíli od nich očekáváme zprávu."
"Všechny zprávy budou zachyceny!" odpoví Trhač.
Přenos se začne zhoršovat.
"Pokouší se opět rušit naše spojení se sítí!" říká Torres.
"Přece musí existovat nějaký 'prostor' pro vyjednávání," naléhá Janeway. "Je něco co by jste mohli akceptovat jako odměnu za...?"
V tom se kolem Trhače objeví jakýsi výboj, jakoby jeho brnění zkratovalo. Zařve bolestí a skácí se k zemi. Spojení s ním je přerušeno, ale spojení se sítí je obnoveno.
Šokovaná Janeway se ptá: "Co se stalo?"
"Vygenerovala jsme zpětnou vlnu podél našeho spojení se senzorovou sítí," říká Seven téměř pyšně.
"Zabila jste ho?" obviňuje ji B'Elanna.
"Byl to jen slabý šok. Opět se probere," řekne Seven.
Oči Kathryn se zvětší ještě víc než Doctorovo ego.
"A až se probere?"
"On odmítal diplomacii," odvětí Seven dokonalou logikou.
Kathryn se podívá na B'Elannu a povzdechne si.
"Máme alespoň pořád spojení se sítí?"
"Ano, kapitáne," odpoví klidně Seven, když se dotkne několika kontrolek.
"Dávejte pozor jestli se nevrací Doctor. A dejte mi vědět, jestli náš 'přítel' bude zase dělat potíže." Pak ještě jednou ostře pohlédne na Seven a odejde z laboratoře.
"Lehký šok?" řekne s uznáním B'Elanna, "to nebylo špatné."
"Děkuji," odpoví Seven, a otočí se ke své práci.

Na ošetřovně zatím Harry pracuje na novém Doctorovi.
"Tak," řekne nakonec, "teď jsem zakódoval Doctorovy fyzické charakteristiky."
"Tak se na to podíváme," řekne s povzbuzujícím úsměvem Paris.
"Aktivovat lékařský pohotovostní náhradní holoprogram," říká Harry.
Objeví se postava Doctora, která ale nejeví známky života. Vypadá spíše jako holografická socha.
"Nemyslíš, že bychom mu měli naprogramovat více vlasů?" ptá se Paris.
"V první řadě, musíme zařídit, aby Doctor fungoval, a pak se teprve můžeme starat o fyzickou dokonalost," namítne Harry.
"Dobře," souhlasí Paris, "ty jsi šéf. Co uděláme teď?"
"Překopíroval jsem celou lodní lékařskou databázi a zkomprimoval do jednoho datového souboru. Je tam vše, od Greyovy anatomie až po srovnávací fyziologii mimozemských ras od Leonarda McCoye."
"A když přeneseme všechna ta data do matrice tohoto kamenného obličeje," naváže Paris a poklepá Doctorovi na čelo, "budeme mít úplně nového lékařského experta."
"To je to v co doufám," řekne nejistě Harry.
"Harry, ty jsi genius," snaží se ho povzbudit Paris.
Kim se skromně usměje. "Ještě mi negratuluj. Tohle je teprve první krok."
"Jo, ale krok správným směrem," nedá se zastavit Tom.
"Říkám ti, že je velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat," říká Harry.
"Co se stalo tvému mladistvému optimismu?"
"Být Doctorem, je mnohem víc, než jen mít vědomosti. Potřebujeme vytvořit analytické subrutiny, které dokáží stanovit diagnózu, hmatové protokoly, aby mohl operovat! A to nemluvím o osobnostním profilu."
"Ano, o tom už jsme mluvili. Možná bychom ho mohli udělat ... přívětivějšího než je náš starý Doctor."
Paris se podívá na Kima a ten souhlasí.
"Dobře," řekne Harry, "teď můžeme data přenést. Počítači, přenes data z lékařské databáze do lékařského pohotovostního náhradního holoprogramu."
"Přenos dokončen," ohlásí počítač, zatímco si Harry a Tomem stoupnou vedle Doctora.
"Kapitola první," řekne Doctor neutrálním hlasem, a začne přednášet anatomii, jako by ji četl.
Harry si povzdechne a protočí panenky.
"Co to dělá?" ptá se netrpělivě Paris.
"Myslím, že recituje Greyovu anatomi," odpoví sklesle Harry.
"Můžeš ho zastavit?"
"Pokusím se," řekne Harry a zadá několik příkazů na své konzole.
Doctor pořád dál nevzrušeně přednáší o anatomii.
Paris si stoupne před něj a snaží se sním komunikovat. "Podívejte se, tohle všechno je fascinující, ale nemohl by jste alespoň na malý okamžitě zavřít hubu?" Poslední slova na Doctora téměř zařve z bezprostřední blízkosti ale Doctorem to ani nehne.
"Nemá žádné řečové protokoly," překřikuje Harry Doctora.
"Tak mu nějaké dej, pokud můžeš, ale rychle."
Doctor začne blikat a pak zmizí. Na ošetřovně je náhle krásné ticho.
"Co se stalo?" ptá se Paris.
"Přetížení. Jeho matrice nesnesla všechna ta data."
Paris vypadá zasmušile, zatímco Harry stále něco dělá s tabulkou ve své ruce a konzolou před ním.
"Co to děláš," ptá se s nadějí Paris.
"Kopíruji Greyovu anatomii, kapitolu po kapitole."
"Myslel jsem, že jsi řekl, že těch dat bylo pro holomatrici příliš."
"To není pro EMH," říká Harry se šibalským úsměvem, "to je pro tebe," a podá mu tabulku.
Paris na něj kouká s otevřenou pusou a chvíli trvá než mu sklapne.
 
Tři Romulanské válečné lodě se přibližují k Prometheovi.
Oba Doctoři sedí na postech kormidelníků.
"Romulanské lodě se přibližují," řekne trochu roztřeseným hlasem EMH-2. "Dvě minuty do setkání, přibližují se přímo k nám," vyjekne v panice.
"Musíme uvést loď do pohybu, zkuste přesměrovat energii do impulsního pohonu," řekne rozhodně Doctor.
"Přesměrovat energii ... přesměrovat energii," opakuje si nahlas EMH-2, "á tady to je," řekne radostně a zadá příkaz. 
"Konečně začínám chápat jak to funguje," říká a zmáčkne 'Enter'.
V tom ale Doctor začne mizet, ale hned se zase objeví.
"Co se to děje?" ptá se rozhořčeně Doctor.
"Ah, promiňte, musel jsem asi odebrat energii z holoemitérů."
"Tak si dávejte větší pozor, jestli mě deaktivujete, pak tuto loď už Hvězdná Flotila neuvidí."
EMH-2 se vše snaží překotně napravit. "Beru energii ze systémů pro podporu života. Nepotřebujeme ji," řekne nakonec s domýšlivým úšklebkem. (a co chudáci Romulani na palubě). "Pokuste se teď odstartovat."
Doctor zadá poslední příkaz, ale nic se nestane. "Proč to nefunguje?" křikne frustrovaně a téměř praští do konzoly.
"30 sekund do setkání, jsou přímo před námi," panikaří EMH-2.
Doctor se zamyslí.
"Počkejte, už vím kde problém. Iniciátor pohonu nefunguje. Buďte připraven."
"10 sekund, nabíjejí zbraně," zaječí EMH-2.
"Pokuste se aktivovat štíty," křikne Doctor, ale EMH-2 neodpovídá.
"Řekl jsem ... řekl jsem štíty..." a podívá se na něj, ale EMH-2 zmizel. Doctor se otočí na druhou stranu, ale tam také nikdo není.
"Štíty aktivovány," řekne EMH-2, který se byl schovaný pod konzolou.
"Válečný pták Gemetor volá Promethea," ozve se komandér Romulanské lodi. "Komandére Rekare odpovězte ... komandére," naléhá, když nedostává odpověď.
Doctor se dotkne ovládání a hlubokým hlasem řekne: "Tady je Prometheus."
"Aktivujte svoji obrazovku," přikáže Romulanský komandér.
Doctor si, ale poradí.
"Naše obrazovka není funkční, máme problémy s řízením lodi Hvězdné Flotily."
"Kde je Rekar," ptá se Romulan podezřívavě.
Doctor chvíli přemýšlí, ale pak řekne: "Na ošetřovně, má malá zranění."
"Identifikujte se," velí Romulan.
"Nejprve vy," poradí EMH-2.
"Nejprve vy," řekne nahlas Doctor, svým vlastním hlasem.
"Opakujte vaši poslední zprávu, nerozuměl jsem vám."
"Udejte svoji identifikaci," řekne opět hlubokým hlasem Doctor.
"Jsem podkomandér Almak, deaktivujte vaše štíty, a připravte se na převzetí lodi."
Oba Doctoři na sebe bezradně hledí.
"Ale naše štíty jsou dole," snaží se blufovat Doctor, "možná je něco s vašimi senzory, raději se na loď nepřenášejte, mohlo by to být nebezpečné."
"Deaktivujte okamžitě vaše štíty," ostře štěkne teď už podrážděný Romulan, "nebo začneme střílet."
"Říkáte okamžitě? ... Ano," odpoví si sám Doctor, "Prometheus konec."
V zápětí se ale loď otřese pod výstřely Romulanů.
"Přímý zásah," hlásí EMH-2. "Štíty klesly o dvacet procent," a tázavě se podívá na Doctora, který rezignovaně řekne:
"Blíží se k nám další tři lodě."
"Jsme ztraceni," řekne EMH-2 odevzdaně, zatímco se loď otřese pod další palbou.
"To nejsme," zvedne Doctor s úsměvem oči od své konzoly, "ty tři lodě patří Hvězdné Flotile."
Pak se, ale Prometheus opět otřese.
"Co to dělají?" ptá se zděšeně EMH-2.
"Střílejí na nás," křikne Doctor.
"Musejí si myslet, že loď je v rukou Romulanů," překřikuje hluk EMH-2.
Tři lodě Federace se přibližují k místu střetu. Dvě z nich jsou třídy Defiant, a okamžitě začnou pálit po Prometheovi společně s Romulany. Všech šest lodí teď pálí jako by se dohodli na jedinou loď.

"Prometheus volá všechny lodě Federace," snaží se s nimi spojit EMH-2, "odpovězte, Prometheus ...."
"Nechejte toho," křikne na něj Doctor, "nemohou vás slyšet, Romulané ruší naše vysílání."
Pak začne na konzole něco varovně pípat a celá loď se začne otřásat.
"Vypadá to jako, že něco právě vysadilo," řekne EMH-2.
"Specifikujte to."
"Sekundární relé v mezimatrici pohonu právě depolarizovalo."
 
"To je nemožné," křikne Doctor.
"Čtu jen to co je tu napsané," řekne EMH-2 a ukáže na display.
"Pokusím se loď stabilizovat, přesměrujte záložní energii do manévrovacího systému."
Na můstku bouchne vedení plasmy, ale naštěstí na ně něco takového nemá vliv.
"Přesměrovávám záložní energii, teď," řekne EMH-2 a zmačkne tlačítko.
Loď se přestane klepat a vše se zklidní.
"Dobrá práce, Dvojko," pochválí Doctor svého kolegu.
"Děkuji," říká EMH-2 sám udivený, že se mu to povedlo.
"Teď běžte k taktické stanici. Musíme se začít bránit."
"Na taktické. V pořádku," říká EMH-2 jako by to dělal dnes a denně. Chvíli pobíhá kolem, ale nakonec taktické najde.
"Na co čekáte," křičí na něj Doctor, "střílejte!"
EMH-2 stojí bezradně před ovládáním, s kterým si neví rady.
"Střílejte," opakuje Doctor.
"Když tady je tolik tlačítek," křikne malomocně EMH-2.
"Najděte ten, na kterém je 'odpálit' a stlačte ho!" radí Doctor.
EMH-2 tak udělá, ale nic se nestane.
"Nefunguje to, phasery nejsou funkční!"
"Tak odpalte jedno torpédo!"
EMH-2 zmačkne tlačítko a torpédo vyletí. Přibližuje se k Romulanské lodi ale pak ji obletí a vybuchne na jedné z Federačních lodí třídy Defiant. Naštěstí její štíty vydrží.
"Trefa," jásá Doctor, "ale do špatné lodi," povadne jeho úsměv, když si přečte informace na displayi.
"To nebyla moje chyba," brání se EMH-2.
"A čí chyba to byla, toho torpéda?!? Měl jste mu říct co má dělat!"
Prometheus se znovu otřese a taktická stanice zkratuje. EMH-2 instinktivně ucukne, i když mu to nemůže ublížit. Světla na můstku pohasnou. loď ztrácí energii.
"Ovládání navigace vysadilo," překřikuje hluk Doctor.
"Všechno vysadilo, zbraně, štíty ... " stěžuje si EMH-2.
"A bude hůř, dvě válečné lodě Romulanů letí přímo k nám," odečítá údaje Doctor.
EMH-2 se ulekne a vykřikne. "Moje brilantní existence končí tak brzy ... nedostal jsem se ke zkoumání vesmíru ... nepřivoněl k růži ... neměl...sex!"
Při těchto slovech se zapotácí, opře se o konzolu a při tom nechtěně zmačkne několik tlačítek ... a něco aktivuje. Můstek je zaplaven modrou barvou.
"Iniciace separační sekvence," ohlásí počítač.
"Co to znamená," zděšeně vykřikne EMH-2, "co jsem to udělal?" a rozhodí nevinně rukama.
"Separace za 10 sekund," pokračuje počítač v hlášení.
"Autoseparace," pochopí Doctor. "Romulané, už tohle také udělali."
"Jde to zastavit?" ptá se EMH-2, zatímco počítač odpočítává 10 sekund.
"Obávám se, že ne," odpoví temně Doctor. "A pokud si správně pamatuji, tak teď to bude trochu házet," dopoví Doctor, právě když počítač ohlásí: "Autoseparace je nyní aktivní."
Oba Doctoři se honem chytí něčeho pevného a připraví se na náraz.
Ještě než náraz odezní, počítač žádá další instrukce: "Specifikace útočné formace."
"Útočná formace ... alfa?" hádá Doctor.
"Specifikujte cíl?" pokračuje počítač.
Oba Doctoři jednohlasně vykřiknou: "Romulani!"
Všechny tři části, zamíří k jedné Romulanské lodi a soustřednou palbou ji dokážou zničit.
"Přímý zásah," vykřikne radostí EMH-2.
"Ostatní Romulanské lodě se stahují," křičí Doctor.
"Doctore, dokázali jsme to!" oslavně pronáší EMH-2. "Dva hologramy, osamoceni! Romulani na jedné straně, Hvězdná Flotila na druhé! Všude troubil poplach!" gestikuluje divoce rukama EMH-2.
"EMH-2 - nově narozen, ale naplněn odvahou," zadeklamuje pyšně Doctor.
"EMH-1 - vyzbrojen letitými zkušenostmi," doplňuje EMH-2.
"A společně - triumfovali!" zařve Doctor i pro diváky na zadních sedadlech.
"Konec!" dořekne EMH-2, zatímco ho Doctor poplácává po rameni.
V tom se ozve trojí pípnutí.
"Nebo ne?" řekne EMH-2 náhle sklesle.
Na druhé straně můstku, se začne kdosi materializovat. Jsou to dva bezpečáci Flotily s nabitými phasery, kterými míří na oba Doctory.
"Vítejte na Prometheu, gentlemani," pozdraví je Doctor přívětivě. "Už bylo na čase."
Oba skloní zbraně, a Doctoři i Prometheus jsou zachráněni.
Voyager mezitím stále očekává návrat Doctora. Náhle se senzorová síť aktivuje.
"Přijímám zprávu se senzorové sítě," ohlásí Seven B'Elanně. "Původ ... Alfa kvadrant."
"Obsahuje holografické subrutiny?" ptá se s nadějí B'Elanna.
Seven se dotkne konzoly a řekne: "Pozitivní."
"Ano!" otočí se k ní B'Elanna s úsměvem ve tváři. "Přeneste ho na ošetřovnu."
Pak se dotkne svého komunikátoru. "Torres volá můstek. Kapitáne, myslím, že je zpět."

 
Doctor se začne na ošetřovně materializovat, ale nedaří se stabilizovat matrici. Otevřou se dveře a dovnitř se vřítí Janeway, Chakotay a Tuvok. Kathryn hned pochopí kde je problém a přistoupí ke konzole, aby pomohla stabilizovat Doctorovu matrici. To se jí po chvíli podaří a Doctor stojí před nimi.
"Doctore," přivítá ho radostně kapitán a vykročí k němu. "Hlášení."
"Já jsem to ... dokázal," řekne Doctor.
"Splnil jste svůj úkol?"
"Ano," usměje se Doctor, "jakmile jsme zneškodnili Romulany."
Všech šest očí v místností málem vyskočí z důlku.
"Romulany?" ptá se Tuvok.
"Převzali kontrolu na Prometheem - lodí na které jsem byl. Dokázal jsem ji získat pod kontrolu s pomocí přítele EMH," řekne Doctor s nadšením a pýchou.
"Spojil jste se s Hvězdnou flotilou?" přeruší netrpělivě jeho vyprávění Chakotay.
"Mluvil jsem přímo s velením Flotily," souhlasí Doctor.
Janeway a Chakotay si pohlédnou hluboko do očí. Konečně úspěch na jejich dlouhé cestě.
"Jak se zdá, byl Voyager prohlášen za ztraceného již před 14 měsíci. Uvedl jsem vše na pravou míru. A řekl jsem jim vše, co se událo za naší cesty. Ujistili mne, že kontaktují rodiny posádky a povědí jim o nás. Ubezpečili mne také, že nepřestanou hledat, dokud nenaleznou způsob jak dostat Voyager domů."
Na tváří Kathryn se objeví šťastný úsměv a kývne na Doctora na důkaz uznání, za to co vše pro ně udělal.
"A pak mě požádali, abych vám předal zprávu. Chtějí, aby jste věděli ... že teď už nejste sami."
Janeway ví, že tato zpráva, zvedne náladu celé posádce tak jako jí a nakonec řekne: "60,000 světelných let se dnes zdá o trochu kratší."
A Voyager teď už veseleji letí dál k domovu.
Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]