The Offspring
SD : 43657.0
N : 164
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Geordi, Deanna a Wes vstupují do Datovi laboratoře. Data se před několika týdny vrátil z kybernetické konference a od té doby na něčem pracuje. Data je pozdraví a představí jim své dít, které pojmenoval Lal. Když se to dozví Picard, má obavy, co na to řekne Flotila. Připomíná Datovi, že tím vzal na sebe obrovskou odpovědnost, za jednání tohoto androida. Data ale odpoví, že jeho odpovědnost není větší, ne odpovědnost normálních rodičů. Později si Lal v simulátoru vybírá pohlaví a podobu, ve kterou je její tělo později pozměněno. Když se Lal znovu objevuje, je to krásná mladá dívka (s realistickou pletí i očima, tedy ne jako Data) Deanna reaguje: "Blahopřeji, Date -- je to holka."
Když Data vysvětluje Lal, kdo vlastně je, kdo jsou lidé a co je svět, zjišťuje, že se sám má ještě co učit, protože nedokáže odpovědět na všechny otázky Lal. Data se dostává do úzkých a tak se rozhodne, že ji pošle do školy. Zatím admirál Haftel z Daystromského institutu, chce mít Lal u sebe, kde by ji mohl "chránit", ale Data sebou nechce. Picard se mu snaží naznačit, že by měl od svého úmyslu ustoupit, a Haftel se proto obrátí na velení Flotily. Zatím, Data zjistí, že škola nebude pro Lal to pravé - ostatní děti se jí bojí a nebo se jí smějí. Data zamíří za Bev, aby mu poradila, co s tím má dělat. Když mu ale Bev navrhne, že by ji měl dát lásku a pozornost, Data odvětí, že něčeho takového on přece není schopen.
Později je Picard probuzen příchozí zprávou od Haftela - je na cestě k Enterprise, aby zkontroloval jaké pokroky Lal udělala a říká, že pokud nebude spokojen odvede si ji sebou. Data konečně ukončí poslední přenos ze svého mozku do jejího (hlavně takto ji totiž vytvořil) a nechá ji s Guinan v Přední desítce, aby se naučila pozorovat chování lidí. (překvapí Data, když správně použije nespisovnou mluvu, které Data není schopen, nebo neví když ji použít) Později se do baru dostaví Riker, který právě přiletěl a o Lal dosud neví. Uvidí za barem pěknou dívku a začne s ní flirtovat. Lal je ale nekompromisní a přitáhne si Rikera tak, aby ho mohla políbit a vůbec ji přitom nevadí že Rikerovy nohy visí několik centimetrů nad zemí. Právě v tomto okamžiku vstoupí do baru Data a uvidí Rikera jak se nedobrovolně líbá s Lal. Zeptá se: "Komandére, co to děláte s mou dcerou?"
"To je vaše dcera?"
ptá se zděšeně Riker, kdy se vyprostil ze sevření. Pohlédne na Lal a pochopí, "rád sem vás poznal," řekne a kouká se rychle ztratit. Když se Data vyptává, co to prováděla, Lal si začne stěžovat, že nemůže pociťovat žádné emoce. (Data ji říká, že nejdůležitější je usilovat o lidskost, které se on jak doufá u hodně přiblížil)
Přilétá Haftel, a je očividně ji rozhodnut odvést si Lal sebou, bez ohledu na fakta. Odmítá Picardův názor jako "sentimentální" a tvrdí, že Lal musí být pod přísným dohledem. Když si jde promluvit s Lal, tak mu řekne, že by tady ráda zůstala, ale kdžy Haftel odmítne, zamíří za Troi, a sděluje jí, že má "strach"! Troi je šokována, když opravdu pocítí, že se bojí, a následuje Lal do laboratoře.
Haftel právě mluví s Picardem a Datem a argumentuje tím, že každý rodič se jednou musí vzdát svého dítěte a ignoruje Picardovy námitky. Přikáže Datovi, aby mu Lal vydal, ale Picard rozkaz zruší a je ochoten se za toto rozhodnutí postavit i před velením Flotily. Hádka je přerušena, kdy Troi ohlásí, že s Lal je zle a všichni tři pospíchají do Datovy laboratoře. Data zjistí, že v Lalině software nastala kritická chyba a spolu s Haftelem se ji pokoušejí zachránit. Naneštěstí se jim to nepodaří, a Lal zbývá několik minut života. Data s ní zůstane o samotě a Lal řekne: "Miluje tě, otče." Data je překvapen a rád by řekl to samé, ale nemůže lhát, tak alespoň nasadí trpný obličej. "Já nemohu?" "Tak já budu cítit za nás oba," odpoví Lal. Později Data vejde na můstek a všechny oči se v očekávání na obrátí na něj. Informuje je, že Lal sice zemřela, ale on si stačil okopírovat její vědomosti do svého systému - tak pro něj nikdy nebude ztracena.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]