Visionary
SD : neuvedeno
N : 463
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Romulanská delegace přijíždí na stanici, aby si vyslechla zprávy o Dominionu, ke které kterým mají přístup výměnou za maskovací zařízení instalovaném na USS Defiantu. Mezitím je O'Brien v Ops při opravě ODN, zasažen malou dávkou radiace a Bashir mu nařídí, aby si dal volno a tak jde ke Quarkov do barui. U Quarka je však náhle přemístěn na promenádu, kde vidí sebe jak se baví z Quarkem. Náhle se opět vrátí tam kde byl a padne v bolestech na zem.
Bashir na ošetřovně však vysvětlí Milesovi, že halucinace, jsou normálními příznaky po zasažení radiací. Ale když se Miles vrátí o pět hodin do baru a má tu samu konverzaci s Quarkem tak se uvidí na promenádě, přesně tak jak se mu to zdálo před 5 hodinami. Dax začne teoretizovat, že vystavení O'Briena radiaci mohlo způsobit časový posun o 5 hodin do budoucnosti. Náhle je Miles vystaven dalšímu časovému posunu a přesune se do Quarkova baru, kde právě probíhá bitka mezi Romulany a Klingony.
Po návratu zpět Bashir prohlídne Milese a zjistí, že ty časové posuny vážně ohrožují jeho život. O 5 hodin později sedí Miles v Quarka ve baru a čeká na bitku. A opravdu Klingoni brzy přijdou, vypukne rvačka a Miles v ní dostane od někoho zásah. Náhle se Miles opět přesune v čase, tentokrát k obytným jednotkám. Vidí jak jeho budoucí já otevře panel na stěně a je zabit skrytým phaserem uvnitř panelu!
Po návratu zpět, O'Brien zavede Siska a Oda k tomu panelu, ale nenajdou nic. A tak předpokládají, že zbraň je na místo naistalována v následujících 5 hodinách. Zatímco Bashir pracuje na odstranění zbytkové radiace u Milese, Kira informuje Siska, že přesunula Romulany do kajut nedaleko panelu, kde má být Miles zabit. Odo zjistí, že někdo transportoval něco za panel a předpokládá, že to byli Klingoni špehující Romulany. O'Brien se pak opět přemístí v čase a uvidí svoje mrtvé tělo na ošetřovně!
V budoucnosti, Bashir informuje O'Briena, že ho radiace zabila a vysvětlí mu příčinu. A tak když se Miles vrátí zpět, Bashir muže těchto znalostí použít, aby ho zachránil. Mezitím Dax lokalizuje zdroj těch časový posuvů. Je to kvantová singularita obíhající kolem stanice, která využívá Milesova těla, aby si doplnila energii na specifických frekvencí a tím způsobí jeho časový posun. O'Brien se opět posune v čase a nejde sebe na palubě runaboutu, který evakuuje lidi z právě vybuchující stanice. Následně celá stanice exploduje a způsobí i kolaps červí díry!
Po návratu zpět informuje Siska a ostatní co viděl, ale bohužel neviděl jakým způsobem k explozi došlo. A tak se rozhodne použít zařízení, které zahltí tělo radiací a způsobí posun v čase. Jakmile se octne v budoucnosti on a jeho budoucí já se dostanou na můstek právě v okamžiku, kdy se zamaskovaný romulanský Warbird demaskuje a útočí na stanici. Ale Milesovo tělo, je zahlceno radiací a umírá, a tak nařídí svému budoucímu já, aby použil zařízení a vrátil se místo něho. Budoucí Miles se vrátí v čase a informuje Siska co se stalo. Sisko si uvědomí, že to vše je Romulanský plán k odvrácení hrozby Dominionu - způsobit zničení stanice a následně i kolaps červí díry. Sisko vyhodí Romulany ze stanice a budoucí O'Brien teď musí opět prožít pár hodin v jeho minulosti.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]