Past Prologue
SD : neuvedeno
N : 404
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Dr. Bashir je vzrušený po svém setkání s Garakem, posledním Cardassianem na stanici, o kterém se řírá, že je špión. Pospíchá to říct zbytku posádky, která je však zaneprázdněna záchranou Bajorana jménem Tahna Los, kterého loď byla napadena Cardassiany. Tahna a Kira se okamžitě poznají - oba byli v Bajoranském odboji. Gul Dunar, velitel Cardassianské lodi, volá Siska a vyžaduje navrácení Tahny. Podle něho je zodpovědný za mnoho brutálních činů na Cardassianském lidu, a je členem Bajoranské teroristické organizace zvané Khon-Ma. Ale Tahna se vzdává svého terorismu a požádá o asyl a díky vášnivé obhajobě Kiry, mu ho opatrný Sisko poskytne.
O den později, Klingonské sestry Lursa a B'Etor přilétají na stanici a vzbudí u Oda podezření tajným setkáním v nákladové místnosti s Tahnou. Odo využije svých transformačních schopnosti a přemění se na krysu a následuje je. V nákladovém prostoru si vyslechne jak sestry vyžadují zaplacení ve zlatě od Tahny výměnou za neznámý předmět.
Sisko dá Kiře souhlas, aby pomohla dvou dalším členům Khon-Ma získat azyl. Ale když ho Odo informuje o obchodu, kterého byl svědkem v nákladovém prostoru, Sisko náhle znejistí ohledně loajality Kiry. Mezitím Lursa a B'Etor navštíví Garaka v jeho obchodě, kde vlastně prodají Tahna za více zlata. Mezitím v Tahnově kajutě, Kira je šokována odhalením, že je stále členem Khon-Ma a přišel na DS9 za účelem získat od ní pomoc v plánu za Bajoranskou svobodu.
Na promenádě Garak vyhledá Bashira a řekne mu aby navštívit jeho obchod ve specifikovaný čas. Zmatený Bashir běží za Siskem, který mu navrhne, aby to klidně ten obchod navštívil. Když Bashir přijde do obchodu, Garak ho zastrčí do oblékací místnosti právě v okamžiku, kdy Lursa a B'Etor přicházejí. Schovaný Bashir má možnost vyslechnout jak se Garak dozvídá, že sestry prodali Tahnovi válec Bilitria, látky potřebné pro zhotovení velmi ničivé bomby.
Celá posádka diskutuje o vzniklé nebezpečné situaci a po úvaze se Sisko rozhodne nechat Kiru doprovodit Tahnu při jeho setkání s Klingonskými sestrami. Výměna je ukončena na orbitě jednoho Bajoranského měsíce a Cardassianská loď, varovaná Garakem, se objeví a je připravena střílet. Sisko a O'Brien je taktéž připraven pálit, ale musí nechat Tahnu uskutečnit jeho plán, protože zjišťuje, že náhodný výbuch bomby by mohl pokrýt radiací takřka celý Bajoranský systém. Tahna řekne Kiře, že jeho cílem je červí díra, kterou chce výbuchem uzavřít a tím zmenšit Bajoranskou důležitost pro Federaci a Cardassii, kteří by pak nechali Bajor pro Bajorany. Pak se pokusí uvolnit bombu, ale Kira mu zabrání odpálit bombu v červí díře. Tahna nakonec bombu odpálí, ale až na druhé straně červí díry, kde je výbuch neškodný. Tahna se pak vzdá (pod výhružkou Siska, že ho přenechá Cardassianské lodi) a spolu s Kirou jsou dopraveni zpět na stanici.
Kira si však vůbec není jista, zda-li zradila nebo pomohla svému lidu.

Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]