Encounter at Farpoint
SD : 41153.7
N : 721
Oficiální fotografie 1 z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie 2 z Star Trek Continuum

Enterprise, které velí kapitán Jean-Luc Picard, má za úkol prověřit stanici Farpoint ve vzdáleném hvězdném systému na planetě Deneb IV, protože v původu této stanice je cosi záhadného. Enterprise je však po cestě polapena neznámou entitou do energetické sítě.
Tato bytost se představuje jako Q a přikazuje posádce, aby se vrátila tam odkud přišla. Q odsuzuje lidstvo jako "nebezpečnou divošskou dětskou rasu". Když Picard začne Q odporovat, že je jako mnozí jiní před ním - příliš dychtivý obžalovat a odsoudit. Q to však zřejmě pobavilo a ze slovy "až se příště potkáme, budeme se řídit podle Vašeho návrhu" zmizí.
Picard se rozhodne pokusit se proletět silovým polem, ale to se nepodaří. Zamíří tedy zpět s úmyslem obletět síť. Silové pole je však kopíruje jejich pohyb. Picard předává Worfovi velení na talířové sekci, kterou oddělili od zbytku lodi a s bojovou sekcí se vzdává Q.
Ale Q přenáší Picarda, Troi, Yar a Data na soudní dvůr 21. století, kde sám figuruje jako soudce. Picard je nucen uznat, že "existují záznamy potvrzující tvrzení soudu, že lidé byli krutí divoši", ale přitom navrhuje, aby Q použil Enterprise k testu, zda je to vše pravda i v současnosti. Q souhlasí a prohlásí, že Farpoint bude výborná zkouška. 
Mezitím na Farpointu se Riker, nový první důstojník Enterprise setkává s vůdcem Bandů Gropplerem Zornem. Na schůzce si povšimne zvláštních náhod, když se mu splní jeho přání, jednou přímo v Zornově pracovně (na misce se objeví jablko které tam nebylo - po odchodu Rikera křikne Zorn do "stěny", aby už to nedělal) a později je při tom i Dr.Crusher s svým synem Wesleym (v prodejním stánku se objeví látka jakou si přála). Při procházce s doktorkou se Riker dozvídá, že to byl Picard, kdo před rokem přivezl mrtvé tělo Wesleyho otce.
Přichází Geordi LaForge a hlásí, že Enterprise právě přiletěla na orbitu, ale bez talířové sekce, a že by se tedy mohli přenést na palubu.
Na palubě je Riker seznámen s událostmi. Mezitím přilétá talířová sekce a Picard dává Rikerovi za úkol, aby loď spojil bez použití počítače. Poté spolu Picard a Riker hovoří o Rikerově minulosti, zejména o skutečnosti, že zakázal kapitánovi přenést se na planetu, aby tak neohrozil svůj život. Riker si ale stojí za svým přesvědčením a Picard ho oficiálně uvítá.
Vtom se znovu objevuje Q a říká jim, že jim zbývá pouze 12 hodin na vyřešení záhady na Farpointu. Riker, Picard a Troi se setkávají se Zornem, který ale odmítá odpovědět na jejich otázky, i když Troi pociťuje poblíž neuvěřitelnou samotu a bolest. Zorn odmítá spolupracovat na záhadě a vyhrožuje aliancí s Ferengi.
Později se Riker v simulátoru seznamuje s Datem, aby ho přibral do výsadku. Rychle se s spřátelí, i když je jím zmaten. Později se Riker také seznámí v simulátoru s Wesleym, který si vybral nejhorší chvíli na to, aby spadl do jezera a hned poté narazil do Picarda.
Když je Riker se svým teamem přenesen na stanici rozděluje ho do dvou skupin: Riker s Datem prověří povrch stanice a Geordi, Yar a Troi tunely pod ním. Troi znovu pociťuje bolest, jenomže tentokrát je mnohem silnější a teamy se setkávají.
Mezitím se Beverly hlásí Picardovi a ten dovoluje Wesleymu sednout si na chvilku na kapitánské křeslo. Wes prokazuje pokročilé znalosti řízení lodi, ale pouze tím Picarda rozzlobí (když si hraje s ovládáním), a je vykázán z můstku, právě když se objevuje neidentifikovatelná loď, která začne Enterprise skenovat.Cizí loď začne ostřelovat staré město Bandů, které sousedí s novou stanicí. 
Yar, Troi a Geordi jsou přeneseni na palubu a Riker s Datem se vydají prozkoumat okraj starého města.
Picard, který má příliš málo údajů, nemá jinou možnost a přikazuje zaměřit phasery na cizí loď. Hned poté se zjevuje Q a má škodolibou radost. Picard zdráhající se vypálit se snaží přemístit Enterprise mezi planetu a loď, ale zjistí, že Q převzal kontrolu nad Enterprise. Picard přikazuje Rikerovi a Datovi, aby unesli Zorna i proti jeho vůli, aby jim odpověděl na otázky. Ale jiný transportní paprsek unáší Zorna pryč, právě když vstupují do jeho kanceláře. 
Navzdory protestům Q se Riker přenese s teamem na druhou loď. Tam naleznou Zorna a osvobodí ho. Náhle si Troi uvědomuje že pociťuje pouze jednu cizí přítomnost - loď je sama o sobě živá! Picard dochází k závěru, že i stanice musí být živá. Energetickým paprskem dodají stanici dost energie, aby se mohla sama osvobodit. A ta se poté připojuje ke svému druhovi (nyní ve tvaru medúzy).
Protože složili zkoušku vykazuje Picard Q z lodi. Q odchází, ale ne bez rozloučení, že se jednou vrátí.
A Enterprise zamíří do neznáma.
Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]