Natasha Yar
Rasa: Human
Hodnost: Poručík
Poslední umístnění: U.S.S Enterprise-D
Datum narození: 2337
Místo narození: Turkana IV
Datum úmrtí: 2364 ( SD 41601 ) 
Místo úmrtí: Vagra II
Důvod úmrtí: Nepadena nepřátelskou bytosti zvanou Armus
Stav: byla svobodná
Sourozenci: Ishara ( o 4,5 roku mladší, po odchodu Tashi z Turkany IV se stala členem jednoho ze dvou gangů, které planetu ovládají.)

Tasha Yar je sirotek a odmala se musela starat o sebe i svou mladší sestru a to v ní zanechalo velký pocit zodpovědnosti nejen za sebe samou, ale i za ty, kteří jsou jí svěřeni. Svoji funkci i povinnosti s ní spojené tudíž bere velice vážně. Druhým efektem této události bylo to, že její povaha se dá popsat poněkud mírně řečeno jako vznětlivá, což se mnohokrát projevuje. (například v TNG:"Encounter at Farpoint") Tento povahový rys se jí také nakonec stal osudným.
Zdálo se, že celý její život je nasměrován k tomu, aby se stala bezpečnostním důstojníkem. K tomuto cíli směřovala značné úsilí. Například se stal šampiónkou lodi Enterprise v bojových uměních a jediný, kdo jí v tomto směru dokázal poněkud konkurovat byl poručík Worf. Často cvičila bojová umění v simulátoru s programem, který si pro tento účel sestavila. (možná, že se při jeho konstrukci nechala inspirovat podobnými programy poručíka Worfa.)
Její city by se bez přehánění daly nazvat hodně svázanými a drženými na uzdě. O to více si člověk vychutnal jediné vypadnutí ze stereotypu, při kterém se ukázalo, že to po čem touží je nejen práce, ale i radost a milostný vztah. (I když není jisté jestli je nadporučík Data tím nejvhodnějším objektem. Mimochodem měla Data ráda i za to, že se dokáže dívat na svět očima dítěte a tím být lidštější než mnozí jiní lidé) Po návratu do reálu odmítla o svém výstřelku jakkoliv diskutovat.
 
Životopis
2352 Opustila svou rodnou planetu, na které mezi tím vypukla nekontrolovatelná občanská válka.
2364
(41153.7)
Ujímá se funkce velitele bezpečnosti na lodi Enterprise-D.
2364
(41601.3)
Zabyta bytostí Armus na planetě Vagra II.

Pozn.: V paralelní časové linii se dostala na loď Enterprise-C do roku 2344 (o 22 let do minulosti), kde byla zajata Romulany. V zajetí se ji narodilo dítě Sela (otec Romulanský generál). Tasha v této paralelní linii zemřela když bylo Sele 4 roky při pokusu o útěk s romulanského vězení.

Tasha v alternativní časové linii
Copyright © 1998 Štepán Luňák