A Matter Of Honor
SD : 42506.5
N : 134
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Poté co Riker vítá na palubě podporučíka Mendona, trochu arogantního Benzita, který přišel na Enterprise v rámci výměného programu, diskutuje o programu s Picardem, který si myslí, že by se na tom měl podílet také nějaký důstojník z Enterprise. Když se Riker dozví, že přilétá Klingonská loď nadšeně se přihlásí jako dobrovolník.
Zatímco Enterprise, míří ke Klingonské lodi, Pagh, Worf probírá s Rikerem Klingonský způsob velení, zvláště myšlenku, že práce prvního důstojníka, je zabít kapitána, pokud se ukáže být slabým. Riker si poté objedná Klingonské jídlo (nějaké červy - gagh), aby byl lépe připraven. Těsně před svým odchodem z Enterprise, mu Worf dá nouzový vysílač, který zajistí jeho bezpečný návrat.
Když se Enterprise setkává s Klingony, jejich kapitán, Kargon, okamžitě přikazuje Picardovi, aby k nim Rikera přenesl. Na můstku si při tom Mendon všimne zvláštní formy bakterie na trupu Paghu, ale nic neohlásí. Rikerovi je popřáno mnoho zdaru a je přenesen.
Jednou z prvních věcí, kterou musí udělat, je obstát ve výzvě druhého důstojníka Klaga a zajistit si autoritu, jako první důstojník.
Mezitím Enterprise zaznamená na svém trupu stejné bakterie jako byli na Paghu. Když Mendon ohlásí, že už ji dříve viděl na Klingonském člunu, je potrestán za to, že nic nehlásil. (Ačkoliv u Benzitů není obvyklé, aby vše hlásili kapitánovi, pokud nemají alespoň pracovní řešení problému). Picard mu zadá, aby s Datem na tom problému pracoval a analyzoval ty bakterie.
Riker v jídelně Paghu, se musí vyrovnat s takovými zvláštnostmi, jako !živí! červi (on je vždy jedl mrtvé - "Gagh je vždy nejlepší pokud je podáván živý," říká jeden z Klingonů) nebo s tím jak dvě Klingonské ženy vyjadřují svoji zvědavost nad tím, jak by "je" mohl strpět.
Zatím Data s Mendonem zjistí, že Pagh obsahuje dvakrát víc sloučenin, kterými se bakterie živí, a tím pádem je Pagh víc zranitelný. Enteprise okamžitě začne po Paghu pátrat.
Kargon ale už také objevil poškození, a je přesvědčen, že je to zrada Federace. Začne se chystat k útoku na Enteprise, a zdvojnásobí své úsilí, když zjistí, že Enterprise je pronásleduje. Když ale Kargon přikáže Rikerovy, aby mu prozradil tajné kódy Enteprise, Riker odmítne s tím, že je pro něj možné, aby zůstal věrný Paghu a přitom neporušil svou přísahu Hvězdné Flotile. Mendon konečně zjistí jak bakterii odstranit, a Picard vloží tuto informaci do pozravu vyslaném k Paghu, ale Kargon jim nevěří a stále trvá na útoku.
Riker, který neví jak by zabránil střetu, si vzpomene na vysílač od Worfa a lstí donutí Kargona, aby ho vzal do ruky a aktivuje ho. Když Enterprise přenese Kargona na můstek, stává se Riker kapitánemna Paghu a přikáže Enterprise, aby se vzdala. Picard souhlasí, a nabídne opravu Paghu. Kargon je vrácen na svou loď a odvolá Rikera, který se posléze vrací na Enteprise.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek & Jiří Stehlík

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]